QuickSwap

QuickSwap

Khối lượng(24 giờ)

₫3,389,618,719,179.75

2,370 BTC

Thông tin về QuickSwap

QuickSwap is a permissionless decentralized exchange (DEX) based on Ethereum, powered by Matic Network’s Layer 2 scalability infrastructure. By utilizing Layer 2 for transactions, QuickSwap users will be able to trade any ERC20 asset at lightning-fast speeds with near-zero gas costs.

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

WETH

₫92,811,211.98

--

₫708,781,405,159

20.91%

0

Gần đây

2

Wrapped Matic

₫34,099.81

--

₫516,559,975,746

15.24%

0

Gần đây

3

WETH

₫93,008,124.70

--

₫397,932,543,784

11.74%

0

Gần đây

4

Wrapped Bitcoin

₫1,445,909,866.79

--

₫205,804,166,910

6.07%

0

Gần đây

5

WETH

₫92,892,835.02

--

₫193,907,756,885

5.72%

0

Gần đây

6

QuickSwap

₫9,380,845.98

--

₫133,769,765,449

3.95%

0

Gần đây

7

WETH

₫92,986,285.85

--

₫116,919,995,689

3.45%

0

Gần đây

8

Wrapped Bitcoin

₫1,440,554,177.27

--

₫98,512,982,064

2.91%

0

Gần đây

9

Wrapped Matic

₫34,080.24

--

₫84,107,228,264

2.48%

0

Gần đây

10

QuickSwap

₫9,351,759.66

--

₫66,160,633,537

1.95%

0

Gần đây

11

QuickSwap

₫9,314,271.78

--

₫60,762,330,201

1.79%

0

Gần đây

12

Aave

₫7,185,479.79

--

₫50,771,913,687

1.50%

0

Gần đây

13

Chainlink

₫648,196.71

--

₫43,036,792,078

1.27%

0

Gần đây

14

Tether

₫22,717.94

--

₫41,956,533,385

1.24%

0

Gần đây

15

Telcoin

₫444.35

--

₫36,246,706,604

1.07%

0

Gần đây

16

Aavegotchi

₫40,870.79

--

₫32,907,471,043

0.97%

0

Gần đây

17

Aavegotchi

₫40,933.23

--

₫29,994,694,151

0.88%

0

Gần đây

18

Gains Farm

₫14,779,015.24

--

₫22,733,675,587

0.67%

0

Gần đây

19

KogeCoin.io

₫10,434.77

--

₫21,775,818,631

0.64%

0

Gần đây

20

Telcoin

₫444.93

--

₫18,612,655,192

0.55%

0

Gần đây

21

Polylauncher

₫4,709.81

--

₫18,068,205,159

0.53%

0

Gần đây

22

Bloktopia

₫566.91

--

₫17,657,552,345

0.52%

0

Gần đây

23

Internet of Energy Network

₫3,746.74

--

₫15,571,117,203

0.46%

0

Gần đây

24

Dai

₫22,848.84

--

₫14,228,241,368

0.42%

0

Gần đây

25

Telcoin

₫447.06

--

₫14,226,940,520

0.42%

0

Gần đây

26

MAI

₫22,431.21

--

₫14,213,806,957

0.42%

0

Gần đây

27

Uniswap

₫596,057.39

--

₫14,211,977,598

0.42%

0

Gần đây

28

Vulcan Forged PYR

₫198,439.94

--

₫13,988,175,923

0.41%

0

Gần đây

29

QuickSwap

₫9,385,204.91

--

₫13,973,439,154

0.41%

0

Gần đây

30

QiDao

*** ₫12,639.14

--

*** ₫13,903,816,894

0.00%

0

Gần đây

31

DinoSwap

₫6,587.86

--

₫13,588,694,572

0.40%

0

Gần đây

32

Telcoin

₫444.82

--

₫13,576,637,879

0.40%

0

Gần đây

33

DeFi11

₫5,714.76

--

₫10,706,582,924

0.32%

0

Gần đây

34

Nexo

₫51,529.03

--

₫10,278,860,765

0.30%

0

Gần đây

35

MoonEdge

₫2,831.33

--

₫9,682,462,803

0.29%

0

Gần đây

36

Daily COP

₫5.45

--

₫9,448,609,509

0.28%

0

Gần đây

37

Starter

₫152,251.91

--

₫8,122,449,043

0.24%

0

Gần đây

38

Aavegotchi

₫40,860.16

--

₫7,983,174,926

0.24%

0

Gần đây

39

QuickSwap

₫9,239,445.03

--

₫7,942,238,578

0.23%

0

Gần đây

40

Blockchain Monster Hunt

₫29,312.31

--

₫7,619,191,069

0.22%

0

Gần đây

41

QuickSwap

₫8,828,613.76

--

₫6,972,326,629

0.21%

0

Gần đây

42

Rubic

₫13,865.63

--

₫6,831,474,765

0.20%

0

Gần đây

43

Fear

₫28,524.74

--

₫6,216,275,024

0.18%

0

Gần đây

44

Cryptomeda

₫1,335.52

--

₫6,165,577,292

0.18%

0

Gần đây

45

Hanu Yokia

₫0.08947

--

₫5,164,643,646

0.15%

0

Gần đây

46

MAI

₫22,575.32

--

₫4,896,357,251

0.14%

0

Gần đây

47

PolkaBridge

₫14,796.85

--

₫4,870,438,634

0.14%

0

Gần đây

