×
×
Các loại tiền điện tử:  5,537Các thị trường giao dịch:  22,502Vốn Hóa Thị Trường:  $272,671,069,490Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $90,409,789,254BTC Chiếm Ưu Thế:  64.8%
Vốn Hóa Thị Trường:  $272,671,069,490Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $90,409,789,254BTC Chiếm Ưu Thế:  64.8%Các loại tiền điện tử:  5,537Các thị trường giao dịch:  22,502

Bittylicious

$174,281 USD
18.15120715 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$160,051
$10,857.88
91.83%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$9,098
$255.72
5.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$3,229
$10,201.85
1.85%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$880
$54.30
0.50%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$659
$263.72
0.38%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$262
$0.020125
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$103
$10,254.00
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$?
$59.20
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$?
$0.283160
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$?
$0.344960
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$?
$0.005729
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$?
$47.35
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$?
$0.272933
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$?
$0.263255
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$?
$0.373614
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$?
$86.55
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$?
$0.002954
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$0.010628
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$?
$0.010000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$0.427214
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$138.29
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$?
$0.001623
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$0.372273
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$2.50
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$6,335.13
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$?
$0.004276
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$?
$0.017609
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$?
$62.22
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$?
$0.140233
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$?
$0.603398
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$?
$45.22
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$?
$0.009685
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$?
$11,351.35
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$?
$0.079115
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$?
$0.002938
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$?
$0.002599
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$?
$0.054336
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...