BKEX

$1,434,032,711 USD
29,316 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$254,256,537
$48,915.91
17.73%
819
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$161,896,339
$1.17
11.29%
214
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$149,709,736
$1,527.85
10.44%
499
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$80,504,050
$0.4589
5.61%
243
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$55,552,091
$48,904.05
3.87%
169
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$51,559,468
$0.05796
3.60%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$50,152,154
$27.76
3.50%
207
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$41,044,273
$32,158.27
2.86%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$37,456,133
$227.42
2.61%
163
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$32,656,237
$179.48
2.28%
251
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$31,703,068
$0.05054
2.21%
221
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$24,715,831
$3.72
1.72%
188
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$23,639,068
$0.0499
1.65%
183
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$21,323,424
$8.41
1.49%
172
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$18,187,602
$2.40
1.27%
140
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$17,196,453
$40.16
1.20%
198
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$16,010,382
$16.71
1.12%
176
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$15,307,585
$0.05283
1.07%
180
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$14,009,046
$0.4054
0.98%
207
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$13,658,403
$1.24
0.95%
155
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$13,474,115
$4.11
0.94%
175
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$11,986,027
$0.9816
0.84%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$11,975,693
$3.80
0.84%
166
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$11,785,681
$1,527.90
0.82%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$10,822,989
$122.97
0.75%
198
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$10,538,091
$0.6525
0.73%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$9,998,154
$0.3532
0.70%
123
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$9,475,468
$0.04818
0.66%
170
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$8,910,598
$209.74
0.62%
198
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$8,563,612
$38.02
0.60%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$8,355,250
$2,160.73
0.58%
-
Giao ngay
Percentage
727 giờ trước
32
$8,141,020
$4.14
0.57%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$7,578,423
$17.30
0.53%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$7,296,741
$1.09
0.51%
217
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$7,223,831
$19.05
0.50%
194
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$6,960,636
$0.2161
0.49%
110
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$6,790,702
$2.27
0.47%
133
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$6,566,296
$24.95
0.46%
147
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$6,553,816
$223.58
0.46%
175
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$6,412,023
$10.99
0.45%
201
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$6,182,523
$15.34
0.43%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$6,065,867
$0.04025
0.42%
107
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$5,671,257
$2.49
0.40%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$5,288,346
$0.4591
0.37%
61
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
*** $4,869,328
*** $31.10
0.34%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$4,637,093
$208.91
0.32%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$4,623,011
$0.154
0.32%
142
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$4,530,164
$0.04784
0.32%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$4,380,674
$0.405
0.31%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$4,333,271
$19.11
0.30%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$4,328,755
$2,128.02
0.30%
191
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$4,267,422
$11.39
0.30%
155
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$4,249,980
$0.04511
0.30%
100
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$3,888,877
$4.59
0.27%
100
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$3,807,652
$17.55
0.27%
115
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$3,428,667
$1.35
0.24%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$3,340,542
$179.45
0.23%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$2,986,946
$0.1161
0.21%
168
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$2,912,376
$2,045.30
0.20%
109
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$2,882,273
$0.6811
0.20%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$2,635,256
$473.53
0.18%
182
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$2,628,213
$0.05038
0.18%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$2,458,856
$36.74
0.17%
136
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$2,457,470
$3.72
0.17%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$2,330,199
$1.34
0.16%
120
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$2,307,447
$1.84
0.16%
136
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$2,274,856
$38.58
0.16%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$2,222,354
$0.614
0.15%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$2,161,501
$43.92
0.15%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$1,975,051
$5.05
0.14%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$1,960,569
$0.4425
0.14%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$1,947,504
$1.03
0.14%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$1,842,556
$0.6823
0.13%
85
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$1,793,265
$2.49
0.13%
56
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$1,598,763
$0.1037
0.11%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$1,391,223
$0.3008
0.10%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$1,370,793
$209.04
0.10%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$1,305,147
$0.2315
0.09%
59
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$1,249,747
$38.00
0.09%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$1,197,727
$0.4583
0.08%
95
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$1,191,950
$0.01021
0.08%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$1,166,981
$0.4326
0.08%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$1,129,734
$0.2594
0.08%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$1,126,736
$1.52
0.08%
-
Giao ngay
Percentage
