BKEX

BKEX

Khối lượng(24 giờ)

₫31,030,820,146,858.45

69,314 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Ethereum

₫24,027,589.36

₫58,758,259,303.99₫71,357,965,514.87

₫6,097,379,607,510

19.65%

598

Gần đây

2

Bitcoin

₫447,598,183.87

₫58,259,425,810.42₫739,329,643,315.27

₫12,614,074,687,518

40.65%

592

Gần đây

3

Solana

₫747,882.34

₫41,629,385,256.11₫22,569,173,872.42

₫511,001,947,374

1.65%

558

Gần đây

4

Binance USD

₫23,268.48

₫251,056,845,963.27₫373,423,287,880.76

₫297,852,097,445

0.96%

558

Gần đây

5

Terra Classic

₫2.89

₫2,952,322.35₫4,562,213,143.67

₫523,217,578,740

1.69%

233

Gần đây

6

BNB

₫4,898,989.10

₫29,259,855,559.20₫50,323,126,002.15

₫524,362,647,935

1.69%

511

Gần đây

7

Cardano

₫10,344.58

₫53,139,819,138.28₫69,904,888,138.64

₫418,545,228,489

1.35%

571

Gần đây

8

XRP

₫7,297.36

₫316,391,622,861.13₫338,227,412,452.34

₫291,633,643,322

0.94%

564

Gần đây

9

TerraClassicUSD

₫1,194.54

₫1,232,376,712.82₫876,243,800.91

₫425,269,911,903

1.37%

209

Gần đây

10

USD Coin

₫23,270.81

₫291,639,297,004.76₫351,326,476,399.17

₫440,841,675,028

1.42%

572

Gần đây

11

Waves

₫115,270.33

₫2,796,225,443.89₫3,908,394,601.88

₫72,799,312,392

0.23%

307

Gần đây

12

Polygon

₫10,299.98

₫560,147,929.25₫670,419,427.45

₫65,030,389,956

0.21%

254

Gần đây

13

EOS

₫20,846.27

₫110,519,246,865.84₫103,539,240,979.49

₫56,757,734,396

0.18%

527

Gần đây

14

Shiba Inu

₫0.2354

₫45,436,666,485.69₫105,818,718,015.43

₫276,776,205,680

0.89%

474

Gần đây

15

Uniswap

₫110,625.23

₫37,302,110,335.35₫37,810,976,741.16

₫51,100,857,133

0.16%

478

Gần đây

16

dYdX

₫30,909.18

₫45,381,759,601.55₫49,661,926,945.99

₫52,396,727,948

0.17%

528

Gần đây

17

Dogecoin

₫1,496.42

₫86,121,405,423.13₫110,983,300,306.12

₫279,731,700,852

0.90%

546

Gần đây

18

Origin Protocol

₫5,924.03

₫8,737,891,089.52₫6,776,323,054.63

₫49,127,697,856

0.16%

409

Gần đây

19

Dogecoin

₫1,494.39

₫3,191,859,453.80₫1,697,864,215.48

₫47,517,346,805

0.15%

307

Gần đây

20

Optimism

₫12,888.90

₫5,337,115,133.15₫5,755,418,872.84

₫49,136,817,972

0.16%

434

Gần đây

21

AVINOC

₫6,137.45

₫2,963,409,386.28₫3,680,261,215.28

₫46,648,007,117

0.15%

252

Gần đây

22

THORChain

₫41,902.79

₫9,309,127,799.16₫6,582,411,886.42

₫205,113,265,025

0.66%

407

Gần đây

23

Baby Doge Coin

₫0.00003642

₫4,038,181,306.22₫3,524,564,217.52

₫49,742,996,161

0.16%

334

Gần đây

24

CEEK VR

₫4,922.23

₫2,946,248,091.75₫2,131,610,028.76

₫40,951,076,040

0.13%

114

Gần đây

