Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Đóng

Xếp Hạng Khối Lượng Trong 24 giờ (Tiền Tệ)

1. Bitcoin Bitcoin (29.49%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BitForexBTC/USDT $565,430,554 $8981.53 3.06%
2 CoinBeneBTC/USDT $564,578,920 $8984.71 3.05%
3 OEXBTC/USDT $562,759,620 $8982.74 3.04%
4 BitMartBTC/USDT $492,952,055 $8983.08 2.67%
5 DigiFinexBTC/USDT $385,986,599 $9004.99 2.09%
6 IDAXBTC/USDT $311,664,737 $8984.10 1.69%
7 CryptonexETH/BTC $292,608,612 $8972.26 1.58%
8 BinanceBTC/USDT $284,340,795 $8984.09 1.54%
9 DOBI ExchangeLTC/BTC $273,406,139 $8984.26 1.48%
10 CoinEggLTC/BTC $256,071,426 $8981.90 1.39%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$18,485,197,548$8984.53

2. Tether Tether (28.79%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BitForexBTC/USDT $565,430,554 $1.00 3.13%
2 CoinBeneBTC/USDT $564,578,920 $1.00 3.13%
3 OEXBTC/USDT $562,759,620 $1.00 3.12%
4 BitMartBTC/USDT $492,952,055 $1.00 2.73%
5 DigiFinexBTC/USDT $385,986,599 $0.999932 2.14%
6 IDAXBTC/USDT $311,664,737 $1.00 1.73%
7 OEXBCH/USDT $310,719,200 $1.00 1.72%
8 BinanceBTC/USDT $284,340,795 $1.00 1.58%
9 CoinEggLTC/USDT $265,068,561 $1.00 1.47%
10 DOBI ExchangeBTC/USDT $251,613,502 $1.00 1.39%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$18,045,380,467$1.00

3. Ethereum Ethereum (12.94%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 CoinEggLTC/ETH $311,541,061 $272.42 3.84%
2 CryptonexETH/BTC $292,608,612 $271.34 3.61%
3 DOBI ExchangeETH/USDT $229,270,360 $272.04 2.83%
4 FatbtcETH/BTC $219,172,258 $275.97 2.70%
5 DOBI ExchangeETH/BTC $202,556,039 $271.37 2.50%
6 OEXETH/USDT $191,114,771 $272.26 2.36%
7 BitForexETH/USDT $168,046,436 $272.10 2.07%
8 TOPBTCETH/CNY $164,316,655 $276.83 2.03%
9 CoinealETH/BTC $148,932,406 $271.40 1.84%
10 CoinealETH/USDT $137,847,189 $272.06 1.70%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$8,109,623,623$272.71

4. Litecoin Litecoin (6.52%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 CoinEggLTC/ETH $311,541,061 $136.66 7.63%
2 DOBI ExchangeLTC/BTC $273,406,139 $136.63 6.69%
3 CoinEggLTC/USDT $265,068,561 $137.21 6.49%
4 CoinEggLTC/BTC $256,071,426 $136.67 6.27%
5 DOBI ExchangeLTC/USDT $174,040,365 $137.03 4.26%
6 CoinealLTC/BTC $120,372,524 $136.64 2.95%
7 FatbtcLTC/BTC $111,625,220 $140.57 2.73%
8 DigiFinexLTC/BTC $111,448,362 $136.65 2.73%
9 P2PB2BLTC/USD $108,505,098 $136.06 2.66%
10 P2PB2BLTC/ETH $98,924,410 $136.97 2.42%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$4,085,405,067$136.99

5. EOS EOS (3.74%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 DOBI ExchangeEOS/USDT $129,284,644 $6.96 5.52%
2 HitBTCEOS/BTC $123,395,474 $6.94 5.27%
3 OKExEOS/USDT $91,476,884 $6.96 3.91%
4 ZB.COMEOS/USDT $84,425,894 $6.96 3.61%
5 Huobi GlobalEOS/USDT $74,943,035 $6.96 3.20%
6 IDAXEOS/BTC $71,368,425 $6.94 3.05%
7 IDAXEOS/ETH $70,387,500 $6.95 3.01%
8 HitBTCEOS/USDT $68,732,427 $6.95 2.94%
9 DigiFinexEOS/BTC $64,603,299 $6.94 2.76%
10 BITKEREOS/USDT $63,408,237 $6.87 2.71%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,341,611,276$6.95

6. Bitcoin Cash Bitcoin Cash (2.47%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OEXBCH/USDT $310,719,200 $428.37 20.10%
2 CoinBeneBCHABC/USDT $145,145,155 $428.10 9.39%
3 OEXBCH/BTC $76,065,139 $427.29 4.92%
4 P2PB2BBCH/USD $62,964,199 $422.01 4.07%
5 LBankBCH/BTC $59,082,322 $426.53 3.82%
6 OKExBCH/USDT $58,773,624 $428.36 3.80%
7 IDCMBCHABC/BTC $53,866,972 $427.21 3.48%
8 Huobi GlobalBCH/USDT $45,407,775 $428.22 2.94%
9 IDCMBCHABC/USDT $42,359,113 $428.17 2.74%
10 HitBTCBCHABC/BTC $33,777,462 $427.00 2.19%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,545,759,722$427.46

7. XRP XRP (2.30%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceXRP/USDT $66,439,268 $0.419808 4.60%
2 Bit-ZXRP/USDT $60,551,081 $0.420159 4.19%
3 HitBTCXRP/BTC $57,663,332 $0.418602 3.99%
4 FatbtcXRP/CNY $53,590,370 $0.416005 3.71%
5 BCEXXRP/USDT $51,874,315 $0.408706 3.59%
6 FatbtcXRP/BTC $51,256,678 $0.424713 3.55%
7 CoinTigerXRP/USDT $50,830,473 $0.420089 3.52%
8 Huobi GlobalXRP/USDT $49,013,093 $0.420059 3.40%
9 BKEXXRP/USDT $43,300,418 $0.407470 3.00%
10 IDCMXRP/USDT $41,821,739 $0.419838 2.90%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,443,626,133$0.417750

8. TRON TRON (1.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExTRX/USDT $49,465,796 $0.032891 7.61%
2 OKExTRX/BTC $43,269,910 $0.032803 6.65%
3 BW.comTRX/USDT $42,162,372 $0.032912 6.48%
4 Huobi GlobalTRX/BTC $41,172,269 $0.032785 6.33%
5 HitBTCTRX/USDT $28,884,645 $0.032917 4.44%
6 DigiFinexTRX/USDT $25,485,661 $0.032881 3.92%
7 CoinMexTRX/USDT $24,012,740 $0.032898 3.69%
8 HitBTCTRX/BTC $23,320,379 $0.032775 3.59%
9 FatbtcTRX/CNY $21,443,324 $0.033370 3.30%
10 RightBTCTRX/ETH $20,089,183 $0.032855 3.09%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$650,229,774$0.032892

9. Ethereum Classic Ethereum Classic (0.99%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 CoinealETC/BTC $59,472,988 $8.61 9.54%
2 IDCMETC/USDT $49,268,068 $8.62 7.90%
3 CoinEggETC/BTC $36,014,865 $9.06 5.78%
4 OKExETC/USDT $33,310,746 $8.63 5.34%
5 OKExETC/BTC $32,230,255 $8.61 5.17%
6 CoinBeneETC/USDT $28,559,692 $8.62 4.58%
7 RightBTCETC/BTC $23,651,634 $8.61 3.79%
8 BITKERETC/USDT $19,649,774 $8.55 3.15%
9 DigiFinexETC/BTC $18,479,481 $8.61 2.96%
10 P2PB2BETC/USD $18,000,688 $8.59 2.89%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$623,260,019$8.66

10. NEO NEO (0.91%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 CoinEggNEO/BTC $56,103,017 $14.09 9.80%
2 CoinEggNEO/USDT $43,741,818 $14.03 7.64%
3 BitForexNEO/USDT $32,753,273 $14.03 5.72%
4 CoinBeneNEO/BTC $30,164,890 $14.00 5.27%
5 CoinBeneNEO/USDT $29,851,569 $14.04 5.21%
6 IDCMNEO/USDT $24,757,220 $14.05 4.32%
7 CoinMexNEO/BTC $21,429,571 $14.03 3.74%
8 DragonEXNEO/USDT $18,899,759 $14.03 3.30%
9 HitBTCNEO/BTC $18,781,050 $14.01 3.28%
10 CoinMexNEO/USDT $16,249,872 $14.06 2.84%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$572,721,116$14.04

11. Binance Coin Binance Coin (0.80%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceBNB/USDT $118,039,928 $32.89 23.63%
2 BinanceBNB/BTC $109,157,045 $32.82 21.86%
3 BKEXBNB/USDT $75,120,608 $32.29 15.04%
4 Bit-ZBNB/USDT $23,184,856 $32.92 4.64%
5 Bit-ZBNB/BTC $20,909,326 $32.80 4.19%
6 P2PB2BBNB/USD $20,776,409 $32.76 4.16%
7 P2PB2BBNB/BTC $18,888,579 $32.91 3.78%
8 DragonEXBNB/USDT $13,734,472 $32.94 2.75%
9 CoinsbitBNB/BTC $11,129,405 $32.86 2.23%
10 Binance DEXMITH/BNB $9,521,069 $33.25 1.91%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$499,446,728$32.77

12. Zcash Zcash (0.66%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LBankZEC/USDT $70,215,991 $92.65 17.09%
2 CoinMexZEC/USDT $58,049,551 $92.68 14.13%
3 LBankZEC/ETH $47,575,217 $93.28 11.58%
4 LBankZEC/BTC $46,464,366 $92.32 11.31%
5 CHAOEXZEC/USDT $20,842,227 $92.90 5.07%
6 HitBTCZEC/BTC $18,024,381 $92.41 4.39%
7 LocalTradeZEC/BTC $17,102,984 $92.03 4.16%
8 Bit-ZZEC/BTC $9,411,469 $92.28 2.29%
9 Huobi GlobalZEC/BTC $8,980,101 $92.33 2.19%
10 Huobi GlobalZEC/USDT $8,504,803 $92.65 2.07%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$410,845,208$92.65

13. Bitcoin SV Bitcoin SV (0.63%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 CoinBeneBCHSV/USDT $64,185,212 $213.91 16.36%
2 OKExBSV/USDT $22,260,323 $213.59 5.67%
3 IDCMBCHSV/BTC $21,227,534 $213.01 5.41%
4 IDCMBCHSV/USDT $20,782,381 $213.43 5.30%
5 DcoinBSV/USDT $16,817,337 $213.48 4.29%
6 BitForexBSV/USDT $16,210,136 $213.60 4.13%
7 DigiFinexBSV/USDT $15,862,695 $213.68 4.04%
8 DigiFinexBSV/BTC $15,199,590 $212.86 3.87%
9 BitMartBSV/BTC $12,937,044 $212.39 3.30%
10 Huobi GlobalBSV/USDT $12,667,742 $213.50 3.23%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$392,258,330$213.48

14. Stellar Stellar (0.50%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 DcoinXLM/USDT $33,628,401 $0.128946 10.75%
2 Huobi GlobalXLM/USDT $31,278,448 $0.127757 10.00%
3 CoinTigerXLM/USDT $28,934,073 $0.127699 9.25%
4 BCEXXLM/USDT $28,304,578 $0.125987 9.05%
5 HitBTCXLM/BTC $24,097,328 $0.127360 7.70%
6 FatbtcXLM/BTC $23,936,931 $0.129206 7.65%
7 BitForexXLM/USDT $18,553,480 $0.127695 5.93%
8 BitForexXLM/ETH $14,247,503 $0.127751 4.55%
9 FatbtcXLM/CNY $11,372,699 $0.125913 3.64%
10 FatbtcXLM/USDT $7,912,256 $0.125284 2.53%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$312,843,712$0.127629

15. Dash Dash (0.49%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 P2PB2BDASH/BTC $39,685,149 $156.71 12.87%
2 CHAOEXDASH/USDT $24,857,446 $155.93 8.06%
3 P2PB2BDASH/USD $20,214,388 $155.30 6.56%
4 CHAOEXDASH/ETH $19,833,014 $155.92 6.43%
5 ZB.COMDASH/USDT $19,089,557 $155.83 6.19%
6 P2PB2BDASH/ETH $17,230,795 $156.21 5.59%
7 BitinkaDASH/BTC $9,443,258 $158.07 3.06%
8 HitBTCDASH/BTC $9,259,756 $155.60 3.00%
9 BW.comDASH/USDT $7,707,639 $156.13 2.50%
10 IDAXDASH/BTC $7,161,560 $155.62 2.32%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$308,239,733$156.14

16. Monero Monero (0.37%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BiteBTCXMR/BTC $43,046,531 $118.71 18.59%
2 BiteBTCXMR/ETH $39,590,870 $118.17 17.09%
3 DcoinXMR/BTC $21,585,665 $95.52 9.32%
4 Huobi GlobalXMR/USDT $20,432,248 $95.86 8.82%
5 HitBTCXMR/BTC $14,947,862 $95.47 6.45%
6 DigiFinexXMR/USDT $9,435,878 $95.85 4.07%
7 BW.comXMR/USDT $9,108,405 $91.02 3.93%
8 IDCMXMR/USDT $9,051,331 $95.70 3.91%
9 CHAOEXXMR/USDT $7,921,897 $95.81 3.42%
10 IDCMXMR/BTC $6,694,182 $95.43 2.89%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$231,605,630$95.23

17. Qtum Qtum (0.34%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LBankQTUM/USDT $36,178,561 $3.52 16.95%
2 IDCMQTUM/USDT $24,471,580 $3.52 11.47%
3 CoinEggQTUM/ETH $13,853,680 $3.54 6.49%
4 ZB.COMQTUM/USDT $13,673,926 $3.52 6.41%
5 CoinEggQTUM/USDT $11,173,677 $3.52 5.24%
6 CoinEggQTUM/BTC $10,736,599 $3.50 5.03%
7 AllcoinQTUM/BTC $8,995,343 $3.52 4.21%
8 BitMartQTUM/BTC $8,201,770 $3.51 3.84%
9 HitBTCQTUM/BTC $6,859,752 $3.51 3.21%
10 Cat.ExQTUM/TRX $6,585,516 $3.52 3.09%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$213,437,576$3.52

18. bitCNY bitCNY (0.33%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 CoinTigerBTC/BITCNY $132,755,544 $0.144740 64.87%
2 CoinTigerETH/BITCNY $45,754,369 $0.144907 22.36%
3 CoinTigerTCH/BITCNY $17,880,368 $0.144866 8.74%
4 CoinTigerTRX/BITCNY $7,556,867 $0.145414 3.69%
5 BitShares Asset ExchangeBITCNY/BTS $460,456 $0.143748 0.22%
6 CoinTigerXEM/BITCNY $209,060 $0.144919 0.10%
7 CoinTigerGTO/BITCNY $34,051 $0.139139 0.02%
8 BitShares Asset ExchangeBITUSD/BITCNY $8,208 $0.142393 0.00%
9 CoinTigerOCN/BITCNY $2,934 $0.119089 0.00%
10 OpenLedger DEXEOS/BITCNY $1,203 $0.144961 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$204,663,206$0.144810

19. TrueUSD TrueUSD (0.28%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BitForexBTC/TUSD $51,132,958 $0.997272 28.91%
2 Bit-ZTUSD/USDT $27,491,293 $0.999404 15.54%
3 BitinkaBTC/TUSD $13,079,769 $1.02 7.39%
4 BitForexETH/TUSD $12,827,806 $0.998997 7.25%
5 BinanceBTC/TUSD $10,825,180 $0.996819 6.12%
6 BinanceTUSD/USDT $10,250,150 $1.00 5.79%
7 BW.comTUSD/BTC $7,739,559 $0.996373 4.38%
8 LocalTradeTUSD/BTC $7,179,977 $1.00 4.06%
9 LocalTradeTUSD/ETH $4,143,328 $1.00 2.34%
10 BitinkaETH/TUSD $3,262,422 $1.02 1.84%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$176,895,967$1.00

20. Paxos Standard Token Paxos Standard Token (0.28%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ZB.COMPAX/USDT $28,808,427 $0.999706 16.44%
2 CoinsuperPAX/USD $23,343,869 $1.00 13.32%
3 ZB.COMBTC/PAX $18,687,209 $1.11 10.67%
4 BinanceBTC/PAX $15,548,922 $0.996817 8.87%
5 ZB.COMETH/PAX $15,118,979 $1.08 8.63%
6 TOKOKBTC/PAX $14,765,469 $0.996914 8.43%
7 BinancePAX/USDT $6,554,038 $1.00 3.74%
8 BW.comPAX/BTC $6,545,089 $0.998165 3.74%
9 Bit-ZPAX/USDT $6,458,829 $0.999806 3.69%
10 BitMartPAX/USDT $4,203,148 $1.00 2.40%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$175,207,428$1.02

21. CK USD CK USD (0.26%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BCEXBTC/CKUSD $58,105,645 $0.536754 35.70%
2 BCEXETH/CKUSD $40,120,803 $0.534751 24.65%
3 BCEXLTC/CKUSD $18,743,901 $0.532084 11.52%
4 BCEXXRP/CKUSD $18,656,006 $0.538617 11.46%
5 BCEXEOS/CKUSD $16,968,447 $0.525755 10.43%
6 BCEXQTUM/CKUSD $3,991,800 $0.511380 2.45%
7 BCEXZEC/CKUSD $3,968,307 $0.557624 2.44%
8 BCEXXLM/CKUSD $2,173,979 $0.495088 1.34%
9 BCEXCIT/CKUSD $18,983 $0.628840 0.00%
10 BCEXBCAC/CKUSD $3,146 $0.556629 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$162,753,497$0.534130

22. OmiseGO OmiseGO (0.26%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 EtherFlyerOMG/ETH $37,578,259 $2.43 23.14%
2 DcoinOMG/USDT $23,632,062 $2.12 14.56%
3 Huobi GlobalOMG/USDT $14,903,194 $2.11 9.18%
4 DigiFinexOMG/USDT $11,621,031 $2.11 7.16%
5 ZB.COMOMG/BTC $9,313,118 $2.10 5.74%
6 CoinTigerOMG/USDT $8,097,610 $2.10 4.99%
7 DigiFinexOMG/BTC $6,899,032 $2.10 4.25%
8 IDCMOMG/BTC $5,741,549 $2.11 3.54%
9 BitForexOMG/USDT $4,809,999 $2.10 2.96%
10 OKExOMG/BTC $3,981,684 $2.10 2.45%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$162,362,364$2.20

23. Cardano Cardano (0.25%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Huobi GlobalADA/USDT $55,678,819 $0.092062 35.08%
2 DcoinADA/USDT $21,122,281 $0.092035 13.31%
3 HitBTCADA/BTC $16,631,142 $0.091627 10.48%
4 BinanceADA/BTC $10,958,462 $0.091752 6.90%
5 HitBTCADA/USDT $10,498,785 $0.092145 6.61%
6 BinanceADA/USDT $9,858,972 $0.092042 6.21%
7 UpbitADA/KRW $6,116,103 $0.091866 3.85%
8 HitBTCADA/ETH $5,376,711 $0.091755 3.39%
9 BitMaxADA/BTC $1,648,858 $0.091761 1.04%
10 IquantADA/BTC $1,438,063 $0.091752 0.91%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$158,740,595$0.091959
#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceLINK/BTC $44,930,373 $1.77 29.07%
2 BinanceLINK/USDT $19,013,558 $1.77 12.30%
3 BiteBTCLINK/BTC $18,221,026 $2.10 11.79%
4 BiteBTCLINK/ETH $16,950,109 $2.11 10.97%
5 HubiLINK/BTC $12,941,758 $1.77 8.37%
6 BKEXLINK/USDT $12,233,313 $1.70 7.91%
7 Huobi GlobalLINK/USDT $6,297,846 $1.77 4.07%
8 IquantLINK/BTC $4,652,070 $1.77 3.01%
9 BitrueLINK/XRP $3,278,471 $1.78 2.12%
10 BinanceLINK/ETH $2,856,198 $1.77 1.85%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$154,562,244$1.76

25. Ontology Ontology (0.19%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BiboxONT/USDT $28,162,842 $1.43 24.19%
2 BiboxONT/BTC $9,753,621 $1.43 8.38%
3 HitBTCONT/BTC $9,255,001 $1.43 7.95%
4 BiboxONT/ETH $8,750,960 $1.43 7.52%
5 Bit-ZONT/USDT $6,328,149 $1.43 5.44%
6 Huobi GlobalONT/USDT $5,826,097 $1.43 5.01%
7 55 Global MarketsONT/USDT $5,783,210 $1.43 4.97%
8 OKExONT/USDT $5,437,901 $1.43 4.67%
9 OKExONT/BTC $4,545,685 $1.43 3.91%
10 CoinEggONT/USDT $4,330,071 $1.43 3.72%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$116,404,665$1.43

26. Metaverse ETP Metaverse ETP (0.16%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 RightBTCETP/BTC $49,742,436 $1.90 49.41%
2 RightBTCETP/ETH $35,246,120 $1.90 35.01%
3 RightBTCETP/USD $8,331,420 $1.89 8.28%
4 CoinsuperETP/ETH $3,426,080 $1.83 3.40%
5 Huobi KoreaETP/BTC $939,485 $1.82 0.93%
6 CoinsuperETP/BTC $781,468 $1.83 0.78%
7 Huobi KoreaETP/ETH $671,203 $1.83 0.67%
8 RightBTCTRX/ETP $413,320 $1.91 0.41%
9 Bit-ZETP/USDT $410,843 $1.83 0.41%
10 RightBTCXRP/ETP $267,634 $1.90 0.27%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$100,680,633$1.90

27. USD Coin USD Coin (0.12%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 IDCMBTC/USDC $19,474,554 $0.998097 25.35%
2 BinanceBTC/USDC $13,627,609 $0.997773 17.74%
3 BinanceUSDC/USDT $8,794,074 $1.00 11.45%
4 FatbtcETH/USDC $4,136,773 $1.00 5.39%
5 FatbtcEOS/USDC $2,187,806 $1.01 2.85%
6 BinanceLTC/USDC $2,091,183 $1.00 2.72%
7 BinanceETH/USDC $2,087,105 $0.998923 2.72%
8 PoloniexBTC/USDC $1,979,595 $0.996890 2.58%
9 BinanceBNB/USDC $1,627,605 $0.997262 2.12%
10 Coinbase ProBTC/USDC $1,565,909 $0.998135 2.04%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$76,813,522$0.999325

28. Carry Carry (0.12%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitCRE/KRW $70,665,079 $0.041888 93.95%
2 BilaxyCRE/ETH $4,479,721 $0.041653 5.96%
3 BilaxyCRE/BTC $54,576 $0.044532 0.07%
4 IDEXCRE/ETH $14,226 $0.040240 0.02%
Tổng cộng/ Trung bình$75,213,601$0.041875

29. ZB ZB (0.11%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ZB.COMZB/USDT $67,957,335 $0.340873 99.24%
2 ZB.COMZB/BTC $371,862 $0.340398 0.54%
3 EthfinexZBT/USD $63,696 $0.336590 0.09%
4 HotbitZB/ETH $46,205 $0.332819 0.07%
5 HotbitZB/BTC $35,805 $0.338516 0.05%
6 EXXZB/BTC $0 $0.295686 0.00%
7 ZBGZB/USDT $0 $0.339566 0.00%
8 ZBGZT/ZB $0 $0.340053 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$68,474,903$0.340860

30. Dogecoin Dogecoin (0.10%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BiteBTCDOGE/BTC $10,560,793 $0.003942 16.08%
2 FatbtcDOGE/CNY $10,200,803 $0.003190 15.54%
3 BiteBTCDOGE/ETH $6,710,764 $0.004074 10.22%
4 CoinEggDOGE/BTC $4,933,848 $0.003158 7.51%
5 P2PB2BDOGE/USD $3,647,658 $0.003117 5.56%
6 FatbtcDOGE/BTC $2,967,447 $0.003184 4.52%
7 P2PB2BDOGE/BTC $2,781,433 $0.003226 4.24%
8 BitForexDOGE/USDT $2,739,253 $0.003170 4.17%
9 SistemkoinDOGE/TRY $2,330,560 $0.003145 3.55%
10 BitForexDOGE/ETH $2,252,639 $0.003204 3.43%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$65,660,606$0.003175

31. Aeternity Aeternity (0.10%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ZB.COMAE/BTC $51,540,727 $0.536357 81.87%
2 OKExAE/USDT $4,093,989 $0.533488 6.50%
3 Gate.ioAE/USDT $1,102,792 $0.532985 1.75%
4 DragonEXAE/USDT $889,450 $0.533186 1.41%
5 Huobi GlobalAE/USDT $888,642 $0.551873 1.41%
6 BKEXAE/USDT $684,754 $0.546147 1.09%
7 BinanceAE/BTC $627,486 $0.529547 1.00%
8 CoinBeneAE/BTC $594,252 $0.530443 0.94%
9 BITKERAE/ETH $411,794 $0.532643 0.65%
10 HubiAE/BTC $356,749 $0.529547 0.57%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$62,956,995$0.536201

32. ABBC Coin ABBC Coin (0.09%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BitMartABBC/BTC $3,952,339 $0.194615 6.77%
2 BitMaxABBC/BTC $3,937,904 $0.188164 6.74%
3 TOPBTCABBC/BTC $3,866,679 $0.205099 6.62%
4 Bit-ZABBC/BTC $3,425,540 $0.186461 5.87%
5 P2PB2BABBC/USD $3,139,357 $0.194330 5.38%
6 P2PB2BABBC/BTC $3,050,866 $0.193988 5.22%
7 BITKERABBC/ETH $3,018,183 $0.201335 5.17%
8 BitMaxABBC/USDT $2,941,990 $0.179491 5.04%
9 LBankABBC/BTC $2,923,022 $0.204830 5.01%
10 Bit-ZABBC/ETH $2,906,677 $0.189755 4.98%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$58,393,434$0.193889

33. OKB OKB (0.09%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExOKB/USDT $16,815,842 $1.65 29.03%
2 BKEXOKB/USDT $10,903,869 $1.65 18.82%
3 OKExOKB/BTC $5,636,541 $1.64 9.73%
4 OKExETC/OKB $4,788,272 $1.65 8.26%
5 OKExLTC/OKB $4,778,287 $1.65 8.25%
6 OKExOKB/ETH $3,347,506 $1.64 5.78%
7 OKExEOS/OKB $3,030,476 $1.65 5.23%
8 DragonEXOKB/USDT $2,282,937 $1.65 3.94%
9 OKExEGT/OKB $1,727,720 $1.68 2.98%
10 OKExXRP/OKB $1,093,690 $1.65 1.89%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$57,935,319$1.65

34. Fetch Fetch (0.09%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceFET/USDT $16,220,722 $0.201388 28.42%
2 BinanceFET/BTC $13,984,014 $0.200708 24.51%
3 BiteBTCFET/BTC $10,325,161 $0.249810 18.09%
4 BiteBTCFET/ETH $9,191,383 $0.249272 16.11%
5 DcoinFET/USDT $4,371,774 $0.201087 7.66%
6 BinanceFET/BNB $1,083,312 $0.200311 1.90%
7 BitMaxFET/USDT $452,013 $0.201037 0.79%
8 BitMaxFET/BTC $376,018 $0.200995 0.66%
9 HotbitFET/BTC $295,018 $0.209132 0.52%
10 HotbitFET/ETH $241,024 $0.208424 0.42%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$57,065,514$0.201163

35. TrueChain TrueChain (0.09%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExTRUE/BTC $35,980,724 $1.04 67.20%
2 OKExTRUE/USDT $11,962,772 $1.05 22.34%
3 OKExTRUE/ETH $4,225,919 $1.04 7.89%
4 BW.comTRUE/USDT $923,196 $1.05 1.72%
5 BW.comTRUE/ETH $401,475 $1.05 0.75%
6 ZB.COMTRUE/USDT $44,799 $1.05 0.08%
7 ZB.COMTRUE/BTC $6,285 $1.05 0.01%
8 DragonEXTRUE/ETH $1,025 $1.09 0.00%
9 HitBTCTRUE/BTC $339 $1.05 0.00%
10 CoinBeneTRUE/ETH $0 $0.516243 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$53,546,534$1.04

36. 0x 0x (0.08%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LocalTradeZRX/BTC $12,104,086 $0.355451 23.74%
2 BiteBTCZRX/BTC $3,947,358 $0.446217 7.74%
3 DcoinZRX/ETH $3,729,063 $0.360468 7.31%
4 BiteBTCZRX/ETH $3,008,038 $0.449955 5.90%
5 BinanceZRX/BTC $2,657,131 $0.354286 5.21%
6 55 Global MarketsZRX/ETH $2,015,651 $0.354920 3.95%
7 HitBTCZRX/BTC $1,765,951 $0.354366 3.46%
8 Coinbase ProZRX/USD $1,736,133 $0.355403 3.41%
9 ABCCZRX/BTC $1,624,071 $0.360916 3.19%
10 BinanceZRX/USDT $1,415,760 $0.356047 2.78%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$50,978,797$0.356274

37. Cosmos Cosmos (0.08%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HotbitATOM/BTC $7,823,623 $6.17 15.61%
2 DcoinATOM/BTC $6,708,352 $6.17 13.38%
3 BiboxATOM/USDT $4,644,048 $6.19 9.26%
4 BitForexATOM/ETH $3,342,543 $6.18 6.67%
5 Huobi GlobalATOM/USDT $2,815,032 $6.20 5.62%
6 BinanceATOM/BTC $2,532,485 $6.17 5.05%
7 BitForexATOM/BTC $2,523,010 $6.18 5.03%
8 BitForexATOM/USDT $2,462,943 $6.19 4.91%
9 BinanceATOM/USDT $2,176,504 $6.19 4.34%
10 BiboxATOM/ETH $1,753,642 $6.18 3.50%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$50,133,299$6.18

38. CyberMiles CyberMiles (0.08%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceCMT/BTC $15,191,100 $0.057883 30.81%
2 OKExCMT/USDT $11,341,075 $0.057784 23.01%
3 DigiFinexCMT/USDT $6,871,364 $0.057683 13.94%
4 Huobi GlobalCMT/USDT $6,303,556 $0.057984 12.79%
5 Huobi GlobalCMT/BTC $2,774,929 $0.057883 5.63%
6 BinanceCMT/ETH $1,533,332 $0.057974 3.11%
7 DigiFinexCMT/BTC $1,463,726 $0.057614 2.97%
8 OKExCMT/BTC $927,888 $0.057972 1.88%
9 BinanceCMT/BNB $877,649 $0.058028 1.78%
10 Huobi GlobalCMT/ETH $630,735 $0.058099 1.28%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$49,298,092$0.057846

