Top các token Multiple algorithms hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Multiple algorithms. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

270

1.61%17.79%20.90%

₫5.49T₫5,491,580,481,983

₫396,793,746,731

1,224,391,582 DGB

16,945,440,726 DGB

digibyte-7d-price-graph

385

1.08%17.61%13.46%

₫3.09T₫3,094,544,629,893

₫831,858,529,321

4,441,340,391 XVG

16,521,951,236 XVG

verge-7d-price-graph

776

1.39%18.35%12.46%

₫727.82B₫727,817,380,389

₫103,360,760,785

154,579,300 VITE

1,088,474,001 VITE

vite-7d-price-graph

1655

0.81%5.56%3.75%

₫34.72B₫34,720,443,904

₫6,645,973

9,390 XPM

49,058,116 XPM

primecoin-7d-price-graph

1939

0.81%5.56%1.46%

₫9.8B₫9,796,063,727

₫775

23 QRK

290,667,510 QRK

quark-7d-price-graph

8191

0.17%6.00%10.98%
--

₫61,091

126,094 XDN

0 XDN

digitalnote-7d-price-graph

8372

0.17%0.59%1.59%

₫689.91M₫689,912,503

--

39,712,849 DTC

datacoin-7d-price-graph
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Hiển thị 1 - 10 trong số 10
Hiển thị hàng
100