Vốn Hóa Thị Trường:

Xếp Hạng Khối Lượng Trong 24 giờ (Tiền Tệ)

1. Bitcoin Bitcoin (31.09%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExBCD/BTC $496,249,406 $6557.22 9.91%
2 BinanceBTC/USDT $352,197,241 $6508.80 7.03%
3 OKExBTC/USDT $270,416,950 $6506.04 5.40%
4 BitfinexBTC/USD $176,916,313 $6507.20 3.53%
5 HuobiBTC/USDT $169,140,136 $6506.15 3.38%
6 ZB.COMQTUM/BTC $83,277,358 $6579.92 1.66%
7 ZB.COMBTC/USDT $76,564,498 $6511.10 1.53%
8 OOOBTCBTC/USDT $67,095,637 $6506.62 1.34%
9 HitBTCBTC/USDT $66,950,686 $6510.12 1.34%
10 Coinbase ProBTC/USD $65,832,059 $6504.63 1.31%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,008,731,673$6524.32

2. Tether Tether (22.29%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceBTC/USDT $352,197,241 $1.00 9.81%
2 OKExBTC/USDT $270,416,950 $1.00 7.53%
3 OKExEOS/USDT $172,082,978 $1.00 4.79%
4 HuobiBTC/USDT $169,140,136 $1.00 4.71%
5 HuobiEOS/USDT $139,377,406 $1.00 3.88%
6 HuobiETH/USDT $132,587,047 $1.00 3.69%
7 ZB.COMDASH/USDT $131,072,650 $1.00 3.65%
8 OKExETH/USDT $125,980,671 $1.00 3.51%
9 OKExETC/USDT $118,283,760 $1.00 3.29%
10 BinanceETH/USDT $87,710,672 $1.00 2.44%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,590,920,891$1.00

3. Ethereum Ethereum (11.48%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiETH/USDT $132,587,047 $302.33 7.17%
2 OKExETH/USDT $125,980,671 $302.19 6.81%
3 BinanceETH/USDT $87,710,672 $302.75 4.74%
4 BitfinexETH/USD $73,412,056 $302.22 3.97%
5 HuobiEOS/ETH $71,228,095 $302.85 3.85%
6 BinanceETH/BTC $57,136,015 $302.40 3.09%
7 HuobiETH/BTC $51,804,195 $302.62 2.80%
8 Coinbase ProETH/USD $46,425,818 $302.47 2.51%
9 LBankEOS/ETH $42,987,056 $302.26 2.32%
10 DigiFinexEOS/ETH $38,093,804 $303.58 2.06%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,849,618,232$302.49

4. EOS EOS (6.00%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExEOS/USDT $172,082,978 $5.21 17.80%
2 HuobiEOS/USDT $139,377,406 $5.20 14.42%
3 BinanceEOS/USDT $76,315,531 $5.20 7.90%
4 HuobiEOS/ETH $71,228,095 $5.22 7.37%
5 BitfinexEOS/USD $68,804,239 $5.20 7.12%
6 HuobiEOS/BTC $64,085,546 $5.21 6.63%
7 LBankEOS/ETH $42,987,056 $5.23 4.45%
8 DigiFinexEOS/ETH $38,093,804 $5.21 3.94%
9 BinanceEOS/BTC $33,987,921 $5.21 3.52%
10 UpbitEOS/KRW $32,919,315 $5.32 3.41%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$966,530,092$5.21

5. Bitcoin Diamond Bitcoin Diamond (3.09%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExBCD/BTC $496,249,406 $1.21 99.60%
2 OKExBCD/USDT $490,027 $1.24 0.10%
3 Gate.ioBCD/USDT $388,508 $1.23 0.08%
4 HuobiBCD/BTC $267,648 $6.00 0.05%
5 IndodaxBCD/IDR $205,782 $1.19 0.04%
6 BinanceBCD/BTC $187,907 $11.00 0.04%
7 QBTCBCD/CNY $107,974 $1.10 0.02%
8 Gate.ioBCD/BTC $102,498 $1.23 0.02%
9 ExratesBCD/BTC $94,516 $1.11 0.02%
10 ExratesBCD/USD $78,630 $1.36 0.02%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$498,251,382$1.21

6. Ethereum Classic Ethereum Classic (3.09%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExETC/USDT $118,283,760 $14.21 23.77%
2 BinanceETC/USDT $60,541,806 $14.20 12.17%
3 OKExETC/BTC $41,581,409 $14.22 8.36%
4 BinanceETC/BTC $36,662,812 $14.22 7.37%
5 HuobiETC/USDT $33,428,274 $14.22 6.72%
6 BitfinexETC/USD $33,030,335 $14.22 6.64%
7 UpbitETC/KRW $23,335,956 $14.53 4.69%
8 Coinbase ProETC/USD $21,006,121 $14.26 4.22%
9 Bit-ZETC/BTC $15,616,591 $14.22 3.14%
10 BithumbETC/KRW $14,000,475 $14.47 2.81%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$497,579,140$14.24

7. Bitcoin Cash Bitcoin Cash (2.73%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExBCH/USDT $82,388,798 $562.53 18.76%
2 HuobiBCH/USDT $63,129,064 $562.87 14.37%
3 HuobiBCH/BTC $55,374,711 $563.09 12.61%
4 BinanceBCC/USDT $32,783,400 $562.55 7.46%
5 HitBTCBCH/BTC $24,145,010 $562.53 5.50%
6 OKExBCH/BTC $19,413,478 $562.94 4.42%
7 BinanceBCC/BTC $14,504,668 $562.88 3.30%
8 BitfinexBCH/USD $13,866,150 $562.42 3.16%
9 YoBitBCC/BTC $13,185,041 $563.80 3.00%
10 Bit-ZBCH/BTC $10,098,851 $562.88 2.30%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$439,197,296$562.79

8. XRP XRP (2.13%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BitbankXRP/JPY $72,484,436 $0.328311 21.12%
2 HuobiXRP/USDT $33,390,938 $0.327390 9.73%
3 HuobiXRP/BTC $23,779,043 $0.327839 6.93%
4 BinanceXRP/BTC $22,500,085 $0.327905 6.55%
5 BinanceXRP/USDT $19,726,605 $0.327460 5.75%
6 OKExXRP/USDT $18,285,166 $0.327190 5.33%
7 BithumbXRP/KRW $17,934,876 $0.335082 5.22%
8 HitBTCXRP/BTC $17,021,473 $0.327905 4.96%
9 BitfinexXRP/USD $15,730,057 $0.327080 4.58%
10 UpbitXRP/KRW $13,624,645 $0.334188 3.97%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$343,252,546$0.328652

9. Litecoin Litecoin (1.51%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExLTC/BTC $39,585,262 $59.16 16.30%
2 OKExLTC/USDT $29,037,269 $59.03 11.96%
3 HuobiLTC/USDT $17,262,680 $59.06 7.11%
4 HuobiLTC/BTC $13,040,857 $59.14 5.37%
5 Coinbase ProLTC/USD $12,551,130 $59.09 5.17%
6 BinanceLTC/USDT $12,092,739 $59.05 4.98%
7 BinanceLTC/BTC $10,405,983 $59.17 4.29%
8 BitfinexLTC/USD $7,972,573 $59.09 3.28%
9 BCEXLTC/CKUSD $7,841,857 $58.89 3.23%
10 Bit-ZLTC/BTC $7,111,897 $59.04 2.93%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$242,841,181$59.09

10. Qtum Qtum (1.36%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ZB.COMQTUM/BTC $83,277,358 $4.78 37.92%
2 LBankQTUM/BTC $39,688,257 $4.81 18.07%
3 LBankQTUM/USDT $16,912,834 $4.79 7.70%
4 LBankQTUM/ETH $15,921,499 $4.83 7.25%
5 OKExQTUM/USDT $5,229,166 $4.78 2.38%
6 BitForexQTUM/USDT $4,964,487 $4.78 2.26%
7 BCEXQTUM/BTC $4,952,637 $4.56 2.26%
8 AllcoinQTUM/CKUSD $4,596,300 $5.71 2.09%
9 BithumbQTUM/KRW $4,465,856 $4.92 2.03%
10 OKExQTUM/BTC $3,629,284 $4.79 1.65%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$219,614,127$4.81

11. Dash Dash (1.15%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ZB.COMDASH/USDT $131,072,650 $160.30 70.61%
2 YoBitDASH/BTC $6,857,839 $160.86 3.69%
3 ExratesDASH/BTC $5,660,127 $161.39 3.05%
4 HitBTCDASH/BTC $5,569,614 $160.67 3.00%
5 HuobiDASH/USDT $4,630,221 $160.57 2.49%
6 HuobiDASH/BTC $3,968,357 $160.80 2.14%
7 Bit-ZDASH/BTC $2,953,960 $160.66 1.59%
8 HitBTCDASH/USDT $2,707,116 $160.33 1.46%
9 BinanceDASH/BTC $2,491,489 $160.66 1.34%
10 LBankDASH/BTC $2,458,767 $160.60 1.32%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$185,616,319$160.41

12. TRON TRON (0.88%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExTRX/BTC $21,367,367 $0.022095 15.11%
2 BinanceTRX/USDT $19,002,980 $0.022090 13.44%
3 BinanceTRX/BTC $16,651,210 $0.022095 11.77%
4 HuobiTRX/USDT $16,191,423 $0.022076 11.45%
5 UpbitTRX/KRW $11,016,750 $0.022696 7.79%
6 OKExTRX/USDT $8,918,492 $0.022120 6.31%
7 Bit-ZTRX/BTC $8,908,423 $0.022095 6.30%
8 HuobiTRX/BTC $5,410,043 $0.022147 3.83%
9 OKExTRX/ETH $4,480,231 $0.022137 3.17%
10 BithumbTRX/KRW $3,468,756 $0.024126 2.45%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$141,436,425$0.022216

13. Ontology Ontology (0.77%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceONT/USDT $29,999,141 $2.26 24.26%
2 BinanceONT/BTC $29,289,223 $2.27 23.69%
3 HuobiONT/USDT $25,068,412 $2.26 20.27%
4 OKExONT/USDT $17,259,168 $2.25 13.96%
5 UpbitONT/KRW $5,833,132 $2.30 4.72%
6 Gate.ioONT/USDT $4,313,643 $2.26 3.49%
7 BinanceONT/ETH $3,577,741 $2.26 2.89%
8 OKExONT/BTC $2,924,227 $2.26 2.36%
9 HuobiONT/BTC $2,504,220 $2.26 2.03%
10 HuobiONT/ETH $1,411,283 $2.26 1.14%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$123,655,697$2.26

14. CK USD CK USD (0.71%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BCEXBTC/CKUSD $37,903,571 $0.984542 33.13%
2 BCEXETH/CKUSD $21,934,524 $0.987290 19.17%
3 AllcoinBTC/CKUSD $15,692,552 $0.977711 13.72%
4 AllcoinETH/CKUSD $14,427,296 $0.976588 12.61%
5 BCEXLTC/CKUSD $7,841,857 $0.981772 6.85%
6 AllcoinQTUM/CKUSD $4,596,300 $0.826728 4.02%
7 BCEXXLM/CKUSD $3,291,006 $1.00 2.88%
8 BCEXETC/CKUSD $2,496,778 $0.986594 2.18%
9 BCEXQTUM/CKUSD $2,036,173 $0.989685 1.78%
10 BCEXZEC/CKUSD $1,276,390 $1.05 1.12%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$114,403,455$0.977784

15. NEO NEO (0.61%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceNEO/USDT $22,214,466 $19.02 22.44%
2 BinanceNEO/BTC $15,726,068 $19.01 15.88%
3 BitfinexNEO/USD $12,062,931 $19.00 12.18%
4 UpbitNEO/KRW $7,641,858 $19.42 7.72%
5 LBankNEO/USDT $5,271,833 $18.96 5.32%
6 LBankNEO/BTC $4,158,583 $19.00 4.20%
7 HitBTCNEO/USDT $3,297,023 $19.06 3.33%
8 HuobiNEO/USDT $3,068,718 $19.02 3.10%
9 QryptosNEO/BTC $2,851,422 $18.96 2.88%
10 OKExNEO/USDT $2,807,600 $19.03 2.84%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$99,012,457$19.05

16. VeChain VeChain (0.57%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceVET/BTC $43,398,488 $0.013945 47.65%
2 BinanceVET/USDT $37,156,674 $0.013885 40.80%
3 BinanceVET/ETH $4,537,290 $0.013904 4.98%
4 Gate.ioVET/USDT $1,480,965 $0.013704 1.63%
5 HuobiVET/BTC $1,283,024 $0.013855 1.41%
6 BinanceVET/BNB $1,272,276 $0.013828 1.40%
7 KucoinVET/BTC $463,220 $0.014010 0.51%
8 HuobiVET/ETH $391,250 $0.013886 0.43%
9 LBankVET/BTC $385,579 $0.013945 0.42%
10 LBankVTHO/VET $366,409 $0.014783 0.40%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$91,076,484$0.013915

17. Cardano Cardano (0.56%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitADA/KRW $28,979,688 $0.107226 32.09%
2 BinanceADA/USDT $21,365,916 $0.104453 23.66%
3 BinanceADA/BTC $20,607,182 $0.104544 22.82%
4 HuobiADA/USDT $5,183,996 $0.104555 5.74%
5 BittrexADA/BTC $2,884,762 $0.104348 3.19%
6 BinanceADA/ETH $2,016,227 $0.104879 2.23%
7 UpbitADA/BTC $1,705,117 $0.103892 1.89%
8 ZB.COMADA/USDT $1,355,923 $0.104493 1.50%
9 HuobiADA/BTC $1,302,714 $0.104739 1.44%
10 BittrexADA/USDT $719,469 $0.104192 0.80%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$90,298,183$0.105412

18. Zcash Zcash (0.56%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LBankZEC/ETH $35,791,771 $152.62 39.74%
2 LBankZEC/BTC $6,994,136 $145.52 7.76%
3 HuobiZEC/USDT $5,991,981 $145.44 6.65%
4 HuobiZEC/BTC $5,575,382 $145.64 6.19%
5 YoBitZEC/BTC $5,058,665 $146.15 5.62%
6 BCEXZEC/BTC $4,323,473 $144.33 4.80%
7 HitBTCZEC/BTC $4,127,669 $145.79 4.58%
8 LBankZEC/USDT $3,157,896 $145.57 3.51%
9 Bit-ZZEC/BTC $2,418,654 $145.82 2.69%
10 HitBTCZEC/USDT $2,409,615 $145.77 2.68%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$90,073,486$148.88

19. Stellar Stellar (0.45%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceXLM/BTC $18,144,794 $0.230921 24.84%
2 BinanceXLM/USDT $11,279,758 $0.230314 15.44%
3 BCEXXLM/BTC $8,548,782 $0.232095 11.70%
4 UpbitXLM/KRW $8,430,980 $0.235898 11.54%
5 BCEXXLM/CKUSD $3,291,006 $0.225310 4.50%
6 CoinEggXLM/BTC $2,088,341 $0.228119 2.86%
7 PoloniexSTR/BTC $1,674,844 $0.231117 2.29%
8 ExratesXLM/BTC $1,558,257 $0.229872 2.13%
9 OKExXLM/BTC $1,368,590 $0.230856 1.87%
10 OKExXLM/USDT $1,190,758 $0.230104 1.63%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$73,057,040$0.231242

