Các loại tiền điện tử:  12,052Trao đổi:  411Vốn hóa thị trường:  ₫43,487,376,783,557,728Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫2,953,982,991,131,984Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.3% ETH: 18.4%Phí gas trên ETH:  68 Gwei
Các loại tiền điện tử:  12,052Trao đổi:  411Vốn hóa thị trường:  ₫43,487,376,783,557,728Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫2,953,982,991,131,984Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.3% ETH: 18.4%Phí gas trên ETH:  68 Gwei

Top các token Hardware hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Hardware. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

84

0.34%25.14%

₫24.06T₫24,063,939,395,951

₫9,921,014,099,935

7,462,102,140 IOST

18,099,719,631 IOST

2405-price-graph

377

3.77%3.60%

₫2.13T₫2,125,905,335,763

₫61,415,674,501

22,848,636 DPR

790,906,186 DPR

8894-price-graph

469

4.59%0.59%

₫1.46T₫1,458,671,153,819

₫81,304,131,300

4,794,379 FX

86,015,585 FX

3884-price-graph

957

2.00%38.00%

₫226.21B₫226,214,042,081

₫36,021,851,377

11,635,506 HPB

73,069,950 HPB

2345-price-graph

2124

1.50%17.68%

₫5.80B₫5,800,010,161

₫6,668,992

30,177 RVT

26,244,468 RVT

1991-price-graph

2133

0.58%4.30%

₫5.58B₫5,583,604,627

--

1,032,549,908 MEXC

4676-price-graph
--
--
--
--
--
--
--
--

Hiển thị 1 - 7 trong số 7

Hiển thị hàng

100