39. Huobi Token Huobi Token (0.08%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Huobi GlobalHT/USDT $15,507,019 $3.45 31.68%
2 BKEXHT/USDT $10,264,377 $3.42 20.97%
3 DragonEXHT/USDT $10,006,308 $3.45 20.44%
4 Huobi GlobalHT/BTC $3,313,214 $3.44 6.77%
5 Huobi KoreaHT/KRW $1,673,468 $3.46 3.42%
6 Huobi GlobalHT/ETH $967,824 $3.45 1.98%
7 Gate.ioHT/USDT $703,043 $3.45 1.44%
8 Huobi GlobalEOS/HT $690,705 $3.45 1.41%
9 BKEXHT/ETH $672,023 $3.50 1.37%
10 Huobi GlobalLTC/HT $652,823 $3.45 1.33%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$48,955,437$3.44

40. Dai Dai (0.08%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 FatbtcETH/DAI $8,338,183 $1.01 17.41%
2 BitinkaBTC/DAI $6,811,664 $1.01 14.22%
3 FatbtcBTC/DAI $5,438,172 $1.01 11.35%
4 BitinkaEOS/DAI $5,105,319 $1.01 10.66%
5 BitinkaBCH/DAI $4,830,907 $0.999342 10.09%
6 OasisDEXETH/DAI $3,010,027 $0.995957 6.28%
7 FatbtcEOS/DAI $2,245,742 $1.01 4.69%
8 Kyber NetworkDAI/ETH $2,156,547 $1.00 4.50%
9 BitinkaLAMB/DAI $2,082,075 $1.01 4.35%
10 BitinkaXRP/DAI $1,995,875 $0.993624 4.17%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$47,897,685$1.01

41. Aurora Aurora (0.08%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 CoinEggAOA/USDT $46,022,874 $0.030248 96.59%
2 BiteBTCAOA/ETH $655,922 $0.019153 1.38%
3 IndodaxAOA/IDR $308,658 $0.028233 0.65%
4 BitinkaAOA/EUR $245,958 $0.025613 0.52%
5 KuCoinAOA/ETH $207,414 $0.029209 0.44%
6 BitinkaAOA/USD $59,015 $0.024971 0.12%
7 BitinkaAOA/ETH $58,144 $0.025051 0.12%
8 CoinbitAOA/KRW $45,250 $0.156762 0.09%
9 KuCoinAOA/BTC $26,887 $0.029210 0.06%
10 Trade.ioAOA/ETH $19,526 $0.030873 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$47,649,968$0.030193

42. Po.et Po.et (0.07%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinancePOE/BTC $45,293,345 $0.007168 96.45%
2 BinancePOE/ETH $1,310,317 $0.007119 2.79%
3 Bancor NetworkPOE/BNT $225,508 $0.007175 0.48%
4 Kyber NetworkPOE/ETH $56,834 $0.007258 0.12%
5 CoinealPOE/BTC $49,777 $0.012455 0.11%
6 HitBTCPOE/BTC $10,621 $0.007116 0.02%
7 WazirXPOE/USDT $5,451 $0.007045 0.01%
8 WazirXPOE/BTC $4,529 $0.007347 0.01%
9 CoinealPOE/ETH $2,801 $0.011602 0.01%
10 HitBTCPOE/ETH $2,462 $0.007180 0.01%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$46,962,271$0.007173

43. Matic Network Matic Network (0.07%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceMATIC/BTC $17,802,441 $0.021325 38.16%
2 BinanceMATIC/USDT $15,670,387 $0.021375 33.59%
3 BiteBTCMATIC/ETH $4,617,763 $0.028323 9.90%
4 DcoinMATIC/USDT $3,399,279 $0.021377 7.29%
5 BinanceMATIC/BNB $1,852,560 $0.021244 3.97%
6 BitForexMATIC/BTC $1,342,057 $0.021236 2.88%
7 BitForexMATIC/USDT $1,052,096 $0.021277 2.25%
8 TOKOKMATIC/USDT $616,206 $0.021375 1.32%
9 HotbitMATIC/BTC $224,672 $0.022227 0.48%
10 HotbitMATIC/ETH $71,139 $0.022481 0.15%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$46,656,644$0.021348

44. Basic Attention Token Basic Attention Token (0.07%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ZB.COMBAT/USDT $8,814,819 $0.324915 19.39%
2 DcoinBAT/BTC $5,261,361 $0.328570 11.58%
3 IDCMBAT/BTC $4,477,342 $0.325255 9.85%
4 BinanceBAT/BTC $4,086,679 $0.324359 8.99%
5 CoinBeneBAT/BTC $3,124,626 $0.324448 6.87%
6 LATOKENBAT/ETH $2,614,573 $0.326353 5.75%
7 BiteBTCBAT/ETH $2,355,197 $0.392894 5.18%
8 55 Global MarketsBAT/BTC $1,907,481 $0.324538 4.20%
9 CHAOEXBAT/ETH $1,297,589 $0.325331 2.85%
10 55 Global MarketsBAT/ETH $1,236,881 $0.325165 2.72%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$45,453,782$0.325552

45. Zilliqa Zilliqa (0.07%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BiteBTCZIL/ETH $7,633,479 $0.028445 17.28%
2 EtherFlyerZIL/ETH $7,523,908 $0.027358 17.03%
3 BiteBTCZIL/BTC $6,612,591 $0.028404 14.97%
4 BinanceZIL/BTC $4,574,698 $0.022490 10.36%
5 OKExZIL/USDT $3,247,223 $0.022541 7.35%
6 UpbitZIL/KRW $1,347,163 $0.022672 3.05%
7 BinanceZIL/USDT $1,311,637 $0.022601 2.97%
8 HubiZIL/BTC $1,303,073 $0.022490 2.95%
9 Huobi GlobalZIL/USDT $977,014 $0.022368 2.21%
10 CoinealZIL/BTC $944,370 $0.022490 2.14%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$44,168,988$0.024236

46. BitTorrent BitTorrent (0.07%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceBTT/USDT $8,755,218 $0.001279 20.42%
2 DigiFinexBTT/USDT $6,129,779 $0.001282 14.30%
3 OKExBTT/USDT $5,760,768 $0.001279 13.44%
4 Cat.ExBTT/TRX $5,588,151 $0.001279 13.03%
5 UpbitBTT/KRW $4,742,124 $0.001289 11.06%
6 CoinTigerBTT/USDT $3,645,721 $0.001277 8.50%
7 Huobi GlobalBTT/USDT $1,650,971 $0.001281 3.85%
8 BinanceBTT/BNB $1,108,681 $0.001275 2.59%
9 BinanceBTT/BTC $1,006,277 $0.001254 2.35%
10 BitMaxBTT/USDT $424,134 $0.001281 0.99%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$42,871,333$0.001280

47. Bytom Bytom (0.06%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BiboxBTM/USDT $13,880,610 $0.167422 34.61%
2 BiboxBTM/BTC $6,176,855 $0.167018 15.40%
3 CoinMexBTM/ETH $4,029,184 $0.167056 10.05%
4 OKExBTM/USDT $3,551,631 $0.167682 8.86%
5 Huobi GlobalBTM/USDT $2,699,602 $0.167422 6.73%
6 BiboxBTM/ETH $2,514,606 $0.167195 6.27%
7 OKExBTM/BTC $2,262,214 $0.167018 5.64%
8 Gate.ioBTM/USDT $1,685,049 $0.166476 4.20%
9 BHEXBTM/USDT $920,025 $0.166718 2.29%
10 Huobi KoreaBTM/KRW $564,326 $0.167744 1.41%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$40,104,196$0.167250

48. IOTA IOTA (0.06%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Huobi GlobalIOTA/USDT $15,013,033 $0.443066 38.87%
2 Huobi GlobalIOTA/BTC $6,038,113 $0.442992 15.63%
3 HitBTCIOTA/BTC $2,792,075 $0.439936 7.23%
4 BinanceIOTA/BTC $2,745,412 $0.441020 7.11%
5 BinanceIOTA/USDT $2,121,394 $0.441559 5.49%
6 Huobi GlobalIOTA/ETH $1,891,068 $0.442684 4.90%
7 HitBTCIOTA/ETH $1,872,437 $0.439736 4.85%
8 BitfinexIOTA/USD $1,835,476 $0.444960 4.75%
9 DragonEXIOTA/USDT $902,794 $0.442061 2.34%
10 HitBTCIOTA/USDT $851,999 $0.440515 2.21%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$38,620,742$0.442245

49. TigerCash TigerCash (0.06%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 CoinTigerTCH/BITCNY $17,880,368 $0.034517 46.54%
2 CoinTigerTCH/BTC $14,613,666 $0.034586 38.04%
3 CoinTigerTCH/USDT $5,926,061 $0.034503 15.42%
Tổng cộng/ Trung bình$38,420,095$0.034541

50. Waves Waves (0.06%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BiteBTCWAVES/BTC $6,285,491 $2.91 16.84%
2 TidexWAVES/BTC $6,200,382 $2.36 16.62%
3 BiteBTCWAVES/ETH $6,035,174 $2.92 16.17%
4 BinanceWAVES/BTC $4,991,689 $2.35 13.38%
5 SistemkoinWAVES/TRY $2,716,411 $2.42 7.28%
6 OKExWAVES/ETH $1,501,119 $2.34 4.02%
7 YoBitWAVES/BTC $1,463,736 $2.36 3.92%
8 BinanceWAVES/ETH $1,102,078 $2.35 2.95%
9 HitBTCWAVES/BTC $974,014 $2.35 2.61%
10 SistemkoinWAVES/BTC $764,540 $2.35 2.05%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$37,314,761$2.36

51. IOST IOST (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Huobi GlobalIOST/USDT $8,172,595 $0.011662 24.23%
2 DigiFinexIOST/USDT $6,512,476 $0.011683 19.31%
3 DcoinIOST/USDT $5,553,696 $0.011669 16.46%
4 BKEXIOST/USDT $5,502,304 $0.011549 16.31%
5 OKExIOST/USDT $2,273,262 $0.011657 6.74%
6 BinanceIOST/BTC $1,020,444 $0.011559 3.03%
7 BinanceIOST/USDT $646,924 $0.011639 1.92%
8 Huobi KoreaIOST/KRW $524,197 $0.011681 1.55%
9 BitMaxIOST/ETH $429,356 $0.011656 1.27%
10 CoinBeneIOST/BTC $394,755 $0.011603 1.17%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$33,730,946$0.011643

52. Bitcoin Gold Bitcoin Gold (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 P2PB2BBTG/ETH $9,647,223 $27.39 30.28%
2 OKExBTG/USDT $3,586,241 $27.29 11.26%
3 P2PB2BBTG/BTC $3,510,092 $27.19 11.02%
4 BitinkaBTG/BTC $2,190,546 $27.23 6.88%
5 P2PB2BBTG/USD $2,002,719 $27.27 6.29%
6 BitinkaBTG/ETH $2,002,342 $27.13 6.29%
7 HitBTCBTG/BTC $1,556,262 $27.22 4.89%
8 CoinsbitBTG/BTC $1,346,837 $27.27 4.23%
9 UpbitBTG/KRW $1,300,588 $28.02 4.08%
10 CoinbitBTG/KRW $885,158 $27.90 2.78%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$31,856,025$27.31

53. Gemini Dollar Gemini Dollar (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 CoinsuperGUSD/USD $26,491,957 $1.00 83.32%
2 FatbtcBTC/GUSD $2,820,887 $1.01 8.87%
3 LATOKENGUSD/BTC $787,754 $1.01 2.48%
4 BitMartGUSD/USDT $292,983 $0.997997 0.92%
5 HotbitGUSD/USDT $262,013 $1.03 0.82%
6 HotbitGUSD/ETH $236,034 $1.05 0.74%
7 BW.comGUSD/USDT $231,841 $0.998198 0.73%
8 BitForexGUSD/USDT $170,722 $0.997796 0.54%
9 BW.comGUSD/BTC $90,779 $0.994581 0.29%
10 HotbitGUSD/BTC $84,997 $1.03 0.27%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$31,794,511$1.00

54. Grin Grin (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HotbitGRIN/BTC $9,510,767 $4.94 29.97%
2 Gate.ioGRIN/USDT $4,800,486 $4.98 15.13%
3 DragonEXGRIN/USDT $2,900,366 $4.99 9.14%
4 BKEXGRIN/USDT $2,887,419 $4.30 9.10%
5 HotbitGRIN/USDT $2,806,289 $4.94 8.84%
6 HotbitGRIN/ETH $2,488,773 $4.95 7.84%
7 CoinEggGRIN/USDT $1,327,874 $4.97 4.18%
8 BitForexGRIN/USDT $1,214,570 $4.83 3.83%
9 BitForexGRIN/BTC $951,572 $4.87 3.00%
10 CoinEggGRIN/BTC $525,344 $4.40 1.66%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$31,735,267$4.81

55. Mithril Mithril (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Binance DEXMITH/BNB $9,521,069 $0.066389 30.95%
2 BinanceMITH/BTC $4,683,514 $0.065768 15.23%
3 DcoinMITH/USDT $2,980,418 $0.067139 9.69%
4 BinanceMITH/USDT $2,650,754 $0.065913 8.62%
5 OKExMITH/BTC $2,418,512 $0.066664 7.86%
6 OKExMITH/USDT $2,307,869 $0.067129 7.50%
7 DigiFinexMITH/BTC $1,825,076 $0.066753 5.93%
8 DigiFinexMITH/USDT $1,710,473 $0.065823 5.56%
9 BinanceMITH/BNB $1,503,071 $0.065568 4.89%
10 BitForexMITH/USDT $746,170 $0.066024 2.43%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$30,758,982$0.066344

56. Lambda Lambda (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 DcoinLAMB/BTC $3,743,327 $0.086108 12.25%
2 BitinkaLAMB/USDT $3,555,966 $0.085265 11.63%
3 Huobi GlobalLAMB/BTC $3,521,841 $0.086107 11.52%
4 BitinkaLAMB/ETH $3,342,117 $0.083107 10.94%
5 Huobi GlobalLAMB/USDT $2,598,900 $0.086322 8.50%
6 BitinkaLAMB/BTC $2,562,888 $0.083867 8.39%
7 BitinkaLAMB/DAI $2,082,075 $0.084659 6.81%
8 BitinkaLAMB/XRP $1,676,594 $0.085028 5.49%
9 OKExLAMB/USDT $1,485,746 $0.086022 4.86%
10 BHEXLAMB/USDT $1,172,249 $0.086423 3.84%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$30,562,900$0.085222

57. Artfinity Artfinity (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BKEXAT/USDT $29,758,071 $0.084213 97.83%
2 CoinealAT/USDT $431,667 $0.086535 1.42%
3 CHAOEXAT/USDT $226,871 $0.086967 0.75%
4 DEx.topAT/ETH $626 $0.088305 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$30,417,235$0.084267

58. Loopring Loopring (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 CoinMexLRC/ETH $16,533,040 $0.064642 55.71%
2 CoinMexLRC/USDT $9,109,821 $0.064416 30.70%
3 DcoinLRC/USDT $1,953,133 $0.064350 6.58%
4 OKExLRC/USDT $1,008,268 $0.064517 3.40%
5 DragonEXLRC/USDT $279,119 $0.064517 0.94%
6 BinanceLRC/BTC $254,553 $0.064065 0.86%
7 OKExLRC/BTC $153,557 $0.064245 0.52%
8 BITKERLRC/ETH $151,021 $0.064544 0.51%
9 Gate.ioLRC/USDT $53,910 $0.064074 0.18%
10 BittrexLRC/BTC $49,362 $0.064513 0.17%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$29,676,493$0.064539

59. Holo Holo (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 FatbtcHOT/ETH $6,288,661 $0.001918 21.26%
2 BiteBTCHOT/ETH $4,737,768 $0.002103 16.01%
3 BinanceHOT/BTC $3,113,418 $0.001702 10.52%
4 LATOKENHOT/ETH $3,032,411 $0.001739 10.25%
5 BiteBTCHOT/BTC $2,372,708 $0.002150 8.02%
6 DcoinHOT/ETH $2,257,231 $0.001694 7.63%
7 BinanceHOT/USDT $2,191,212 $0.001698 7.41%
8 BinanceHOT/ETH $1,309,253 $0.001701 4.43%
9 BKEXHOT/ETH $866,272 $0.001804 2.93%
10 FatbtcHOT/BTC $552,207 $0.001917 1.87%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$29,586,092$0.001786

60. KuCoin Shares KuCoin Shares (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 KuCoinKCS/USDT $11,062,846 $1.67 39.66%
2 KuCoinKCS/BTC $8,955,491 $1.67 32.11%
3 KuCoinKCS/ETH $5,540,132 $1.67 19.86%
4 BitMaxKCS/USDT $669,680 $1.67 2.40%
5 BitMaxKCS/BTC $556,687 $1.67 2.00%
6 KuCoinEOS/KCS $390,065 $1.67 1.40%
7 KuCoinXRP/KCS $296,283 $1.66 1.06%
8 KuCoinLTC/KCS $256,240 $1.67 0.92%
9 KuCoinNEO/KCS $139,243 $1.67 0.50%
10 KuCoinMTV/KCS $11,450 $1.66 0.04%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$27,892,725$1.67

61. IoT Chain IoT Chain (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExITC/USDT $11,070,267 $0.700940 42.75%
2 Huobi GlobalITC/USDT $10,341,687 $0.698829 39.94%
3 Huobi GlobalITC/BTC $1,985,750 $0.695579 7.67%
4 DragonEXITC/USDT $663,692 $0.701040 2.56%
5 Huobi GlobalITC/ETH $623,077 $0.695502 2.41%
6 OKExITC/BTC $541,997 $0.692622 2.09%
7 KuCoinITC/BTC $168,080 $0.698715 0.65%
8 KuCoinITC/ETH $104,794 $0.698831 0.40%
9 BiboxITC/BTC $96,298 $0.700328 0.37%
10 BiboxITC/ETH $78,888 $0.701298 0.30%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$25,893,664$0.699346

62. VeChain VeChain (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OceanExVET/USDT $4,757,520 $0.007178 19.11%
2 OceanExVET/BTC $4,214,934 $0.007141 16.93%
3 BinanceVET/BTC $3,118,677 $0.007168 12.53%
4 BinanceVET/USDT $2,490,195 $0.007185 10.00%
5 OceanExVET/ETH $2,338,779 $0.007176 9.39%
6 BitMartVET/USDT $1,172,918 $0.007185 4.71%
7 OceanExOCE/VET $967,044 $0.007181 3.88%
8 BitMartVET/ETH $681,170 $0.007181 2.74%
9 BinanceVET/ETH $595,366 $0.007181 2.39%
10 OceanExBCH/VET $532,617 $0.007182 2.14%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$24,897,761$0.007171

63. Status Status (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ZB.COMSNT/USDT $15,110,524 $0.028696 63.43%
2 IDCMSNT/BTC $2,535,337 $0.028852 10.64%
3 DcoinSNT/USDT $2,206,127 $0.029182 9.26%
4 CoinealSNT/BTC $554,176 $0.028852 2.33%
5 UpbitSNT/KRW $489,445 $0.028993 2.05%
6 LATOKENSNT/BTC $374,791 $0.028852 1.57%
7 Huobi GlobalSNT/USDT $300,938 $0.028824 1.26%
8 BinanceSNT/BTC $260,800 $0.028852 1.09%
9 TOPBTCSNT/ETH $239,544 $0.035532 1.01%
10 BW.comSNT/USDT $181,077 $0.028834 0.76%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$23,821,368$0.028853

64. NEM NEM (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ZB.COMXEM/USDT $13,095,462 $0.086043 55.87%
2 OKExXEM/USDT $3,085,481 $0.085901 13.16%
3 ZaifXEM/JPY $778,726 $0.085939 3.32%
4 KryptonoXEM/ETH $578,396 $0.085901 2.47%
5 BitrueXEM/XRP $553,765 $0.085773 2.36%
6 BinanceXEM/BTC $545,582 $0.085749 2.33%
7 DragonEXXEM/BTC $524,293 $0.085659 2.24%
8 UpbitXEM/KRW $451,826 $0.085966 1.93%
9 HitBTCXEM/BTC $415,268 $0.085606 1.77%
10 BitrueXEM/USDT $393,774 $0.085712 1.68%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$23,438,090$0.085972

65. Celer Network Celer Network (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceCELR/BTC $8,546,292 $0.018189 38.29%
2 BiteBTCCELR/ETH $6,879,467 $0.022829 30.82%
3 BinanceCELR/USDT $4,614,828 $0.018270 20.67%
4 BinanceCELR/BNB $781,285 $0.018228 3.50%
5 BitMaxCELR/USDT $392,936 $0.018239 1.76%
6 BitMaxCELR/BTC $360,573 $0.018243 1.62%
7 Gate.ioCELR/USDT $326,102 $0.018190 1.46%
8 HotbitCELR/USDT $130,846 $0.019023 0.59%
9 HotbitCELR/ETH $119,900 $0.019207 0.54%
10 HotbitCELR/BTC $109,643 $0.019111 0.49%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$22,322,786$0.018239

66. Fantom Fantom (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceFTM/BTC $9,643,144 $0.027239 43.79%
2 BinanceFTM/USDT $4,328,436 $0.027334 19.66%
3 KuCoinFTM/ETH $2,815,846 $0.027116 12.79%
4 BitMaxFTM/BTC $1,089,885 $0.027284 4.95%
5 HotbitFTM/BTC $836,009 $0.027687 3.80%
6 HotbitFTM/ETH $758,643 $0.027584 3.45%
7 BitMaxFTM/USDT $670,085 $0.027189 3.04%
8 BinanceFTM/BNB $591,230 $0.027178 2.69%
9 DigiFinexFTM/BTC $445,910 $0.028673 2.03%
10 KuCoinFTM/BTC $270,580 $0.027149 1.23%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$22,019,349$0.027299

67. Fatcoin Fatcoin (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 FatbtcFAT/BTC $8,863,751 $0.030017 40.86%
2 FatbtcFAT/ETH $7,898,735 $0.031138 36.41%
3 FatbtcFAT/USDT $3,132,019 $0.026058 14.44%
4 FatbtcFAT/CNY $1,800,510 $0.030771 8.30%
5 AltillyFAT/ETH $0 $0.010868 0.00%
6 AltillyFAT/BTC $0 $0.008960 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$21,695,015$0.029916

68. Populous Populous (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LATOKENPPT/BTC $16,963,773 $0.973524 79.88%
2 CoinealPPT/BTC $1,315,523 $1.14 6.19%
3 BinancePPT/BTC $856,882 $0.972180 4.03%
4 LATOKENPPT/ETH $834,887 $1.07 3.93%
5 HubiPPT/BTC $404,603 $0.970388 1.91%
6 CoinBenePPT/BTC $196,710 $0.973972 0.93%
7 MercatoxPPT/ETH $129,671 $1.15 0.61%
8 IquantPPT/BTC $128,011 $0.972180 0.60%
9 BinancePPT/ETH $112,876 $0.970427 0.53%
10 OKExPPT/USDT $101,076 $0.994638 0.48%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$21,237,341$0.988656

69. Harmony Harmony (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceONE/BTC $10,535,420 $0.021056 50.09%
2 BinanceONE/USDT $8,065,900 $0.021073 38.35%
3 BinanceONE/BNB $2,192,855 $0.020982 10.43%
4 BinanceONE/TUSD $78,343 $0.021147 0.37%
5 BilaxyONE/ETH $60,037 $0.024774 0.29%
6 BinanceONE/PAX $47,543 $0.021437 0.23%
7 BinanceONE/USDC $43,989 $0.021304 0.21%
8 Binance DEXONE/BNB $6,803 $0.020818 0.03%
Tổng cộng/ Trung bình$21,030,889$0.021067

70. aelf aelf (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Huobi GlobalELF/USDT $2,334,428 $0.214452 11.34%
2 EtherFlyerELF/ETH $2,197,739 $0.267062 10.68%
3 OKExELF/USDT $1,818,223 $0.214754 8.83%
4 DcoinELF/USDT $1,584,386 $0.217517 7.70%
5 DigiFinexELF/USDT $1,576,859 $0.214352 7.66%
6 BKEXELF/USDT $1,403,649 $0.210835 6.82%
7 CoinBeneELF/BTC $1,283,534 $0.214148 6.24%
8 BinanceELF/BTC $1,138,449 $0.213969 5.53%
9 ABCCELF/BTC $812,984 $0.211729 3.95%
10 OKExELF/BTC $782,737 $0.214148 3.80%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$20,584,143$0.221979

71. OAX OAX (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LATOKENOAX/BTC $16,326,045 $0.231999 85.21%
2 BinanceOAX/BTC $2,251,284 $0.232447 11.75%
3 LATOKENOAX/ETH $350,723 $0.232997 1.83%
4 BinanceOAX/ETH $171,908 $0.231576 0.90%
5 Gate.ioOAX/USDT $49,964 $0.231134 0.26%
6 HitBTCOAX/BTC $4,789 $0.232958 0.02%
7 Gate.ioOAX/BTC $3,492 $0.229221 0.02%
8 Gate.ioOAX/ETH $800 $0.239102 0.00%
9 HitBTCOAX/ETH $511 $0.231185 0.00%
10 HitBTCOAX/USDT $485 $0.233730 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$19,160,002$0.232064

72. DigiFinexToken DigiFinexToken (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 DigiFinexDFT/USDT $18,844,435 $0.317257 100.00%

73. Decentraland Decentraland (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 EtherFlyerMANA/ETH $6,379,909 $0.060106 34.35%
2 OKExMANA/USDT $4,313,283 $0.058286 23.22%
3 OKExMANA/BTC $3,957,646 $0.058152 21.31%
4 TOPBTCMANA/BTC $1,286,145 $0.062273 6.92%
5 BinanceMANA/BTC $795,760 $0.058062 4.28%
6 LATOKENMANA/BTC $378,060 $0.057793 2.04%
7 DragonEXMANA/USDT $316,661 $0.058286 1.70%
8 BW.comMANA/USDT $141,397 $0.058387 0.76%
9 LATOKENMANA/ETH $135,097 $0.059281 0.73%
10 Cat.ExMANA/BTC $111,741 $0.058600 0.60%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$18,574,987$0.059186

74. NULS NULS (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceNULS/BTC $5,747,552 $0.998254 30.98%
2 Bit-ZNULS/BTC $5,299,708 $1.00 28.56%
3 BinanceNULS/USDT $1,930,905 $1.01 10.41%
4 Huobi GlobalNULS/USDT $1,716,858 $0.999304 9.25%
5 Huobi GlobalNULS/BTC $854,584 $1.00 4.61%
6 Bit-ZNULS/BZ $733,018 $1.00 3.95%
7 DragonEXNULS/USDT $728,308 $1.00 3.93%
8 CHAOEXNULS/BTC $420,371 $0.999688 2.27%
9 IDAXNULS/USDT $229,105 $1.01 1.23%
10 IDAXNULS/BTC $192,289 $0.998254 1.04%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$18,553,465$1.00

75. Ravencoin Ravencoin (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceRVN/BTC $4,340,128 $0.060929 25.67%
2 UpbitRVN/BTC $3,648,384 $0.061019 21.58%
3 DigiFinexRVN/BTC $3,303,576 $0.061108 19.54%
4 BittrexRVN/BTC $2,956,845 $0.060929 17.49%
5 BitForexRVN/BTC $2,058,603 $0.060929 12.17%
6 BinanceRVN/BNB $279,302 $0.060815 1.65%
7 CHAOEXRVN/USDT $228,272 $0.061026 1.35%
8 BitrueRVN/USDT $26,391 $0.060913 0.16%
9 BittrexRVN/USDT $21,254 $0.061237 0.13%
10 IndodaxRVN/IDR $19,321 $0.061848 0.11%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$16,910,023$0.060985

76. Zipper Zipper (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExZIP/BTC $12,914,898 $0.000708 77.62%
2 OKExZIP/USDT $1,935,650 $0.000704 11.63%
3 DigiFinexZIP/USDT $1,483,251 $0.000706 8.91%
4 IDCMZIP/USDT $235,334 $0.000705 1.41%
5 IDCMZIP/ETH $44,520 $0.000709 0.27%
6 OKExZIP/ETH $13,888 $0.000704 0.08%
7 DigiFinexZIP/ETH $11,033 $0.000701 0.07%
8 FCoinZIP/USDT $0 $0.000705 0.00%
9 FCoinZIP/ETH $0 $0.000706 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$16,638,573$0.000707

77. UNUS SED LEO UNUS SED LEO (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 DragonEXLEO/USDT $10,299,865 $1.90 62.65%
2 BitfinexLEO/USDT $1,536,724 $1.89 9.35%
3 BitfinexLEO/USD $1,498,477 $1.89 9.12%
4 C2CXLEO/USDT $1,057,359 $1.89 6.43%
5 Gate.ioLEO/USDT $788,732 $1.92 4.80%
6 BW.comLEO/USDT $278,423 $1.89 1.69%
7 C2CXLEO/BTC $261,632 $1.89 1.59%
8 BitfinexLEO/BTC $229,546 $1.89 1.40%
9 OKExLEO/USDT $178,989 $1.91 1.09%
10 ZB.COMLEO/USDT $107,305 $1.91 0.65%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$16,439,602$1.89

78. WePower WePower (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceWPR/BTC $14,881,466 $0.016487 91.41%
2 BinanceWPR/ETH $815,980 $0.016422 5.01%
3 Huobi GlobalWPR/BTC $467,549 $0.016576 2.87%
4 Huobi GlobalWPR/ETH $106,840 $0.016574 0.66%
5 BitbnsWPR/INR $2,062 $0.016886 0.01%
6 EthfinexWPR/USD $1,650 $0.019900 0.01%
7 SistemkoinWPR/BTC $1,264 $0.019533 0.01%
8 SistemkoinWPR/TRY $720 $0.016152 0.00%
9 EthfinexWPR/BTC $442 $0.019623 0.00%
10 IDEXWPR/ETH $380 $0.020543 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$16,279,110$0.016487