20. Bibox Token Bibox Token (0.39%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BiboxBIX/BTC $20,048,688 $0.540707 31.71%
2 BiboxBIX/ETH $17,111,683 $0.544589 27.07%
3 BiboxBTM/BIX $9,684,833 $0.541691 15.32%
4 BiboxBIX/USDT $9,016,595 $0.540779 14.26%
5 BiboxTTC/BIX $4,613,918 $0.542566 7.30%
6 HuobiBIX/BTC $1,322,270 $0.541033 2.09%
7 HuobiBIX/ETH $1,270,313 $0.545995 2.01%
8 BiboxLBA/BIX $56,155 $0.532393 0.09%
9 BiboxRED/BIX $30,920 $0.546471 0.05%
10 BiboxINSTAR/BIX $28,635 $0.541922 0.05%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$63,216,809$0.542164

21. OmiseGO OmiseGO (0.36%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiOMG/USDT $18,389,384 $4.21 31.45%
2 HuobiOMG/ETH $17,123,883 $4.23 29.29%
3 DigiFinexOMG/ETH $6,619,738 $4.21 11.32%
4 BitMartOMG/ETH $3,310,502 $4.21 5.66%
5 BitMartOMG/BTC $2,551,633 $4.22 4.36%
6 BinanceOMG/BTC $1,656,711 $4.22 2.83%
7 EthfinexOMG/USD $1,594,695 $4.22 2.73%
8 HuobiOMG/BTC $991,382 $4.21 1.70%
9 OKExOMG/USDT $689,898 $4.21 1.18%
10 BinanceOMG/ETH $524,229 $4.22 0.90%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$58,466,422$4.22

22. IOTA IOTA (0.30%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BitfinexMIOTA/USD $14,079,996 $0.527050 28.96%
2 BinanceIOTA/USDT $10,183,221 $0.526967 20.95%
3 BinanceIOTA/BTC $8,989,513 $0.525260 18.49%
4 OKExIOTA/USDT $4,746,220 $0.525065 9.76%
5 OKExIOTA/BTC $2,531,849 $0.525651 5.21%
6 CoinoneIOTA/KRW $2,009,831 $0.545066 4.13%
7 BitfinexMIOTA/BTC $1,672,650 $0.526824 3.44%
8 HuobiIOTA/USDT $849,305 $0.526166 1.75%
9 BinanceIOTA/ETH $831,856 $0.528142 1.71%
10 OKExIOTA/ETH $601,928 $0.526311 1.24%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$48,617,882$0.527190

23. Bytom Bytom (0.30%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BiboxBTM/BTC $13,173,941 $0.192272 27.11%
2 BiboxBTM/ETH $12,216,813 $0.192296 25.14%
3 BiboxBTM/BIX $9,684,833 $0.193151 19.93%
4 HuobiBTM/USDT $3,861,658 $0.191870 7.95%
5 OKExBTM/USDT $2,312,425 $0.191970 4.76%
6 Gate.ioBTM/USDT $1,846,220 $0.192170 3.80%
7 CoinEggBTM/BTC $1,504,624 $0.194944 3.10%
8 OKExBTM/BTC $1,045,267 $0.192402 2.15%
9 HuobiBTM/BTC $798,261 $0.192011 1.64%
10 HuobiBTM/ETH $566,311 $0.192496 1.17%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$48,596,224$0.192494

24. TrueChain TrueChain (0.22%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExTRUE/BTC $20,504,501 $0.529307 56.62%
2 OKExTRUE/USDT $11,820,200 $0.527372 32.64%
3 OKExTRUE/ETH $2,378,938 $0.527354 6.57%
4 OEXTRUE/BTC $1,443,336 $0.529307 3.99%
5 ZB.COMTRUE/USDT $40,336 $0.514768 0.11%
6 ZB.COMTRUE/BTC $20,846 $0.517926 0.06%
7 DragonEXTRUE/ETH $2,855 $0.547697 0.01%
8 HitBTCTRUE/BTC $1,668 $0.550615 0.00%
9 CoinBeneTRUE/ETH $298 $0.530470 0.00%
10 OEXTRUE/CNY $39 $0.474202 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$36,213,016$0.528527

25. Huobi Token Huobi Token (0.22%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiHT/USDT $15,219,875 $2.16 42.43%
2 BiboxHT/USDT $5,215,506 $2.16 14.54%
3 BiboxHT/BTC $4,897,409 $2.16 13.65%
4 BiboxHT/ETH $4,769,519 $2.17 13.30%
5 HuobiHT/ETH $2,557,607 $2.17 7.13%
6 HuobiHT/BTC $1,851,899 $2.16 5.16%
7 HuobiETC/HT $450,939 $2.17 1.26%
8 LBankHT/USDT $319,730 $2.17 0.89%
9 HuobiIOST/HT $282,271 $2.16 0.79%
10 HuobiBCH/HT $110,522 $2.16 0.31%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$35,867,217$2.16

26. Binance Coin Binance Coin (0.22%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceBNB/USDT $13,053,678 $10.31 37.26%
2 BinanceBNB/BTC $12,022,861 $10.31 34.32%
3 BinanceBNB/ETH $1,954,580 $10.35 5.58%
4 BinanceVET/BNB $1,272,276 $10.36 3.63%
5 LBankBNB/USDT $665,659 $10.40 1.90%
6 BinanceNANO/BNB $608,147 $10.28 1.74%
7 BinanceONT/BNB $562,675 $10.32 1.61%
8 BinanceXLM/BNB $549,251 $10.32 1.57%
9 BinanceETC/BNB $547,359 $10.30 1.56%
10 BinanceADA/BNB $437,937 $10.33 1.25%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$35,031,951$10.32

27. Hshare Hshare (0.22%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ZB.COMHSR/BTC $14,317,860 $3.17 41.20%
2 OKExHSR/BTC $8,385,199 $3.21 24.13%
3 OKExHSR/USDT $3,089,800 $3.20 8.89%
4 BithumbHSR/KRW $3,069,308 $6.90 8.83%
5 ZB.COMHSR/USDT $2,937,158 $3.18 8.45%
6 HuobiHSR/USDT $868,034 $3.22 2.50%
7 AllcoinHSR/CKUSD $698,142 $3.14 2.01%
8 OKExHSR/ETH $640,265 $3.22 1.84%
9 HuobiHSR/BTC $264,787 $3.22 0.76%
10 BinanceHSR/BTC $178,440 $4.65 0.51%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$34,748,405$3.19

28. Gifto Gifto (0.19%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExGTO/USDT $7,656,182 $0.085576 24.65%
2 OKExGTO/BTC $7,165,385 $0.085251 23.07%
3 KryptonoGTO/BTC $5,775,637 $0.085316 18.60%
4 OKExGTO/ETH $3,682,000 $0.085419 11.86%
5 KryptonoGTO/ETH $2,222,782 $0.085107 7.16%
6 KryptonoGTO/USDT $2,067,657 $0.085075 6.66%
7 BinanceGTO/BTC $1,294,024 $0.085056 4.17%
8 UpbitGTO/KRW $536,538 $0.086853 1.73%
9 BinanceGTO/ETH $292,477 $0.084919 0.94%
10 CPDAXGTO/BTC $155,521 $0.085316 0.50%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$31,053,561$0.085359

29. Mithril Mithril (0.19%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExMITH/BTC $8,929,640 $0.356564 28.92%
2 OKExMITH/USDT $8,918,606 $0.355716 28.89%
3 OKExMITH/ETH $4,522,916 $0.357625 14.65%
4 DigiFinexMITH/BTC $3,063,565 $0.357737 9.92%
5 BithumbMITH/KRW $2,414,218 $0.358314 7.82%
6 LBankMITH/QTUM $1,192,723 $0.311078 3.86%
7 DigiFinexMITH/ETH $1,102,443 $0.368819 3.57%
8 LBankMITH/ETH $586,366 $0.363032 1.90%
9 EthfinexMIT/ETH $50,959 $0.378907 0.17%
10 EthfinexMIT/BTC $37,881 $0.364123 0.12%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$30,875,460$0.355575

30. ICON ICON (0.18%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceICX/USDT $11,007,742 $0.662787 37.84%
2 BinanceICX/BTC $10,944,466 $0.666759 37.63%
3 UpbitICX/KRW $2,756,013 $0.681780 9.47%
4 BinanceICX/ETH $1,722,345 $0.668776 5.92%
5 BithumbICX/KRW $1,086,730 $0.819386 3.74%
6 OKExICX/BTC $417,675 $0.665325 1.44%
7 OKExICX/USDT $353,118 $0.664389 1.21%
8 BinanceICX/BNB $168,036 $0.669792 0.58%
9 OOOBTCICX/BTC $118,354 $0.672625 0.41%
10 HuobiICX/BTC $96,064 $0.698826 0.33%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$29,087,517$0.672684

31. Zilliqa Zilliqa (0.18%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceZIL/BTC $6,709,777 $0.038250 23.66%
2 BithumbZIL/KRW $4,362,307 $0.049145 15.39%
3 UpbitZIL/KRW $4,238,445 $0.039048 14.95%
4 HuobiZIL/USDT $4,093,338 $0.038266 14.44%
5 KorbitZIL/KRW $1,898,431 $0.038423 6.70%
6 BinanceZIL/ETH $1,742,787 $0.038242 6.15%
7 OKExZIL/USDT $1,038,696 $0.038212 3.66%
8 CoinoneZIL/KRW $957,917 $0.039316 3.38%
9 HuobiZIL/BTC $856,001 $0.038216 3.02%
10 HuobiZIL/ETH $667,836 $0.038324 2.36%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$28,353,197$0.040218

32. Infinity Economics Infinity Economics (0.17%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 CoinbeXIN/BTC $11,086,255 $0.005019 39.57%
2 BitBayXIN/BTC $9,914,454 $0.005279 35.38%
3 InfinityCoin ExchangeXIN/BTC $6,476,159 $0.005996 23.11%
4 SistemkoinXIN/TRY $435,806 $0.005793 1.56%
5 CoinbeXIN/ETH $65,261 $0.005151 0.23%
6 BitBayXIN/PLN $21,193 $0.005329 0.08%
7 SistemkoinXIN/BTC $13,491 $0.005084 0.05%
8 CoindealXIN/BTC $6,187 $0.005214 0.02%
Tổng cộng/ Trung bình$28,018,807$0.005350

33. Nano Nano (0.15%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceNANO/BTC $20,204,577 $1.87 82.69%
2 BinanceNANO/ETH $2,595,753 $1.87 10.62%
3 BinanceNANO/BNB $608,147 $1.87 2.49%
4 KucoinNANO/BTC $364,815 $1.86 1.49%
5 MercatoxXRB/BTC $151,202 $1.88 0.62%
6 BitinkaNANO/BTC $110,452 $1.87 0.45%
7 OKExNANO/BTC $103,399 $1.85 0.42%
8 OKExNANO/USDT $80,956 $1.81 0.33%
9 KucoinNANO/USDT $54,079 $1.83 0.22%
10 KucoinNANO/ETH $43,155 $1.89 0.18%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$24,434,893$1.87

34. IOST IOST (0.15%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiIOST/USDT $11,597,517 $0.015054 48.31%
2 BinanceIOST/BTC $3,328,501 $0.015052 13.86%
3 OKExIOST/USDT $2,623,706 $0.014905 10.93%
4 UpbitIOST/KRW $1,700,985 $0.015369 7.08%
5 OKExIOST/BTC $1,399,028 $0.014987 5.83%
6 HuobiIOST/BTC $1,217,339 $0.015017 5.07%
7 HuobiIOST/ETH $599,657 $0.015044 2.50%
8 BinanceIOST/ETH $589,560 $0.015017 2.46%
9 HuobiIOST/HT $282,271 $0.015006 1.18%
10 OKExIOST/ETH $279,736 $0.014990 1.17%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$24,008,475$0.015051

35. Cortex Cortex (0.14%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiCTXC/USDT $5,967,087 $0.433042 26.53%
2 HuobiCTXC/BTC $5,787,893 $0.434106 25.73%
3 HuobiCTXC/ETH $3,918,671 $0.433112 17.42%
4 OKExCTXC/USDT $1,927,003 $0.430241 8.57%
5 CoinTigerCTXC/BTC $1,563,254 $0.434301 6.95%
6 OKExCTXC/BTC $1,441,595 $0.431434 6.41%
7 CoinTigerCTXC/ETH $1,389,848 $0.434115 6.18%
8 OKExCTXC/ETH $319,827 $0.432239 1.42%
9 UEXCTXC/ETH $77,939 $0.432421 0.35%
10 CoinBeneCTXC/ETH $63,625 $0.432560 0.28%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$22,493,894$0.433124

36. Monero Monero (0.13%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HitBTCXMR/BTC $5,838,439 $96.72 27.19%
2 BinanceXMR/BTC $3,561,156 $96.62 16.59%
3 HitBTCXMR/USDT $2,441,338 $96.68 11.37%
4 PoloniexXMR/BTC $1,311,229 $96.72 6.11%
5 BitfinexXMR/USD $1,177,455 $96.76 5.48%
6 BitfinexXMR/BTC $975,418 $96.98 4.54%
7 BinanceXMR/ETH $677,412 $97.02 3.16%
8 ExratesXMR/BTC $610,835 $95.61 2.85%
9 BithumbXMR/KRW $519,837 $98.74 2.42%
10 B2BXXMR/USDT $505,033 $96.53 2.35%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$21,470,414$96.74

37. Nebulas Nebulas (0.12%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiNAS/USDT $4,784,985 $1.89 23.95%
2 BinanceNAS/BTC $4,026,641 $1.88 20.15%
3 HuobiNAS/BTC $2,665,319 $1.88 13.34%
4 OKExNAS/USDT $2,103,128 $1.87 10.53%
5 BinanceNAS/ETH $2,029,044 $1.88 10.16%
6 HuobiNAS/ETH $1,934,892 $1.88 9.68%
7 OKExNAS/BTC $992,341 $1.88 4.97%
8 Gate.ioNAS/USDT $608,327 $1.87 3.04%
9 OKExNAS/ETH $434,949 $1.88 2.18%
10 LBankNAS/ETH $266,564 $1.89 1.33%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$19,980,600$1.88

38. Coni Coni (0.12%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 CoinBeneCONI/BTC $10,693,863 $0.030561 55.44%
2 CoinBeneCONI/ETH $8,594,755 $0.030676 44.56%
Tổng cộng/ Trung bình$19,288,617$0.030612

39. NEM NEM (0.12%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ZaifXEM/JPY $4,776,701 $0.110864 24.94%
2 BinanceXEM/BTC $2,137,163 $0.111974 11.16%
3 UpbitXEM/KRW $2,126,900 $0.114375 11.11%
4 KryptonoXEM/BTC $1,742,518 $0.111648 9.10%
5 KryptonoXEM/ETH $1,303,984 $0.112834 6.81%
6 HitBTCXEM/BTC $1,175,371 $0.112039 6.14%
7 HuobiXEM/USDT $1,042,815 $0.111999 5.45%
8 BittrexXEM/BTC $1,017,794 $0.112626 5.32%
9 UpbitXEM/BTC $697,555 $0.111778 3.64%
10 HitBTCXEM/USDT $541,271 $0.111908 2.83%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$19,149,142$0.112031

40. 0x 0x (0.12%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceZRX/BTC $7,661,487 $0.804673 40.29%
2 BitMartZRX/ETH $2,432,704 $0.806109 12.79%
3 BithumbZRX/KRW $1,397,317 $1.72 7.35%
4 BitMartZRX/BTC $988,291 $0.799719 5.20%
5 OKExZRX/USDT $967,940 $0.802812 5.09%
6 BinanceZRX/ETH $948,733 $0.806312 4.99%
7 OKExZRX/BTC $545,033 $0.802261 2.87%
8 HitBTCZRX/USDT $455,752 $0.800389 2.40%
9 PoloniexZRX/BTC $379,627 $0.802587 2.00%
10 HuobiZRX/BTC $356,463 $0.801153 1.87%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$19,015,036$0.804200

41. Populous Populous (0.11%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinancePPT/BTC $7,212,001 $5.59 39.27%
2 OKExPPT/USDT $6,755,048 $5.53 36.78%
3 OKExPPT/BTC $1,497,334 $5.58 8.15%
4 LATOKENPPT/ETH $973,234 $5.68 5.30%
5 BinancePPT/ETH $944,600 $5.59 5.14%
6 OKExPPT/ETH $501,536 $5.59 2.73%
7 HitBTCPPT/BTC $142,636 $5.67 0.78%
8 MercatoxPPT/ETH $138,356 $5.72 0.75%
9 KucoinPPT/BTC $65,068 $5.57 0.35%
10 HitBTCPPT/ETH $50,096 $5.67 0.27%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$18,364,519$5.58

42. Lisk Lisk (0.10%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceLSK/BTC $3,415,839 $3.84 20.27%
2 Bit-ZLSK/BTC $2,444,359 $3.84 14.50%
3 YoBitLSK/BTC $2,366,785 $4.23 14.04%
4 BittrexLSK/BTC $1,717,999 $3.85 10.19%
5 PoloniexLSK/BTC $1,334,775 $3.85 7.92%
6 HitBTCLSK/BTC $1,091,839 $3.82 6.48%
7 BitBayLSK/PLN $709,906 $3.94 4.21%
8 UpbitLSK/KRW $616,180 $3.92 3.66%
9 HuobiLSK/BTC $534,623 $3.85 3.17%
10 UpbitLSK/BTC $468,046 $3.85 2.78%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$16,854,628$3.91

43. CyberMiles CyberMiles (0.10%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LBankCMT/BTC $5,055,041 $0.091313 31.02%
2 LBankCMT/ETH $4,523,980 $0.090846 27.76%
3 OKExCMT/ETH $2,571,506 $0.089578 15.78%
4 HuobiCMT/USDT $1,097,413 $0.089679 6.73%
5 BinanceCMT/BTC $879,829 $0.089162 5.40%
6 HuobiCMT/BTC $474,711 $0.089748 2.91%
7 OKExCMT/USDT $455,660 $0.089579 2.80%
8 HuobiCMT/ETH $388,926 $0.089572 2.39%
9 DragonEXCMT/USDT $345,079 $0.090580 2.12%
10 BinanceCMT/ETH $256,013 $0.089190 1.57%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$16,296,913$0.090486

44. Bit-Z Token Bit-Z Token (0.10%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Bit-ZBZ/BTC $6,332,302 $0.156648 40.87%
2 Bit-ZBZ/USDT $5,255,368 $0.155151 33.92%
3 Bit-ZBZ/ETH $3,907,736 $0.155373 25.22%
Tổng cộng/ Trung bình$15,495,407$0.155819

45. aelf aelf (0.10%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiELF/USDT $3,123,593 $0.434685 20.30%
2 BinanceELF/BTC $2,207,468 $0.434729 14.34%
3 OKExELF/BTC $2,191,917 $0.434273 14.24%
4 BithumbELF/KRW $1,510,805 $0.453924 9.82%
5 OKExELF/USDT $1,286,517 $0.434185 8.36%
6 HuobiELF/ETH $1,259,041 $0.435384 8.18%
7 BinanceELF/ETH $979,886 $0.438676 6.37%
8 HuobiELF/BTC $926,662 $0.434143 6.02%
9 BCEXELF/BTC $525,868 $0.320540 3.42%
10 OKExELF/ETH $397,364 $0.436984 2.58%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$15,390,661$0.432797

46. TrueUSD TrueUSD (0.08%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceTUSD/USDT $6,756,394 $1.00 53.36%
2 BinanceTUSD/BTC $3,873,696 $1.00 30.60%
3 CoinTigerTUSD/BTC $1,193,948 $1.00 9.43%
4 BittrexTUSD/BTC $398,781 $1.00 3.15%
5 BinanceTUSD/ETH $243,631 $1.00 1.92%
6 BinanceTUSD/BNB $72,511 $0.998502 0.57%
7 UpbitTUSD/BTC $45,754 $1.00 0.36%
8 BittrexTUSD/USDT $29,854 $0.998885 0.24%
9 BittrexTUSD/ETH $16,090 $1.01 0.13%
10 BitsoTUSD/MXN $9,575 $1.00 0.08%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$12,660,827$1.00

47. BitShares BitShares (0.07%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BitShares Asset ExchangeBITCNY/BTS $3,668,293 $0.112622 30.86%
2 ZB.COMBTS/USDT $1,751,405 $0.111499 14.73%
3 HuobiBTS/USDT $1,167,175 $0.111499 9.82%
4 CoinEggBTS/BTC $921,127 $0.114125 7.75%
5 ZB.COMBTS/BTC $781,244 $0.111387 6.57%
6 PoloniexBTS/BTC $718,309 $0.112104 6.04%
7 LBankBTS/ETH $676,047 $0.111767 5.69%
8 BinanceBTS/BTC $568,527 $0.111387 4.78%
9 HuobiBTS/BTC $375,995 $0.111909 3.16%
10 BitShares Asset ExchangeBITUSD/BTS $292,005 $0.112154 2.46%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$11,888,619$0.112172

48. Verge Verge (0.07%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceXVG/BTC $4,562,017 $0.014469 40.30%
2 BittrexXVG/BTC $2,856,584 $0.014469 25.23%
3 UpbitXVG/BTC $2,107,700 $0.014339 18.62%
4 BinanceXVG/ETH $610,952 $0.014543 5.40%
5 BittrexXVG/USDT $318,882 $0.014555 2.82%
6 HitBTCXVG/BTC $134,737 $0.014600 1.19%
7 BiteBTCXVG/BTC $127,345 $0.016620 1.12%
8 BiteBTCXVG/ETH $88,654 $0.013072 0.78%
9 BitfinexXVG/USD $67,544 $0.014424 0.60%
10 CryptopiaXVG/BTC $66,182 $0.014469 0.58%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$11,321,296$0.014464

49. Pundi X Pundi X (0.07%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceNPXS/BTC $8,814,756 $0.001890 81.15%
2 BinanceNPXS/ETH $1,533,055 $0.001849 14.11%
3 HotbitNPXS/ETH $202,851 $0.001837 1.87%
4 CoinBeneNPXS/ETH $108,107 $0.001828 1.00%
5 CoinnestNPXS/KRW $103,489 $0.001698 0.95%
6 LATOKENNPXS/LA $24,103 $0.001831 0.22%
7 CoinrailNPXS/BTC $23,754 $0.001825 0.22%
8 TokenomyNPXS/BTC $15,534 $0.001825 0.14%
9 BitbnsNPXS/INR $9,286 $0.002005 0.09%
10 CoinBeneNPXS/USDT $8,129 $0.001832 0.07%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$10,862,610$0.001882

50. MCO MCO (0.07%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExMCO/BTC $4,199,439 $4.89 39.35%
2 BithumbMCO/KRW $1,600,087 $4.99 14.99%
3 BinanceMCO/BTC $1,193,788 $4.89 11.19%
4 Bit-ZMCO/BTC $900,340 $4.91 8.44%
5 OKExMCO/USDT $781,098 $4.88 7.32%
6 LATOKENMCO/ETH $549,879 $4.86 5.15%
7 BittrexMCO/BTC $250,813 $4.90 2.35%
8 UpbitMCO/KRW $226,247 $5.01 2.12%
9 HuobiMCO/BTC $179,435 $4.88 1.68%
10 BinanceMCO/ETH $167,573 $4.90 1.57%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$10,672,574$4.89

51. Aeternity Aeternity (0.07%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BithumbAE/KRW $2,738,462 $5.59 25.88%
2 Gate.ioAE/USDT $2,367,894 $1.12 22.37%
3 BinanceAE/BTC $1,303,418 $1.12 12.32%
4 LATOKENAE/ETH $1,003,096 $1.10 9.48%
5 DragonEXAE/USDT $653,932 $1.14 6.18%
6 ZB.COMAE/USDT $521,612 $1.14 4.93%
7 BinanceAE/ETH $430,176 $1.12 4.06%
8 OKExAE/USDT $396,351 $1.12 3.75%
9 HADAXAE/BTC $269,483 $1.12 2.55%
10 HADAXAE/ETH $177,461 $1.13 1.68%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$10,582,902$1.12

52. Mainframe Mainframe (0.06%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceMFT/BTC $5,605,019 $0.006451 58.53%
2 UpbitMFT/BTC $2,015,960 $0.006516 21.05%
3 BittrexMFT/BTC $1,565,640 $0.006516 16.35%
4 BinanceMFT/ETH $256,234 $0.006511 2.68%
5 Bancor NetworkMFT/BNT $69,844 $0.006526 0.73%
6 BinanceMFT/BNB $37,370 $0.006563 0.39%
7 HotbitMFT/ETH $12,229 $0.005259 0.13%
8 HotbitMFT/BTC $9,108 $0.005040 0.10%
9 CoinbeMFT/BTC $2,472 $0.006516 0.03%
10 IDEXMFT/ETH $2,294 $0.007305 0.02%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$9,576,215$0.006475

53. Augur Augur (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BithumbREP/KRW $4,731,813 $157.45 53.68%
2 BinanceREP/BTC $1,058,105 $18.96 12.00%
3 LATOKENREP/ETH $803,065 $18.56 9.11%
4 UpbitREP/KRW $478,940 $19.26 5.43%
5 BittrexREP/BTC $391,952 $19.03 4.45%
6 UpbitREP/BTC $187,475 $18.88 2.13%
7 PoloniexREP/BTC $174,154 $18.83 1.98%
8 KrakenREP/BTC $135,759 $18.88 1.54%
9 BinanceREP/ETH $120,918 $18.98 1.37%
10 BittrexREP/ETH $110,892 $18.79 1.26%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$8,815,163$18.90

54. Metaverse ETP Metaverse ETP (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BitfinexETP/USD $7,281,647 $3.00 88.37%
2 BitfinexETP/BTC $649,288 $3.00 7.88%
3 BitfinexETP/ETH $111,804 $3.00 1.36%
4 QBTCETP/CNY $76,512 $2.65 0.93%
5 HitBTCETP/USDT $37,331 $2.65 0.45%
6 CoinBeneETP/BTC $30,439 $2.95 0.37%
7 Bit-ZETP/BTC $17,809 $2.87 0.22%
8 HitBTCETP/ETH $17,396 $2.61 0.21%
9 HitBTCETP/BTC $12,300 $2.67 0.15%
10 QBTCETP/USDT $5,030 $2.79 0.06%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$8,240,247$3.00

55. Selfkey Selfkey (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceKEY/BTC $7,536,017 $0.006648 91.90%
2 BinanceKEY/ETH $446,683 $0.006654 5.45%
3 OKExKEY/BTC $76,345 $0.006713 0.93%
4 OKExKEY/USDT $71,863 $0.006806 0.88%
5 KucoinKEY/BTC $43,517 $0.006713 0.53%
6 OKExKEY/ETH $17,846 $0.006751 0.22%
7 KucoinKEY/ETH $7,536 $0.006730 0.09%
8 RightBTCKEY/BTC $118 $0.005866 0.00%
9 TidexKEY/BTC $47 $0.007039 0.00%
10 GatecoinKEY/BTC $0 $0.008799 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$8,199,973$0.006651

56. bitCNY bitCNY (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BitShares Asset ExchangeBITCNY/BTS $3,668,293 $0.154355 45.80%
2 CoinTigerBTC/BITCNY $2,124,824 $0.155095 26.53%
3 CoinTigerETH/BITCNY $1,883,641 $0.155299 23.52%
4 BitShares Asset ExchangeBITUSD/BITCNY $136,413 $0.154256 1.70%
5 CoinTigerTRX/BITCNY $105,850 $0.156228 1.32%
6 CoinTigerXEM/BITCNY $73,300 $0.157814 0.92%
7 CoinTigerGTO/BITCNY $7,826 $0.193905 0.10%
8 OpenLedger DEXYOYOW/BITCNY $5,506 $0.144836 0.07%
9 OpenLedger DEXEOS/BITCNY $1,568 $0.162986 0.02%
10 OpenLedger DEXBTC/BITCNY $816 $0.151926 0.01%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$8,008,673$0.154869

57. TenX TenX (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BithumbPAY/KRW $2,526,017 $3.89 33.48%
2 OKExPAY/BTC $1,287,289 $0.601712 17.06%
3 OKExPAY/USDT $1,211,336 $0.602934 16.05%
4 LATOKENPAY/ETH $591,481 $0.606992 7.84%
5 OKExPAY/ETH $570,708 $0.603578 7.56%
6 HuobiPAY/BTC $415,601 $0.604515 5.51%
7 BittrexPAY/BTC $271,526 $0.600278 3.60%
8 Gate.ioPAY/USDT $130,683 $0.605537 1.73%
9 Bit-ZPAY/BTC $128,742 $0.604189 1.71%
10 HuobiPAY/ETH $122,307 $0.605188 1.62%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$7,545,951$0.603338

58. Ethos Ethos (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BithumbETHOS/KRW $4,868,415 $4.07 65.63%
2 BinanceBQX/BTC $2,238,561 $0.522392 30.18%
3 BinanceBQX/ETH $304,367 $0.529503 4.10%
4 IDEXETHOS/ETH $3,107 $0.754794 0.04%
5 CoinExchangeETHOS/BTC $2,877 $0.511573 0.04%
6 HitBTCBQX/ETH $605 $0.506887 0.01%
7 CoinExchangeETHOS/ETH $270 $0.606325 0.00%
8 AirSwapETHOS/ETH $84 $0.419592 0.00%
9 LivecoinETHOS/BTC $60 $0.492541 0.00%
10 Kyber NetworkETHOS/ETH $35 $0.465975 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$7,418,437$0.523512

59. Bitcoin Gold Bitcoin Gold (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HitBTCBTG/BTC $1,839,042 $18.66 25.31%
2 BinanceBTG/BTC $589,307 $18.59 8.11%
3 OKExBTG/USDT $579,189 $18.54 7.97%
4 SistemkoinBTG/TRY $541,117 $18.85 7.45%
5 OKExBTG/BTC $532,758 $18.53 7.33%
6 BithumbBTG/KRW $491,578 $23.55 6.76%
7 BitfinexBTG/USD $476,064 $18.62 6.55%
8 BitinkaBTG/BTC $383,089 $18.76 5.27%
9 BittrexBTG/BTC $194,430 $18.53 2.68%
10 HitBTCBTG/ETH $193,448 $18.67 2.66%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$7,267,261$19.06

60. Power Ledger Power Ledger (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BithumbPOWR/KRW $1,640,720 $1.03 24.04%
2 UpbitPOWR/KRW $1,359,618 $0.206410 19.93%
3 LATOKENPOWR/ETH $1,210,851 $0.198420 17.75%
4 BinancePOWR/BTC $685,824 $0.203026 10.05%
5 HuobiPOWR/BTC $478,221 $0.202570 7.01%
6 HuobiPOWR/ETH $406,860 $0.202922 5.96%
7 BittrexPOWR/BTC $271,491 $0.201918 3.98%
8 UpbitPOWR/BTC $225,139 $0.199637 3.30%
9 DigiFinexPOWR/BTC $193,870 $0.203156 2.84%
10 DigiFinexPOWR/ETH $159,962 $0.204168 2.34%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$6,823,586$0.202607

61. All Sports All Sports (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiSOC/USDT $2,609,400 $0.025208 38.33%
2 HuobiSOC/BTC $1,330,077 $0.025141 19.54%
3 OKExSOC/USDT $1,228,269 $0.025208 18.04%
4 OKExSOC/BTC $559,991 $0.025283 8.23%
5 OKExSOC/ETH $512,861 $0.025344 7.53%
6 HuobiSOC/ETH $344,245 $0.025184 5.06%
7 CoinTigerSOC/BTC $123,487 $0.023979 1.81%
8 HotbitSOC/ETH $59,054 $0.023538 0.87%
9 HotbitSOC/BTC $35,789 $0.024761 0.53%
10 HitBTCSOC/BTC $4,665 $0.024566 0.07%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$6,807,837$0.025171

62. TTC Protocol TTC Protocol (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BiboxTTC/BIX $4,613,918 $0.055898 68.05%
2 BiboxTTC/ETH $1,016,103 $0.055630 14.99%
3 BiboxTTC/BTC $634,212 $0.055518 9.35%
4 UEXTTC/ETH $498,444 $0.058161 7.35%
5 DEx.topTTC/ETH $17,096 $0.054790 0.25%
Tổng cộng/ Trung bình$6,779,774$0.055986

63. Project Pai Project Pai (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiPAI/BTC $2,813,079 $0.451439 41.51%
2 HuobiPAI/ETH $1,555,398 $0.450142 22.95%
3 LBankPAI/ETH $1,165,661 $0.449535 17.20%
4 LBankPAI/BTC $753,206 $0.455088 11.12%
5 OOOBTCPAI/BTC $338,553 $0.445640 5.00%
6 BitfinexPAI/BTC $142,793 $0.444402 2.11%
7 BitfinexPAI/USD $7,571 $0.442000 0.11%
Tổng cộng/ Trung bình$6,776,261$0.450771

64. Golem Golem (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceGNT/BTC $1,049,881 $0.170177 15.55%
2 HuobiGNT/USDT $988,446 $0.169250 14.64%
3 UpbitGNT/KRW $900,068 $0.171562 13.33%
4 BittrexGNT/BTC $572,769 $0.168612 8.48%
5 OKExGNT/USDT $524,575 $0.168549 7.77%
6 BithumbGNT/KRW $449,335 $0.235004 6.66%
7 UpbitGNT/BTC $283,096 $0.168612 4.19%
8 OKExGNT/BTC $281,162 $0.169786 4.16%
9 HuobiGNT/BTC $265,488 $0.170503 3.93%
10 BinanceGNT/ETH $202,145 $0.170799 2.99%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$6,751,396$0.169829

65. Waltonchain Waltonchain (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceWTC/BTC $3,232,105 $2.86 48.65%
2 LATOKENWTC/ETH $792,465 $2.83 11.93%
3 OKExWTC/BTC $676,045 $2.86 10.18%
4 OKExWTC/USDT $449,998 $2.84 6.77%
5 BinanceWTC/ETH $442,666 $2.86 6.66%
6 HuobiWTC/BTC $414,105 $2.86 6.23%
7 OKExWTC/ETH $303,260 $2.87 4.57%
8 LATOKENWTC/LA $143,577 $2.84 2.16%
9 HuobiWTC/ETH $65,646 $2.88 0.99%
10 BinanceWTC/BNB $60,323 $2.86 0.91%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$6,643,055$2.86

66. Decentraland Decentraland (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LATOKENMANA/ETH $1,592,246 $0.074751 24.41%
2 BinanceMANA/BTC $838,125 $0.075605 12.85%
3 OKExMANA/BTC $772,445 $0.075605 11.84%
4 OKExMANA/USDT $660,408 $0.075367 10.12%
5 UEXMANA/ETH $575,237 $0.075985 8.82%
6 HuobiMANA/BTC $415,475 $0.075475 6.37%
7 HuobiMANA/ETH $321,785 $0.075730 4.93%
8 OKExMANA/ETH $243,667 $0.075563 3.74%
9 BittrexMANA/BTC $230,843 $0.075540 3.54%
10 UpbitMANA/BTC $188,611 $0.075540 2.89%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$6,522,648$0.075374

67. QuarkChain QuarkChain (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceQKC/BTC $4,986,995 $0.027889 77.76%
2 LATOKENQKC/ETH $669,087 $0.027433 10.43%
3 BinanceQKC/ETH $553,926 $0.027994 8.64%
4 LATOKENQKC/LA $172,959 $0.027463 2.70%
5 KucoinQKC/BTC $16,748 $0.027694 0.26%
6 Gate.ioQKC/USDT $7,184 $0.030789 0.11%
7 Gate.ioQKC/ETH $2,050 $0.027745 0.03%
8 KucoinQKC/ETH $2,003 $0.027736 0.03%
9 IDEXQKC/ETH $1,036 $0.027584 0.02%
10 LBankQKC/ETH $860 $0.027963 0.01%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$6,413,617$0.027842

68. APIS APIS (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 IDAXAPIS/BTC $6,292,365 $0.004170 99.26%
2 Bit-ZAPIS/BTC $46,350 $0.003454 0.73%
3 Bit-ZAPIS/ETH $525 $0.003371 0.01%
4 IDEXAPIS/ETH $0 $0.004959 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$6,339,240$0.004165

69. Status Status (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LATOKENSNT/ETH $1,559,665 $0.039772 24.93%
2 BinanceSNT/BTC $901,519 $0.040475 14.41%
3 UpbitSNT/KRW $797,772 $0.041103 12.75%
4 BithumbSNT/KRW $566,663 $0.129565 9.06%
5 HuobiSNT/USDT $454,056 $0.040271 7.26%
6 OKExSNT/USDT $425,280 $0.040236 6.80%
7 OKExSNT/BTC $400,396 $0.040279 6.40%
8 HuobiSNT/BTC $182,790 $0.040410 2.92%
9 BittrexSNT/BTC $178,867 $0.040605 2.86%
10 UpbitSNT/BTC $129,822 $0.040605 2.07%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$6,256,634$0.040308

70. Arcblock Arcblock (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BitMartABT/ETH $3,968,869 $0.167649 65.17%
2 LBankABT/BTC $460,225 $0.177607 7.56%
3 DragonEXABT/USDT $309,626 $0.173254 5.08%
4 OKExABT/USDT $234,514 $0.169050 3.85%
5 LBankABT/ETH $202,268 $0.179220 3.32%
6 HuobiABT/BTC $181,358 $0.167961 2.98%
7 OKExABT/ETH $175,583 $0.169362 2.88%
8 OKExABT/BTC $172,684 $0.169134 2.84%
9 DragonEXABT/ETH $152,865 $0.173621 2.51%
10 HuobiABT/ETH $129,240 $0.167800 2.12%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$6,090,279$0.169408

71. DAEX DAEX (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LBankDAX/ETH $2,127,516 $0.063967 37.00%
2 LBankDAX/BTC $1,827,466 $0.079516 31.78%
3 LBankDAX/USDT $1,792,285 $0.083074 31.17%
4 AllcoinDAX/ETH $2,654 $0.052966 0.00%
5 IndodaxDAX/IDR $0 $0.064373 0.00%
6 BCEXDAX/ETH $0 $0.052584 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$5,749,921$0.074859

72. Fusion Fusion (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BiboxFSN/ETH $3,005,647 $1.03 52.35%
2 BiboxFSN/BTC $1,255,928 $1.03 21.88%
3 QryptosFSN/BTC $677,317 $1.02 11.80%
4 QryptosFSN/ETH $565,628 $1.02 9.85%
5 HotbitFSN/ETH $160,903 $0.969443 2.80%
6 BiboxFSN/USDT $35,465 $1.03 0.62%
7 HotbitFSN/BTC $33,880 $0.968723 0.59%
8 IDEXFSN/ETH $5,148 $1.00 0.09%
9 EthfinexFSN/USD $748 $0.960800 0.01%
10 EthfinexFSN/BTC $281 $0.958099 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,741,119$1.02

73. Achain Achain (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiACT/USDT $1,296,389 $0.037033 22.74%
2 OKExACT/USDT $1,130,201 $0.037233 19.82%
3 HuobiACT/ETH $1,056,430 $0.037410 18.53%
4 HuobiACT/BTC $1,026,246 $0.037346 18.00%
5 OKExACT/BTC $642,029 $0.037216 11.26%
6 CoinEggACT/BTC $194,846 $0.037672 3.42%
7 IndodaxACT/IDR $145,683 $0.037452 2.56%
8 OKExACT/ETH $86,916 $0.037431 1.52%
9 BitinkaACT/BTC $75,571 $0.037737 1.33%
10 KucoinACT/BTC $29,300 $0.037542 0.51%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,701,152$0.037271

74. Siacoin Siacoin (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceSC/BTC $1,565,212 $0.005996 27.58%
2 UpbitSC/KRW $908,810 $0.006148 16.01%
3 BittrexSC/BTC $877,827 $0.006061 15.47%
4 QBTCSC/CNY $692,081 $0.006134 12.19%
5 UpbitSC/BTC $397,648 $0.006061 7.01%
6 PoloniexSC/BTC $381,343 $0.006061 6.72%
7 QBTCSC/USDT $193,401 $0.005805 3.41%
8 BinanceSC/ETH $149,518 $0.006021 2.63%
9 BittrexSC/USDT $101,335 $0.006005 1.79%
10 BittrexSC/ETH $97,689 $0.006063 1.72%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,675,311$0.006055

75. Odyssey Odyssey (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiOCN/BTC $2,102,979 $0.003749 38.06%
2 HuobiOCN/ETH $1,435,168 $0.003756 25.97%
3 HuobiOCN/USDT $381,127 $0.003755 6.90%
4 LBankOCN/ETH $365,783 $0.003738 6.62%
5 Gate.ioOCN/USDT $348,329 $0.003701 6.30%
6 BittrexOCN/BTC $348,229 $0.003779 6.30%
7 UpbitOCN/BTC $337,623 $0.003779 6.11%
8 KucoinOCN/BTC $147,371 $0.003779 2.67%
9 CoinTigerOCN/BTC $20,473 $0.003714 0.37%
10 BittrexOCN/ETH $12,884 $0.003765 0.23%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,526,009$0.003752

76. Kyber Network Kyber Network (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BithumbKNC/KRW $1,769,010 $0.774709 32.02%
2 OKExKNC/USDT $710,806 $0.488733 12.87%
3 CPDAXKNC/BTC $628,591 $0.489673 11.38%
4 OKExKNC/BTC $547,623 $0.488761 9.91%
5 HuobiKNC/BTC $366,008 $0.487914 6.62%
6 HuobiKNC/ETH $358,637 $0.488719 6.49%
7 BinanceKNC/BTC $328,093 $0.489217 5.94%
8 OKExKNC/ETH $299,140 $0.491087 5.41%
9 BinanceKNC/ETH $133,649 $0.488455 2.42%
10 LiquiKNC/ETH $57,270 $0.490123 1.04%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,525,074$0.489085

77. HYCON HYCON (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExHYC/ETH $4,282,589 $0.038521 80.05%
2 OKExHYC/BTC $689,921 $0.038576 12.90%
3 OKExHYC/USDT $377,274 $0.038513 7.05%
Tổng cộng/ Trung bình$5,349,785$0.038528

78. Civic Civic (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceCVC/BTC $1,564,087 $0.129897 29.73%
2 OKExCVC/BTC $776,124 $0.129767 14.75%
3 OKExCVC/USDT $750,287 $0.129915 14.26%
4 HuobiCVC/USDT $703,114 $0.129715 13.36%
5 OKExCVC/ETH $458,141 $0.129914 8.71%
6 HuobiCVC/BTC $283,054 $0.129963 5.38%
7 BittrexCVC/BTC $168,953 $0.129702 3.21%
8 HuobiCVC/ETH $166,508 $0.130499 3.16%
9 UpbitCVC/BTC $79,943 $0.129702 1.52%
10 UpbitCVC/KRW $74,499 $0.133139 1.42%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,261,213$0.129918

79. HitChain HitChain (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiHIT/BTC $2,748,729 $0.000652 54.16%
2 HuobiHIT/ETH $1,474,291 $0.000655 29.05%
3 Gate.ioHIT/USDT $726,740 $0.000655 14.32%
4 Gate.ioHIT/ETH $79,951 $0.000658 1.58%
5 OKExHIT/BTC $28,635 $0.000652 0.56%
6 OKExHIT/ETH $16,439 $0.000646 0.32%
7 BilaxyHIT/ETH $0 $0.000440 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$5,074,786$0.000653

80. Primas Primas (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LBankPST/ETH $2,418,084 $0.155031 48.00%
2 OKExPST/USDT $2,060,856 $0.192871 40.91%
3 BCEXPST/ETH $292,515 $0.173445 5.81%
4 Gate.ioPST/USDT $238,769 $0.193071 4.74%
5 OKExPST/ETH $19,745 $0.191280 0.39%
6 OKExPST/BTC $4,347 $0.194944 0.09%
7 Gate.ioPST/ETH $3,080 $0.191902 0.06%
8 BitForexPST/USDT $0 $0.164446 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$5,037,397$0.173583

81. Wanchain Wanchain (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceWAN/BTC $4,087,346 $0.935068 81.49%
2 BinanceWAN/ETH $621,021 $0.938477 12.38%
3 KucoinWAN/BTC $88,657 $0.931875 1.77%
4 BinanceWAN/BNB $82,470 $0.948231 1.64%
5 HuobiWAN/BTC $78,814 $0.934807 1.57%
6 HuobiWAN/ETH $49,783 $0.933021 0.99%
7 KucoinWAN/ETH $6,611 $0.909377 0.13%
8 DragonEXWAN/ETH $1,028 $0.725322 0.02%
9 BitbnsWAN/INR $216 $1.02 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$5,015,946$0.935552

82. Matrix AI Network Matrix AI Network (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HADAXMAN/BTC $1,563,843 $0.268463 33.62%
2 CoinEggMAN/ETH $1,162,333 $0.264358 24.99%
3 CoinEggMAN/BTC $945,621 $0.259404 20.33%
4 HADAXMAN/ETH $533,476 $0.267996 11.47%
5 LBankMAN/ETH $147,939 $0.282132 3.18%
6 KucoinMAN/BTC $105,202 $0.262011 2.26%
7 IDEXMAN/ETH $63,301 $0.269814 1.36%
8 Gate.ioMAN/USDT $53,145 $0.260731 1.14%
9 Gate.ioMAN/ETH $41,886 $0.266825 0.90%
10 KucoinMAN/ETH $28,277 $0.262963 0.61%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$4,651,174$0.265709

83. Theta Token Theta Token (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiTHETA/USDT $2,251,405 $0.085476 50.34%
2 BinanceTHETA/BTC $789,614 $0.085903 17.65%
3 HuobiTHETA/BTC $436,642 $0.085838 9.76%
4 HuobiTHETA/ETH $259,172 $0.086013 5.79%
5 BinanceTHETA/ETH $201,784 $0.085164 4.51%
6 OKExTHETA/USDT $199,081 $0.086577 4.45%
7 Gate.ioTHETA/USDT $96,259 $0.085476 2.15%
8 OKExTHETA/BTC $96,228 $0.085316 2.15%
9 HotbitTHETA/ETH $41,734 $0.085713 0.93%
10 HotbitTHETA/BTC $32,904 $0.085968 0.74%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$4,472,712$0.085658

84. Dogecoin Dogecoin (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BtcTrade.imDOGE/BTC $1,383,000 $0.002346 30.97%
2 HitBTCDOGE/USDT $663,092 $0.002449 14.85%
3 PoloniexDOGE/BTC $304,218 $0.002477 6.81%
4 BittrexDOGE/BTC $253,596 $0.002477 5.68%
5 FatbtcDOGE/CNY $189,047 $0.002544 4.23%
6 YoBitDOGE/BTC $162,849 $0.002412 3.65%
7 KoineksDOGE/TRY $156,407 $0.002388 3.50%
8 Gate.ioDOGE/USDT $147,428 $0.002448 3.30%
9 HitBTCDOGE/BTC $146,694 $0.002464 3.28%
10 ExratesDOGE/USD $110,388 $0.002473 2.47%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$4,466,098$0.002415

85. Bancor Bancor (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Bancor NetworkBNT/ETH $1,002,356 $1.66 22.55%
2 Bancor NetworkKIN/BNT $732,758 $1.66 16.48%
3 LATOKENBNT/ETH $726,991 $1.65 16.35%
4 HitBTCBNT/USDT $274,465 $1.64 6.17%
5 Bancor NetworkX8X/BNT $185,746 $1.69 4.18%
6 LATOKENBNT/LA $117,042 $1.65 2.63%
7 Bancor NetworkONG/BNT $105,704 $1.70 2.38%
8 BinanceBNT/BTC $89,890 $1.65 2.02%
9 Bancor NetworkDAI/BNT $78,303 $1.65 1.76%
10 OKExBNT/USDT $77,370 $1.66 1.74%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$4,445,312$1.66

86. ProChain ProChain (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExPRA/USDT $1,891,436 $0.121840 43.19%
2 OKExPRA/BTC $1,848,404 $0.120549 42.21%
3 OKExPRA/ETH $591,717 $0.121675 13.51%
4 Bit-ZPRA/ETH $21,303 $0.127313 0.49%
5 BiboxPRA/ETH $14,680 $0.120535 0.34%
6 BiboxPRA/BTC $11,781 $0.120028 0.27%
7 Bit-ZPRA/BTC $28 $0.079953 0.00%
8 FCoinPRA/ETH $0 $0.119519 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$4,379,350$0.121290

87. Elastos Elastos (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiELA/USDT $1,940,208 $9.89 44.95%
2 HuobiELA/BTC $964,095 $10.24 22.33%
3 LBankELA/ETH $534,764 $9.89 12.39%
4 HuobiELA/ETH $367,828 $9.88 8.52%
5 KucoinELA/BTC $199,316 $9.58 4.62%
6 CoinEggELA/BTC $134,279 $9.68 3.11%
7 CoinEggELA/ETH $129,990 $9.86 3.01%
8 KucoinELA/ETH $46,118 $9.70 1.07%
9 BCEXELA/BTC $228 $11.27 0.01%
Tổng cộng/ Trung bình$4,316,826$9.94

88. Groestlcoin Groestlcoin (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitGRS/KRW $3,463,352 $0.641570 81.19%
2 BinanceGRS/BTC $274,094 $0.632671 6.43%
3 UpbitGRS/BTC $234,510 $0.629543 5.50%
4 BittrexGRS/BTC $220,052 $0.629543 5.16%
5 BinanceGRS/ETH $49,387 $0.630235 1.16%
6 SistemkoinGRS/USDT $6,528 $0.604835 0.15%
7 SistemkoinGRS/BTC $5,668 $0.648705 0.13%
8 SistemkoinGRS/TRY $5,061 $0.589520 0.12%
9 SistemkoinGRS/ETH $2,590 $0.636847 0.06%
10 LiteBit.euGRS/EUR $2,107 $0.636163 0.05%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$4,265,825$0.639470

89. Basic Attention Token Basic Attention Token (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceBAT/BTC $1,179,486 $0.221080 29.00%
2 CPDAXBAT/BTC $646,515 $0.221732 15.90%
3 LATOKENBAT/ETH $593,975 $0.220551 14.60%
4 BinanceBAT/ETH $237,688 $0.222394 5.84%
5 HuobiBAT/BTC $228,793 $0.221406 5.63%
6 BittrexBAT/BTC $184,470 $0.222514 4.54%
7 HuobiBAT/ETH $163,848 $0.221760 4.03%
8 ChaoEXBAT/ETH $126,890 $0.222224 3.12%
9 LATOKENBAT/LA $95,975 $0.220515 2.36%
10 EthfinexBAT/BTC $74,688 $0.222188 1.84%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$4,067,154$0.221375

90. IoT Chain IoT Chain (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiITC/BTC $978,046 $0.233007 24.26%
2 HuobiITC/USDT $849,806 $0.232706 21.08%
3 OKExITC/BTC $770,898 $0.230726 19.12%
4 HuobiITC/ETH $476,469 $0.232147 11.82%
5 OKExITC/ETH $298,105 $0.230882 7.39%
6 KucoinITC/BTC $258,500 $0.230335 6.41%
7 KucoinITC/ETH $195,202 $0.229888 4.84%
8 OKExITC/USDT $185,632 $0.230905 4.60%
9 BiboxITC/BTC $9,904 $0.233854 0.25%
10 BiboxITC/ETH $9,184 $0.234651 0.23%
Tổng cộng/ Trung bình$4,031,746$0.231835

91. Stratis Stratis (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BithumbSTRAT/KRW $2,475,330 $5.69 62.17%
2 BinanceSTRAT/BTC $586,444 $1.52 14.73%
3 BittrexSTRAT/BTC $440,351 $1.54 11.06%
4 UpbitSTRAT/KRW $104,107 $1.55 2.61%
5 PoloniexSTRAT/BTC $89,166 $1.52 2.24%
6 BinanceSTRAT/ETH $63,914 $1.53 1.61%
7 UpbitSTRAT/BTC $50,125 $1.51 1.26%
8 Trade By TradeSTRAT/USDT $42,214 $1.56 1.06%
9 BittrexSTRAT/ETH $34,514 $1.54 0.87%
10 HitBTCSTRAT/BTC $27,645 $1.52 0.69%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,981,528$1.53

92. Loopring Loopring (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BithumbLRC/KRW $1,046,467 $0.906955 27.29%
2 OKExLRC/USDT $905,737 $0.129815 23.62%
3 BinanceLRC/BTC $531,168 $0.129897 13.85%
4 OKExLRC/BTC $432,618 $0.130419 11.28%
5 Gate.ioLRC/USDT $212,586 $0.130716 5.54%
6 DragonEXLRC/ETH $181,271 $0.127237 4.73%
7 BinanceLRC/ETH $150,072 $0.129647 3.91%
8 BittrexLRC/BTC $100,886 $0.129180 2.63%
9 UpbitLRC/BTC $100,709 $0.131396 2.63%
10 OKExLRC/ETH $97,556 $0.130305 2.54%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,834,010$0.129869

93. High Performance Blockchain High Performance Blockchain (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExHPB/BTC $1,021,816 $0.841824 26.98%
2 OKExHPB/USDT $954,166 $0.834139 25.19%
3 BiboxHPB/BTC $471,471 $0.827745 12.45%
4 BiboxHPB/ETH $382,960 $0.833308 10.11%
5 Bit-ZHPB/ETH $289,564 $0.840108 7.64%
6 BiboxHPB/USDT $288,890 $0.825031 7.63%
7 Bit-ZHPB/BTC $251,068 $0.838891 6.63%
8 OKExHPB/ETH $95,283 $0.841600 2.52%
9 KucoinHPB/BTC $27,126 $0.840716 0.72%
10 KucoinHPB/ETH $3,973 $0.814112 0.10%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,787,997$0.835623

94. Nework Nework (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Bit-ZNKC/BTC $3,057,605 $0.029786 81.19%
2 Bit-ZNKC/ETH $708,222 $0.030277 18.81%
Tổng cộng/ Trung bình$3,765,828$0.029878

95. Waves Waves (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 TidexWAVES/BTC $857,465 $2.11 22.87%
2 Waves Decentralized ExchangeWAVES/BTC $458,981 $2.10 12.24%
3 BinanceWAVES/BTC $439,027 $2.10 11.71%
4 ExmoWAVES/BTC $363,843 $2.10 9.70%
5 Waves Decentralized ExchangeETH/WAVES $239,928 $2.11 6.40%
6 BittrexWAVES/BTC $230,100 $2.10 6.14%
7 Waves Decentralized ExchangeBCC/WAVES $149,838 $2.10 4.00%
8 UpbitWAVES/KRW $106,936 $2.15 2.85%
9 UpbitWAVES/BTC $96,801 $2.10 2.58%
10 Waves Decentralized ExchangeLTC/WAVES $96,167 $2.10 2.56%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,749,487$2.11

96. Steem Steem (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BithumbSTEEM/KRW $1,294,675 $3.79 34.59%
2 UpbitSTEEM/KRW $914,141 $0.956100 24.42%
3 BinanceSTEEM/BTC $447,442 $0.943760 11.95%
4 BittrexSTEEM/BTC $269,453 $0.942391 7.20%
5 HuobiSTEEM/USDT $201,366 $0.933227 5.38%
6 UpbitSTEEM/BTC $184,523 $0.938155 4.93%
7 HuobiSTEEM/BTC $176,739 $0.937634 4.72%
8 HuobiSTEEM/ETH $98,005 $0.946473 2.62%
9 BinanceSTEEM/ETH $64,341 $0.948292 1.72%
10 PoloniexSTEEM/BTC $47,293 $0.935939 1.26%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,743,282$0.946615

97. Medicalchain Medicalchain (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiMTN/ETH $2,514,012 $0.031192 67.65%
2 HuobiMTN/BTC $1,077,567 $0.031024 29.00%
3 KucoinMTN/BTC $68,335 $0.031220 1.84%
4 KucoinMTN/ETH $36,886 $0.031559 0.99%
5 Gate.ioMTN/USDT $12,123 $0.028826 0.33%
6 EthfinexMTN/USD $3,522 $0.029000 0.09%
7 EthfinexMTN/ETH $2,916 $0.030316 0.08%
8 Gate.ioMTN/ETH $524 $0.030923 0.01%
9 EthfinexMTN/BTC $338 $0.030307 0.01%
10 IDEXMTN/ETH $85 $0.026360 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,716,309$0.031137

98. Storm Storm (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitSTORM/KRW $1,658,015 $0.008176 44.99%
2 BinanceSTORM/BTC $1,432,953 $0.008082 38.89%
3 BittrexSTORM/BTC $183,558 $0.007952 4.98%
4 UpbitSTORM/BTC $178,195 $0.007952 4.84%
5 BinanceSTORM/ETH $142,253 $0.008067 3.86%
6 Bancor NetworkSTORM/BNT $39,234 $0.008083 1.06%
7 HitBTCSTORM/BTC $21,515 $0.007821 0.58%
8 BinanceSTORM/BNB $9,875 $0.008249 0.27%
9 BittrexSTORM/ETH $8,870 $0.007976 0.24%
10 UpbitSTORM/ETH $5,321 $0.007906 0.14%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,685,027$0.008109

99. Holo Holo (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceHOT/BTC $1,289,592 $0.000652 35.85%
2 BinanceHOT/ETH $882,827 $0.000618 24.54%
3 LATOKENHOT/ETH $563,842 $0.000631 15.68%
4 HotbitHOT/BTC $297,388 $0.000635 8.27%
5 LATOKENHOT/LA $284,006 $0.000629 7.90%
6 HotbitHOT/ETH $195,128 $0.000587 5.42%
7 FatbtcHOT/ETH $53,017 $0.000600 1.47%
8 IDEXHOT/ETH $31,098 $0.000621 0.86%
9 BilaxyHOT/ETH $28 $0.000612 0.00%
10 OOOBTCHOT/BTC $0 $0.000652 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,596,924$0.000633

100. Game.com Game.com (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Gate.ioGTC/USDT $1,878,768 $0.029226 53.10%
2 OKExGTC/USDT $983,084 $0.072727 0.00%
3 OKExGTC/BTC $312,985 $0.070904 0.00%
4 HADAXGTC/BTC $114,110 $0.029724 3.23%
5 HADAXGTC/ETH $82,822 $0.029555 2.34%
6 Gate.ioGTC/BTC $69,390 $0.029069 1.96%
7 Gate.ioGTC/ETH $48,627 $0.029710 1.37%
8 OKExGTC/ETH $41,166 $0.072596 0.00%
9 BiboxGTC/BTC $3,289 $0.028482 0.09%
10 BiboxGTC/ETH $2,418 $0.028776 0.07%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,537,972$0.045538

101. SwftCoin SwftCoin (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExSWFTC/ETH $2,371,619 $0.002507 67.85%
2 OKExSWFTC/BTC $487,925 $0.002477 13.96%
3 HuobiSWFTC/BTC $351,058 $0.002539 10.04%
4 HuobiSWFTC/ETH $197,838 $0.002519 5.66%
5 OKExSWFTC/USDT $81,914 $0.002502 2.34%
6 HitBTCSWFTC/BTC $2,754 $0.002477 0.08%
7 HitBTCSWFTC/ETH $1,796 $0.002486 0.05%
8 HitBTCSWFTC/USDT $607 $0.002471 0.02%
9 OEXSWFTC/CNY $0 $0.002937 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$3,495,512$0.002507

102. Polymath Polymath (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitPOLY/KRW $1,118,803 $0.209985 32.76%
2 BinancePOLY/BTC $753,120 $0.206285 22.05%
3 BittrexPOLY/BTC $660,067 $0.205307 19.33%
4 UpbitPOLY/BTC $385,586 $0.206219 11.29%
5 HuobiPOLY/BTC $161,208 $0.204525 4.72%
6 HuobiPOLY/ETH $82,908 $0.204938 2.43%
7 KucoinPOLY/BTC $70,222 $0.202374 2.06%
8 BittrexPOLY/ETH $54,121 $0.206266 1.58%
9 BinancePOLY/BNB $38,368 $0.204155 1.12%
10 UpbitPOLY/ETH $25,437 $0.206551 0.74%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,415,311$0.207098

103. Nuls Nuls (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceNULS/BTC $1,340,540 $1.63 40.15%
2 BinanceNULS/USDT $1,088,164 $1.64 32.59%
3 Bit-ZNULS/BTC $248,238 $1.64 7.44%
4 ChaoEXNULS/BTC $136,147 $1.63 4.08%
5 BinanceNULS/ETH $112,347 $1.63 3.36%
6 OKExNULS/USDT $95,341 $1.62 2.86%
7 OKExNULS/BTC $94,275 $1.61 2.82%
8 ChaoEXNULS/ETH $85,583 $1.66 2.56%
9 BinanceNULS/BNB $64,893 $1.65 1.94%
10 Bit-ZNULS/ETH $23,059 $1.63 0.69%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,338,755$1.64

104. Revain Revain (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BTC-AlphaR/BTC $2,867,438 $0.113668 86.85%
2 OKExR/BTC $150,835 $0.111778 4.57%
3 BitFlipR/BTC $133,460 $0.133547 4.04%
4 BitFlipR/RUB $49,891 $0.126701 1.51%
5 HitBTCR/BTC $44,030 $0.113408 1.33%
6 KucoinR/BTC $41,185 $0.113473 1.25%
7 MercatoxR/BTC $6,142 $0.099329 0.19%
8 KunaR/BTC $3,793 $0.094572 0.11%
9 OKExR/USDT $2,628 $0.110698 0.08%
10 OKExR/ETH $1,244 $0.112061 0.04%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,301,436$0.114525

105. TrustNote TrustNote (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BiboxTTT/BTC $1,034,946 $0.015378 31.82%
2 BiboxTTT/ETH $1,014,887 $0.015505 31.21%
3 Bit-ZTTT/BTC $859,233 $0.015574 26.42%
4 Bit-ZTTT/ETH $343,164 $0.015763 10.55%
Tổng cộng/ Trung bình$3,252,230$0.015510

106. Dent Dent (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceDENT/BTC $2,697,024 $0.002020 83.26%
2 BinanceDENT/ETH $188,649 $0.001958 5.82%
3 KucoinDENT/BTC $156,243 $0.002020 4.82%
4 CoinrailDENT/BTC $79,949 $0.001923 2.47%
5 OKExDENT/USDT $52,077 $0.002002 1.61%
6 OKExDENT/BTC $26,776 $0.001955 0.83%
7 KucoinDENT/ETH $23,700 $0.001971 0.73%
8 OKExDENT/ETH $5,534 $0.001952 0.17%
9 CoinrailDENT/KRW $2,938 $0.001742 0.09%
10 FatbtcDENT/ETH $2,305 $0.001613 0.07%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,239,434$0.002013

107. WaykiChain WaykiChain (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiWICC/USDT $2,217,381 $0.258629 70.10%
2 HuobiWICC/BTC $535,518 $0.261424 16.93%
3 HuobiWICC/ETH $237,381 $0.261544 7.50%
4 RfinexWICC/ETH $41,019 $0.196752 1.30%
5 HotbitWICC/ETH $37,547 $0.254196 1.19%
6 HotbitWICC/BTC $37,441 $0.259664 1.18%
7 BCEXWIC/CKUSD $29,435 $0.230001 0.93%
8 ChaoEXWICC/ETH $14,554 $0.264549 0.46%
9 LBankWICC/ETH $6,690 $0.261662 0.21%
10 QBTCWICC/USDT $5,910 $0.222597 0.19%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,163,394$0.258178

108. Gas Gas (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExGAS/USDT $1,393,674 $5.20 44.27%
2 BinanceGAS/BTC $564,784 $5.33 17.94%
3 OKExGAS/BTC $413,355 $5.22 13.13%
4 BitinkaGAS/BTC $324,249 $5.32 10.30%
5 OKExGAS/ETH $198,389 $5.19 6.30%
6 HuobiGAS/BTC $91,252 $5.23 2.90%
7 PoloniexGAS/BTC $67,038 $5.31 2.13%
8 HuobiGAS/ETH $24,777 $5.24 0.79%
9 Switcheo NetworkGAS/NEO $18,991 $5.31 0.60%
10 KucoinGAS/BTC $12,534 $5.36 0.40%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,148,180$5.24

109. DigiByte DigiByte (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BittrexDGB/BTC $1,127,279 $0.027439 35.84%
2 PoloniexDGB/BTC $567,058 $0.027635 18.03%
3 SistemkoinDGB/TRY $342,547 $0.027438 10.89%
4 HitBTCDGB/BTC $218,339 $0.027635 6.94%
5 UpbitDGB/BTC $183,341 $0.027635 5.83%
6 BittrexDGB/USDT $129,817 $0.027815 4.13%
7 SistemkoinDGB/BTC $121,024 $0.026331 3.85%
8 KucoinDGB/BTC $118,570 $0.027765 3.77%
9 HuobiDGB/BTC $52,124 $0.027533 1.66%
10 CryptopiaDGB/BTC $45,140 $0.027635 1.44%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,145,537$0.027493

110. Moving Cloud Coin Moving Cloud Coin (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 DOBI tradeMCC/ETH $1,635,955 $0.030653 52.38%
2 DOBI tradeMCC/BTC $1,334,573 $0.026592 42.73%
3 CoinEggMCC/BTC $127,118 $0.029167 4.07%
4 BCEXMCC/CKUSD $25,380 $0.019647 0.81%
Tổng cộng/ Trung bình$3,123,025$0.028768

111. Content and AD Network Content and AD Network (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExCAN/USDT $1,783,308 $0.008508 58.31%
2 OKExCAN/BTC $1,105,977 $0.008473 36.17%
3 OKExCAN/ETH $168,850 $0.008607 5.52%
4 EXXCAN/ETH $0 $0.005760 0.00%
5 ChaoEXCAN/ETH $0 $0.008425 0.00%
6 CoinBeneCAN/ETH $0 $0.003486 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$3,058,135$0.008501

112. Aion Aion (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceAION/BTC $1,392,765 $0.482960 45.74%
2 LATOKENAION/ETH $1,068,525 $0.482604 35.09%
3 BinanceAION/ETH $281,167 $0.485060 9.23%
4 LATOKENAION/LA $160,252 $0.483473 5.26%
5 BinanceAION/BNB $23,927 $0.492961 0.79%
6 LiquiAION/BTC $21,262 $0.483612 0.70%
7 LiquiAION/ETH $17,914 $0.484366 0.59%
8 LiquiAION/USDT $17,090 $0.481553 0.56%
9 Bancor NetworkAION/BNT $13,570 $0.484258 0.45%
10 KucoinAION/BTC $12,875 $0.486936 0.42%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,045,242$0.483165

113. Acute Angle Cloud Acute Angle Cloud (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExAAC/BTC $1,150,375 $0.020857 39.02%
2 OKExAAC/ETH $618,007 $0.020594 20.96%
3 OKExAAC/USDT $548,374 $0.020218 18.60%
4 LBankAAC/ETH $244,038 $0.020482 8.28%
5 HADAXAAC/BTC $190,873 $0.020466 6.47%
6 HADAXAAC/ETH $142,065 $0.020354 4.82%
7 CoinTigerAAC/BTC $35,732 $0.022486 1.21%
8 LBankAAC/QTUM $17,611 $0.035364 0.60%
9 BiteBTCAAC/ETH $910 $0.021318 0.03%
Tổng cộng/ Trung bình$2,947,986$0.020709

114. EduCoin EduCoin (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiEDU/ETH $1,605,387 $0.000671 55.41%
2 HuobiEDU/BTC $1,292,151 $0.000674 44.59%
Tổng cộng/ Trung bình$2,897,538$0.000672

115. Origin Sport Origin Sport (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExORS/BTC $2,548,967 $0.034014 89.12%
2 OKExORS/ETH $288,316 $0.034581 10.08%
3 OKExORS/USDT $23,014 $0.035412 0.80%
Tổng cộng/ Trung bình$2,860,296$0.034083

116. Libra Credit Libra Credit (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExLBA/BTC $536,023 $0.063011 19.04%
2 OKExLBA/USDT $518,002 $0.062921 18.40%
3 HuobiLBA/ETH $359,594 $0.063050 12.78%
4 BiboxLBA/ETH $341,248 $0.063359 12.12%
5 UEXLBA/ETH $329,868 $0.061174 11.72%
6 OKExLBA/ETH $212,834 $0.063117 7.56%
7 UEXLBA/BTC $191,018 $0.058580 6.79%
8 HuobiLBA/BTC $165,266 $0.063011 5.87%
9 BiboxLBA/BTC $92,882 $0.062946 3.30%
10 BiboxLBA/BIX $56,155 $0.063689 2.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,814,558$0.062543

117. Nxt Nxt (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HitBTCNXT/BTC $986,876 $0.072346 35.10%
2 CoinEggNXT/BTC $643,636 $0.069739 22.89%
3 HitBTCNXT/USDT $355,223 $0.072174 12.63%
4 HitBTCNXT/ETH $166,381 $0.071546 5.92%
5 BittrexNXT/BTC $163,353 $0.072346 5.81%
6 PoloniexNXT/BTC $138,384 $0.072411 4.92%
7 PoloniexNXT/USDT $106,586 $0.072064 3.79%
8 Stocks.ExchangeNXT/BTC $101,455 $0.069348 3.61%
9 UpbitNXT/BTC $59,980 $0.071564 2.13%
10 BittrexNXT/USDT $46,530 $0.072264 1.65%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,811,780$0.071534

118. MediBloc [ERC20] MediBloc [ERC20] (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 KryptonoMEDX/BTC $1,434,292 $0.006972 51.99%
2 KryptonoMEDX/ETH $915,459 $0.006526 33.18%
3 CPDAXMEDX/KRW $187,129 $0.006737 6.78%
4 Gate.ioMEDX/ETH $77,709 $0.006526 2.82%
5 Gate.ioMEDX/USDT $69,828 $0.006506 2.53%
6 CoinsuperMEDX/ETH $34,284 $0.006378 1.24%
7 DEx.topMEDX/ETH $21,471 $0.006490 0.78%
8 CoinrailMEDX/BTC $18,269 $0.006451 0.66%
9 IDEXMEDX/ETH $264 $0.006214 0.01%
Tổng cộng/ Trung bình$2,758,704$0.006769

119. Zipper Zipper (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExZIP/BTC $1,117,471 $0.001831 41.85%
2 OKExZIP/USDT $792,387 $0.001827 29.67%
3 OKExZIP/ETH $732,427 $0.001834 27.43%
4 DigiFinexZIP/ETH $28,123 $0.001822 1.05%
5 FCoinZIP/USDT $0 $0.001816 0.00%
6 FCoinZIP/ETH $0 $0.001807 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$2,670,408$0.001830

120. SALT SALT (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LATOKENSALT/ETH $1,568,420 $0.468871 60.56%
2 BinanceSALT/BTC $456,718 $0.482308 17.63%
3 BittrexSALT/BTC $151,912 $0.483742 5.87%
4 BinanceSALT/ETH $96,600 $0.483847 3.73%
5 UpbitSALT/BTC $73,401 $0.496778 2.83%
6 HuobiSALT/BTC $52,669 $0.486089 2.03%
7 LiquiSALT/ETH $37,758 $0.478148 1.46%
8 LiquiSALT/USDT $36,175 $0.480970 1.40%
9 LiquiSALT/BTC $35,572 $0.477094 1.37%
10 LATOKENSALT/LA $33,934 $0.470812 1.31%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,590,019$0.474354

121. YOYOW YOYOW (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceYOYO/BTC $2,015,828 $0.025680 80.29%
2 BinanceYOYO/ETH $213,158 $0.025696 8.49%
3 BinanceYOYO/BNB $96,958 $0.025808 3.86%
4 EthfinexYYW/BTC $51,038 $0.025549 2.03%
5 EthfinexYYW/USD $40,732 $0.025984 1.62%
6 OKExYOYO/BTC $33,017 $0.027374 1.32%
7 OKExYOYO/USDT $22,840 $0.027024 0.91%
8 LBankYOYOW/ETH $13,954 $0.025823 0.56%
9 OKExYOYO/ETH $11,371 $0.027497 0.45%
10 OpenLedger DEXYOYOW/BITCNY $5,506 $0.027549 0.22%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,510,583$0.025732

122. Pundi X NEM Pundi X NEM (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HotbitNPXSXEM/ETH $960,088 $0.003142 38.47%
2 KryptonoNPXSXEM/BTC $593,950 $0.003258 23.80%
3 HotbitNPXSXEM/BTC $522,983 $0.003169 20.95%
4 KryptonoNPXSXEM/ETH $418,861 $0.003850 16.78%
Tổng cộng/ Trung bình$2,495,883$0.003294

123. GSENetwork GSENetwork (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Gate.ioGSE/USDT $2,102,293 $0.008431 84.35%
2 Bit-ZGSE/ETH $375,511 $0.008236 15.07%
3 Gate.ioGSE/ETH $12,582 $0.008263 0.50%
4 Bit-ZGSE/BTC $1,854 $0.008210 0.07%
5 FCoinGSE/ETH $0 $0.006669 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$2,492,240$0.008400

124. VITE VITE (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExVITE/ETH $2,050,413 $0.045942 82.35%
2 OKExVITE/BTC $405,736 $0.045548 16.30%
3 DEx.topVITE/ETH $19,085 $0.046972 0.77%
4 BilaxyVITE/ETH $13,800 $0.044593 0.55%
5 IDEXVITE/ETH $784 $0.044893 0.03%
6 CoinExVITE/ETH $0 $0.043347 0.00%
7 CoinExVITE/BCH $0 $0.022526 0.00%
8 CoinExVITE/BTC $0 $0.043789 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$2,489,819$0.045878

125. Nucleus Vision Nucleus Vision (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceNCASH/BTC $2,087,629 $0.006192 84.11%
2 BinanceNCASH/ETH $164,699 $0.006242 6.64%
3 ZebpayNCASH/INR $158,518 $0.008164 6.39%
4 BinanceNCASH/BNB $34,127 $0.006156 1.37%
5 KoinexNCASH/INR $15,969 $0.006732 0.64%
6 BitbnsNCASH/INR $12,520 $0.006446 0.50%
7 ZebpayNCASH/BTC $6,557 $0.006127 0.26%
8 EthfinexNCA/USD $1,433 $0.006500 0.06%
9 IDEXNCASH/ETH $312 $0.006057 0.01%
10 EthfinexNCA/ETH $187 $0.009259 0.01%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,482,110$0.006326

126. Six Domain Chain Six Domain Chain (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 RfinexSDA/ETH $2,329,537 $0.009943 95.47%
2 OKExSDA/BTC $63,266 $0.009970 2.59%
3 OKExSDA/ETH $40,761 $0.009721 1.67%
4 CoinTigerSDA/BTC $3,876 $0.008992 0.16%
5 CoinTigerSDA/ETH $2,591 $0.009145 0.11%
Tổng cộng/ Trung bình$2,440,031$0.009937

127. Tezos Tezos (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Gate.ioXTZ/BTC $782,657 $1.36 32.14%
2 HitBTCXTZ/USDT $738,692 $1.54 30.34%
3 Gate.ioXTZ/USDT $563,104 $1.34 23.12%
4 HitBTCXTZ/ETH $179,819 $1.55 7.38%
5 Gate.ioXTZ/ETH $136,969 $1.35 5.62%
6 HitBTCXTZ/BTC $33,535 $1.56 1.38%
7 GatecoinXTZ/USD $226 $1.39 0.01%
8 GatecoinXTZ/BTC $45 $1.20 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$2,435,047$1.35

128. Bytecoin Bytecoin (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceBCN/BTC $1,319,528 $0.001825 56.18%
2 HitBTCBCN/USDT $282,309 $0.001811 12.02%
3 BinanceBCN/ETH $238,604 $0.001819 10.16%
4 HitBTCBCN/BTC $206,282 $0.001818 8.78%
5 PoloniexBCN/BTC $194,838 $0.001825 8.30%
6 BinanceBCN/BNB $73,036 $0.001815 3.11%
7 HitBTCBCN/ETH $21,314 $0.001849 0.91%
8 OKExBCN/USDT $4,683 $0.001862 0.20%
9 Stocks.ExchangeBCN/BTC $3,474 $0.001564 0.15%
10 OKExBCN/BTC $2,982 $0.001760 0.13%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,348,597$0.001821

129. Veritaseum Veritaseum (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LATOKENVERI/ETH $1,400,024 $24.66 60.19%
2 MercatoxVERI/ETH $553,714 $25.12 23.81%
3 MercatoxVERI/BTC $197,811 $26.11 8.50%
4 EtherDelta (ForkDelta)VERI/ETH $134,211 $18.96 0.00%
5 LATOKENVERI/LA $20,281 $24.54 0.87%
6 HitBTCVERI/BTC $6,613 $24.90 0.28%
7 HitBTCVERI/ETH $5,562 $25.45 0.24%
8 HitBTCVERI/USDT $3,751 $25.25 0.16%
9 TokenomyVERI/BTC $2,309 $24.74 0.10%
10 TokenomyVERI/ETH $1,599 $25.01 0.07%
Tổng cộng/ Trung bình$2,325,877$24.57

130. BHPCash BHPCash (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BCEXBHPC/ETH $1,154,963 $0.871783 50.09%
2 BCEXBHPC/BTC $1,150,872 $0.868798 49.91%
Tổng cộng/ Trung bình$2,305,835$0.870294

131. Bluzelle Bluzelle (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiBLZ/BTC $785,888 $0.135763 34.73%
2 BinanceBLZ/BTC $639,178 $0.135568 28.24%
3 HuobiBLZ/ETH $457,147 $0.135674 20.20%
4 Gate.ioBLZ/USDT $179,643 $0.136221 7.94%
5 BinanceBLZ/ETH $162,864 $0.136550 7.20%
6 Gate.ioBLZ/ETH $17,127 $0.136423 0.76%
7 BinanceBLZ/BNB $13,281 $0.135794 0.59%
8 DragonEXBLZ/USDT $4,678 $0.139524 0.21%
9 COSSBLZ/BTC $1,740 $0.136871 0.08%
10 COSSBLZ/ETH $1,458 $0.139349 0.06%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,263,155$0.135799

132. Ormeus Coin Ormeus Coin (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LivecoinORME/BTC $1,438,242 $0.454152 64.21%
2 CoinBeneORME/BTC $668,411 $0.439943 29.84%
3 HitBTCORME/BTC $55,422 $0.456238 2.47%
4 MercatoxORME/BTC $51,006 $0.449785 2.28%
5 CryptopiaORME/BTC $23,433 $0.449394 1.05%
6 CoinbeORME/BTC $3,217 $0.459627 0.14%
7 LivecoinORME/ETH $339 $0.500215 0.02%
8 CryptopiaORME/USDT $2 $0.460408 0.00%
9 C-CEXORME/BTC $0 $0.514832 0.00%
10 TOPBTCORME/BTC $0 $0.462755 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$2,240,072$0.449830

133. Lympo Lympo (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Gate.ioLYM/USDT $912,768 $0.019406 40.80%
2 HADAXLYM/BTC $516,760 $0.019540 23.10%
3 HADAXLYM/ETH $198,975 $0.019591 8.89%
4 Gate.ioLYM/BTC $152,813 $0.019548 6.83%
5 EthfinexLYM/USD $124,696 $0.019600 5.57%
6 KucoinLYM/ETH $109,498 $0.019703 4.89%
7 Gate.ioLYM/ETH $89,944 $0.019555 4.02%
8 EthfinexLYM/ETH $84,810 $0.019703 3.79%
9 KucoinLYM/BTC $39,943 $0.019483 1.79%
10 IDEXLYM/ETH $7,181 $0.019931 0.32%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,237,436$0.019509

134. Content Neutrality Network Content Neutrality Network (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HADAXCNN/BTC $1,214,974 $0.000770 55.51%
2 HADAXCNN/ETH $521,823 $0.000769 23.84%
3 CoinBeneCNN/BTC $142,238 $0.000743 6.50%
4 CoinBeneCNN/ETH $141,044 $0.000752 6.44%
5 CoinBeneCNN/USDT $116,012 $0.000750 5.30%
6 UEXCNN/USDT $26,205 $0.000723 1.20%
7 UEXCNN/ETH $26,074 $0.000718 1.19%
8 IDEXCNN/ETH $362 $0.000758 0.02%
9 DDEXCNN/ETH $8 $0.000697 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$2,188,740$0.000764

135. LinkEye LinkEye (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiLET/USDT $1,034,225 $0.013955 48.24%
2 OKExLET/USDT $605,519 $0.013912 28.24%
3 HuobiLET/BTC $238,208 $0.014012 11.11%
4 HuobiLET/ETH $128,522 $0.014024 5.99%
5 DigiFinexLET/ETH $56,855 $0.013948 2.65%
6 OKExLET/BTC $44,479 $0.013817 2.07%
7 OKExLET/ETH $36,228 $0.014400 1.69%
8 BitbnsLET/INR $0 $0.005156 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$2,144,036$0.013958
#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceLINK/BTC $1,674,461 $0.289059 79.48%
2 BinanceLINK/ETH $204,105 $0.288626 9.69%
3 HuobiLINK/BTC $119,350 $0.288016 5.66%
4 HuobiLINK/ETH $31,627 $0.289426 1.50%
5 MercatoxLINK/BTC $29,208 $0.286582 1.39%
6 OKExLINK/USDT $15,327 $0.291859 0.73%
7 OKExLINK/BTC $13,574 $0.291014 0.64%
8 Kyber NetworkLINK/ETH $5,658 $0.288219 0.27%
9 Gate.ioLINK/USDT $5,222 $0.284752 0.25%
10 OKExLINK/ETH $2,121 $0.284691 0.10%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,106,876$0.288945

137. LATOKEN LATOKEN (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LATOKENHOT/LA $284,006 $0.073144 13.54%
2 LATOKENQKC/LA $172,959 $0.073794 8.25%
3 LATOKENAION/LA $160,252 $0.072983 7.64%
4 LATOKENWTC/LA $143,577 $0.073357 6.85%
5 LATOKENMCO/LA $119,920 $0.073213 5.72%
6 LATOKENBNT/LA $117,042 $0.073254 5.58%
7 LATOKENZCO/LA $104,354 $0.072611 4.98%
8 LATOKENFUN/LA $97,502 $0.073169 4.65%
9 LATOKENBAT/LA $95,975 $0.073259 4.58%
10 LATOKENMANA/LA $91,286 $0.073354 4.35%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,097,054$0.073227

138. Cryptonex Cryptonex (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 CryptonexCNX/ETH $489,186 $2.21 23.51%
2 CryptonexCNX/USD $404,962 $2.20 19.46%
3 CryptonexCNX/BTC $396,713 $1.97 19.07%
4 CryptonexCNX/EUR $335,205 $2.15 16.11%
5 CryptonexCNX/RUB $189,647 $1.99 9.11%
6 CryptonexCNX/GBP $72,250 $2.18 3.47%
7 CryptonexCNX/CNY $70,405 $1.95 3.38%
8 CryptonexCNX/KRW $28,247 $2.20 1.36%
9 CryptonexCNX/BRL $25,045 $2.19 1.20%
10 CryptonexCNX/JPY $20,707 $1.96 1.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,080,762$2.12

139. AdEx AdEx (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceADX/BTC $1,094,745 $0.198789 53.08%
2 BittrexADX/BTC $195,404 $0.199441 9.47%
3 UpbitADX/KRW $160,905 $0.198368 7.80%
4 LiquiADX/BTC $132,274 $0.199311 6.41%
5 UpbitADX/BTC $125,286 $0.201201 6.07%
6 HitBTCADX/ETH $87,229 $0.198571 4.23%
7 LiquiADX/ETH $74,512 $0.198417 3.61%
8 LiquiADX/USDT $67,852 $0.199038 3.29%
9 HuobiADX/BTC $53,922 $0.199571 2.61%
10 BinanceADX/ETH $32,969 $0.200512 1.60%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,062,389$0.199036

140. ProximaX ProximaX (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 KryptonoXPX/BTC $1,140,014 $0.004496 56.57%
2 KryptonoXPX/ETH $835,934 $0.004310 41.48%
3 BilaxyXPX/ETH $39,117 $0.004265 1.94%
Tổng cộng/ Trung bình$2,015,065$0.004415

141. ZCoin ZCoin (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceXZC/BTC $942,190 $14.50 46.84%
2 BittrexXZC/BTC $273,817 $14.73 13.61%
3 TDAXXZC/THB $186,822 $14.62 9.29%
4 UpbitXZC/BTC $136,529 $14.73 6.79%
5 BinanceXZC/ETH $108,308 $14.69 5.38%
6 BinanceXZC/BNB $68,708 $14.51 3.42%
7 QBTCXZC/USDT $67,372 $13.83 3.35%
8 CoinroomZCOIN/PLN $46,352 $15.51 2.30%
9 IndodaxXZC/IDR $41,060 $14.92 2.04%
10 CoinroomZCOIN/EUR $36,571 $14.08 1.82%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,011,623$14.58

142. Time New Bank Time New Bank (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceTNB/BTC $633,899 $0.012840 32.58%
2 OKExTNB/ETH $296,055 $0.012893 15.21%
3 HuobiTNB/ETH $295,668 $0.012872 15.19%
4 HuobiTNB/BTC $199,041 $0.012799 10.23%
5 OKExTNB/BTC $185,658 $0.012840 9.54%
6 DragonEXTNB/ETH $110,807 $0.012196 5.69%
7 OKExTNB/USDT $93,222 $0.012811 4.79%
8 BinanceTNB/ETH $73,545 $0.012736 3.78%
9 HotbitTNB/ETH $32,887 $0.012878 1.69%
10 HotbitTNB/BTC $6,656 $0.012840 0.34%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,945,896$0.012807

143. Delphy Delphy (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExDPY/USDT $1,804,855 $0.209486 93.40%
2 OKExDPY/BTC $75,548 $0.209087 3.91%
3 Gate.ioDPY/USDT $25,568 $0.215791 1.32%
4 OKExDPY/ETH $25,338 $0.212447 1.31%
5 Gate.ioDPY/ETH $1,155 $0.212820 0.06%
6 BitForexDPY/USDT $0 $0.192971 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$1,932,463$0.209594

144. Kcash Kcash (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExKCASH/USDT $1,160,487 $0.037733 64.12%
2 OKExKCASH/BTC $561,382 $0.037346 31.02%
3 OKExKCASH/ETH $88,053 $0.038359 4.87%
Tổng cộng/ Trung bình$1,809,922$0.037644

145. Refereum Refereum (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitRFR/KRW $1,010,058 $0.004629 57.13%
2 OKExRFR/BTC $181,133 $0.004561 10.25%
3 OKExRFR/ETH $179,478 $0.004511 10.15%
4 BittrexRFR/BTC $151,460 $0.004561 8.57%
5 BiboxRFR/ETH $93,550 $0.004501 5.29%
6 UpbitRFR/BTC $79,238 $0.004496 4.48%
7 Gate.ioRFR/USDT $40,168 $0.004501 2.27%
8 OKExRFR/USDT $26,092 $0.004501 1.48%
9 Gate.ioRFR/ETH $4,960 $0.004468 0.28%
10 BiboxRFR/BIX $1,433 $0.004507 0.08%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,767,887$0.004586

146. ReddCoin ReddCoin (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitRDD/BTC $868,470 $0.002346 49.43%
2 BittrexRDD/BTC $830,876 $0.002412 47.29%
3 YoBitRDD/BTC $26,563 $0.002412 1.51%
4 LiteBit.euRDD/EUR $21,579 $0.002377 1.23%
5 CryptopiaRDD/BTC $7,368 $0.002346 0.42%
6 C-PatexRDD/BTC $609 $0.002346 0.03%
7 Trade SatoshiRDD/BTC $319 $0.002412 0.02%
8 CryptopiaRDD/DOGE $269 $0.002381 0.02%
9 CryptopiaRDD/LTC $261 $0.002363 0.01%
10 BiteBTCRDD/BTC $189 $0.002281 0.01%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,756,881$0.002379

147. Digix Gold Token Digix Gold Token (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 KryptonoDGX/ETH $1,738,207 $41.66 99.71%
2 Kyber NetworkDGX/ETH $5,094 $38.55 0.29%
Tổng cộng/ Trung bình$1,743,301$41.65

148. FunFair FunFair (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceFUN/BTC $727,238 $0.019553 42.30%
2 LATOKENFUN/ETH $648,187 $0.019251 37.71%
3 BinanceFUN/ETH $102,647 $0.019578 5.97%
4 LATOKENFUN/LA $97,502 $0.019312 5.67%
5 VebitcoinFUN/TRY $68,131 $0.019871 3.96%
6 EthfinexFUN/USD $21,185 $0.018905 1.23%
7 EthfinexFUN/ETH $17,072 $0.020085 0.99%
8 EthfinexFUN/BTC $13,347 $0.019423 0.78%
9 Gate.ioFUN/USDT $9,310 $0.019217 0.54%
10 OKExFUN/USDT $4,555 $0.019617 0.26%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,719,095$0.019433

149. Loom Network Loom Network (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceLOOM/BTC $592,757 $0.092486 34.55%
2 LATOKENLOOM/ETH $451,674 $0.090585 26.32%
3 BinanceLOOM/ETH $315,669 $0.092313 18.40%
4 HotbitLOOM/BTC $77,706 $0.091639 4.53%
5 BittrexLOOM/BTC $75,453 $0.093855 4.40%
6 HotbitLOOM/ETH $65,546 $0.089375 3.82%
7 UpbitLOOM/BTC $56,594 $0.094246 3.30%
8 BinanceLOOM/BNB $32,240 $0.091870 1.88%
9 LATOKENLOOM/LA $16,424 $0.090862 0.96%
10 DEx.topLOOM/ETH $13,041 $0.091704 0.76%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,715,775$0.091875

150. Ardor Ardor (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HitBTCARDR/BTC $622,144 $0.118954 37.86%
2 UpbitARDR/KRW $524,453 $0.121523 31.92%
3 BittrexARDR/BTC $144,128 $0.119991 8.77%
4 BinanceARDR/BTC $137,793 $0.120447 8.39%
5 UpbitARDR/BTC $75,099 $0.118882 4.57%
6 Stocks.ExchangeARDR/BTC $41,870 $0.117318 2.55%
7 PoloniexARDR/BTC $35,355 $0.120512 2.15%
8 BinanceARDR/ETH $31,952 $0.120562 1.94%
9 OKExARDR/BTC $24,382 $0.121359 1.48%
10 BinanceARDR/BNB $2,806 $0.118678 0.17%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,643,142$0.120047

151. PCHAIN PCHAIN (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BiboxPAI/ETH $1,000,731 $0.030206 61.72%
2 BiboxPAI/BTC $492,215 $0.029779 30.36%
3 HotbitPAI/ETH $40,579 $0.029588 2.50%
4 DEx.topPAI/ETH $36,919 $0.029955 2.28%
5 HotbitPAI/BTC $36,707 $0.029714 2.26%
6 IDEXPAI/ETH $12,536 $0.030532 0.77%
7 Token StorePAI/ETH $1,327 $0.066331 0.00%
8 BilaxyPAI/ETH $301 $0.026678 0.02%
9 DDEXPAI/ETH $0 $0.033653 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$1,621,313$0.030076

152. Emercoin Emercoin (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HitBTCEMC/BTC $947,165 $1.77 58.42%
2 HitBTCEMC/USDT $470,023 $1.77 28.99%
3 LivecoinEMC/BTC $126,452 $1.75 7.80%
4 BittrexEMC/BTC $25,594 $1.76 1.58%
5 Crex24EMC/BTC $21,778 $1.76 1.34%
6 LivecoinEMC/USD $11,554 $1.81 0.71%
7 UpbitEMC/BTC $8,701 $1.77 0.54%
8 xBTCeEMC/USD $8,378 $1.82 0.52%
9 CryptopiaEMC/BTC $638 $1.91 0.04%
10 xBTCeEMC/BTC $342 $1.82 0.02%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,621,171$1.76

153. Everipedia Everipedia (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitIQ/KRW $1,053,253 $0.015190 65.25%
2 BitfinexIQX/USD $323,823 $0.014401 20.06%
3 BitfinexIQX/EOS $205,447 $0.015379 12.73%
4 BigONEIQ/EOS $20,373 $0.015118 1.26%
5 BitfinexIQX/BTC $9,328 $0.015574 0.58%
6 Gate.ioIQ/ETH $1,749 $0.014853 0.11%
7 OTCBTCIQ/EOS $221 $0.015639 0.01%
Tổng cộng/ Trung bình$1,614,194$0.015057

154. PlayCoin PlayCoin (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LBankPLY/ETH $1,563,915 $0.134409 97.25%
2 Bit-ZPLY/BTC $44,235 $0.127065 2.75%
3 Gate.ioPLY/ETH $0 $0.136407 0.00%
4 CobinhoodPLY/ETH $0 $0.140408 0.00%
5 CobinhoodPLY/BTC $0 $0.130844 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$1,608,150$0.134207

155. Egretia Egretia (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExEGT/ETH $1,104,464 $0.002980 69.95%
2 OKExEGT/BTC $298,695 $0.002997 18.92%
3 OKExEGT/USDT $137,438 $0.003061 8.70%
4 HotbitEGT/ETH $36,423 $0.002743 2.31%
5 KucoinEGT/ETH $1,329 $0.002880 0.08%
6 KucoinEGT/BTC $361 $0.002932 0.02%
7 IDEXEGT/ETH $224 $0.003277 0.01%
8 HotbitEGT/BTC $0 $0.002606 0.00%
9 BilaxyEGT/ETH $0 $0.002122 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$1,578,934$0.002985

156. Vexanium Vexanium (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 TokenomyVEX/BTC $665,004 $0.027238 43.16%
2 BTC-AlphaVEX/USD $230,534 $0.026400 14.96%
3 BTC-AlphaVEX/BTC $203,643 $0.026521 13.22%
4 ExratesVEX/BTC $120,647 $0.034470 7.83%
5 SistemkoinVEX/TRY $117,409 $0.029807 7.62%
6 BitinkaVEX/BTC $111,555 $0.027498 7.24%
7 TokenomyVEX/TEN $91,856 $0.027930 5.96%
Tổng cộng/ Trung bình$1,540,648$0.027840

157. Enigma Enigma (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceENG/BTC $1,131,399 $0.736954 74.77%
2 BinanceENG/ETH $66,100 $0.745021 4.37%
3 BittrexENG/BTC $62,736 $0.733826 4.15%
4 HuobiENG/BTC $50,812 $0.738975 3.36%
5 HotbitENG/ETH $33,856 $0.737100 2.24%
6 HotbitENG/BTC $33,295 $0.736693 2.20%
7 LiquiENG/ETH $25,862 $0.736263 1.71%
8 LiquiENG/BTC $23,863 $0.732522 1.58%
9 LiquiENG/USDT $23,078 $0.732758 1.53%
10 HuobiENG/ETH $18,101 $0.738503 1.20%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,513,149$0.737120

158. Nexo Nexo (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HotbitNEXO/ETH $953,394 $0.060228 64.35%
2 HotbitNEXO/BTC $442,993 $0.058906 29.90%
3 Bancor NetworkNEXO/BNT $44,081 $0.062081 2.98%
4 DDEXNEXO/ETH $18,547 $0.060625 1.25%
5 HitBTCNEXO/BTC $11,295 $0.061903 0.76%
6 MercatoxNEXO/BTC $8,366 $0.063793 0.56%
7 HitBTCNEXO/ETH $2,604 $0.061747 0.18%
8 HitBTCNEXO/USDT $217 $0.063748 0.01%
9 Stocks.ExchangeNEXO/BTC $61 $0.060554 0.00%
10 BitbnsNEXO/INR $4 $0.060875 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,481,566$0.059929

159. Asch Asch (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 CoinEggXAS/BTC $642,696 $0.262663 43.85%
2 Bit-ZXAS/BTC $521,953 $0.250214 35.61%
3 OKExXAS/USDT $295,423 $0.266436 20.16%
4 OKExXAS/BTC $4,838 $0.262923 0.33%
5 KucoinXAS/BTC $549 $0.234637 0.04%
6 OKExXAS/ETH $145 $0.272573 0.01%
7 OEXXAS/CNY $0 $0.177401 0.00%
8 KucoinXAS/ETH $0 $0.236254 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$1,465,604$0.258981

160. BitKan BitKan (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiKAN/BTC $416,244 $0.005947 28.53%
2 HuobiKAN/ETH $323,641 $0.005962 22.19%
3 OKExKAN/BTC $310,867 $0.005930 21.31%
4 OKExKAN/USDT $241,236 $0.005892 16.54%
5 OKExKAN/ETH $151,250 $0.005902 10.37%
6 ZB.COMKAN/BTC $8,749 $0.005865 0.60%
7 ZB.COMKAN/USDT $6,796 $0.005822 0.47%
8 CoinExKAN/ETH $0 $0.005250 0.00%
9 CoinExKAN/BTC $0 $0.005799 0.00%
10 CoinExKAN/BCH $0 $0.005707 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,458,783$0.005932

161. Lightning Bitcoin Lightning Bitcoin (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BtcTrade.imLBTC/BTC $1,238,634 $10.43 85.42%
2 CoinEggLBTC/BTC $211,187 $10.33 14.56%
3 ZB.COMLBTC/BTC $160 $9.76 0.01%
4 ZB.COMLBTC/USDT $19 $10.12 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$1,449,999$10.41

162. GoNetwork GoNetwork (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HotbitGOT/ETH $947,910 $0.148429 65.64%
2 HotbitGOT/BTC $481,098 $0.151435 33.31%
3 CoinBeneGOT/ETH $11,225 $0.144894 0.78%
4 BilaxyGOT/ETH $3,509 $0.160657 0.24%
5 IDEXGOT/ETH $402 $0.130435 0.03%
6 BitForexGOT/USDT $0 $0.153050 0.00%
7 BitForexGOT/ETH $0 $0.153366 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$1,444,144$0.149427

163. Internet Node Token Internet Node Token (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExINT/BTC $681,299 $0.041713 47.50%
2 OKExINT/USDT $301,604 $0.041837 21.03%
3 CoinEggINT/BTC $282,070 $0.041844 19.67%
4 OKExINT/ETH $168,240 $0.042440 11.73%
5 AllcoinINT/BTC $1,078 $0.043277 0.08%
Tổng cộng/ Trung bình$1,434,291$0.041851

164. Distributed Credit Chain Distributed Credit Chain (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BiboxDCC/ETH $804,897 $0.014596 56.98%
2 KucoinDCC/ETH $362,326 $0.014550 25.65%
3 KucoinDCC/BTC $135,401 $0.014531 9.59%
4 BiboxDCC/BTC $108,895 $0.014531 7.71%
5 BiboxDCC/BIX $714 $0.014482 0.05%
6 DEx.topDCC/ETH $372 $0.013641 0.03%
7 IDEXDCC/ETH $0 $0.045469 0.00%
8 FCoinDCC/ETH $0 $0.014538 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$1,412,604$0.014572

165. Nectar Nectar (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 EthfinexNEC/ETH $1,396,361 $0.303126 99.00%
2 EthfinexNEC/BTC $7,155 $0.304826 0.51%
3 EthfinexNEC/USD $7,018 $0.291700 0.50%
Tổng cộng/ Trung bình$1,410,534$0.303077

166. Penta Penta (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HADAXPNT/ETH $714,465 $0.002489 50.88%
2 HADAXPNT/BTC $287,308 $0.002504 20.46%
3 LBankPNT/BTC $196,254 $0.002346 13.98%
4 LBankPNT/ETH $96,528 $0.002501 6.87%
5 Bit-ZPNT/ETH $84,742 $0.002492 6.03%
6 Bit-ZPNT/BTC $23,688 $0.002541 1.69%
7 BCEXPNT/ETH $532 $0.002577 0.04%
8 HitBTCPNT/ETH $520 $0.002216 0.04%
9 HitBTCPNT/BTC $192 $0.002431 0.01%
Tổng cộng/ Trung bình$1,404,228$0.002474

167. Jibrel Network Jibrel Network (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BiboxJNT/BTC $1,145,961 $0.103240 81.91%
2 BiboxJNT/ETH $226,952 $0.103187 16.22%
3 Gate.ioJNT/USDT $18,296 $0.102491 1.31%
4 Gate.ioJNT/ETH $4,845 $0.101863 0.35%
5 Gate.ioJNT/BTC $2,191 $0.103631 0.16%
6 KucoinJNT/BTC $592 $0.103110 0.04%
7 KucoinJNT/ETH $195 $0.098012 0.01%
8 HitBTCJNT/ETH $4 $0.097012 0.00%
9 CoinrailJNT/BTC $0 $0.091085 0.00%
10 IDEXJNT/ETH $0 $0.094283 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$1,399,036$0.103217

168. DigiFinexToken DigiFinexToken (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 DigiFinexDFT/USDT $1,388,508 $0.580890 100.00%

169. MTC Mesh Network MTC Mesh Network (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BiboxMTC/ETH $1,377,213 $0.007906 99.90%
2 BiboxMTC/BTC $1,425 $0.008080 0.10%
Tổng cộng/ Trung bình$1,378,638$0.007906

170. Freyrchain Freyrchain (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HitBTCFREC/BTC $1,249,854 $0.004405 90.96%
2 CoinEggFREC/ETH $73,385 $0.004335 5.34%
3 CoinEggFREC/BTC $47,639 $0.004170 3.47%
4 HitBTCFREC/ETH $2,447 $0.004571 0.18%
5 CoinnestFREC/KRW $758 $0.002949 0.06%
6 HitBTCFREC/USDT $18 $0.004695 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$1,374,102$0.004393

171. Zebi Zebi (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LATOKENZCO/ETH $977,071 $0.015761 72.21%
2 HotbitZCO/ETH $177,438 $0.015752 13.11%
3 LATOKENZCO/LA $104,354 $0.015809 7.71%
4 HotbitZCO/BTC $34,866 $0.015121 2.58%
5 OKExZCO/BTC $26,744 $0.015577 1.98%
6 OKExZCO/ETH $13,658 $0.015764 1.01%
7 IDEXZCO/ETH $12,334 $0.015362 0.91%
8 QryptosZCO/BTC $3,700 $0.015968 0.27%
9 QryptosZCO/ETH $2,245 $0.016586 0.17%
10 KoinexZCO/INR $757 $0.017904 0.06%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,353,168$0.015743

172. DigitalNote DigitalNote (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HitBTCXDN/BTC $663,852 $0.003509 49.10%
2 HitBTCXDN/USDT $539,223 $0.003481 39.88%
3 UpbitXDN/BTC $78,923 $0.003520 5.84%
4 BittrexXDN/BTC $69,524 $0.003520 5.14%
5 HitBTCXDN/ETH $468 $0.003517 0.03%
Tổng cộng/ Trung bình$1,351,990$0.003520

173. Cashcoin Cashcoin (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 DOBI tradeCASH/BTC $1,322,801 $0.007756 100.00%
2 cfinexCASH/BTC $0 $0.008277 0.00%
3 Crex24CASH/BTC $0 $0.007104 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$1,322,801$0.007756

174. Ruff Ruff (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiRUFF/USDT $885,397 $0.021672 67.67%
2 HuobiRUFF/BTC $136,324 $0.021791 10.42%
3 Gate.ioRUFF/USDT $124,672 $0.021507 9.53%
4 HuobiRUFF/ETH $105,594 $0.022092 8.07%
5 DigiFinexRUFF/ETH $44,288 $0.022198 3.38%
6 Gate.ioRUFF/ETH $9,527 $0.021673 0.73%
7 Gate.ioRUFF/BTC $2,622 $0.021503 0.20%
Tổng cộng/ Trung bình$1,308,425$0.021720

175. Decred Decred (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OOOBTCDCR/BTC $610,541 $42.11 46.70%
2 BittrexDCR/BTC $270,515 $42.05 20.69%
3 HuobiDCR/BTC $141,290 $42.18 10.81%
4 PoloniexDCR/BTC $114,435 $42.44 8.75%
5 UpbitDCR/KRW $44,971 $42.69 3.44%
6 UpbitDCR/BTC $37,924 $42.04 2.90%
7 BittrexDCR/USDT $31,277 $42.17 2.39%
8 HuobiDCR/ETH $23,945 $42.17 1.83%
9 BleutradeDCR/BTC $14,564 $42.90 1.11%
10 CryptopiaDCR/BTC $5,874 $42.00 0.45%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,307,238$42.16

176. Smart Application Chain Smart Application Chain (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ChaoEXSAC/ETH $1,253,025 $5.20 96.77%
2 OTCBTCSAC/ETH $41,819 $5.24 3.23%
3 FCoinSAC/ETH $0 $5.26 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$1,294,845$5.21

177. GXChain GXChain (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 QBTCGXS/CNY $240,563 $1.51 18.68%
2 Gate.ioGXS/USDT $203,360 $1.63 15.79%
3 HuobiGXS/BTC $183,807 $1.63 14.27%
4 Bit-ZGXS/BTC $179,244 $1.63 13.92%
5 QBTCGXS/USDT $169,502 $1.53 13.16%
6 BinanceGXS/BTC $132,947 $1.63 10.32%
7 HuobiGXS/ETH $90,680 $1.63 7.04%
8 BinanceGXS/ETH $57,978 $1.62 4.50%
9 Bit-ZGXS/ETH $11,213 $1.65 0.87%
10 Gate.ioGXS/BTC $10,124 $1.62 0.79%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,288,050$1.59

178. adToken adToken (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitADT/KRW $1,101,532 $0.015369 87.63%
2 BittrexADT/BTC $81,970 $0.014991 6.52%
3 UpbitADT/BTC $73,533 $0.014991 5.85%
Tổng cộng/ Trung bình$1,257,035$0.015322

179. Storj Storj (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 CoinTigerSTORJ/BTC $271,741 $0.319366 21.85%
2 HuobiSTORJ/USDT $250,561 $0.316080 20.15%
3 OKExSTORJ/BTC $162,210 $0.317998 13.04%
4 HuobiSTORJ/BTC $122,383 $0.317932 9.84%
5 BinanceSTORJ/BTC $95,615 $0.318258 7.69%
6 UpbitSTORJ/KRW $86,349 $0.325253 6.94%
7 OKExSTORJ/USDT $77,629 $0.317181 6.24%
8 BittrexSTORJ/BTC $34,073 $0.316042 2.74%
9 LiquiSTORJ/BTC $23,370 $0.318649 1.88%
10 LiquiSTORJ/ETH $22,424 $0.318566 1.80%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,243,702$0.318375

180. MobileGo MobileGo (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 QryptosMGO/BTC $1,007,688 $0.162681 81.21%
2 LiquiMGO/BTC $158,574 $0.185754 12.78%
3 LiquiMGO/ETH $32,497 $0.185775 2.62%
4 LiquiMGO/USDT $29,993 $0.186983 2.42%
5 HitBTCEMGO/BTC $6,645 $0.162942 0.54%
6 QryptosMGO/ETH $4,395 $0.172800 0.35%
7 CryptopiaMGO/BTC $645 $0.162942 0.05%
8 HitBTCEMGO/USDT $331 $0.160142 0.03%
9 TidexMGO/WAVES $0 $0.042153 0.00%
10 Waves Decentralized ExchangeINCNT/MGO $0 $0.180472 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,240,768$0.166859

181. Dragonchain Dragonchain (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LATOKENDRGN/ETH $733,535 $0.168467 59.32%
2 FatbtcDRGN/ETH $230,799 $0.159403 18.67%
3 FatbtcDRGN/BTC $123,964 $0.170111 10.03%
4 KucoinDRGN/BTC $85,800 $0.173761 6.94%
5 KucoinDRGN/USDT $24,160 $0.169664 1.95%
6 KucoinDRGN/ETH $17,007 $0.173803 1.38%
7 Bancor NetworkDRGN/BNT $10,271 $0.166664 0.83%
8 IDEXDRGN/ETH $5,314 $0.168442 0.43%
9 Gate.ioDRGN/USDT $2,100 $0.169450 0.17%
10 Gate.ioDRGN/ETH $1,403 $0.165527 0.11%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,236,530$0.167386

182. Thingschain Thingschain (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 IDAXTIC/BTC $838,841 $0.000261 70.84%
2 IDAXTIC/ETH $334,395 $0.000243 28.24%
3 HotbitTIC/ETH $10,954 $0.000250 0.93%
Tổng cộng/ Trung bình$1,184,190$0.000255

183. FirstBlood FirstBlood (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKEx1ST/BTC $531,713 $0.074823 45.85%
2 OKEx1ST/USDT $370,731 $0.075067 31.97%
3 OKEx1ST/ETH $256,414 $0.075299 22.11%
4 ZB.COM1ST/USDT $810 $0.068461 0.07%
5 ZB.COM1ST/BTC $59 $0.071419 0.01%
6 HitBTC1ST/BTC $20 $0.071694 0.00%
7 LivecoinFirstBlood/BTC $11 $0.074106 0.00%
8 HitBTC1ST/ETH $0 $0.076700 0.00%
9 Liqui1ST/USDT $0 $0.393872 0.00%
10 Gatecoin1ST/BTC $0 $0.125009 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,159,759$0.075002

184. Engagement Token Engagement Token (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ExratesENGT/ETH $938,328 $0.008587 82.13%
2 HitBTCENGT/ETH $111,057 $0.005029 9.72%
3 HitBTCENGT/BTC $72,019 $0.004965 6.30%
4 TidexENGT/ETH $10,745 $0.005499 0.94%
5 TidexENGT/BTC