×
×
Các loại tiền điện tử:  7,561Các thị trường giao dịch:  31,808Vốn hóa thị trường:  $396,215,614,466Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $92,326,213,262BTC Chiếm Ưu Thế:  63.4%
Vốn hóa thị trường:  $396,215,614,466Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $92,326,213,262BTC Chiếm Ưu Thế:  63.4%Các loại tiền điện tử:  7,561Các thị trường giao dịch:  31,808

Bittylicious

$183,601 USD
13.53975671 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$179,898
$15,490.28
97.98%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$1,835
$52.50
1.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$925
$408.54
0.50%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$914
$14,450.23
0.50%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$29
$0.002872
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$?
$0.009968
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$?
$0.018123
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$?
$2.58
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$?
$0.001670
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$?
$0.439685
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$?
$0.010939
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$?
$73.78
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$?
$0.270939
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$?
$57.39
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$?
$407.71
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$?
$14,242.67
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$?
$46.98
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$0.004401
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
*** $?
*** $0.645956
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$364.64
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$0.010393
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$?
$0.002870
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$0.388277
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
*** $?
*** $0.280900
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$0.023041
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
*** $?
*** $0.005954
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$?
$0.358435
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
*** $?
*** $0.294273
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$?
$50.20
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$?
$0.002974
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$?
$11,526.81
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
*** $?
*** $64.04
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
*** $?
*** $6,431.70
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...