×
Get our crypto and blockchain news delivered to your inbox, daily!
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,901Các thị trường giao dịch:  20,781Vốn Hóa Thị Trường:  $200,547,954,314Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $55,958,380,964BTC Chiếm Ưu Thế:  66.8%
Vốn Hóa Thị Trường:  $200,547,954,314Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $55,958,380,964BTC Chiếm Ưu Thế:  66.8%Các loại tiền điện tử:  4,901Các thị trường giao dịch:  20,781

OKCoin

$5,799,989 USD
782.20438267 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$4,772,425
$7,387.54
82.28%
$823,385
Spot
Percentage
Gần đây
2
$510,696
$146.82
8.81%
$96,370
Spot
Percentage
Gần đây
3
$374,549
$0.999900
6.46%
$983,274
Spot
Percentage
Gần đây
4
$43,971
$0.990000
0.76%
$1,176,826
Spot
Percentage
Gần đây
5
$35,251
$0.014490
0.61%
$8,672
Spot
Percentage
Gần đây
6
$25,106
$7,384.00
0.43%
$78,622
Spot
Percentage
Gần đây
7
$16,439
$95.37
0.28%
$23,032
Spot
Percentage
Gần đây
8
$13,241
$44.53
0.23%
$53,198
Spot
Percentage
Gần đây
9
$4,426
$7,377.06
0.08%
$9,816
Spot
Percentage
Gần đây
10
$2,485
$0.217000
0.04%
$22,000
Spot
Percentage
Gần đây
11
$2,133
$7,356.88
0.04%
$9,734
Spot
Percentage
Gần đây
12
$886
$211.05
0.02%
$12,587
Spot
Percentage
Gần đây
13
$578
$210.20
0.01%
$42,629
Spot
Percentage
Gần đây
14
$359
$147.26
0.01%
$39,022
Spot
Percentage
Gần đây
15
$112
$0.021900
0.00%
$2,601
Spot
Percentage
Gần đây
16
$10
$1.00
0.00%
$10,788
Spot
Percentage
Gần đây
17
$0.229798
$0.055200
0.00%
$8,715
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$26.93
0.00%
$4,588
Spot
Percentage
Gần đây
19
$?
$1.00
0.00%
$42,713
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$1.10
0.00%
$9,046
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$0.242700
0.00%
$2,524
Spot
Percentage
Gần đây
22
$?
$1.10
0.00%
$44,359
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$0.037800
0.00%
$17,216
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$1.00
0.00%
$18,369
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$3.74
0.00%
$11,884
Spot
Percentage
Gần đây
26
$?
$2.69
0.00%
$26,398
Spot
Percentage
Gần đây
27
$?
$20.38
0.00%
$2,058
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...