25

ApeCoin

₫101,572.68

₫17,103,188,303.78₫21,086,238,961.34

₫240,409,104,260

0.77%

476

Gần đây

26

Solana

₫747,405.81

₫10,982,584,738.00₫6,149,041,837.14

₫201,077,158,012

0.65%

321

Gần đây

27

TRON

₫1,472.49

₫81,965,205,753.83₫76,101,457,526.23

₫246,253,187,396

0.79%

519

Gần đây

28

Kishu Inu

₫0.00001097

₫985,189,445.15₫852,429,832.27

₫26,209,240,987

0.08%

275

Gần đây

29

STEPN

₫18,406.77

₫5,724,580,681.62₫10,782,369,284.25

₫177,142,063,411

0.57%

515

Gần đây

30

FloorDAO

₫69,159.88

₫1,396,976,762.19₫1,146,335,495.64

₫24,845,432,035

0.08%

270

Gần đây

31

Floki Inu

₫0.1257

₫901,123,947.61₫710,388,955.01

₫25,019,637,970

0.08%

230

Gần đây

32

BitDAO

₫9,786.61

₫188,804,170.46₫272,873,769.03

₫22,070,772,088

0.07%

206

Gần đây

33

The Sandbox

₫23,216.75

₫11,840,753,474.67₫17,697,053,784.46

₫147,031,271,136

0.47%

468

Gần đây

34

MetisDAO

₫424,140.85

₫2,681,278,570.32₫2,656,664,158.34

₫21,831,903,366

0.07%

345

Gần đây

35

Chainlink

₫141,996.32

₫42,768,072,794.34₫65,377,955,883.35

₫151,890,621,364

0.49%

483

Gần đây

36

Polygon

₫10,318.55

₫21,355,483,610.75₫22,630,569,760.19

₫174,723,291,986

0.56%

500

Gần đây

37

Polkadot

₫159,198.07

₫87,804,973,821.57₫212,402,334,355.58

₫189,927,329,412

0.61%

537

Gần đây

38

Request

₫2,984.01

₫558,968,539.06₫1,241,572,185.85

₫142,221,328,057

0.46%

335

Gần đây

39

Filecoin

₫121,545.13

₫86,717,614,638.00₫328,710,703,285.79

₫170,664,435,217

0.55%

482

Gần đây

40

Ethereum Classic

₫338,141.80

₫29,870,039,203.28₫31,681,725,341.00

₫80,317,934,642

0.26%

562

Gần đây

41

Gala

₫1,221.26

₫18,486,973,037.90₫21,041,045,939.69

₫124,729,414,143

0.40%

449

Gần đây

42

ConstitutionDAO

₫545.21

₫7,540,786,141.82₫6,669,171,639.56

₫87,837,566,813

0.28%

404

Gần đây

43

Bitcoin Cash

₫2,338,260.62

₫553,141,999.54₫3,194,965,801.63

₫105,755,733,179

0.34%

285

Gần đây

44

Cosmos

₫164,539.10

₫10,235,318,891.04₫31,510,214,252.53

₫96,866,425,169

0.31%

526

Gần đây

45

Stellar

₫2,479.71

₫17,490,339,574.44₫19,304,164,013.81

₫80,394,492,852

0.26%

469

Gần đây

46

NEAR Protocol

₫75,206.56

₫30,734,097,361.21₫49,728,230,382.66

₫122,476,451,247

0.39%

549

Gần đây

47

Avalanche

₫381,832.97

₫7,169,154,209.70₫20,884,572,715.91

₫133,069,889,650

0.43%

568

Gần đây

48

DFI.Money

₫22,514,898.65

₫2,788,804,386.51₫1,171,538,153.95

₫102,969,916,919

0.33%

344

Gần đây

49

VeChain

₫508.72

₫6,665,729,849.63₫44,962,300,427.75

₫89,420,945,690

0.29%

539

Gần đây

50

yearn.finance

₫122,331,801.48

₫15,976,825,873.13₫11,741,092,917.79

₫99,114,947,476

0.32%

569

Gần đây

51

Wrapped Bitcoin

₫447,348,910.36

₫39,071,190,045.87₫50,649,723,942.52

₫86,403,314,455

0.28%

461

Gần đây

52

Axie Infinity

₫317,698.93

₫20,785,827,586.39₫52,208,652,998.37

₫89,291,586,313

0.29%

556

Gần đây

53

Fantom

₫5,733.30

₫24,404,975,334.57₫22,207,045,007.61

₫67,984,241,253

0.22%

527

Gần đây

54

Woonkly Power

₫643.75

₫86,317,991.20₫117,663,676.26

₫64,462,835,862

0.21%

30

Gần đây

55

Terra

₫50,888.60

₫2,058,992,206.42₫4,137,927,039.12

₫73,479,180,228

0.24%

442

Gần đây

56

BlockAura

₫528,660.88

₫2,382,992,947.55₫2,456,864,992.44

₫49,798,756,842

0.16%

138

Gần đây

57

Decentraland

₫19,215.32

₫39,301,658,935.30₫242,444,793,814.25

₫74,162,673,392

0.24%

544

Gần đây

58

Spell Token

₫22.89

₫2,258,516,377.56₫6,158,736,601.24

₫73,024,588,024

0.24%

396

Gần đây

59

Ethereum

₫24,026,377.18

₫2,852,481,701.44₫1,647,468,578.89

₫74,126,824,160

0.24%

447

Gần đây

60

Zilliqa

₫847.10

₫4,519,074,349.98₫7,803,986,406.07

₫54,605,978,728

0.18%

519

Gần đây

61

Sperax

₫123.87

₫13,219,637.17₫4,901,756.65

₫45,170,873,065

0.15%

46

Gần đây

62

Immutable X

₫21,729.39

₫5,975,020,300.16₫11,302,625,565.09

₫48,581,088,737

0.16%

412

Gần đây

63

Swerve

₫6,481.63

₫188,307,837.85₫286,313,216.82

₫69,395,269,035

0.22%

259

Gần đây

64

RadioCaca

₫8.54

₫8,707,545,444.68₫9,572,185,997.10

₫41,841,817,614

0.13%

409

Gần đây

65

MXC

₫1,941.70

₫6,606,015,292.61₫5,661,648,811.55

₫38,527,639,288

0.12%

403

Gần đây

66

Anchor Protocol

₫3,418.69

₫1,626,364,154.06₫1,710,079,274.67

₫42,318,111,814

0.14%

322

Gần đây

67

Litecoin

₫1,197,556.49

₫31,272,182,386.78₫62,379,130,883.54

₫43,277,364,085

0.14%

477

Gần đây

68

Ethereum Name Service

₫193,194.01

₫7,681,738,361.76₫13,247,736,140.23

₫37,853,658,474

0.12%

483

Gần đây

69

I will poop it NFT

₫0.006465

₫89,949,424.43₫176,856,993.50

₫42,212,495,759

0.14%

151

Gần đây

70

Convex Finance

₫90,173.51

₫536,980,354.11₫645,474,651.75

₫40,420,827,739

0.13%

210

Gần đây

71

UFO Gaming

₫0.2144

₫97,764,132.70₫130,839,037.37

₫46,851,953,924

0.15%

413

Gần đây

72

Bitcoin

₫447,598,457.00

₫12,864,368,554.54₫15,003,240,634.25

₫46,546,690,549

0.15%

560

Gần đây

73

BitTorrent-New

₫0.01855

₫322,848,837.91₫510,804,561.10

₫40,826,786,899

0.13%

266

Gần đây

74

Chia

₫1,008,409.40

₫428,986,899.37₫691,953,269.35

₫41,854,443,458

0.13%

376

Gần đây

75

BKEX Chain

