×
×
Các loại tiền điện tử:  7,186Các thị trường giao dịch:  30,045Vốn hóa thị trường:  $343,486,183,439Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $101,037,955,311BTC Chiếm Ưu Thế:  57.8%
Vốn hóa thị trường:  $343,486,183,439Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $101,037,955,311BTC Chiếm Ưu Thế:  57.8%Các loại tiền điện tử:  7,186Các thị trường giao dịch:  30,045

BKEX

$678,226,814 USD
65,308 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$89,856,270
$10,735.18
13.25%
857
Spot
Percentage
Gần đây
2
$87,476,920
$352.86
12.90%
723
Spot
Percentage
Gần đây
3
$41,620,955
$10.11
6.14%
210
Spot
Percentage
Gần đây
4
$35,512,488
$25.76
5.24%
41
Spot
Percentage
Gần đây
5
$33,376,679
$352.56
4.92%
280
Spot
Percentage
Gần đây
6
$25,960,710
$0.027427
3.83%
200
Spot
Percentage
Gần đây
7
$24,391,662
$30,173.77
3.60%
163
Spot
Percentage
Gần đây
8
$23,962,007
$0.241616
3.53%
190
Spot
Percentage
Gần đây
9
$22,786,987
$0.721483
3.36%
164
Spot
Percentage
Gần đây
10
$18,212,416
$2.58
2.69%
562
Spot
Percentage
Gần đây
11
$16,227,889
$4.84
2.39%
0
Spot
Percentage
462 giờ trước
12
$14,187,198
$20.96
2.09%
220
Spot
Percentage
Gần đây
13
$12,968,421
$3,751.46
1.91%
137
Spot
Percentage
Gần đây
14
$12,832,126
$6.23
1.89%
233
Spot
Percentage
Gần đây
15
$12,266,584
$4.53
1.81%
186
Spot
Percentage
Gần đây
16
$11,815,206
$3.09
1.74%
170
Spot
Percentage
Gần đây
17
$10,823,339
$0.017491
1.60%
127
Spot
Percentage
Gần đây
18
$10,614,981
$46.10
1.57%
424
Spot
Percentage
Gần đây
19
$9,619,198
$1.73
1.42%
0
Spot
Percentage
462 giờ trước
20
$9,114,111
$10,723.39
1.34%
260
Spot
Percentage
Gần đây
21
$9,018,180
$69.21
1.33%
224
Spot
Percentage
Gần đây
22
$8,988,313
$0.692493
1.33%
182
Spot
Percentage
Gần đây
23
$8,327,610
$0.027349
1.23%
104
Spot
Percentage
Gần đây
24
$8,128,676
$55.82
1.20%
225
Spot
Percentage
Gần đây
25
$7,663,221
$22.24
1.13%
0
Spot
Percentage
462 giờ trước
26
$7,455,373
$0.093591
1.10%
236
Spot
Percentage
Gần đây
27
$7,436,977
$0.328867
1.10%
157
Spot
Percentage
Gần đây
28
$6,659,493
$5.40
0.98%
242
Spot
Percentage
Gần đây
29
$5,770,002
$2.57
0.85%
207
Spot
Percentage
Gần đây
30
$5,304,421
$46.05
0.78%
243
Spot
Percentage
Gần đây
31
$5,074,706
$143.03
0.75%
154
Spot
Percentage
Gần đây
32
$4,911,232
$0.005834
0.72%
202
Spot
Percentage
Gần đây
33
$4,677,685
$0.237028
0.69%
144
Spot
Percentage
Gần đây
34
$4,442,512
$0.016241
0.66%
156
Spot
Percentage
Gần đây
35
$4,383,578
$0.078515
0.65%
53
Spot
Percentage
Gần đây
36
$4,327,859
$20.95
0.64%
172
Spot
Percentage
Gần đây
37
$3,873,709
$1.34
0.57%
122
Spot
Percentage
Gần đây
38
$3,873,090
$168.64
0.57%
-
Spot
Percentage
462 giờ trước
39
$3,799,183
$0.012828
0.56%
229
Spot
Percentage
Gần đây
40
$3,781,757
$2.18
0.56%
220
Spot
Percentage
Gần đây
41
$3,697,052
$0.392576
0.55%
144
Spot
Percentage
Gần đây
42
$3,477,342
$1.40
0.51%
93
Spot
Percentage
Gần đây
43
$3,460,090
$10.11
0.51%
147
Spot
Percentage
Gần đây
44
$3,344,121
$0.230397
0.49%
150
Spot
Percentage
Gần đây
45
$3,172,238
$4.63
0.47%
275
Spot
Percentage
Gần đây
46
$2,723,168
$2.58
0.40%
84
Spot
Percentage
Gần đây
47
$2,403,250
$0.019775
0.35%
179
Spot
Percentage
Gần đây
48
$2,294,518
$20.97
0.34%
94
Spot
Percentage
Gần đây
49
$2,115,905
$0.073447
0.31%
219
Spot
Percentage
Gần đây
50
$2,005,258
$0.241425
0.30%
127
Spot
Percentage
Gần đây
51
$1,902,261
$4.65
0.28%
161
Spot
Percentage
Gần đây
52
$1,887,250
$1.68
0.28%
59
Spot
Percentage
Gần đây
53
$1,839,650
$0.027430
0.27%
83
Spot
Percentage
Gần đây
54
$1,805,368
$0.102777
0.27%
103
Spot
Percentage
Gần đây
55
$1,758,513
$69.15
0.26%
