Top các token Blake2b hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Blake2b. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

133

0.34%0.19%2.75%

₫5.72T₫5,719,414,808,825

₫120,082,189,575

1,085,659,165 SC

51,709,042,992 SC

siacoin-7d-price-graph

167

0.25%2.75%5.80%

₫3.39T₫3,394,630,698,262

₫39,060,849,029

1,533,242 XNO

133,248,297 XNO

nano-7d-price-graph

754

2.03%2.23%5.15%

₫272.03B₫272,026,896,003

₫172,378,278

27,697 SCP

43,708,775 SCP

scprime-7d-price-graph

Hiển thị 1 - 3 trong số 3

Hiển thị hàng

100