₫1,581.71

₫459,859,489.76₫400,516,803.60

₫22,915,579,004

0.07%

313

Gần đây

76

Storj

₫15,466.21

₫5,747,326,600.95₫4,189,203,953.18

₫35,526,010,968

0.11%

432

Gần đây

77

Boba Network

₫8,599.02

₫30,712,414.06₫21,335,633.66

₫25,767,722,332

0.08%

75

Gần đây

78

Shiba Predator

₫0.001088

₫35,977,614.61₫24,433,714.84

₫33,012,671,911

0.11%

133

Gần đây

79

TRON

₫1,471.82

₫1,098,644,788.59₫917,110,899.69

₫31,942,836,664

0.10%

275

Gần đây

80

GM Wagmi

₫0.1367

₫69,438,569.61₫54,314,703.24

₫25,925,118,662

0.08%

138

Gần đây

81

Bella Protocol

₫19,358.91

₫5,868,553,135.91₫5,426,666,988.27

₫29,018,994,988

0.09%

438

Gần đây

82

Mask Network

₫36,068.46

₫3,837,032,868.67₫3,289,462,995.20

₫34,552,827,581

0.11%

456

Gần đây

83

Samoyedcoin

₫152.92

₫150,730,802.67₫59,534,608.48

₫29,349,117,160

0.09%

149

Gần đây

84

Bitcoin Cash

₫2,337,942.61

₫15,733,726,137.09₫19,663,123,811.70

₫25,763,280,816

0.08%

525

Gần đây

85

Harvest Finance

₫1,006,317.75

₫46,039,845.41₫57,242,752.85

₫24,329,822,632

0.08%

135

Gần đây

86

Opyn Squeeth

₫1,501,481.86

₫2,027,473,472.49₫1,936,080,180.74

₫29,375,353,383

0.09%

273

Gần đây

87

Elrond

₫1,114,154.11

₫7,207,299,680.08₫6,971,307,020.64

₫30,061,300,189

0.10%

379

Gần đây

88

Mirror Protocol

₫4,555.16

₫578,198,120.67₫581,002,476.54

₫23,716,385,222

0.08%

170

Gần đây

89

IoTeX

₫567.10

₫6,840,363,480.38₫4,562,971,595.97

₫28,347,581,475

0.09%

357

Gần đây

90

Everdome

₫197.21

₫2,202,645,704.15₫2,652,303,309.58

₫36,642,139,973

0.12%

388

Gần đây

91

Milo Inu

₫0.0002886

₫334,098,040.69₫695,734,784.28

₫27,402,546,818

0.09%

259

Gần đây

92

Zcash

₫1,236,367.27

₫12,257,421,527.23₫15,296,751,066.01

₫30,501,417,983

0.10%

452

Gần đây

93

Loopring

₫8,631.56

₫25,100,524,650.39₫28,873,968,552.42

₫25,954,918,231

0.08%

515

Gần đây

94

Dash

₫969,107.43

₫2,464,182,460.12₫5,067,813,625.59

₫29,519,487,949

0.10%

371

Gần đây

95

Bitcoin SV

₫1,247,754.86

₫662,524,738.85₫952,845,869.92

₫20,581,522,238

0.07%

383

Gần đây

96

Cult DAO

₫0.208

₫316,835,792.40₫132,881,698.39

₫21,338,600,437

0.07%

187

Gần đây

97

Value Liquidity

₫6,279.44

₫85,870,387.32₫17,620,428.09

₫21,268,564,572

0.07%

123

Gần đây

98

Radicle

₫40,274.90

₫9,645,509,998.56₫9,884,454,572.30

₫20,666,020,354

0.07%

466

Gần đây

99

Gameswap

₫6,328.25

₫150,186,071.44₫77,260,740.79

₫21,937,596,526

0.07%

226

Gần đây

100

Stacks

₫9,249.51

₫419,056,795.53₫325,461,447.37

₫21,452,025,765

0.07%

262

Gần đây