Vốn Hóa Thị Trường:

Xếp Hạng Khối Lượng Trong 24 giờ (Tiền Tệ)

1. Bitcoin Bitcoin (36.64%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 CoinBeneBTC/USDT $266,949,795 $3409.36 5.55%
2 OEXETH/BTC $137,873,060 $3424.17 2.87%
3 BinanceBTC/USDT $123,710,056 $3409.40 2.57%
4 OKExBTC/USDT $119,134,737 $3407.57 2.48%
5 HuobiBTC/USDT $108,321,435 $3407.48 2.25%
6 BitForexBTC/USDT $103,926,403 $3407.49 2.16%
7 HitBTCBTC/USDT $99,866,398 $3563.04 2.08%
8 ZB.COMGNT/BTC $99,536,301 $3414.35 2.07%
9 Bit-ZBTC/USDT $89,041,958 $3408.95 1.85%
10 DigiFinexBTC/USDT $87,109,094 $3403.89 1.81%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$4,806,594,848$3422.77

2. Tether Tether (23.30%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 CoinBeneBTC/USDT $266,949,795 $1.01 8.73%
2 ZB.COMXLM/USDT $129,729,135 $1.02 4.24%
3 BinanceBTC/USDT $123,710,056 $1.01 4.05%
4 OKExBTC/USDT $119,134,737 $1.01 3.90%
5 HuobiBTC/USDT $108,321,435 $1.01 3.54%
6 BitForexBTC/USDT $103,926,403 $1.01 3.40%
7 HitBTCBTC/USDT $99,866,398 $0.970085 3.27%
8 Bit-ZBTC/USDT $89,041,958 $1.01 2.91%
9 DigiFinexBTC/USDT $87,109,094 $1.02 2.85%
10 BiboxBTC/USDT $72,972,869 $1.01 2.39%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,056,858,776$1.01

3. Ethereum Ethereum (13.24%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OEXETH/BTC $137,873,060 $88.32 7.94%
2 LBankZEC/ETH $85,680,873 $88.79 4.93%
3 Bit-ZETH/BTC $57,527,862 $88.60 3.31%
4 OKExETH/USDT $54,407,441 $88.44 3.13%
5 Bit-ZETH/USDT $51,856,496 $88.45 2.99%
6 RightBTCETH/BTC $41,383,833 $88.64 2.38%
7 IDAXETH/BTC $41,098,650 $88.62 2.37%
8 BitForexETH/USDT $40,985,894 $88.45 2.36%
9 HuobiEOS/ETH $40,357,290 $88.53 2.32%
10 HuobiETH/USDT $34,859,736 $88.45 2.01%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,736,391,808$88.57

4. EOS EOS (5.78%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExEOS/USDT $64,590,999 $1.84 8.51%
2 DOBI tradeEOS/BTC $62,719,439 $1.84 8.27%
3 HuobiEOS/USDT $61,171,803 $1.84 8.06%
4 DigiFinexEOS/USDT $50,248,509 $1.84 6.62%
5 HuobiEOS/BTC $44,289,104 $1.84 5.84%
6 HuobiEOS/ETH $40,357,290 $1.84 5.32%
7 IDAXEOS/BTC $37,670,732 $1.84 4.97%
8 IDAXEOS/ETH $34,848,190 $1.84 4.59%
9 HitBTCEOS/USDT $32,433,394 $1.92 4.28%
10 Bit-ZEOS/USDT $31,568,038 $1.84 4.16%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$758,662,933$1.84

5. XRP XRP (2.98%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ZB.COMXRP/BTC $53,483,792 $0.303133 13.67%
2 BitbankXRP/JPY $37,766,205 $0.297064 9.65%
3 OKExXRP/USDT $17,277,176 $0.302679 4.42%
4 DigiFinexXRP/USDT $16,365,785 $0.302780 4.18%
5 BitMartXRP/USDT $15,818,913 $0.302476 4.04%
6 BinanceXRP/USDT $15,744,047 $0.302962 4.02%
7 UpbitXRP/KRW $15,620,274 $0.299929 3.99%
8 BitlishXRP/EUR $12,606,854 $0.303330 3.22%
9 IDAXXRP/ETH $11,992,548 $0.302519 3.06%
10 BinanceXRP/BTC $11,670,339 $0.303167 2.98%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$391,323,541$0.301643

6. Litecoin Litecoin (2.95%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 DOBI tradeLTC/BTC $81,078,756 $23.58 20.97%
2 Bit-ZLTC/BTC $25,477,376 $23.61 6.59%
3 OKExLTC/BTC $21,093,334 $23.62 5.46%
4 OKExLTC/USDT $19,226,176 $23.53 4.97%
5 BiboxLTC/USDT $16,086,710 $23.57 4.16%
6 BiboxLTC/ETH $14,654,379 $23.62 3.79%
7 IDAXLTC/BTC $11,899,405 $23.61 3.08%
8 BiboxLTC/BTC $11,196,681 $23.60 2.90%
9 DigiFinexLTC/BTC $10,782,400 $23.64 2.79%
10 DigiFinexLTC/USDT $9,356,441 $23.51 2.42%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$386,663,191$23.59

7. Stellar Stellar (1.69%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ZB.COMXLM/USDT $129,729,135 $0.112316 58.40%
2 StrongholdXLM/BTC $24,203,292 $0.114422 10.90%
3 LATOKENXLM/BTC $11,081,821 $0.113158 4.99%
4 ExratesXLM/BTC $8,612,555 $0.113175 3.88%
5 LATOKENXLM/ETH $4,242,099 $0.114149 1.91%
6 HitBTCXLM/USDT $4,132,896 $0.115919 1.86%
7 HitBTCXLM/BTC $3,791,553 $0.111041 1.71%
8 BCEXXLM/BTC $3,456,732 $0.114627 1.56%
9 BinanceXLM/USDT $2,854,967 $0.112326 1.29%
10 BCEXXLM/CKUSD $2,542,473 $0.113910 1.14%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$222,127,081$0.112817

8. Dash Dash (1.25%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ZB.COMDASH/BTC $59,424,270 $63.63 36.16%
2 ExratesDASH/BTC $14,605,565 $65.12 8.89%
3 Bit-ZDASH/BTC $9,010,611 $63.64 5.48%
4 CoinsuperDASH/BTC $7,441,362 $63.61 4.53%
5 BitForexDASH/ETH $7,328,241 $63.63 4.46%
6 BitForexDASH/USDT $7,104,649 $63.48 4.32%
7 OOOBTCDASH/BTC $6,841,731 $69.07 0.00%
8 YoBitDASH/BTC $4,760,980 $63.82 2.90%
9 LBankDASH/BTC $4,231,560 $63.85 2.58%
10 P2PB2BDASH/ETH $3,826,050 $65.69 2.33%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$164,330,389$64.17

9. Zcash Zcash (1.23%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LBankZEC/ETH $85,680,873 $54.35 53.16%
2 LBankZEC/BTC $19,329,155 $53.91 11.99%
3 Bit-ZZEC/BTC $13,626,732 $53.90 8.46%
4 LBankZEC/USDT $7,368,301 $53.94 4.57%
5 BCEXZEC/BTC $5,693,925 $56.00 3.53%
6 HuobiZEC/USDT $5,113,894 $53.80 3.17%
7 HuobiZEC/BTC $4,668,184 $53.99 2.90%
8 BCEXZEC/CKUSD $3,194,583 $54.98 1.98%
9 YoBitZEC/BTC $2,981,093 $54.32 1.85%
10 HitBTCZEC/USDT $2,528,150 $56.15 1.57%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$161,162,208$54.24

10. Qtum Qtum (1.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LBankQTUM/BTC $23,626,971 $1.63 17.76%
2 LBankQTUM/ETH $20,003,362 $1.63 15.04%
3 DragonEXQTUM/USDT $9,255,505 $1.62 6.96%
4 Bit-ZQTUM/BTC $8,344,110 $1.63 6.27%
5 BCEXQTUM/BTC $7,744,749 $1.88 5.82%
6 Bit-ZQTUM/USDT $7,529,418 $1.62 5.66%
7 LBankQTUM/USDT $5,230,824 $1.62 3.93%
8 BCEXQTUM/CKUSD $5,139,398 $1.65 3.86%
9 AllcoinQTUM/CKUSD $4,721,044 $1.74 3.55%
10 BitMartQTUM/USDT $3,952,068 $1.62 2.97%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$133,014,256$1.65

11. CK USD CK USD (0.97%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BCEXBTC/CKUSD $63,721,255 $0.994903 50.06%
2 BCEXETH/CKUSD $18,067,061 $0.996137 14.19%
3 AllcoinBTC/CKUSD $8,269,314 $0.898837 6.50%
4 AllcoinETH/CKUSD $5,201,534 $0.913345 4.09%
5 BCEXQTUM/CKUSD $5,139,398 $0.980688 4.04%
6 AllcoinQTUM/CKUSD $4,721,044 $0.929614 3.71%
7 BCEXETC/CKUSD $4,045,688 $0.950899 3.18%
8 BCEXXRP/CKUSD $3,270,993 $1.03 2.57%
9 BCEXZEC/CKUSD $3,194,583 $0.971041 2.51%
10 BCEXEOS/CKUSD $2,993,061 $0.965030 2.35%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$127,285,286$0.979574

12. Ethereum Classic Ethereum Classic (0.85%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExETC/USDT $14,371,415 $3.73 12.91%
2 OKExETC/BTC $9,698,943 $3.73 8.71%
3 DigiFinexETC/USDT $7,639,028 $3.73 6.86%
4 HuobiETC/USDT $6,149,626 $3.73 5.53%
5 BitForexETC/USDT $5,102,405 $3.73 4.58%
6 BinanceETC/USDT $4,555,561 $3.73 4.09%
7 BitfinexETC/USD $4,237,649 $3.74 3.81%
8 DigiFinexETC/BTC $4,190,207 $3.73 3.77%
9 BCEXETC/CKUSD $4,045,688 $3.85 3.64%
10 CoinBeneETC/USDT $3,441,357 $3.73 3.09%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$111,290,615$3.74

13. Golem Golem (0.78%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ZB.COMGNT/BTC $99,536,301 $0.065921 97.65%
2 BinanceGNT/BTC $741,853 $0.064964 0.73%
3 OKExGNT/BTC $169,425 $0.065340 0.17%
4 BitMartGNT/ETH $148,972 $0.065098 0.15%
5 BittrexGNT/BTC $137,476 $0.064930 0.13%
6 UpbitGNT/KRW $133,829 $0.063979 0.13%
7 UpbitGNT/BTC $97,426 $0.064930 0.10%
8 CoinealGNT/ETH $92,992 $0.065098 0.09%
9 OKExGNT/USDT $92,250 $0.065062 0.09%
10 BitMartGNT/BTC $85,390 $0.065033 0.08%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$101,929,509$0.065904

14. NEO NEO (0.70%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ZB.COMNEO/BTC $11,352,684 $5.88 12.42%
2 ExratesNEO/BTC $10,953,411 $5.86 11.98%
3 BitMartNEO/USDT $7,133,322 $5.87 7.80%
4 BitMartNEO/BTC $6,770,915 $5.89 7.41%
5 BitMartNEO/ETH $6,722,517 $5.89 7.35%
6 DragonEXNEO/USDT $6,309,237 $5.84 6.90%
7 IDCMNEO/USDT $4,092,798 $5.85 4.48%
8 BitForexNEO/USDT $3,690,929 $5.86 4.04%
9 CoinsuperNEO/BTC $2,702,600 $5.89 2.96%
10 BinanceNEO/USDT $2,509,878 $5.87 2.75%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$91,402,982$5.87

15. Bitcoin Cash Bitcoin Cash (0.54%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Bit-ZBCHABC/BTC $5,554,131 $96.78 7.78%
2 UpbitBCH/KRW $4,932,808 $95.30 6.91%
3 DragonEXBCHABC/USDT $4,862,755 $95.42 6.81%
4 FatbtcBCH/BTC $4,826,940 $128.43 6.76%
5 HuobiBCH/USDT $4,719,706 $96.60 6.61%
6 FatbtcBCH/CNY $4,565,892 $119.05 6.39%
7 HitBTCBCHABC/USDT $3,717,639 $101.14 5.21%
8 BinanceBCHABC/BTC $3,579,880 $96.80 5.01%
9 BiteBTCBCHABC/USD $2,950,259 $96.00 4.13%
10 P2PB2BBCH/BTC $2,848,456 $96.93 3.99%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$71,401,072$103.65

16. TRON TRON (0.54%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Bit-ZTRX/BTC $12,990,484 $0.013252 18.32%
2 Bit-ZTRX/ETH $9,337,091 $0.013294 13.17%
3 IDCMTRX/BTC $6,506,204 $0.013287 9.18%
4 BinanceTRX/USDT $5,571,778 $0.013265 7.86%
5 BitForexTRX/USDT $4,654,513 $0.013255 6.56%
6 OKExTRX/USDT $3,641,498 $0.013271 5.14%
7 HuobiTRX/USDT $2,990,408 $0.013270 4.22%
8 DigiFinexTRX/USDT $2,921,898 $0.013289 4.12%
9 SistemkoinTRX/TRY $2,869,367 $0.013253 4.05%
10 BinanceTRX/BTC $2,522,306 $0.013321 3.56%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$70,906,442$0.013273

17. Bitcoin SV Bitcoin SV (0.47%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Bit-ZBCHSV/BTC $13,221,690 $88.31 21.33%
2 BinanceBCHSV/USDT $6,867,776 $88.17 11.08%
3 BitMartBSV/USDT $6,263,098 $88.03 10.11%
4 UpbitBSV/KRW $5,938,917 $87.34 9.58%
5 BitMartBSV/BTC $5,708,463 $88.33 9.21%
6 DragonEXBSV/USDT $4,776,271 $88.19 7.71%
7 BinanceBCHSV/BTC $4,450,269 $88.31 7.18%
8 HitBTCBCHSV/USDT $1,839,733 $92.22 2.97%
9 HitBTCBCHSV/BTC $1,484,255 $88.46 2.40%
10 Gate.ioBCHSV/USDT $1,310,744 $87.80 2.12%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$61,972,637$88.27

18. HyperCash HyperCash (0.46%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ZB.COMHSR/BTC $58,604,440 $0.632668 97.94%
2 BinanceHC/BTC $452,116 $0.634615 0.76%
3 ZB.COMHSR/USDT $261,712 $0.632408 0.44%
4 HuobiHC/USDT $201,962 $0.631598 0.34%
5 OKExHC/BTC $117,350 $0.631883 0.20%
6 HuobiHC/BTC $79,874 $0.635879 0.13%
7 OKExHC/USDT $48,171 $0.636050 0.08%
8 BinanceHC/ETH $43,804 $0.635379 0.07%
9 HuobiHC/ETH $17,124 $0.634671 0.03%
10 Gate.ioHC/USDT $5,741 $0.628604 0.01%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$59,839,249$0.632686

19. Paxos Standard Token Paxos Standard Token (0.40%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 DigiFinexPAX/USDT $9,609,334 $1.01 18.18%
2 BinanceBTC/PAX $8,091,438 $1.02 15.30%
3 ZB.COMPAX/USDT $7,680,652 $1.02 14.53%
4 OKExPAX/USDT $7,509,651 $1.01 14.20%
5 OKExPAX/BTC $6,222,426 $1.02 11.77%
6 BinancePAX/USDT $5,717,840 $1.01 10.81%
7 BinancePAX/BTC $1,397,842 $0.859873 2.64%
8 BitruePAX/USDT $1,264,938 $1.01 2.39%
9 CoinBenePAX/USDT $881,959 $1.02 1.67%
10 BinanceETH/PAX $875,279 $1.02 1.66%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$52,870,148$1.01

20. GXChain GXChain (0.35%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Bit-ZGXS/BTC $23,153,947 $0.492220 50.95%
2 Bit-ZGXS/ETH $22,199,422 $0.492604 48.85%
3 BinanceGXS/BTC $63,229 $0.491161 0.14%
4 Gate.ioGXS/USDT $20,255 $0.488927 0.04%
5 BinanceGXS/ETH $9,838 $0.492738 0.02%
6 IndodaxGXS/IDR $719 $0.509616 0.00%
7 Gate.ioGXS/BTC $580 $0.489248 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$45,447,990$0.492405

21. Bit-Z Token Bit-Z Token (0.25%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Bit-ZBZ/USDT $12,387,240 $0.089245 38.46%
2 Bit-ZBZ/BTC $10,822,142 $0.089796 33.60%
3 Bit-ZBZ/ETH $8,999,932 $0.090023 27.94%
4 Bit-ZSS/BZ $0 $0.093984 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$32,209,314$0.089647

22. WAX WAX (0.24%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitWAX/KRW $17,149,308 $0.049249 55.63%
2 BittrexWAX/BTC $5,942,808 $0.050141 19.28%
3 UpbitWAX/BTC $5,317,533 $0.050175 17.25%
4 HuobiWAX/BTC $1,543,275 $0.050209 5.01%
5 HitBTCWAX/BTC $204,392 $0.050551 0.66%
6 HuobiWAX/ETH $193,880 $0.050115 0.63%
7 BittrexWAX/ETH $159,706 $0.050112 0.52%
8 KucoinWAX/BTC $58,451 $0.049526 0.19%
9 UpbitWAX/ETH $51,770 $0.049675 0.17%
10 VebitcoinWAX/BTC $43,922 $0.049902 0.14%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$30,828,537$0.049651

23. ZB ZB (0.23%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ZB.COMZB/USDT $15,042,573 $0.116970 50.22%
2 ZB.COMZB/BTC $14,873,901 $0.117223 49.66%
3 HotbitZB/BTC $20,661 $0.115686 0.07%
4 HotbitZB/ETH $13,708 $0.111527 0.05%
5 ZB.COMEOS/ZB $0 $0.117117 0.00%
6 ZBGZB/USDT $0 $0.116970 0.00%
7 ZB.COMLTC/ZB $0 $0.118002 0.00%
8 ZB.COMQTUM/ZB $0 $0.118700 0.00%
9 ZBGZT/ZB $0 $0.117094 0.00%
10 ZB.COMXRP/ZB $0 $0.116667 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$29,950,843$0.117092

24. TrueUSD TrueUSD (0.22%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceTUSD/BTC $7,512,808 $1.02 26.10%
2 BinanceTUSD/USDT $3,896,500 $1.02 13.53%
3 DigiFinexBTC/TUSD $2,667,467 $1.02 9.27%
4 Bit-ZTUSD/USDT $1,550,834 $1.02 5.39%
5 CoinTigerTUSD/BTC $1,125,601 $1.02 3.91%
6 CPDAXTUSD/BTC $1,067,088 $1.02 3.71%
7 Bit-ZTUSD/ETH $852,938 $1.02 2.96%
8 KryptonoTUSD/USDT $769,483 $1.02 2.67%
9 Bit-ZTUSD/BTC $757,377 $1.02 2.63%
10 BittrexTUSD/BTC $743,235 $1.03 2.58%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$28,789,179$1.02

25. OmiseGO OmiseGO (0.17%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiOMG/USDT $5,619,893 $1.27 24.76%
2 HuobiOMG/ETH $3,843,875 $1.27 16.93%
3 IDCMOMG/BTC $3,151,903 $1.27 13.88%
4 DigiFinexOMG/USDT $2,365,245 $1.27 10.42%
5 DigiFinexOMG/ETH $1,643,447 $1.28 7.24%
6 B2BXOMG/BTC $733,415 $1.27 3.23%
7 BitForexOMG/USDT $598,609 $1.26 2.64%
8 BinanceOMG/BTC $500,985 $1.27 2.21%
9 BitMartOMG/BTC $404,371 $1.27 1.78%
10 BitMartOMG/ETH $393,502 $1.27 1.73%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$22,700,924$1.27

26. Binance Coin Binance Coin (0.15%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceBNB/BTC $7,034,801 $4.93 35.44%
2 BinanceBNB/USDT $5,845,562 $4.92 29.45%
3 LBankBNB/USDT $2,988,578 $4.95 15.05%
4 BinanceBNB/ETH $703,387 $4.91 3.54%
5 BinanceTUSD/BNB $524,484 $4.92 2.64%
6 BinanceBNB/PAX $309,004 $4.89 1.56%
7 P2PB2BBNB/BTC $269,822 $4.47 1.36%
8 ExratesBNB/USD $236,349 $6.02 1.19%
9 P2PB2BBNB/USD $226,059 $4.50 1.14%
10 ExratesBNB/BTC $198,845 $4.90 1.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$19,851,758$4.93

27. bitCNY bitCNY (0.14%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 CoinTigerBTC/BITCNY $10,777,097 $0.148340 56.81%
2 CoinTigerETH/BITCNY $7,613,044 $0.148101 40.13%
3 CoinTigerTRX/BITCNY $208,040 $0.147662 1.10%
4 BitShares Asset ExchangeBITCNY/BTS $190,227 $0.145224 1.00%
5 CoinTigerXEM/BITCNY $173,551 $0.146810 0.91%
6 CoinTigerOCN/BITCNY $3,946 $0.112192 0.02%
7 BitShares Asset ExchangeBITUSD/BITCNY $3,180 $0.144773 0.02%
8 OpenLedger DEXEOS/BITCNY $1,609 $0.141622 0.01%
9 OpenLedger DEXUSDT/BITCNY $723 $0.140985 0.00%
10 OpenLedger DEXYOYOW/BITCNY $425 $0.149633 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$18,971,858$0.148182

28. Crypto.com Crypto.com (0.13%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Bit-ZMCO/BTC $10,771,400 $1.91 61.94%
2 Bit-ZMCO/ETH $6,137,133 $1.91 35.29%
3 BinanceMCO/BTC $209,301 $1.92 1.20%
4 LATOKENMCO/ETH $156,851 $1.90 0.90%
5 BinanceMCO/ETH $25,073 $1.91 0.14%
6 BittrexMCO/BTC $24,678 $1.91 0.14%
7 HuobiMCO/BTC $14,869 $1.92 0.09%
8 UpbitMCO/KRW $13,898 $1.90 0.08%
9 UpbitMCO/BTC $12,231 $1.91 0.07%
10 OKExMCO/BTC $9,842 $1.92 0.06%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$17,390,475$1.91

29. Dogecoin Dogecoin (0.12%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BitForexDOGE/ETH $2,596,143 $0.002041 16.19%
2 BitForexDOGE/USDT $2,274,917 $0.002076 14.19%
3 P2PB2BDOGE/BTC $1,830,256 $0.002084 11.42%
4 FatbtcDOGE/CNY $1,560,661 $0.002071 9.73%
5 BCEXDOGE/CKUSD $1,298,347 $0.002043 8.10%
6 SistemkoinDOGE/TRY $1,093,644 $0.002100 6.82%
7 P2PB2BDOGE/USD $1,072,130 $0.002200 6.69%
8 ZB.COMDOGE/USDT $922,867 $0.002080 5.76%
9 Gate.ioDOGE/USDT $462,480 $0.002069 2.88%
10 ExratesDOGE/USD $409,785 $0.002084 2.56%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$16,033,445$0.002079

30. Nuls Nuls (0.11%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Bit-ZNULS/BTC $10,938,383 $0.395559 73.80%
2 Bit-ZNULS/ETH $3,043,803 $0.394581 20.54%
3 CHAOEXNULS/ETH $426,910 $0.385867 2.88%
4 DragonEXNULS/USDT $206,116 $0.392396 1.39%
5 BinanceNULS/BTC $69,709 $0.394773 0.47%
6 BinanceNULS/USDT $59,794 $0.394420 0.40%
7 CHAOEXNULS/BTC $50,382 $0.391631 0.34%
8 BinanceNULS/ETH $15,025 $0.395918 0.10%
9 OKExNULS/BTC $4,669 $0.389103 0.03%
10 OKExNULS/USDT $3,333 $0.395331 0.02%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$14,821,871$0.395011

31. TrueChain TrueChain (0.09%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExTRUE/BTC $7,959,775 $0.213064 64.40%
2 OKExTRUE/USDT $3,593,947 $0.211882 29.08%
3 OKExTRUE/ETH $803,734 $0.210512 6.50%
4 ZB.COMTRUE/BTC $1,322 $0.211074 0.01%
5 ZB.COMTRUE/USDT $214 $0.211275 0.00%
6 DragonEXTRUE/ETH $0 $0.145298 0.00%
7 HitBTCTRUE/BTC $0 $0.227478 0.00%
8 BithumbTRUE/KRW $0 $0.208530 0.00%
9 CoinBeneTRUE/ETH $0 $0.132813 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$12,358,993$0.212554

32. USD Coin USD Coin (0.09%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LATOKENUSDC/BTC $3,707,904 $1.02 30.62%
2 PoloniexBTC/USDC $2,047,754 $1.03 16.91%
3 BinanceUSDC/BTC $1,018,783 $1.02 8.41%
4 BitfinexUDC/USD $965,913 $1.03 7.98%
5 PoloniexBCHSV/USDC $849,958 $1.03 7.02%
6 Coinbase ProBTC/USDC $546,829 $1.03 4.52%
7 Coinbase ProBAT/USDC $527,709 $1.02 4.36%
8 PoloniexBCHABC/USDC $340,104 $1.07 2.81%
9 CoinsuperUSDC/USD $235,176 $0.998400 1.94%
10 Coinbase ProZEC/USDC $225,631 $1.03 1.86%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$12,108,730$1.02

33. Huobi Token Huobi Token (0.09%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiHT/USDT $6,967,104 $1.09 59.35%
2 HuobiHT/BTC $2,166,642 $1.09 18.46%
3 HuobiHT/ETH $1,274,514 $1.09 10.86%
4 LBankHT/USDT $674,103 $1.09 5.74%
5 HuobiEOS/HT $183,862 $1.09 1.57%
6 HuobiXRP/HT $128,422 $1.08 1.09%
7 HuobiETC/HT $83,547 $1.08 0.71%
8 HuobiLTC/HT $71,978 $1.09 0.61%
9 BiboxHT/BTC $40,613 $1.09 0.35%
10 HuobiDASH/HT $37,916 $1.10 0.32%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$11,739,604$1.09

34. Monero Monero (0.09%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceXMR/BTC $1,601,988 $42.69 13.71%
2 ExratesXMR/BTC $1,576,783 $42.85 13.49%
3 IDCMXMR/USDT $950,356 $42.38 8.13%
4 BitfinexXMR/USD $895,387 $42.68 7.66%
5 HitBTCXMR/BTC $854,992 $42.68 7.32%
6 PoloniexXMR/BTC $848,818 $42.56 7.26%
7 IDCMXMR/BTC $731,733 $42.63 6.26%
8 KrakenXMR/USD $578,925 $41.60 4.95%
9 BittrexXMR/BTC $394,487 $42.55 3.38%
10 HitBTCXMR/USDT $369,656 $44.51 3.16%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$11,684,762$42.67

35. Infinity Economics Infinity Economics (0.08%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 InfinityCoin ExchangeXIN/BTC $5,987,547 $0.001537 57.00%
2 CoinbeXIN/BTC $3,856,473 $0.001674 36.71%
3 SistemkoinXIN/TRY $511,527 $0.001663 4.87%
4 SistemkoinXIN/BTC $139,006 $0.001605 1.32%
5 CoinbeXIN/ETH $5,949 $0.001586 0.06%
6 BitBayXIN/BTC $2,149 $0.001571 0.02%
7 BitBayXIN/PLN $1,786 $0.002636 0.02%
8 CoindealXIN/BTC $832 $0.001605 0.01%
9 BitBayXIN/USD $43 $0.010000 0.00%
10 CoinbeXRP/XIN $0 $0.001702 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$10,505,311$0.001594

36. Cardano Cardano (0.08%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceADA/USDT $2,768,625 $0.029566 27.08%
2 UpbitADA/KRW $2,121,124 $0.029194 20.75%
3 BinanceADA/BTC $1,498,440 $0.029647 14.66%
4 HuobiADA/USDT $877,628 $0.029511 8.58%
5 B2BXADA/BTC $501,870 $0.028964 4.91%
6 BinanceADA/ETH $293,057 $0.029602 2.87%
7 B2BXADA/ETH $251,805 $0.028916 2.46%
8 ZB.COMADA/USDT $241,203 $0.030153 2.36%
9 BittrexADA/BTC $232,953 $0.029681 2.28%
10 HuobiADA/BTC $171,587 $0.029613 1.68%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$10,223,227$0.029455

37. MobileGo MobileGo (0.07%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BitForexMGO/USDT $4,693,827 $0.432877 48.64%
2 DigiFinexMGO/BTC $1,652,940 $0.449525 17.13%
3 IDAXMGO/BTC $1,651,907 $0.447817 17.12%
4 BCEXMGO/ETH $946,869 $0.444204 9.81%
5 EthfinexMGO/USD $487,037 $0.434710 5.05%
6 EthfinexMGO/ETH $209,654 $0.434300 2.17%
7 CryptopiaMGO/BTC $4,694 $0.435555 0.05%
8 HitBTCEMGO/BTC $4,006 $0.430363 0.04%
9 HitBTCEMGO/USDT $179 $0.445903 0.00%
10 CoinrailMGO/KRW $0 $0.224059 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$9,651,112$0.439521

38. Mithril Mithril (0.06%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceMITH/BTC $4,015,053 $0.073708 47.21%
2 LBankMITH/QTUM $2,241,660 $0.087649 26.36%
3 BitForexMITH/USDT $606,973 $0.073865 7.14%
4 OKExMITH/BTC $352,286 $0.073469 4.14%
5 LBankMITH/ETH $328,749 $0.074569 3.87%
6 DigiFinexMITH/BTC $265,339 $0.074221 3.12%
7 OKExMITH/USDT $211,905 $0.074270 2.49%
8 DigiFinexMITH/USDT $196,462 $0.077103 2.31%
9 OKExMITH/ETH $60,824 $0.073632 0.72%
10 EthfinexMIT/USD $59,817 $0.085000 0.70%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$8,504,355$0.077682

39. 0x 0x (0.06%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BitMartZRX/BTC $1,894,487 $0.297839 22.34%
2 BitMartZRX/ETH $1,758,715 $0.298316 20.73%
3 BinanceZRX/BTC $805,863 $0.297634 9.50%
4 Coinbase ProZRX/USD $702,992 $0.291990 8.29%
5 EthfinexZRX/USD $469,476 $0.297470 5.54%
6 CoinealZRX/BTC $402,739 $0.297873 4.75%
7 CoinBeneZRX/BTC $254,291 $0.297941 3.00%
8 CoinTigerZRX/ETH $192,190 $0.299939 2.27%
9 EthfinexZRX/BTC $170,255 $0.298419 2.01%
10 DigiFinexZRX/USDT $159,395 $0.296675 1.88%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$8,481,920$0.297361

40. NEM NEM (0.06%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ExratesXEM/BTC $3,506,255 $0.069596 42.40%
2 HitBTCXEM/BTC $678,104 $0.070327 8.20%
3 ZaifXEM/JPY $660,692 $0.069208 7.99%
4 BinanceXEM/BTC $630,004 $0.070293 7.62%
5 ExratesXEM/USD $572,911 $0.069143 6.93%
6 DragonEXXEM/BTC $508,179 $0.070156 6.14%
7 HitBTCXEM/USDT $221,891 $0.073306 2.68%
8 PoloniexXEM/BTC $185,474 $0.070395 2.24%
9 CoinTigerXEM/BITCNY $173,551 $0.070350 2.10%
10 B2BXXEM/BTC $151,106 $0.070190 1.83%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$8,270,229$0.069856

41. QuarkChain QuarkChain (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceQKC/BTC $5,022,584 $0.043036 79.93%
2 LATOKENQKC/ETH $573,908 $0.042961 9.13%
3 CoinBeneQKC/BTC $177,431 $0.043070 2.82%
4 CoinealQKC/ETH $161,353 $0.042978 2.57%
5 BilaxyQKC/ETH $132,283 $0.041404 2.11%
6 BinanceQKC/ETH $103,998 $0.042978 1.66%
7 HotbitQKC/ETH $26,879 $0.042340 0.43%
8 HotbitQKC/BTC $24,702 $0.042900 0.39%
9 BitrueQKC/XRP $24,413 $0.042822 0.39%
10 BitrueQKC/BTC $22,388 $0.042900 0.36%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$6,283,455$0.042989

42. Ontology Ontology (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiONT/USDT $654,612 $0.523026 11.67%
2 DigiFinexONT/USDT $603,111 $0.522116 10.75%
3 BinanceONT/BTC $585,370 $0.524633 10.44%
4 BinanceONT/USDT $579,135 $0.523128 10.32%
5 BitMartONT/ETH $503,206 $0.525088 8.97%
6 BitMartONT/BTC $499,187 $0.524975 8.90%
7 OKExONT/USDT $380,130 $0.522419 6.78%
8 DigiFinexONT/BTC $370,944 $0.522926 6.61%
9 Gate.ioONT/USDT $340,890 $0.522116 6.08%
10 DragonEXONT/USDT $321,165 $0.520396 5.73%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,609,498$0.523241

43. Alibabacoin Alibabacoin (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 SistemkoinABBC/ETH $1,146,393 $0.049575 20.66%
2 SistemkoinABBC/BTC $1,044,619 $0.042148 18.82%
3 OOOBTCABBC/BTC $537,800 $0.045157 0.00%
4 IDAXABBC/BTC $532,027 $0.041465 9.59%
5 BitForexABBC/USDT $476,972 $0.047151 8.60%
6 CoinsuperABBC/BTC $431,986 $0.039928 7.78%
7 DragonEXABBC/USDT $427,487 $0.037843 7.70%
8 BitForexABBC/BTC $410,860 $0.045359 7.40%
9 RightBTCABBC/BTC $395,294 $0.039416 7.12%
10 CoinBeneABBC/BTC $125,676 $0.039279 2.26%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,549,270$0.043818

44. Waves Waves (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceWAVES/BTC $1,639,381 $1.67 30.66%
2 TidexWAVES/BTC $1,237,845 $1.66 23.15%
3 Waves Decentralized ExchangeWAVES/BTC $746,412 $1.66 13.96%
4 ExmoWAVES/BTC $452,552 $1.66 8.46%
5 BittrexWAVES/BTC $163,381 $1.66 3.06%
6 ExratesWAVES/BTC $98,464 $1.64 1.84%
7 IndodaxWAVES/IDR $97,374 $1.65 1.82%
8 Waves Decentralized ExchangeWAVES/USD $88,001 $1.63 1.65%
9 ExratesWAVES/USD $74,850 $1.63 1.40%
10 UpbitWAVES/KRW $71,743 $1.63 1.34%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,346,303$1.66

45. Cryptonex Cryptonex (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 CryptonexCNX/BTC $1,145,891 $1.02 22.06%
2 CryptonexCNX/ETH $901,521 $0.983862 17.36%
3 CryptonexCNX/USD $891,871 $0.990000 17.17%
4 CryptonexCNX/EUR $744,690 $0.997125 14.34%
5 CryptonexCNX/RUB $431,327 $1.00 8.31%
6 CryptonexCNX/GBP $296,322 $1.00 5.71%
7 CryptonexCNX/BRL $222,027 $1.03 4.28%
8 CryptonexCNX/CNY $140,480 $1.01 2.71%
9 CryptonexCNX/INR $73,116 $1.01 1.41%
10 CryptonexCNX/JPY $50,750 $1.05 0.98%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,193,347$1.00

46. Decentraland Decentraland (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceMANA/BTC $1,618,372 $0.052873 31.40%
2 CoinealMANA/ETH $619,874 $0.052722 12.03%
3 DragonEXMANA/USDT $495,809 $0.052313 9.62%
4 UEXMANA/ETH $388,063 $0.054337 7.53%
5 TOPBTCMANA/BTC $343,676 $0.051712 6.67%
6 CoinealMANA/BTC $323,619 $0.052907 6.28%
7 BinanceMANA/ETH $310,807 $0.052722 6.03%
8 LATOKENMANA/ETH $208,318 $0.055515 4.04%
9 BittrexMANA/BTC $194,198 $0.052771 3.77%
10 OKExMANA/USDT $94,643 $0.052718 1.84%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,154,778$0.052934

47. Factom Factom (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 PoloniexFCT/BTC $3,479,840 $8.98 67.52%
2 BittrexFCT/BTC $1,185,285 $8.95 23.00%
3 UpbitFCT/BTC $475,881 $8.84 9.23%
4 CryptopiaFCT/BTC $12,296 $8.74 0.24%
5 Bit-ZFCT/BTC $684 $12.91 0.01%
Tổng cộng/ Trung bình$5,153,986$8.96

48. BHPCash BHPCash (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BCEXBHPC/BTC $1,232,022 $0.616615 24.18%
2 BCEXBHPC/ETH $1,174,586 $0.617827 23.06%
3 BCEXBHPC/CKUSD $1,112,289 $0.606473 21.83%
4 DigiFinexBHPC/BTC $1,073,936 $0.617401 21.08%
5 DigiFinexBHPC/ETH $501,749 $0.617459 9.85%
6 BithumbBHPC/KRW $0 $0.611393 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$5,094,582$0.614929

49. Basic Attention Token Basic Attention Token (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 IDCMBAT/BTC $1,380,573 $0.138263 29.12%
2 LATOKENBAT/ETH $935,339 $0.137081 19.73%
3 BinanceBAT/BTC $723,249 $0.138365 15.26%
4 Coinbase ProBAT/USDC $527,709 $0.138382 11.13%
5 BinanceBAT/ETH $247,093 $0.138070 5.21%
6 DDEXBAT/ETH $136,316 $0.135842 2.88%
7 CPDAXBAT/BTC $135,794 $0.137477 2.86%
8 BittrexBAT/BTC $117,700 $0.138297 2.48%
9 UpbitBAT/KRW $115,401 $0.135766 2.43%
10 CHAOEXBAT/ETH $70,953 $0.135669 1.50%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$4,740,212$0.137825

50. Bitcoin Gold Bitcoin Gold (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 P2PB2BBTG/USD $1,140,947 $11.80 24.14%
2 HitBTCBTG/BTC $574,189 $11.73 12.15%
3 OKExBTG/USDT $524,974 $11.73 11.11%
4 P2PB2BBTG/BTC $428,591 $11.78 9.07%
5 SistemkoinBTG/TRY $352,126 $11.60 7.45%
6 BitfinexBTG/USD $265,089 $11.77 5.61%
7 BinanceBTG/BTC $234,098 $11.72 4.95%
8 P2PB2BBTG/ETH $210,442 $11.77 4.45%
9 SistemkoinBTG/BTC $140,757 $11.41 2.98%
10 HitBTCBTG/USDT $128,973 $12.24 2.73%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$4,727,204$11.75

51. Aeternity Aeternity (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ZB.COMAE/USDT $671,665 $0.381468 14.83%
2 DragonEXAE/ETH $657,704 $0.382342 14.52%
3 LATOKENAE/ETH $615,447 $0.379581 13.58%
4 UEXAE/BTC $453,578 $0.378788 10.01%
5 Gate.ioAE/USDT $383,567 $0.381468 8.47%
6 UEXAE/USDT $370,847 $0.373981 8.19%
7 OOOBTCAE/ETH $163,263 $0.399156 0.00%
8 BitMartAE/ETH $152,857 $0.383565 3.37%
9 CoinBeneAE/BTC $142,377 $0.382374 3.14%
10 BinanceAE/BTC $136,532 $0.382545 3.01%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$4,530,422$0.381176

52. IOTA IOTA (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BitfinexMIOTA/USD $1,269,589 $0.224570 29.54%
2 BinanceIOTA/BTC $831,212 $0.224062 19.34%
3 ExratesMIOTA/USD $530,745 $0.231026 12.35%
4 BinanceIOTA/USDT $523,957 $0.223215 12.19%
5 BitfinexMIOTA/BTC $293,459 $0.223721 6.83%
6 BinanceIOTA/ETH $242,665 $0.224003 5.65%
7 DragonEXIOTA/USDT $128,031 $0.222911 2.98%
8 BitfinexMIOTA/EUR $121,417 $0.225554 2.82%
9 CoinoneIOTA/KRW $110,387 $0.222728 2.57%
10 BinanceIOTA/BNB $37,397 $0.224187 0.87%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$4,298,456$0.224961

53. VeChain VeChain (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BitMartVET/USDT $982,035 $0.003703 23.55%
2 BitMartVET/ETH $740,390 $0.003708 17.76%
3 BinanceVET/BTC $732,477 $0.003723 17.57%
4 BinanceVET/USDT $650,283 $0.003703 15.60%
5 BitMartVET/BTC $440,610 $0.003723 10.57%
6 BinanceVET/ETH $207,099 $0.003708 4.97%
7 LBankVET/ETH $152,064 $0.003734 3.65%
8 LBankVET/BTC $78,429 $0.003720 1.88%
9 DragonEXVET/ETH $50,362 $0.003704 1.21%
10 HuobiVET/USDT $26,081 $0.003689 0.63%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$4,169,350$0.003712

54. Waltonchain Waltonchain (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 AllbitWTC/ETH $3,472,025 $0.920839 84.82%
2 BinanceWTC/BTC $336,911 $0.916742 8.23%
3 HuobiWTC/ETH $71,471 $0.917121 1.75%
4 HuobiWTC/BTC $68,105 $0.917528 1.66%
5 LATOKENWTC/ETH $45,495 $0.893391 1.11%
6 OKExWTC/BTC $24,254 $0.912644 0.59%
7 OKExWTC/USDT $21,608 $0.911780 0.53%
8 OKExWTC/ETH $17,807 $0.913808 0.44%
9 BinanceWTC/ETH $16,994 $0.913844 0.42%
10 BitrueWTC/XRP $11,602 $0.912483 0.28%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$4,093,451$0.919896

55. Nebulas Nebulas (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BCEXNAS/BTC $3,084,781 $0.543385 78.59%
2 BinanceNAS/BTC $190,303 $0.545127 4.85%
3 OKExNAS/BTC $186,371 $0.543556 4.75%
4 LBankNAS/ETH $152,771 $0.543030 3.89%
5 OKExNAS/USDT $123,984 $0.540633 3.16%
6 OKExNAS/ETH $83,127 $0.542994 2.12%
7 HuobiNAS/USDT $51,271 $0.543466 1.31%
8 HuobiNAS/BTC $16,212 $0.544034 0.41%
9 Gate.ioNAS/USDT $13,195 $0.539014 0.34%
10 HuobiNAS/ETH $11,742 $0.544092 0.30%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,925,028$0.543360

56. ICON ICON (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceICX/USDT $841,758 $0.199740 21.71%
2 BinanceICX/BTC $715,271 $0.200836 18.45%
3 CoinealICX/BTC $651,810 $0.200836 16.81%
4 OOOBTCICX/BTC $543,887 $0.211624 0.00%
5 DragonEXICX/USDT $522,783 $0.199031 13.48%
6 RfinexICX/ETH $153,714 $0.200621 3.96%
7 BinanceICX/ETH $101,630 $0.200902 2.62%
8 UpbitICX/KRW $100,772 $0.197882 2.60%
9 CoinealICX/ETH $99,275 $0.200902 2.56%
10 CoinTigerICX/BTC $56,513 $0.222320 1.46%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,877,813$0.202129

57. Gifto Gifto (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExGTO/USDT $992,363 $0.021148 26.49%
2 OKExGTO/BTC $877,010 $0.021211 23.41%
3 KryptonoGTO/USDT $451,515 $0.021249 12.05%
4 OKExGTO/ETH $330,278 $0.021195 8.82%
5 AllbitGTO/ETH $306,002 $0.021250 8.17%
6 BinanceGTO/BTC $219,950 $0.021279 5.87%
7 BinanceGTO/ETH $205,773 $0.021331 5.49%
8 KryptonoGTO/BTC $128,552 $0.021347 3.43%
9 BinanceGTO/BNB $57,811 $0.021246 1.54%
10 UpbitGTO/KRW $55,559 $0.020764 1.48%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,746,217$0.021210

58. Moeda Loyalty Points Moeda Loyalty Points (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceMDA/BTC $2,431,630 $0.670581 66.17%
2 Gate.ioMDA/USDT $959,361 $0.666811 26.11%
3 BinanceMDA/ETH $226,975 $0.669069 6.18%
4 LBankMDA/ETH $54,052 $0.618051 1.47%
5 OKExMDA/BTC $1,374 $0.666141 0.04%
6 Gate.ioMDA/ETH $997 $0.670707 0.03%
7 OKExMDA/USDT $175 $0.672983 0.00%
8 CoinBeneMDA/USDT $0 $0.040474 0.00%
9 OKExMDA/ETH $0 $0.603681 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$3,674,564$0.668729

59. ATBCoin ATBCoin (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ExratesATB/BTC $2,479,338 $0.006937 68.39%
2 ExratesATB/USD $1,114,099 $0.006876 30.73%
3 TOPBTCATB/BTC $31,833 $0.005806 0.88%
4 YoBitATB/BTC $20 $0.006490 0.00%
5 BTC-AlphaATB/BTC $0 $0.004099 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$3,625,289$0.006908

60. Zilliqa Zilliqa (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BitMartZIL/BTC $1,215,606 $0.013355 35.70%
2 BinanceZIL/BTC $629,760 $0.013355 18.49%
3 UpbitZIL/KRW $225,792 $0.013133 6.63%
4 CoinealZIL/BTC $175,830 $0.013355 5.16%
5 HuobiZIL/USDT $152,481 $0.013354 4.48%
6 BitMartZIL/ETH $125,039 $0.013315 3.67%
7 DigiFinexZIL/USDT $123,406 $0.013304 3.62%
8 UEXZIL/ETH $115,277 $0.013330 3.39%
9 DragonEXZIL/BTC $68,779 $0.013389 2.02%
10 BinanceZIL/ETH $61,789 $0.013315 1.81%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,405,035$0.013333

61. HYCON HYCON (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExHYC/ETH $1,408,037 $0.018942 42.20%
2 OKExHYC/USDT $1,206,843 $0.018922 36.17%
3 OKExHYC/BTC $721,476 $0.018991 21.62%
4 Bit-ZHYC/BTC $45 $0.020084 0.00%
5 CoinZestHYC/KRW $0 $0.019078 0.00%
6 Bit-ZHYC/ETH $0 $0.026794 0.00%
7 CoinZestHYC/BTC $0 $0.174195 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$3,336,401$0.018945

62. Arcblock Arcblock (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LBankABT/BTC $1,449,060 $0.067082 43.46%
2 LBankABT/ETH $978,264 $0.076253 29.34%
3 DragonEXABT/USDT $629,285 $0.068604 18.88%
4 BitMartABT/ETH $134,383 $0.067823 4.03%
5 BitMartABT/BTC $66,809 $0.068073 2.00%
6 HuobiABT/BTC $31,235 $0.068073 0.94%
7 OKExABT/USDT $16,578 $0.067895 0.50%
8 HuobiABT/ETH $10,051 $0.067876 0.30%
9 Gate.ioABT/USDT $7,510 $0.070931 0.23%
10 OKExABT/BTC $4,262 $0.067936 0.13%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,333,947$0.070142

63. Insight Chain Insight Chain (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 DragonEXINB/USDT $2,122,713 $0.244261 66.56%
2 OEXINB/BTC $1,066,260 $0.243975 33.44%
Tổng cộng/ Trung bình$3,188,974$0.244261

64. Polymath Polymath (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LATOKENPOLY/ETH $915,962 $0.119204 29.90%
2 BinancePOLY/BTC $666,610 $0.120809 21.76%
3 UpbitPOLY/KRW $436,191 $0.117132 14.24%
4 BittrexPOLY/BTC $228,534 $0.120263 7.46%
5 UpbitPOLY/BTC $168,554 $0.119545 5.50%
6 IDCMPOLY/BTC $154,237 $0.120228 5.03%
7 CoinBenePOLY/BTC $90,651 $0.120536 2.96%
8 HuobiPOLY/BTC $81,891 $0.120502 2.67%
9 IDCMPOLY/ETH $79,033 $0.120240 2.58%
10 HuobiPOLY/ETH $60,995 $0.120329 1.99%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,063,513$0.119551

65. Ink Ink (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 TOPBTCINK/CNY $2,716,882 $0.005496 92.11%
2 CoinEggINK/BTC $73,334 $0.005260 2.49%
3 ExratesINK/BTC $52,888 $0.005629 1.79%
4 ExratesINK/ETH $46,447 $0.005631 1.57%
5 ExratesINK/USD $42,321 $0.005625 1.43%
6 Gate.ioINK/USDT $8,484 $0.005666 0.29%
7 ExmoINK/BTC $2,227 $0.005397 0.08%
8 ExmoINK/ETH $2,072 $0.005449 0.07%
9 ExmoINK/USD $1,799 $0.005399 0.06%
10 Gate.ioINK/BTC $1,053 $0.005533 0.04%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,949,535$0.005496

66. Dai Dai (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HitBTCETH/DAI $1,349,065 $1.02 48.24%
2 OasisDEXETH/DAI $370,175 $1.02 13.24%
3 CoinhubETH/DAI $319,843 $1.02 11.44%
4 KucoinUSDT/DAI $145,904 $1.02 5.22%
5 HitBTCBTC/DAI $123,539 $1.02 4.42%
6 CoinhubBTC/DAI $106,483 $1.02 3.81%
7 CoinsuperDAI/ETH $62,072 $1.02 2.22%
8 EtherDelta (ForkDelta)DAI/ETH $59,581 $2.39 2.13%
9 Bancor NetworkDAI/BNT $44,808 $1.04 1.60%
10 Kyber NetworkDAI/ETH $32,152 $1.02 1.15%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,796,473$1.05

67. Lisk Lisk (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 YoBitLSK/BTC $1,304,336 $1.19 46.81%
2 HitBTCLSK/BTC $369,448 $1.18 13.26%
3 ExratesLSK/BTC $294,209 $1.19 10.56%
4 CoinEggLSK/BTC $293,319 $1.18 10.53%
5 BinanceLSK/BTC $114,524 $1.18 4.11%
6 CHAOEXLSK/BTC $72,794 $1.16 2.61%
7 ExratesLSK/USD $46,785 $1.20 1.68%
8 BittrexLSK/BTC $39,056 $1.17 1.40%
9 LivecoinLSK/BTC $36,596 $1.17 1.31%
10 BitBayLSK/PLN $30,841 $1.16 1.11%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,786,160$1.18

68. DMarket DMarket (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitDMT/KRW $2,638,882 $0.224503 95.06%
2 BittrexDMT/BTC $71,111 $0.227853 2.56%
3 UpbitDMT/BTC $59,809 $0.237383 2.15%
4 BittrexDMT/ETH $3,063 $0.231981 0.11%
5 UpbitDMT/ETH $3,061 $0.231981 0.11%
6 YoBitDMT/BTC $14 $0.224096 0.00%
7 TidexDMT/ETH $0 $0.195324 0.00%
8 TidexDMT/BTC $0 $0.198855 0.00%
9 IDEXDMT/ETH $0 $0.200105 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$2,775,940$0.224883

69. aelf aelf (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceELF/BTC $639,892 $0.107557 24.85%
2 UpbitELF/KRW $338,372 $0.105596 13.14%
3 HuobiELF/USDT $310,731 $0.107256 12.07%
4 OKExELF/USDT $263,852 $0.107560 10.24%
5 DigiFinexELF/USDT $209,666 $0.107863 8.14%
6 OKExELF/BTC $178,058 $0.107864 6.91%
7 DigiFinexELF/BTC $140,807 $0.108035 5.47%
8 BinanceELF/ETH $84,576 $0.107754 3.28%
9 HuobiELF/BTC $71,758 $0.107659 2.79%
10 CoinBeneELF/BTC $62,957 $0.107693 2.44%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,575,430$0.107323

70. BitShares BitShares (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LBankBTS/ETH $707,946 $0.036152 28.14%
2 ZB.COMBTS/USDT $380,829 $0.036228 15.14%
3 ZB.COMBTS/BTC $330,138 $0.036273 13.12%
4 BitShares Asset ExchangeBITCNY/BTS $190,227 $0.037141 7.56%
5 LBankBTS/BTC $154,002 $0.036069 6.12%
6 CoinEggBTS/BTC $147,341 $0.035659 5.86%
7 BinanceBTS/BTC $105,612 $0.036171 4.20%
8 OpenLedger DEXBTC/BTS $103,717 $0.035426 4.12%
9 PoloniexBTS/BTC $100,341 $0.036000 3.99%
10 BitShares Asset ExchangeBITUSD/BTS $61,059 $0.036542 2.43%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,515,752$0.036199

71. BUMO BUMO (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HotbitBU/ETH $731,969 $0.066391 32.32%
2 HotbitBU/BTC $378,228 $0.066296 16.70%
3 Gate.ioBU/USDT $248,854 $0.070324 10.99%
4 BiboxBU/ETH $151,938 $0.070724 6.71%
5 KucoinBU/ETH $143,101 $0.068921 6.32%
6 Gate.ioBU/ETH $136,990 $0.068788 6.05%
7 CPDAXBU/KRW $101,756 $0.070102 4.49%
8 BiboxBU/USDT $70,419 $0.070627 3.11%
9 BiboxBU/BTC $69,936 $0.070498 3.09%
10 BiboxBU/BIX $67,825 $0.070183 3.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,264,579$0.068063

72. Enjin Coin Enjin Coin (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceENJ/BTC $1,398,952 $0.029272 63.26%
2 LATOKENENJ/ETH $523,327 $0.029554 23.67%
3 BinanceENJ/ETH $162,848 $0.029261 7.36%
4 BittrexENJ/BTC $40,671 $0.029306 1.84%
5 BinanceENJ/BNB $24,799 $0.029029 1.12%
6 UpbitENJ/BTC $21,498 $0.029613 0.97%
7 Bancor NetworkENJ/BNT $11,647 $0.029842 0.53%
8 Kyber NetworkENJ/ETH $9,443 $0.029249 0.43%
9 LiquiENJ/BTC $3,588 $0.029237 0.16%
10 LiquiENJ/USDT $3,203 $0.029320 0.14%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,211,349$0.029342

73. LinkEye LinkEye (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiLET/USDT $898,073 $0.003606 41.49%
2 DigiFinexLET/USDT $807,577 $0.003564 37.31%
3 HuobiLET/BTC $117,564 $0.003637 5.43%
4 OKExLET/USDT $76,773 $0.003643 3.55%
5 OKExLET/ETH $76,749 $0.003657 3.55%
6 OKExLET/BTC $67,816 $0.003655 3.13%
7 HuobiLET/ETH $63,681 $0.003635 2.94%
8 DigiFinexLET/ETH $56,496 $0.003756 2.61%
9 BitinkaLET/ETH $0 $0.003664 0.00%
10 BitinkaLET/BTC $0 $0.003825 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,164,730$0.003601

74. APIS APIS (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 IDAXAPIS/BTC $2,121,887 $0.002630 99.03%
2 Bit-ZAPIS/BTC $18,801 $0.002695 0.88%
3 Bit-ZAPIS/ETH $1,971 $0.002641 0.09%
4 IDEXAPIS/ETH $98 $0.001641 0.00%
5 CoinbitAPIS/KRW $0 $0.002928 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$2,142,756$0.002631

75. LATOKEN LATOKEN (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LATOKENLA/BTC $1,560,786 $0.044915 74.53%
2 LATOKENLA/ETH $527,083 $0.045672 25.17%
3 KucoinLA/BTC $3,117 $0.041636 0.15%
4 KucoinLA/ETH $2,664 $0.041792 0.13%
5 HitBTCLA/ETH $379 $0.041615 0.02%
6 LATOKENHOT/LA $10 $0.027208 0.00%
7 CoinExchangeLA/ETH $0 $0.036499 0.00%
8 LATOKENAVINOC/LA $0 $0.029213 0.00%
9 CoinExchangeLA/BTC $0 $0.061412 0.00%
10 LATOKENKNT/LA $0 $0.047781 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,094,040$0.045096

76. Metaverse ETP Metaverse ETP (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 TOPBTCETP/CNY $1,853,060 $0.610097 92.22%
2 BitfinexETP/USD $76,866 $0.592790 3.83%
3 BitfinexETP/BTC $30,884 $0.591101 1.54%
4 RightBTCETP/BTC $24,814 $0.590349 1.23%
5 RightBTCETP/ETH $12,890 $0.599874 0.64%
6 HitBTCETP/BTC $6,492 $0.580649 0.32%
7 BitfinexETP/ETH $2,396 $0.585548 0.12%
8 CoinBeneETP/BTC $862 $0.478284 0.04%
9 HitBTCETP/ETH $427 $0.610941 0.02%
10 HitBTCETP/USDT $367 $0.600028 0.02%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,009,355$0.608742

77. Davinci Coin Davinci Coin (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HADAXDAC/ETH $1,109,827 $0.009692 56.80%
2 HADAXDAC/BTC $829,769 $0.009770 42.47%
3 BitForexDAC/ETH $14,356 $0.009904 0.73%
Tổng cộng/ Trung bình$1,953,952$0.009727

78. Loom Network Loom Network (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceLOOM/BTC $707,743 $0.044095 36.30%
2 BinanceLOOM/ETH $338,176 $0.044005 17.34%
3 CoinealLOOM/ETH $257,065 $0.044005 13.18%
4 UpbitLOOM/KRW $129,337 $0.043481 6.63%
5 BittrexLOOM/BTC $123,982 $0.043788 6.36%
6 UpbitLOOM/BTC $98,665 $0.043788 5.06%
7 LATOKENLOOM/ETH $88,384 $0.044439 4.53%
8 BilaxyLOOM/ETH $59,792 $0.045600 3.07%
9 CoinBeneLOOM/BTC $32,942 $0.044010 1.69%
10 PoloniexLOOM/BTC $29,864 $0.044129 1.53%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,949,740$0.044051

79. DigiByte DigiByte (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BittrexDGB/BTC $586,739 $0.008812 30.40%
2 HitBTCDGB/BTC $447,384 $0.008812 23.18%
3 SistemkoinDGB/TRY $284,681 $0.008976 14.75%
4 PoloniexDGB/BTC $192,037 $0.008778 9.95%
5 CryptopiaDGB/BTC $117,038 $0.008812 6.06%
6 UpbitDGB/BTC $113,790 $0.008812 5.90%
7 SistemkoinDGB/BTC $37,749 $0.008505 1.96%
8 KucoinDGB/BTC $26,534 $0.008676 1.37%
9 BittrexDGB/ETH $25,853 $0.008746 1.34%
10 HuobiDGB/BTC $18,158 $0.008780 0.94%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,930,181$0.008825

80. Gemini Dollar Gemini Dollar (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HitBTCBTC/GUSD $253,451 $1.02 13.28%
2 CoinsuperGUSD/USD $195,826 $1.00 10.26%
3 BCEXGUSD/USDT $189,834 $1.03 9.95%
4 DigiFinexGUSD/USDT $182,538 $1.02 9.56%
5 HotbitGUSD/USDT $145,600 $0.971229 7.63%
6 HotbitGUSD/ETH $140,708 $0.978403 7.37%
7 CPDAXGUSD/BTC $127,327 $1.01 6.67%
8 BiboxGUSD/USDT $124,193 $1.01 6.51%
9 BitrueGUSD/XRP $107,349 $1.01 5.62%
10 BitrueGUSD/BTC $60,589 $1.01 3.17%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,908,785$1.01

81. Revain Revain (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 DragonEXR/USDT $935,546 $0.135689 49.63%
2 BTC-AlphaR/BTC $742,063 $0.119443 39.37%
3 OKExR/USDT $52,317 $0.126077 2.78%
4 KucoinR/BTC $42,787 $0.124191 2.27%
5 OKExR/BTC $41,433 $0.127845 2.20%
6 HitBTCR/BTC $35,183 $0.123986 1.87%
7 BitForexR/USDT $31,459 $0.134475 1.67%
8 MercatoxR/BTC $4,061 $0.135155 0.22%
9 CryptopiaR/BTC $23 $0.122619 0.00%
10 HitBTCR/ETH $6 $0.121834 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,884,881$0.128353

82. Populous Populous (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LATOKENPPT/ETH $835,612 $1.22 45.25%
2 CoinealPPT/BTC $502,791 $1.16 27.23%
3 BinancePPT/BTC $165,840 $1.16 8.98%
4 CoinealPPT/ETH $89,833 $1.16 4.86%
5 CoinBenePPT/BTC $79,425 $1.20 4.30%
6 BinancePPT/ETH $52,553 $1.16 2.85%
7 VebitcoinPPT/BTC $43,993 $1.16 2.38%
8 MercatoxPPT/ETH $42,923 $1.21 2.32%
9 MercatoxPPT/BTC $20,442 $1.19 1.11%
10 OKExPPT/BTC $5,107 $1.15 0.28%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,846,773$1.19

83. Status Status (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 IDCMSNT/BTC $599,283 $0.014380 32.98%
2 LATOKENSNT/ETH $298,503 $0.014347 16.43%
3 CoinealSNT/BTC $167,327 $0.014414 9.21%
4 UpbitSNT/KRW $166,091 $0.014198 9.14%
5 CoinealSNT/ETH $90,570 $0.014387 4.98%
6 BinanceSNT/BTC $70,402 $0.014414 3.87%
7 TOPBTCSNT/ETH $50,520 $0.013920 2.78%
8 BinanceSNT/ETH $38,314 $0.014387 2.11%
9 VebitcoinSNT/BTC $36,800 $0.014380 2.03%
10 HuobiSNT/USDT $35,623 $0.014343 1.96%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,817,267$0.014344

84. IOST IOST (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiIOST/USDT $408,809 $0.003839 22.76%
2 BinanceIOST/BTC $398,463 $0.003860 22.18%
3 DigiFinexIOST/USDT $336,089 $0.003817 18.71%
4 BitMartIOST/BTC $116,130 $0.003860 6.47%
5 OKExIOST/USDT $77,847 $0.003744 4.33%
6 HuobiIOST/BTC $72,238 $0.003847 4.02%
7 BinanceIOST/ETH $48,435 $0.003863 2.70%
8 HuobiIOST/HT $34,657 $0.003842 1.93%
9 UpbitIOST/KRW $34,146 $0.003789 1.90%
10 IDAXIOST/BTC $27,519 $0.003825 1.53%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,796,200$0.003836

85. TenX TenX (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BittrexPAY/BTC $601,668 $0.316932 33.74%
2 UpbitPAY/BTC $225,996 $0.314712 12.67%
3 HuobiPAY/BTC $220,889 $0.316659 12.39%
4 OKExPAY/BTC $131,338 $0.316898 7.37%
5 BittrexPAY/ETH $93,645 $0.317767 5.25%
6 HitBTCPAY/BTC $91,721 $0.316829 5.14%
7 HuobiPAY/ETH $79,096 $0.318155 4.44%
8 OKExPAY/USDT $61,270 $0.316305 3.44%
9 LATOKENPAY/ETH $53,933 $0.324782 3.02%
10 VebitcoinPAY/BTC $38,289 $0.322773 2.15%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,783,111$0.317062

86. MIR COIN MIR COIN (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BitForexMIR/USDT $1,448,796 $0.042497 82.74%
2 BitForexMIR/ETH $297,511 $0.042601 16.99%
3 LATOKENMIR/ETH $4,612 $0.043828 0.26%
Tổng cộng/ Trung bình$1,750,919$0.042518

87. INO COIN INO COIN (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ExratesINO/BTC $672,323 $0.152905 38.79%
2 ExratesINO/ETH $612,352 $0.145986 35.33%
3 ExratesINO/USD $448,394 $0.151577 25.87%
Tổng cộng/ Trung bình$1,733,068$0.150117

88. Machine Xchange Coin Machine Xchange Coin (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiMXC/BTC $1,044,504 $0.008915 61.20%
2 Gate.ioMXC/ETH $249,087 $0.008944 14.60%
3 Gate.ioMXC/USDT $218,272 $0.008864 12.79%
4 Gate.ioMXC/BTC $194,780 $0.008915 11.41%
5 IDEXMXC/ETH $0 $0.008066 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$1,706,643$0.008912

89. Pundi X Pundi X (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceNPXS/BTC $538,085 $0.000512 31.77%
2 UpbitNPXS/BTC $530,200 $0.000546 31.30%
3 BittrexNPXS/BTC $325,272 $0.000546 19.20%
4 BinanceNPXS/ETH $172,861 $0.000512 10.21%
5 SistemkoinNPXS/TRY $70,186 $0.000525 4.14%
6 HotbitNPXS/ETH $21,084 $0.000509 1.24%
7 HotbitNPXS/BTC $19,139 $0.000506 1.13%
8 IndodaxNPXS/IDR $5,491 $0.000549 0.32%
9 SistemkoinNPXS/ETH $4,707 $0.000529 0.28%
10 CoinBeneNPXS/ETH $1,897 $0.000507 0.11%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,693,788$0.000530

90. Octoin Coin Octoin Coin (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ExratesOCC/USD $560,407 $0.508136 34.44%
2 ExratesOCC/ETH $533,573 $0.509811 32.79%
3 ExratesOCC/BTC $533,209 $0.509178 32.77%
4 YoBitOCC/BTC $2 $0.234241 0.00%
5 YoBitOCC/ETH $0 $0.255585 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$1,627,191$0.509026

91. FSBT API Token FSBT API Token (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ExratesFSBT/USD $554,752 $0.104260 34.29%
2 ExratesFSBT/BTC $551,714 $0.102368 34.10%
3 ExratesFSBT/ETH $483,280 $0.103364 29.87%
4 HotbitFSBT/ETH $27,980 $0.105320 1.73%
5 IDEXFSBT/ETH $220 $0.209748 0.01%
Tổng cộng/ Trung bình$1,617,945$0.103380

92. Ravencoin Ravencoin (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceRVN/BTC $711,307 $0.013013 45.84%
2 DigiFinexRVN/BTC $544,840 $0.012979 35.11%
3 BittrexRVN/BTC $139,651 $0.013116 9.00%
4 UpbitRVN/BTC $52,566 $0.013184 3.39%
5 CryptoBridgeRVN/BTC $40,746 $0.013048 2.63%
6 EscodexRVN/BTC $35,144 $0.013133 2.26%
7 BinanceRVN/BNB $13,826 $0.012910 0.89%
8 CryptopiaRVN/BTC $7,323 $0.013013 0.47%
9 GraviexRVN/BTC $3,685 $0.014011 0.24%
10 BittrexRVN/USDT $1,070 $0.012879 0.07%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,551,645$0.013021

93. Nexo Nexo (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HotbitNEXO/ETH $738,702 $0.070992 48.18%
2 HotbitNEXO/BTC $728,166 $0.070907 47.50%
3 HitBTCNEXO/BTC $28,928 $0.069336 1.89%
4 MercatoxNEXO/BTC $15,185 $0.079173 0.99%
5 Bancor NetworkNEXO/BNT $11,431 $0.074374 0.75%
6 AllbitNEXO/ETH $7,889 $0.070656 0.51%
7 HitBTCNEXO/ETH $2,010 $0.071020 0.13%
8 HitBTCNEXO/USDT $557 $0.073556 0.04%
9 BitbnsNEXO/INR $132 $0.071932 0.01%
10 DDEXNEXO/ETH $83 $0.068266 0.01%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,533,100$0.071026

94. PLATINCOIN PLATINCOIN (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ExratesPLC/USD $420,541 $4.66 27.60%
2 ExratesPLC/BTC $365,781 $3.21 24.01%
3 ExratesPLC/ETH $268,309 $4.68 17.61%
4 BitForexPLC/BTC $192,024 $4.26 12.60%
5 BitForexPLC/USDT $175,764 $4.27 11.54%
6 YoBitPLC/BTC $39,379 $4.65 2.58%
7 BitForexPLC/ETH $34,709 $4.23 2.28%
8 YoBitPLC/USD $22,179 $4.90 1.46%
9 YoBitPLC/ETH $4,762 $8.21 0.31%
Tổng cộng/ Trung bình$1,523,449$4.22

95. Dent Dent (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceDENT/BTC $838,093 $0.000991 55.05%
2 BITBOXDENT/BTC $457,040 $0.000991 30.02%
3 LATOKENDENT/BTC $72,390 $0.000888 4.75%
4 BinanceDENT/ETH $70,587 $0.000996 4.64%
5 VebitcoinDENT/BTC $43,716 $0.000956 2.87%
6 CoinBeneDENT/BTC $9,803 $0.001008 0.64%
7 KucoinDENT/BTC $8,772 $0.000991 0.58%
8 KucoinDENT/ETH $7,014 $0.001001 0.46%
9 HitBTCDENT/ETH $5,698 $0.000974 0.37%
10 FatbtcDENT/ETH $3,857 $0.001007 0.25%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,522,427$0.000985

96. Bytom Bytom (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExBTM/BTC $304,237 $0.069815 20.00%
2 OKExBTM/USDT $260,651 $0.069615 17.13%
3 CoinEggBTM/BTC $164,488 $0.077124 10.81%
4 BitMartBTM/BTC $141,713 $0.069678 9.31%
5 HuobiBTM/USDT $133,084 $0.069615 8.75%
6 BiboxBTM/USDT $100,392 $0.069514 6.60%
7 Gate.ioBTM/USDT $91,936 $0.069818 6.04%
8 CoinTigerBTM/BTC $49,429 $0.069780 3.25%
9 CoinTigerBTM/ETH $43,105 $0.069687 2.83%
10 OKExBTM/ETH $39,203 $0.069893 2.58%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,521,403$0.070621

97. B2BX B2BX (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 B2BXB2BX/USDT $516,477 $0.207170 34.05%
2 B2BXB2BX/BTC $375,173 $0.211834 24.73%
3 B2BXB2BX/ETH $247,933 $0.203616 16.35%
4 B2BXNEO/B2BX $157,130 $0.202200 10.36%
5 B2BXLTC/B2BX $85,190 $0.260821 5.62%
6 B2BXDASH/B2BX $76,737 $0.177652 5.06%
7 B2BXXRP/B2BX $40,120 $0.548629 2.65%
8 MercatoxB2B/BTC $9,069 $0.281307 0.60%
9 MercatoxB2B/ETH $8,965 $0.290794 0.59%
10 YoBitB2B/BTC $19 $0.284450 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,516,814$0.218718

98. Game.com Game.com (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Gate.ioGTC/USDT $1,284,090 $0.006122 84.97%
2 HADAXGTC/ETH $103,257 $0.005800 6.83%
3 HADAXGTC/BTC $101,635 $0.005875 6.73%
4 Gate.ioGTC/ETH $6,197 $0.006198 0.41%
5 Gate.ioGTC/BTC $5,385 $0.006216 0.36%
6 BitForexGTC/USDT $4,808 $0.006476 0.32%
7 BiboxGTC/ETH $2,987 $0.005925 0.20%
8 BiboxGTC/BTC $2,076 $0.005806 0.14%
9 BiboxGTC/BIX $738 $0.005800 0.05%
Tổng cộng/ Trung bình$1,511,172$0.006084

99. CWV Chain CWV Chain (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BiboxCWV/BTC $1,345,251 $0.006490 89.38%
2 BiboxCWV/BIX $81,985 $0.006469 5.45%
3 HotbitCWV/USDT $50,189 $0.006911 3.33%
4 HotbitCWV/BTC $27,693 $0.006786 1.84%
5 HotbitCWV/ETH $0 $0.005999 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$1,505,118$0.006508

100. OST OST (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitOST/KRW $635,709 $0.023604 42.69%
2 BinanceOST/BTC $539,531 $0.023977 36.23%
3 UpbitOST/BTC $96,943 $0.023909 6.51%
4 BittrexOST/BTC $66,668 $0.023909 4.48%
5 HuobiOST/BTC $61,112 $0.023841 4.10%
6 BinanceOST/ETH $42,489 $0.023847 2.85%
7 IDAXOST/BTC $17,566 $0.023909 1.18%
8 IDCMOST/BTC $16,340 $0.023772 1.10%
9 BinanceOST/BNB $4,530 $0.024342 0.30%
10 HuobiOST/ETH $4,149 $0.023841 0.28%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,489,192$0.023793

101. Wanchain Wanchain (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceWAN/BTC $707,757 $0.321065 48.82%
2 BitrueWAN/XRP $595,232 $0.320154 41.06%
3 BinanceWAN/ETH $81,450 $0.321851 5.62%
4 HuobiWAN/BTC $27,121 $0.321304 1.87%
5 KucoinWAN/ETH $9,980 $0.321258 0.69%
6 KucoinWAN/BTC $9,459 $0.320655 0.65%
7 HuobiWAN/ETH $9,334 $0.320257 0.64%
8 BitrueWAN/BTC $5,963 $0.321065 0.41%
9 BinanceWAN/BNB $2,394 $0.322138 0.17%
10 BitrueWAN/ETH $764 $0.321940 0.05%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,449,608$0.320735

102. BOX Token BOX Token (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HotbitBOX/ETH $678,755 $0.096340 46.99%
2 Bit-ZBOX/BTC $288,307 $0.096388 19.96%
3 HotbitBOX/BTC $244,130 $0.096900 16.90%
4 Bit-ZBOX/ETH $233,289 $0.096633 16.15%
5 HitBTCBOX/BTC $63 $0.105234 0.00%
6 HitBTCBOX/ETH $32 $0.106260 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$1,444,576$0.096492

103. Datarius Credit Datarius Credit (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ExratesDTRC/BTC $491,051 $0.000618 34.70%
2 ExratesDTRC/ETH $488,023 $0.000610 34.49%
3 ExratesDTRC/USD $436,074 $0.000620 30.81%
4 Bancor NetworkDTRC/BNT $5 $0.000420 0.00%
5 IDEXDTRC/ETH $0 $0.000186 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$1,415,153$0.000616

104. Veritaseum Veritaseum (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 FatbtcVERI/ETH $948,028 $12.63 67.77%
2 MercatoxVERI/ETH $322,211 $11.28 23.03%
3 MercatoxVERI/BTC $128,732 $11.21 9.20%
4 LATOKENVERI/ETH $0 $15.93 0.00%
5 TokenomyVERI/BTC $0 $27.32 0.00%
6 TokenomyVERI/ETH $0 $29.19 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$1,398,971$12.19

105. Vipstar Coin Vipstar Coin (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 TOPBTCVIPS/USDT $1,383,479 $0.000103 99.96%
2 CoinExchangeVIPS/BTC $616 $0.000102 0.04%
3 CoinExchangeVIPS/ETH $6 $0.000105 0.00%
4 CryptoBridgeVIPS/BTC $0 $0.000068 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$1,384,101$0.000103

106. SALT SALT (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LATOKENSALT/ETH $686,397 $0.209739 49.85%
2 BinanceSALT/BTC $371,748 $0.210400 27.00%
3 CoinBeneSALT/BTC $92,845 $0.209717 6.74%
4 BinanceSALT/ETH $44,028 $0.209668 3.20%
5 LiquiSALT/BTC $30,608 $0.211151 2.22%
6 BittrexSALT/BTC $29,412 $0.208351 2.14%
7 LiquiSALT/USDT $28,665 $0.209251 2.08%
8 VebitcoinSALT/BTC $27,408 $0.208999 1.99%
9 LiquiSALT/ETH $24,255 $0.208198 1.76%
10 HuobiSALT/BTC $14,991 $0.208624 1.09%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,377,011$0.209853

107. Republic Protocol Republic Protocol (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceREN/BTC $1,205,686 $0.022714 88.05%
2 HADAXREN/BTC $42,545 $0.022611 3.11%
3 UEXREN/ETH $36,830 $0.022107 2.69%
4 HADAXREN/ETH $34,179 $0.022401 2.50%
5 BinanceREN/BNB $33,608 $0.022527 2.45%
6 IDEXREN/ETH $7,755 $0.022340 0.57%
7 OKExREN/BTC $7,470 $0.022714 0.55%
8 Kyber NetworkREN/ETH $1,199 $0.022006 0.09%
9 TidexREN/BTC $0 $0.020152 0.00%
10 CobinhoodREN/ETH $0 $0.022729 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,369,274$0.022679

108. High Performance Blockchain High Performance Blockchain (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExHPB/BTC $254,342 $0.227512 18.85%
2 OKExHPB/USDT $239,971 $0.226655 17.78%
3 BiboxHPB/BTC $167,410 $0.225770 12.41%
4 BiboxHPB/USDT $158,630 $0.225441 11.76%
5 OKExHPB/ETH $129,400 $0.228903 9.59%
6 UEXHPB/BTC $102,421 $0.227375 7.59%
7 Bit-ZHPB/BTC $101,773 $0.226214 7.54%
8 UEXHPB/USDT $100,391 $0.227262 7.44%
9 BiboxHPB/ETH $89,740 $0.224924 6.65%
10 KucoinHPB/BTC $2,538 $0.224165 0.19%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,349,314$0.226726

109. MonaCoin MonaCoin (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BitbankMONA/JPY $687,999 $0.416923 51.00%
2 BittrexMONA/BTC $447,608 $0.422986 33.18%
3 UpbitMONA/BTC $135,393 $0.422986 10.04%
4 BitbankMONA/BTC $73,634 $0.430568 5.46%
5 LivecoinMONA/BTC $2,992 $0.264605 0.22%
6 CryptoBridgeMONA/BTC $709 $0.426948 0.05%
7 BITBOXMONA/BTC $398 $0.427119 0.03%
8 CryptoBridgeMONA/ZNY $370 $0.591660 0.03%
9 Trade SatoshiMONA/BTC $14 $0.343676 0.00%
10 BleutradeMONA/BTC $12 $0.444026 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,349,133$0.420006

110. Tezos Tezos (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UEXXTZ/USDT $353,351 $0.362951 26.23%
2 UEXXTZ/BTC $353,031 $0.372367 26.21%
3 Gate.ioXTZ/USDT $123,787 $0.369124 9.19%
4 Gate.ioXTZ/BTC $103,317 $0.372059 7.67%
5 HitBTCXTZ/USDT $77,230 $0.419484 5.73%
6 KrakenXTZ/BTC $70,897 $0.372640 5.26%
7 BitfinexXTZ/USD $70,159 $0.371110 5.21%
8 KrakenXTZ/USD $44,268 $0.354500 3.29%
9 KrakenXTZ/EUR $37,242 $0.358512 2.76%
10 KrakenXTZ/ETH $34,492 $0.374534 2.56%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,346,911$0.368116

111. Bluzelle Bluzelle (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceBLZ/BTC $935,865 $0.044095 70.62%
2 DragonEXBLZ/BTC $142,433 $0.043890 10.75%
3 BinanceBLZ/ETH $71,610 $0.044010 5.40%
4 HuobiBLZ/BTC $64,784 $0.044232 4.89%
5 Gate.ioBLZ/USDT $61,479 $0.044521 4.64%
6 HuobiBLZ/ETH $17,901 $0.044103 1.35%
7 BinanceBLZ/BNB $12,950 $0.044365 0.98%
8 GBX Digital Asset ExchangeBLZ/BTC $11,980 $0.044198 0.90%
9 GBX Digital Asset ExchangeBLZ/ETH $4,011 $0.044005 0.30%
10 Gate.ioBLZ/ETH $2,185 $0.044183 0.16%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,325,284$0.044099

112. Distributed Credit Chain Distributed Credit Chain (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 AllbitDCC/ETH $1,297,321 $0.001328 98.56%
2 KucoinDCC/ETH $9,936 $0.001266 0.75%
3 BiboxDCC/ETH $4,556 $0.001217 0.35%
4 KucoinDCC/USDT $3,448 $0.001265 0.26%
5 BiboxDCC/BTC $420 $0.001264 0.03%
6 BiboxDCC/BIX $284 $0.001222 0.02%
7 Kyber NetworkDCC/ETH $174 $0.001252 0.01%
8 KucoinDCC/BTC $96 $0.001298 0.01%
9 IDEXDCC/ETH $0 $0.001131 0.00%
10 BitForexDCC/USDT $0 $0.001315 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,316,236$0.001327

113. Augur Augur (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LATOKENREP/ETH $379,194 $5.85 29.17%
2 BinanceREP/BTC $309,715 $6.36 23.83%
3 CoinTigerREP/BTC $102,080 $6.37 7.85%
4 PoloniexREP/BTC $88,712 $6.36 6.83%
5 BinanceREP/ETH $59,259 $6.39 4.56%
6 KrakenREP/EUR $55,737 $6.24 4.29%
7 BittrexREP/BTC $46,147 $6.41 3.55%
8 KrakenREP/BTC $29,995 $6.39 2.31%
9 VebitcoinREP/BTC $28,944 $6.21 2.23%
10 PoloniexREP/USDT $26,392 $6.44 2.03%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,299,740$6.19

114. The Midas Touch Gold The Midas Touch Gold (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BitForexTMTG/BTC $1,270,187 $0.008846 98.56%
2 CoinBeneTMTG/BTC $18,390 $0.008846 1.43%
3 CoinsuperTMTG/BTC $85 $0.008573 0.01%
4 BitForexTMTG/USDT $20 $0.008487 0.00%
5 BithumbTMTG/KRW $0 $0.008776 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$1,288,682$0.008846

115. Bitcoin Diamond Bitcoin Diamond (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ExratesBCD/BTC $426,719 $0.698791 33.23%
2 BinanceBCD/BTC $274,754 $0.703610 21.40%
3 ExratesBCD/USD $256,033 $0.708780 19.94%
4 Gate.ioBCD/USDT $147,666 $0.704249 11.50%
5 BinanceBCD/ETH $50,576 $0.703025 3.94%
6 IndodaxBCD/IDR $50,333 $0.706751 3.92%
7 OKExBCD/USDT $28,497 $0.706779 2.22%
8 OKExBCD/BTC $19,126 $0.702585 1.49%
9 KucoinBCD/BTC $18,815 $0.707435 1.47%
10 HuobiBCD/BTC $4,117 $1.35 0.32%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,284,056$0.704124

116. Odyssey Odyssey (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Gate.ioOCN/USDT $457,430 $0.002671 35.72%
2 LBankOCN/ETH $437,878 $0.002699 34.19%
3 HuobiOCN/USDT $86,066 $0.002690 6.72%
4 HuobiOCN/BTC $85,435 $0.002700 6.67%
5 BittrexOCN/BTC $79,553 $0.002698 6.21%
6 UpbitOCN/BTC $71,047 $0.002698 5.55%
7 KucoinOCN/BTC $25,196 $0.002732 1.97%
8 HuobiOCN/ETH $13,336 $0.002699 1.04%
9 KucoinOCN/ETH $8,055 $0.002718 0.63%
10 BittrexOCN/ETH $4,746 $0.002715 0.37%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,280,737$0.002689

117. Holo Holo (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 FatbtcHOT/ETH $347,816 $0.000468 29.17%
2 BinanceHOT/BTC $331,845 $0.000410 27.83%
3 BinanceHOT/ETH $190,056 $0.000433 15.94%
4 BilaxyHOT/ETH $106,128 $0.000415 8.90%
5 HotbitHOT/ETH $59,603 $0.000420 5.00%
6 HotbitHOT/BTC $48,904 $0.000434 4.10%
7 LiquiHOT/BTC $47,092 $0.000444 3.95%
8 LiquiHOT/USDT $29,731 $0.000436 2.49%
9 LiquiHOT/ETH $28,353 $0.000434 2.38%
10 IDEXHOT/ETH $2,729 $0.000435 0.23%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,192,479$0.000435

118. Optimal Shelf Availability Token Optimal Shelf Availability Token (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BiboxOSA/BTC $544,140 $0.042456 46.72%
2 BiboxOSA/ETH $471,367 $0.042607 40.47%
3 BiboxOSA/USDT $84,077 $0.042194 7.22%
4 CoinEggOSA/BTC $35,313 $0.039279 3.03%
5 CoinEggOSA/ETH $29,803 $0.040707 2.56%
Tổng cộng/ Trung bình$1,164,699$0.042357

119. Raiden Network Token Raiden Network Token (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceRDN/BTC $477,748 $0.182085 41.26%
2 BinanceRDN/ETH $305,497 $0.182875 26.38%
3 LATOKENRDN/ETH $259,493 $0.184318 22.41%
4 VebitcoinRDN/BTC $35,729 $0.181538 3.09%
5 HuobiRDN/BTC $31,312 $0.181880 2.70%
6 BinanceRDN/BNB $9,491 $0.180023 0.82%
7 HuobiRDN/ETH $9,347 $0.181382 0.81%
8 Gate.ioRDN/USDT $9,125 $0.181931 0.79%
9 BiboxRDN/ETH $7,878 $0.183089 0.68%
10 BilaxyRDN/ETH $5,847 $0.191986 0.50%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,157,879$0.182808

120. Filecoin [Futures] Filecoin [Futures] (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LBankFIL6/BTC $1,131,506 $2.69 99.12%
2 Gate.ioFIL/USDT $10,073 $2.91 0.88%
Tổng cộng/ Trung bình$1,141,579$2.69

121. Skrumble Network Skrumble Network (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LBankSKM/ETH $863,963 $0.002521 75.78%
2 Gate.ioSKM/USDT $152,929 $0.002656 13.41%
3 BilaxySKM/ETH $47,194 $0.002823 4.14%
4 FatbtcSKM/ETH $34,943 $0.002355 3.06%
5 HotbitSKM/BTC $25,352 $0.002138 2.22%
6 HotbitSKM/ETH $14,444 $0.002138 1.27%
7 Gate.ioSKM/ETH $1,227 $0.002649 0.11%
8 BitMartSKM/BMX $0 $0.002275 0.00%
9 IDEXSKM/ETH $0 $0.002570 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$1,140,053$0.002533

122. PlayCoin [QRC20] PlayCoin [QRC20] (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LBankPLY/ETH $1,130,106 $0.031165 99.62%
2 LBankPLY/QTUM $3,843 $0.044516 0.34%
3 Bit-ZPLY/BTC $460 $0.030740 0.04%
Tổng cộng/ Trung bình$1,134,409$0.031210

123. E-Dinar Coin E-Dinar Coin (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ExratesEDR/BTC $432,075 $0.009147 38.52%
2 ExratesEDR/USD $387,677 $0.009172 34.56%
3 P2PB2BEDR/BTC $83,449 $0.009017 7.44%
4 LocalTradeEDR/BTC $62,531 $0.009154 5.57%
5 YoBitEDR2/BTC $40,396 $0.009085 3.60%
6 LocalTradeEDR/USD $37,508 $0.009476 3.34%
7 P2PB2BEDR/USD $25,749 $0.009330 2.30%
8 IDAXEDR/BTC $21,642 $0.009188 1.93%
9 LocalTradeEDR/ETH $16,992 $0.009162 1.51%
10 LocalTradeEDR/LTC $6,452 $0.009157 0.58%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,121,691$0.009161

124. IoTeX IoTeX (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 CoinealIOTX/ETH $375,019 $0.007156 33.74%
2 KucoinIOTX/ETH $306,306 $0.007145 27.56%
3 BinanceIOTX/BTC $207,279 $0.007104 18.65%
4 BinanceIOTX/ETH $178,235 $0.007156 16.04%
5 Gate.ioIOTX/USDT $17,753 $0.007081 1.60%
6 BilaxyIOTX/ETH $16,389 $0.007608 1.47%
7 Gate.ioIOTX/ETH $7,834 $0.007148 0.70%
8 KucoinIOTX/BTC $2,668 $0.007070 0.24%
9 BgogoIOTX/BTC $0 $0.007161 0.00%
10 BgogoIOTX/ETH $0 $0.007157 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,111,482$0.007149

125. Apollo Currency Apollo Currency (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 CoinBeneAPL/ETH $1,094,014 $0.000480 98.83%
2 IDAXAPL/BTC $9,947 $0.000478 0.90%
3 IDAXAPL/ETH $2,984 $0.000491 0.27%
Tổng cộng/ Trung bình$1,106,945$0.000480

126. Cortex Cortex (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExCTXC/USDT $511,350 $0.103209 46.93%
2 OKExCTXC/BTC $165,271 $0.104244 15.17%
3 DragonEXCTXC/ETH $97,641 $0.102764 8.96%
4 OKExCTXC/ETH $95,361 $0.103532 8.75%
5 HuobiCTXC/USDT $82,188 $0.103310 7.54%
6 CoinBeneCTXC/ETH $52,725 $0.102886 4.84%
7 BitForexCTXC/USDT $34,029 $0.102804 3.12%
8 HuobiCTXC/ETH $20,447 $0.102934 1.88%
9 HuobiCTXC/BTC $17,705 $0.104175 1.62%
10 UEXCTXC/ETH $11,863 $0.101473 1.09%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,089,692$0.103325

127. LEOcoin LEOcoin (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 TOPBTCLEO/CNY $1,083,713 $0.067992 99.79%
2 LivecoinLEO/BTC $2,333 $0.074767 0.21%
3 Bit-ZLEO/BTC $1 $0.071044 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$1,086,047$0.068006

128. Verge Verge (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceXVG/BTC $348,675 $0.005738 32.33%
2 BittrexXVG/BTC $220,134 $0.005670 20.41%
3 SistemkoinXVG/TRY $118,852 $0.005702 11.02%
4 UpbitXVG/BTC $106,808 $0.005670 9.90%
5 HuobiXVG/BTC $55,982 $0.005707 5.19%
6 BinanceXVG/ETH $54,178 $0.005678 5.02%
7 HuobiXVG/ETH $51,875 $0.005728 4.81%
8 LiteBit.euXVG/EUR $18,272 $0.005500 1.69%
9 BittrexXVG/USDT $16,791 $0.005658 1.56%
10 VebitcoinXVG/BTC $13,793 $0.007173 1.28%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,078,622$0.005720

129. SIRIN LABS Token SIRIN LABS Token (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitSRN/KRW $607,701 $0.040996 56.67%
2 BittrexSRN/BTC $220,361 $0.041943 20.55%
3 UpbitSRN/BTC $170,700 $0.041602 15.92%
4 HuobiSRN/BTC $37,401 $0.041773 3.49%
5 BittrexSRN/ETH $10,066 $0.042328 0.94%
6 UpbitSRN/ETH $9,483 $0.042328 0.88%
7 HuobiSRN/ETH $4,424 $0.041867 0.41%
8 KucoinSRN/BTC $3,174 $0.042012 0.30%
9 Bancor NetworkSRN/BNT $1,967 $0.043197 0.18%
10 HitBTCSRN/BTC $1,766 $0.042012 0.16%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,072,262$0.041353

130. Nano Nano (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceNANO/BTC $617,289 $0.820423 58.11%
2 CoinBeneNANO/BTC $91,632 $0.819398 8.63%
3 BinanceNANO/ETH $82,579 $0.819281 7.77%
4 MercatoxXRB/BTC $82,246 $0.841770 7.74%
5 BitinkaNANO/BTC $78,489 $0.829645 7.39%
6 BinanceNANO/BNB $20,363 $0.820870 1.92%
7 HuobiNANO/BTC $17,490 $0.816324 1.65%
8 HuobiNANO/USDT $12,250 $0.816666 1.15%
9 BitinkaNANO/USD $11,260 $0.805521 1.06%
10 BitinkaNANO/ETH $9,609 $0.823764 0.90%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,062,322$0.822424

131. Project Pai Project Pai (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiPAI/USDT $240,747 $0.047291 23.10%
2 BitForexPAI/ETH $185,479 $0.047167 17.80%
3 LBankPAI/BTC $160,734 $0.048160 15.42%
4 LBankPAI/ETH $132,101 $0.047724 12.68%
5 BitForexPAI/USDT $93,918 $0.047534 9.01%
6 HuobiPAI/BTC $73,061 $0.047442 7.01%
7 HuobiPAI/ETH $63,929 $0.047282 6.13%
8 BitForexPAI/BTC $53,590 $0.047442 5.14%
9 BitfinexPAI/USD $27,634 $0.046756 2.65%
10 BitfinexPAI/BTC $9,231 $0.047442 0.89%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,042,049$0.047485

132. Bezop Bezop (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ExratesBEZ/BTC $320,745 $0.043747 30.79%
2 ExratesBEZ/ETH $290,036 $0.043356 27.84%
3 ExratesBEZ/USD $288,714 $0.044110 27.72%
4 TOPBTCBEZ/BTC $66,536 $0.042797 6.39%
5 TOPBTCBEZ/ETH $63,308 $0.039603 6.08%
6 SistemkoinBEZ/BTC $5,679 $0.043310 0.55%
7 SistemkoinBEZ/TRY $5,009 $0.038259 0.48%
8 SistemkoinBEZ/ETH $1,558 $0.043254 0.15%
9 IDEXBEZ/ETH $43 $0.032757 0.00%
10 CoinBeneBEZ/BTC $0 $0.030809 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,041,626$0.043396

133. Sentinel Protocol Sentinel Protocol (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitUPP/KRW $720,925 $0.011979 69.33%
2 BilaxyUPP/ETH $95,409 $0.014367 9.17%
3 BiboxUPP/ETH $54,209 $0.013205 5.21%
4 BitForexUPP/USDT $51,988 $0.018922 5.00%
5 UpbitUPP/BTC $41,962 $0.012194 4.04%
6 BittrexUPP/BTC $38,096 $0.012194 3.66%
7 HotbitUPP/BTC $19,867 $0.013457 1.91%
8 HotbitUPP/ETH $10,891 $0.013218 1.05%
9 BiboxUPP/BTC $2,696 $0.012774 0.26%
10 BiboxUPP/USDT $2,001 $0.012749 0.19%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,039,895$0.012672

134. Bancor Bancor (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Bancor NetworkBNT/ETH $441,086 $0.510025 42.67%
2 Bancor NetworkKIN/BNT $94,376 $0.540946 9.13%
3 HitBTCBNT/USDT $93,383 $0.533115 9.03%
4 BinanceBNT/BTC $45,088 $0.508307 4.36%
5 Bancor NetworkDAI/BNT $44,808 $0.506109 4.33%
6 VebitcoinBNT/BTC $33,092 $0.518315 3.20%
7 Bancor NetworkCHX/BNT $28,806 $0.516132 2.79%
8 BinanceBNT/ETH $25,080 $0.509649 2.43%
9 Bancor NetworkMANA/BNT $23,593 $0.505213 2.28%
10 Bancor NetworkWAX/BNT $20,481 $0.498495 1.98%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,033,829$0.515806

135. Kyber Network Kyber Network (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 DragonEXKNC/ETH $285,720 $0.130480 27.77%
2 CPDAXKNC/BTC $96,273 $0.132251 9.36%
3 BinanceKNC/BTC $94,337 $0.130851 9.17%
4 BitrueKNC/XRP $82,587 $0.130053 8.03%
5 CoinealKNC/BTC $81,370 $0.130851 7.91%
6 LiquiKNC/BTC $55,224 $0.132251 5.37%
7 LiquiKNC/USDT $53,493 $0.132993 5.20%
8 LiquiKNC/ETH $53,074 $0.132449 5.16%
9 VebitcoinKNC/BTC $49,801 $0.131534 4.84%
10 UpbitKNC/KRW $43,946 $0.128668 4.27%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,028,861$0.131049

136. Aion Aion (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BCEXAION/BTC $277,303 $0.117838 27.28%
2 BinanceAION/BTC $221,723 $0.113739 21.81%
3 DragonEXAION/BTC $156,380 $0.113397 15.39%
4 BilaxyAION/ETH $99,477 $0.125610 9.79%
5 BinanceAION/ETH $80,288 $0.114397 7.90%
6 BilaxyAION/BTC $57,189 $0.114695 5.63%
7 CoinBeneAION/BTC $46,598 $0.114251 4.58%
8 CoinealAION/ETH $35,491 $0.114397 3.49%
9 BitForexAION/USDT $16,123 $0.109988 1.59%
10 LiquiAION/USDT $5,973 $0.121210 0.59%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,016,416$0.116150

137. Primas Primas (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LBankPST/ETH $796,211 $0.096735 78.36%
2 OKExPST/USDT $92,450 $0.093293 9.10%
3 OKExPST/BTC $87,035 $0.093280 8.57%
4 OKExPST/ETH $32,180 $0.093415 3.17%
5 Gate.ioPST/USDT $8,085 $0.094507 0.80%
6 Gate.ioPST/ETH $148 $0.092438 0.01%
7 BigONEPST/BTC $33 $0.129553 0.00%
8 BCEXPST/ETH $1 $0.061981 0.00%
9 BithumbPST/KRW $0 $0.092286 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$1,016,145$0.096003

138. Decred Decred (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 DragonEXDCR/BTC $395,102 $14.50 39.59%
2 BinanceDCR/BTC $212,833 $14.55 21.33%
3 HuobiDCR/BTC $125,235 $14.52 12.55%
4 BittrexDCR/BTC $114,822 $14.46 11.51%
5 HuobiDCR/ETH $52,372 $14.48 5.25%
6 PoloniexDCR/BTC $36,559 $14.58 3.66%
7 UpbitDCR/BTC $13,655 $14.49 1.37%
8 OKExDCR/USDT $8,771 $14.47 0.88%
9 BinanceDCR/BNB $8,235 $14.60 0.83%
10 OKExDCR/BTC $7,335 $14.55 0.74%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$998,008$14.51

139. ProximaX ProximaX (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BilaxyXPX/ETH $561,705 $0.004291 56.50%
2 BilaxyXPX/BTC $295,379 $0.004133 29.71%
3 KryptonoXPX/BTC $87,602 $0.004235 8.81%
4 KryptonoXPX/ETH $48,743 $0.004323 4.90%
5 CoinsuperXPX/BTC $658 $0.003825 0.07%
Tổng cộng/ Trung bình$994,087$0.004240

140. Credits Credits (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LBankCS/ETH $930,325 $0.085238 93.88%
2 KucoinCS/BTC $26,750 $0.087132 2.70%
3 KucoinCS/ETH $25,346 $0.087905 2.56%
4 MercatoxCS/BTC $3,047 $0.086243 0.31%
5 MercatoxCS/ETH $1,556 $0.086410 0.16%
6 Gate.ioCS/USDT $947 $0.085097 0.10%
7 EthfinexCSX/ETH $838 $0.077146 0.08%
8 TidexCS/BTC $697 $0.083682 0.07%
9 IDEXCS/ETH $673 $0.087209 0.07%
10 Gate.ioCS/ETH $404 $0.084405 0.04%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$990,986$0.085355
#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceLINK/BTC $627,913 $0.221808 64.98%
2 BitrueLINK/XRP $119,630 $0.220739 12.38%
3 BinanceLINK/ETH $101,540 $0.221871 10.51%
4 CoinBeneLINK/BTC $72,051 $0.221466 7.46%
5 HuobiLINK/BTC $22,695 $0.220578 2.35%
6 MercatoxLINK/ETH $7,635 $0.228501 0.79%
7 BitrueLINK/BTC $4,621 $0.221979 0.48%
8 Gate.ioLINK/USDT $2,888 $0.226655 0.30%
9 OKExLINK/USDT $1,930 $0.221292 0.20%
10 Trade.ioLINK/BTC $1,423 $0.222423 0.15%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$966,319$0.221695

142. Aeron Aeron (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceARN/BTC $831,832 $0.232909 86.51%
2 BinanceARN/ETH $121,648 $0.232530 12.65%
3 MercatoxARN/BTC $5,770 $0.248074 0.60%
4 KunaARN/BTC $1,737 $0.235675 0.18%
5 KucoinARN/BTC $379 $0.228878 0.04%
6 HitBTCARN/BTC $111 $0.232260 0.01%
7 HitBTCARN/ETH $14 $0.231981 0.00%
8 Radar RelayARN/WETH $0 $0.170569 0.00%
9 IDEXARN/ETH $0 $0.221365 0.00%
10 TidexARN/BTC $0 $0.304772 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$961,491$0.232955

143. district0x district0x (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceDNT/BTC $695,476 $0.013287 74.06%
2 BinanceDNT/ETH $108,677 $0.013342 11.57%
3 BittrexDNT/BTC $64,082 $0.013252 6.82%
4 UpbitDNT/BTC $34,432 $0.013389 3.67%
5 Coinbase ProDNT/USDC $20,917 $0.013370 2.23%
6 MercatoxDNT/BTC $8,429 $0.014687 0.90%
7 MercatoxDNT/ETH $4,785 $0.014934 0.51%
8 HitBTCDNT/BTC $1,639 $0.013355 0.17%
9 Radar RelayDNT/WETH $545 $0.013130 0.06%
10 Gate.ioDNT/ETH $88 $0.013547 0.01%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$939,071$0.013317

144. Bezant Bezant (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 FatbtcBZNT/ETH $514,021 $0.021746 55.78%
2 BiboxBZNT/ETH $148,059 $0.024732 16.07%
3 BilaxyBZNT/ETH $116,206 $0.031270 12.61%
4 HotbitBZNT/BTC $90,946 $0.024865 9.87%
5 HotbitBZNT/ETH $26,250 $0.024901 2.85%
6 BiboxBZNT/BTC $20,215 $0.024387 2.19%
7 BiboxBZNT/BIX $5,613 $0.024002 0.61%
8 IDEXBZNT/ETH $213 $0.022925 0.02%
9 Trade SatoshiBZNT/BTC $0 $0.033473 0.00%
10 BithumbBZNT/KRW $0 $0.024225 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$921,522$0.023896

145. AdEx AdEx (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitADX/KRW $499,942 $0.088736 54.42%
2 BinanceADX/BTC $164,374 $0.090820 17.89%
3 BittrexADX/BTC $88,125 $0.090171 9.59%
4 UpbitADX/BTC $82,667 $0.090479 9.00%
5 BinanceADX/ETH $28,380 $0.090508 3.09%
6 HuobiADX/BTC $13,300 $0.090786 1.45%
7 LiquiADX/BTC $12,582 $0.090786 1.37%
8 LiquiADX/ETH $12,017 $0.091093 1.31%
9 LiquiADX/USDT $5,399 $0.091481 0.59%
10 BinanceADX/BNB $3,967 $0.090118 0.43%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$918,745$0.089576

146. DigiFinexToken DigiFinexToken (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 DigiFinexDFT/USDT $909,218 $0.143076 100.00%

147. SmartCash SmartCash (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ExmoSMART/BTC $217,736 $0.023772 24.21%
2 HitBTCSMART/BTC $188,262 $0.024251 20.93%
3 ExmoSMART/USD $137,977 $0.024400 15.34%
4 ExmoSMART/RUB $99,243 $0.025420 11.04%
5 CryptopiaSMART/BTC $80,244 $0.023465 8.92%
6 HitBTCSMART/USDT $63,238 $0.025094 7.03%
7 HitBTCSMART/ETH $48,856 $0.024083 5.43%
8 CryptoBridgeSMART/BTC $36,123 $0.023568 4.02%
9 ExmoSMART/EUR $15,871 $0.022706 1.76%
10 STEXSMART/BTC $4,229 $0.024626 0.47%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$899,324$0.024214

148. Smartlands Smartlands (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ExratesSLT/BTC $290,534 $4.09 32.32%
2 ExratesSLT/USD $288,669 $3.98 32.12%
3 ExratesSLT/ETH $252,889 $4.23 28.13%
4 Stellar Decentralized ExchangeSLT/XLM $33,379 $3.70 3.71%
5 StellarportSLT/XLM $33,379 $3.70 3.71%
Tổng cộng/ Trung bình$898,850$4.07

149. Ether Zero Ether Zero (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 DigiFinexETZ/USDT $304,313 $0.132696 35.05%
2 DigiFinexETZ/BTC $280,777 $0.132422 32.34%
3 DigiFinexETZ/ETH $272,352 $0.138331 31.37%
4 HotbitETZ/ETH $6,625 $0.132558 0.76%
5 HotbitETZ/BTC $4,165 $0.131432 0.48%
6 CryptopiaETZ/BTC $0 $0.103287 0.00%
7 EXXETZ/ETH $0 $0.129626 0.00%
8 EXXETZ/BTC $0 $0.133208 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$868,231$0.134368

150. Maximine Coin Maximine Coin (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 CoinBeneMXM/ETH $579,126 $0.010891 68.25%
2 CoinBeneMXM/USDT $263,515 $0.011029 31.05%
3 HitBTCMXM/ETH $5,944 $0.010182 0.70%
4 HitBTCMXM/BTC $0 $0.010168 0.00%
5 RfinexMXM/ETH $0 $0.008854 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$848,585$0.010929

151. Cube Cube (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExAUTO/ETH $758,469 $0.001586 90.42%
2 CPDAXAUTO/KRW $80,143 $0.001553 9.55%
3 HitBTCAUTO/BTC $185 $0.001544 0.02%
4 IDEXAUTO/ETH $75 $0.000498 0.01%
5 CashierestAUTO/KRW $0 $0.001562 0.00%
6 CashierestAUTO/ETH $0 $0.001327 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$838,872$0.001583

152. HOQU HOQU (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HotbitHQX/BTC $649,702 $0.004816 77.98%
2 BitForexHQX/ETH $54,077 $0.005420 6.49%
3 BitForexHQX/USDT $48,590 $0.005600 5.83%
4 BTC-AlphaHQX/ETH $46,686 $0.005667 5.60%
5 BTC-AlphaHQX/BTC $34,062 $0.005465 4.09%
6 IDEXHQX/ETH $0 $0.004958 0.00%
7 CobinhoodHQX/ETH $0 $0.004339 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$833,118$0.004975

153. Bibox Token Bibox Token (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BiboxBIX/USDT $291,149 $0.171003 35.02%
2 BiboxBIX/BTC $107,603 $0.172111 12.94%
3 BiboxBIX/ETH $84,688 $0.171518 10.19%
4 BiboxCWV/BIX $81,985 $0.172064 9.86%
5 BiboxBU/BIX $67,825 $0.166162 8.16%
6 BiboxBIX/GUSD $38,571 $0.170623 4.64%
7 HuobiBIX/BTC $26,268 $0.171633 3.16%
8 BiboxBTM/BIX $23,927 $0.174130 2.88%
9 BiboxINSTAR/BIX $23,260 $0.171122 2.80%
10 HuobiBIX/ETH $21,212 $0.171595 2.55%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$831,450$0.171021

154. Atlas Protocol Atlas Protocol (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Gate.ioATP/USDT $817,171 $0.019407 98.60%
2 BitMartATP/USDT $9,410 $0.020101 1.14%
3 Gate.ioATP/ETH $2,167 $0.019412 0.26%
Tổng cộng/ Trung bình$828,748$0.019415

155. Pundi X NEM Pundi X NEM (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HotbitNPXSXEM/ETH $507,457 $0.000380 62.61%
2 HotbitNPXSXEM/BTC $203,703 $0.000390 25.13%
3 KryptonoNPXSXEM/ETH $91,831 $0.000323 11.33%
4 KryptonoNPXSXEM/BTC $7,063 $0.000376 0.87%
5 DigiFinexNPXSXEM/ETH $502 $0.000390 0.06%
Tổng cộng/ Trung bình$810,556$0.000376

156. ChatCoin ChatCoin (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiCHAT/BTC $326,590 $0.002732 41.56%
2 HuobiCHAT/ETH $269,461 $0.002734 34.29%
3 OKExCHAT/BTC $103,526 $0.002767 13.18%
4 OKExCHAT/USDT $80,997 $0.002732 10.31%
5 ZB.COMCHAT/BTC $4,079 $0.002691 0.52%
6 ZB.COMCHAT/USDT $1,044 $0.002742 0.13%
7 HitBTCCHAT/BTC $54 $0.002732 0.01%
8 HitBTCCHAT/ETH $20 $0.002745 0.00%
9 HitBTCCHAT/USDT $0 $0.002337 0.00%
10 BigONECHAT/ETH $0 $0.004339 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$785,771$0.002737

157. Enigma Enigma (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceENG/BTC $266,357 $0.236871 34.07%
2 CoinealENG/BTC $236,484 $0.236871 30.25%
3 CoinealENG/ETH $54,204 $0.236859 6.93%
4 BinanceENG/ETH $34,277 $0.236859 4.38%
5 LiquiENG/ETH $28,142 $0.237994 3.60%
6 LiquiENG/USDT $28,080 $0.240756 3.59%
7 LiquiENG/BTC $27,145 $0.240115 3.47%
8 HotbitENG/BTC $23,136 $0.237554 2.96%
9 HuobiENG/BTC $21,642 $0.236529 2.77%
10 HotbitENG/ETH $17,797 $0.234330 2.28%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$781,891$0.237130

158. DEX DEX (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 IDAXDEX/BTC $214,818 $0.289232 27.61%
2 IDAXDEX/ETH $205,205 $0.309302 26.37%
3 DigiFinexDEX/BTC $196,750 $0.409870 25.29%
4 DigiFinexDEX/ETH $149,949 $0.374844 19.27%
5 AllbitDEX/ETH $11,344 $0.341773 1.46%
6 CoinbitDEX/KRW $0 $0.354945 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$778,066$0.342296

159. Refereum Refereum (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitRFR/KRW $708,478 $0.001881 92.65%
2 UpbitRFR/BTC $33,460 $0.001947 4.38%
3 BittrexRFR/BTC $20,134 $0.001913 2.63%
4 OKExRFR/USDT $2,005 $0.001923 0.26%
5 Gate.ioRFR/USDT $312 $0.001955 0.04%
6 OKExRFR/BTC $203 $0.002015 0.03%
7 OKExRFR/ETH $65 $0.002036 0.01%
8 Gate.ioRFR/ETH $52 $0.001884 0.01%
9 BiboxRFR/ETH $5 $0.001942 0.00%
10 BiboxRFR/BIX $1 $0.001929 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$764,716$0.001885

160. SwftCoin SwftCoin (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExSWFTC/ETH $568,344 $0.000831 75.98%
2 OKExSWFTC/BTC $158,875 $0.000836 21.24%
3 HuobiSWFTC/BTC $14,392 $0.000835 1.92%
4 HuobiSWFTC/ETH $2,493 $0.000833 0.33%
5 HitBTCSWFTC/USDT $2,158 $0.000867 0.29%
6 HitBTCSWFTC/ETH $770 $0.000832 0.10%
7 HitBTCSWFTC/BTC $508 $0.000820 0.07%
8 OKExSWFTC/USDT $487 $0.000809 0.07%
Tổng cộng/ Trung bình$748,026$0.000833

161. FunFair FunFair (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LATOKENFUN/ETH $306,235 $0.003845 41.27%
2 BinanceFUN/BTC $300,680 $0.003791 40.52%
3 BinanceFUN/ETH $41,297 $0.003820 5.57%
4 VebitcoinFUN/BTC $37,055 $0.003860 4.99%
5 EthfinexFUN/BTC $17,834 $0.003825 2.40%
6 EthfinexFUN/ETH $9,047 $0.003825 1.22%
7 EthfinexFUN/USD $8,910 $0.003860 1.20%
8 OKExFUN/ETH $3,996 $0.003819 0.54%
9 OKExFUN/USDT $3,866 $0.003845 0.52%
10 BitrueFUN/BTC $3,828 $0.003825 0.52%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$742,079$0.003821

162. THETA THETA (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceTHETA/BTC $257,937 $0.046110 35.98%
2 UpbitTHETA/KRW $156,623 $0.045699 21.85%
3 HuobiTHETA/USDT $110,321 $0.045837 15.39%
4 CoinealTHETA/ETH $44,655 $0.046041 6.23%
5 HuobiTHETA/BTC $30,931 $0.046042 4.32%
6 HotbitTHETA/BTC $27,578 $0.045769 3.85%
7 HotbitTHETA/ETH $23,914 $0.045179 3.34%
8 BinanceTHETA/ETH $20,622 $0.046027 2.88%
9 OKExTHETA/USDT $15,996 $0.046039 2.23%
10 HuobiTHETA/ETH $12,174 $0.045910 1.70%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$716,817$0.045915

163. Request Network Request Network (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceREQ/BTC $331,585 $0.021177 46.34%
2 CoinealREQ/BTC $264,523 $0.021177 36.97%
3 BinanceREQ/ETH $41,811 $0.021224 5.84%
4 CoinealREQ/ETH $41,411 $0.021224 5.79%
5 HuobiREQ/BTC $13,752 $0.021142 1.92%
6 Bancor NetworkREQ/BNT $5,645 $0.021482 0.79%
7 MercatoxREQ/ETH $4,591 $0.019400 0.64%
8 HuobiREQ/ETH $4,560 $0.021293 0.64%
9 Gate.ioREQ/USDT $3,435 $0.020844 0.48%
10 Kyber NetworkREQ/ETH $1,522 $0.021065 0.21%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$715,514$0.021171

164. YEE YEE (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiYEE/ETH $407,237 $0.001642 57.88%
2 HuobiYEE/BTC $101,768 $0.001644 14.46%
3 OKExYEE/USDT $101,219 $0.001720 14.39%
4 DigiFinexYEE/USDT $69,206 $0.001518 9.84%
5 OKExYEE/BTC $9,291 $0.001639 1.32%
6 DigiFinexYEE/BTC $7,095 $0.001913 1.01%
7 OKExYEE/ETH $2,492 $0.001650 0.35%
8 CoinTigerYEE/BTC $1,886 $0.002049 0.27%
9 CoinTigerYEE/ETH $1,810 $0.002146 0.26%
10 DigiFinexYEE/ETH $1,560 $0.001538 0.22%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$703,566$0.001646

165. Fortuna Fortuna (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 TOPBTCFOTA/CNY $554,811 $0.011904 79.91%
2 CoinEggFOTA/BTC $83,590 $0.010964 12.04%
3 HotbitFOTA/ETH $27,329 $0.011087 3.94%
4 KucoinFOTA/BTC $18,856 $0.010622 2.72%
5 KucoinFOTA/ETH $9,657 $0.010457 1.39%
6 HitBTCFOTA/BTC $31 $0.010725 0.00%
7 HitBTCFOTA/ETH $3 $0.010767 0.00%
8 IDAXFOTA/ETH $0 $0.015672 0.00%
9 IDEXFOTA/ETH $0 $0.016716 0.00%
10 IDAXFOTA/BTC $0 $0.018752 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$694,277$0.011704

166. ODEM ODEM (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 DragonEXODE/USDT $546,993 $0.195490 78.86%
2 BitForexODE/USDT $89,531 $0.192960 12.91%
3 EthfinexODE/USD $30,474 $0.190350 4.39%
4 BitForexODE/ETH $15,624 $0.188311 2.25%
5 EthfinexODE/ETH $6,427 $0.200451 0.93%
6 EthfinexODE/BTC $4,556 $0.183690 0.66%
Tổng cộng/ Trung bình$693,605$0.194744

167. FOAM FOAM (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 PoloniexFOAM/BTC $576,834 $0.059704 84.28%
2 PoloniexFOAM/USDC $70,739 $0.062930 10.34%
3 IDEXFOAM/ETH $36,891 $0.054011 5.39%
Tổng cộng/ Trung bình$684,464$0.059731

168. PumaPay PumaPay (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitPMA/BTC $381,731 $0.000717 55.91%
2 BittrexPMA/BTC $288,474 $0.000717 42.25%
3 HitBTCPMA/USDT $4,647 $0.000738 0.68%
4 HitBTCPMA/BTC $4,314 $0.000700 0.63%
5 HitBTCPMA/ETH $2,808 $0.000702 0.41%
6 CoinBenePMA/ETH $492 $0.000802 0.07%
7 BittrexPMA/USDT $276 $0.000773 0.04%
8 CoinallPMA/BTC $0 $0.000751 0.00%
9 IDEXPMA/ETH $0 $0.000597 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$682,742$0.000717

169. AI Doctor AI Doctor (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 AllcoinAIDOC/ETH $382,971 $0.004374 57.40%
2 AllcoinAIDOC/CKUSD $199,817 $0.004897 29.95%
3 BtcTrade.imAIDOC/BTC $32,014 $0.004406 4.80%
4 HuobiAIDOC/ETH $21,043 $0.004128 3.15%
5 HuobiAIDOC/BTC $15,853 $0.004105 2.38%
6 BitForexAIDOC/USDT $5,181 $0.004149 0.78%
7 BiboxAIDOC/ETH $1,820 $0.004091 0.27%
8 BiboxAIDOC/BTC $1,686 $0.004065 0.25%
9 Bit-ZAIDOC/ETH $1,670 $0.004063 0.25%
10 OKExAIDOC/USDT $1,495 $0.004149 0.22%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$667,192$0.004514

170. Quant Quant (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 FatbtcQNT/ETH $450,838 $1.20 67.64%
2 HotbitQNT/ETH $150,602 $1.25 22.60%
3 IDEXQNT/ETH $41,279 $1.23 6.19%
4 HotbitQNT/BTC $23,759 $1.21 3.56%
Tổng cộng/ Trung bình$666,477$1.21

171. Viberate Viberate (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceVIB/BTC $488,781 $0.020664 73.38%
2 BinanceVIB/ETH $56,067 $0.020617 8.42%
3 OKExVIB/BTC $47,062 $0.020733 7.07%
4 BittrexVIB/BTC $34,584 $0.020562 5.19%
5 UpbitVIB/BTC $21,308 $0.020562 3.20%
6 OKExVIB/USDT $7,605 $0.020945 1.14%
7 BittrexVIB/ETH $5,157 $0.020719 0.77%
8 OKExVIB/ETH $4,766 $0.020965 0.72%
9 Bancor NetworkVIB/BNT $682 $0.021250 0.10%
10 HitBTCVIB/BTC $58 $0.020903 0.01%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$666,134$0.020663

172. Civic Civic (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceCVC/BTC $210,622 $0.053966 31.82%
2 BitkubCVC/THB $74,573 $0.051876 11.27%
3 BittrexCVC/BTC $51,315 $0.053522 7.75%
4 UpbitCVC/KRW $37,331 $0.052887 5.64%
5 HuobiCVC/USDT $35,517 $0.053628 5.37%
6 UpbitCVC/BTC $31,574 $0.053966 4.77%
7 OKExCVC/BTC $28,116 $0.053625 4.25%
8 VebitcoinCVC/BTC $24,706 $0.053283 3.73%
9 HuobiCVC/BTC $20,593 $0.053761 3.11%
10 LiquiCVC/ETH $19,761 $0.053418 2.99%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$661,836$0.053456

173. Bodhi Bodhi (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LBankBOT/QTUM $650,175 $0.036378 98.32%
2 Gate.ioBOT/USDT $4,492 $0.027522 0.68%
3 BiboxBOT/BTC $3,967 $0.028315 0.60%
4 BiboxBOT/ETH $1,928 $0.028257 0.29%
5 Gate.ioBOT/QTUM $442 $0.027349 0.07%
6 BytexBOT/USDT $166 $0.027775 0.03%
7 Gate.ioBOT/ETH $114 $0.028776 0.02%
8 BytexBOT/BTC $0 $0.044403 0.00%
9 CobinhoodBOT/ETH $0 $0.035417 0.00%
10 CobinhoodBOT/BTC $0 $0.071727 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$661,283$0.036236

174. OAX OAX (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LATOKENOAX/BTC $493,470 $0.074801 74.73%
2 BinanceOAX/BTC $74,224 $0.075040 11.24%
3 LiquiOAX/USDT $28,058 $0.074719 4.25%
4 LiquiOAX/ETH $26,770 $0.074390 4.05%
5 LiquiOAX/BTC $26,262 $0.074357 3.98%
6 BinanceOAX/ETH $11,574 $0.074898 1.75%
7 HitBTCOAX/ETH $0 $0.075084 0.00%
8 HitBTCOAX/USDT $0 $0.095721 0.00%
9 HitBTCOAX/BTC $0 $0.085390 0.00%
10 Gate.ioOAX/ETH $0 $0.075349 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$660,358$0.074792

175. TrustNote TrustNote (0.00%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BiboxTTT/BTC $350,535 $0.003279 54.93%
2 Bit-ZTTT/BTC $242,180 $0.003723 37.95%
3 Bit-ZTTT/ETH $45,168 $0.003438 7.08%
4 BiboxTTT/ETH $297 $0.003301 0.05%
Tổng cộng/ Trung bình$638,181$0.003459

176. Power Ledger Power Ledger (0.00%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LATOKENPOWR/ETH $394,333 $0.065610 62.50%
2 BinancePOWR/BTC $85,471 $0.065545 13.55%
3 UpbitPOWR/KRW $51,455 $0.065310 8.16%
4 BittrexPOWR/BTC $24,597 $0.065647 3.90%
5 UpbitPOWR/BTC $21,461 $0.065647 3.40%
6 BinancePOWR/ETH $13,761 $0.065944 2.18%
7 BX ThailandPOW/THB $12,343 $0.066218 1.96%
8 HuobiPOWR/BTC $5,736 $0.065545 0.91%
9 BinancePOWR/BNB $5,089 $0.065561 0.81%
10 DigiFinexPOWR/BTC $4,976 $0.066877 0.79%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$630,952$0.065607

177. Merculet Merculet (0.00%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 KucoinMVP/ETH $285,466 $0.000292 45.29%
2 OKExMVP/USDT $146,849 $0.000304 23.30%
3 OKExMVP/ETH $131,304 $0.000303 20.83%
4 HotbitMVP/ETH $25,561 $0.000290 4.06%
5 HotbitMVP/BTC $20,701 $0.000304 3.28%
6 BilaxyMVP/ETH $20,363 $0.000253 3.23%
7 KucoinMVP/BTC $68 $0.000342 0.01%
8 IDEXMVP/ETH $10 $0.000282 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$630,322$0.000296

178. Tierion Tierion (0.00%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceTNT/BTC $418,514 $0.012125 67.23%
2 LiquiTNT/USDT $48,547 $0.012382 7.80%
3 HuobiTNT/BTC $46,961 $0.012054 7.54%
4 LiquiTNT/ETH $40,596 $0.012210 6.52%
5 BinanceTNT/ETH $38,684 $0.012045 6.21%
6 HuobiTNT/ETH $19,838 $0.012046 3.19%
7 HitBTCTNT/ETH $3,043 $0.012219 0.49%
8 HitBTCTNT/USDT $2,531 $0.012547 0.41%
9 LiquiTNT/BTC $2,133 $0.012364 0.34%
10 Gate.ioTNT/USDT $1,453 $0.012142 0.23%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$622,496$0.012141

179. Zebi Zebi (0.00%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LATOKENZCO/ETH $454,535 $0.004347 73.13%
2 OKExZCO/BTC $72,753 $0.004406 11.70%
3 OKExZCO/ETH $59,408 $0.004419 9.56%
4 HotbitZCO/BTC $16,990 $0.004645 2.73%
5 HotbitZCO/ETH $16,618 $0.004487 2.67%
6 IDEXZCO/ETH $1,195 $0.004409 0.19%
7 KoinexZCO/INR $47 $0.004842 0.01%
8 WazirXZCO/INR $31 $0.005533 0.00%
9 KoinexZCO/BTC $5 $0.004611 0.00%
10 KoinexZCO/ETH $1 $0.005312 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$621,581$0.004373

180. CyberMiles CyberMiles (0.00%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceCMT/BTC $192,261 $0.025105 31.47%
2 CoinealCMT/ETH $80,169 $0.025052 13.12%
3 HuobiCMT/USDT $61,869 $0.024892 10.13%
4 IDCMCMT/ETH $57,325 $0.025436 9.38%
5 HuobiCMT/BTC $46,842 $0.025036 7.67%
6 DigiFinexCMT/USDT $45,710 $0.024790 7.48%
7 DigiFinexCMT/BTC $38,795 $0.025207 6.35%
8 BinanceCMT/ETH $31,002 $0.025092 5.08%
9 HuobiCMT/ETH $21,820 $0.024990 </