79. Thunder Token Thunder Token (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Huobi GlobalTT/USDT $13,772,507 $0.019967 85.01%
2 UpbitTT/KRW $1,607,597 $0.020059 9.92%
3 Huobi GlobalTT/HT $321,862 $0.019935 1.99%
4 Huobi GlobalTT/BTC $262,260 $0.019892 1.62%
5 HotbitTT/BTC $122,066 $0.021968 0.75%
6 HotbitTT/ETH $81,810 $0.022383 0.50%
7 HotbitTT/USDT $19,351 $0.021686 0.12%
8 BilaxyTT/ETH $8,060 $0.019207 0.05%
9 BilaxyTT/USDT $2,654 $0.020050 0.02%
10 Huobi KoreaTT/USDT $2,152 $0.019967 0.01%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$16,200,660$0.020003

80. FunFair FunFair (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LATOKENFUN/BTC $13,343,337 $0.006272 90.74%
2 BinanceFUN/BTC $822,687 $0.006093 5.59%
3 DcoinFUN/ETH $188,955 $0.006256 1.28%
4 LATOKENFUN/ETH $119,105 $0.006302 0.81%
5 BinanceFUN/ETH $94,214 $0.006144 0.64%
6 C2CXFUN/BTC $57,910 $0.006183 0.39%
7 BitrueFUN/BTC $31,872 $0.006183 0.22%
8 VebitcoinFUN/TRY $23,835 $0.006253 0.16%
9 Gate.ioFUN/USDT $6,588 $0.006178 0.04%
10 OKExFUN/BTC $3,783 $0.006272 0.03%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$14,705,819$0.006261

81. Cryptonex Cryptonex (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 CryptonexCNX/BTC $3,793,457 $1.55 26.90%
2 CryptonexCNX/ETH $3,133,301 $1.55 22.22%
3 CryptonexCNX/USD $2,534,940 $1.49 17.97%
4 CryptonexCNX/EUR $1,990,715 $1.52 14.11%
5 CryptonexCNX/RUB $1,080,145 $1.49 7.66%
6 CryptonexCNX/GBP $948,016 $1.54 6.72%
7 CryptonexCNX/BRL $623,086 $1.52 4.42%
8 YoBitCNX/BTC $0 $1.02 0.00%
9 YoBitCNX/USD $0 $0.988715 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$14,103,660$1.53

82. Gifto Gifto (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExGTO/BTC $4,016,213 $0.034586 28.83%
2 BiteBTCGTO/BTC $2,817,654 $0.038081 20.23%
3 BiteBTCGTO/ETH $2,591,662 $0.038221 18.60%
4 DcoinGTO/BTC $1,495,297 $0.031162 10.73%
5 BinanceGTO/BTC $612,596 $0.030554 4.40%
6 OKExGTO/ETH $561,973 $0.034507 4.03%
7 OKExGTO/USDT $540,739 $0.034570 3.88%
8 KryptonoGTO/BTC $380,704 $0.030644 2.73%
9 BitrueGTO/XRP $229,529 $0.034417 1.65%
10 UpbitGTO/KRW $203,559 $0.034808 1.46%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$13,930,542$0.033450

83. Egretia Egretia (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExEGT/ETH $5,989,453 $0.017702 43.84%
2 OKExEGT/USDT $2,940,293 $0.017688 21.52%
3 BKEXEGT/USDT $2,079,119 $0.019993 15.22%
4 OKExEGT/OKB $1,727,720 $0.017725 12.65%
5 OKExEGT/BTC $601,540 $0.017589 4.40%
6 HotbitEGT/ETH $114,538 $0.017674 0.84%
7 KuCoinEGT/ETH $76,561 $0.017797 0.56%
8 HotbitEGT/BTC $66,915 $0.016989 0.49%
9 CoinExEGT/BTC $58,073 $0.018323 0.43%
10 KuCoinEGT/BTC $8,720 $0.017771 0.06%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$13,663,074$0.018045

84. ICON ICON (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceICX/BTC $3,316,424 $0.369160 24.63%
2 DcoinICX/USDT $2,161,043 $0.372930 16.05%
3 BinanceICX/USDT $1,870,312 $0.370418 13.89%
4 DragonEXICX/USDT $1,163,713 $0.370418 8.64%
5 ABCCICX/USDT $603,834 $0.369212 4.48%
6 BKEXICX/ETH $406,709 $0.384194 3.02%
7 IquantICX/BTC $392,486 $0.370056 2.92%
8 LocalTradeICX/BTC $364,524 $0.373371 2.71%
9 BinanceICX/ETH $363,757 $0.369793 2.70%
10 LocalTradeICX/USDT $358,678 $0.374827 2.66%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$13,464,078$0.371183

85. Beam Beam (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HotbitBEAM/BTC $4,754,303 $0.904710 36.48%
2 HotbitBEAM/USDT $2,131,680 $0.943029 16.36%
3 HotbitBEAM/ETH $1,872,083 $0.904024 14.36%
4 DragonEXBEAM/USDT $1,602,379 $0.907755 12.29%
5 Gate.ioBEAM/USDT $768,900 $0.919512 5.90%
6 BKEXBEAM/USDT $527,430 $0.709482 4.05%
7 BitForexBEAM/ETH $491,344 $0.922495 3.77%
8 BitForexBEAM/BTC $427,132 $0.903545 3.28%
9 BHEXBEAM/USDT $117,459 $0.935390 0.90%
10 BigONEBEAM/BTC $110,391 $0.911878 0.85%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$13,033,281$0.905204

86. Time New Bank Time New Bank (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceTNB/BTC $9,363,604 $0.005735 74.65%
2 Huobi GlobalTNB/BTC $1,187,308 $0.005824 9.47%
3 BinanceTNB/ETH $751,748 $0.005782 5.99%
4 C2CXTNB/BTC $673,015 $0.005824 5.37%
5 Huobi GlobalTNB/ETH $329,938 $0.005850 2.63%
6 DragonEXTNB/USDT $123,724 $0.005858 0.99%
7 EthfinexTNB/USD $37,748 $0.006133 0.30%
8 HotbitTNB/ETH $24,416 $0.005687 0.19%
9 DragonEXTNB/ETH $17,035 $0.005817 0.14%
10 Huobi KoreaTNB/ETH $12,450 $0.005844 0.10%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$12,542,587$0.005756

87. Bit-Z Token Bit-Z Token (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Bit-ZBZ/USDT $6,952,556 $0.132952 57.20%
2 Bit-ZBZ/ETH $1,616,439 $0.132319 13.30%
3 Bit-ZBZ/BTC $1,605,767 $0.130729 13.21%
4 Bit-ZNULS/BZ $733,018 $0.133706 6.03%
5 Bit-ZXRP/BZ $635,959 $0.129046 5.23%
6 Bit-ZEOS/BZ $414,718 $0.135972 3.41%
7 Bit-ZTRX/BZ $197,265 $0.132144 1.62%
Tổng cộng/ Trung bình$12,155,721$0.132505

88. Nano Nano (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BitinkaNANO/BTC $3,054,957 $1.57 25.44%
2 BitinkaNANO/ETH $3,023,091 $1.59 25.17%
3 BinanceNANO/BTC $2,672,345 $1.55 22.25%
4 BinanceNANO/USDT $721,956 $1.56 6.01%
5 CoinBeneNANO/BTC $649,792 $1.55 5.41%
6 MercatoxXRB/BTC $565,681 $1.48 4.71%
7 BitinkaNANO/EUR $215,243 $1.61 1.79%
8 BinanceNANO/BNB $204,311 $1.55 1.70%
9 Huobi GlobalNANO/USDT $197,045 $1.56 1.64%
10 BinanceNANO/ETH $165,014 $1.55 1.37%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$12,010,201$1.57

89. BitMax Token BitMax Token (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BitMaxBTMX/USDT $6,894,932 $0.114552 58.20%
2 BitMaxBTMX/BTC $3,699,149 $0.114690 31.22%
3 BitMaxBTMX/PAX $1,253,624 $0.117424 10.58%
4 IDEXBTMX/ETH $0 $0.133954 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$11,847,705$0.114899

90. Pundi X Pundi X (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceNPXS/BTC $2,815,663 $0.000896 24.00%
2 UpbitNPXS/KRW $2,677,626 $0.000885 22.82%
3 LATOKENNPXS/BTC $1,555,106 $0.000896 13.26%
4 BitrueNPXS/USDT $1,205,218 $0.000897 10.27%
5 LATOKENNPXS/ETH $1,047,521 $0.000886 8.93%
6 BinanceNPXS/ETH $890,901 $0.000886 7.59%
7 LocalTradeNPXS/BTC $369,818 $0.000806 3.15%
8 LocalTradeNPXS/USDT $201,918 $0.000871 1.72%
9 HotbitNPXS/BTC $122,498 $0.000906 1.04%
10 LocalTradeNPXS/USD $99,262 $0.000866 0.85%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$11,731,185$0.000888

91. GXChain GXChain (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Bit-ZGXC/USDT $3,063,906 $2.43 26.63%
2 Huobi GlobalGXC/USDT $2,393,863 $2.43 20.81%
3 Bit-ZGXC/BTC $2,008,408 $2.42 17.46%
4 BinanceGXS/BTC $1,690,326 $2.43 14.69%
5 DigiFinexGXC/BTC $864,079 $2.43 7.51%
6 Gate.ioGXS/USDT $699,611 $2.43 6.08%
7 Huobi GlobalGXC/BTC $209,671 $2.42 1.82%
8 BinanceGXS/ETH $192,974 $2.43 1.68%
9 DigiFinexGXC/ETH $121,007 $2.44 1.05%
10 IndodaxGXS/IDR $114,933 $2.38 1.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$11,504,032$2.43

92. Cortex Cortex (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExCTXC/BTC $3,684,514 $0.250885 33.27%
2 Huobi GlobalCTXC/USDT $1,670,183 $0.251233 15.08%
3 OKExCTXC/USDT $1,230,379 $0.252037 11.11%
4 OKExCTXC/ETH $1,189,097 $0.251329 10.74%
5 BKEXCTXC/USDT $1,155,942 $0.245002 10.44%
6 Huobi GlobalCTXC/BTC $1,008,773 $0.250527 9.11%
7 BitForexCTXC/USDT $413,980 $0.254047 3.74%
8 BKEXCTXC/ETH $237,643 $0.254644 2.15%
9 Huobi GlobalCTXC/ETH $175,827 $0.252364 1.59%
10 BitkubCTXC/THB $154,273 $0.250771 1.39%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$11,073,829$0.250684

93. BHPCoin BHPCoin (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 DigiFinexBHP/BTC $6,383,443 $1.64 57.83%
2 BCEXBHP/BTC $4,654,491 $1.67 42.17%
3 BithumbBHP/KRW $0 $1.64 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$11,037,935$1.65

94. Nebulas Nebulas (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExNAS/USDT $3,532,191 $1.77 34.48%
2 Huobi GlobalNAS/USDT $2,918,591 $1.76 28.49%
3 BinanceNAS/BTC $1,187,653 $1.75 11.59%
4 Gate.ioNAS/USDT $1,012,868 $1.76 9.89%
5 LBankNAS/ETH $561,065 $1.76 5.48%
6 Huobi GlobalNAS/BTC $298,001 $1.75 2.91%
7 OKExNAS/ETH $278,654 $1.77 2.72%
8 OKExNAS/BTC $169,686 $1.77 1.66%
9 BinanceNAS/ETH $111,088 $1.75 1.08%
10 Huobi GlobalNAS/ETH $85,356 $1.75 0.83%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$10,245,220$1.76

95. Bibox Token Bibox Token (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BiboxBIX/USDT $6,297,717 $0.278266 67.58%
2 BiboxBIX/ETH $2,351,026 $0.277519 25.23%
3 Huobi GlobalBIX/USDT $226,927 $0.278285 2.44%
4 BiboxBIX/BTC $115,296 $0.277049 1.24%
5 Huobi GlobalBIX/ETH $102,257 $0.277956 1.10%
6 Huobi GlobalBIX/BTC $80,814 $0.277855 0.87%
7 BiboxBU/BIX $26,140 $0.283467 0.28%
8 BiboxRED/BIX $21,652 $0.271016 0.23%
9 BiboxBTM/BIX $20,545 $0.276893 0.22%
10 BiboxORMEUS/BIX $17,636 $0.286232 0.19%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$9,318,766$0.278064

96. Augur Augur (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BiteBTCREP/BTC $1,421,448 $23.36 15.54%
2 DcoinREP/ETH $1,286,394 $18.47 14.07%
3 BiteBTCREP/ETH $1,171,052 $23.47 12.81%
4 LATOKENREP/ETH $949,223 $19.06 10.38%
5 HitBTCREP/BTC $870,883 $18.56 9.52%
6 CHAOEXREP/ETH $615,929 $18.59 6.74%
7 Coinbase ProREP/USD $398,757 $18.66 4.36%
8 LATOKENREP/BTC $381,301 $18.54 4.17%
9 BinanceREP/BTC $346,598 $18.58 3.79%
10 CoinBeneREP/BTC $322,040 $18.57 3.52%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$9,144,358$18.64

97. Crypto.com Crypto.com (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExMCO/USDT $1,516,780 $6.18 16.66%
2 OKExMCO/BTC $1,290,585 $6.17 14.17%
3 DigiFinexMCO/BTC $1,215,848 $6.15 13.35%
4 DcoinMCO/ETH $1,155,813 $6.26 12.69%
5 Bit-ZMCO/BTC $911,836 $6.18 10.01%
6 LATOKENMCO/ETH $795,640 $6.39 8.74%
7 BinanceMCO/BTC $766,742 $6.16 8.42%
8 HubiMCO/BTC $357,703 $6.16 3.93%
9 BittrexMCO/BTC $154,986 $6.18 1.70%
10 UpbitMCO/KRW $125,660 $6.17 1.38%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$9,106,870$6.20

98. Lisk Lisk (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 YoBitLSK/BTC $2,951,369 $1.97 32.61%
2 CoinEggLSK/BTC $2,642,115 $2.08 29.19%
3 BinanceLSK/BTC $801,604 $1.97 8.86%
4 HitBTCLSK/BTC $563,244 $1.97 6.22%
5 CHAOEXLSK/BTC $501,035 $1.97 5.54%
6 ABCCLSK/ETH $370,851 $2.00 4.10%
7 BittrexLSK/BTC $298,954 $1.96 3.30%
8 LivecoinLSK/BTC $181,202 $2.01 2.00%
9 BitBayLSK/PLN $139,249 $1.95 1.54%
10 BinanceLSK/ETH $87,717 $1.97 0.97%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$9,051,878$2.01

99. Decred Decred (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BW.comDCR/BTC $7,332,047 $28.41 82.03%
2 BinanceDCR/BTC $318,663 $27.73 3.57%
3 Huobi GlobalDCR/USDT $263,274 $27.73 2.95%
4 DragonEXDCR/USDT $190,084 $27.77 2.13%
5 CoinExDCR/BTC $179,171 $27.72 2.00%
6 Huobi GlobalDCR/BTC $131,977 $27.77 1.48%
7 BW.comDCR/ETH $72,110 $27.71 0.81%
8 BittrexDCR/BTC $66,339 $27.68 0.74%
9 BittrexDCR/USDT $59,474 $27.77 0.67%
10 BW.comDCR/USDT $54,934 $27.69 0.61%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$8,938,620$28.30

100. Aidos Kuneen Aidos Kuneen (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 IDAXADK/BTC $3,104,413 $4.05 34.91%
2 IDAXADK/ETH $2,392,635 $3.67 26.90%
3 FatbtcADK/BTC $2,123,723 $6.65 23.88%
4 ExratesADK/BTC $243,027 $4.60 2.73%
5 STEXADK/EUR $201,938 $4.22 2.27%
6 STEXADK/USD $192,399 $3.97 2.16%
7 STEXADK/ETH $190,167 $4.04 2.14%
8 STEXADK/BTC $188,765 $4.20 2.12%
9 ExratesADK/USD $100,845 $4.68 1.13%
10 AidosMarketADK/BTC $79,195 $3.76 0.89%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$8,893,305$4.60

101. HyperCash HyperCash (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Huobi GlobalHC/USDT $3,708,030 $2.71 42.68%
2 ZB.COMHSR/USDT $1,923,856 $2.71 22.14%
3 BinanceHC/BTC $1,047,326 $2.70 12.05%
4 ZB.COMHSR/BTC $801,344 $2.71 9.22%
5 OKExHC/USDT $333,395 $2.71 3.84%
6 Huobi GlobalHC/BTC $218,454 $2.71 2.51%
7 Gate.ioHC/USDT $173,529 $2.70 2.00%
8 CoinExHC/BCH $140,422 $2.71 1.62%
9 CoinExHC/BTC $115,496 $2.71 1.33%
10 BinanceHC/ETH $99,021 $2.71 1.14%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$8,688,215$2.71

102. Arcblock Arcblock (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExABT/USDT $4,445,654 $0.410012 52.37%
2 DragonEXABT/USDT $2,765,325 $0.410514 32.58%
3 OKExABT/BTC $317,232 $0.409481 3.74%
4 OKExABT/ETH $231,303 $0.409734 2.72%
5 Huobi GlobalABT/BTC $218,458 $0.407957 2.57%
6 Huobi GlobalABT/ETH $175,681 $0.408479 2.07%
7 BitMartABT/ETH $172,534 $0.408376 2.03%
8 Gate.ioABT/USDT $121,182 $0.410314 1.43%
9 Gate.ioABT/ETH $19,263 $0.396421 0.23%
10 BitMartABT/BTC $16,576 $0.400072 0.20%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$8,488,321$0.409984

103. Crypto.com Chain Crypto.com Chain (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BiteBTCCRO/ETH $3,751,107 $0.080893 47.70%
2 BiteBTCCRO/BTC $3,706,191 $0.080104 47.13%
3 CoinTigerCRO/BTC $177,047 $0.070965 2.25%
4 BigONECRO/BTC $79,464 $0.068097 1.01%
5 HitBTCCRO/BTC $71,896 $0.068053 0.91%
6 IndodaxCRO/IDR $21,632 $0.066670 0.28%
7 BittrexCRO/BTC $13,565 $0.068993 0.17%
8 BigONECRO/USDT $13,195 $0.068104 0.17%
9 GOPAXCRO/KRW $12,320 $0.067340 0.16%
10 UpbitCRO/BTC $10,188 $0.068993 0.13%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$7,864,565$0.069314

104. Kuai Token Kuai Token (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 YunExBTC/KT $5,442,255 $0.144189 69.77%
2 YunExETH/KT $2,034,866 $0.145052 26.09%
3 YunExUSDT/KT $277,774 $0.143562 3.56%
4 YunExSNET/KT $44,269 $0.140955 0.57%
5 DragonEXKT/ETH $707 $0.150526 0.01%
Tổng cộng/ Trung bình$7,799,871$0.144374

105. Waltonchain Waltonchain (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BiteBTCWTC/ETH $2,268,571 $2.29 29.66%
2 BinanceWTC/BTC $2,201,436 $1.89 28.78%
3 LATOKENWTC/ETH $1,152,440 $1.90 15.07%
4 Huobi GlobalWTC/USDT $519,532 $1.91 6.79%
5 LATOKENWTC/BTC $361,270 $1.97 4.72%
6 Huobi GlobalWTC/BTC $279,330 $1.90 3.65%
7 BitrueWTC/XRP $258,240 $1.89 3.38%
8 DragonEXWTC/USDT $254,703 $1.97 3.33%
9 BinanceWTC/ETH $113,572 $1.90 1.48%
10 Huobi GlobalWTC/ETH $48,058 $1.90 0.63%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$7,648,589$1.91

106. Enjin Coin Enjin Coin (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BiteBTCENJ/ETH $2,021,369 $0.178658 27.22%
2 LATOKENENJ/ETH $1,794,019 $0.147358 24.16%
3 BinanceENJ/BTC $1,337,742 $0.147395 18.01%
4 UpbitENJ/KRW $821,547 $0.148334 11.06%
5 BinanceENJ/USDT $535,639 $0.148388 7.21%
6 LATOKENENJ/BTC $446,862 $0.150531 6.02%
7 BinanceENJ/ETH $100,630 $0.147915 1.36%
8 BinanceENJ/BNB $86,465 $0.147594 1.16%
9 IquantENJ/USDT $73,397 $0.148388 0.99%
10 KuCoinENJ/BTC $45,242 $0.147216 0.61%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$7,426,461$0.147924

107. Lightning Bitcoin Lightning Bitcoin (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 CoinEggLBTC/BTC $3,386,795 $4.95 47.05%
2 BW.comLBTC/USDT $1,713,950 $4.94 23.81%
3 CHAOEXLBTC/USDT $901,999 $4.96 12.53%
4 BW.comLBTC/BTC $483,419 $4.95 6.72%
5 BW.comLBTC/ETH $383,371 $4.95 5.33%
6 CHAOEXLBTC/BTC $120,623 $4.93 1.68%
7 BitrueLBTC/BTC $62,502 $4.90 0.87%
8 BitrueLBTC/XRP $41,481 $4.90 0.58%
9 CHAOEXLBTC/ETH $41,292 $4.96 0.57%
10 BitrueLBTC/USDT $20,051 $4.92 0.28%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$7,198,325$4.95

108. NEXT NEXT (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BITKERNET/BTC $3,413,440 $1.03 49.11%
2 BITKERNET/ETH $2,885,841 $1.03 41.52%
3 CoinbitNET/KRW $458,544 $1.03 6.60%
4 LivecoinNET/ETH $108,946 $1.03 1.57%
5 LivecoinNET/BTC $84,471 $1.03 1.22%
6 Instant BitexNET/BTC $0 $1.10 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$6,951,241$1.03

109. QuarkChain QuarkChain (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceQKC/BTC $1,711,809 $0.023476 25.35%
2 DcoinQKC/BTC $1,448,881 $0.023583 21.45%
3 LATOKENQKC/ETH $962,302 $0.024263 14.25%
4 UpbitQKC/KRW $919,367 $0.023599 13.61%
5 DragonEXQKC/USDT $583,524 $0.023415 8.64%
6 BitrueQKC/XRP $473,055 $0.023393 7.00%
7 CoinBeneQKC/BTC $228,703 $0.023386 3.39%
8 LATOKENQKC/BTC $116,154 $0.023296 1.72%
9 KuCoinQKC/ETH $81,197 $0.023448 1.20%
10 BinanceQKC/ETH $76,072 $0.023508 1.13%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$6,753,986$0.023614

110. LinkEye LinkEye (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BitinkaLET/USDT $2,875,378 $0.006974 42.71%
2 BitinkaLET/USD $1,623,470 $0.006868 24.12%
3 BitinkaLET/ETH $755,913 $0.006999 11.23%
4 BitinkaLET/BTC $423,702 $0.006989 6.29%
5 BitinkaLET/EUR $324,331 $0.006932 4.82%
6 Huobi GlobalLET/USDT $181,544 $0.006914 2.70%
7 DigiFinexLET/USDT $138,930 $0.006944 2.06%
8 Huobi GlobalLET/BTC $85,422 $0.006908 1.27%
9 Huobi GlobalLET/ETH $82,041 $0.006874 1.22%
10 DigiFinexLET/ETH $63,703 $0.006942 0.95%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$6,731,579$0.006945

111. Maker Maker (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BitinkaMKR/USDT $3,147,583 $737.31 47.64%
2 BitinkaMKR/ETH $1,575,002 $740.40 23.84%
3 BKEXMKR/ETH $414,608 $744.17 6.28%
4 BKEXMKR/USDT $382,036 $719.19 5.78%
5 KuCoinMKR/ETH $163,629 $731.80 2.48%
6 KuCoinMKR/BTC $160,719 $728.82 2.43%
7 BitinkaMKR/EUR $122,616 $728.36 1.86%
8 KuCoinMKR/DAI $74,369 $732.79 1.13%
9 LocalTradeMKR/BTC $70,634 $737.40 1.07%
10 FatbtcMKR/ETH $49,421 $803.11 0.75%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$6,606,568$737.36

112. Metadium Metadium (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitMETA/BTC $3,645,043 $0.032794 55.42%
2 BittrexMETA/BTC $2,754,120 $0.032705 41.87%
3 KuCoinMETA/ETH $134,356 $0.031980 2.04%
4 HotbitMETA/ETH $23,250 $0.042604 0.35%
5 HotbitMETA/BTC $20,854 $0.044263 0.32%
6 CoinsuperMETA/ETH $0 $0.033963 0.00%
7 ABCCMETA/ETH $0 $0.021739 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$6,577,624$0.032811

113. Nexo Nexo (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HotbitNEXO/ETH $2,937,985 $0.106050 45.03%
2 HotbitNEXO/BTC $1,680,787 $0.107433 25.76%
3 Huobi GlobalNEXO/BTC $944,536 $0.106357 14.48%
4 Huobi GlobalNEXO/ETH $781,385 $0.105966 11.98%
5 MercatoxNEXO/BTC $96,124 $0.107433 1.47%
6 CoinbitNEXO/KRW $41,648 $0.257056 0.64%
7 HitBTCNEXO/BTC $17,437 $0.106331 0.27%
8 BitrueNEXO/BTC $8,067 $0.106357 0.12%
9 Bancor NetworkNEXO/BNT $5,330 $0.105471 0.08%
10 Trade.ioNEXO/ETH $4,600 $0.104921 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$6,524,320$0.106464

114. MonaCoin MonaCoin (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BitbankMONA/JPY $5,268,299 $2.00 81.22%
2 BittrexMONA/BTC $462,885 $2.01 7.14%
3 UpbitMONA/BTC $348,337 $2.00 5.37%
4 ZaifMONA/JPY $194,090 $2.00 2.99%
5 BitbankMONA/BTC $188,373 $2.01 2.90%
6 ZaifMONA/BTC $11,444 $2.00 0.18%
7 LivecoinMONA/BTC $7,868 $0.586763 0.12%
8 FiscoMONA/JPY $5,451 $1.95 0.08%
9 CoinExchangeMONA/BTC $18 $1.43 0.00%
10 CryptoBridgeMONA/BTC $11 $1.81 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$6,486,794$2.00

115. Zcoin Zcoin (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceXZC/BTC $2,379,217 $11.51 36.75%
2 DigiFinexXZC/BTC $1,425,316 $11.51 22.02%
3 CHAOEXXZC/BTC $656,983 $11.49 10.15%
4 IndodaxXZC/IDR $292,112 $11.46 4.51%
5 Huobi GlobalXZC/BTC $258,552 $11.46 3.99%
6 CoinExXZC/BTC $245,562 $11.44 3.79%
7 BX ThailandXZC/THB $203,753 $11.46 3.15%
8 BinanceXZC/XRP $196,402 $11.54 3.03%
9 BittrexXZC/BTC $171,282 $11.30 2.65%
10 BinanceXZC/ETH $162,695 $11.52 2.51%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$6,473,187$11.50

116. Dock Dock (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceDOCK/BTC $4,758,236 $0.016935 74.10%
2 BKEXDOCK/ETH $352,015 $0.014430 5.48%
3 BKEXDOCK/USDT $350,585 $0.014369 5.46%
4 BinanceDOCK/ETH $308,049 $0.017017 4.80%
5 Huobi GlobalDOCK/BTC $213,151 $0.016845 3.32%
6 KuCoinDOCK/BTC $192,446 $0.016935 3.00%
7 KuCoinDOCK/ETH $164,862 $0.017199 2.57%
8 Gate.ioDOCK/USDT $41,865 $0.017084 0.65%
9 Huobi GlobalDOCK/ETH $39,858 $0.016846 0.62%
10 Gate.ioDOCK/ETH $226 $0.017601 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$6,421,293$0.016666

117. Theta Fuel Theta Fuel (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceTFUEL/BTC $2,827,876 $0.012096 44.34%
2 BinanceTFUEL/USDT $1,565,753 $0.012119 24.55%
3 UpbitTFUEL/KRW $1,549,638 $0.012221 24.30%
4 BinanceTFUEL/BNB $234,365 $0.012065 3.67%
5 Gate.ioTFUEL/USDT $143,431 $0.012159 2.25%
6 BinanceTFUEL/USDC $19,693 $0.012072 0.31%
7 BinanceTFUEL/TUSD $16,380 $0.012286 0.26%
8 CoinoneTFUEL/KRW $13,230 $0.012305 0.21%
9 WazirXTFUEL/USDT $3,840 $0.012160 0.06%
10 BinanceTFUEL/PAX $3,616 $0.012408 0.06%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$6,377,825$0.012133

118. THETA THETA (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceTHETA/BTC $1,970,409 $0.130192 31.27%
2 Huobi GlobalTHETA/USDT $713,261 $0.130239 11.32%
3 DigiFinexTHETA/USDT $566,883 $0.130723 9.00%
4 Huobi GlobalTHETA/BTC $525,400 $0.130102 8.34%
5 BinanceTHETA/USDT $518,996 $0.130400 8.24%
6 DigiFinexTHETA/BTC $409,099 $0.129475 6.49%
7 BKEXTHETA/USDT $385,737 $0.129696 6.12%
8 BinanceTHETA/ETH $211,084 $0.131050 3.35%
9 BKEXTHETA/ETH $189,899 $0.133351 3.01%
10 UpbitTHETA/KRW $187,298 $0.131478 2.97%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$6,301,556$0.130356

119. Monetha Monetha (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceMTH/BTC $5,905,173 $0.031629 95.80%
2 BinanceMTH/ETH $229,530 $0.031727 3.72%
3 MercatoxMTH/BTC $19,561 $0.040052 0.32%
4 MercatoxMTH/ETH $6,513 $0.039357 0.11%
5 HitBTCMTH/BTC $2,703 $0.031003 0.04%
6 HitBTCMTH/ETH $894 $0.030839 0.01%
7 CoinExchangeMTH/ETH $0 $0.054341 0.00%
8 CoinExchangeMTH/BTC $0 $0.045876 0.00%
9 IDEXMTH/ETH $0 $0.041619 0.00%
10 TidexMTH/BTC $0 $0.030733 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$6,164,374$0.031668

120. Kyber Network Kyber Network (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ABCCKNC/BTC $1,152,537 $0.270598 19.04%
2 55 Global MarketsKNC/ETH $1,021,420 $0.268311 16.87%
3 BinanceKNC/BTC $565,079 $0.266745 9.34%
4 55 Global MarketsKNC/BTC $560,706 $0.268716 9.26%
5 HanbitcoKNC/BTC $485,545 $0.269702 8.02%
6 CoinealKNC/BTC $470,948 $0.268716 7.78%
7 BKEXKNC/USDT $390,589 $0.262086 6.45%
8 BW.comKNC/USDT $300,834 $0.278667 4.97%
9 BitrueKNC/XRP $200,351 $0.268960 3.31%
10 OKExKNC/USDT $147,458 $0.268819 2.44%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$6,053,253$0.269016

