×
×
Các loại tiền điện tử:  5,540Các thị trường giao dịch:  22,521Vốn Hóa Thị Trường:  $271,414,567,615Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $85,486,135,757BTC Chiếm Ưu Thế:  64.7%
Vốn Hóa Thị Trường:  $271,414,567,615Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $85,486,135,757BTC Chiếm Ưu Thế:  64.7%Các loại tiền điện tử:  5,540Các thị trường giao dịch:  22,521

OKCoin

$17,147,582 USD
1,796 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$13,970,733
$9,545.49
81.47%
641
Spot
Percentage
Gần đây
2
$2,130,397
$0.999100
12.42%
774
Spot
Percentage
Gần đây
3
$688,539
$240.13
4.02%
353
Spot
Percentage
Gần đây
4
$95,775
$0.042500
0.56%
81
Spot
Percentage
Gần đây
5
$85,650
$0.999900
0.50%
702
Spot
Percentage
Gần đây
6
$64,636
$9,563.09
0.38%
235
Spot
Percentage
Gần đây
7
$45,300
$47.01
0.26%
332
Spot
Percentage
Gần đây
8
$39,510
$9,521.48
0.23%
212
Spot
Percentage
Gần đây
9
$24,552
$239.31
0.14%
141
Spot
Percentage
Gần đây
10
$17,603
$1.00
0.10%
148
Spot
Percentage
Gần đây
11
$7,771
$196.16
0.05%
147
Spot
Percentage
Gần đây
12
$7,498
$1.00
0.04%
333
Spot
Percentage
Gần đây
13
$3,889
$253.55
0.02%
304
Spot
Percentage
Gần đây
14
$2,959
$0.205600
0.02%
182
Spot
Percentage
Gần đây
15
$2,605
$2.68
0.02%
231
Spot
Percentage
Gần đây
16
$1,876
$256.16
0.01%
152
Spot
Percentage
Gần đây
17
$1,020
$6.90
0.01%
104
Spot
Percentage
Gần đây
18
$301
$0.017020
0.00%
90
Spot
Percentage
Gần đây
19
$?
$0.999600
0.00%
60
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$1.00
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$9,477.31
0.00%
160
Spot
Percentage
Gần đây
22
$?
$1.11
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$1.12
0.00%
137
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$9,371.46
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...