894 giờ trước
85
$1,118,157
$1.60
0.08%
83
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$1,081,927
$4.94
0.08%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$1,079,455
$1.08
0.08%
78
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$1,068,928
$66.44
0.07%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$1,043,730
$20.35
0.07%
75
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$950,603
$0.1736
0.07%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$910,155
$3.93
0.06%
124
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$906,626
$171.75
0.06%
-
Giao ngay
Percentage
894 giờ trước
93
$885,730
$4.99
0.06%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$861,117
$0.08886
0.06%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$855,098
$0.6461
0.06%
104
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$796,551
$0.002968
0.06%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
$787,418
$0.03649
0.05%
81
Giao ngay
Percentage
Gần đây
98
$748,655
$18.89
0.05%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
$731,180
$123.06
0.05%
64
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$721,246
$0.05048
0.05%
59
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
$717,075
$179.40
0.05%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$678,151
$0.03612
0.05%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
$652,008
$27.72
0.05%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
104
$644,864
$57.98
0.04%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
105
$531,620
$0.2767
0.04%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
106
$503,771
$1.06
0.04%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
107
$465,373
$0.3762
0.03%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
108
$457,922
$0.1408
0.03%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
109
$455,798
$145.64
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
110
$455,318
$0.1366
0.03%
59
Giao ngay
Percentage
Gần đây
111
$447,497
$4.42
0.03%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
112
*** $413,789
*** $5.99
0.03%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
113
$411,189
$0.07792
0.03%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
114
$410,979
$0.04493
0.03%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
115
$399,031
$8.03
0.03%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
116
$395,729
$0.1474
0.03%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
117
$393,240
$0.08546
0.03%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
118
$381,152
$0.08935
0.03%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
119
$377,252
$38.05
0.03%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
120
$357,116
$3.72
0.02%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
121
$326,069
$0.3061
0.02%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
122
$320,045
$0.1406
0.02%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
123
$313,364
$0.02942
0.02%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
124
$297,310
$39.72
0.02%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
125
$289,538
$0.822
0.02%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
126
$269,344
$0.005699
0.02%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
127
$265,986
$0.4064
0.02%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
128
$260,404
$6.01
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
129
$235,412
$0.05984
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
130
$232,857
$0.00193
0.02%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
131
$224,451
$0.3386
0.02%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
132
$216,659
$0.3205
0.02%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
133
$176,330
$0.01865
0.01%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
134
$169,032
$67.01
0.01%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
135
$149,497
$0.111
0.01%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
136
*** $146,904
*** $41.74
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
894 giờ trước
137
$144,750
$0.003693
0.01%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
138
$143,784
$0.4402
0.01%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
139
$143,516
$0.0362
0.01%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
140
$142,165
$45.04
0.01%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
141
$136,164
$0.0494
0.01%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
142
$117,870
$2.68
0.01%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
143
$112,058
$0.2633
0.01%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
144
$95,526
$0.2146
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
894 giờ trước
145
$86,429
$1.49
0.01%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
146
$83,993
$0.07004
0.01%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
147
$80,444
$10.99
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
148
$65,136
$0.001071
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
149
$55,877
$0.006071
0.00%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
150
$54,093
$0.09362
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
151
$47,016
$0.02001
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
894 giờ trước
152
$36,155
$0.2704
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
153
$27,515
$0.02824
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
154
$25,945
$0.005692
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
155
$25,925
$13.07
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
156
$19,857
$0.0007074
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
894 giờ trước
157
$16,820
$0.005403
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
158
$13,549
$0.002171
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
159
$4,804
$0.0002832
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
160
$1,237
$0.0009776
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
161
$880
$0.0007805
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
162
$434
$59.69
0.00%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
163
$49
$0.411
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
164
$21
$0.008705
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
165
$?
$0.02001
0.00%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
166
$?
$0.002261
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
167
$?
$0.1451
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
168
$?
$0.0004202
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
169
$?
$0.04697
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
170
*** $?
*** $424.54
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
894 giờ trước

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...