48

Decentral Games

₫5,635,382.90

--

₫4,692,787,926

0.14%

0

Gần đây

49

Forest Knight

₫18,026.79

--

₫4,622,141,097

0.14%

0

Gần đây

50

QuickSwap

₫8,966,755.67

--

₫4,576,742,170

0.14%

0

Gần đây

51

GAMEE

₫9,124.07

--

₫4,523,648,859

0.13%

0

Gần đây

52

WOO Network

₫27,957.79

--

₫4,209,958,038

0.12%

0

Gần đây

53

Polysage

₫1,529,880.20

--

₫4,144,097,207

0.12%

0

Gần đây

54

Kommunitas

₫19.11

--

₫3,901,471,065

0.12%

0

Gần đây

55

Polysage

₫1,538,027.59

--

₫3,879,151,628

0.11%

0

Gần đây

56

O3Swap

₫43,701.75

--

₫3,853,049,810

0.00%

0

32 giờ trước

57

IRON Titanium Token

₫0.01376

--

₫3,680,395,649

0.11%

0

Gần đây

58

MAI

₫22,429.26

--

₫3,583,656,275

0.11%

0

Gần đây

59

QuickSwap

₫9,290,664.06

--

₫3,406,288,176

0.10%

0

Gần đây

60

Wrapped Bitcoin

₫1,449,513,603.46

--

₫3,385,032,576

0.10%

0

Gần đây

61

Dai

₫22,717.58

--

₫3,378,708,881

0.10%

0

Gần đây

62

Telcoin

₫443.44

--

₫3,362,940,404

0.10%

0

Gần đây

63

FireStarter

₫23,748.76

--

₫3,341,213,115

0.10%

0

Gần đây

64

Relay Token

₫42,339.48

--

₫3,285,555,572

0.10%

0

Gần đây

65

Scaleswap

₫8,740.81

--

₫3,246,371,797

0.10%

0

Gần đây

66

QiDao

₫12,598.38

--

₫3,096,782,004

0.09%

0

Gần đây

67

Kommunitas

₫19.18

--

₫3,055,348,023

0.09%

0

Gần đây

68

QuickSwap

₫9,045,715.96

--

₫3,050,441,770

0.09%

0

Gần đây

69

Crosschain IOTX

₫1,508.46

--

₫3,030,166,041

0.09%

0

Gần đây

70

Polylauncher

₫4,656.35

--

₫2,966,288,393

0.09%

0

Gần đây

71

Unibright

₫69,123.71

--

₫2,964,049,089

0.09%

0

Gần đây

72

QuickSwap

₫9,442,812.24

--

₫2,946,498,483

0.09%

0

Gần đây

73

MAI

₫22,603.61

--

₫2,809,582,203

0.08%

0

Gần đây

74

Hanu Yokia

₫0.08915

--

₫2,784,792,943

0.08%

0

Gần đây

75

TrustSwap

₫29,188.16

--

₫2,744,318,703

0.08%

0

Gần đây

76

QuickSwap

₫9,007,568.42

--

₫2,732,354,286

0.08%

0

Gần đây

77

Continuum World

₫1,338.12

--

₫2,683,017,294

0.08%

0

Gần đây

78

REVV

₫3,503.43

--

₫2,596,428,536

0.08%

0

Gần đây

79

Kaby Arena

₫1,408.57

--

₫2,442,919,556

0.07%

0

Gần đây

80

Wrapped Matic

₫34,073.84

--

₫2,345,228,001

0.07%

0

Gần đây

81

Sway Social Protocol

₫3,515.01

--

₫2,310,871,357

0.07%

0

Gần đây

82

Mask Network

₫228,424.92

--

₫2,268,393,957

0.07%

0

Gần đây

83

QuickSwap

₫10,761,820.82

--

₫2,096,308,079

0.06%

0

Gần đây

84

PolyDoge

₫0.0001121

--

₫2,069,080,144

0.06%

0

Gần đây

85

Snook

₫18,932.47

--

₫2,024,801,868

0.06%

0

Gần đây

86

QuickSwap

₫8,985,934.24

--

₫1,985,026,301

0.06%

0

Gần đây

87

NASDEX

₫11,793.84

--

₫1,977,986,476

0.06%

0

Gần đây

88

X-CASH

₫1.98

--

₫1,965,839,713

0.06%

0

Gần đây

89

PolyBeta Finance

₫443,718.29

--

₫1,921,445,172

0.06%

0

Gần đây

90

Uniswap

₫597,444.98

--

₫1,791,578,617

0.05%

0

Gần đây

91

QuickSwap

₫9,352,520.38

--

₫1,782,849,048

0.05%

0

Gần đây

92

GAMEE

₫9,115.37

--

₫1,701,042,213

0.05%

0

Gần đây

93

Telcoin

₫443.74

--

₫1,695,297,857

0.05%

0

Gần đây

94

Aave

₫7,260,825.74

--

₫1,649,205,606

0.05%

0

Gần đây

95

DeHive

₫29,695.92

--

₫1,554,742,073

0.05%

0

Gần đây

96

Matic Aave Interest Bearing USDC

*** ₫23,808.73

--

*** ₫1,447,604,023

0.00%

0

Gần đây

97

Adshares

₫38,438.12

--

₫1,398,592,458

0.04%

0

Gần đây

98

Cryptomeda

₫1,339.82

--

₫1,367,768,111

0.04%

0

Gần đây

99

SuperFarm

₫17,050.01

--

₫1,345,947,142

0.04%

0

Gần đây

100

DSLA Protocol

₫230.99

--

₫1,330,315,644

0.04%

0

Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện