×
×
Các loại tiền điện tử:  5,539Các thị trường giao dịch:  22,512Vốn Hóa Thị Trường:  $274,647,406,916Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $87,943,020,613BTC Chiếm Ưu Thế:  64.7%
Vốn Hóa Thị Trường:  $274,647,406,916Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $87,943,020,613BTC Chiếm Ưu Thế:  64.7%Các loại tiền điện tử:  5,539Các thị trường giao dịch:  22,512

BKEX

$1,731,615,079 USD
179,261 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$224,487,843
$9,667.36
12.96%
904
Spot
Percentage
Gần đây
2
$142,721,310
$244.58
8.24%
274
Spot
Percentage
Gần đây
3
$133,532,914
$0.017152
7.71%
198
Spot
Percentage
Gần đây
4
$118,249,991
$0.007150
6.83%
158
Spot
Percentage
Gần đây
5
$109,509,504
$16.88
6.32%
76
Spot
Percentage
Gần đây
6
$94,891,753
$2.70
5.48%
243
Spot
Percentage
Gần đây
7
$94,165,688
$244.79
5.44%
782
Spot
Percentage
Gần đây
8
$88,987,297
$0.135420
5.14%
114
Spot
Percentage
Gần đây
9
$66,560,418
$12.39
3.84%
167
Spot
Percentage
Gần đây
10
$65,472,949
$47.31
3.78%
233
Spot
Percentage
Gần đây
11
$62,467,476
$0.002586
3.61%
188
Spot
Percentage
Gần đây
12
$59,046,804
$0.089153
3.41%
161
Spot
Percentage
Gần đây
13
$55,607,508
$0.203999
3.21%
125
Spot
Percentage
Gần đây
14
$37,012,407
$0.085000
2.14%
149
Spot
Percentage
Gần đây
15
$32,771,738
$53.15
1.89%
181
Spot
Percentage
Gần đây
16
$32,525,068
$17.59
1.88%
219
Spot
Percentage
Gần đây
17
$27,269,859
$2.71
1.57%
537
Spot
Percentage
Gần đây
18
$26,105,188
$78.53
1.51%
207
Spot
Percentage
Gần đây
19
$20,842,718
$0.089097
1.20%
209
Spot
Percentage
Gần đây
20
$18,778,067
$5.25
1.08%
114
Spot
Percentage
Gần đây
21
$17,788,663
$0.204021
1.03%
176
Spot
Percentage
Gần đây
22
$16,584,935
$47.30
0.96%
444
Spot
Percentage
Gần đây
23
$11,134,489
$1.71
0.64%
164
Spot
Percentage
Gần đây
24
$11,106,962
$4.09
0.64%
229
Spot
Percentage
Gần đây
25
$10,631,387
$0.017169
0.61%
167
Spot
Percentage
Gần đây
26
$9,063,032
$0.078805
0.52%
89
Spot
Percentage
Gần đây
27
$8,942,264
$0.609060
0.52%
172
Spot
Percentage
Gần đây
28
$8,719,139
$0.007157
0.50%
183
Spot
Percentage
Gần đây
29
$8,000,622
$2.95
0.46%
219
Spot
Percentage
Gần đây
30
$7,903,280
$12.40
0.46%
189
Spot
Percentage
Gần đây
31
$7,349,397
$53.15
0.42%
214
Spot
Percentage
Gần đây
32
$4,984,128
$0.005084
0.29%
120
Spot
Percentage
Gần đây
33
$4,556,740
$0.088814
0.26%
29
Spot
Percentage
Gần đây
34
$4,430,522
$0.084892
0.26%
196
Spot
Percentage
Gần đây
35
$4,302,846
$6.96
0.25%
243
Spot
Percentage
Gần đây
36
$4,048,746
$4.48
0.23%
176
Spot
Percentage
Gần đây
37
$3,972,799
$78.55
0.23%
218
Spot
Percentage
Gần đây
38
$3,520,204
$0.017135
0.20%
82
Spot
Percentage
Gần đây
39
$3,476,997
$0.117345
0.20%
78
Spot
Percentage
Gần đây
40
$3,124,468
$0.005079
0.18%
109
Spot
Percentage
Gần đây
41
$2,942,282
$16.89
0.17%
134
Spot
Percentage
Gần đây
42
$2,843,716
$4.48
0.16%
163
Spot
Percentage
Gần đây
43
$2,811,095
$0.007143
0.16%
79
Spot
Percentage
Gần đây
44
$2,742,302
$16.89
0.16%
17
Spot
Percentage
Gần đây
45
$2,667,886
$0.608271
0.15%
81
Spot
Percentage
Gần đây
46
$2,614,998
$2.71
0.15%
87
Spot
Percentage
Gần đây
47
$2,559,324
$2.94
0.15%
86
Spot
Percentage
Gần đây
48
$2,351,106
$0.017763
0.14%
112
Spot
Percentage
Gần đây
49
$2,267,371
$0.278031
0.13%
92
Spot
Percentage
Gần đây
50
$2,162,200
$4.05
0.12%
31
Spot
Percentage
Gần đây
51
$2,117,991
$1.78
0.12%
51
Spot
Percentage
Gần đây
52
$1,973,861
$4.08
0.11%
85
Spot
Percentage
Gần đây
53
$1,952,124
$0.094719
0.11%
13
Spot
Percentage
Gần đây
54
$1,910,278
$0.225293
0.11%
76
Spot
Percentage
Gần đây
55
$1,885,040
$0.281005
0.11%
144
Spot
Percentage
Gần đây
56
$1,809,499
$191.13
0.10%
138
Spot
Percentage
Gần đây
57
$1,785,949
$17.57
0.10%
84
Spot
Percentage
Gần đây
58
$1,768,674
$0.203667
0.10%
83
Spot
Percentage
Gần đây
59
$1,611,025
$0.011424
0.09%
132
Spot
Percentage
Gần đây
60
$1,521,675
$0.500933
0.09%
10
Spot
Percentage
Gần đây
61
$1,477,757
$0.017796
0.09%
127
Spot
Percentage
Gần đây
62
$1,274,742
$0.116426
0.07%
98
Spot
Percentage
Gần đây
63
$1,164,591
$12.40
0.07%
139
Spot
Percentage
Gần đây
64
$1,157,908
$0.000645
0.07%
33
Spot
Percentage
Gần đây
65
$1,108,814
$0.203741
0.06%
149
Spot
Percentage
Gần đây
66
$987,177
$47.25
0.06%
89
Spot
Percentage
Gần đây
67
$833,010
$0.138760
0.05%
72
Spot
Percentage
Gần đây
68
$713,312
$0.558606
0.04%
126
Spot
Percentage
Gần đây
69
$699,597
$0.020572
0.04%
160
Spot
Percentage
Gần đây
70
$686,124
$3.03
0.04%
199
Spot
Percentage
Gần đây
71
$677,725
$0.002587
0.04%
171
Spot
Percentage
Gần đây
72
$612,121
$0.329757
0.04%
134
Spot
Percentage
Gần đây
73
$601,579
$0.330105
0.03%
79
Spot
Percentage
Gần đây
74
$599,686
$0.045195
0.03%
36
Spot
Percentage
Gần đây
75
$582,389
$488.73
0.03%
18
Spot
Percentage
Gần đây
76
$564,612
$0.026782
0.03%
103
Spot
Percentage
Gần đây
77
$533,235
$6.94
0.03%
90
Spot
Percentage
Gần đây
78
$506,571
$0.139151
0.03%
124
Spot
Percentage
Gần đây
79
$477,782
$0.242263
0.03%
182
Spot
Percentage
Gần đây
80
$474,328
$0.225444
0.03%
92
Spot
Percentage
Gần đây
81
$457,226
$0.472512
0.03%
88
Spot
Percentage
Gần đây
82
$451,510
$986.07
0.03%
92
Spot
Percentage
Gần đây
83
$412,510
$0.094903
0.02%
120
Spot
Percentage
Gần đây
84
$400,360
$193.31
0.02%
110
Spot
Percentage
Gần đây
85
$368,163
$0.358288
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
86
$303,134
$0.011311
0.02%
85
Spot
Percentage
Gần đây
87
$294,027
$0.084771
0.02%
59
Spot
Percentage
Gần đây
88
$265,320
$128.14
0.02%
72
Spot
Percentage
Gần đây
89
$263,510
$0.135146
0.02%
130
Spot
Percentage
Gần đây
90
$257,718
$3.82
0.01%
87
Spot
Percentage
Gần đây
91
$242,745
$1.52
0.01%
101
Spot
Percentage
Gần đây
92
$235,245
$10.39
0.01%
89
Spot
Percentage
Gần đây
93
$233,736
$47.46
0.01%
86
Spot
Percentage
Gần đây
94
$229,443
$0.535080
0.01%
95
Spot
Percentage
Gần đây
95
$227,655
$8.49
0.01%
66
Spot
Percentage
Gần đây
96
$213,578
$4.76
0.01%
93
Spot
Percentage
Gần đây
97
$191,493
$0.028867
0.01%
140
Spot
Percentage
Gần đây
98
$183,610
$5.36
0.01%
133
Spot
Percentage
Gần đây
99
$155,366
$0.189105
0.01%
135
Spot
Percentage
Gần đây
100
$155,064
$4.78
0.01%
169
Spot
Percentage
Gần đây
101
$136,508
$6.83
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
102
$136,032
$0.007573
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
103
$122,507
$0.020482
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
104
$117,798
$289.51
0.01%
131
Spot
Percentage
Gần đây
105
$99,974
$4.43
0.01%
75
Spot
Percentage
Gần đây
106
$99,385
$0.000147
0.01%
25
Spot
Percentage
Gần đây
107
$99,209
$0.018078
0.01%
38
Spot
Percentage
Gần đây
108
$98,526
$0.007469
0.01%
84
Spot
Percentage
Gần đây
109
$90,304
$2.88
0.01%
98
Spot
Percentage
Gần đây
110
$83,154
$0.830901
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
111
$72,776
$0.016918
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
112
$70,320
$0.004104
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
113
$70,142
$7.91
0.00%
89
Spot
Percentage
Gần đây
114
$68,813
$0.059074
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
115
$61,579
$11.60
0.00%
95
Spot
Percentage
Gần đây
116
$40,223
$0.026829
0.00%
70
Spot
Percentage
Gần đây
117
$36,122
$0.000930
0.00%
76
Spot
Percentage
Gần đây
118
$32,966
$4.78
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
119
$23,259
$0.000005
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
120
$17,631
$417.99
0.00%
39
Spot
Percentage
Gần đây
121
$15,775
$0.338839
0.00%
73
Spot
Percentage
Gần đây
122
$12,269
$0.005376
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
123
$7,810
$0.337966
0.00%
76
Spot
Percentage
Gần đây
124
$6,481
$0.129355
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
125
$5,922
$0.127038
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
126
$3,467
$0.003284
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
127
$3,406
$0.334362
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
128
$2,486
$0.700159
0.00%
64
Spot
Percentage
Gần đây
129
$2,385
$0.005372
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
130
$1,592
$0.000501
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
131
$746
$0.001371
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
132
$640
$0.002403
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
133
$36
$0.000537
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
134
$?
$0.002302
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
135
$?
$0.000004
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
136
$?
$0.050569
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
137
$?
$0.012393
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...