219
Spot
Percentage
Gần đây
56
$1,594,414
$2.23
0.24%
144
Spot
Percentage
Gần đây
57
$1,470,070
$0.322706
0.22%
8
Spot
Percentage
Gần đây
58
$1,349,172
$0.536524
0.20%
87
Spot
Percentage
Gần đây
59
$1,249,118
$0.073361
0.18%
128
Spot
Percentage
Gần đây
60
$1,235,550
$0.234704
0.18%
23
Spot
Percentage
Gần đây
61
$1,226,806
$8.84
0.18%
49
Spot
Percentage
Gần đây
62
$1,153,390
$35.57
0.17%
175
Spot
Percentage
Gần đây
63
$1,149,794
$94.52
0.17%
215
Spot
Percentage
Gần đây
64
$1,082,769
$1.87
0.16%
165
Spot
Percentage
Gần đây
65
$1,071,678
$0.157521
0.16%
142
Spot
Percentage
Gần đây
66
$1,009,832
$0.005466
0.15%
0
Spot
Percentage
462 giờ trước
67
$1,007,978
$0.400390
0.15%
136
Spot
Percentage
Gần đây
68
$1,003,960
$55.74
0.15%
196
Spot
Percentage
Gần đây
69
$972,760
$0.172798
0.14%
66
Spot
Percentage
Gần đây
70
$913,169
$0.218977
0.13%
110
Spot
Percentage
Gần đây
71
$905,624
$0.241783
0.13%
81
Spot
Percentage
Gần đây
72
$854,112
$423.93
0.13%
65
Spot
Percentage
Gần đây
73
$841,092
$40.70
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$657,522
$107.92
0.10%
48
Spot
Percentage
Gần đây
75
$632,887
$46.11
0.09%
89
Spot
Percentage
Gần đây
76
$618,420
$15.48
0.09%
52
Spot
Percentage
Gần đây
77
$580,599
$23.18
0.09%
131
Spot
Percentage
Gần đây
78
$580,292
$178.25
0.09%
92
Spot
Percentage
Gần đây
79
$549,651
$0.050287
0.08%
85
Spot
Percentage
Gần đây
80
$463,027
$0.014475
0.07%
144
Spot
Percentage
Gần đây
81
$460,276
$0.002699
0.07%
200
Spot
Percentage
Gần đây
82
$445,556
$3.81
0.07%
13
Spot
Percentage
Gần đây
83
$402,499
$1.52
0.06%
107
Spot
Percentage
Gần đây
84
$389,971
$0.946731
0.06%
142
Spot
Percentage
Gần đây
85
$372,153
$0.016639
0.05%
109
Spot
Percentage
Gần đây
86
$367,636
$195.55
0.05%
48
Spot
Percentage
Gần đây
87
$362,550
$5.41
0.05%
84
Spot
Percentage
Gần đây
88
$333,378
$0.293806
0.05%
128
Spot
Percentage
Gần đây
89
$332,839
$0.045943
0.05%
103
Spot
Percentage
Gần đây
90
$327,521
$0.023018
0.05%
99
Spot
Percentage
Gần đây
91
$320,810
$1.43
0.05%
63
Spot
Percentage
Gần đây
92
$309,914
$0.122110
0.05%
98
Spot
Percentage
Gần đây
93
$305,107
$3.62
0.04%
130
Spot
Percentage
Gần đây
94
$297,455
$110.44
0.04%
43
Spot
Percentage
Gần đây
95
$286,377
$0.018732
0.04%
109
Spot
Percentage
Gần đây
96
$257,810
$369.67
0.04%
148
Spot
Percentage
Gần đây
97
$250,561
$0.121450
0.04%
39
Spot
Percentage
Gần đây
98
$250,380
$0.094964
0.04%
88
Spot
Percentage
Gần đây
99
$243,838
$0.047748
0.04%
2
Spot
Percentage
Gần đây
100
$217,676
$0.024142
0.03%
90
Spot
Percentage
Gần đây
101
$215,799
$4.09
0.03%
137
Spot
Percentage
Gần đây
102
$208,685
$4.73
0.03%
8
Spot
Percentage
Gần đây
103
$200,067
$0.173619
0.03%
14
Spot
Percentage
Gần đây
104
$194,057
$0.313540
0.03%
3
Spot
Percentage
Gần đây
105
$189,023
$179.72
0.03%
8
Spot
Percentage
Gần đây
106
$180,850
$0.073395
0.03%
71
Spot
Percentage
Gần đây
107
$176,721
$0.063910
0.03%
69
Spot
Percentage
Gần đây
108
$154,911
$0.622372
0.02%
6
Spot
Percentage
Gần đây
109
$141,324
$365.83
0.02%
81
Spot
Percentage
Gần đây
110
$136,908
$0.319751
0.02%
68
Spot
Percentage
Gần đây
111
$129,746
$0.423730
0.02%
56
Spot
Percentage
Gần đây
112
$125,781
$12.11
0.02%
100
Spot
Percentage
Gần đây
113
$124,000
$0.421356
0.02%
6
Spot
Percentage
Gần đây
114
$114,356
$0.133726
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
115
$113,282
$41.07
0.02%
106
Spot
Percentage
Gần đây
116
$113,252
$2.83
0.02%
79
Spot
Percentage
Gần đây
117
$112,846
$0.155268
0.02%
45
Spot
Percentage
Gần đây
118
$112,833
$0.260248
0.02%
59
Spot
Percentage
Gần đây
119
$104,784
$0.027047
0.02%
59
Spot
