Top các token Blake2b hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Blake2b. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

 

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

133

0.32%2.37%48.23%

₫12.82T₫12,821,937,263,810

₫3,433,708,351,634

15,133,491,910 SC

56,510,531,467 SC

siacoin-7d-price-graph

304

1.43%4.48%5.50%

₫4.32T₫4,323,438,796,623

₫165,431,108,442

5,098,583 XNO

133,248,297 XNO

nano-7d-price-graph

1102

0.29%4.27%6.78%

₫208.14B₫208,135,458,171

₫317,825,688

73,444 SCP

48,096,625 SCP

scprime-7d-price-graph
Hiển thị 1 - 3 trong số 3
Hiển thị hàng
100