Các loại tiền điện tử:  11,949Trao đổi:  410Vốn hóa thị trường:  ₫48,354,291,672,966,360Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫2,358,975,660,178,078Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.1% ETH: 18.9%Phí gas trên ETH:  95 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,949Trao đổi:  410Vốn hóa thị trường:  ₫48,354,291,672,966,360Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫2,358,975,660,178,078Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.1% ETH: 18.9%Phí gas trên ETH:  95 Gwei

Top các token Multiple algorithms hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Multiple algorithms. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

108

3.42%2.92%

₫18.90T₫18,900,717,312,882

₫642,775,670,288

499,143,614 DGB

14,677,239,326 DGB

109-price-graph

150

3.23%2.39%

₫8.82T₫8,822,868,956,921

₫501,211,245,799

936,101,271 XVG

16,478,279,192 XVG

693-price-graph

557

11.37%14.99%

₫1.12T₫1,116,119,623,577

₫745,406,298,738

326,441,523 VITE

488,790,865 VITE

2937-price-graph

1037

2.29%0.27%

₫198.98B₫198,979,347,822

₫28,752,684

39,637 QRK

274,305,992 QRK

53-price-graph

1081

9.61%5.69%

₫172.20B₫172,202,312,593

₫7,526,720

346,024 XDN

7,916,614,093 XDN

405-price-graph

1172

2.45%11.23%

₫133.95B₫133,953,341,451

₫907,128,848

12,177,679 XMY

1,798,246,000 XMY

182-price-graph

1246

0.89%3.05%

₫103.73B₫103,729,934,314

₫23,614,245,334

8,592,833 XPM

37,745,605 XPM

42-price-graph

2570

0.83%2.67%

₫429.96M₫429,960,890

--

39,712,849 DTC

69-price-graph
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

Hiển thị 1 - 10 trong số 10

Hiển thị hàng

100