×
×
Các loại tiền điện tử:  7,780Các thị trường giao dịch:  33,445Vốn hóa thị trường:  $575,657,721,499Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $214,125,022,460BTC Chiếm Ưu Thế:  61.4%

OKCoin

$39,481,439 USD
2,076 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$29,463,175
$19,069.06
74.63%
108
Spot
Percentage
Gần đây
2
$4,756,199
$1.00
12.05%
22
Spot
Percentage
Gần đây
3
$3,256,018
$591.73
8.25%
42
Spot
Percentage
Gần đây
4
$938,901
$0.679900
2.38%
6
Spot
Percentage
Gần đây
5
$381,458
$86.92
0.97%
23
Spot
Percentage
Gần đây
6
$241,598
$339.91
0.61%
55
Spot
Percentage
Gần đây
7
$198,325
$19,052.16
0.50%
174
Spot
Percentage
Gần đây
8
$86,804
$23,470.10
0.22%
18
Spot
Percentage
Gần đây
9
$72,661
$3.70
0.18%
3
Spot
Percentage
Gần đây
10
$22,648
$0.037220
0.06%
8
Spot
Percentage
Gần đây
11
$22,536
$201.65
0.06%
27
Spot
Percentage
Gần đây
12
$12,731
$5.58
0.03%
8
Spot
Percentage
Gần đây
13
$9,395
$19,058.03
0.02%
23
Spot
Percentage
Gần đây
14
$8,097
$592.61
0.02%
20
Spot
Percentage
Gần đây
15
$5,037
$137.15
0.01%
17
Spot
Percentage
Gần đây
16
$2,161
$2.02
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
17
$1,267
$1.00
0.00%
27
Spot
Percentage
Gần đây
18
$939
$0.998700
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
19
$739
$1.00
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$409
$0.996600
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
21
$199
$7.50
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
22
$100
$3.85
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
23
$46
$0.037800
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
24
$0.419742
$1.19
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$1.00
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$?
$341.79
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
27
$?
$18,495.93
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
28
$?
$0.900100
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
29
$?
$0.999900
0.00%
67
Spot
Percentage
Gần đây
30
$?
$12,211.01
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...