Top các token Sharding hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Sharding. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

263

8.68%0.19%

₫7.78T₫7,777,304,167,416

₫153,768,720,560

60,026,177 KAI

3,036,000,000 KAI

kardiachain-7d-price-graph

568

13.02%1.67%

₫1.48T₫1,482,377,733,748

₫70,547,214,145

1,363,139 CELL

28,643,039 CELL

cellframe-7d-price-graph

1228

1.58%5.07%

₫170.90B₫170,897,234,135

₫4,420,991,759

1,397,325 IDNA

54,014,789 IDNA

idena-7d-price-graph

Hiển thị 1 - 3 trong số 3

Hiển thị hàng

100