Vốn Hóa Thị Trường:
Aphroditecoin Aphroditecoin (APH)

Không Có Dữ Liệu


Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Aphroditecoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
30/05/2014 0.000040 0.000068 0.000040 0.000068 3 1,553
29/05/2014 0.000110 0.000368 0.000040 0.000040 3 903
28/05/2014 0.000200 0.000382 0.000102 0.000110 5 2,488
27/05/2014 0.000105 0.000428 0.000105 0.000200 541 4,541
26/05/2014 0.000109 0.000118 0.000104 0.000105 1 2,384
25/05/2014 0.000095 0.000225 0.000095 0.000108 55 2,462
24/05/2014 0.000099 0.000100 0.000094 0.000095 0 2,146
23/05/2014 0.000042 0.000103 0.000042 0.000099 13 2,246
22/05/2014 0.000039 0.000042 0.000039 0.000042 0 951
21/05/2014 0.000049 0.000084 0.000039 0.000039 4 892
20/05/2014 0.000036 0.000049 0.000027 0.000049 11 1,102
19/05/2014 0.000080 0.000080 0.000035 0.000036 12 810
18/05/2014 0.000135 0.000135 0.000080 0.000080 6 1,821
17/05/2014 0.000134 0.000136 0.000134 0.000135 0 3,053
16/05/2014 0.000116 0.000246 0.000116 0.000135 1 3,052
15/05/2014 0.000111 0.000117 0.000111 0.000116 2 2,637
14/05/2014 0.000110 0.000112 0.000110 0.000111 0 2,517
13/05/2014 0.000110 0.000110 0.000109 0.000110 0 2,498
12/05/2014 0.000158 0.000158 0.000110 0.000110 0 2,498
11/05/2014 0.000182 0.000182 0.000156 0.000158 0 3,581
10/05/2014 0.000163 0.000182 0.000162 0.000182 1 4,122
09/05/2014 0.000158 0.000163 0.000158 0.000162 0 3,667
08/05/2014 0.000075 0.000159 0.000074 0.000158 0 3,591
07/05/2014 0.000073 0.000076 0.000073 0.000075 2 1,693
06/05/2014 0.000065 0.000067 0.000063 0.000065 2 1,463
05/05/2014 0.000065 0.000066 0.000064 0.000065 2 1,472
04/05/2014 0.000109 0.000110 0.000065 0.000065 14 1,480
03/05/2014 0.000112 0.000112 0.000108 0.000110 0 2,483
02/05/2014 0.000174 0.000174 0.000111 0.000112 2 2,536
01/05/2014 0.000170 0.000289 0.000170 0.000174 0 3,935
30/04/2014 0.000170 0.000171 0.000166 0.000170 0 3,844
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About Aphroditecoin

Aphroditecoin (APH) is a cryptocurrency. Users are able to generate APH through the process of mining. More information can be found at http://www.aphroditecoin.org/.
Aphroditecoin Price Không Có Dữ Liệu
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông Không Có Dữ Liệu
Tổng cung tiền Không Có Dữ Liệu
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu