Vốn Hóa Thị Trường:

Xếp Hạng Khối Lượng Trong 24 giờ (Tiền Tệ)

1. Bitcoin Bitcoin (33.46%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceBTC/USDT $148,588,075 $6540.88 3.75%
2 HuobiBTC/USDT $126,277,755 $6540.04 3.19%
3 OKExBTC/USDT $124,360,377 $6542.53 3.14%
4 LBankBTC/USDT $93,463,444 $6537.32 2.36%
5 CoinsBankBTC/EUR $78,500,582 $6448.70 1.98%
6 HitBTCBTC/USDT $72,033,430 $6544.86 1.82%
7 BitfinexBTC/USD $70,124,414 $6715.00 1.77%
8 Bit-ZBTC/USDT $62,024,695 $6517.83 1.57%
9 ZB.COMNEO/BTC $61,721,875 $6572.16 1.56%
10 LBankQTUM/BTC $60,542,725 $6581.25 1.53%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,960,796,633$6549.76

2. Tether Tether (21.11%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceBTC/USDT $148,588,075 $0.971551 5.95%
2 HuobiBTC/USDT $126,277,755 $0.971676 5.05%
3 OKExBTC/USDT $124,360,377 $0.971306 4.98%
4 LBankBTC/USDT $93,463,444 $0.972080 3.74%
5 ZB.COMDASH/USDT $79,123,687 $0.971471 3.17%
6 HitBTCBTC/USDT $72,033,430 $0.970961 2.88%
7 BitfinexUSDT/USD $68,993,981 $1.00 2.76%
8 Bit-ZBTC/USDT $62,024,695 $0.974987 2.48%
9 ZB.COMLTC/USDT $58,779,770 $0.975048 2.35%
10 DigiFinexBTC/USDT $58,051,735 $0.972329 2.32%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,498,666,134$0.974257

3. Ethereum Ethereum (11.66%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LBankZEC/ETH $47,431,814 $207.05 3.44%
2 BinanceETH/BTC $43,209,275 $206.08 3.13%
3 Bit-ZETH/BTC $40,413,876 $206.53 2.93%
4 HitBTCETH/USDT $39,738,750 $206.21 2.88%
5 LBankQTUM/ETH $39,618,235 $208.87 2.87%
6 BiboxBIX/ETH $36,475,200 $207.53 2.64%
7 BinanceETH/USDT $33,873,836 $206.29 2.45%
8 OKExETH/USDT $33,620,114 $206.32 2.44%
9 HuobiETH/USDT $32,907,061 $206.40 2.38%
10 IDCMETH/USDT $28,413,287 $206.10 2.06%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,380,462,390$206.77

4. XRP XRP (3.95%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BitbankXRP/JPY $78,072,360 $0.462071 16.70%
2 BinanceXRP/USDT $45,955,666 $0.468897 9.83%
3 BinanceXRP/BTC $41,226,427 $0.468423 8.82%
4 CoinBeneXRP/USDT $36,540,147 $0.469043 7.82%
5 HuobiXRP/USDT $25,699,383 $0.468683 5.50%
6 UpbitXRP/KRW $25,159,310 $0.464705 5.38%
7 HitBTCXRP/BTC $22,619,813 $0.468292 4.84%
8 BitfinexXRP/USD $21,209,238 $0.482390 4.54%
9 OKExXRP/USDT $16,869,195 $0.468586 3.61%
10 DigiFinexXRP/USDT $13,086,960 $0.468294 2.80%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$467,455,735$0.467676

5. EOS EOS (3.45%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 IDAXEOS/BTC $44,618,767 $5.40 10.93%
2 BinanceEOS/USDT $40,323,291 $5.41 9.88%
3 CoinBeneEOS/USDT $25,992,765 $5.41 6.37%
4 OKExEOS/USDT $24,260,730 $5.41 5.94%
5 BinanceEOS/BTC $23,598,578 $5.40 5.78%
6 HitBTCEOS/USDT $20,870,987 $5.42 5.11%
7 HuobiEOS/USDT $19,898,811 $5.41 4.88%
8 DigiFinexEOS/USDT $15,951,271 $5.41 3.91%
9 TOPBTCEOS/CNY $15,142,950 $5.49 3.71%
10 HuobiEOS/BTC $14,342,720 $5.40 3.51%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$408,176,678$5.41

6. Litecoin Litecoin (2.54%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ZB.COMLTC/USDT $58,779,770 $53.18 19.52%
2 OKExLTC/BTC $28,753,036 $53.07 9.55%
3 OKExLTC/USDT $17,455,569 $53.20 5.80%
4 BiboxLTC/ETH $15,085,499 $53.65 5.01%
5 RightBTCLTC/BTC $14,551,626 $53.13 4.83%
6 HitBTCLTC/USDT $13,306,253 $53.19 4.42%
7 BiboxLTC/BTC $12,449,349 $53.18 4.14%
8 BinanceLTC/BTC $9,877,171 $53.05 3.28%
9 BinanceLTC/USDT $9,846,481 $53.18 3.27%
10 Bit-ZLTC/BTC $9,082,113 $53.05 3.02%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$301,058,378$53.19

7. Bitcoin Cash Bitcoin Cash (2.54%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceBCC/BTC $21,540,628 $447.42 7.16%
2 HitBTCBCH/USDT $20,631,096 $448.70 6.85%
3 BinanceBCC/USDT $18,357,514 $448.32 6.10%
4 HitBTCBCH/BTC $17,292,494 $447.70 5.74%
5 Bit-ZBCH/BTC $16,291,166 $449.14 5.41%
6 OKExBCH/USDT $16,075,767 $447.98 5.34%
7 OKExBCH/BTC $14,255,685 $447.77 4.74%
8 HuobiBCH/USDT $12,928,395 $448.09 4.29%
9 DigiFinexBCH/USDT $12,340,256 $447.39 4.10%
10 DigiFinexBCH/BTC $10,980,185 $448.04 3.65%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$301,051,317$448.07

8. Qtum Qtum (1.87%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LBankQTUM/BTC $60,542,725 $3.88 27.40%
2 LBankQTUM/ETH $39,618,235 $3.87 17.93%
3 LBankQTUM/USDT $15,735,647 $3.88 7.12%
4 AllcoinQTUM/BTC $12,051,486 $4.46 5.46%
5 BinanceQTUM/BTC $11,432,973 $3.86 5.18%
6 BiboxQTUM/BTC $11,142,395 $3.87 5.04%
7 UpbitQTUM/KRW $9,374,870 $3.84 4.24%
8 BiboxQTUM/ETH $6,906,148 $3.87 3.13%
9 DragonEXQTUM/USDT $5,685,772 $3.86 2.57%
10 ZB.COMQTUM/USDT $4,975,885 $3.86 2.25%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$220,924,480$3.91

9. NEO NEO (1.80%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ZB.COMNEO/BTC $61,721,875 $17.42 28.97%
2 CoinBeneNEO/USDT $32,245,531 $17.47 15.13%
3 CoinBeneNEO/BTC $23,650,895 $17.45 11.10%
4 BiboxNEO/BTC $14,762,573 $17.45 6.93%
5 BinanceNEO/USDT $10,049,573 $17.47 4.72%
6 BiboxNEO/ETH $8,392,710 $17.56 3.94%
7 DigiFinexNEO/USDT $8,142,634 $17.50 3.82%
8 BinanceNEO/BTC $8,099,770 $17.45 3.80%
9 DragonEXNEO/USDT $7,306,144 $17.40 3.43%
10 DigiFinexNEO/BTC $6,567,356 $17.41 3.08%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$213,070,526$17.45

10. Dash Dash (1.52%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ZB.COMDASH/USDT $79,123,687 $159.46 43.83%
2 ZB.COMDASH/BTC $39,891,066 $158.93 22.10%
3 BiboxDASH/BTC $10,017,654 $159.33 5.55%
4 YoBitDASH/BTC $7,887,848 $161.40 4.37%
5 ExratesDASH/BTC $5,076,046 $158.08 2.81%
6 LBankDASH/BTC $5,012,015 $158.74 2.78%
7 BiboxDASH/ETH $4,616,740 $160.43 2.56%
8 HitBTCDASH/BTC $4,264,694 $159.10 2.36%
9 HuobiDASH/USDT $2,415,505 $159.22 1.34%
10 BinanceDASH/BTC $2,323,998 $159.27 1.29%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$180,542,071$159.36

11. CK USD CK USD (1.32%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BCEXBTC/CKUSD $47,498,235 $1.02 30.40%
2 AllcoinBTC/CKUSD $39,764,680 $1.00 25.45%
3 BCEXEOS/CKUSD $14,144,627 $1.02 9.05%
4 BCEXETH/CKUSD $13,747,729 $1.02 8.80%
5 BCEXXRP/CKUSD $12,355,184 $1.01 7.91%
6 BCEXXLM/CKUSD $9,390,913 $1.03 6.01%
7 AllcoinETH/CKUSD $6,438,457 $0.980466 4.12%
8 AllcoinQTUM/CKUSD $4,810,302 $1.04 3.08%
9 BCEXLTC/CKUSD $2,286,812 $1.01 1.46%
10 BCEXQTUM/CKUSD $2,155,509 $1.02 1.38%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$156,225,074$1.01

12. Ethereum Classic Ethereum Classic (1.20%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExETC/BTC $17,859,850 $9.72 12.57%
2 CoinBeneETC/USDT $17,607,085 $9.73 12.39%
3 OKExETC/USDT $15,618,006 $9.73 10.99%
4 BinanceETC/USDT $12,042,045 $9.73 8.47%
5 DigiFinexETC/USDT $9,124,315 $9.71 6.42%
6 RightBTCETC/BTC $7,988,398 $9.71 5.62%
7 BiboxETC/ETH $5,995,271 $9.81 4.22%
8 BiboxETC/BTC $5,692,733 $9.74 4.01%
9 OKExETC/ETH $4,686,402 $9.77 3.30%
10 HuobiETC/USDT $3,455,518 $9.73 2.43%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$142,115,629$9.73

13. TRON TRON (0.93%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Bit-ZTRX/BTC $16,040,539 $0.024633 14.61%
2 BinanceTRX/USDT $13,847,283 $0.024616 12.62%
3 BinanceTRX/BTC $10,435,980 $0.024568 9.51%
4 IDAXTRX/ETH $9,711,076 $0.024653 8.85%
5 RfinexTRX/ETH $9,195,130 $0.024671 8.38%
6 UpbitTRX/KRW $5,273,572 $0.024337 4.80%
7 OKExTRX/BTC $4,510,229 $0.024503 4.11%
8 HuobiTRX/USDT $4,333,706 $0.024577 3.95%
9 HitBTCTRX/USDT $4,245,838 $0.024606 3.87%
10 OKExTRX/USDT $3,944,059 $0.024549 3.59%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$109,764,403$0.024594

14. Zcash Zcash (0.90%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LBankZEC/ETH $47,431,814 $121.29 44.28%
2 LBankZEC/BTC $10,172,231 $121.28 9.50%
3 BCEXZEC/BTC $6,141,954 $116.84 5.73%
4 YoBitZEC/BTC $5,002,054 $112.68 4.67%
5 LBankZEC/USDT $4,650,862 $121.39 4.34%
6 HuobiZEC/USDT $3,737,010 $121.51 3.49%
7 HuobiZEC/BTC $3,191,993 $121.21 2.98%
8 Bit-ZZEC/BTC $2,831,857 $120.97 2.64%
9 HitBTCZEC/USDT $2,716,784 $121.37 2.54%
10 BitfinexZEC/USD $2,678,393 $124.72 2.50%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$107,114,471$120.88

15. Stellar Stellar (0.63%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceXLM/BTC $14,487,881 $0.247377 19.57%
2 BinanceXLM/USDT $9,688,267 $0.247539 13.09%
3 BCEXXLM/CKUSD $9,390,913 $0.240116 12.69%
4 BitMartXLM/ETH $7,705,918 $0.248536 10.41%
5 BCEXXLM/BTC $5,085,561 $0.228429 6.87%
6 UpbitXLM/KRW $4,008,341 $0.245138 5.41%
7 CoinEggXLM/BTC $2,376,248 $0.235747 3.21%
8 PoloniexSTR/BTC $2,321,454 $0.247377 3.14%
9 BinanceXLM/ETH $1,719,176 $0.248536 2.32%
10 ExratesXLM/BTC $1,454,938 $0.240745 1.97%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$74,031,069$0.243972

16. 0x 0x (0.53%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceZRX/BTC $25,539,594 $0.880653 40.72%
2 Coinbase ProZRX/USD $11,464,464 $0.880000 18.28%
3 UpbitZRX/KRW $3,399,429 $0.872975 5.42%
4 EthfinexZRX/USD $3,392,374 $0.906740 5.41%
5 BinanceZRX/ETH $3,329,504 $0.885213 5.31%
6 Coinbase ProZRX/BTC $3,166,604 $0.882613 5.05%
7 Coinbase ProZRX/EUR $2,129,939 $0.887297 3.40%
8 BittrexZRX/BTC $1,638,459 $0.878889 2.61%
9 PoloniexZRX/BTC $1,155,554 $0.881894 1.84%
10 UpbitZRX/BTC $744,445 $0.878889 1.19%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$62,717,689$0.882220

17. Bibox Token Bibox Token (0.43%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BiboxBIX/ETH $36,475,200 $0.355888 71.77%
2 BiboxBTM/BIX $10,128,969 $0.359357 19.93%
3 BiboxBIX/BTC $3,017,587 $0.355972 5.94%
4 BiboxBU/BIX $452,041 $0.354847 0.89%
5 BiboxORME/BIX $214,975 $0.342100 0.42%
6 HuobiBIX/BTC $126,307 $0.355058 0.25%
7 HuobiBIX/ETH $114,155 $0.356412 0.22%
8 BiboxINSTAR/BIX $73,774 $0.353590 0.15%
9 BiboxRED/BIX $66,850 $0.356906 0.13%
10 BiboxONT/BIX $44,860 $0.359731 0.09%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$50,823,835$0.356519

18. Infinity Economics Infinity Economics (0.40%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 InfinityCoin ExchangeXIN/BTC $18,211,118 $0.003659 38.42%
2 CoinbeXIN/BTC $15,857,073 $0.003594 33.45%
3 BitBayXIN/BTC $12,854,441 $0.003659 27.12%
4 SistemkoinXIN/TRY $275,673 $0.004328 0.58%
5 SistemkoinXIN/BTC $123,525 $0.003659 0.26%
6 CoinbeXIN/ETH $60,859 $0.003891 0.13%
7 CoinbeBCC/XIN $13,924 $0.003816 0.03%
8 CoinbeXRP/XIN $5,926 $0.004175 0.01%
9 CoindealXIN/BTC $1,731 $0.003594 0.00%
10 BitBayXIN/PLN $549 $0.005365 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$47,404,821$0.003642

19. Bit-Z Token Bit-Z Token (0.35%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Bit-ZBZ/USDT $18,156,069 $0.110582 43.45%
2 Bit-ZBZ/BTC $12,389,301 $0.110947 29.65%
3 Bit-ZBZ/ETH $11,134,567 $0.110835 26.65%
4 Bit-ZSS/BZ $106,549 $0.102245 0.25%
Tổng cộng/ Trung bình$41,786,486$0.110736

20. Ravencoin Ravencoin (0.34%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceRVN/BTC $36,258,672 $0.031102 90.55%
2 BittrexRVN/BTC $1,978,212 $0.030971 4.94%
3 UpbitRVN/BTC $824,271 $0.030710 2.06%
4 CryptoBridgeRVN/BTC $372,009 $0.030710 0.93%
5 CryptopiaRVN/BTC $260,638 $0.031037 0.65%
6 BinanceRVN/BNB $253,922 $0.031016 0.63%
7 EscodexRVN/BTC $69,198 $0.029926 0.17%
8 TradeOgreRVN/BTC $14,631 $0.029599 0.04%
9 IDCMRVN/BTC $3,328 $0.031625 0.01%
10 CryptopiaRVN/LTC $2,136 $0.030337 0.01%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$40,043,163$0.031080

21. Odyssey Odyssey (0.31%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Gate.ioOCN/USDT $17,253,815 $0.013519 47.60%
2 HuobiOCN/USDT $6,404,591 $0.013578 17.67%
3 BittrexOCN/BTC $3,506,334 $0.013591 9.67%
4 HuobiOCN/BTC $2,562,068 $0.013562 7.07%
5 UpbitOCN/BTC $2,218,653 $0.013591 6.12%
6 LBankOCN/ETH $1,832,012 $0.013561 5.05%
7 KucoinOCN/BTC $1,356,111 $0.013460 3.74%
8 HuobiOCN/ETH $520,321 $0.013567 1.44%
9 Gate.ioOCN/BTC $216,120 $0.013460 0.60%
10 KucoinOCN/ETH $106,812 $0.013495 0.29%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$36,250,677$0.013544

22. Moeda Loyalty Points Moeda Loyalty Points (0.29%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceMDA/BTC $29,263,608 $1.84 84.10%
2 BinanceMDA/ETH $2,794,147 $1.84 8.03%
3 Gate.ioMDA/USDT $2,334,648 $1.83 6.71%
4 OKExMDA/BTC $148,204 $1.83 0.43%
5 OKExMDA/USDT $112,770 $1.82 0.32%
6 LBankMDA/ETH $72,867 $1.85 0.21%
7 Gate.ioMDA/ETH $59,937 $1.83 0.17%
8 OKExMDA/ETH $10,326 $1.82 0.03%
9 CoinBeneMDA/USDT $0 $0.038903 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$34,796,507$1.84

23. Cardano Cardano (0.29%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceADA/USDT $10,240,826 $0.077038 29.55%
2 BinanceADA/BTC $7,952,226 $0.076905 22.94%
3 UpbitADA/KRW $5,833,826 $0.076363 16.83%
4 ZB.COMADA/USDT $2,247,597 $0.076931 6.48%
5 HuobiADA/USDT $1,344,180 $0.076953 3.88%
6 BittrexADA/BTC $978,862 $0.077101 2.82%
7 BinanceADA/ETH $947,384 $0.077038 2.73%
8 DragonEXADA/USDT $715,676 $0.076639 2.06%
9 HuobiADA/BTC $562,418 $0.076905 1.62%
10 ZB.COMADA/BTC $521,233 $0.076905 1.50%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$34,660,492$0.076856

24. Binance Coin Binance Coin (0.28%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceBNB/USDT $13,670,640 $9.93 41.60%
2 BinanceBNB/BTC $12,513,098 $9.92 38.08%
3 LBankBNB/USDT $1,595,710 $9.99 4.86%
4 BinanceBNB/ETH $813,238 $9.97 2.47%
5 BinanceXRP/BNB $376,581 $9.90 1.15%
6 BinanceADA/BNB $299,529 $9.88 0.91%
7 BinanceRVN/BNB $253,922 $9.91 0.77%
8 BinanceXLM/BNB $229,299 $9.80 0.70%
9 BinanceTRX/BNB $221,587 $9.93 0.67%
10 BinancePOLY/BNB $176,156 $9.86 0.54%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$32,862,881$9.93

25. Dogecoin Dogecoin (0.25%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Gate.ioDOGE/USDT $12,821,896 $0.004542 42.69%
2 ZB.COMDOGE/USDT $3,914,826 $0.004521 13.04%
3 PoloniexDOGE/BTC $2,839,257 $0.004508 9.45%
4 BittrexDOGE/BTC $1,723,587 $0.004508 5.74%
5 ZB.COMDOGE/BTC $1,431,698 $0.004519 4.77%
6 BtcTrade.imDOGE/BTC $1,107,074 $0.004508 3.69%
7 HitBTCDOGE/BTC $1,014,035 $0.004541 3.38%
8 HitBTCDOGE/USDT $695,861 $0.004521 2.32%
9 Gate.ioDOGE/BTC $556,320 $0.004443 1.85%
10 Instant BitexDOGE/BTC $425,190 $0.004704 1.42%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$30,032,562$0.004530

26. Ontology Ontology (0.20%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceONT/USDT $5,729,090 $1.87 24.18%
2 DigiFinexONT/USDT $4,484,818 $1.86 18.93%
3 BiboxONT/BTC $3,576,829 $1.85 15.10%
4 BinanceONT/BTC $2,473,504 $1.86 10.44%
5 BiboxONT/ETH $2,136,591 $1.86 9.02%
6 DigiFinexONT/BTC $1,939,493 $1.86 8.19%
7 HuobiONT/USDT $1,182,279 $1.87 4.99%
8 OKExONT/USDT $465,465 $1.87 1.96%
9 Gate.ioONT/USDT $427,012 $1.86 1.80%
10 UpbitONT/KRW $291,273 $1.85 1.23%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$23,692,530$1.86

27. IOTA IOTA (0.19%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceIOTA/USDT $7,984,090 $0.509045 35.01%
2 BinanceIOTA/BTC $7,625,659 $0.508215 33.44%
3 BitfinexMIOTA/USD $3,098,807 $0.523000 13.59%
4 UpbitIOTA/KRW $1,137,669 $0.512322 4.99%
5 CoinoneIOTA/KRW $984,495 $0.509676 4.32%
6 ExratesMIOTA/BTC $365,842 $0.550777 1.60%
7 BinanceIOTA/ETH $364,914 $0.510807 1.60%
8 BitfinexMIOTA/BTC $361,227 $0.508999 1.58%
9 HuobiIOTA/USDT $156,748 $0.509142 0.69%
10 ExratesMIOTA/USD $110,947 $0.524690 0.49%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$22,803,002$0.511718

28. OmiseGO OmiseGO (0.19%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiOMG/USDT $3,448,177 $3.27 15.45%
2 BinanceOMG/BTC $3,436,675 $3.27 15.39%
3 DigiFinexOMG/USDT $2,836,397 $3.27 12.71%
4 HuobiOMG/ETH $2,505,857 $3.28 11.22%
5 DigiFinexOMG/ETH $2,043,546 $3.27 9.15%
6 EthfinexOMG/USD $1,222,294 $3.37 5.48%
7 UpbitOMG/KRW $727,294 $3.24 3.26%
8 DragonEXOMG/ETH $626,772 $3.27 2.81%
9 CoinTigerOMG/USDT $574,806 $3.26 2.57%
10 CoinTigerOMG/BTC $501,198 $3.26 2.25%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$22,324,079$3.28

29. Gifto Gifto (0.18%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExGTO/USDT $7,107,301 $0.071290 32.70%
2 OKExGTO/BTC $6,453,075 $0.071286 29.69%
3 OKExGTO/ETH $3,069,680 $0.071498 14.12%
4 BinanceGTO/BTC $1,605,689 $0.071351 7.39%
5 KryptonoGTO/BTC $1,148,853 $0.071547 5.29%
6 KryptonoGTO/ETH $1,123,983 $0.071539 5.17%
7 CPDAXGTO/BTC $345,812 $0.071417 1.59%
8 BinanceGTO/ETH $321,672 $0.071661 1.48%
9 UpbitGTO/KRW $303,773 $0.070543 1.40%
10 BinanceGTO/BNB $72,010 $0.071476 0.33%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$21,734,316$0.071347

30. Monero Monero (0.18%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 B2BXXMR/USDT $3,297,084 $103.72 15.51%
2 B2BXXMR/BTC $3,054,111 $105.81 14.37%
3 DragonEXXMR/USDT $2,712,585 $106.14 12.76%
4 BinanceXMR/BTC $2,216,465 $106.76 10.43%
5 BitfinexXMR/BTC $1,328,461 $106.82 6.25%
6 HitBTCXMR/BTC $979,493 $106.79 4.61%
7 Instant BitexXMR/BTC $725,085 $106.23 3.41%
8 PoloniexXMR/BTC $682,262 $106.73 3.21%
9 BittrexXMR/BTC $679,154 $106.84 3.19%
10 ExratesXMR/BTC $631,047 $105.92 2.97%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$21,258,906$105.82

31. ICON ICON (0.16%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceICX/BTC $7,879,144 $0.709593 40.84%
2 BinanceICX/USDT $5,898,132 $0.710368 30.57%
3 DragonEXICX/USDT $2,036,731 $0.708423 10.56%
4 UpbitICX/KRW $1,203,933 $0.703671 6.24%
5 BinanceICX/ETH $853,439 $0.710132 4.42%
6 RfinexICX/ETH $609,554 $0.720856 3.16%
7 CoinTigerICX/BTC $135,528 $0.805643 0.70%
8 OKExICX/ETH $96,975 $0.714305 0.50%
9 OKExICX/USDT $95,620 $0.711049 0.50%
10 OKExICX/BTC $95,459 $0.708743 0.49%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$19,294,434$0.710435

32. CyberMiles CyberMiles (0.16%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LBankCMT/ETH $10,501,509 $0.121470 56.67%
2 LBankCMT/BTC $2,777,721 $0.131922 14.99%
3 BinanceCMT/BTC $1,539,684 $0.114868 8.31%
4 HuobiCMT/USDT $744,306 $0.113208 4.02%
5 DigiFinexCMT/USDT $615,388 $0.113013 3.32%
6 OKExCMT/USDT $522,077 $0.112819 2.82%
7 HuobiCMT/BTC $263,907 $0.113365 1.42%
8 DragonEXCMT/ETH $242,428 $0.117200 1.31%
9 BinanceCMT/ETH $239,833 $0.115285 1.29%
10 DigiFinexCMT/BTC $217,980 $0.113822 1.18%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$18,529,931$0.121281

33. Paxos Standard Token Paxos Standard Token (0.15%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ZB.COMPAX/USDT $8,637,690 $1.01 48.23%
2 DigiFinexPAX/USDT $3,429,090 $1.01 19.15%
3 OKExPAX/BTC $1,865,515 $1.01 10.42%
4 BinancePAX/BTC $1,810,609 $1.01 10.11%
5 BinancePAX/USDT $1,557,692 $1.01 8.70%
6 Gate.ioPAX/USDT $269,844 $1.02 1.51%
7 BinancePAX/BNB $145,952 $1.01 0.81%
8 BinancePAX/ETH $122,780 $1.02 0.69%
9 ZB.COMBTC/PAX $22,579 $1.01 0.13%
10 ZB.COMETH/PAX $17,349 $1.02 0.10%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$17,909,453$1.01

34. Mithril Mithril (0.15%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExMITH/USDT $3,652,523 $0.254036 20.82%
2 OKExMITH/BTC $3,574,651 $0.254826 20.37%
3 DigiFinexMITH/USDT $2,876,463 $0.259969 16.40%
4 DigiFinexMITH/BTC $2,041,575 $0.250187 11.64%
5 OKExMITH/ETH $1,907,662 $0.254853 10.87%
6 LBankMITH/QTUM $1,872,946 $0.235103 10.68%
7 DigiFinexMITH/ETH $900,038 $0.259485 5.13%
8 LBankMITH/ETH $673,134 $0.257345 3.84%
9 TokenomyMITH/TEN $35,180 $0.362116 0.20%
10 LiquidMITH/ETH $2,160 $0.273437 0.01%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$17,544,491$0.253415

35. Aeron Aeron (0.14%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceARN/BTC $14,700,093 $0.768529 87.83%
2 BinanceARN/ETH $2,016,911 $0.769029 12.05%
3 Gate.ioARN/ETH $6,183 $0.778641 0.04%
4 MercatoxARN/BTC $4,599 $0.890781 0.03%
5 KunaARN/BTC $3,845 $0.620730 0.02%
6 KucoinARN/BTC $2,937 $0.747163 0.02%
7 HitBTCARN/BTC $2,142 $0.771012 0.01%
8 KucoinARN/ETH $676 $0.761669 0.00%
9 Bit-ZARN/BTC $424 $0.787021 0.00%
10 HitBTCARN/ETH $61 $0.763739 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$16,737,870$0.768590

36. Bytom Bytom (0.14%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BiboxBTM/BIX $10,128,969 $0.178762 61.98%
2 BiboxBTM/ETH $4,323,046 $0.179777 26.45%
3 BiboxBTM/BTC $440,926 $0.178509 2.70%
4 Gate.ioBTM/USDT $376,732 $0.178565 2.31%
5 HuobiBTM/USDT $306,721 $0.178759 1.88%
6 OKExBTM/USDT $241,742 $0.178662 1.48%
7 CoinEggBTM/BTC $227,803 $0.204188 1.39%
8 HuobiBTM/BTC $62,512 $0.178509 0.38%
9 HuobiBTM/ETH $47,580 $0.179433 0.29%
10 OKExBTM/BTC $43,790 $0.178378 0.27%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$16,342,735$0.179377

37. bitCNY bitCNY (0.14%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 CoinTigerBTC/BITCNY $10,154,534 $0.146060 62.73%
2 CoinTigerETH/BITCNY $4,854,968 $0.146751 29.99%
3 BitShares Asset ExchangeBITCNY/BTS $552,072 $0.146983 3.41%
4 CoinTigerXEM/BITCNY $385,224 $0.146978 2.38%
5 CoinTigerTRX/BITCNY $143,969 $0.145832 0.89%
6 BitShares Asset ExchangeBITUSD/BITCNY $81,670 $0.146305 0.50%
7 CoinTigerGTO/BITCNY $10,412 $0.144750 0.06%
8 OpenLedger DEXYOYOW/BITCNY $2,152 $0.143019 0.01%
9 CoinTigerOCN/BITCNY $1,901 $0.149105 0.01%
10 OpenLedger DEXDOGE/BITCNY $827 $0.149048 0.01%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$16,187,810$0.146319

38. Basic Attention Token Basic Attention Token (0.13%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceBAT/BTC $7,513,779 $0.206148 48.13%
2 BinanceBAT/ETH $1,517,217 $0.206566 9.72%
3 LATOKENBAT/ETH $1,432,651 $0.212874 9.18%
4 UpbitBAT/KRW $937,284 $0.203694 6.00%
5 BittrexBAT/BTC $882,008 $0.205821 5.65%
6 CPDAXBAT/BTC $729,056 $0.205298 4.67%
7 HuobiBAT/BTC $421,065 $0.205168 2.70%
8 UpbitBAT/BTC $353,243 $0.206474 2.26%
9 IDCMBAT/BTC $305,774 $0.206344 1.96%
10 PoloniexBAT/BTC $214,096 $0.205625 1.37%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$15,612,122$0.206617

39. TrueUSD TrueUSD (0.13%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceTUSD/BTC $5,818,338 $1.01 37.76%
2 BinanceTUSD/USDT $2,978,945 $1.02 19.33%
3 DigiFinexTUSD/USDT $1,818,948 $1.02 11.80%
4 DigiFinexTUSD/BTC $1,767,683 $1.01 11.47%
5 BittrexTUSD/BTC $578,005 $1.02 3.75%
6 BinanceTUSD/ETH $541,038 $1.02 3.51%
7 KryptonoTUSD/BTC $539,465 $1.02 3.50%
8 CoinTigerTUSD/BTC $450,903 $1.02 2.93%
9 DigiFinexTUSD/ETH $337,110 $1.02 2.19%
10 OKExTUSD/USDT $230,261 $1.02 1.49%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$15,409,897$1.02

40. PIVX PIVX (0.12%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitPIVX/KRW $8,178,873 $1.46 57.54%
2 BinancePIVX/BTC $3,088,192 $1.46 21.72%
3 BittrexPIVX/BTC $1,383,688 $1.47 9.73%
4 UpbitPIVX/BTC $1,243,750 $1.47 8.75%
5 BinancePIVX/ETH $216,878 $1.47 1.53%
6 CryptopiaPIVX/BTC $31,104 $1.44 0.22%
7 BinancePIVX/BNB $29,485 $1.44 0.21%
8 CoinbePIVX/BTC $17,731 $1.31 0.12%
9 Crex24PIVX/BTC $9,679 $1.50 0.07%
10 CryptoBridgePIVX/BTC $3,791 $1.53 0.03%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$14,215,214$1.46

41. Aeternity Aeternity (0.10%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ZB.COMAE/USDT $2,416,870 $1.25 19.83%
2 Gate.ioAE/USDT $1,998,467 $1.25 16.40%
3 DragonEXAE/ETH $1,538,031 $1.25 12.62%
4 LATOKENAE/ETH $1,370,980 $1.24 11.25%
5 BinanceAE/BTC $1,366,270 $1.25 11.21%
6 OOOBTCAE/ETH $530,096 $1.25 4.35%
7 OKExAE/USDT $454,767 $1.25 3.73%
8 HADAXAE/ETH $451,449 $1.26 3.70%
9 HADAXAE/BTC $416,523 $1.25 3.42%
10 TokenomyAE/TEN $294,887 $1.26 2.42%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$12,189,297$1.25

42. Polymath Polymath (0.09%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinancePOLY/BTC $6,889,286 $0.214577 62.49%
2 UpbitPOLY/KRW $1,577,214 $0.213394 14.31%
3 BittrexPOLY/BTC $918,723 $0.213989 8.33%
4 UpbitPOLY/BTC $536,622 $0.214773 4.87%
5 HuobiPOLY/BTC $358,439 $0.214773 3.25%
6 HuobiPOLY/ETH $211,312 $0.215668 1.92%
7 BinancePOLY/BNB $176,156 $0.216517 1.60%
8 LATOKENPOLY/ETH $122,646 $0.213599 1.11%
9 KucoinPOLY/BTC $92,580 $0.214054 0.84%
10 BittrexPOLY/ETH $42,176 $0.217063 0.38%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$11,024,251$0.214419

43. Nano Nano (0.09%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceNANO/BTC $9,185,812 $2.07 83.76%
2 BinanceNANO/ETH $947,998 $2.07 8.64%
3 MercatoxXRB/BTC $160,365 $1.96 1.46%
4 BinanceNANO/BNB $154,871 $2.07 1.41%
5 KucoinNANO/BTC $115,904 $2.06 1.06%
6 RightBTCNANO/BTC $101,872 $2.06 0.93%
7 BitinkaNANO/BTC $71,194 $1.97 0.65%
8 BitinkaNANO/USD $39,768 $2.08 0.36%
9 OKExNANO/BTC $34,720 $2.09 0.32%
10 KucoinNANO/ETH $26,109 $2.07 0.24%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$10,967,042$2.06

44. Gemini Dollar Gemini Dollar (0.08%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BiboxETH/GUSD $5,088,574 $1.01 51.19%
2 BiboxBTC/GUSD $4,744,283 $1.02 47.73%
3 OKExGUSD/USDT $61,529 $1.02 0.62%
4 HitBTCBTC/GUSD $15,733 $1.01 0.16%
5 OKExGUSD/BTC $10,752 $1.02 0.11%
6 BiboxGUSD/USDT $5,336 $1.02 0.05%
7 ABCCGUSD/BTC $4,717 $1.02 0.05%
8 BiboxBIX/GUSD $3,435 $1.02 0.03%
9 CoinBeneGUSD/USDT $2,477 $1.01 0.02%
10 ABCCGUSD/USDT $1,229 $1.02 0.01%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$9,939,773$1.02

45. Primas Primas (0.07%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LBankPST/ETH $7,657,229 $0.235412 86.88%
2 OKExPST/USDT $1,100,237 $0.238281 12.48%
3 Gate.ioPST/USDT $34,145 $0.238767 0.39%
4 BCEXPST/ETH $17,092 $0.237746 0.19%
5 OKExPST/ETH $2,617 $0.236780 0.03%
6 OKExPST/BTC $1,873 $0.238556 0.02%
7 Gate.ioPST/ETH $428 $0.237815 0.00%
8 BithumbPST/KRW $0 $0.234557 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$8,813,622$0.235789

46. Waves Waves (0.06%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 TidexWAVES/BTC $4,241,620 $2.03 56.36%
2 YoBitWAVES/BTC $683,313 $2.02 9.08%
3 BinanceWAVES/BTC $569,984 $2.03 7.57%
4 Waves Decentralized ExchangeWAVES/BTC $539,695 $2.03 7.17%
5 ExmoWAVES/BTC $525,403 $2.04 6.98%
6 Waves Decentralized ExchangeBCC/WAVES $131,460 $2.04 1.75%
7 BittrexWAVES/BTC $96,131 $2.04 1.28%
8 Waves Decentralized ExchangeLTC/WAVES $90,989 $2.03 1.21%
9 Waves Decentralized ExchangeZEC/WAVES $90,246 $2.03 1.20%
10 Waves Decentralized ExchangeDASH/WAVES $82,276 $2.01 1.09%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$7,525,428$2.03

47. Metaverse ETP Metaverse ETP (0.06%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 TOPBTCETP/CNY $5,837,627 $3.08 79.62%
2 BitfinexETP/USD $1,147,882 $3.19 15.66%
3 BitfinexETP/BTC $85,768 $3.11 1.17%
4 CoinsuperETP/ETH $71,221 $3.02 0.97%
5 CoinsuperETP/BTC $67,575 $3.34 0.92%
6 CoinBeneETP/BTC $43,423 $3.07 0.59%
7 HitBTCETP/BTC $29,422 $3.01 0.40%
8 RightBTCETP/BTC $23,433 $2.48 0.32%
9 BitfinexETP/ETH $14,451 $3.12 0.20%
10 HitBTCETP/USDT $3,116 $3.06 0.04%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$7,331,596$3.09

48. BHPCash BHPCash (0.06%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BCEXBHPC/ETH $2,431,836 $1.17 33.32%
2 BCEXBHPC/BTC $2,330,362 $1.16 31.93%
3 DigiFinexBHPC/BTC $1,611,309 $1.16 22.08%
4 DigiFinexBHPC/ETH $925,644 $1.17 12.68%
5 BithumbBHPC/KRW $0 $1.13 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$7,299,151$1.16

49. Cryptonex Cryptonex (0.06%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 CryptonexCNX/BTC $1,934,824 $2.18 26.62%
2 CryptonexCNX/ETH $1,373,616 $2.05 18.90%
3 CryptonexCNX/USD $1,130,300 $2.09 15.55%
4 CryptonexCNX/EUR $915,032 $2.10 12.59%
5 CryptonexCNX/RUB $555,309 $2.11 7.64%
6 CryptonexCNX/GBP $407,828 $2.08 5.61%
7 CryptonexCNX/BRL $224,765 $2.12 3.09%
8 CryptonexCNX/CNY $180,815 $2.28 2.49%
9 CryptonexCNX/INR $98,579 $2.26 1.36%
10 CryptonexCNX/KRW $65,912 $2.09 0.91%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$7,267,740$2.12

50. VeChain VeChain (0.06%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceVET/USDT $2,771,494 $0.011817 38.77%
2 BinanceVET/BTC $2,592,587 $0.011827 36.27%
3 BinanceVET/ETH $351,415 $0.011845 4.92%
4 Instant BitexVET/BTC $295,192 $0.011761 4.13%
5 LBankVET/BTC $234,888 $0.011820 3.29%
6 BitMartVET/BTC $170,335 $0.011761 2.38%
7 DragonEXVET/ETH $165,230 $0.011791 2.31%
8 Gate.ioVET/USDT $104,132 $0.011768 1.46%
9 BitMartVET/ETH $75,623 $0.011847 1.06%
10 LBankVET/ETH $73,037 $0.011938 1.02%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$7,148,121$0.011819

51. BlockMason Credit Protocol BlockMason Credit Protocol (0.06%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceBCPT/BTC $5,685,758 $0.109575 83.33%
2 BinanceBCPT/ETH $600,334 $0.109581 8.80%
3 BittrexBCPT/BTC $263,223 $0.110229 3.86%
4 BinanceBCPT/BNB $133,738 $0.109352 1.96%
5 UpbitBCPT/BTC $130,728 $0.110294 1.92%
6 KucoinBCPT/BTC $6,170 $0.109771 0.09%
7 HitBTCBCPT/BTC $1,281 $0.107158 0.02%
8 CryptopiaBCPT/BTC $1,048 $0.115390 0.02%
9 KucoinBCPT/ETH $550 $0.107876 0.01%
10 HitBTCBCPT/ETH $67 $0.111353 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$6,822,896$0.109611

52. MobileGo MobileGo (0.06%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BCEXMGO/ETH $2,471,039 $0.538417 36.35%
2 EthfinexMGO/USD $2,368,405 $0.551640 34.84%
3 DigiFinexMGO/BTC $1,022,284 $0.539317 15.04%
4 EthfinexMGO/ETH $848,680 $0.539999 12.48%
5 HitBTCEMGO/BTC $64,613 $0.496584 0.95%
6 CryptopiaMGO/BTC $22,093 $0.515990 0.32%
7 HitBTCEMGO/USDT $1,094 $0.544291 0.02%
8 TidexMGO/BTC $471 $0.297689 0.01%
9 CryptopiaMGO/LTC $21 $0.545795 0.00%
10 TidexMGO/WAVES $4 $0.202401 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$6,798,702$0.542870

53. NEM NEM (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceXEM/BTC $813,233 $0.095592 12.60%
2 KryptonoXEM/BTC $657,014 $0.095788 10.18%
3 HitBTCXEM/BTC $608,229 $0.095985 9.42%
4 B2BXXEM/BTC $543,970 $0.095527 8.43%
5 ZaifXEM/JPY $532,945 $0.094795 8.26%
6 ExratesXEM/BTC $525,509 $0.095070 8.14%
7 UpbitXEM/KRW $393,577 $0.095234 6.10%
8 CoinTigerXEM/BITCNY $385,224 $0.095128 5.97%
9 KryptonoXEM/ETH $374,985 $0.096531 5.81%
10 HitBTCXEM/USDT $267,371 $0.096282 4.14%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$6,454,559$0.095563

54. Lisk Lisk (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 YoBitLSK/BTC $2,389,583 $2.94 37.72%
2 BinanceLSK/BTC $1,471,988 $2.96 23.24%
3 HitBTCLSK/BTC $295,359 $2.95 4.66%
4 ExratesLSK/BTC $290,988 $2.96 4.59%
5 LivecoinLSK/BTC $287,720 $2.95 4.54%
6 CoinEggLSK/BTC $286,777 $2.99 4.53%
7 BittrexLSK/BTC $263,311 $2.95 4.16%
8 UpbitLSK/KRW $221,020 $2.91 3.49%
9 BinanceLSK/ETH $154,741 $2.96 2.44%
10 PoloniexLSK/BTC $121,518 $2.96 1.92%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$6,334,383$2.95

55. BUMO BUMO (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Gate.ioBU/USDT $1,014,561 $0.222525 17.36%
2 BiboxBU/ETH $935,497 $0.221640 16.01%
3 Gate.ioBU/ETH $686,062 $0.223637 11.74%
4 HotbitBU/ETH $633,196 $0.214458 10.84%
5 BiboxBU/BTC $478,324 $0.220261 8.19%
6 BiboxBU/BIX $452,041 $0.221837 7.74%
7 KucoinBU/ETH $443,616 $0.222126 7.59%
8 BiboxBU/USDT $332,086 $0.221260 5.68%
9 HotbitBU/BTC $314,249 $0.211310 5.38%
10 Gate.ioBU/BTC $262,828 $0.222875 4.50%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,843,068$0.220616

56. QuarkChain QuarkChain (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceQKC/BTC $4,731,911 $0.066516 81.63%
2 BinanceQKC/ETH $392,705 $0.066667 6.77%
3 LATOKENQKC/ETH $334,716 $0.067019 5.77%
4 BilaxyQKC/ETH $254,431 $0.067677 4.39%
5 BitrueQKC/BTC $31,117 $0.066778 0.54%
6 BitrueQKC/XRP $25,934 $0.066829 0.45%
7 KucoinQKC/BTC $9,609 $0.066385 0.17%
8 KucoinQKC/ETH $5,837 $0.065384 0.10%
9 Gate.ioQKC/USDT $5,338 $0.065135 0.09%
10 BitrueQKC/ETH $2,503 $0.067070 0.04%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,796,448$0.066607

57. HYCON HYCON (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExHYC/USDT $2,720,144 $0.017993 47.12%
2 OKExHYC/ETH $1,914,738 $0.018086 33.17%
3 OKExHYC/BTC $1,079,123 $0.018034 18.69%
4 Bit-ZHYC/BTC $53,089 $0.019406 0.92%
5 Bit-ZHYC/ETH $5,347 $0.018905 0.09%
Tổng cộng/ Trung bình$5,772,442$0.018045

58. Zilliqa Zilliqa (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceZIL/BTC $2,568,875 $0.034761 44.92%
2 TokenomyZIL/TEN $1,222,221 $0.033674 21.37%
3 UpbitZIL/KRW $323,567 $0.034478 5.66%
4 HuobiZIL/USDT $292,223 $0.034812 5.11%
5 BinanceZIL/ETH $278,655 $0.034875 4.87%
6 DigiFinexZIL/USDT $240,573 $0.034763 4.21%
7 KorbitZIL/KRW $102,705 $0.034390 1.80%
8 HuobiZIL/BTC $91,236 $0.034765 1.60%
9 Gate.ioZIL/USDT $84,078 $0.034624 1.47%
10 HuobiZIL/ETH $70,708 $0.034900 1.24%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,718,179$0.034493

59. Po.et Po.et (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinancePOE/BTC $5,016,224 $0.012545 87.75%
2 BinancePOE/ETH $432,729 $0.012652 7.57%
3 OKExPOE/BTC $134,673 $0.012415 2.36%
4 Bancor NetworkPOE/BNT $56,903 $0.012492 1.00%
5 OKExPOE/USDT $39,135 $0.012546 0.68%
6 Kyber NetworkPOE/ETH $28,461 $0.012385 0.50%
7 HitBTCPOE/BTC $2,990 $0.012506 0.05%
8 OKExPOE/ETH $2,693 $0.012625 0.05%
9 HitBTCPOE/ETH $2,524 $0.012584 0.04%
10 WazirXPOE/BTC $235 $0.012284 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,716,658$0.012549

60. POA Network POA Network (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinancePOA/BTC $4,668,288 $0.109118 86.03%
2 BinancePOA/ETH $642,975 $0.109604 11.85%
3 BinancePOA/BNB $71,910 $0.110545 1.33%
4 Bancor NetworkPOA20/BNT $34,382 $0.110753 0.63%
5 EthfinexPOA20/BTC $3,018 $0.112646 0.06%
6 BiboxPOA/ETH $2,292 $0.110701 0.04%
7 BiboxPOA/BTC $1,950 $0.107223 0.04%
8 EthfinexPOA20/USD $1,514 $0.118440 0.03%
9 HitBTCPOA20/BTC $147 $0.106504 0.00%
10 EthfinexPOA20/ETH $50 $0.108923 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,426,527$0.109209

61. INS Ecosystem INS Ecosystem (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceINS/BTC $4,238,859 $0.539709 79.43%
2 BinanceINS/ETH $467,241 $0.542896 8.76%
3 OKExINS/BTC $341,493 $0.546373 6.40%
4 OKExINS/USDT $129,606 $0.546878 2.43%
5 KucoinINS/BTC $63,819 $0.541930 1.20%
6 KucoinINS/ETH $32,862 $0.542275 0.62%
7 OKExINS/ETH $26,376 $0.544360 0.49%
8 LiquiINS/BTC $16,200 $0.539186 0.30%
9 LiquiINS/ETH $10,428 $0.540665 0.20%
10 LiquiINS/USDT $9,859 $0.545485 0.18%
Tổng cộng/ Trung bình$5,336,743$0.540665

62. Project Pai Project Pai (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiPAI/USDT $2,050,262 $0.165338 39.45%
2 LBankPAI/BTC $997,388 $0.166225 19.19%
3 LBankPAI/ETH $732,638 $0.165166 14.10%
4 HuobiPAI/BTC $727,010 $0.165049 13.99%
5 HuobiPAI/ETH $540,221 $0.165166 10.40%
6 HBUSPAI/ETH $138,843 $0.165787 2.67%
7 HBUSPAI/USDT $4,996 $0.162663 0.10%
8 HBUSPAI/BTC $4,040 $0.162566 0.08%
9 BitfinexPAI/BTC $1,219 $0.162697 0.02%
10 BitfinexPAI/USD $208 $0.170500 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,196,899$0.165432

63. Huobi Token Huobi Token (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiHT/USDT $2,377,571 $1.60 46.30%
2 HuobiHT/BTC $951,550 $1.60 18.53%
3 HuobiXRP/HT $333,789 $1.59 6.50%
4 HuobiHT/ETH $268,498 $1.60 5.23%
5 HuobiDASH/HT $219,958 $1.60 4.28%
6 HuobiETC/HT $205,631 $1.60 4.00%
7 HuobiEOS/HT $178,187 $1.60 3.47%
8 HuobiBCH/HT $139,939 $1.60 2.73%
9 HuobiLTC/HT $137,552 $1.60 2.68%
10 LBankHT/USDT $113,956 $1.61 2.22%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,134,688$1.60

64. IOST IOST (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiIOST/ETH $884,996 $0.011998 17.48%
2 DigiFinexIOST/ETH $743,593 $0.011988 14.69%
3 HuobiIOST/USDT $700,687 $0.011961 13.84%
4 BinanceIOST/BTC $696,944 $0.011957 13.77%
5 UpbitIOST/KRW $604,279 $0.011816 11.94%
6 DigiFinexIOST/USDT $568,332 $0.011946 11.23%
7 BinanceIOST/ETH $266,946 $0.011988 5.27%
8 OKExIOST/USDT $151,763 $0.011963 3.00%
9 HuobiIOST/BTC $103,291 $0.011960 2.04%
10 HuobiIOST/HT $81,845 $0.011979 1.62%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,062,412$0.011953

65. Power Ledger Power Ledger (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitPOWR/KRW $1,128,974 $0.181649 22.37%
2 BinancePOWR/BTC $1,112,373 $0.184586 22.04%
3 HuobiPOWR/BTC $702,796 $0.183736 13.93%
4 DigiFinexPOWR/BTC $605,007 $0.184586 11.99%
5 HuobiPOWR/ETH $522,459 $0.185113 10.35%
6 DigiFinexPOWR/ETH $447,702 $0.184065 8.87%
7 BittrexPOWR/BTC $159,113 $0.182821 3.15%
8 BinancePOWR/ETH $102,979 $0.185015 2.04%
9 UpbitPOWR/BTC $98,325 $0.182821 1.95%
10 LATOKENPOWR/ETH $62,300 $0.171624 1.23%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,046,239$0.183556

66. GoChain GoChain (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceGO/BTC $2,681,914 $0.044954 56.89%
2 KucoinGO/BTC $521,000 $0.044889 11.05%
3 BilaxyGO/ETH $412,533 $0.045106 8.75%
4 BittrexGO/BTC $338,387 $0.044954 7.18%
5 UpbitGO/BTC $315,822 $0.045085 6.70%
6 KucoinGO/ETH $242,843 $0.045059 5.15%
7 KucoinGO/USDT $158,304 $0.045165 3.36%
8 BinanceGO/BNB $43,592 $0.045799 0.92%
Tổng cộng/ Trung bình$4,714,394$0.044989

67. Arcblock Arcblock (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LBankABT/BTC $2,510,736 $0.210656 53.48%
2 DragonEXABT/USDT $908,671 $0.205894 19.36%
3 LBankABT/ETH $707,230 $0.203237 15.07%
4 DragonEXABT/ETH $281,092 $0.203560 5.99%
5 HuobiABT/BTC $99,246 $0.206409 2.11%
6 OKExABT/ETH $64,385 $0.207044 1.37%
7 OKExABT/USDT $54,643 $0.205797 1.16%
8 Gate.ioABT/USDT $25,826 $0.206964 0.55%
9 HuobiABT/ETH $25,551 $0.206990 0.54%
10 OKExABT/BTC $8,075 $0.206867 0.17%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$4,694,413$0.207944

68. LATOKEN LATOKEN (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LATOKENLA/BTC $3,736,787 $0.078865 86.38%
2 LATOKENLA/ETH $497,295 $0.081954 11.50%
3 KucoinLA/BTC $48,440 $0.080564 1.12%
4 KucoinLA/ETH $43,210 $0.080886 1.00%
5 HitBTCLA/ETH $128 $0.084860 0.00%
6 OKExLA/ETH $25 $0.080232 0.00%
7 COSSLA/ETH $23 $0.086783 0.00%
8 COSSLA/BTC $22 $0.084419 0.00%
9 LATOKENCPT/LA $0 $0.067900 0.00%
10 CoinExchangeLA/ETH $0 $0.082786 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$4,325,930$0.079260

69. Modum Modum (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceMOD/BTC $3,934,893 $1.02 92.09%
2 BinanceMOD/ETH $330,139 $1.02 7.73%
3 MercatoxMOD/BTC $5,591 $0.962001 0.13%
4 KucoinMOD/BTC $2,068 $1.03 0.05%
5 KucoinMOD/ETH $270 $1.03 0.01%
6 IDEXMOD/ETH $0 $0.957765 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$4,272,961$1.02

70. Insight Chain Insight Chain (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 DragonEXINB/USDT $3,524,212 $0.294495 83.27%
2 OEXINB/BTC $707,907 $0.287496 16.73%
Tổng cộng/ Trung bình$4,232,119$0.293325

71. Thingschain Thingschain (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 IDAXTIC/ETH $4,216,631 $0.000358 99.90%
2 IDAXTIC/BTC $2,713 $0.000392 0.06%
3 HotbitTIC/ETH $1,372 $0.000342 0.03%
4 BitMartTIC/ETH $6 $0.000362 0.00%
5 BitMartTIC/BTC $0 $0.000327 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$4,220,722$0.000358

72. Holo Holo (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceHOT/BTC $1,567,939 $0.001111 38.27%
2 FatbtcHOT/ETH $716,001 $0.001093 17.48%
3 BinanceHOT/ETH $680,868 $0.001114 16.62%
4 HotbitHOT/BTC $393,689 $0.001115 9.61%
5 BilaxyHOT/ETH $294,827 $0.001171 7.20%
6 HotbitHOT/ETH $227,912 $0.001087 5.56%
7 LiquiHOT/BTC $95,590 $0.001111 2.33%
8 IDEXHOT/ETH $42,073 $0.001109 1.03%
9 LiquiHOT/USDT $40,694 $0.001104 0.99%
10 LiquiHOT/ETH $36,733 $0.001099 0.90%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$4,096,832$0.001111

73. aelf aelf (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 TokenomyELF/TEN $1,242,242 $0.331019 30.92%
2 BinanceELF/BTC $771,734 $0.322257 19.21%
3 HuobiELF/ETH $434,668 $0.323502 10.82%
4 HuobiELF/USDT $323,029 $0.322311 8.04%
5 BinanceELF/ETH $298,460 $0.323465 7.43%
6 HuobiELF/BTC $289,773 $0.322518 7.21%
7 OKExELF/BTC $282,647 $0.322388 7.04%
8 OKExELF/USDT $75,332 $0.321922 1.88%
9 OKExELF/ETH $62,651 $0.323436 1.56%
10 Gate.ioELF/USDT $49,726 $0.323575 1.24%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$4,017,362$0.325398

74. Tokenomy Tokenomy (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 TokenomyELF/TEN $1,242,242 $0.145448 31.48%
2 TokenomyZIL/TEN $1,222,221 $0.151655 30.97%
3 TokenomyVEX/TEN $587,783 $0.148560 14.89%
4 TokenomyTRX/TEN $397,850 $0.148849 10.08%
5 TokenomyAE/TEN $294,887 $0.147379 7.47%
6 IndodaxTEN/IDR $136,553 $0.149058 3.46%
7 TokenomyMITH/TEN $35,180 $0.103362 0.89%
8 TokenomySTQ/TEN $14,965 $0.131668 0.38%
9 TokenomyCMT/TEN $10,151 $0.163402 0.26%
10 IndodaxTEN/BTC $3,829 $0.152373 0.10%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,946,486$0.148072

75. Matrix AI Network Matrix AI Network (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HADAXMAN/BTC $1,348,706 $0.214969 34.74%
2 CoinEggMAN/BTC $953,401 $0.218889 24.56%
3 HADAXMAN/ETH $880,503 $0.215461 22.68%
4 CoinEggMAN/ETH $468,548 $0.222499 12.07%
5 LBankMAN/ETH $170,987 $0.229122 4.40%
6 KucoinMAN/BTC $23,984 $0.216994 0.62%
7 IDEXMAN/ETH $16,264 $0.214405 0.42%
8 KucoinMAN/ETH $5,701 $0.216972 0.15%
9 Gate.ioMAN/USDT $5,636 $0.217273 0.15%
10 EthfinexMAN/ETH $4,375 $0.217614 0.11%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,882,628$0.217598

76. Elastos Elastos (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LBankELA/ETH $1,037,786 $9.44 26.76%
2 CoinEggELA/BTC $643,282 $10.07 16.59%
3 HuobiELA/USDT $624,061 $9.42 16.09%
4 CoinEggELA/ETH $515,422 $9.88 13.29%
5 HuobiELA/BTC $421,408 $9.42 10.87%
6 KucoinELA/BTC $243,087 $9.62 6.27%
7 HuobiELA/ETH $143,694 $9.44 3.71%
8 LBankETH/ELA $87,722 $9.04 0.00%
9 LBankBTC/ELA $41,413 $9.10 0.00%
10 Bit-ZELA/BTC $41,327 $9.42 1.07%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,878,006$9.60

77. MediBloc [ERC20] MediBloc [ERC20] (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitMEDX/KRW $1,614,078 $0.006525 41.73%
2 KryptonoMEDX/BTC $1,284,243 $0.006403 33.20%
3 KryptonoMEDX/ETH $926,266 $0.006323 23.95%
4 Gate.ioMEDX/ETH $12,993 $0.006600 0.34%
5 Gate.ioMEDX/USDT $11,520 $0.006565 0.30%
6 CPDAXMEDX/KRW $10,963 $0.006569 0.28%
7 DEx.topMEDX/ETH $6,544 $0.006542 0.17%
8 CoinrailMEDX/BTC $1,242 $0.006632 0.03%
9 CoinsuperMEDX/ETH $14 $0.005588 0.00%
10 IDEXMEDX/ETH $0 $0.006364 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$3,867,863$0.006437

78. Genesis Vision Genesis Vision (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceGVT/BTC $3,436,847 $13.02 89.47%
2 BinanceGVT/ETH $245,175 $13.09 6.38%
3 HotbitGVT/ETH $46,959 $12.90 1.22%
4 HotbitGVT/BTC $46,108 $12.75 1.20%
5 OvisGVT/TRY $42,562 $12.98 1.11%
6 KucoinGVT/BTC $20,291 $12.95 0.53%
7 HitBTCGVT/ETH $2,167 $13.16 0.06%
8 KucoinGVT/ETH $1,050 $12.73 0.03%
9 IDEXGVT/ETH $308 $13.04 0.01%
Tổng cộng/ Trung bình$3,841,468$13.02

79. GXChain GXChain (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceGXS/BTC $1,297,041 $1.38 34.68%
2 HuobiGXS/BTC $1,293,543 $1.38 34.59%
3 HuobiGXS/ETH $571,046 $1.39 15.27%
4 BinanceGXS/ETH $285,058 $1.39 7.62%
5 Gate.ioGXS/USDT $246,604 $1.38 6.59%
6 Gate.ioGXS/BTC $22,014 $1.38 0.59%
7 BigONEGXS/BTC $19,776 $1.36 0.53%
8 Bit-ZGXS/BTC $2,626 $1.37 0.07%
9 Bit-ZGXS/ETH $1,972 $1.35 0.05%
10 DragonEXGXS/ETH $0 $1.51 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,739,679$1.38

80. Alibabacoin Alibabacoin (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 CoinBeneABBC/BTC $1,703,819 $1.31 45.94%
2 DragonEXABBC/USDT $644,496 $1.53 17.38%
3 OOOBTCABBC/BTC $457,793 $1.44 12.34%
4 CoinsuperABBC/BTC $383,465 $1.31 10.34%
5 RightBTCABBC/BTC $195,821 $1.59 5.28%
6 IDAXABBC/BTC $142,617 $1.39 3.85%
7 RightBTCABBC/ETH $106,875 $1.41 2.88%
8 RightBTCABBC/USD $73,591 $1.08 1.98%
Tổng cộng/ Trung bình$3,708,477$1.38

81. Komodo Komodo (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceKMD/BTC $2,414,185 $1.25 68.21%
2 UpbitKMD/KRW $412,587 $1.22 11.66%
3 BittrexKMD/BTC $344,581 $1.25 9.74%
4 BinanceKMD/ETH $178,671 $1.25 5.05%
5 UpbitKMD/BTC $171,280 $1.24 4.84%
6 Crex24KMD/BTC $8,111 $1.27 0.23%
7 CryptopiaKMD/BTC $4,344 $1.29 0.12%
8 HitBTCKMD/BTC $3,178 $1.31 0.09%
9 HitBTCKMD/USDT $2,209 $1.33 0.06%
10 CoinExchangeKMD/BTC $209 $1.02 0.01%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,539,479$1.24

82. Wanchain Wanchain (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceWAN/BTC $2,533,695 $1.02 76.58%
2 BinanceWAN/ETH $443,948 $1.02 13.42%
3 HuobiWAN/BTC $183,644 $1.02 5.55%
4 HuobiWAN/ETH $48,105 $1.02 1.45%
5 KucoinWAN/BTC $25,493 $1.01 0.77%
6 BinanceWAN/BNB $25,391 $1.02 0.77%
7 BitrueWAN/XRP $23,843 $1.01 0.72%
8 BitrueWAN/BTC $17,167 $1.02 0.52%
9 BitrueWAN/ETH $4,476 $1.02 0.14%
10 BitkubWAN/THB $2,334 $0.982198 0.07%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,308,755$1.02

83. DATA DATA (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiDTA/USDT $1,011,610 $0.003146 30.67%
2 UpbitDTA/BTC $947,752 $0.003136 28.73%
3 BittrexDTA/BTC $770,798 $0.003202 23.37%
4 HuobiDTA/BTC $410,088 $0.003145 12.43%
5 HuobiDTA/ETH $110,033 $0.003154 3.34%
6 UEXDTA/ETH $32,545 $0.003208 0.99%
7 KucoinDTA/BTC $12,773 $0.003202 0.39%
8 KucoinDTA/ETH $1,864 $0.003084 0.06%
9 BiboxDTA/BTC $771 $0.002874 0.00%
10 BiboxDTA/ETH $420 $0.002877 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,298,878$0.003157

84. Nebulas Nebulas (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceNAS/BTC $634,562 $1.65 19.29%
2 BCEXNAS/BTC $582,895 $1.65 17.72%
3 HuobiNAS/USDT $523,808 $1.65 15.92%
4 Gate.ioNAS/USDT $414,353 $1.65 12.59%
5 Gate.ioNAS/BTC $248,249 $1.64 7.55%
6 OKExNAS/USDT $199,466 $1.65 6.06%
7 HuobiNAS/BTC $183,949 $1.65 5.59%
8 BinanceNAS/ETH $183,028 $1.66 5.56%
9 LBankNAS/ETH $134,624 $1.65 4.09%
10 HuobiNAS/ETH $91,373 $1.65 2.78%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,289,822$1.65

85. Six Domain Chain Six Domain Chain (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 RfinexSDA/ETH $3,243,545 $0.007631 99.97%
2 OKExSDA/BTC $1,034 $0.007775 0.03%
3 OKExSDA/ETH $11 $0.007824 0.00%
4 CoinTigerSDA/BTC $3 $0.005489 0.00%
5 CoinTigerSDA/ETH $0 $0.006909 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$3,244,593$0.007631

86. Verge Verge (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceXVG/BTC $1,553,678 $0.014505 49.22%
2 BittrexXVG/BTC $468,963 $0.014375 14.86%
3 UpbitXVG/BTC $378,522 $0.014375 11.99%
4 HuobiXVG/ETH $173,671 $0.014472 5.50%
5 HuobiXVG/BTC $169,622 $0.014389 5.37%
6 BinanceXVG/ETH $134,024 $0.014569 4.25%
7 CoindealXVG/BTC $57,109 $0.014440 1.81%
8 BittrexXVG/USDT $43,602 $0.014443 1.38%
9 CryptopiaXVG/BTC $27,840 $0.014375 0.88%
10 HitBTCXVG/BTC $26,100 $0.014375 0.83%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,156,680$0.014460

87. Dai Dai (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HitBTCETH/DAI $1,209,808 $0.990123 38.56%
2 HitBTCBTC/DAI $1,131,553 $0.986424 36.07%
3 OasisDEXETH/DAI $242,528 $0.972075 7.73%
4 HitBTCEOS/DAI $136,749 $0.987129 4.36%
5 OasisDEXMKR/DAI $128,291 $1.00 4.09%
6 Radar RelayWETH/DAI $60,523 $0.990172 1.93%
7 EthfinexDAI/BTC $48,694 $0.996435 1.55%
8 EthfinexDAI/ETH $40,953 $0.995986 1.31%
9 BiboxBTC/DAI $39,211 $0.986687 1.25%
10 Kyber NetworkDAI/ETH $24,152 $0.994106 0.77%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,137,430$0.987944

88. Crypto.com Crypto.com (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitMCO/KRW $1,194,086 $4.45 38.44%
2 BinanceMCO/BTC $1,107,885 $4.50 35.66%
3 BittrexMCO/BTC $222,337 $4.49 7.16%
4 UpbitMCO/BTC $199,152 $4.49 6.41%
5 LATOKENMCO/ETH $111,923 $4.47 3.60%
6 BinanceMCO/ETH $109,120 $4.55 3.51%
7 HuobiMCO/BTC $71,108 $4.51 2.29%
8 OKExMCO/BTC $29,335 $4.52 0.94%
9 OKExMCO/USDT $25,443 $4.53 0.82%
10 HuobiMCO/ETH $9,843 $4.54 0.32%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,106,728$4.48
#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceLINK/BTC $2,259,892 $0.389361 73.25%
2 BinanceLINK/ETH $382,789 $0.392007 12.41%
3 BitrueLINK/ETH $91,518 $0.392005 2.97%
4 BitrueLINK/XRP $84,431 $0.390558 2.74%
5 HuobiLINK/BTC $79,841 $0.390537 2.59%
6 OKExLINK/BTC $54,129 $0.387989 1.75%
7 HuobiLINK/ETH $35,215 $0.392338 1.14%
8 MercatoxLINK/BTC $24,035 $0.313371 0.78%
9 OKExLINK/USDT $21,675 $0.385723 0.70%
10 MercatoxLINK/ETH $19,387 $0.316416 0.63%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,085,250$0.388759

90. Civic Civic (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceCVC/BTC $1,882,412 $0.132771 61.21%
2 HuobiCVC/USDT $256,119 $0.132756 8.33%
3 UpbitCVC/KRW $212,687 $0.131387 6.92%
4 BittrexCVC/BTC $145,694 $0.132967 4.74%
5 HuobiCVC/BTC $82,527 $0.132640 2.68%
6 UpbitCVC/BTC $72,388 $0.132967 2.35%
7 OKExCVC/BTC $68,616 $0.133032 2.23%
8 BinanceCVC/ETH $67,266 $0.133013 2.19%
9 OKExCVC/USDT $65,595 $0.132562 2.13%
10 HuobiCVC/ETH $42,406 $0.133296 1.38%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,075,084$0.132694

91. Zipper Zipper (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExZIP/BTC $691,604 $0.001444 22.91%
2 OKExZIP/USDT $690,741 $0.001448 22.88%
3 DigiFinexZIP/USDT $511,247 $0.001435 16.94%
4 OKExZIP/ETH $496,222 $0.001445 16.44%
5 DigiFinexZIP/ETH $376,089 $0.001455 12.46%
6 IDCMZIP/USDT $243,740 $0.001443 8.07%
7 IDCMZIP/ETH $9,149 $0.001443 0.30%
8 FCoinZIP/ETH $0 $0.001449 0.00%
9 FCoinZIP/USDT $0 $0.001464 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$3,018,792$0.001445

92. ONG ONG (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitONG/KRW $2,858,318 $1.01 95.50%
2 BiboxONG/ETH $64,687 $0.952873 2.16%
3 BiboxONG/BTC $64,326 $0.939720 2.15%
4 Bit-ZONG/BTC $5,793 $0.974285 0.19%
Tổng cộng/ Trung bình$2,993,123$1.00

93. Ink Ink (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 TOPBTCINK/CNY $2,580,933 $0.018658 89.10%
2 LBankINK/QTUM $179,803 $0.019053 6.21%
3 CoinEggINK/BTC $79,162 $0.017772 2.73%
4 ExratesINK/ETH $11,695 $0.025199 0.40%
5 Gate.ioINK/USDT $11,648 $0.018187 0.40%
6 ExratesINK/BTC $10,611 $0.023091 0.37%
7 ExratesINK/USD $8,938 $0.029273 0.31%
8 LBankINK/ETH $7,445 $0.019754 0.26%
9 ExmoINK/USD $2,190 $0.019592 0.08%
10 ExmoINK/BTC $996 $0.019145 0.03%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,896,639$0.018735

94. Augur Augur (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LATOKENREP/ETH $929,689 $12.50 32.52%
2 CoinTigerREP/BTC $828,716 $12.76 28.99%
3 BinanceREP/BTC $609,693 $12.73 21.33%
4 BinanceREP/ETH $93,455 $12.74 3.27%
5 KrakenREP/EUR $66,556 $12.62 2.33%
6 CHAOEXREP/ETH $60,177 $12.95 2.11%
7 BittrexREP/BTC $54,318 $12.82 1.90%
8 UpbitREP/KRW $45,479 $12.52 1.59%
9 KrakenREP/BTC $37,498 $12.75 1.31%
10 PoloniexREP/ETH $17,762 $12.73 0.62%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,858,739$12.66

95. BitShares BitShares (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 CoinEggBTS/BTC $590,288 $0.102126 20.77%
2 BitShares Asset ExchangeBITCNY/BTS $552,072 $0.100123 19.42%
3 LBankBTS/ETH $423,317 $0.101221 14.89%
4 BinanceBTS/BTC $266,756 $0.100689 9.39%
5 OpenLedger DEXBTC/BTS $244,551 $0.101016 8.60%
6 ZB.COMBTS/USDT $214,580 $0.100759 7.55%
7 ZB.COMBTS/BTC $105,406 $0.100297 3.71%
8 HuobiBTS/USDT $83,984 $0.100759 2.95%
9 LBankBTS/BTC $75,245 $0.100885 2.65%
10 LivecoinBTS/BTC $46,696 $0.099513 1.64%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,842,318$0.100989

96. Tezos Tezos (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Gate.ioXTZ/USDT $489,320 $1.35 18.30%
2 KrakenXTZ/BTC $435,204 $1.38 16.28%
3 Gate.ioXTZ/BTC $406,948 $1.36 15.22%
4 HitBTCXTZ/USDT $241,044 $1.38 9.02%
5 KrakenXTZ/EUR $237,099 $1.38 8.87%
6 KrakenXTZ/USD $194,521 $1.39 7.28%
7 BitfinexXTZ/BTC $142,380 $1.38 5.33%
8 BitfinexXTZ/USD $129,339 $1.40 4.84%
9 Gate.ioXTZ/ETH $125,073 $1.36 4.68%
10 CoinoneXTZ/KRW $96,911 $1.37 3.63%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,673,313$1.37

97. Nerves Nerves (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 IDAXNER/BTC $2,450,341 $0.001307 92.83%
2 IDAXNER/ETH $189,381 $0.001304 7.17%
3 BitMartNER/ETH $3 $0.001304 0.00%
4 BitMartNER/BTC $0 $0.001372 0.00%
5 IDCMNER/BTC $0 $0.001307 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$2,639,724$0.001307

98. WaykiChain WaykiChain (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiWICC/USDT $2,154,070 $0.234390 82.42%
2 HuobiWICC/BTC $212,760 $0.233787 8.14%
3 HuobiWICC/ETH $87,289 $0.234778 3.34%
4 HotbitWICC/ETH $44,998 $0.223068 1.72%
5 CHAOEXWICC/CHEX $39,695 $0.235161 1.52%
6 HotbitWICC/BTC $23,195 $0.229670 0.89%
7 IDAXWICC/ETH $20,410 $0.219305 0.78%
8 IDAXWICC/USDT $14,532 $0.196028 0.56%
9 CHAOEXWICC/ETH $11,443 $0.225740 0.44%
10 LBankWICC/ETH $3,124 $0.241989 0.12%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,613,425$0.233769

99. Lympo Lympo (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Gate.ioLYM/USDT $1,415,397 $0.018576 54.77%
2 HADAXLYM/BTC $237,271 $0.018973 9.18%
3 Gate.ioLYM/ETH $181,330 $0.018843 7.02%
4 KucoinLYM/USDT $132,660 $0.018771 5.13%
5 Gate.ioLYM/BTC $130,278 $0.018687 5.04%
6 HADAXLYM/ETH $122,565 $0.018930 4.74%
7 KucoinLYM/ETH $113,935 $0.018711 4.41%
8 EthfinexLYM/ETH $78,171 $0.018690 3.03%
9 KucoinLYM/BTC $76,310 $0.018622 2.95%
10 EthfinexLYM/USD $55,587 $0.019200 2.15%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,584,145$0.018690

100. Decentraland Decentraland (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 TOPBTCMANA/BTC $638,111 $0.072070 24.84%
2 DragonEXMANA/USDT $615,400 $0.070901 23.96%
3 BinanceMANA/BTC $373,065 $0.070437 14.52%
4 UEXMANA/ETH $288,338 $0.070875 11.22%
5 BinanceMANA/ETH $145,286 $0.070550 5.66%
6 OKExMANA/USDT $66,790 $0.070220 2.60%
7 HuobiMANA/BTC $65,405 $0.070110 2.55%
8 LATOKENMANA/ETH $44,832 $0.069761 1.75%
9 LiquiMANA/USDT $39,503 $0.071562 1.54%
10 LiquiMANA/BTC $39,148 $0.070371 1.52%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,568,838$0.071061

101. High Performance Blockchain High Performance Blockchain (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExHPB/BTC $726,125 $0.718152 28.47%
2 OKExHPB/USDT $456,646 $0.725734 17.90%
3 OKExHPB/ETH $379,255 $0.723277 14.87%
4 Bit-ZHPB/BTC $309,235 $0.705476 12.12%
5 Bit-ZHPB/ETH $301,228 $0.713440 11.81%
6 BiboxHPB/USDT $210,151 $0.716398 8.24%
7 BiboxHPB/ETH $91,862 $0.718511 3.60%
8 BiboxHPB/BTC $40,412 $0.716127 1.58%
9 KucoinHPB/BTC $31,551 $0.715081 1.24%
10 KucoinHPB/ETH $2,684 $0.708704 0.11%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,550,873$0.717967

102. Medicalchain Medicalchain (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiMTN/ETH $1,897,675 $0.022560 74.75%
2 HuobiMTN/BTC $570,206 $0.022346 22.46%
3 KucoinMTN/BTC $58,554 $0.022608 2.31%
4 KucoinMTN/ETH $5,822 $0.022250 0.23%
5 Gate.ioMTN/USDT $4,311 $0.022661 0.17%
6 IDEXMTN/ETH $953 $0.021426 0.04%
7 EthfinexMTN/USD $694 $0.022679 0.03%
8 Gate.ioMTN/ETH $503 $0.020077 0.02%
9 EthfinexMTN/BTC $134 $0.038224 0.01%
10 EthfinexMTN/ETH $9 $0.020135 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,538,861$0.022513

103. Waltonchain Waltonchain (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceWTC/BTC $1,977,216 $2.96 78.93%
2 HuobiWTC/BTC $161,162 $2.96 6.43%
3 BinanceWTC/ETH $144,721 $2.96 5.78%
4 BinanceWTC/BNB $74,427 $2.99 2.97%
5 HuobiWTC/ETH $53,469 $2.97 2.13%
6 OKExWTC/USDT $37,421 $2.96 1.49%
7 OKExWTC/BTC $15,799 $2.96 0.63%
8 BitrueWTC/XRP $11,427 $2.96 0.46%
9 BitrueWTC/BTC $10,390 $2.97 0.41%
10 LATOKENWTC/ETH $6,139 $3.04 0.25%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,505,125$2.96

104. CoinMeet CoinMeet (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiMEET/BTC $2,471,143 $0.025657 99.32%
2 HuobiMEET/ETH $13,602 $0.025874 0.55%
3 DragonEXMEET/USDT $3,242 $0.025384 0.13%
4 DragonEXMEET/ETH $37 $0.020284 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$2,488,023$0.025658

105. Credits Credits (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LBankCS/ETH $1,399,500 $0.186036 56.86%
2 KucoinCS/BTC $340,467 $0.175373 13.83%
3 Gate.ioCS/USDT $331,554 $0.171562 13.47%
4 KucoinCS/ETH $296,505 $0.175929 12.05%
5 Gate.ioCS/ETH $50,957 $0.171280 2.07%
6 IDEXCS/ETH $19,076 $0.175445 0.78%
7 MercatoxCS/ETH $8,674 $0.178802 0.35%
8 KucoinCS/KCS $3,726 $0.178849 0.15%
9 CoinBeneCS/ETH $3,700 $0.177792 0.15%
10 TidexCS/ETH $3,192 $0.169687 0.13%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,461,129$0.180928

106. BitMart Token BitMart Token (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BitMartBMX/ETH $2,364,433 $0.028540 99.56%
2 BitMartBMX/BTC $5,453 $0.028292 0.23%
3 BitMartBMX/USDT $4,709 $0.028399 0.20%
4 DDEXBMX/ETH $112 $0.028788 0.00%
5 BitMartXYO/BMX $71 $0.017061 0.00%
6 BitMartXLM/BMX $14 $0.040687 0.00%
7 BitMartWEB/BMX $9 $0.018062 0.00%
8 BitMartZRX/BMX $2 $0.054940 0.00%
9 BitMartSKM/BMX $2 $0.024685 0.00%
10 BitMartEOS/BMX $0 $0.022019 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,374,803$0.028539

107. Bancor Bancor (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Bancor NetworkBNT/ETH $969,803 $1.29 40.89%
2 HitBTCBNT/USDT $282,869 $1.30 11.93%
3 Bancor NetworkBAT/BNT $203,679 $1.27 8.59%
4 BinanceBNT/BTC $149,414 $1.30 6.30%
5 LATOKENBNT/ETH $62,721 $1.28 2.64%
6 Bancor NetworkTIO/BNT $56,906 $1.28 2.40%
7 Bancor NetworkPOE/BNT $56,903 $1.28 2.40%
8 BinanceBNT/ETH $48,232 $1.30 2.03%
9 Bancor NetworkNEXO/BNT $47,054 $1.26 1.98%
10 Bancor NetworkPOA20/BNT $34,382 $1.26 1.45%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,372,004$1.29

108. Kyber Network Kyber Network (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 CPDAXKNC/BTC $673,913 $0.419548 28.44%
2 BinanceKNC/BTC $475,441 $0.418634 20.06%
3 DragonEXKNC/ETH $385,193 $0.419413 16.25%
4 BinanceKNC/ETH $210,812 $0.421857 8.90%
5 BitrueKNC/XRP $97,160 $0.416147 4.10%
6 HuobiKNC/BTC $88,963 $0.418503 3.75%
7 OKExKNC/USDT $67,758 $0.420930 2.86%
8 OKExKNC/BTC $58,576 $0.418568 2.47%
9 LiquiKNC/ETH $51,535 $0.422873 2.17%
10 LiquiKNC/BTC $49,205 $0.418895 2.08%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,369,807$0.419433

109. Bitcoin Gold Bitcoin Gold (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Instant BitexBTG/BTC $499,729 $26.31 21.20%
2 BinanceBTG/BTC $345,074 $26.18 14.64%
3 HitBTCBTG/BTC $276,117 $26.12 11.71%
4 SistemkoinBTG/TRY $260,886 $26.05 11.07%
5 BitfinexBTG/USD $205,696 $26.95 8.73%
6 HitBTCBTG/USDT $145,020 $26.08 6.15%
7 ExmoBTG/USD $97,303 $26.60 4.13%
8 BitfinexBTG/BTC $59,686 $26.20 2.53%
9 HitBTCBTG/ETH $58,060 $26.21 2.46%
10 BinanceBTG/ETH $50,734 $26.17 2.15%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,357,323$26.28

110. CYCLEAN CYCLEAN (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HitBTCCCL/USDT $1,345,947 $0.006215 57.31%
2 HitBTCCCL/ETH $909,384 $0.006251 38.72%
3 DOBI tradeCCL/ETH $88,418 $0.006768 3.76%
4 DOBI tradeCCL/BTC $4,309 $0.007187 0.18%
5 CoinExchangeCCL/BTC $422 $0.007318 0.02%
6 CoinExchangeCCL/ETH $11 $0.005603 0.00%
7 YoBitCCL/BTC $1 $0.008821 0.00%
8 LATOKENCCL/BTC $0 $0.008494 0.00%
9 LATOKENCCL/ETH $0 $0.010038 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$2,348,491$0.006251

111. Siacoin Siacoin (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceSC/BTC $1,040,273 $0.006599 44.91%
2 BittrexSC/BTC $450,135 $0.006599 19.43%
3 UpbitSC/KRW $242,389 $0.006525 10.47%
4 LBankSC/BTC $153,555 $0.006403 6.63%
5 UpbitSC/BTC $151,073 $0.006599 6.52%
6 BinanceSC/ETH $85,971 $0.006619 3.71%
7 PoloniexSC/BTC $61,092 $0.006534 2.64%
8 PoloniexSC/USDT $30,807 $0.006583 1.33%
9 BittrexSC/USDT $26,639 $0.006606 1.15%
10 BinanceSC/BNB $18,212 $0.006621 0.79%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,316,186$0.006577

112. Cortex Cortex (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiCTXC/USDT $721,605 $0.310445 31.42%
2 HuobiCTXC/BTC $480,329 $0.310169 20.91%
3 HuobiCTXC/ETH $404,688 $0.310943 17.62%
4 DragonEXCTXC/ETH $323,913 $0.310742 14.10%
5 OKExCTXC/USDT $131,530 $0.309181 5.73%
6 OKExCTXC/BTC $103,422 $0.310692 4.50%
7 OKExCTXC/ETH $47,840 $0.310463 2.08%
8 UEXCTXC/ETH $43,621 $0.309051 1.90%
9 CoinBeneCTXC/ETH $32,064 $0.309428 1.40%
10 DEx.topCTXC/ETH $6,803 $0.312916 0.30%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,296,761$0.310423

113. PlayCoin [QRC20] PlayCoin [QRC20] (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LBankPLY/ETH $2,284,240 $0.140346 99.54%
2 Bit-ZPLY/BTC $10,662 $0.144924 0.46%
3 Gate.ioPLY/ETH $0 $0.296596 0.00%
4 CobinhoodPLY/ETH $0 $0.142585 0.00%
5 CobinhoodPLY/BTC $0 $0.136822 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$2,294,902$0.140367

114. Metadium Metadium (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 KucoinMETA/ETH $1,618,990 $0.009976 71.35%
2 BilaxyMETA/ETH $256,672 $0.010475 11.31%
3 HotbitMETA/ETH $175,762 $0.008925 7.75%
4 CoinsuperMETA/ETH $109,873 $0.009463 4.84%
5 HotbitMETA/BTC $107,820 $0.008037 4.75%
6 BytexMETA/USDT $75 $0.010873 0.00%
7 BytexMETA/BTC $0 $0.004966 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$2,269,193$0.009834

115. FunFair FunFair (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceFUN/BTC $2,021,645 $0.015224 90.81%
2 BinanceFUN/ETH $115,060 $0.015293 5.17%
3 BitrueFUN/BTC $19,185 $0.015224 0.86%
4 LATOKENFUN/ETH $18,410 $0.015068 0.83%
5 OKExFUN/BTC $14,933 $0.015224 0.67%
6 Gate.ioFUN/USDT $14,125 $0.015561 0.63%
7 EthfinexFUN/ETH $7,711 $0.015267 0.35%
8 EthfinexFUN/BTC $5,479 $0.015094 0.25%
9 OKExFUN/USDT $2,582 $0.014978 0.12%
10 Gate.ioFUN/ETH $2,365 $0.014695 0.11%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,226,350$0.015228

116. Aion Aion (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceAION/BTC $1,548,660 $0.444966 69.72%
2 BilaxyAION/ETH $307,544 $0.408696 13.84%
3 BinanceAION/ETH $141,421 $0.446032 6.37%
4 LATOKENAION/ETH $48,773 $0.421360 2.20%
5 BitrueAION/BTC $46,259 $0.443659 2.08%
6 KucoinAION/BTC $32,050 $0.475022 1.44%
7 Bancor NetworkAION/BNT $23,674 $0.470823 1.07%
8 BinanceAION/BNB $21,443 $0.448343 0.97%
9 LiquiAION/ETH $9,642 $0.455267 0.43%
10 LiquiAION/BTC $8,277 $0.453852 0.37%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,221,346$0.440214

117. Ether Zero Ether Zero (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 DigiFinexETZ/BTC $762,098 $0.254434 34.41%
2 DigiFinexETZ/ETH $733,143 $0.255950 33.10%
3 DigiFinexETZ/USDT $719,359 $0.252877 32.48%
4 HotbitETZ/ETH $202 $0.245388 0.01%
5 HotbitETZ/BTC $70 $0.253258 0.00%
6 CryptopiaETZ/BTC $0 $0.197588 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$2,214,871$0.254429

118. Revain Revain (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BTC-AlphaR/BTC $2,066,495 $0.129700 95.40%
2 KucoinR/BTC $61,357 $0.126825 2.83%
3 BitFlipR/BTC $16,060 $0.137214 0.74%
4 MercatoxR/BTC $8,119 $0.142245 0.37%
5 KunaR/BTC $6,890 $0.151262 0.32%
6 BitFlipR/RUB $4,236 $0.137552 0.20%
7 OKExR/USDT $1,386 $0.123809 0.06%
8 OKExR/BTC $999 $0.131072 0.05%
9 C-CEXR/BTC $200 $0.130680 0.01%
10 KucoinR/ETH $172 $0.127414 0.01%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,166,088$0.129802

119. Pundi X Pundi X (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceNPXS/BTC $1,006,817 $0.001568 46.62%
2 BinanceNPXS/ETH $359,774 $0.001513 16.66%
3 Bit-ZNPXS/ETH $258,085 $0.001513 11.95%
4 Bit-ZNPXS/BTC $252,677 $0.001503 11.70%
5 HotbitNPXS/ETH $184,868 $0.001519 8.56%
6 IndodaxNPXS/IDR $61,546 $0.001448 2.85%
7 CoinBeneNPXS/USDT $6,488 $0.001488 0.30%
8 SistemkoinNPXS/ETH $6,220 $0.001536 0.29%
9 AllbitNPXS/ETH $4,588 $0.001554 0.21%
10 SistemkoinNPXS/BTC $3,718 $0.001634 0.17%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,159,700$0.001537

120. Nexo Nexo (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HotbitNEXO/ETH $1,212,657 $0.098837 56.80%
2 HotbitNEXO/BTC $754,988 $0.101081 35.36%
3 HitBTCNEXO/BTC $52,009 $0.099970 2.44%
4 AllbitNEXO/ETH $47,868 $0.098727 2.24%
5 Bancor NetworkNEXO/BNT $47,054 $0.102258 2.20%
6 MercatoxNEXO/BTC $6,782 $0.118919 0.32%
7 DDEXNEXO/ETH $5,868 $0.110500 0.27%
8 HitBTCNEXO/ETH $5,324 $0.101170 0.25%
9 HitBTCNEXO/USDT $2,333 $0.094651 0.11%
10 BitbnsNEXO/INR $166 $0.097570 0.01%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,135,099$0.099828

121. SIRIN LABS Token SIRIN LABS Token (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 AllbitSRN/ETH $900,956 $0.080927 42.33%
2 UpbitSRN/KRW $635,369 $0.077510 29.85%
3 BittrexSRN/BTC $234,120 $0.077820 11.00%
4 UpbitSRN/BTC $210,949 $0.077820 9.91%
5 HuobiSRN/BTC $48,940 $0.078408 2.30%
6 LiquiSRN/BTC $19,595 $0.078147 0.92%
7 LiquiSRN/ETH $16,410 $0.078748 0.77%
8 KucoinSRN/BTC $13,600 $0.078931 0.64%
9 LiquiSRN/USDT $11,001 $0.079027 0.52%
10 Bancor NetworkSRN/BNT $10,095 $0.078845 0.47%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,128,235$0.079101

122. SALT SALT (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceSALT/BTC $907,051 $0.607662 43.31%
2 LATOKENSALT/ETH $792,645 $0.583671 37.85%
3 BinanceSALT/ETH $98,507 $0.611405 4.70%
4 BittrexSALT/BTC $81,855 $0.607205 3.91%
5 LiquiSALT/BTC $41,525 $0.606355 1.98%
6 UpbitSALT/BTC $41,044 $0.607205 1.96%
7 LiquiSALT/ETH $40,171 $0.604803 1.92%
8 LiquiSALT/USDT $39,964 $0.606832 1.91%
9 HuobiSALT/BTC $27,081 $0.608185 1.29%
10 BitrueSALT/BTC $7,443 $0.607662 0.36%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,094,246$0.598567

123. Ormeus Coin Ormeus Coin (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BiboxORME/BTC $769,638 $0.186938 37.59%
2 LivecoinORME/BTC $653,843 $0.185370 31.93%
3 BiboxORME/ETH $321,712 $0.195492 15.71%
4 BiboxORME/BIX $214,975 $0.195545 10.50%
5 MercatoxORME/BTC $51,722 $0.182103 2.53%
6 HitBTCORME/BTC $18,449 $0.180338 0.90%
7 CryptopiaORME/BTC $16,751 $0.185696 0.82%
8 C-CEXORME/BTC $202 $0.099970 0.01%
9 CryptopiaORME/USDT $172 $0.185484 0.01%
10 LivecoinORME/ETH $87 $0.186588 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,047,552$0.188484

124. Loom Network Loom Network (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitLOOM/KRW $812,733 $0.123451 39.75%
2 BinanceLOOM/BTC $653,844 $0.124669 31.98%
3 BinanceLOOM/ETH $135,843 $0.125168 6.64%
4 LATOKENLOOM/ETH $83,815 $0.123626 4.10%
5 BinanceLOOM/BNB $80,829 $0.124959 3.95%
6 BittrexLOOM/BTC $58,851 $0.125257 2.88%
7 HotbitLOOM/ETH $57,813 $0.126901 2.83%
8 HotbitLOOM/BTC $44,672 $0.120814 2.19%
9 UpbitLOOM/BTC $43,053 $0.125322 2.11%
10 AllbitLOOM/ETH $16,054 $0.127083 0.79%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,044,386$0.124202

125. Viberate Viberate (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceVIB/BTC $1,461,714 $0.046587 71.70%
2 BinanceVIB/ETH $169,954 $0.046983 8.34%
3 BittrexVIB/BTC $126,121 $0.046783 6.19%
4 OKExVIB/BTC $120,820 $0.047241 5.93%
5 OKExVIB/USDT $58,461 $0.047364 2.87%
6 UpbitVIB/BTC $43,041 $0.047176 2.11%
7 OKExVIB/ETH $26,671 $0.047749 1.31%
8 BittrexVIB/ETH $17,921 $0.047019 0.88%
9 Bancor NetworkVIB/BNT $7,043 $0.047078 0.35%
10 HitBTCVIB/BTC $2,896 $0.045934 0.14%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,038,531$0.046726

126. Golem Golem (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitGNT/KRW $767,028 $0.160486 37.71%
2 BinanceGNT/BTC $484,558 $0.162435 23.82%
3 HuobiGNT/USDT $136,730 $0.161836 6.72%
4 BittrexGNT/BTC $95,938 $0.163154 4.72%
5 BinanceGNT/ETH $71,183 $0.163328 3.50%
6 HuobiGNT/BTC $52,980 $0.162109 2.60%
7 LiquiGNT/ETH $51,752 $0.161938 2.54%
8 LiquiGNT/USDT $50,239 $0.162580 2.47%
9 PoloniexGNT/BTC $49,294 $0.161521 2.42%
10 UpbitGNT/BTC $39,707 $0.161913 1.95%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,033,892$0.161576

127. Time New Bank Time New Bank (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 DragonEXTNB/ETH $1,037,415 $0.010278 51.51%
2 BinanceTNB/BTC $515,375 $0.010258 25.59%
3 OKExTNB/ETH $214,535 $0.010285 10.65%
4 HuobiTNB/BTC $53,529 $0.010292 2.66%
5 HotbitTNB/BTC $44,895 $0.009082 2.23%
6 HotbitTNB/ETH $35,759 $0.008643 1.78%
7 BinanceTNB/ETH $33,351 $0.010280 1.66%
8 HuobiTNB/ETH $32,426 $0.010303 1.61%
9 OKExTNB/BTC $17,704 $0.010258 0.88%
10 OKExTNB/USDT $13,967 $0.010212 0.69%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,014,013$0.010218

128. DigiByte DigiByte (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiDGB/ETH $562,394 $0.026685 28.08%
2 BittrexDGB/BTC $456,098 $0.023392 22.77%
3 HuobiDGB/BTC $328,549 $0.026876 16.40%
4 SistemkoinDGB/TRY $187,360 $0.023516 9.35%
5 PoloniexDGB/BTC $113,950 $0.023457 5.69%
6 UpbitDGB/BTC $102,137 $0.023457 5.10%
7 SistemkoinDGB/BTC $69,856 $0.023849 3.49%
8 Trade By TradeDGB/USDT $40,477 $0.023914 2.02%
9 HitBTCDGB/BTC $31,169 $0.023392 1.56%
10 KucoinDGB/BTC $22,540 $0.023392 1.13%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,002,930$0.023480

129. Request Network Request Network (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceREQ/BTC $1,211,350 $0.061812 61.19%
2 HuobiREQ/BTC $284,582 $0.061616 14.38%
3 BinanceREQ/ETH $178,451 $0.062159 9.01%
4 HuobiREQ/ETH $178,138 $0.061813 9.00%
5 EthfinexREQ/USD $26,879 $0.061388 1.36%
6 EthfinexREQ/BTC $22,857 $0.062269 1.15%
7 Gate.ioREQ/USDT $13,746 $0.060494 0.69%
8 KoinexREQ/INR $9,617 $0.061917 0.49%
9 Kyber NetworkREQ/ETH $9,201 $0.062301 0.46%
10 MercatoxREQ/ETH $9,093 $0.051346 0.46%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,979,643$0.061759

130. Crypterium Crypterium (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 KucoinCRPT/BTC $1,787,214 $0.308144 90.75%
2 HitBTCCRPT/BTC $169,081 $0.310692 8.59%
3 KucoinCRPT/ETH $5,273 $0.310111 0.27%
4 IDEXCRPT/ETH $3,771 $0.304359 0.19%
5 LiquidCRPT/BTC $3,670 $0.310496 0.19%
6 HitBTCCRPT/USDT $158 $0.312206 0.01%
7 LiquidCRPT/ETH $147 $0.310463 0.01%
8 EtherDelta (ForkDelta)CRPT/ETH $59 $0.280452 0.00%
9 TidexCRPT/BTC $56 $0.294095 0.00%
10 CoinFalconCRPT/BTC $48 $0.293181 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,969,478$0.308364

131. Nuls Nuls (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceNULS/BTC $1,083,760 $1.15 55.30%
2 BinanceNULS/USDT $725,462 $1.15 37.02%
3 CHAOEXNULS/ETH $56,720 $1.16 2.89%
4 CHAOEXNULS/BTC $52,950 $1.18 2.70%
5 BinanceNULS/ETH $25,079 $1.15 1.28%
6 BinanceNULS/BNB $7,188 $1.15 0.37%
7 OKExNULS/BTC $3,632 $1.15 0.19%
8 OKExNULS/USDT $2,372 $1.15 0.12%
9 KucoinNULS/BTC $1,710 $1.16 0.09%
10 KucoinNULS/ETH $508 $1.16 0.03%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,959,773$1.15

132. LogisCoin LogisCoin (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 CryptoBridgeLGS/BTC $741,187 $6.86 38.30%
2 EscodexLGS/BTC $492,682 $6.67 25.46%
3 CoinExchangeLGS/BTC $400,908 $6.73 20.72%
4 CryptopiaLGS/BTC $299,192 $6.76 15.46%
5 CryptopiaLGS/DOGE $471 $6.73 0.02%
6 CryptopiaLGS/LTC $397 $6.92 0.02%
7 CryptopiaLGS/USDT $108 $7.16 0.01%
8 CoinExchangeLGS/LTC $94 $7.11 0.00%
9 CoinExchangeLGS/ETH $61 $8.38 0.00%
10 BleutradeLGS/BTC $7 $7.06 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,935,110$6.77

133. APIS APIS (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 IDAXAPIS/BTC $1,885,326 $0.003202 99.07%
2 Bit-ZAPIS/BTC $14,945 $0.003104 0.79%
3 Bit-ZAPIS/ETH $2,838 $0.003117 0.15%
4 IDEXAPIS/ETH $0 $0.003011 0.00%
5 CoinbitAPIS/KRW $0 $0.003086 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$1,903,109$0.003201

134. Dock Dock (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceDOCK/BTC $1,762,029 $0.020582 92.62%
2 Gate.ioDOCK/USDT $75,935 $0.020309 3.99%
3 BinanceDOCK/ETH $56,574 $0.020766 2.97%
4 Gate.ioDOCK/ETH $7,149 $0.020491 0.38%
5 KucoinDOCK/BTC $514 $0.020582 0.03%
6 KucoinDOCK/ETH $192 $0.020387 0.01%
7 IDEXDOCK/ETH $55 $0.020162 0.00%
8 CoinBeneDOCK/ETH $0 $0.002138 0.00%
9 FatbtcDOCK/ETH $0 $0.008300 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$1,902,447$0.020576

135. OAX OAX (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceOAX/BTC $1,221,337 $0.261033 64.23%
2 LATOKENOAX/ETH $344,185 $0.310463 18.10%
3 BinanceOAX/ETH $189,515 $0.261907 9.97%
4 LiquiOAX/BTC $49,271 $0.263451 2.59%
5 LiquiOAX/USDT $44,865 $0.265703 2.36%
6 LiquiOAX/ETH $40,627 $0.264355 2.14%
7 OKExOAX/BTC $5,612 $0.274559 0.30%
8 OKExOAX/USDT $5,365 $0.264929 0.28%
9 HitBTCOAX/BTC $599 $0.280962 0.03%
10 Gate.ioOAX/ETH $114 $0.258305 0.01%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,901,491$0.270368

136. Noah Coin Noah Coin (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HitBTCNOAH/BTC $1,214,307 $0.001503 64.47%
2 HitBTCNOAH/ETH $197,932 $0.001513 10.51%
3 YoBitNOAH/BTC $192,360 $0.001568 10.21%
4 HitBTCNOAH/USDT $174,051 $0.001504 9.24%
5 MercatoxNOAH/ETH $62,860 $0.001542 3.34%
6 BTC-AlphaNOAH/BTC $18,033 $0.001372 0.96%
7 YoBitNOAH/ETH $13,643 $0.001633 0.72%
8 MercatoxNOAH/BTC $3,434 $0.001437 0.18%
9 LivecoinNOAH/BTC $2,779 $0.001568 0.15%
10 WazirXNOAH/USDT $2,553 $0.001683 0.14%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,883,407$0.001512

137. IoTeX IoTeX (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceIOTX/BTC $1,498,153 $0.016792 81.16%
2 BinanceIOTX/ETH $319,286 $0.016837 17.30%
3 Gate.ioIOTX/USDT $12,932 $0.016699 0.70%
4 KucoinIOTX/ETH $9,948 $0.016703 0.54%
5 KucoinIOTX/BTC $3,762 $0.016400 0.20%
6 Gate.ioIOTX/ETH $1,209 $0.016057 0.07%
7 BilaxyIOTX/ETH $590 $0.017558 0.03%
8 BgogoIOTX/BTC $0 $0.034898 0.00%
9 BgogoIOTX/ETH $0 $0.016174 0.00%
10 IDEXIOTX/ETH $0 $0.019867 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$1,845,880$0.016798

138. Game.com Game.com (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Gate.ioGTC/USDT $1,539,731 $0.023245 84.02%
2 HADAXGTC/BTC $165,000 $0.023324 9.00%
3 HADAXGTC/ETH $95,307 $0.023405 5.20%
4 Gate.ioGTC/BTC $12,964 $0.023130 0.71%
5 Gate.ioGTC/ETH $11,573 $0.023388 0.63%
6 BiboxGTC/BIX $2,736 $0.024084 0.15%
7 BiboxGTC/BTC $2,682 $0.023849 0.15%
8 BiboxGTC/ETH $2,592 $0.023835 0.14%
9 BitForexGTC/USDT $0 $0.024314 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$1,832,584$0.023263

139. TTC Protocol TTC Protocol (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BiboxTTC/ETH $904,526 $0.072942 49.76%
2 UEXTTC/ETH $709,593 $0.071823 39.04%
3 BiboxTTC/BTC $173,993 $0.072789 9.57%
4 DEx.topTTC/ETH $26,406 $0.068068 1.45%
5 BiboxTTC/BIX $3,309 $0.072766 0.18%
6 BitForexTTC/ETH $0 $0.073979 0.00%
7 BitForexTTC/USDT $0 $0.073429 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$1,817,826$0.072419

140. OST OST (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceOST/BTC $855,260 $0.049005 47.12%
2 CoinsuperOST/BTC $453,387 $0.050246 24.98%
3 UpbitOST/KRW $274,000 $0.048499 15.09%
4 BinanceOST/ETH $64,442 $0.049179 3.55%
5 HuobiOST/BTC $63,013 $0.048809 3.47%
6 IDCMOST/BTC $56,162 $0.049070 3.09%
7 BinanceOST/BNB $14,271 $0.048930 0.79%
8 Gate.ioOST/USDT $12,933 $0.049893 0.71%
9 OKExOST/BTC $11,805 $0.049136 0.65%
10 HuobiOST/ETH $4,989 $0.049546 0.27%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,815,225$0.049249

141. TrustNote TrustNote (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Bit-ZTTT/BTC $1,133,770 $0.013329 62.73%
2 Bit-ZTTT/ETH $673,515 $0.013480 37.27%
Tổng cộng/ Trung bình$1,807,285$0.013386

142. Electroneum Electroneum (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 KucoinETN/BTC $964,407 $0.019733 54.26%
2 CryptopiaETN/BTC $536,195 $0.019079 30.17%
3 CryptopiaETN/USDT $60,226 $0.019014 3.39%
4 LiquidETN/BTC $47,374 $0.019929 2.67%
5 KucoinETN/ETH $43,498 $0.019518 2.45%
6 TradeOgreETN/BTC $34,256 $0.019014 1.93%
7 CryptopiaETN/LTC $30,420 $0.018997 1.71%
8 BitbnsETN/INR $28,860 $0.020276 1.62%
9 LiquidETN/ETH $17,301 $0.020412 0.97%
10 CoinBeneETN/BTC $7,072 $0.018295 0.40%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,777,310$0.019493

143. Bluzelle Bluzelle (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceBLZ/BTC $936,572 $0.135515 52.98%
2 HuobiBLZ/BTC $306,582 $0.135319 17.34%
3 BinanceBLZ/ETH $174,484 $0.135962 9.87%
4 Gate.ioBLZ/USDT $154,292 $0.134507 8.73%
5 HuobiBLZ/ETH $89,151 $0.135950 5.04%
6 GBX Digital Asset ExchangeBLZ/BTC $68,117 $0.135907 3.85%
7 GBX Digital Asset ExchangeBLZ/ETH $27,940 $0.135977 1.58%
8 BinanceBLZ/BNB $4,421 $0.136889 0.25%
9 Gate.ioBLZ/ETH $3,553 $0.132878 0.20%
10 COSSBLZ/BTC $1,355 $0.133947 0.08%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,767,785$0.135479

144. TomoChain TomoChain (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HotbitTOMO/ETH $662,859 $0.506688 38.13%
2 HotbitTOMO/BTC $409,887 $0.503968 23.58%
3 KucoinTOMO/ETH $295,188 $0.520357 16.98%
4 Gate.ioTOMO/USDT $144,749 $0.511185 8.33%
5 KucoinTOMO/BTC $104,313 $0.525007 6.00%
6 Gate.ioTOMO/ETH $98,419 $0.525637 5.66%
7 IDEXTOMO/ETH $22,487 $0.517438 1.29%
8 Kyber NetworkTOMO/ETH $459 $0.499063 0.03%
9 DEx.topTOMO/ETH $0 $0.496027 0.00%
10 DDEXTOMO/ETH $0 $0.134536 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$1,738,362$0.511051

145. Propy Propy (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiPROPY/BTC $1,462,991 $0.404128 84.24%
2 HuobiPROPY/ETH $64,254 $0.406475 3.70%
3 BittrexPRO/BTC $54,249 $0.406219 3.12%
4 LiquiPRO/USDT $45,386 $0.398541 2.61%
5 LiquiPRO/ETH $43,896 $0.399789 2.53%
6 LiquiPRO/BTC $43,434 $0.399358 2.50%
7 UpbitPRO/BTC $22,261 $0.405696 1.28%
8 HitBTCPRO/ETH $94 $0.395530 0.01%
9 LivecoinPRO/BTC $33 $0.387401 0.00%
10 BitForexPRO/USDT $0 $0.397981 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,736,596$0.403925

146. DMarket DMarket (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitDMT/KRW $1,456,638 $0.309509 87.08%
2 UpbitDMT/BTC $105,608 $0.313894 6.31%
3 BittrexDMT/BTC $99,000 $0.313894 5.92%
4 BittrexDMT/ETH $6,631 $0.312609 0.40%
5 UpbitDMT/ETH $4,790 $0.312609 0.29%
6 TidexDMT/ETH $12 $0.094385 0.00%
7 TidexDMT/BTC $7 $0.216733 0.00%
8 YoBitDMT/BTC $1 $0.351856 0.00%
9 IDEXDMT/ETH $0 $0.279585 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$1,672,688$0.310065

147. PCHAIN PCHAIN (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BilaxyPAI/ETH $658,546 $0.022496 39.48%
2 BiboxPAI/ETH $492,197 $0.022941 29.51%
3 BiboxPAI/BTC $261,758 $0.022869 15.69%
4 HotbitPAI/ETH $123,080 $0.024541 7.38%
5 HotbitPAI/BTC $102,501 $0.023196 6.15%
6 IDEXPAI/ETH $18,398 $0.022767 1.10%
7 DEx.topPAI/ETH $11,368 $0.022695 0.68%
8 Token StorePAI/ETH $79 $0.028563 0.00%
9 DDEXPAI/ETH $0 $0.028946 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$1,667,927$0.022885

148. Mainframe Mainframe (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceMFT/BTC $943,662 $0.007057 58.59%
2 UpbitMFT/KRW $322,299 $0.006966 20.01%
3 BittrexMFT/BTC $106,500 $0.007122 6.61%
4 UpbitMFT/BTC $72,026 $0.007122 4.47%
5 BinanceMFT/ETH $70,455 $0.007087 4.37%
6 HotbitMFT/BTC $45,136 $0.007006 2.80%
7 HotbitMFT/ETH $43,871 $0.006650 2.72%
8 BilaxyMFT/ETH $2,649 $0.006660 0.16%
9 BinanceMFT/BNB $2,640 $0.007118 0.16%
10 Bancor NetworkMFT/BNT $1,245 $0.007099 0.08%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,610,482$0.007034

149. Origin Sport Origin Sport (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExORS/BTC $1,328,264 $0.017511 82.65%
2 OKExORS/ETH $274,419 $0.016856 17.07%
3 OKExORS/USDT $4,460 $0.017555 0.28%
Tổng cộng/ Trung bình$1,607,142$0.017399

150. RealTract RealTract (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 IDAXRET/BTC $1,533,274 $0.000261 96.44%
2 IDAXRET/USDT $55,318 $0.000271 3.48%
3 ExratesRET/ETH $836 $0.000280 0.00%
4 IDAXRET/ETH $364 $0.000250 0.02%
5 MercatoxRET/ETH $18 $0.000724 0.00%
6 MercatoxRET/BTC $0 $0.000327 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$1,589,810$0.000262

151. Blox Blox (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceCDT/BTC $1,406,172 $0.016727 88.85%
2 BinanceCDT/ETH $143,194 $0.016906 9.05%
3 Gate.ioCDT/USDT $16,607 $0.016728 1.05%
4 MercatoxCDT/ETH $9,062 $0.018448 0.57%
5 MercatoxCDT/BTC $4,932 $0.017054 0.31%
6 Gate.ioCDT/ETH $1,057 $0.016765 0.07%
7 HitBTCCDT/ETH $946 $0.016868 0.06%
8 HitBTCCDT/BTC $720 $0.016988 0.05%
9 HitBTCCDT/USDT $24 $0.015343 0.00%
10 BigONECDT/BTC $0 $0.016727 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,582,713$0.016754

152. Pundi X NEM Pundi X NEM (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HotbitNPXSXEM/ETH $514,440 $0.000734 32.69%
2 KryptonoNPXSXEM/ETH $428,890 $0.000882 27.25%
3 KryptonoNPXSXEM/BTC $369,193 $0.000915 23.46%
4 HotbitNPXSXEM/BTC $261,098 $0.000730 16.59%
Tổng cộng/ Trung bình$1,573,621$0.000816

153. Enigma Enigma (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceENG/BTC $1,251,288 $0.611256 80.06%
2 HotbitENG/ETH $45,803 $0.582095 2.93%
3 HotbitENG/BTC $43,391 $0.581853 2.78%
4 LiquiENG/USDT $42,404 $0.612405 2.71%
5 LiquiENG/BTC $41,571 $0.607924 2.66%
6 LiquiENG/ETH $40,626 $0.610368 2.60%
7 BinanceENG/ETH $24,443 $0.612419 1.56%
8 HuobiENG/BTC $21,657 $0.612301 1.39%
9 BitrueENG/BTC $12,308 $0.610015 0.79%
10 MercatoxENG/BTC $11,495 $0.679471 0.74%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,562,868$0.610007

154. ProximaX ProximaX (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 KryptonoXPX/ETH $747,904 $0.003223 48.90%
2 BilaxyXPX/ETH $499,325 $0.003235 32.65%
3 KryptonoXPX/BTC $282,222 $0.003202 18.45%
4 CoinsuperXPX/BTC $24 $0.002940 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$1,529,475$0.003223

155. ZB ZB (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ZB.COMZB/USDT $904,155 $0.226318 59.49%
2 ZB.COMZB/BTC $528,159 $0.226599 34.75%
3 HotbitZB/ETH $45,772 $0.232781 3.01%
4 HotbitZB/BTC $41,637 $0.225684 2.74%
5 ZB.COMEOS/ZB $0 $0.226717 0.00%
6 ZB.COMLTC/ZB $0 $0.226692 0.00%
7 ZB.COMQTUM/ZB $0 $0.229282 0.00%
8 ZBGZB/USDT $0 $0.226415 0.00%
9 ZB.COMXRP/ZB $0 $0.225269 0.00%
10 ZB.COMETH/ZB $0 $0.227001 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,519,723$0.226593

156. Groestlcoin Groestlcoin (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitGRS/KRW $927,192 $0.544066 61.53%
2 BinanceGRS/BTC $155,359 $0.549379 10.31%
3 HuobiGRS/BTC $146,376 $0.546961 9.71%
4 HuobiGRS/ETH $92,291 $0.547657 6.12%
5 BittrexGRS/BTC $86,541 $0.550294 5.74%
6 UpbitGRS/BTC $60,373 $0.548791 4.01%
7 BinanceGRS/ETH $18,129 $0.547793 1.20%
8 SistemkoinGRS/USDT $8,476 $0.530799 0.56%
9 SistemkoinGRS/TRY $6,057 $0.552563 0.40%
10 SistemkoinGRS/ETH $2,858 $0.544246 0.19%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,506,819$0.545670

157. Ethos Ethos (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceBQX/BTC $1,339,390 $0.377600 89.45%
2 BinanceBQX/ETH $157,794 $0.379055 10.54%
3 HitBTCBQX/ETH $192 $0.325779 0.01%
4 CoinExchangeETHOS/BTC $12 $0.351399 0.00%
5 LivecoinETHOS/BTC $1 $0.361330 0.00%
6 Radar RelayETHOS/WETH $0 $0.301209 0.00%
7 HitBTCBQX/BTC $0 $0.653400 0.00%
8 Kyber NetworkETHOS/ETH $0 $0.396843 0.00%
9 IDEXETHOS/ETH $0 $0.455242 0.00%
10 CobinhoodETHOS/ETH $0 $0.433820 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,497,389$0.377746

158. Cube Cube (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 CPDAXAUTO/KRW $1,463,311 $0.002628 99.68%
2 OKExAUTO/BTC $3,223 $0.002614 0.22%
3 OKExAUTO/USDT $1,046 $0.002626 0.07%
4 OKExAUTO/ETH $374 $0.002645 0.03%
5 HitBTCAUTO/BTC $16 $0.002672 0.00%
6 IDEXAUTO/ETH $0 $0.004075 0.00%
7 BitForexAUTO/USDT $0 $0.002626 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$1,467,970$0.002628

159. Nucleus Vision Nucleus Vision (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceNCASH/BTC $1,087,891 $0.004966 75.33%
2 BinanceNCASH/ETH $145,882 $0.004967 10.10%
3 HuobiNCASH/BTC $81,463 $0.004971 5.64%
4 HuobiNCASH/ETH $79,549 $0.004990 5.51%
5 BinanceNCASH/BNB $20,949 $0.004941 1.45%
6 BitrueNCASH/BTC $20,222 $0.004901 1.40%
7 KoinexNCASH/INR $4,221 $0.005035 0.29%
8 BitrueNCASH/ETH $1,744 $0.004967 0.12%
9 BitbnsNCASH/INR $1,172 $0.005035 0.08%
10 WazirXNCASH/BTC $317 $0.004966 0.02%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,444,127$0.004967

160. Ardor Ardor (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceARDR/BTC $395,200 $0.115325 27.69%
2 HuobiARDR/BTC $261,470 $0.116436 18.32%
3 HuobiARDR/ETH $249,711 $0.116527 17.50%
4 UpbitARDR/KRW $213,991 $0.114633 14.99%
5 HitBTCARDR/BTC $97,290 $0.115234 6.82%
6 BittrexARDR/BTC $94,967 $0.115456 6.65%
7 UpbitARDR/BTC $58,592 $0.114345 4.11%
8 BinanceARDR/ETH $26,904 $0.115376 1.88%
9 PoloniexARDR/BTC $14,886 $0.114606 1.04%
10 OKExARDR/BTC $9,985 $0.114802 0.70%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,427,305$0.115588

161. iExec RLC iExec RLC (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceRLC/BTC $988,340 $0.463914 69.63%
2 BittrexRLC/BTC $100,938 $0.463914 7.11%
3 BinanceRLC/ETH $81,036 $0.464246 5.71%
4 UpbitRLC/BTC $54,534 $0.463914 3.84%
5 LiquiRLC/USDT $46,049 $0.464162 3.24%
6 LiquiRLC/BTC $45,616 $0.457968 3.21%
7 LiquiRLC/ETH $43,248 $0.460866 3.05%
8 EthfinexRLC/USD $14,563 $0.474450 1.03%
9 EthfinexRLC/BTC $12,862 $0.460255 0.91%
10 BittrexRLC/ETH $8,475 $0.462062 0.60%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,419,407$0.463718

162. LinkEye LinkEye (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiLET/USDT $538,802 $0.010684 38.13%
2 DigiFinexLET/USDT $440,418 $0.010710 31.17%
3 OKExLET/USDT $147,265 $0.010650 10.42%
4 HuobiLET/BTC $125,324 $0.010651 8.87%
5 OKExLET/BTC $49,221 $0.010585 3.48%
6 BitinkaLET/BTC $32,909 $0.010454 2.33%
7 HuobiLET/ETH $21,253 $0.010703 1.50%
8 OKExLET/ETH $21,167 $0.010680 1.50%
9 DigiFinexLET/ETH $17,947 $0.010759 1.27%
10 BitinkaLET/USD $9,908 $0.010518 0.70%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,412,996$0.010677

163. Cred Cred (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiLBA/BTC $238,400 $0.040838 16.90%
2 HuobiLBA/ETH $215,281 $0.040774 15.26%
3 OKExLBA/BTC $201,654 $0.040707 14.29%
4 UEXLBA/ETH $160,379 $0.040379 11.37%
5 BiboxLBA/ETH $155,829 $0.040573 11.05%
6 UEXLBA/BTC $127,309 $0.040380 9.02%
7 OKExLBA/ETH $103,825 $0.040960 7.36%
8 OKExLBA/USDT $101,041 $0.040848 7.16%
9 BiboxLBA/BTC $51,780 $0.040119 3.67%
10 BiboxLBA/USDT $29,839 $0.040265 2.11%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,410,851$0.040655

164. Status Status (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitSNT/KRW $376,815 $0.036154 26.96%
2 BinanceSNT/BTC $225,055 $0.036329 16.10%
3 IDCMSNT/BTC $93,498 $0.036525 6.69%
4 TOPBTCSNT/ETH $70,467 $0.038425 5.04%
5 CoinTigerSNT/BTC $66,339 $0.036525 4.75%
6 BinanceSNT/ETH $63,127 $0.036413 4.52%
7 HuobiSNT/USDT $61,141 $0.036417 4.37%
8 HuobiSNT/BTC $52,235 $0.036394 3.74%
9 OKExSNT/USDT $46,611 $0.036472 3.33%
10 OKExSNT/BTC $35,724 $0.036460 2.56%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,397,677$0.036456

165. Storj Storj (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiSTORJ/USDT $330,660 $0.341568 24.22%
2 UpbitSTORJ/KRW $295,911 $0.338608 21.67%
3 BinanceSTORJ/BTC $195,373 $0.342055 14.31%
4 HuobiSTORJ/BTC $107,183 $0.339964 7.85%
5 IDAXSTORJ/BTC $77,282 $0.341402 5.66%
6 CoinTigerSTORJ/BTC $74,115 $0.340879 5.43%
7 BittrexSTORJ/BTC $42,325 $0.342708 3.10%
8 LiquiSTORJ/BTC $41,283 $0.344146 3.02%
9 LiquiSTORJ/USDT $40,879 $0.346746 2.99%
10 LiquiSTORJ/ETH $39,663 $0.345589 2.90%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,365,358$0.341174

166. Loopring [NEO] Loopring [NEO] (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Gate.ioLRN/USDT $1,330,107 $0.155125 98.91%
2 Gate.ioLRN/ETH $14,681 $0.158775 1.09%
3 Switcheo NetworkLRN/NEO $4 $0.219935 0.00%
4 IDAXLRN/BTC $0 $0.005489 0.00%
5 IDAXLRN/ETH $0 $0.343579 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$1,344,792$0.155166

167. KickCoin KickCoin (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Gate.ioKICK/USDT $888,489 $0.023147 67.75%
2 ExmoKICK/BTC $168,474 $0.023196 12.85%
3 ExmoKICK/ETH $112,873 $0.023388 8.61%
4 Gate.ioKICK/ETH $34,709 $0.023595 2.65%
5 MercatoxKICK/BTC $33,758 $0.027835 2.57%
6 KucoinKICK/ETH $25,495 $0.023409 1.94%
7 KucoinKICK/BTC $23,090 $0.023718 1.76%
8 Bancor NetworkKICK/BNT $9,328 $0.023139 0.71%
9 BiboxKICK/ETH $6,926 $0.023223 0.53%
10 BiboxKICK/BTC $6,289 $0.023457 0.48%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,311,465$0.023324

168. LEOcoin LEOcoin (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 TOPBTCLEO/CNY $1,273,325 $0.109761 99.74%
2 LivecoinLEO/BTC $3,009 $0.117612 0.24%
3 Bit-ZLEO/BTC $290 $0.105067 0.02%
4 LivecoinLEO/ETH $36 $0.108105 0.00%
5 LivecoinLEO/USD $12 $0.099690 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$1,276,672$0.109779

169. IoT Chain IoT Chain (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiITC/BTC $334,134 $0.229213 26.40%
2 HuobiITC/USDT $221,610 $0.228944 17.51%
3 HuobiITC/ETH $201,198 $0.230215 15.89%
4 OKExITC/BTC $191,990 $0.229017 15.17%
5 OKExITC/USDT $179,273 $0.229041 14.16%
6 OKExITC/ETH $104,179 $0.229639 8.23%
7 KucoinITC/BTC $11,842 $0.229278 0.94%
8 KucoinITC/ETH $9,623 $0.228832 0.76%
9 KucoinITC/USDT $5,623 $0.229526 0.44%
10 BiboxITC/BTC $3,305 $0.228102 0.26%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,265,884$0.229302

170. SwftCoin SwftCoin (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiSWFTC/BTC $696,713 $0.002378 55.37%
2 HuobiSWFTC/ETH $505,257 $0.002376 40.15%
3 OKExSWFTC/BTC $29,981 $0.002418 2.38%
4 OKExSWFTC/USDT $19,821 $0.002334 1.58%
5 OKExSWFTC/ETH $6,360 $0.002370 0.51%
6 HitBTCSWFTC/BTC $150 $0.002287 0.01%
7 HitBTCSWFTC/USDT $106 $0.002318 0.01%
8 HitBTCSWFTC/ETH $0 $0.002339 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$1,258,387$0.002378

171. Bankex Bankex (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 SimexBKX/USD $566,222 $0.072622 45.30%
2 OKExBKX/BTC $483,064 $0.066647 38.65%
3 OKExBKX/ETH $90,042 $0.066853 7.20%
4 HotbitBKX/BTC $48,399 $0.063772 3.87%
5 HotbitBKX/ETH $43,209 $0.054356 3.46%
6 BittrexBKX/BTC $8,184 $0.067496 0.65%
7 UpbitBKX/BTC $7,276 $0.066712 0.58%
8 OKExBKX/USDT $3,540 $0.067594 0.28%
9 IDEXBKX/ETH $51 $0.070165 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$1,249,987$0.068841

172. Loopring Loopring (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 DragonEXLRC/ETH $615,224 $0.110991 49.37%
2 BinanceLRC/BTC $248,952 $0.111209 19.98%
3 OKExLRC/USDT $94,358 $0.110873 7.57%
4 Gate.ioLRC/USDT $83,385 $0.110776 6.69%
5 BinanceLRC/ETH $51,362 $0.111618 4.12%
6 IDAXLRC/BTC $43,443 $0.111013 3.49%
7 OKExLRC/BTC $42,740 $0.110947 3.43%
8 UpbitLRC/BTC $21,377 $0.111209 1.72%
9 BittrexLRC/BTC $18,697 $0.111601 1.50%
10 IDAXLRC/ETH $12,884 $0.111626 1.03%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,246,074$0.111056

173. Substratum Substratum (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceSUB/BTC $1,086,215 $0.111666 88.53%
2 BinanceSUB/ETH $115,031 $0.112833 9.38%
3 BitrueSUB/BTC $8,228 $0.111470 0.67%
4 OKExSUB/BTC $6,944 $0.112189 0.57%
5 KucoinSUB/BTC $4,079 $0.113169 0.33%
6 HitBTCSUB/BTC $2,354 $0.117612 0.19%
7 BitrueSUB/ETH $906 $0.111518 0.07%
8 WazirXSUB/BTC $717 $0.111209 0.06%
9 OKExSUB/ETH $628 $0.111974 0.05%
10 Kyber NetworkSUB/ETH $445 $0.111892 0.04%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,226,929$0.111794

174. Metal Metal (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitMTL/KRW $559,072 $0.707198 45.76%
2 BinanceMTL/BTC $511,039 $0.715473 41.83%
3 HuobiMTL/BTC $51,037 $0.717499 4.18%
4 UpbitMTL/BTC $40,927 $0.715473 3.35%
5 BittrexMTL/BTC $29,676 $0.715473 2.43%
6 BinanceMTL/ETH $28,963 $0.721516 2.37%
7 Kyber NetworkMTL/ETH $573 $0.723303 0.05%
8 OKExMTL/USDT $214 $0.717857 0.02%
9 LivecoinMTL/BTC $99 $0.593222 0.01%
10 CryptopiaMTL/BTC $34 $0.710050 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,221,634$0.711908

175. Agrello Agrello (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceDLT/BTC $1,048,046 $0.089516 86.53%
2 BinanceDLT/ETH $132,007 $0.089827 10.90%
3 BinanceDLT/BNB $17,900 $0.089867 1.48%
4 RightBTCDLT/BTC $8,908 $0.089581 0.74%
5 MercatoxDLT/BTC $4,023 $0.103368 0.33%
6 HitBTCDLT/BTC $188 $0.084942 0.02%
7 YoBitDLT/BTC $125