Percentage
Gần đây
120
$103,029
$0.000892
0.02%
64
Spot
Percentage
Gần đây
121
$102,264
$31.40
0.02%
132
Spot
Percentage
Gần đây
122
$102,250
$0.304424
0.02%
21
Spot
Percentage
Gần đây
123
$99,786
$1.59
0.01%
79
Spot
Percentage
Gần đây
124
$98,359
$0.651122
0.01%
29
Spot
Percentage
Gần đây
125
$95,039
$3.56
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
126
$94,742
$0.215634
0.01%
19
Spot
Percentage
Gần đây
127
$88,517
$0.002104
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
128
$84,863
$0.240214
0.01%
81
Spot
Percentage
Gần đây
129
$78,044
$0.049475
0.01%
26
Spot
Percentage
Gần đây
130
$72,144
$0.009836
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
131
$71,717
$0.020035
0.01%
42
Spot
Percentage
Gần đây
132
$71,654
$0.027169
0.01%
-
Spot
Percentage
462 giờ trước
133
$71,162
$1,002.66
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
134
$68,389
$149.13
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
135
$66,912
$0.311437
0.01%
142
Spot
Percentage
Gần đây
136
$64,989
$1.33
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
137
$62,221
$0.039702
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
138
$58,193
$0.029050
0.01%
23
Spot
Percentage
Gần đây
139
$55,181
$4.29
0.01%
103
Spot
Percentage
Gần đây
140
$47,157
$3.53
0.01%
105
Spot
Percentage
Gần đây
141
$46,315
$0.014024
0.01%
99
Spot
Percentage
Gần đây
142
$41,661
$0.260449
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
143
$35,734
$26.50
0.01%
81
Spot
Percentage
Gần đây
144
$34,955
$10.32
0.01%
91
Spot
Percentage
Gần đây
145
$31,226
$1.27
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
146
$29,986
$0.037663
0.00%
39
Spot
Percentage
Gần đây
147
$27,132
$0.000271
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
148
$23,428
$0.042874
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
149
$18,089
$0.012208
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
150
$16,616
$17.01
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
151
$16,217
$0.334176
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
152
$15,681
$0.002100
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
153
$14,637
$0.312038
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
154
$13,711
$0.123212
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
155
$11,351
$1.11
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
156
$7,062
$12.73
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
157
$5,992
$3.37
0.00%
60
Spot
Percentage
Gần đây
158
$4,898
$1.06
0.00%
53
Spot
Percentage
Gần đây
159
$4,267
$0.422929
0.00%
78
Spot
Percentage
Gần đây
160
$3,781
$0.005119
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
161
$3,137
$0.069720
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
162
$1,678
$510.79
0.00%
63
Spot
Percentage
Gần đây
163
$1,244
$0.000254
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
164
$244
$0.000393
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
165
$190
$0.003306
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
166
$174
$0.079637
0.00%
79
Spot
Percentage
Gần đây
167
$?
$0.000145
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
168
$?
$0.000004
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
169
$?
$0.300518
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
170
$?
$0.008685
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
171
$?
$0.004959
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
172
*** $?
*** $0.001002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
173
$?
$0.000166
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...