121. Nucleus Vision Nucleus Vision (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceNCASH/BTC $4,189,076 $0.002419 70.14%
2 Huobi GlobalNCASH/BTC $569,357 $0.002509 9.53%
3 BinanceNCASH/ETH $492,079 $0.002489 8.24%
4 BinanceNCASH/BNB $360,184 $0.002482 6.03%
5 Huobi GlobalNCASH/ETH $205,521 $0.002521 3.44%
6 BitrueNCASH/BTC $65,262 $0.002419 1.09%
7 BittrexNCASH/BTC $37,210 $0.002419 0.62%
8 UpbitNCASH/BTC $20,414 $0.002509 0.34%
9 KoinexNCASH/INR $14,124 $0.002003 0.24%
10 BitrueNCASH/ETH $7,073 $0.002500 0.12%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,972,868$0.002440

122. BitShares BitShares (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 CoinEggBTS/BTC $2,988,543 $0.063349 51.24%
2 LBankBTS/ETH $676,861 $0.064509 11.60%
3 BitShares Asset ExchangeBITCNY/BTS $460,456 $0.064102 7.89%
4 HitBTCBTS/BTC $457,548 $0.063232 7.84%
5 ZB.COMBTS/USDT $449,027 $0.063740 7.70%
6 ZB.COMBTS/BTC $205,593 $0.063617 3.52%
7 Huobi GlobalBTS/USDT $201,921 $0.063697 3.46%
8 BinanceBTS/BTC $114,546 $0.063617 1.96%
9 BitShares Asset ExchangeBITUSD/BTS $45,240 $0.063750 0.78%
10 Gate.ioBTS/USDT $33,497 $0.063998 0.57%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,832,880$0.063606

123. Polymath Polymath (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitPOLY/KRW $846,439 $0.097766 14.75%
2 DcoinPOLY/ETH $838,748 $0.098372 14.62%
3 BitruePOLY/XRP $810,496 $0.096625 14.13%
4 BinancePOLY/BTC $742,576 $0.097128 12.94%
5 IDCMPOLY/BTC $670,967 $0.096860 11.69%
6 LATOKENPOLY/BTC $489,265 $0.100354 8.53%
7 IDCMPOLY/ETH $475,794 $0.096728 8.29%
8 BKEXPOLY/ETH $301,018 $0.098787 5.25%
9 HotbitPOLY/ETH $179,297 $0.101598 3.13%
10 BittrexPOLY/BTC $86,578 $0.097308 1.51%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,737,323$0.097808

124. Civic Civic (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExCVC/USDT $1,520,897 $0.086704 26.65%
2 DcoinCVC/USDT $1,092,510 $0.087302 19.15%
3 BinanceCVC/BTC $618,050 $0.086197 10.83%
4 UpbitCVC/KRW $601,537 $0.086809 10.54%
5 CoinBeneCVC/BTC $253,970 $0.086197 4.45%
6 BKEXCVC/USDT $235,116 $0.087910 4.12%
7 Huobi GlobalCVC/USDT $173,186 $0.086503 3.04%
8 BKEXCVC/ETH $169,216 $0.089555 2.97%
9 ABCCCVC/ETH $154,420 $0.088424 2.71%
10 ABCCCVC/BTC $146,457 $0.088437 2.57%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,706,158$0.087011

125. 1SG 1SG (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OEX1SG/BTC $1,599,190 $0.730166 29.00%
2 OEX1SG/USDT $1,516,836 $0.733600 27.51%
3 OEX1SG/ETH $964,160 $0.732134 17.49%
4 KryptonoETH/1SG $487,905 $0.723274 8.85%
5 Kryptono1SG/USDT $392,464 $0.733453 7.12%
6 KryptonoBTC/1SG $263,570 $0.721214 4.78%
7 P2PB2B1SG/ETH $162,294 $0.730620 2.94%
8 P2PB2B1SG/BTC $90,032 $0.729359 1.63%
9 P2PB2B1SG/USD $30,014 $0.729800 0.54%
10 BitMart1SG/USDT $3,450 $0.730284 0.06%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,513,773$0.730649

126. Elastos Elastos (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Huobi GlobalELA/USDT $1,765,663 $3.88 32.25%
2 CoinEggELA/ETH $1,311,675 $4.64 23.96%
3 CoinEggELA/BTC $1,265,877 $4.15 23.12%
4 LBankELA/ETH $476,066 $3.94 8.70%
5 Huobi GlobalELA/BTC $377,869 $3.86 6.90%
6 KuCoinELA/BTC $86,604 $3.87 1.58%
7 Huobi GlobalELA/ETH $69,760 $3.86 1.27%
8 Bit-ZELA/BTC $43,137 $4.20 0.79%
9 Bit-ZELA/ETH $28,364 $4.13 0.52%
10 Huobi (HBUS)ELA/BTC $27,104 $3.86 0.50%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,474,418$4.13

127. Tezos Tezos (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BitMaxXTZ/BTC $1,640,203 $1.25 30.53%
2 BitMaxXTZ/ETH $992,662 $1.26 18.48%
3 Gate.ioXTZ/USDT $603,215 $1.26 11.23%
4 KrakenXTZ/EUR $448,355 $1.25 8.35%
5 KrakenXTZ/USD $348,856 $1.26 6.49%
6 Gate.ioXTZ/BTC $254,784 $1.25 4.74%
7 KrakenXTZ/BTC $246,296 $1.25 4.59%
8 HitBTCXTZ/BTC $242,242 $1.25 4.51%
9 Huobi GlobalXTZ/BTC $128,327 $1.25 2.39%
10 CoinoneXTZ/KRW $115,079 $1.27 2.14%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,371,769$1.25

128. Origin Sport Origin Sport (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExORS/BTC $2,541,256 $0.009166 48.81%
2 OKExORS/ETH $1,798,470 $0.009211 34.54%
3 OKExORS/USDT $866,810 $0.009085 16.65%
Tổng cộng/ Trung bình$5,206,536$0.009168

129. Mainframe Mainframe (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceMFT/BTC $3,210,979 $0.003315 63.28%
2 UpbitMFT/KRW $1,044,723 $0.003371 20.59%
3 BinanceMFT/ETH $442,280 $0.003366 8.72%
4 BinanceMFT/BNB $202,625 $0.003344 3.99%
5 BittrexMFT/BTC $72,112 $0.003315 1.42%
6 UpbitMFT/BTC $33,467 $0.003315 0.66%
7 HotbitMFT/ETH $24,543 $0.003313 0.48%
8 HotbitMFT/BTC $21,210 $0.003432 0.42%
9 CoinPlaceMFT/BTC $9,331 $0.009856 0.18%
10 Bancor NetworkMFT/BNT $7,089 $0.003356 0.14%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,074,451$0.003345

130. Bitcoin Diamond Bitcoin Diamond (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BW.comBCD/BTC $1,982,727 $1.22 39.09%
2 OKExBCD/USDT $1,614,303 $1.24 31.82%
3 Gate.ioBCD/USDT $392,793 $1.24 7.74%
4 ExratesBCD/BTC $342,587 $1.25 6.75%
5 BinanceBCD/BTC $214,959 $1.25 4.24%
6 BW.comBCD/USDT $193,276 $1.24 3.81%
7 ExratesBCD/USD $149,887 $1.23 2.95%
8 Huobi GlobalBCD/BTC $54,416 $5.04 1.07%
9 IndodaxBCD/IDR $45,970 $1.24 0.91%
10 BinanceBCD/ETH $24,048 $1.24 0.47%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,072,504$1.23

131. Quant Quant (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 FatbtcQNT/ETH $2,067,039 $4.65 41.92%
2 HotbitQNT/BTC $1,567,768 $4.18 31.80%
3 HotbitQNT/ETH $1,053,333 $4.09 21.36%
4 IDEXQNT/ETH $172,872 $4.13 3.51%
5 BittrexQNT/BTC $60,286 $4.11 1.22%
6 UpbitQNT/BTC $9,058 $4.05 0.18%
7 COSSQNT/ETH $0 $5.16 0.00%
8 CoinExchangeQNT/ETH $0 $5.43 0.00%
9 DigiFinexQNT/ETH $0 $4.18 0.00%
10 DigiFinexQNT/USDT $0 $2.11 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$4,930,355$4.36

132. Storj Storj (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ABCCSTORJ/BTC $1,317,575 $0.283859 26.76%
2 DcoinSTORJ/USDT $1,133,092 $0.288737 23.01%
3 CoinBeneSTORJ/BTC $1,045,474 $0.283500 21.23%
4 BinanceSTORJ/BTC $421,750 $0.283948 8.56%
5 Huobi GlobalSTORJ/USDT $308,864 $0.284195 6.27%
6 UpbitSTORJ/KRW $249,266 $0.284026 5.06%
7 CoinTigerSTORJ/BTC $97,154 $0.286099 1.97%
8 Huobi GlobalSTORJ/BTC $84,683 $0.282873 1.72%
9 ABCCSTORJ/ETH $76,821 $0.289958 1.56%
10 BittrexSTORJ/BTC $51,231 $0.283052 1.04%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$4,924,131$0.285091

133. STPT STPT (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitSTPT/BTC $2,992,748 $0.030285 61.20%
2 BittrexSTPT/BTC $1,897,204 $0.030285 38.80%
Tổng cộng/ Trung bình$4,889,953$0.030285

134. Newton Newton (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Huobi GlobalNEW/USDT $2,782,650 $0.003503 59.28%
2 HotbitNEW/ETH $899,820 $0.003928 19.17%
3 HotbitNEW/BTC $873,027 $0.004025 18.60%
4 Huobi GlobalNEW/BTC $106,170 $0.003494 2.26%
5 Huobi GlobalNEW/HT $29,985 $0.003496 0.64%
6 Huobi KoreaNEW/BTC $2,576 $0.003494 0.05%
7 Huobi KoreaNEW/USDT $30 $0.003503 0.00%
8 Huobi KoreaNEW/HT $0 $0.003496 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$4,694,258$0.003681

135. SwftCoin SwftCoin (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExSWFTC/ETH $1,525,602 $0.002451 32.94%
2 OKExSWFTC/BTC $1,371,579 $0.002446 29.61%
3 OKExSWFTC/USDT $1,035,944 $0.002456 22.37%
4 EtherFlyerSWFTC/ETH $355,328 $0.001849 7.67%
5 DragonEXSWFTC/USDT $266,039 $0.002453 5.74%
6 Huobi GlobalSWFTC/BTC $54,396 $0.002437 1.17%
7 Huobi GlobalSWFTC/ETH $22,146 $0.002448 0.48%
8 Huobi KoreaSWFTC/BTC $457 $0.002437 0.01%
9 HitBTCSWFTC/BTC $105 $0.002491 0.00%
10 CredoExSWFTC/CREDO $0 $0.000528 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$4,631,595$0.002404

136. Veritaseum Veritaseum (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 FatbtcVERI/ETH $2,442,141 $15.70 53.16%
2 MercatoxVERI/ETH $1,483,045 $14.45 32.28%
3 MercatoxVERI/BTC $644,963 $14.09 14.04%
4 EtherDelta (ForkDelta)VERI/ETH $22,741 $15.26 0.50%
5 DDEXVERI/WETH $750 $236.72 0.02%
6 CoinExchangeVERI/ETH $0 $14.13 0.00%
7 CoinExchangeVERI/BTC $0 $18.17 0.00%
8 LATOKENVERI/ETH $0 $15.53 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$4,593,640$15.11

137. SelfSell SelfSell (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExSSC/USDT $2,505,115 $0.008220 56.73%
2 BitinkaSSC/BTC $742,214 $0.008064 16.81%
3 OKExSSC/BTC $593,882 $0.008181 13.45%
4 BitinkaSSC/USDT $385,407 $0.008065 8.73%
5 LBankSSC/ETH $102,519 $0.009912 2.32%
6 BitinkaSSC/EUR $48,343 $0.008650 1.09%
7 BitinkaSSC/ETH $16,105 $0.008184 0.36%
8 OKExSSC/ETH $13,848 $0.008151 0.31%
9 BitinkaSSC/USD $8,778 $0.008205 0.20%
Tổng cộng/ Trung bình$4,416,212$0.008219

138. BUMO BUMO (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HotbitBU/ETH $2,559,741 $0.037504 58.99%
2 HotbitBU/BTC $1,300,527 $0.039246 29.97%
3 Gate.ioBU/USDT $206,839 $0.036479 4.77%
4 Gate.ioBU/ETH $91,802 $0.036327 2.12%
5 Gate.ioBU/BTC $55,304 $0.036558 1.27%
6 BiboxBU/BTC $28,007 $0.036647 0.65%
7 BiboxBU/BIX $26,140 $0.036973 0.60%
8 BiboxBU/ETH $25,448 $0.036618 0.59%
9 BiboxBU/USDT $24,514 $0.036680 0.56%
10 BitForexBU/ETH $11,107 $0.036770 0.26%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$4,339,626$0.037920

139. Ankr Network Ankr Network (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitANKR/KRW $1,760,679 $0.010451 41.23%
2 BitMaxANKR/BTC $863,660 $0.010394 20.23%
3 BitMaxANKR/USDT $765,469 $0.010431 17.93%
4 BittrexANKR/BTC $198,234 $0.010304 4.64%
5 UpbitANKR/BTC $181,334 $0.010304 4.25%
6 SistemkoinANKR/BTC $139,333 $0.010394 3.26%
7 KuCoinANKR/BTC $108,335 $0.010394 2.54%
8 HotbitANKR/BTC $46,204 $0.011309 1.08%
9 Binance DEXANKR/BNB $44,263 $0.009882 1.04%
10 SistemkoinANKR/TRY $42,333 $0.010366 0.99%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$4,269,870$0.010421

140. Vodi X Vodi X (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitVDX/BTC $2,495,664 $0.011648 60.12%
2 BittrexVDX/BTC $1,640,444 $0.011827 39.52%
3 BittrexVDX/USDT $10,938 $0.011581 0.26%
4 BittrexVDX/ETH $4,238 $0.011692 0.10%
Tổng cộng/ Trung bình$4,151,284$0.011719

141. Kcash Kcash (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExKCASH/USDT $3,481,893 $0.027555 84.05%
2 OKExKCASH/BTC $347,227 $0.027508 8.38%
3 Huobi GlobalKCASH/BTC $125,200 $0.027539 3.02%
4 Huobi GlobalKCASH/ETH $69,248 $0.027491 1.67%
5 Huobi GlobalKCASH/HT $59,780 $0.027461 1.44%
6 OKExKCASH/ETH $59,342 $0.027524 1.43%
7 Huobi KoreaKCASH/HT $39 $0.027461 0.00%
8 Huobi KoreaKCASH/BTC $30 $0.027433 0.00%
9 Huobi KoreaKCASH/ETH $13 $0.027489 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$4,142,771$0.027548

142. Cred Cred (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 DcoinLBA/ETH $1,203,660 $0.052818 29.12%
2 OKExLBA/BTC $672,011 $0.052417 16.26%
3 OKExLBA/USDT $614,568 $0.052256 14.87%
4 Huobi GlobalLBA/USDT $613,198 $0.052489 14.83%
5 Huobi GlobalLBA/BTC $314,298 $0.052327 7.60%
6 BitMaxLBA/USDT $131,410 $0.052471 3.18%
7 BittrexLBA/BTC $98,973 $0.052148 2.39%
8 Gate.ioLBA/USDT $95,470 $0.051838 2.31%
9 Huobi GlobalLBA/ETH $68,907 $0.052439 1.67%
10 BitMaxLBA/BTC $66,670 $0.052462 1.61%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$4,133,831$0.052502

143. V-Dimension V-Dimension (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HotbitVOLLAR/USDT $1,557,808 $3.46 37.74%
2 HotbitVOLLAR/BTC $1,276,988 $3.47 30.94%
3 HotbitVOLLAR/ETH $803,322 $3.45 19.46%
4 CoinBeneVOLLAR/USDT $447,135 $3.65 10.83%
5 CHAOEXVOLLAR/USDT $41,180 $3.13 1.00%
6 RightBTCVOLLAR/BTC $1,262 $3.87 0.03%
7 LBankVOLLAR/USDT $13 $6.73 0.00%
8 ZBGVOLLAR/BTC $0 $3.70 0.00%
9 LBankVOLLAR/BTC $0 $10.55 0.00%
10 BCEXVOLLAR/BTC $0 $3.41 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$4,127,709$3.48

144. Karatgold Coin Karatgold Coin (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HitBTCKBC/BTC $845,275 $0.097218 20.68%
2 LBankKBC/BTC $362,751 $0.076699 8.87%
3 HubiKBC/BTC $237,986 $0.098562 5.82%
4 P2PB2BKBC/ETH $236,485 $0.100532 5.79%
5 HubiKBC/USDT $215,443 $0.098483 5.27%
6 Bit-ZKBC/BTC $213,125 $0.102413 5.21%
7 Bit-ZKBC/ETH $208,786 $0.097815 5.11%
8 P2PB2BKBC/BTC $206,822 $0.107343 5.06%
9 DigiFinexKBC/BTC $206,372 $0.098472 5.05%
10 DigiFinexKBC/ETH $204,449 $0.097815 5.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$4,087,381$0.096414

145. PIVX PIVX (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BiteBTCPIVX/BTC $1,809,566 $0.881130 44.78%
2 BiteBTCPIVX/ETH $1,282,990 $0.891145 31.75%
3 BinancePIVX/BTC $495,430 $0.714187 12.26%
4 UpbitPIVX/KRW $239,346 $0.720601 5.92%
5 BittrexPIVX/BTC $110,390 $0.714546 2.73%
6 BinancePIVX/ETH $41,767 $0.713775 1.03%
7 UpbitPIVX/BTC $36,318 $0.577802 0.90%
8 BinancePIVX/BNB $13,712 $0.709121 0.34%
9 CoinbePIVX/BTC $10,098 $0.745103 0.25%
10 Crex24PIVX/BTC $441 $0.729421 0.01%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$4,040,967$0.710867

146. Contents Protocol Contents Protocol (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitCPT/KRW $3,954,144 $0.009439 98.13%
2 HotbitCPT/ETH $21,070 $0.009285 0.52%
3 HotbitCPT/USDT $20,660 $0.009372 0.51%
4 HotbitCPT/BTC $20,237 $0.009498 0.50%
5 BilaxyCPT/ETH $8,190 $0.010559 0.20%
6 CoinoneCPT/KRW $5,227 $0.009524 0.13%
Tổng cộng/ Trung bình$4,029,528$0.009441

147. Molecular Future Molecular Future (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExMOF/USDT $3,965,677 $0.088936 98.70%
2 OKExMOF/ETH $50,233 $0.088577 1.25%
3 OKExMOF/BTC $1,981 $0.089602 0.05%
Tổng cộng/ Trung bình$4,017,891$0.088932

148. WinToken WinToken (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExWIN/BTC $1,606,456 $0.001077 40.08%
2 OKExWIN/USDT $1,344,042 $0.001084 33.53%
3 CoinMexWIN/ETH $591,671 $0.001081 14.76%
4 OKExWIN/ETH $237,788 $0.001081 5.93%
5 OKExWIN/OKB $228,240 $0.001083 5.69%
Tổng cộng/ Trung bình$4,008,198$0.001081

149. Project Pai Project Pai (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Huobi GlobalPAI/USDT $2,742,744 $0.054732 69.53%
2 Huobi GlobalPAI/BTC $327,832 $0.054388 8.31%
3 LBankPAI/ETH $285,384 $0.058960 7.23%
4 LBankPAI/BTC $238,390 $0.053940 6.04%
5 BitrabbitPAI/BTC $120,822 $0.054478 3.06%
6 Huobi GlobalPAI/ETH $97,764 $0.054613 2.48%
7 BitForexPAI/USDT $67,712 $0.055501 1.72%
8 BitForexPAI/ETH $19,989 $0.053942 0.51%
9 BitForexPAI/BTC $17,114 $0.055195 0.43%
10 Huobi KoreaPAI/BTC $11,922 $0.054388 0.30%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,944,810$0.054962

150. ProximaX ProximaX (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 KryptonoXPX/ETH $3,466,208 $0.003722 87.96%
2 BKEXXPX/USDT $217,369 $0.003427 5.52%
3 KryptonoXPX/BTC $167,220 $0.003494 4.24%
4 BilaxyXPX/ETH $79,853 $0.003606 2.03%
5 BilaxyXPX/BTC $10,222 $0.004749 0.26%
6 ProBit ExchangeXPX/USDT $9 $0.004824 0.00%
7 ProBit ExchangeXPX/BTC $3 $0.000539 0.00%
8 CoinsuperXPX/BTC $0 $0.008064 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$3,940,884$0.003697

151. Ink Ink (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 TOPBTCINK/CNY $3,675,119 $0.011091 93.80%
2 CoinEggINK/BTC $225,511 $0.011379 5.76%
3 Gate.ioINK/USDT $8,586 $0.010552 0.22%
4 ZB.COMINK/BTC $4,788 $0.010319 0.12%
5 ZB.COMINK/USDT $1,515 $0.010184 0.04%
6 Gate.ioINK/ETH $730 $0.010980 0.02%
7 ExmoINK/USD $616 $0.010769 0.02%
8 ExmoINK/ETH $533 $0.011140 0.01%
9 Gate.ioINK/BTC $278 $0.011021 0.01%
10 HitBTCINK/BTC $119 $0.010667 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,918,086$0.011105

152. DIPNET DIPNET (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 IDAXDPN/BTC $2,093,744 $0.000896 53.66%
2 IDAXDPN/ETH $1,807,963 $0.000864 46.34%
3 HitBTCDPN/BTC $197 $0.001075 0.01%
4 FCoinDPN/ETH $0 $0.001027 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$3,901,904$0.000881

153. High Performance Blockchain High Performance Blockchain (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExHPB/USDT $2,747,068 $0.502466 70.42%
2 BiboxHPB/BTC $247,644 $0.492004 6.35%
3 BiboxHPB/ETH $240,983 $0.495319 6.18%
4 Bit-ZHPB/BTC $240,077 $0.501502 6.15%
5 BiboxHPB/USDT $184,314 $0.497642 4.72%
6 OKExHPB/BTC $154,712 $0.501770 3.97%
7 IndodaxHPB/IDR $36,329 $0.483883 0.93%
8 KuCoinHPB/BTC $18,061 $0.499262 0.46%
9 Bit-ZHPB/ETH $10,489 $0.505158 0.27%
10 KuCoinHPB/ETH $7,213 $0.502658 0.18%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,900,985$0.500859

154. Everex Everex (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceEVX/BTC $3,090,778 $0.887059 79.75%
2 BinanceEVX/ETH $223,745 $0.886037 5.77%
3 BX ThailandEVX/THB $200,096 $0.886206 5.16%
4 Huobi GlobalEVX/BTC $122,411 $0.883922 3.16%
5 Huobi GlobalEVX/ETH $70,320 $0.891232 1.81%
6 Huobi KoreaEVX/ETH $60,334 $0.891232 1.56%
7 Huobi KoreaEVX/BTC $56,556 $0.883922 1.46%
8 HitBTCEVX/BTC $21,033 $0.885535 0.54%
9 IDEXEVX/ETH $11,350 $0.884849 0.29%
10 HitBTCEVX/ETH $10,918 $0.903839 0.28%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,875,599$0.886984

155. BOLT BOLT (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BitMaxBOLT/USDT $1,034,788 $0.028432 26.88%
2 BitMaxBOLT/BTC $1,029,861 $0.028001 26.75%
3 HotbitBOLT/BTC $674,787 $0.026670 17.53%
4 HotbitBOLT/ETH $580,182 $0.028920 15.07%
5 HotbitBOLT/USDT $427,448 $0.028455 11.10%
6 Binance DEXBOLT/BNB $102,944 $0.026166 2.67%
7 Switcheo NetworkBOLT/ETH $0 $0.024454 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$3,850,011$0.028023

156. Acute Angle Cloud Acute Angle Cloud (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExAAC/BTC $2,736,483 $0.008763 72.76%
2 OKExAAC/USDT $688,900 $0.008773 18.32%
3 LBankAAC/ETH $162,522 $0.008801 4.32%
4 OKExAAC/ETH $141,208 $0.008741 3.75%
5 Huobi GlobalAAC/BTC $25,714 $0.008602 0.68%
6 Huobi GlobalAAC/ETH $5,911 $0.008754 0.16%
7 Huobi KoreaAAC/ETH $0 $0.008754 0.00%
8 Huobi KoreaAAC/BTC $0 $0.008602 0.00%
9 CoinTigerAAC/BTC $0 $0.007437 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$3,760,739$0.008765

157. Verge Verge (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceXVG/BTC $1,780,951 $0.009139 47.61%
2 BiteBTCXVG/ETH $432,509 $0.011291 11.56%
3 HitBTCXVG/BTC $332,554 $0.009086 8.89%
4 BittrexXVG/BTC $305,592 $0.009139 8.17%
5 BiteBTCXVG/BTC $290,164 $0.011111 7.76%
6 BinanceXVG/ETH $186,546 $0.009125 4.99%
7 UpbitXVG/BTC $130,159 $0.009050 3.48%
8 Huobi GlobalXVG/BTC $76,707 $0.009399 2.05%
9 BittrexXVG/USDT $63,969 $0.009226 1.71%
10 Gate.ioXVG/USDT $35,678 $0.009097 0.95%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,740,792$0.009137

158. Bancor Bancor (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Bancor NetworkBNT/ETH $726,221 $0.747641 19.46%
2 ABCCBNT/BTC $655,008 $0.741814 17.56%
3 LATOKENBNT/ETH $622,913 $0.745960 16.70%
4 BinanceBNT/BTC $266,309 $0.742083 7.14%
5 Bancor NetworkPOE/BNT $225,508 $0.746093 6.04%
6 HitBTCBNT/USDT $139,802 $0.745994 3.75%
7 IDCMBNT/BTC $131,984 $0.739305 3.54%
8 HitBTCBNT/BTC $130,361 $0.746294 3.49%
9 Bancor NetworkEOS/BNT $88,966 $0.750120 2.38%
10 CoinBeneBNT/BTC $68,051 $0.744412 1.82%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,731,123$0.744957

159. Asch Asch (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Bit-ZXAS/BTC $2,961,326 $0.121242 79.44%
2 CoinEggXAS/BTC $673,710 $0.113804 18.07%
3 OKExXAS/OKB $46,543 $0.112437 1.25%
4 OKExXAS/USDT $38,220 $0.111547 1.03%
5 OKExXAS/BTC $7,900 $0.112012 0.21%
6 DragonEXXAS/USDT $0 $0.297460 0.00%
7 IquantXAS/BTC $0 $0.136135 0.00%
8 IquantXAS/USDT $0 $0.125621 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$3,727,700$0.119669

160. Blockcloud Blockcloud (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExBLOC/USDT $2,078,198 $0.017807 55.85%
2 OKExBLOC/OKB $1,015,731 $0.017824 27.30%
3 OKExBLOC/BTC $425,087 $0.017741 11.42%
4 HotbitBLOC/ETH $99,061 $0.016593 2.66%
5 LBankBLOC/USDT $62,975 $0.017336 1.69%
6 HotbitBLOC/BTC $20,160 $0.016199 0.54%
7 HotbitBLOC/USDT $19,575 $0.017616 0.53%
8 CoinExchangeBLOC/BTC $0 $0.012096 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$3,720,787$0.017754

161. WaykiChain WaykiChain (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Huobi GlobalWICC/USDT $1,218,953 $0.267915 32.77%
2 BKEXWICC/USDT $1,024,231 $0.263091 27.54%
3 CoinTigerWICC/USDT $593,295 $0.229797 15.95%
4 CHAOEXWICC/BTC $547,544 $0.266655 14.72%
5 DragonEXWICC/USDT $124,639 $0.273341 3.35%
6 CHAOEXWICC/ETH $88,663 $0.267631 2.38%
7 Huobi GlobalWICC/BTC $41,769 $0.266924 1.12%
8 HotbitWICC/ETH $25,406 $0.290055 0.68%
9 HotbitWICC/BTC $22,092 $0.295328 0.59%
10 DOBI ExchangeWICC/USDT $18,405 $0.235792 0.49%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,719,620$0.260611

162. Gas Gas (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 P2PB2BGAS/BTC $814,240 $3.34 21.94%
2 BitMaxGAS/BTC $784,992 $3.36 21.15%
3 Huobi GlobalGAS/BTC $529,906 $3.34 14.28%
4 BinanceGAS/BTC $472,292 $3.34 12.73%
5 BitrueGAS/XRP $312,652 $3.34 8.43%
6 DragonEXGAS/USDT $264,177 $3.27 7.12%
7 UpbitGAS/KRW $130,127 $3.20 3.51%
8 OKExGAS/USDT $92,926 $3.36 2.50%
9 DigiFinexGAS/USDT $72,671 $3.34 1.96%
10 Trade.ioGAS/BTC $44,363 $3.23 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,710,724$3.33

163. Storm Storm (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceSTORM/BTC $2,248,588 $0.003315 61.60%
2 UpbitSTORM/KRW $812,380 $0.003363 22.25%
3 BinanceSTORM/ETH $175,537 $0.003331 4.81%
4 BinanceSTORM/BNB $157,493 $0.003311 4.31%
5 BittrexSTORM/BTC $73,471 $0.003405 2.01%
6 BittrexSTORM/ETH $58,147 $0.003290 1.59%
7 UpbitSTORM/ETH $39,734 $0.003288 1.09%
8 UpbitSTORM/BTC $21,511 $0.003405 0.59%
9 BitrueSTORM/XRP $20,347 $0.003322 0.56%
10 BitrueSTORM/BTC $14,757 $0.003315 0.40%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,650,348$0.003328

164. COVA COVA (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BitMaxCOVA/ETH $1,063,855 $0.004965 29.24%
2 BitMaxCOVA/USDT $714,338 $0.004982 19.64%
3 BitMaxCOVA/BTC $713,438 $0.004937 19.61%
4 HotbitCOVA/BTC $440,964 $0.004704 12.12%
5 HotbitCOVA/ETH $353,887 $0.004937 9.73%
6 Huobi GlobalCOVA/BTC $295,908 $0.004901 8.13%
7 Huobi GlobalCOVA/ETH $55,507 $0.004893 1.53%
8 IDEXCOVA/ETH $75 $0.005434 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$3,637,972$0.004922

165. iExec RLC iExec RLC (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceRLC/BTC $2,616,659 $0.406827 73.23%
2 BittrexRLC/BTC $348,458 $0.404856 9.75%
3 BinanceRLC/ETH