Xếp Hạng Khối Lượng Trong 24 giờ (Tiền Tệ)

1. Bitcoin (30.06%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BitfinexBTC/USD $362,625,000 $9312.90 4.23%
2 OKExBTC/USDT $328,973,000 $9315.52 3.84%
3 BinanceBTC/USDT $299,829,000 $9325.02 3.50%
4 HuobiBTC/USDT $212,188,000 $9305.62 2.48%
5 BinanceTRX/BTC $210,024,000 $9372.62 2.45%
6 bitFlyerBTC/JPY $183,231,000 $9347.81 2.14%
7 UpbitBTC/KRW $169,118,000 $9362.95 1.97%
8 BitstampBTC/USD $130,088,000 $9320.86 1.52%
9 GDAXBTC/USD $126,016,000 $9308.00 1.47%
10 OKExBCH/BTC $120,276,000 $9336.77 1.40%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$8,564,256,748$9328.60

2. Tether (14.07%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExBTC/USDT $328,973,000 $0.997536 8.21%
2 BinanceBTC/USDT $299,829,000 $0.996521 7.48%
3 OKExEOS/USDT $247,797,000 $1.00 6.18%
4 HuobiBTC/USDT $212,188,000 $0.998598 5.29%
5 HuobiEOS/USDT $194,721,000 $0.999799 4.86%
6 OKExBCH/USDT $186,367,000 $1.00 4.65%
7 OKExETH/USDT $149,303,000 $0.995854 3.72%
8 HuobiBCH/USDT $124,685,000 $0.999318 3.11%
9 HuobiETH/USDT $109,835,000 $0.999611 2.74%
10 OKExGTC/USDT $90,523,300 $0.975619 2.26%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$4,008,507,973$0.997638

3. Ethereum (10.39%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExETH/USDT $149,303,000 $693.66 5.04%
2 BitfinexETH/USD $143,848,000 $693.65 4.86%
3 HuobiETH/USDT $109,835,000 $691.05 3.71%
4 GDAXETH/USD $99,947,400 $692.92 3.37%
5 BinanceETH/BTC $97,064,900 $691.42 3.28%
6 OKExETH/BTC $92,562,000 $691.26 3.13%
7 BithumbETH/KRW $77,505,500 $698.39 2.62%
8 BinanceETH/USDT $74,645,400 $694.42 2.52%
9 UpbitETH/KRW $55,407,200 $697.55 1.87%
10 KrakenETH/EUR $51,988,100 $694.80 1.76%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$2,961,951,712$693.55

4. Bitcoin Cash (6.93%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExBCH/USDT $186,367,000 $1518.64 9.44%
2 BitfinexBCH/USD $149,305,000 $1514.70 7.56%
3 UpbitBCC/KRW $133,122,000 $1524.56 6.74%
4 BithumbBCH/KRW $128,740,000 $1524.09 6.52%
5 HuobiBCH/USDT $124,685,000 $1521.59 6.31%
6 OKExBCH/BTC $120,276,000 $1511.54 6.09%
7 BinanceBCC/BTC $118,756,000 $1511.22 6.01%
8 GDAXBCH/USD $116,761,000 $1520.00 5.91%
9 BinanceBCC/USDT $88,108,200 $1513.97 4.46%
10 HitBTCBCH/BTC $72,679,400 $1509.79 3.68%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,974,566,952$1517.54

5. EOS (6.66%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BithumbEOS/KRW $324,197,000 $13.57 17.09%
2 UpbitEOS/KRW $312,818,000 $13.56 16.49%
3 BitfinexEOS/USD $250,745,000 $13.53 13.22%
4 OKExEOS/USDT $247,797,000 $13.53 13.07%
5 HuobiEOS/USDT $194,721,000 $13.55 10.27%
6 BinanceEOS/BTC $107,954,000 $13.48 5.69%
7 OKExEOS/BTC $81,539,900 $13.49 4.30%
8 BinanceEOS/ETH $42,798,700 $13.44 2.26%
9 ZB.COMEOS/USDT $40,365,100 $13.54 2.13%
10 Bit-ZEOS/BTC $33,654,200 $13.44 1.77%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,896,608,943$13.54

6. Ripple (3.81%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BithumbXRP/KRW $270,108,000 $0.922820 24.85%
2 UpbitXRP/KRW $163,268,000 $0.925608 15.02%
3 BitbankXRP/JPY $98,958,600 $0.925034 9.10%
4 BitfinexXRP/USD $67,332,600 $0.918010 6.19%
5 BinanceXRP/BTC $66,446,500 $0.916254 6.11%
6 HuobiXRP/USDT $57,538,200 $0.918202 5.29%
7 CoinoneXRP/KRW $46,523,900 $0.922820 4.28%
8 OKExXRP/USDT $43,194,600 $0.919753 3.97%
9 HitBTCXRP/BTC $27,086,600 $0.914768 2.49%
10 BitstampXRP/USD $23,415,600 $0.918950 2.15%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$1,086,969,815$0.921902

7. TRON (3.48%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitTRX/KRW $275,769,000 $0.064681 27.77%
2 BinanceTRX/BTC $210,024,000 $0.063616 21.15%
3 BithumbTRX/KRW $152,696,000 $0.065053 15.38%
4 Bit-ZTRX/BTC $47,896,200 $0.063709 4.82%
5 OKExTRX/BTC $44,479,300 $0.064080 4.48%
6 HuobiTRX/ETH $31,722,700 $0.063714 3.19%
7 BinanceTRX/ETH $27,957,500 $0.063521 2.82%
8 HuobiTRX/BTC $27,323,900 $0.063717 2.75%
9 OKExTRX/USDT $25,908,400 $0.063938 2.61%
10 BittrexTRX/BTC $24,945,800 $0.063895 2.51%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$992,893,917$0.064257

8. Litecoin (1.83%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExLTC/USDT $77,564,900 $161.56 14.87%
2 GDAXLTC/USD $64,292,100 $161.61 12.32%
3 OKExLTC/BTC $37,846,700 $161.07 7.25%
4 BitfinexLTC/USD $32,958,700 $161.50 6.32%
5 HuobiLTC/USDT $28,617,200 $161.40 5.49%
6 BinanceLTC/BTC $28,411,200 $160.93 5.45%
7 Bit-ZLTC/BTC $26,035,900 $161.21 4.99%
8 BinanceLTC/USDT $19,776,700 $161.68 3.79%
9 UpbitLTC/KRW $13,594,600 $162.63 2.61%
10 EXXLTC/BTC $11,298,800 $161.51 2.17%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$521,664,904$161.46

9. Cardano (0.91%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitADA/KRW $140,070,000 $0.315970 53.89%
2 BinanceADA/BTC $40,877,900 $0.317151 15.73%
3 BinanceADA/USDT $17,212,100 $0.318291 6.62%
4 BittrexADA/BTC $12,836,500 $0.315200 4.94%
5 HuobiADA/USDT $11,318,300 $0.316580 4.35%
6 BinanceADA/ETH $6,989,150 $0.316740 2.69%
7 UpbitADA/BTC $6,371,970 $0.314364 2.45%
8 HuobiADA/BTC $5,641,700 $0.315618 2.17%
9 BittrexADA/USDT $3,540,080 $0.315190 1.36%
10 HuobiADA/ETH $3,125,750 $0.315497 1.20%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$259,933,364$0.316269

10. Ethereum Classic (0.90%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExETC/USDT $51,189,300 $21.48 20.01%
2 OKExETC/BTC $34,399,000 $21.42 13.45%
3 BitfinexETC/USD $23,601,800 $21.47 9.23%
4 HuobiETC/USDT $21,619,900 $21.43 8.45%
5 BinanceETC/BTC $18,016,900 $21.45 7.04%
6 UpbitETC/KRW $16,417,200 $21.60 6.42%
7 BithumbETC/KRW $14,520,800 $21.67 5.68%
8 Bit-ZETC/BTC $13,491,500 $21.44 5.27%
9 OKExETC/ETH $7,011,670 $21.48 2.74%
10 BCEXETC/CKUSD $4,524,970 $21.61 1.77%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$255,811,726$21.48

11. Qtum (0.83%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LbankQTUM/BTC $58,208,700 $21.86 24.72%
2 UpbitQTUM/KRW $30,826,900 $21.89 13.09%
3 BithumbQTUM/KRW $23,848,700 $21.90 10.13%
4 LbankQTUM/ETH $20,919,500 $21.50 8.88%
5 BinanceQTUM/BTC $10,340,200 $21.69 4.39%
6 OKExQTUM/USDT $10,310,800 $21.81 4.38%
7 BCEXQTUM/CKUSD $9,873,610 $22.79 4.19%
8 OKExQTUM/BTC $9,128,120 $21.74 3.88%
9 Bit-ZQTUM/BTC $7,493,700 $21.69 3.18%
10 HuobiQTUM/USDT $6,530,450 $21.70 2.77%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$235,454,998$21.85

12. Bytom (0.78%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExBTM/USDT $48,115,300 $1.09 21.75%
2 HuobiBTM/USDT $44,957,000 $1.09 20.32%
3 Gate.ioBTM/USDT $24,817,000 $1.09 11.22%
4 HuobiBTM/BTC $20,871,200 $1.08 9.44%
5 OKExBTM/BTC $17,444,500 $1.08 7.89%
6 HuobiBTM/ETH $15,495,700 $1.08 7.01%
7 BiboxBTM/BTC $14,893,000 $1.09 6.73%
8 BiboxBTM/ETH $14,283,200 $1.09 6.46%
9 RightBTCBTM/BTC $9,669,200 $1.08 4.37%
10 EXXBTM/BTC $3,995,610 $1.10 1.81%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$221,198,517$1.09

13. Mithril (0.77%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BithumbMITH/KRW $74,377,200 $1.04 33.72%
2 OKExMITH/USDT $55,322,600 $1.03 25.08%
3 OKExMITH/BTC $50,026,000 $1.03 22.68%
4 OKExMITH/ETH $29,789,000 $1.03 13.51%
5 LbankMITH/ETH $6,760,980 $1.02 3.07%
6 LbankMITH/QTUM $4,207,280 $1.03 1.91%
7 HitBTCMITH/BTC $40,741 $1.02 0.02%
8 CoinExchangeMITH/ETH $16,526 $1.07 0.01%
9 HitBTCMITH/ETH $9,262 $1.04 0.00%
10 HitBTCMITH/USDT $6,008 $1.10 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$220,557,934$1.03

14. Game.com (0.67%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExGTC/USDT $90,523,300 $0.274865 47.19%
2 OKExGTC/BTC $49,667,800 $0.267651 25.89%
3 Gate.ioGTC/USDT $40,505,700 $0.272664 21.11%
4 OKExGTC/ETH $7,633,430 $0.276140 3.98%
5 Gate.ioGTC/BTC $1,767,510 $0.270251 0.92%
6 Gate.ioGTC/ETH $1,616,990 $0.270624 0.84%
7 BiboxGTC/ETH $68,484 $0.264990 0.04%
8 BiboxGTC/BTC $55,481 $0.264586 0.03%
Tổng cộng/ Trung bình$191,838,695$0.272499

15. Dash (0.61%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiDASH/USDT $23,904,400 $531.75 13.71%
2 HitBTCDASH/BTC $20,213,300 $529.39 11.60%
3 BitfinexDASH/USD $13,389,800 $531.67 7.68%
4 BinanceDASH/BTC $10,024,700 $529.49 5.75%
5 PoloniexDASH/BTC $8,243,240 $530.01 4.73%
6 HuobiDASH/BTC $7,520,650 $529.62 4.31%
7 YoBitDASH/BTC $7,187,490 $524.18 0.00%
8 OKExDASH/USDT $6,908,630 $530.97 3.96%
9 BithumbDASH/KRW $6,615,190 $532.97 3.80%
10 BittrexDASH/BTC $6,068,540 $531.49 3.48%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$174,304,822$530.34

16. ICON (0.57%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceICX/BTC $67,456,000 $4.27 41.76%
2 BithumbICX/KRW $43,653,700 $4.22 27.03%
3 UpbitICX/KRW $29,634,500 $4.26 18.35%
4 BinanceICX/ETH $8,717,480 $4.26 5.40%
5 HuobiICX/BTC $3,484,990 $4.25 2.16%
6 HuobiICX/ETH $2,099,390 $4.26 1.30%
7 OOOBTCICX/BTC $1,771,350 $4.24 1.10%
8 OKExICX/BTC $1,158,270 $4.28 0.72%
9 BinanceICX/BNB $1,043,970 $4.23 0.65%
10 OKExICX/USDT $900,566 $4.26 0.56%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$161,523,862$4.25

17. NEO (0.54%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceNEO/BTC $32,723,400 $80.63 21.37%
2 BinanceNEO/USDT $26,411,800 $80.87 17.25%
3 UpbitNEO/KRW $17,872,200 $81.17 11.67%
4 BitfinexNEO/USD $14,873,500 $80.81 9.71%
5 OKExNEO/USDT $9,270,520 $80.98 6.05%
6 OKExNEO/BTC $6,562,920 $80.55 4.29%
7 LbankNEO/BTC $6,393,480 $80.70 4.18%
8 HuobiNEO/USDT $5,031,410 $80.63 3.29%
9 BinanceNEO/ETH $4,592,260 $80.39 3.00%
10 HuobiNEO/BTC $3,859,750 $80.45 2.52%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$153,129,992$80.79

18. CK USD (0.50%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BCEXBTC/CKUSD $65,001,200 $0.979846 45.71%
2 BCEXETH/CKUSD $35,866,400 $0.993333 25.22%
3 BCEXQTUM/CKUSD $9,873,610 $0.953122 6.94%
4 BCEXEOS/CKUSD $4,890,530 $0.981887 3.44%
5 BCEXETC/CKUSD $4,524,970 $0.993529 3.18%
6 BCEXXLM/CKUSD $4,248,440 $0.997604 2.99%
7 BCEXXRP/CKUSD $3,371,460 $0.976417 2.37%
8 BCEXZEC/CKUSD $2,648,040 $1.02 1.86%
9 BCEXLTC/CKUSD $2,195,840 $1.01 1.54%
10 BCEXWIC/CKUSD $2,174,300 $0.963871 1.53%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$142,200,760$0.983538

19. Binance Coin (0.48%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceBNB/USDT $65,374,200 $14.83 47.58%
2 BinanceBNB/BTC $43,326,300 $14.74 31.53%
3 BinanceBCC/BNB $6,954,140 $14.85 5.06%
4 BinanceBNB/ETH $6,822,640 $14.74 4.97%
5 BinanceICX/BNB $1,043,970 $14.66 0.76%
6 BinanceZIL/BNB $951,709 $14.74 0.69%
7 BinanceLTC/BNB $744,188 $14.84 0.54%
8 BinanceADA/BNB $729,741 $14.77 0.53%
9 BinanceNEO/BNB $693,650 $14.76 0.50%
10 BinanceAMB/BNB $652,484 $14.77 0.47%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$137,396,357$14.79

20. Bitcoin Gold (0.48%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BithumbBTG/KRW $30,966,900 $87.26 22.75%
2 UpbitBTG/KRW $28,827,200 $87.16 21.18%
3 BinanceBTG/BTC $26,016,200 $86.52 19.12%
4 BitfinexBTG/USD $10,660,600 $86.80 7.83%
5 BittrexBTG/BTC $8,782,040 $86.03 6.45%
6 UpbitBTG/BTC $6,136,080 $86.72 4.51%
7 BitfinexBTG/BTC $3,508,690 $86.91 2.58%
8 BittrexBTG/USDT $2,679,980 $87.05 1.97%
9 IndodaxBTG/IDR $2,418,720 $86.19 1.78%
10 BinanceBTG/ETH $2,268,990 $86.14 1.67%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$136,096,829$86.78

21. Storm (0.45%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitSTORM/KRW $107,600,000 $0.059663 83.07%
2 BinanceSTORM/BTC $19,617,500 $0.059530 15.14%
3 BinanceSTORM/ETH $1,209,020 $0.059855 0.93%
4 BinanceSTORM/BNB $603,296 $0.059357 0.47%
5 CoinrailSTORM/BTC $268,107 $0.059715 0.21%
6 Bancor NetworkSTORM/BNT $134,054 $0.060318 0.10%
7 HitBTCSTORM/BTC $73,277 $0.060365 0.06%
8 CoinnestSTORM/KRW $27,578 $0.051113 0.02%
9 IDEXSTORM/ETH $1,722 $0.062854 0.00%
10 EtherDelta (ForkDelta)STORM/ETH $920 $0.053159 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$129,536,495$0.059642

22. Monero (0.44%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitXMR/KRW $24,680,300 $297.89 19.59%
2 HitBTCXMR/BTC $23,046,800 $294.79 18.29%
3 BithumbXMR/KRW $18,073,000 $299.61 14.34%
4 BinanceXMR/BTC $12,524,900 $294.67 9.94%
5 BitfinexXMR/USD $10,420,600 $295.53 8.27%
6 PoloniexXMR/BTC $5,071,480 $294.54 4.02%
7 HitBTCXMR/USDT $4,265,280 $299.03 3.39%
8 BittrexXMR/BTC $3,219,540 $295.33 2.56%
9 B2BXXMR/USDT $2,739,770 $296.80 2.17%
10 LivecoinXMR/BTC $2,610,420 $292.96 2.07%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$126,001,887$296.56

23. VeChain (0.37%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LbankVET/BTC $57,957,900 $4.23 55.53%
2 BithumbVEN/KRW $15,042,900 $3.87 14.41%
3 BinanceVEN/BTC $12,864,600 $4.20 12.32%
4 LbankVET/ETH $4,322,780 $4.22 4.14%
5 HuobiVEN/BTC $3,622,780 $4.18 3.47%
6 HuobiVEN/ETH $3,044,930 $4.18 2.92%
7 BinanceVEN/ETH $2,886,810 $4.20 2.77%
8 HuobiVEN/USDT $2,600,130 $4.19 2.49%
9 Gate.ioVEN/USDT $601,627 $4.20 0.58%
10 BinanceVEN/BNB $350,550 $4.18 0.34%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$104,380,340$4.17

24. OmiseGO (0.34%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiOMG/USDT $18,881,300 $17.09 19.31%
2 BinanceOMG/BTC $13,917,200 $17.06 14.23%
3 UpbitOMG/KRW $11,767,300 $17.23 12.03%
4 EthfinexOMG/USD $9,855,810 $17.06 10.08%
5 IDAXOMG/BTC $4,607,970 $17.11 4.71%
6 BittrexOMG/BTC $4,037,060 $17.12 4.13%
7 HuobiOMG/BTC $3,449,340 $17.07 3.53%
8 B2BXOMG/USDT $3,020,120 $17.07 3.09%
9 UpbitOMG/BTC $2,697,120 $17.12 2.76%
10 OKExOMG/BTC $2,372,860 $17.11 2.43%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$97,789,582$17.10

25. Verge (0.33%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceXVG/BTC $42,384,800 $0.067423 45.51%
2 UpbitXVG/BTC $20,681,400 $0.067331 22.21%
3 BittrexXVG/BTC $19,182,500 $0.067331 20.60%
4 BinanceXVG/ETH $5,574,040 $0.067200 5.99%
5 BittrexXVG/USDT $1,744,220 $0.067691 1.87%
6 fexXVG/BTC $1,458,070 $0.067516 1.57%
7 HitBTCXVG/BTC $659,497 $0.067145 0.71%
8 BuyBitcoinXVG/INR $351,688 $0.060309 0.38%
9 CryptopiaXVG/BTC $254,165 $0.067423 0.27%
10 fexXVG/USDT $177,920 $0.068048 0.19%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$93,126,585$0.067349

26. Zcash (0.32%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LbankZEC/BTC $8,268,240 $317.08 9.04%
2 BitfinexZEC/USD $6,697,930 $317.28 7.33%
3 Bit-ZZEC/BTC $6,392,150 $315.63 6.99%
4 BinanceZEC/BTC $6,312,750 $315.63 6.91%
5 HitBTCZEC/BTC $5,955,400 $315.65 6.51%
6 YoBitZEC/BTC $5,943,270 $304.91 0.00%
7 HuobiZEC/USDT $5,844,910 $316.42 6.39%
8 LbankZEC/ETH $5,520,560 $317.80 6.04%
9 HuobiZEC/BTC $3,158,350 $315.35 3.45%
10 PoloniexZEC/BTC $3,064,770 $315.76 3.35%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$91,418,866$315.20

27. IOTA (0.32%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BitfinexMIOTA/USD $28,242,700 $2.17 31.21%
2 BinanceIOTA/BTC $24,881,600 $2.17 27.49%
3 CoinoneIOTA/KRW $8,840,390 $2.21 9.77%
4 OKExIOTA/BTC $8,404,200 $2.18 9.29%
5 OKExIOTA/USDT $6,275,030 $2.18 6.93%
6 BitfinexMIOTA/BTC $5,672,850 $2.17 6.27%
7 BinanceIOTA/ETH $3,450,010 $2.17 3.81%
8 OKExIOTA/ETH $1,601,760 $2.18 1.77%
9 BitfinexMIOTA/EUR $933,378 $2.18 1.03%
10 BitfinexMIOTA/ETH $628,992 $2.17 0.69%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$90,506,066$2.18

28. Stellar (0.30%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceXLM/BTC $22,447,900 $0.394418 26.00%
2 UpbitXLM/KRW $16,716,400 $0.398680 19.36%
3 GOPAXXLM/KRW $8,281,910 $0.396822 9.59%
4 BCEXXLM/CKUSD $4,248,440 $0.395000 4.92%
5 BittrexXLM/BTC $3,945,320 $0.395626 4.57%
6 OKExXLM/BTC $2,875,300 $0.394975 3.33%
7 KrakenXLM/EUR $2,800,240 $0.399298 3.24%
8 UpbitXLM/BTC $2,693,820 $0.396090 3.12%
9 PoloniexSTR/BTC $2,628,980 $0.398412 3.05%
10 BinanceXLM/ETH $2,590,110 $0.394213 3.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$86,336,938$0.396269

29. IOStoken (0.30%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiIOST/USDT $26,136,800 $0.052467 30.31%
2 BinanceIOST/BTC $18,002,900 $0.052193 20.87%
3 OKExIOST/USDT $15,472,900 $0.052332 17.94%
4 OKExIOST/BTC $8,745,330 $0.052193 10.14%
5 HuobiIOST/BTC $7,456,880 $0.052213 8.65%
6 HuobiIOST/ETH $3,941,900 $0.052226 4.57%
7 BinanceIOST/ETH $3,610,090 $0.052268 4.19%
8 BigONEIOST/BTC $943,048 $0.050614 1.09%
9 OKExIOST/ETH $896,560 $0.052199 1.04%
10 BuyBitcoinIOST/INR $299,653 $0.165850 0.35%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$86,241,640$0.052689

30. Cortex (0.27%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiCTXC/BTC $39,567,000 $1.84 52.24%
2 HuobiCTXC/ETH $36,179,600 $1.82 47.76%
Tổng cộng/ Trung bình$75,746,600$1.83

31. Status (0.26%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitSNT/KRW $39,988,000 $0.164490 53.14%
2 BinanceSNT/BTC $7,562,920 $0.159272 10.05%
3 HuobiSNT/USDT $4,979,370 $0.163438 6.62%
4 HuobiSNT/BTC $3,340,920 $0.161733 4.44%
5 OKExSNT/USDT $3,186,870 $0.161497 4.23%
6 IDAXSNT/ETH $2,741,260 $0.160275 3.64%
7 UpbitSNT/BTC $2,204,330 $0.162615 2.93%
8 BittrexSNT/BTC $2,083,690 $0.160943 2.77%
9 IDAXSNT/BTC $1,387,000 $0.162058 1.84%
10 GOPAXSNT/KRW $1,184,520 $0.163561 1.57%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$75,255,855$0.163165

32. Hshare (0.26%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExHSR/BTC $22,981,800 $9.23 30.67%
2 OKExHSR/USDT $7,337,310 $9.26 9.79%
3 ZB.COMHSR/USDT $7,289,870 $9.30 9.73%
4 BinanceHSR/BTC $6,036,940 $9.20 8.06%
5 HuobiHSR/USDT $5,757,860 $9.27 7.68%
6 Bit-ZHSR/BTC $4,507,190 $9.20 6.01%
7 HuobiHSR/BTC $4,118,960 $9.23 5.50%
8 TOPBTCHSR/BTC $3,319,730 $9.84 4.43%
9 EXXHPY/HSR $3,106,190 $6.85 0.00%
10 ZB.COMHSR/BTC $2,947,940 $9.22 3.93%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$74,940,102$9.16

33. Odyssey (0.25%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiOCN/BTC $30,599,400 $0.027096 42.52%
2 HuobiOCN/ETH $15,661,300 $0.027204 21.76%
3 Gate.ioOCN/USDT $11,249,300 $0.026816 15.63%
4 KucoinOCN/BTC $10,549,600 $0.027768 14.66%
5 KucoinOCN/ETH $2,087,150 $0.027615 2.90%
6 Gate.ioOCN/ETH $1,068,970 $0.026807 1.49%
7 Gate.ioOCN/BTC $363,369 $0.026561 0.50%
8 HitBTCOCN/BTC $260,196 $0.028232 0.36%
9 Bit-ZOCN/BTC $72,285 $0.027861 0.10%
10 HitBTCOCN/ETH $58,201 $0.030383 0.08%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$71,972,591$0.027190

34. aelf (0.24%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiELF/BTC $19,488,000 $1.22 28.21%
2 BithumbELF/KRW $11,434,800 $1.13 16.55%
3 BinanceELF/BTC $10,241,400 $1.22 14.82%
4 HuobiELF/ETH $6,068,730 $1.22 8.78%
5 HuobiELF/USDT $5,198,530 $1.22 7.52%
6 BinanceELF/ETH $4,944,530 $1.22 7.16%
7 OKExELF/USDT $3,934,080 $1.22 5.69%
8 OKExELF/BTC $3,154,280 $1.22 4.57%
9 GOPAXELF/KRW $1,203,330 $1.20 1.74%
10 OKExELF/ETH $664,040 $1.22 0.96%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$69,084,146$1.20

35. Golem (0.23%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitGNT/KRW $41,734,000 $0.616142 64.93%
2 HuobiGNT/USDT $4,857,540 $0.608516 7.56%
3 BittrexGNT/BTC $3,860,690 $0.611827 6.01%
4 HuobiGNT/BTC $3,114,640 $0.606487 4.85%
5 UpbitGNT/BTC $2,919,090 $0.605604 4.54%
6 HuobiGNT/ETH $2,640,830 $0.605852 4.11%
7 EthfinexGNT/USD $1,110,500 $0.610800 1.73%
8 PoloniexGNT/BTC $849,752 $0.611084 1.32%
9 OKExGNT/USDT $717,192 $0.610367 1.12%
10 LiquiGNT/BTC $560,794 $0.605511 0.87%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$64,272,728$0.613544

36. Zilliqa (0.22%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceZIL/BTC $26,804,700 $0.096492 43.67%
2 HuobiZIL/USDT $11,694,800 $0.096609 19.05%
3 HuobiZIL/BTC $7,769,570 $0.096186 12.66%
4 HuobiZIL/ETH $5,823,940 $0.096306 9.49%
5 BinanceZIL/ETH $5,045,240 $0.096292 8.22%
6 Gate.ioZIL/USDT $1,715,060 $0.097258 2.79%
7 BinanceZIL/BNB $951,709 $0.095322 1.55%
8 OOOBTCZIL/BTC $569,380 $0.095563 0.93%
9 fexZIL/USDT $245,992 $0.096441 0.40%
10 KucoinZIL/BTC $219,553 $0.095935 0.36%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$61,379,812$0.096433

37. Huobi Token (0.21%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiHT/USDT $31,531,200 $2.28 52.02%
2 HuobiHT/BTC $15,082,100 $2.27 24.88%
3 HuobiHT/ETH $14,004,000 $2.27 23.10%
Tổng cộng/ Trung bình$60,617,300$2.27

38. Achain (0.21%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiACT/ETH $19,652,100 $0.333430 33.17%
2 HuobiACT/BTC $18,276,500 $0.333588 30.84%
3 OKExACT/USDT $9,530,830 $0.336002 16.08%
4 CoinnestACT/KRW $5,450,510 $0.293667 9.20%
5 OKExACT/BTC $5,409,980 $0.334517 9.13%
6 KucoinACT/BTC $420,163 $0.342597 0.71%
7 OKExACT/ETH $389,902 $0.333447 0.66%
8 KucoinACT/ETH $111,247 $0.341731 0.19%
9 BigONEACT/BTC $4,124 $0.334424 0.01%
10 HitBTCACT/ETH $3,840 $0.324472 0.01%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$59,254,954$0.330414

39. Monaco (0.19%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BithumbMCO/KRW $20,711,500 $13.11 37.29%
2 UpbitMCO/KRW $10,064,200 $13.32 18.12%
3 OKExMCO/BTC $8,351,430 $13.08 15.04%
4 Bit-ZMCO/BTC $3,972,790 $13.22 7.15%
5 BinanceMCO/BTC $2,902,540 $13.20 5.23%
6 HuobiMCO/BTC $2,029,950 $13.13 3.66%
7 HuobiMCO/ETH $1,805,080 $13.12 3.25%
8 OKExMCO/USDT $1,743,930 $13.15 3.14%
9 BittrexMCO/BTC $1,393,760 $13.23 2.51%
10 UpbitMCO/BTC $966,740 $13.07 1.74%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$55,536,482$13.16

40. Arcblock (0.19%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiABT/ETH $24,204,600 $1.26 44.97%
2 HuobiABT/BTC $6,876,810 $1.25 12.78%
3 LbankABT/BTC $5,090,740 $1.19 9.46%
4 LbankABT/ETH $3,698,220 $1.19 6.87%
5 OKExABT/USDT $3,514,110 $1.26 6.53%
6 CoinBeneABT/ETH $3,342,040 $1.25 6.21%
7 DragonEXABT/USDT $2,403,510 $1.23 4.47%
8 OKExABT/BTC $2,069,890 $1.25 3.85%
9 OKExABT/ETH $1,312,450 $1.26 2.44%
10 DragonEXABT/ETH $739,154 $1.24 1.37%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$53,824,701$1.24

41. Ontology (0.19%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceONT/BTC $14,875,700 $4.49 28.03%
2 OKExONT/USDT $9,944,350 $4.53 18.74%
3 HuobiONT/USDT $7,678,080 $4.50 14.47%
4 HuobiONT/BTC $5,461,940 $4.49 10.29%
5 HuobiONT/ETH $3,993,740 $4.47 7.53%
6 BinanceONT/ETH $3,972,350 $4.49 7.49%
7 OKExONT/BTC $3,206,180 $4.53 6.04%
8 Gate.ioONT/USDT $2,492,790 $4.52 4.70%
9 BinanceONT/BNB $606,041 $4.47 1.14%
10 OKExONT/ETH $333,799 $4.50 0.63%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$53,061,533$4.50

42. Siacoin (0.18%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitSC/BTC $19,744,400 $0.021639 38.35%
2 BittrexSC/BTC $16,931,200 $0.021360 32.89%
3 PoloniexSC/BTC $3,430,240 $0.021360 6.66%
4 fexSC/ETH $3,131,850 $0.021698 6.08%
5 fexSC/BTC $2,325,140 $0.021453 4.52%
6 fexSC/USDT $2,255,610 $0.021719 4.38%
7 QBTCSC/CNY $1,901,830 $0.021390 3.69%
8 QBTCSC/USDT $599,365 $0.021213 1.16%
9 BittrexSC/ETH $399,921 $0.021477 0.78%
10 UpbitSC/ETH $269,482 $0.021809 0.52%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$51,481,933$0.021512

43. NEM (0.18%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ZaifXEM/JPY $17,134,500 $0.418017 33.62%
2 UpbitXEM/KRW $11,062,500 $0.417267 21.71%
3 BinanceXEM/BTC $5,654,280 $0.414200 11.09%
4 BittrexXEM/BTC $3,568,490 $0.415685 7.00%
5 CoinTigerXEM/BITCNY $2,905,800 $0.416917 5.70%
6 HuobiXEM/USDT $1,957,570 $0.414249 3.84%
7 UpbitXEM/BTC $1,936,780 $0.415500 3.80%
8 HuobiXEM/BTC $1,618,080 $0.412853 3.17%
9 HitBTCXEM/BTC $944,246 $0.414292 1.85%
10 BinanceXEM/ETH $896,964 $0.412349 1.76%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$50,967,410$0.416536

44. CyberMiles (0.18%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiCMT/ETH $23,402,400 $0.175218 46.03%
2 HuobiCMT/BTC $10,962,000 $0.174967 21.56%
3 BinanceCMT/BTC $4,615,430 $0.176081 9.08%
4 BinanceCMT/ETH $3,258,100 $0.175353 6.41%
5 LbankCMT/BTC $2,320,800 $0.176731 4.56%
6 LbankCMT/ETH $1,673,500 $0.177279 3.29%
7 BCEXCMT/CKUSD $1,513,010 $0.182300 2.98%
8 OKExCMT/USDT $911,485 $0.176106 1.79%
9 DragonEXCMT/USDT $825,450 $0.175806 1.62%
10 OKExCMT/BTC $568,231 $0.174781 1.12%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$50,842,392$0.175625

45. Power Ledger (0.17%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitPOWR/KRW $18,426,200 $0.601273 38.08%
2 BinancePOWR/BTC $13,650,700 $0.597339 28.21%
3 BittrexPOWR/BTC $5,038,810 $0.599568 10.41%
4 UpbitPOWR/BTC $4,093,580 $0.595017 8.46%
5 HuobiPOWR/BTC $1,956,540 $0.596224 4.04%
6 HuobiPOWR/ETH $1,538,350 $0.601105 3.18%
7 BinancePOWR/ETH $1,330,210 $0.596815 2.75%
8 BX ThailandPOW/THB $1,168,390 $0.588301 2.41%
9 BinancePOWR/BNB $287,836 $0.593129 0.59%
10 BittrexPOWR/ETH $258,281 $0.599355 0.53%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$48,381,927$0.598719

46. Bancor (0.16%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceBNT/BTC $16,832,500 $4.65 36.26%
2 Bancor NetworkBNT/ETH $10,389,100 $4.64 22.38%
3 BinanceBNT/ETH $4,398,040 $4.66 9.47%
4 BittrexBNT/BTC $3,431,550 $4.70 7.39%
5 UpbitBNT/BTC $2,310,630 $4.70 4.98%
6 Bancor NetworkBAX/BNT $1,933,570 $4.59 4.17%
7 Bancor NetworkEOS/BNT $1,665,760 $4.64 3.59%
8 Bancor NetworkNPXS/BNT $497,499 $4.52 1.07%
9 HitBTCBNT/USDT $451,980 $4.72 0.97%
10 Bancor NetworkKIN/BNT $451,925 $4.65 0.97%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$46,421,963$4.65

47. True Chain (0.14%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExTRUE/BTC $27,697,100 $0.751781 67.38%
2 OKExTRUE/USDT $6,328,770 $0.748950 15.40%
3 OEXTRUE/CNY $3,356,790 $0.816050 8.17%
4 OEXTRUE/BTC $2,036,240 $0.706925 4.95%
5 OKExTRUE/ETH $1,355,980 $0.737926 3.30%
6 ZB.COMTRUE/BTC $308,694 $0.756362 0.75%
7 HitBTCTRUE/BTC $19,444 $0.729957 0.05%
Tổng cộng/ Trung bình$41,103,018$0.753939

48. Bibox Token (0.14%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BiboxBIX/ETH $17,572,200 $0.761267 44.88%
2 BiboxBIX/BTC $16,305,500 $0.760976 41.65%
3 BiboxBIX/USDT $5,275,140 $0.760357 13.47%
Tổng cộng/ Trung bình$39,152,840$0.761023

49. Nebulas (0.13%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiNAS/ETH $15,251,100 $6.84 41.20%
2 HuobiNAS/BTC $11,616,800 $6.84 31.38%
3 HuobiNAS/USDT $3,480,020 $6.87 9.40%
4 OKExNAS/USDT $1,810,060 $6.81 4.89%
5 Gate.ioNAS/USDT $1,446,450 $6.90 3.91%
6 OKExNAS/BTC $1,247,430 $6.81 3.37%
7 BCEXNAS/CKUSD $857,192 $6.80 2.32%
8 BCEXNAS/BTC $481,706 $7.73 1.30%
9 OKExNAS/ETH $391,438 $6.75 1.06%
10 LbankNAS/ETH $200,576 $6.86 0.54%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$37,020,482$6.86

50. Bitcoin Diamond (0.13%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceBCD/BTC $21,519,600 $33.45 58.49%
2 Gate.ioBCD/USDT $3,786,520 $4.80 10.29%
3 IndodaxBCD/IDR $3,116,810 $4.79 8.47%
4 OKExBCD/USDT $2,943,770 $4.92 8.00%
5 BinanceBCD/ETH $2,588,850 $33.37 7.04%
6 OKExBCD/BTC $1,966,220 $4.89 5.34%
7 Gate.ioBCD/BTC $250,125 $4.88 0.68%
8 HuobiBCD/BTC $212,464 $8.34 0.58%
9 BtcTrade.imBCD/BTC $129,387 $5.57 0.35%
10 ExratesBCD/BTC $115,758 $5.20 0.31%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$36,792,004$4.91

51. Dogecoin (0.13%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 fexDOGE/BTC $22,218,400 $0.005665 60.55%
2 BittrexDOGE/BTC $3,152,850 $0.005665 8.59%
3 Gate.ioDOGE/USDT $1,596,820 $0.005698 4.35%
4 PoloniexDOGE/BTC $1,299,220 $0.005665 3.54%
5 KoineksDOGE/TRY $1,046,010 $0.005546 2.85%
6 BtcTrade.imDOGE/BTC $1,021,160 $0.005665 2.78%
7 UpbitDOGE/BTC $798,982 $0.005665 2.18%
8 HitBTCDOGE/USDT $546,274 $0.005746 1.49%
9 HitBTCDOGE/BTC $495,075 $0.005693 1.35%
10 KrakenDOGE/BTC $427,327 $0.005758 1.16%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$36,694,274$0.005666

52. Lisk (0.12%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceLSK/BTC $6,496,410 $12.80 18.93%
2 UpbitLSK/KRW $5,166,150 $12.84 15.05%
3 Bit-ZLSK/BTC $4,876,430 $12.79 14.21%
4 YoBitLSK/BTC $4,275,490 $12.95 0.00%
5 BittrexLSK/BTC $3,020,120 $12.77 8.80%
6 HuobiLSK/BTC $1,840,330 $12.84 5.36%
7 UpbitLSK/BTC $1,672,840 $12.82 4.87%
8 HuobiLSK/ETH $1,350,830 $12.82 3.94%
9 PoloniexLSK/BTC $1,298,010 $12.79 3.78%
10 BitBayLSK/PLN $1,097,320 $12.88 3.20%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$34,318,599$12.83

53. Decentraland (0.12%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceMANA/BTC $12,198,100 $0.150449 36.71%
2 HuobiMANA/BTC $3,359,330 $0.150310 10.11%
3 OKExMANA/BTC $2,740,150 $0.150821 8.25%
4 BittrexMANA/BTC $2,611,290 $0.150078 7.86%
5 OKExMANA/USDT $2,511,820 $0.151391 7.56%
6 HuobiMANA/ETH $2,286,170 $0.150217 6.88%
7 BinanceMANA/ETH $2,070,530 $0.149941 6.23%
8 UpbitMANA/BTC $2,061,610 $0.150078 6.21%
9 TOPBTCMANA/BTC $1,325,440 $0.144970 3.99%
10 EthfinexMNA/USD $455,959 $0.151100 1.37%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$33,224,119$0.150216

54. Waves (0.11%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 TidexWAVES/BTC $10,408,500 $5.75 32.17%
2 BinanceWAVES/BTC $9,374,920 $5.75 28.97%
3 BittrexWAVES/BTC $5,653,950 $5.72 17.47%
4 BCEXWAVES/CKUSD $1,570,710 $5.63 4.85%
5 UpbitWAVES/KRW $1,498,570 $5.77 4.63%
6 ExmoWAVES/BTC $960,941 $5.72 2.97%
7 UpbitWAVES/BTC $819,183 $5.72 2.53%
8 BinanceWAVES/ETH $316,940 $5.75 0.98%
9 Waves Decentralized ExchangeWAVES/BTC $182,863 $5.73 0.57%
10 IndodaxWAVES/IDR $181,870 $5.71 0.56%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$32,355,995$5.74

55. Internet Node Token (0.11%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExINT/BTC $18,518,500 $0.423765 58.62%
2 OKExINT/USDT $9,083,150 $0.426757 28.75%
3 OKExINT/ETH $3,964,220 $0.425417 12.55%
4 AllcoinINT/BTC $20,690 $0.237796 0.00%
5 EtherDelta (ForkDelta)INT/ETH $1,627 $0.109717 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$31,588,187$0.424695

56. SwftCoin (0.11%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExSWFTC/BTC $10,085,400 $0.018110 32.76%
2 OKExSWFTC/ETH $9,410,480 $0.018129 30.57%
3 HuobiSWFTC/BTC $4,921,350 $0.018661 15.99%
4 HuobiSWFTC/ETH $4,055,450 $0.018526 13.17%
5 OKExSWFTC/USDT $2,278,600 $0.018311 7.40%
6 HitBTCSWFTC/BTC $22,776 $0.017924 0.07%
7 HitBTCSWFTC/ETH $7,610 $0.017950 0.02%
8 HitBTCSWFTC/USDT $3,173 $0.018154 0.01%
9 OEXSWFTC/CNY $536 $0.019028 0.00%
10 CoinBeneSWFTC/USDT $22 $0.019512 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$30,785,396$0.018273

57. Groestlcoin (0.10%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitGRS/KRW $24,094,300 $1.57 82.54%
2 BinanceGRS/BTC $2,280,400 $1.55 7.81%
3 UpbitGRS/BTC $1,228,480 $1.55 4.21%
4 BittrexGRS/BTC $1,176,290 $1.57 4.03%
5 BinanceGRS/ETH $307,328 $1.54 1.05%
6 CryptopiaGRS/BTC $40,014 $1.54 0.14%
7 SistemkoinGRS/BTC $17,878 $1.58 0.00%
8 LiteBit.euGRS/EUR $14,183 $1.55 0.05%
9 SistemkoinGRS/TRY $9,696 $1.52 0.03%
10 CoinrailGRS/BTC $8,982 $1.54 0.03%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$29,189,723$1.56

58. BitShares (0.10%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 ZB.COMBTS/USDT $4,657,540 $0.289674 16.19%
2 HuobiBTS/USDT $4,290,870 $0.289724 14.91%
3 BitShares Asset ExchangeBITCNY/BTS $4,258,820 $0.292484 0.00%
4 HuobiBTS/BTC $3,411,550 $0.289382 11.86%
5 HuobiBTS/ETH $2,867,860 $0.288273 9.97%
6 BinanceBTS/BTC $2,483,710 $0.289754 8.63%
7 ZB.COMBTS/BTC $1,672,160 $0.289104 5.81%
8 PoloniexBTS/BTC $1,286,940 $0.289568 4.47%
9 Gate.ioBTS/USDT $858,082 $0.289274 2.98%
10 BitShares Asset ExchangeBITUSD/BTS $556,438 $0.292780 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$28,776,232$0.289965

59. EDUCare (0.09%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Bit-ZEKT/BTC $25,910,500 $0.086462 96.35%
2 BigONEEKT/BTC $980,432 $0.084697 3.65%
Tổng cộng/ Trung bình$26,890,932$0.086397

60. Ambrosus (0.09%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceAMB/BTC $20,266,000 $0.691509 77.32%
2 BinanceAMB/ETH $4,039,520 $0.692596 15.41%
3 RightBTCAMB/BTC $930,727 $0.691509 3.55%
4 BinanceAMB/BNB $652,484 $0.680409 2.49%
5 KucoinAMB/BTC $151,712 $0.691045 0.58%
6 HitBTCAMB/ETH $50,526 $0.675869 0.19%
7 KucoinAMB/ETH $43,660 $0.702724 0.17%
8 HitBTCAMB/BTC $25,615 $0.673306 0.10%
9 CoinrailAMB/BTC $19,412 $0.695827 0.07%
10 HitBTCAMB/USDT $14,785 $0.531360 0.06%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$26,210,658$0.691281

61. Kyber Network (0.09%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiKNC/BTC $8,593,470 $2.21 33.02%
2 HuobiKNC/ETH $7,045,710 $2.20 27.07%
3 BinanceKNC/BTC $5,776,700 $2.20 22.19%
4 BinanceKNC/ETH $2,288,560 $2.20 8.79%
5 OKExKNC/BTC $544,021 $2.21 2.09%
6 OKExKNC/USDT $468,064 $2.20 1.80%
7 LiquiKNC/BTC $185,904 $2.19 0.71%
8 Gate.ioKNC/USDT $184,557 $2.14 0.71%
9 LiquiKNC/ETH $179,728 $2.19 0.69%
10 LiquiKNC/USDT $157,782 $2.17 0.61%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$26,027,610$2.20

62. district0x (0.09%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceDNT/BTC $16,199,300 $0.105872 63.05%
2 BittrexDNT/BTC $2,889,650 $0.105407 11.25%
3 BinanceDNT/ETH $2,649,780 $0.105819 10.31%
4 UpbitDNT/BTC $2,318,370 $0.105314 9.02%
5 OKExDNT/USDT $603,488 $0.106364 2.35%
6 OKExDNT/BTC $382,089 $0.108379 1.49%
7 ChaoEXDNT/ETH $119,540 $0.105626 0.47%
8 BittrexDNT/ETH $104,182 $0.104784 0.41%
9 LiquiDNT/BTC $99,474 $0.104943 0.39%
10 Gate.ioDNT/ETH $85,009 $0.116672 0.33%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$25,694,711$0.105839

63. SIRIN LABS Token (0.09%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LiquiSRN/ETH $7,244,660 $0.434261 28.76%
2 LiquiSRN/BTC $3,974,620 $0.432866 15.78%
3 HuobiSRN/BTC $3,813,060 $0.435560 15.13%
4 LiquiSRN/USDT $3,071,960 $0.432531 12.19%
5 BittrexSRN/BTC $2,847,060 $0.431938 11.30%
6 UpbitSRN/BTC $2,492,930 $0.432123 9.89%
7 HuobiSRN/ETH $1,555,030 $0.436066 6.17%
8 BittrexSRN/ETH $97,048 $0.438362 0.39%
9 Bancor NetworkSRN/BNT $45,833 $0.439577 0.18%
10 UpbitSRN/ETH $41,161 $0.438369 0.16%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$25,194,180$0.433696

64. Loopring (0.09%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExLRC/USDT $6,012,740 $0.831000 24.03%
2 IDAXLRC/ETH $2,827,870 $0.827652 11.30%
3 OKExLRC/BTC $2,771,540 $0.827377 11.07%
4 IDAXLRC/BTC $2,677,300 $0.824591 10.70%
5 BinanceLRC/BTC $2,640,570 $0.829049 10.55%
6 Gate.ioLRC/USDT $2,097,220 $0.828698 8.38%
7 UpbitLRC/BTC $1,552,100 $0.830907 6.20%
8 BittrexLRC/BTC $1,349,600 $0.830907 5.39%
9 DragonEXLRC/ETH $1,060,600 $0.841370 4.24%
10 BinanceLRC/ETH $712,447 $0.828439 2.85%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$25,025,216$0.829408

65. DATA (0.09%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiDTA/USDT $11,244,900 $0.021837 45.08%
2 HuobiDTA/ETH $6,773,770 $0.021760 27.16%
3 HuobiDTA/BTC $6,614,670 $0.021746 26.52%
4 KucoinDTA/BTC $184,626 $0.022103 0.74%
5 BiboxDTA/ETH $55,694 $0.021933 0.22%
6 KucoinDTA/ETH $42,350 $0.022230 0.17%
7 BiboxDTA/BTC $25,674 $0.022010 0.10%
8 BigONEDTA/BTC $1,153 $0.015138 0.00%
9 IDEXDTA/ETH $809 $0.023473 0.00%
10 BigONEDTA/ETH $14 $0.019330 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$24,943,661$0.021795

66. SmartMesh (0.08%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiSMT/USDT $7,280,950 $0.104639 30.37%
2 Gate.ioSMT/USDT $5,672,930 $0.103963 23.66%
3 HuobiSMT/BTC $3,896,920 $0.103828 16.25%
4 HuobiSMT/ETH $2,976,850 $0.103841 12.42%
5 OKExSMT/USDT $2,779,540 $0.105563 11.59%
6 OKExSMT/BTC $923,432 $0.104386 3.85%
7 OKExSMT/ETH $251,478 $0.103500 1.05%
8 Gate.ioSMT/ETH $169,338 $0.103555 0.71%
9 HitBTCSMT/BTC $11,711 $0.085533 0.05%
10 HitBTCSMT/USDT $9,963 $0.080945 0.04%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$23,977,211$0.104307

67. Nucleus Vision (0.08%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceNCASH/BTC $20,090,900 $0.044670 85.52%
2 BinanceNCASH/ETH $2,333,220 $0.044356 9.93%
3 BinanceNCASH/BNB $585,860 $0.044298 2.49%
4 KoinexNCASH/INR $440,745 $0.044176 1.88%
5 BitbnsNCASH/INR $32,997 $0.044176 0.14%
6 IDEXNCASH/ETH $7,660 $0.043859 0.03%
Tổng cộng/ Trung bình$23,491,381$0.044620

68. Wanchain (0.08%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceWAN/BTC $17,199,100 $7.47 77.00%
2 BinanceWAN/ETH $4,163,840 $7.46 18.64%
3 BinanceWAN/BNB $464,607 $7.39 2.08%
4 KucoinWAN/BTC $360,924 $7.45 1.62%
5 KucoinWAN/ETH $141,571 $7.49 0.63%
6 BitbnsWAN/INR $7,349 $7.24 0.03%
Tổng cộng/ Trung bình$22,337,391$7.46

69. Elastos (0.07%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiELA/BTC $10,238,700 $46.60 48.74%
2 HuobiELA/USDT $5,397,820 $46.80 25.69%
3 HuobiELA/ETH $4,723,350 $46.95 22.48%
4 BCEXELA/BTC $648,984 $47.16 3.09%
Tổng cộng/ Trung bình$21,008,854$46.75

70. WaykiChain (0.07%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiWICC/BTC $11,214,400 $1.06 54.35%
2 HuobiWICC/ETH $6,578,480 $1.06 31.88%
3 BCEXWIC/CKUSD $2,174,300 $1.11 10.54%
4 HotbitWICC/BTC $495,158 $1.07 2.40%
5 HotbitWICC/ETH $170,663 $1.07 0.83%
Tổng cộng/ Trung bình$20,633,001$1.07

71. Neblio (0.07%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceNEBL/BTC $18,304,800 $13.69 88.79%
2 BinanceNEBL/ETH $1,240,080 $13.68 6.02%
3 OEXNEBL/CNY $517,567 $13.09 2.51%
4 BinanceNEBL/BNB $325,858 $13.73 1.58%
5 KucoinNEBL/BTC $132,550 $13.87 0.64%
6 CryptopiaNEBL/BTC $35,329 $13.76 0.17%
7 HitBTCNEBL/BTC $26,327 $13.74 0.13%
8 KucoinNEBL/ETH $25,957 $14.08 0.13%
9 HitBTCNEBL/ETH $6,503 $13.95 0.03%
10 Trade SatoshiNEBL/BTC $1,317 $13.77 0.01%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$20,616,332$13.68

72. ZClassic (0.07%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BittrexZCL/BTC $18,445,800 $14.81 91.70%
2 CryptopiaZCL/BTC $1,192,930 $14.58 5.93%
3 VebitcoinZCL/TRY $266,644 $14.66 1.33%
4 CoinExchangeZCL/BTC $126,902 $15.14 0.63%
5 Trade SatoshiZCL/BTC $54,895 $14.86 0.27%
6 CryptopiaZCL/LTC $19,415 $14.51 0.10%
7 Trade SatoshiZCL/USDT $6,268 $15.01 0.03%
8 Trade SatoshiZCL/LTC $2,801 $17.45 0.01%
9 Trade SatoshiZCL/DOGE $297 $14.20 0.00%
10 BarterDEXZCL/KMD $3 $13.97 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$20,115,956$14.80

73. Aeternity (0.07%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OOOBTCAE/BTC $4,819,020 $2.56 24.45%
2 BinanceAE/BTC $4,171,150 $2.60 21.17%
3 Gate.ioAE/USDT $3,589,140 $2.61 18.21%
4 IDAXAE/ETH $2,226,390 $2.60 11.30%
5 IDAXAE/BTC $2,159,910 $2.61 10.96%
6 BinanceAE/ETH $938,436 $2.60 4.76%
7 KoinexAE/INR $538,003 $2.49 2.73%
8 BinanceAE/BNB $228,133 $2.57 1.16%
9 LiquiAE/USDT $207,009 $2.53 1.05%
10 CoinBeneAE/USDT $158,599 $2.59 0.80%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$19,706,601$2.59

74. Steem (0.07%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitSTEEM/KRW $7,016,810 $3.40 36.11%
2 BinanceSTEEM/BTC $6,638,310 $3.39 34.16%
3 BittrexSTEEM/BTC $2,456,740 $3.39 12.64%
4 UpbitSTEEM/BTC $1,531,680 $3.38 7.88%
5 BinanceSTEEM/ETH $1,171,630 $3.38 6.03%
6 BinanceSTEEM/BNB $253,428 $3.38 1.30%
7 PoloniexSTEEM/BTC $208,560 $2.92 1.07%
8 GOPAXSTEEM/KRW $53,582 $3.39 0.28%
9 HitBTCSTEEM/BTC $41,975 $3.06 0.22%
10 PoloniexSTEEM/ETH $21,904 $3.00 0.11%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$19,433,238$3.38

75. Nano (0.07%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceNANO/BTC $13,441,500 $8.08 70.14%
2 BinanceNANO/ETH $1,520,700 $8.06 7.94%
3 KucoinXRB/BTC $1,231,160 $7.62 6.42%
4 NanexBTCP/NANO $574,506 $7.96 3.00%
5 NanexBTC/NANO $474,417 $7.61 2.48%
6 BinanceNANO/BNB $410,438 $7.98 2.14%
7 MercatoxXRB/BTC $384,101 $7.66 2.00%
8 OKExNANO/USDT $313,428 $8.13 1.64%
9 KucoinXRB/ETH $212,920 $7.53 1.11%
10 OKExNANO/BTC $209,973 $8.40 1.10%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$19,163,803$8.02

76. Metal (0.07%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceMTL/BTC $13,651,200 $4.99 71.25%
2 HuobiMTL/BTC $2,672,940 $4.95 13.95%
3 UpbitMTL/KRW $2,254,690 $4.95 11.77%
4 BinanceMTL/ETH $236,356 $4.98 1.23%
5 OKExMTL/USDT $204,344 $4.85 1.07%
6 OKExMTL/BTC $133,209 $4.95 0.70%
7 CryptopiaMTL/BTC $6,301 $4.92 0.03%
8 LivecoinMTL/ETH $190 $3.92 0.00%
9 LivecoinMTL/BTC $4 $4.32 0.00%
10 LivecoinMTL/USD $3 $4.21 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$19,159,237$4.98

77. Storj (0.06%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitSTORJ/KRW $4,193,730 $1.20 22.95%
2 HuobiSTORJ/USDT $2,917,420 $1.19 15.97%
3 HuobiSTORJ/BTC $2,907,730 $1.19 15.91%
4 IDAXSTORJ/ETH $2,155,030 $1.20 11.79%
5 IDAXSTORJ/BTC $2,047,600 $1.20 11.21%
6 BinanceSTORJ/BTC $1,531,410 $1.20 8.38%
7 BittrexSTORJ/BTC $852,705 $1.20 4.67%
8 UpbitSTORJ/BTC $754,214 $1.19 4.13%
9 PoloniexSTORJ/BTC $245,129 $1.19 1.34%
10 ChaoEXSTORJ/ETH $124,628 $1.20 0.68%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$18,272,775$1.19

78. adToken (0.06%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitADT/BTC $10,702,600 $0.073924 60.04%
2 BittrexADT/BTC $6,728,450 $0.074203 37.75%
3 BittrexADT/ETH $271,017 $0.074359 1.52%
4 UpbitADT/ETH $123,805 $0.074387 0.69%
Tổng cộng/ Trung bình$17,825,872$0.074039

79. Nuls (0.06%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceNULS/BTC $9,695,810 $3.22 54.56%
2 Bit-ZNULS/BTC $5,003,070 $3.22 28.15%
3 OKExNULS/BTC $1,157,440 $3.21 6.51%
4 OKExNULS/USDT $421,708 $3.24 2.37%
5 BinanceNULS/ETH $376,920 $3.21 2.12%
6 Bit-ZNULS/ETH $361,860 $3.22 2.04%
7 OKExNULS/ETH $186,017 $3.21 1.05%
8 QBTCNULS/CNY $167,894 $3.15 0.94%
9 QBTCNULS/USDT $149,667 $3.16 0.84%
10 BinanceNULS/BNB $129,307 $3.19 0.73%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$17,771,412$3.22

80. 0x (0.06%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceZRX/BTC $4,346,450 $1.12 24.85%
2 HuobiZRX/BTC $2,470,540 $1.12 14.12%
3 HuobiZRX/ETH $2,006,800 $1.12 11.47%
4 EthfinexZRX/USD $1,185,570 $1.12 6.78%
5 BinanceZRX/ETH $1,149,360 $1.11 6.57%
6 PoloniexZRX/BTC $1,147,400 $1.11 6.56%
7 BittrexZRX/BTC $966,381 $1.12 5.52%
8 ChaoEXZRX/ETH $654,420 $1.11 3.74%
9 CoinTigerZRX/BTC $450,549 $1.12 2.58%
10 OKExZRX/USDT $444,002 $1.13 2.54%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$17,493,909$1.12

81. Propy (0.06%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiPROPY/BTC $10,434,300 $1.97 59.72%
2 HuobiPROPY/ETH $4,036,860 $1.97 23.11%
3 UpbitPRO/BTC $1,554,240 $2.00 8.90%
4 BittrexPRO/BTC $1,164,560 $2.02 6.67%
5 LiquiPRO/ETH $67,757 $1.98 0.39%
6 BittrexPRO/ETH $65,222 $2.01 0.37%
7 LiquiPRO/BTC $63,684 $2.00 0.36%
8 LiquiPRO/USDT $63,358 $1.97 0.36%
9 UpbitPRO/ETH $17,776 $2.01 0.10%
10 HitBTCPRO/ETH $2,737 $1.97 0.02%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$17,470,803$1.98

82. Aion (0.06%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceAION/BTC $13,262,500 $3.99 77.24%
2 BinanceAION/ETH $2,466,370 $3.98 14.36%
3 BinanceAION/BNB $429,007 $3.97 2.50%
4 KucoinAION/BTC $157,870 $3.99 0.92%
5 EthfinexAIO/BTC $117,061 $4.03 0.68%
6 EthfinexAIO/USD $95,361 $4.22 0.56%
7 KoinexAION/INR $84,551 $3.89 0.49%
8 LATOKENAION/ETH $83,620 $4.15 0.49%
9 LATOKENAION/LA $76,624 $3.88 0.45%
10 LiquiAION/ETH $75,312 $3.97 0.44%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$17,170,521$3.99

83. Steem Dollars (0.06%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitSBD/KRW $14,837,400 $3.45 89.42%
2 UpbitSBD/BTC $899,738 $3.42 5.42%
3 BittrexSBD/BTC $795,864 $3.42 4.80%
4 PoloniexSBD/BTC $47,500 $3.13 0.29%
5 GOPAXSBD/KRW $10,752 $3.35 0.06%
6 OpenLedger DEXSBD/BTS $353 $3.18 0.00%
7 HitBTCSBD/BTC $256 $6.87 0.00%
8 OpenLedger DEXSBD/BITCNY $157 $3.22 0.00%
9 OpenLedger DEXSBD/BITUSD $143 $3.16 0.00%
10 OpenLedger DEXSBD/BTC $24 $3.12 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$16,592,188$3.44

84. Ethos (0.06%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceBQX/BTC $14,972,800 $3.54 91.45%
2 BinanceBQX/ETH $1,377,620 $3.55 8.41%
3 CoinExchangeETHOS/BTC $10,829 $3.46 0.07%
4 HitBTCBQX/ETH $10,074 $3.32 0.06%
5 LivecoinETHOS/BTC $1,346 $3.37 0.01%
6 CoinExchangeETHOS/ETH $447 $3.80 0.00%
7 LivecoinETHOS/ETH $272 $3.47 0.00%
8 Radar RelayETHOS/WETH $83 $3.40 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$16,373,471$3.54

85. bitCNY (0.06%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 CoinTigerBTC/BITCNY $4,971,020 $0.160359 30.91%
2 BitShares Asset ExchangeBITCNY/BTS $4,258,820 $0.159706 0.00%
3 CoinTigerETH/BITCNY $3,419,380 $0.160140 21.26%
4 CoinTigerXEM/BITCNY $2,905,800 $0.161165 18.07%
5 BitShares Asset ExchangeBITUSD/BITCNY $232,908 $0.161479 0.00%
6 OpenLedger DEXBTC/BITCNY $102,690 $0.155301 0.64%
7 OpenLedger DEXEOS/BITCNY $66,020 $0.157446 0.41%
8 BigONEBIG/BITCNY $52,899 $0.162618 0.33%
9 BigONEXIN/BITCNY $34,454 $0.159121 0.21%
10 OpenLedger DEXYOYOW/BITCNY $28,760 $0.156346 0.18%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$16,083,750$0.160262

86. GXChain (0.06%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Bit-ZGXS/ETH $7,118,470 $3.86 44.89%
2 Bit-ZGXS/BTC $5,802,870 $3.87 36.60%
3 BinanceGXS/BTC $1,047,010 $3.86 6.60%
4 OEXGXS/CNY $554,317 $3.68 3.50%
5 Gate.ioGXS/USDT $462,349 $3.87 2.92%
6 QBTCGXS/CNY $401,536 $3.96 2.53%
7 BinanceGXS/ETH $265,042 $3.86 1.67%
8 QBTCGXS/USDT $136,869 $3.83 0.86%
9 Gate.ioGXS/BTC $55,853 $3.83 0.35%
10 BigONEGXS/BTC $11,770 $3.91 0.07%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$15,856,356$3.86

87. Stratis (0.06%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceSTRAT/BTC $8,319,890 $6.69 52.75%
2 BittrexSTRAT/BTC $2,906,860 $6.69 18.43%
3 UpbitSTRAT/KRW $1,809,520 $6.75 11.47%
4 UpbitSTRAT/BTC $1,082,900 $6.69 6.87%
5 PoloniexSTRAT/BTC $559,764 $6.66 3.55%
6 BinanceSTRAT/ETH $335,647 $6.66 2.13%
7 Trade By TradeSTRAT/BTC $175,865 $6.26 1.12%
8 Trade By TradeSTRAT/USDT $175,570 $6.40 1.11%
9 HitBTCSTRAT/BTC $124,650 $6.70 0.79%
10 BittrexSTRAT/ETH $103,571 $6.67 0.66%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$15,772,171$6.68

88. Time New Bank (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceTNB/BTC $4,908,660 $0.057394 31.73%
2 HuobiTNB/BTC $2,967,380 $0.057270 19.18%
3 HuobiTNB/ETH $2,076,310 $0.057452 13.42%
4 OKExTNB/USDT $1,489,160 $0.059836 9.63%
5 OKExTNB/BTC $895,370 $0.057858 5.79%
6 BinanceTNB/ETH $768,256 $0.057162 4.97%
7 DragonEXTNB/ETH $553,914 $0.054076 3.58%
8 EthfinexTNB/USD $553,234 $0.058830 3.58%
9 EthfinexTNB/BTC $268,219 $0.057394 1.73%
10 DragonEXTNB/USDT $200,365 $0.057535 1.30%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$15,469,901$0.057572

89. IoT Chain (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiITC/BTC $5,406,160 $1.60 35.02%
2 HuobiITC/USDT $3,299,720 $1.60 21.37%
3 HuobiITC/ETH $3,033,070 $1.60 19.65%
4 OKExITC/BTC $2,664,880 $1.60 17.26%
5 OKExITC/USDT $745,100 $1.61 4.83%
6 OKExITC/ETH $163,600 $1.59 1.06%
7 KucoinITC/BTC $45,504 $1.60 0.29%
8 BiboxITC/ETH $35,398 $1.60 0.23%
9 BiboxITC/BTC $23,379 $1.60 0.15%
10 KucoinITC/ETH $22,173 $1.61 0.14%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$15,438,984$1.60

90. IHT Real Estate Protocol (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OEXIHT/BTC $5,087,910 $0.192891 33.81%
2 OEXIHT/CNY $4,948,080 $0.191038 32.88%
3 Gate.ioIHT/USDT $3,894,790 $0.194117 25.88%
4 Gate.ioIHT/ETH $644,582 $0.193240 4.28%
5 KucoinIHT/ETH $299,025 $0.196409 1.99%
6 KucoinIHT/BTC $173,763 $0.196327 1.15%
7 LbankIHT/ETH $145 $0.124956 0.00%
8 DDEXIHT/ETH $0 $0.207110 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$15,048,295$0.192723

91. Centra (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceCTR/BTC $11,295,900 $0.065913 0.00%
2 BinanceCTR/ETH $1,988,260 $0.067979 0.00%
3 OKExCTR/USDT $753,979 $0.127552 0.00%
4 OKExCTR/BTC $608,803 $0.128585 0.00%
5 OKExCTR/ETH $81,762 $0.134518 0.00%
6 KucoinCTR/BTC $26,014 $0.088828 0.00%
7 HitBTCCTR/BTC $13,561 $0.018574 0.09%
8 HitBTCCTR/USDT $10,322 $0.019011 0.07%
9 HitBTCCTR/ETH $6,964 $0.020711 0.05%
10 KucoinCTR/ETH $3,299 $0.111006 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$14,790,205$0.072245

92. INS Ecosystem (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceINS/BTC $7,748,770 $2.04 53.09%
2 OKExINS/BTC $4,611,900 $2.00 31.60%
3 OKExINS/USDT $654,450 $2.16 4.48%
4 OKExINS/ETH $645,483 $2.07 4.42%
5 BinanceINS/ETH $641,388 $2.04 4.39%
6 LiquiINS/BTC $90,437 $2.04 0.62%
7 LiquiINS/ETH $80,051 $2.05 0.55%
8 LiquiINS/USDT $76,678 $2.04 0.53%
9 KucoinINS/BTC $38,734 $2.07 0.27%
10 KucoinINS/ETH $8,900 $2.05 0.06%
Tổng cộng/ Trung bình$14,596,791$2.03

93. AirSwap (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceAST/BTC $6,979,840 $0.623900 48.46%
2 HuobiAST/BTC $3,221,850 $0.626175 22.37%
3 HuobiAST/ETH $2,159,470 $0.627408 14.99%
4 BinanceAST/ETH $1,079,950 $0.625403 7.50%
5 OKExAST/BTC $288,762 $0.611084 2.00%
6 OKExAST/USDT $183,643 $0.616971 1.27%
7 LiquiAST/BTC $183,534 $0.620835 1.27%
8 LiquiAST/ETH $159,158 $0.625099 1.10%
9 LiquiAST/USDT $133,697 $0.622433 0.93%
10 OKExAST/ETH $14,445 $0.602607 0.10%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$14,404,349$0.624641

94. Enjin Coin (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceENJ/BTC $9,503,550 $0.159550 66.02%
2 LiquiENJ/BTC $1,652,980 $0.158900 11.48%
3 QryptosENJ/BTC $1,316,850 $0.156207 9.15%
4 LiquiENJ/ETH $617,849 $0.159385 4.29%
5 BinanceENJ/ETH $536,624 $0.159330 3.73%
6 QryptosENJ/ETH $422,450 $0.157749 2.93%
7 OKExENJ/BTC $90,520 $0.157136 0.63%
8 LiquiENJ/USDT $66,076 $0.156687 0.46%
9 OKExENJ/USDT $64,673 $0.153192 0.45%
10 Bancor NetworkENJ/BNT $31,276 $0.160351 0.22%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$14,394,646$0.159043
#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceLINK/BTC $10,596,900 $0.515892 75.69%
2 HuobiLINK/BTC $1,250,150 $0.514127 8.93%
3 HuobiLINK/ETH $1,200,210 $0.516684 8.57%
4 BinanceLINK/ETH $593,073 $0.515200 4.24%
5 OKExLINK/BTC $109,585 $0.521650 0.78%
6 OKExLINK/USDT $87,339 $0.540325 0.62%
7 MercatoxLINK/ETH $52,555 $0.503305 0.38%
8 MercatoxLINK/BTC $47,713 $0.526015 0.34%
9 VebitcoinLINK/TRY $22,846 $0.516042 0.16%
10 OKExLINK/ETH $22,106 $0.535641 0.16%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$14,001,158$0.515989

96. Ripio Credit Network (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceRCN/BTC $5,324,190 $0.152307 38.05%
2 HuobiRCN/BTC $2,393,460 $0.152863 17.11%
3 HuobiRCN/ETH $2,078,350 $0.153210 14.85%
4 UpbitRCN/BTC $1,237,520 $0.151935 8.84%
5 BittrexRCN/BTC $1,189,390 $0.152399 8.50%
6 EthfinexRCN/ETH $816,969 $0.152633 5.84%
7 BinanceRCN/ETH $328,560 $0.152523 2.35%
8 OKExRCN/BTC $123,620 $0.150635 0.88%
9 DragonEXRCN/USDT $92,662 $0.153292 0.66%
10 BinanceRCN/BNB $79,830 $0.149854 0.57%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$13,991,963$0.152518

97. Theta Token (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiTHETA/USDT $4,163,760 $0.156944 29.94%
2 HuobiTHETA/BTC $3,204,290 $0.156300 23.04%
3 HuobiTHETA/ETH $2,407,620 $0.156509 17.31%
4 OKExTHETA/BTC $1,760,790 $0.156486 12.66%
5 OKExTHETA/ETH $965,093 $0.156306 6.94%
6 OKExTHETA/USDT $792,591 $0.157195 5.70%
7 Gate.ioTHETA/USDT $416,922 $0.157395 3.00%
8 Gate.ioTHETA/ETH $83,621 $0.163617 0.60%
9 HotbitTHETA/BTC $74,032 $0.156021 0.53%
10 HotbitTHETA/ETH $29,661 $0.156989 0.21%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$13,906,762$0.156681

98. Content and AD Network (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExCAN/USDT $9,744,900 $0.021213 70.33%
2 OKExCAN/BTC $3,679,580 $0.021174 26.55%
3 OKExCAN/ETH $431,943 $0.021429 3.12%
4 EXXCAN/ETH $64 $0.022092 0.00%
5 CoinBeneCAN/ETH $0 $0.015188 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$13,856,487$0.021209

99. ReddCoin (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitRDD/BTC $7,200,470 $0.007894 52.82%
2 BittrexRDD/BTC $6,177,490 $0.007801 45.31%
3 CryptopiaRDD/BTC $97,944 $0.007894 0.72%
4 VebitcoinRDD/TRY $57,561 $0.007337 0.42%
5 LiteBit.euRDD/EUR $54,029 $0.007842 0.40%
6 YoBitRDD/BTC $21,668 $0.008265 0.00%
7 YoBitRDD/ETH $7,482 $0.008374 0.00%
8 CryptopiaRDD/LTC $5,061 $0.007743 0.04%
9 BleutradeRDD/BTC $4,483 $0.007615 0.03%
10 YoBitRDD/USD $1,868 $0.007999 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$13,632,335$0.007850

100. AI Doctor (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExAIDOC/USDT $5,551,850 $0.064539 41.25%
2 HuobiAIDOC/BTC $3,140,940 $0.064620 23.33%
3 HuobiAIDOC/ETH $1,894,240 $0.064705 14.07%
4 BCEXAIDOC/CKUSD $1,481,450 $0.065400 11.01%
5 OKExAIDOC/BTC $810,841 $0.064266 6.02%
6 OKExAIDOC/ETH $385,565 $0.064542 2.86%
7 BtcTrade.imAIDOC/BTC $85,895 $0.063523 0.64%
8 Bit-ZAIDOC/BTC $27,445 $0.062780 0.20%
9 CoinBeneAIDOC/ETH $24,135 $0.064894 0.18%
10 BiboxAIDOC/ETH $20,594 $0.066496 0.15%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$13,460,512$0.064653

101. WePower (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceWPR/BTC $7,045,930 $0.159922 53.51%
2 HuobiWPR/BTC $2,496,310 $0.159922 18.96%
3 HuobiWPR/ETH $1,989,430 $0.159702 15.11%
4 BinanceWPR/ETH $1,363,860 $0.159882 10.36%
5 LiquiWPR/BTC $82,890 $0.159272 0.63%
6 LiquiWPR/ETH $76,948 $0.159530 0.58%
7 LiquiWPR/USDT $67,356 $0.156815 0.51%
8 IDEXWPR/ETH $20,256 $0.158804 0.15%
9 BitbnsWPR/INR $15,135 $0.158010 0.11%
10 SistemkoinWPR/TRY $7,121 $0.157381 0.05%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$13,166,625$0.159857

102. SALT (0.05%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceSALT/BTC $6,516,710 $3.93 50.21%
2 HuobiSALT/BTC $2,124,500 $3.95 16.37%
3 HuobiSALT/ETH $1,498,660 $3.97 11.55%
4 BittrexSALT/BTC $813,730 $3.94 6.27%
5 BinanceSALT/ETH $485,999 $3.93 3.74%
6 OKExSALT/USDT $339,336 $3.99 2.61%
7 UpbitSALT/BTC $187,503 $3.94 1.44%
8 LiquiSALT/USDT $179,910 $3.90 1.39%
9 LiquiSALT/ETH $168,430 $3.95 1.30%
10 OKExSALT/BTC $166,331 $3.93 1.28%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$12,979,128$3.94

103. AdEx (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceADX/BTC $4,261,420 $1.03 33.76%
2 BittrexADX/BTC $1,362,690 $1.03 10.80%
3 HuobiADX/ETH $1,282,350 $1.03 10.16%
4 HuobiADX/BTC $1,249,720 $1.03 9.90%
5 LiquiADX/ETH $1,131,340 $1.05 8.96%
6 UpbitADX/BTC $1,128,420 $1.04 8.94%
7 LiquiADX/BTC $1,000,350 $1.05 7.93%
8 BinanceADX/ETH $408,886 $1.04 3.24%
9 LiquiADX/USDT $373,311 $1.04 2.96%
10 HitBTCADX/ETH $189,595 $1.03 1.50%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$12,622,283$1.04

104. Ruff (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiRUFF/USDT $5,045,790 $0.105457 40.10%
2 HuobiRUFF/BTC $3,147,830 $0.104847 25.02%
3 HuobiRUFF/ETH $2,959,640 $0.105032 23.52%
4 Gate.ioRUFF/USDT $1,321,270 $0.105664 10.50%
5 Gate.ioRUFF/ETH $96,930 $0.107007 0.77%
6 Gate.ioRUFF/BTC $11,695 $0.103550 0.09%
Tổng cộng/ Trung bình$12,583,155$0.105236

105. PIVX (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitPIVX/KRW $4,491,250 $5.96 35.97%
2 BinancePIVX/BTC $2,777,000 $5.99 22.24%
3 BittrexPIVX/BTC $1,948,560 $5.95 15.61%
4 UpbitPIVX/BTC $1,706,220 $5.94 13.67%
5 fexPIVX/BTC $786,354 $5.92 6.30%
6 BinancePIVX/ETH $300,068 $5.99 2.40%
7 Trade By TradePIVX/BTC $146,182 $5.80 1.17%
8 Trade By TradePIVX/USDT $114,054 $5.77 0.91%
9 BuyUcoinPIVX/INR $50,669 $4.52 0.41%
10 BinancePIVX/BNB $50,087 $5.93 0.40%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$12,485,482$5.95

106. ProChain (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExPRA/BTC $5,335,660 $0.395533 43.98%
2 OKExPRA/USDT $5,044,250 $0.396939 41.58%
3 OKExPRA/ETH $1,739,540 $0.395518 14.34%
4 BiboxPRA/BTC $6,729 $0.381509 0.06%
5 BiboxPRA/ETH $6,229 $0.381144 0.05%
Tổng cộng/ Trung bình$12,132,408$0.396100

107. FairGame (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExFAIR/BTC $4,163,000 $0.049314 34.44%
2 OKExFAIR/ETH $4,036,490 $0.049575 33.40%
3 OKExFAIR/USDT $3,878,010 $0.049530 32.09%
4 BigONEFAIR/BTC $8,779 $0.043649 0.07%
Tổng cộng/ Trung bình$12,086,279$0.049466

108. Genesis Vision (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceGVT/BTC $11,428,200 $24.00 95.44%
2 BinanceGVT/ETH $351,712 $24.08 2.94%
3 OvisGVT/TRY $112,029 $24.26 0.94%
4 HotbitGVT/BTC $37,339 $24.11 0.31%
5 KucoinGVT/BTC $24,595 $24.36 0.21%
6 HotbitGVT/ETH $15,438 $24.18 0.13%
7 KucoinGVT/ETH $3,172 $24.45 0.03%
8 HitBTCGVT/ETH $1,515 $24.02 0.01%
Tổng cộng/ Trung bình$11,973,999$24.01

109. Enigma (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceENG/BTC $7,093,360 $2.58 60.36%
2 HuobiENG/BTC $1,517,070 $2.59 12.91%
3 HuobiENG/ETH $1,502,570 $2.58 12.79%
4 BinanceENG/ETH $781,084 $2.59 6.65%
5 BittrexENG/BTC $424,494 $2.57 3.61%
6 UpbitENG/BTC $101,207 $2.57 0.86%
7 LiquiENG/BTC $69,590 $2.57 0.59%
8 LiquiENG/ETH $67,677 $2.59 0.58%
9 LiquiENG/USDT $62,729 $2.57 0.53%
10 BittrexENG/ETH $48,062 $2.58 0.41%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$11,751,722$2.58

110. Substratum (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceSUB/BTC $10,624,100 $0.747231 92.03%
2 BinanceSUB/ETH $704,127 $0.747598 6.10%
3 KucoinSUB/BTC $61,598 $0.748252 0.53%
4 BuyBitcoinSUB/INR $44,113 $0.618168 0.38%
5 OKExSUB/BTC $33,963 $0.747045 0.29%
6 HitBTCSUB/BTC $31,613 $0.742959 0.27%
7 OKExSUB/USDT $16,770 $0.750451 0.15%
8 KucoinSUB/ETH $13,262 $0.755882 0.11%
9 HitBTCSUB/ETH $5,738 $0.745595 0.05%
10 HitBTCSUB/USDT $4,043 $0.713429 0.04%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$11,544,630$0.746755

111. POA Network (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinancePOA/BTC $5,676,400 $0.644424 50.20%
2 BiboxPOA/ETH $2,271,500 $0.643746 20.09%
3 BinancePOA/ETH $2,017,790 $0.642413 17.84%
4 BiboxPOA/BTC $1,141,740 $0.641545 10.10%
5 BinancePOA/BNB $200,562 $0.638889 1.77%
Tổng cộng/ Trung bình$11,307,992$0.643540

112. Wings (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitWINGS/BTC $3,968,260 $0.620371 35.34%
2 BittrexWINGS/BTC $3,003,470 $0.621485 26.75%
3 BinanceWINGS/BTC $2,404,720 $0.622692 21.42%
4 LiquiWINGS/BTC $717,602 $0.627057 6.39%
5 LiquiWINGS/ETH $694,658 $0.627163 6.19%
6 BinanceWINGS/ETH $221,492 $0.624781 1.97%
7 LiquiWINGS/USDT $108,455 $0.624962 0.97%
8 BittrexWINGS/ETH $70,645 $0.620577 0.63%
9 UpbitWINGS/ETH $20,231 $0.624326 0.18%
10 Bancor NetworkWINGS/BNT $9,076 $0.640022 0.08%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$11,228,771$0.622171

113. DigixDAO (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceDGD/BTC $4,286,850 $291.15 38.20%
2 HuobiDGD/BTC $2,954,620 $289.75 26.33%
3 HuobiDGD/ETH $2,659,390 $290.33 23.70%
4 BinanceDGD/ETH $905,572 $292.05 8.07%
5 OKExDGD/BTC $136,646 $271.18 1.22%
6 OKExDGD/USDT $69,586 $288.17 0.62%
7 LiquiDGD/BTC $47,373 $291.51 0.42%
8 LiquiDGD/ETH $47,269 $289.95 0.42%
9 LiquiDGD/USDT $44,198 $288.76 0.39%
10 Gate.ioDGD/USDT $38,014 $288.97 0.34%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$11,221,072$290.37

114. All Sports (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiSOC/BTC $3,570,270 $0.053095 32.31%
2 OKExSOC/BTC $2,386,880 $0.052843 21.60%
3 OKExSOC/USDT $2,302,690 $0.052932 20.84%
4 HuobiSOC/ETH $2,051,930 $0.053265 18.57%
5 OKExSOC/ETH $557,972 $0.052433 5.05%
6 CoinTigerSOC/BTC $157,726 $0.051264 1.43%
7 HitBTCSOC/BTC $24,020 $0.049685 0.22%
Tổng cộng/ Trung bình$11,051,488$0.052971

115. Einsteinium (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitEMC2/KRW $9,713,830 $0.352214 88.45%
2 BittrexEMC2/BTC $609,760 $0.348169 5.55%
3 UpbitEMC2/BTC $503,936 $0.346962 4.59%
4 PoloniexEMC2/BTC $147,833 $0.346312 1.35%
5 CryptopiaEMC2/BTC $7,440 $0.343804 0.07%
Tổng cộng/ Trung bình$10,982,799$0.351663

116. Po.et (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinancePOE/BTC $8,032,110 $0.057579 73.34%
2 BinancePOE/ETH $1,083,320 $0.057508 9.89%
3 OKExPOE/USDT $674,367 $0.058635 6.16%
4 OEXPOE/CNY $596,123 $0.054879 5.44%
5 OKExPOE/BTC $434,992 $0.058229 3.97%
6 OKExPOE/ETH $67,087 $0.057984 0.61%
7 KucoinPOE/BTC $33,835 $0.057672 0.31%
8 HitBTCPOE/BTC $16,992 $0.057617 0.16%
9 HitBTCPOE/ETH $6,575 $0.057148 0.06%
10 KucoinPOE/ETH $6,522 $0.058681 0.06%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$10,952,165$0.057671

117. MediShares (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiMDS/USDT $4,179,870 $0.117538 38.48%
2 HuobiMDS/BTC $3,563,770 $0.117527 32.80%
3 HuobiMDS/ETH $2,796,830 $0.117248 25.74%
4 Gate.ioMDS/USDT $301,802 $0.118571 2.78%
5 Gate.ioMDS/ETH $21,553 $0.116403 0.20%
6 OTCBTCMDS/ETH $0 $0.069513 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$10,863,825$0.117486

118. Matchpool (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitGUP/BTC $4,824,940 $0.485245 45.64%
2 BittrexGUP/BTC $3,122,620 $0.484131 29.54%
3 LiquiGUP/BTC $1,420,720 $0.491560 13.44%
4 LiquiGUP/ETH $847,582 $0.495241 8.02%
5 LiquiGUP/USDT $293,009 $0.487230 2.77%
6 BittrexGUP/ETH $39,482 $0.488103 0.37%
7 UpbitGUP/ETH $20,866 $0.488745 0.20%
8 HitBTCGUP/BTC $2,078 $0.483666 0.02%
9 LivecoinGUP/BTC $26 $0.468993 0.00%
10 GatecoinGUP/BTC $0 $0.464349 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$10,571,322$0.486638

119. YEE (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExYEE/BTC $3,157,070 $0.020060 30.12%
2 HuobiYEE/BTC $3,130,190 $0.020143 29.86%
3 OKExYEE/USDT $2,026,090 $0.020112 19.33%
4 HuobiYEE/ETH $1,792,330 $0.020128 17.10%
5 OKExYEE/ETH $375,498 $0.019965 3.58%
Tổng cộng/ Trung bình$10,481,178$0.020103

120. iQuant (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 IquantIQT/BTC $10,189,300 $0.079868 97.76%
2 IquantSKY/IQT $230,815 $0.078622 2.21%
3 IquantIQT/USDT $2,030 $0.081049 0.02%
4 CryptopiaIQT/BTC $294 $0.083304 0.00%
5 CoinExchangeIQT/BTC $171 $0.102900 0.00%
6 IquantBTW/IQT $57 $0.066638 0.00%
7 CoinExchangeIQT/ETH $0 $0.103555 0.00%
8 AllcoinIQT/BTC $0 $0.117383 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$10,422,668$0.079841

121. Eidoo (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceEDO/BTC $8,785,650 $2.44 85.61%
2 EthfinexEDO/USD $465,356 $2.45 4.53%
3 HitBTCEDO/BTC $370,150 $2.41 3.61%
4 BinanceEDO/ETH $199,164 $2.44 1.94%
5 EthfinexEDO/BTC $157,880 $2.47 1.54%
6 HitBTCEDO/ETH $148,508 $2.45 1.45%
7 OKExEDO/BTC $91,496 $2.45 0.89%
8 HitBTCEDO/USDT $23,844 $2.47 0.23%
9 OKExEDO/USDT $16,814 $2.36 0.16%
10 EthfinexEDO/ETH $3,652 $2.43 0.04%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$10,262,575$2.44

122. Request Network (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceREQ/BTC $5,222,840 $0.272202 51.71%
2 HuobiREQ/BTC $1,476,820 $0.278888 14.62%
3 BinanceREQ/ETH $1,422,050 $0.271701 14.08%
4 HuobiREQ/ETH $1,189,590 $0.278532 11.78%
5 KoinexREQ/INR $296,078 $0.264606 2.93%
6 EthfinexREQ/USD $79,002 $0.266700 0.78%
7 KucoinREQ/BTC $71,932 $0.270251 0.71%
8 Bancor NetworkREQ/BNT $57,543 $0.276726 0.57%
9 OKExREQ/BTC $55,206 $0.275638 0.55%
10 BuyBitcoinREQ/INR $43,365 $0.226159 0.43%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$10,100,235$0.273445

123. Quantstamp (0.04%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceQSP/BTC $4,692,470 $0.207750 46.99%
2 HuobiQSP/BTC $2,025,320 $0.208771 20.28%
3 HuobiQSP/ETH $1,956,240 $0.208787 19.59%
4 BinanceQSP/ETH $963,370 $0.208518 9.65%
5 BinanceQSP/BNB $128,266 $0.205409 1.28%
6 KucoinQSP/BTC $87,211 $0.207285 0.87%
7 KucoinQSP/ETH $56,615 $0.204348 0.57%
8 BuyBitcoinQSP/INR $38,972 $0.165850 0.39%
9 Gate.ioQSP/USDT $32,139 $0.208826 0.32%
10 Gate.ioQSP/ETH $3,500 $0.193993 0.04%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$9,985,517$0.208016

124. Triggers (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceTRIG/BTC $9,229,670 $1.77 95.76%
2 BinanceTRIG/ETH $326,649 $1.77 3.39%
3 BinanceTRIG/BNB $82,354 $1.75 0.85%
Tổng cộng/ Trung bình$9,638,673$1.77

125. Raiden Network Token (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiRDN/BTC $3,788,220 $2.17 40.14%
2 HuobiRDN/ETH $3,444,000 $2.18 36.49%
3 BinanceRDN/BTC $1,310,220 $2.17 13.88%
4 BinanceRDN/ETH $386,421 $2.17 4.09%
5 BinanceRDN/BNB $129,877 $2.13 1.38%
6 Gate.ioRDN/USDT $64,139 $2.17 0.68%
7 LATOKENRDN/LA $61,908 $2.17 0.66%
8 LATOKENRDN/ETH $60,340 $2.14 0.64%
9 OKExRDN/USDT $55,280 $2.20 0.59%
10 EthfinexRDN/USD $25,047 $2.22 0.27%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$9,438,345$2.17

126. Populous (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinancePPT/BTC $7,073,350 $27.12 76.13%
2 BinancePPT/ETH $1,736,790 $27.07 18.69%
3 OKExPPT/USDT $82,523 $27.53 0.89%
4 LATOKENPPT/LA $75,883 $26.85 0.82%
5 OKExPPT/BTC $72,217 $26.78 0.78%
6 KucoinPPT/BTC $61,105 $26.96 0.66%
7 MercatoxPPT/ETH $51,357 $28.74 0.55%
8 LATOKENPPT/ETH $35,353 $26.90 0.38%
9 HitBTCPPT/BTC $34,571 $27.21 0.37%
10 KucoinPPT/ETH $23,616 $27.52 0.25%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$9,290,972$27.12

127. Waltonchain (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceWTC/BTC $7,527,460 $14.94 81.20%
2 BinanceWTC/ETH $1,115,480 $14.88 12.03%
3 BinanceWTC/BNB $193,496 $14.76 2.09%
4 CoinnestWTC/KRW $147,223 $12.58 1.59%
5 KucoinWTC/BTC $122,105 $14.94 1.32%
6 LATOKENWTC/ETH $60,121 $14.79 0.65%
7 OKExWTC/BTC $45,181 $14.94 0.49%
8 LATOKENWTC/LA $29,922 $14.43 0.32%
9 OKExWTC/USDT $13,883 $15.01 0.15%
10 HitBTCWTC/BTC $7,240 $14.77 0.08%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$9,270,501$14.89

128. Basic Attention Token (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceBAT/BTC $2,017,830 $0.461935 21.93%
2 HuobiBAT/BTC $1,678,830 $0.459984 18.25%
3 HuobiBAT/ETH $1,659,250 $0.460816 18.03%
4 BittrexBAT/BTC $916,826 $0.462027 9.96%
5 BinanceBAT/ETH $761,262 $0.460951 8.27%
6 UpbitBAT/BTC $437,510 $0.458313 4.76%
7 ChaoEXBAT/ETH $315,018 $0.453405 3.42%
8 EthfinexBAT/USD $297,337 $0.468280 3.23%
9 LiquiBAT/USDT $174,828 $0.435877 1.90%
10 LiquiBAT/ETH $169,352 $0.439411 1.84%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$9,200,469$0.459971

129. Gifto (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceGTO/BTC $4,519,880 $0.362935 49.68%
2 OKExGTO/USDT $1,517,350 $0.362218 16.68%
3 BinanceGTO/ETH $1,517,010 $0.362138 16.67%
4 OKExGTO/BTC $706,851 $0.359221 7.77%
5 BinanceGTO/BNB $373,680 $0.357895 4.11%
6 OKExGTO/ETH $208,871 $0.359046 2.30%
7 BiboxGTO/ETH $99,738 $0.358100 1.10%
8 BiboxGTO/BTC $91,631 $0.357642 1.01%
9 Bancor NetworkGTO/BNT $62,084 $0.363304 0.68%
10 CoinnestGTO/KRW $595 $0.315041 0.01%
Tổng cộng/ Trung bình$9,097,690$0.361991

130. Cube (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExAUTO/BTC $7,248,090 $0.015788 80.16%
2 OKExAUTO/ETH $897,932 $0.015913 9.93%
3 OKExAUTO/USDT $875,237 $0.016010 9.68%
4 HitBTCAUTO/BTC $20,815 $0.016001 0.23%
Tổng cộng/ Trung bình$9,042,074$0.015822

131. BlockMason Credit Protocol (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceBCPT/BTC $8,009,670 $0.607276 89.15%
2 BittrexBCPT/BTC $350,654 $0.605883 3.90%
3 BinanceBCPT/ETH $344,500 $0.607522 3.83%
4 UpbitBCPT/BTC $146,421 $0.604768 1.63%
5 BinanceBCPT/BNB $97,655 $0.601754 1.09%
6 KucoinBCPT/BTC $17,622 $0.617584 0.20%
7 HitBTCBCPT/ETH $4,781 $0.626162 0.05%
8 BittrexBCPT/ETH $4,228 $0.621813 0.05%
9 KucoinBCPT/ETH $4,043 $0.614219 0.04%
10 HitBTCBCPT/BTC $2,282 $0.606440 0.03%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$8,984,209$0.607170

132. Civic (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiCVC/USDT $2,407,660 $0.422704 27.15%
2 HuobiCVC/BTC $2,184,650 $0.421583 24.64%
3 HuobiCVC/ETH $1,798,410 $0.421817 20.28%
4 BittrexCVC/BTC $907,716 $0.420608 10.24%
5 UpbitCVC/BTC $628,612 $0.416428 7.09%
6 ChaoEXCVC/ETH $244,143 $0.420398 2.75%
7 OKExCVC/BTC $126,764 $0.425437 1.43%
8 OKExCVC/USDT $114,690 $0.425856 1.29%
9 PoloniexCVC/BTC $86,291 $0.417914 0.97%
10 Gate.ioCVC/USDT $79,410 $0.424155 0.90%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$8,867,749$0.421533

133. ChatCoin (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceCHAT/BTC $2,958,380 $0.142927 33.69%
2 HuobiCHAT/BTC $1,961,240 $0.142880 22.34%
3 HuobiCHAT/ETH $1,203,750 $0.142405 13.71%
4 OKExCHAT/USDT $780,765 $0.146288 8.89%
5 BinanceCHAT/ETH $622,889 $0.142381 7.09%
6 OKExCHAT/BTC $599,113 $0.145991 6.82%
7 BigONECHAT/BTC $258,114 $0.141162 2.94%
8 EXXCHAT/BTC $138,676 $0.148685 1.58%
9 ZB.COMCHAT/USDT $84,919 $0.142786 0.97%
10 ZB.COMCHAT/BTC $46,141 $0.140976 0.53%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$8,780,105$0.143348

134. Hi Mutual Society (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExHMC/BTC $3,257,580 $0.075317 37.87%
2 OKExHMC/USDT $3,060,250 $0.074645 35.58%
3 OKExHMC/ETH $1,659,810 $0.072454 19.30%
4 BigONEHMC/EOS $549,885 $0.074471 6.39%
5 BigONEHMC/BTC $59,228 $0.074296 0.69%
6 BigONEHMC/ETH $15,174 $0.075940 0.18%
Tổng cộng/ Trung bình$8,601,927$0.074466
#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceQLC/BTC $7,105,820 $0.222052 83.57%
2 BinanceQLC/ETH $787,200 $0.221897 9.26%
3 BinanceQLC/BNB $217,697 $0.221345 2.56%
4 KucoinQLC/BTC $161,789 $0.221030 1.90%
5 Gate.ioQLC/USDT $156,451 $0.221133 1.84%
6 KucoinQLC/ETH $39,064 $0.221608 0.46%
7 Gate.ioQLC/ETH $10,036 $0.205039 0.12%
8 CoinnestQLC/KRW $8,700 $0.184936 0.10%
9 BitbnsQLC/INR $7,391 $0.212740 0.09%
10 Gate.ioQLC/BTC $5,496 $0.207471 0.06%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$8,503,222$0.221906

136. High Performance Blockchain (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BiboxHPB/ETH $2,649,550 $3.75 32.04%
2 BiboxHPB/BTC $2,628,020 $3.74 31.78%
3 Bit-ZHPB/BTC $1,134,300 $3.78 13.72%
4 Bit-ZHPB/ETH $1,100,180 $3.81 13.30%
5 KucoinHPB/BTC $443,983 $3.80 5.37%
6 KucoinHPB/ETH $312,954 $3.83 3.78%
7 AllcoinHPB/BTC $259 $2.98 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$8,269,246$3.76

137. Blocktix (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitTIX/KRW $7,289,040 $0.635658 88.52%
2 UpbitTIX/BTC $483,447 $0.631329 5.87%
3 BittrexTIX/BTC $336,799 $0.631329 4.09%
4 UpbitTIX/ETH $77,888 $0.630028 0.95%
5 BittrexTIX/ETH $45,474 $0.630035 0.55%
6 HitBTCTIX/ETH $1,493 $0.662061 0.02%
7 CryptopiaTIX/BTC $435 $0.646374 0.01%
Tổng cộng/ Trung bình$8,234,576$0.635148

138. Bluzelle (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceBLZ/BTC $2,649,520 $0.584616 32.74%
2 HuobiBLZ/BTC $2,161,130 $0.596921 26.71%
3 HuobiBLZ/ETH $2,099,760 $0.597460 25.95%
4 BinanceBLZ/ETH $780,183 $0.586915 9.64%
5 Gate.ioBLZ/USDT $274,715 $0.593957 3.39%
6 BinanceBLZ/BNB $94,720 $0.582164 1.17%
7 Gate.ioBLZ/ETH $22,198 $0.594405 0.27%
8 COSSBLZ/BTC $4,829 $0.612941 0.06%
9 COSSBLZ/ETH $4,373 $0.614426 0.05%
10 IDEXBLZ/ETH $531 $0.613045 0.01%
Tổng cộng/ Trung bình$8,091,958$0.591807

139. Pundi X (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 IDEXNPXS/ETH $2,568,250 $0.005102 31.92%
2 CoinrailNPXS/BTC $1,826,400 $0.005154 22.70%
3 CoinBeneNPXS/ETH $1,816,490 $0.005116 22.58%
4 CoinnestNPXS/KRW $1,336,760 $0.004275 16.62%
5 Bancor NetworkNPXS/BNT $497,499 $0.005121 6.18%
6 DDEXNPXS/ETH $57 $0.005661 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$8,045,456$0.004981

140. Gas (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceGAS/BTC $2,791,620 $29.97 35.56%
2 HuobiGAS/BTC $2,244,120 $29.89 28.58%
3 HuobiGAS/ETH $2,172,210 $29.79 27.67%
4 OKExGAS/BTC $120,048 $29.83 1.53%
5 KucoinGAS/BTC $116,758 $29.71 1.49%
6 BitbnsGAS/INR $99,936 $28.62 1.27%
7 PoloniexGAS/BTC $92,841 $29.63 1.18%
8 OKExGAS/USDT $68,796 $29.52 0.88%
9 KucoinGAS/NEO $52,030 $29.89 0.66%
10 Gate.ioGAS/USDT $32,865 $29.52 0.42%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$7,850,707$29.86

141. Mercury (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitMER/KRW $6,932,280 $0.316900 90.48%
2 UpbitMER/BTC $440,960 $0.310650 5.76%
3 BittrexMER/BTC $287,071 $0.310650 3.75%
4 Waves Decentralized ExchangeMER/WAVES $935 $0.275701 0.01%
5 Waves Decentralized ExchangeMER/BTC $117 $0.278981 0.00%
6 TidexMER/WAVES $0 $0.201027 0.00%
7 TidexMER/BTC $0 $0.206450 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$7,661,363$0.316300

142. Cindicator (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceCND/BTC $5,462,180 $0.112187 71.42%
2 GOPAXCND/KRW $1,113,130 $0.114307 14.55%
3 BinanceCND/ETH $840,165 $0.112088 10.99%
4 BinanceCND/BNB $171,053 $0.111111 2.24%
5 HitBTCCND/BTC $29,650 $0.111444 0.39%
6 MercatoxCND/BTC $18,925 $0.106522 0.25%
7 MercatoxCND/ETH $5,105 $0.126227 0.07%
8 HitBTCCND/ETH $3,544 $0.112530 0.05%
9 HitBTCCND/USDT $3,172 $0.113788 0.04%
10 GOPAXCND/BTC $1,025 $0.116087 0.01%
Tổng cộng/ Trung bình$7,647,949$0.112454

143. Kcash (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExKCASH/USDT $4,909,810 $0.139884 66.79%
2 OKExKCASH/BTC $2,118,770 $0.140884 28.82%
3 OKExKCASH/ETH $322,190 $0.139164 4.38%
Tổng cộng/ Trung bình$7,350,770$0.140141

144. QunQun (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiQUN/BTC $2,681,670 $0.046659 36.66%
2 HuobiQUN/ETH $2,548,620 $0.046486 34.85%
3 OKExQUN/BTC $1,038,570 $0.046156 14.20%
4 OKExQUN/USDT $427,026 $0.046528 5.84%
5 OKExQUN/ETH $418,050 $0.046703 5.72%
6 ZB.COMQUN/BTC $85,178 $0.045971 1.16%
7 HotbitQUN/ETH $41,092 $0.046772 0.56%
8 HotbitQUN/BTC $37,840 $0.045506 0.52%
9 ZB.COMQUN/USDT $31,454 $0.046098 0.43%
10 BigONEQUN/BTC $4,627 $0.043370 0.06%
Tổng cộng/ Trung bình$7,314,127$0.046504

145. Ardor (0.03%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitARDR/KRW $4,284,660 $0.418196 60.07%
2 BittrexARDR/BTC $1,131,830 $0.414664 15.87%
3 UpbitARDR/BTC $825,142 $0.414664 11.57%
4 HitBTCARDR/BTC $713,494 $0.419595 10.00%
5 PoloniexARDR/BTC $176,512 $0.411878 2.47%
6 LiteBit.euARDR/EUR $581 $0.417183 0.01%
Tổng cộng/ Trung bình$7,132,219$0.417210

146. Metaverse ETP (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 TOPBTCETP/CNY $3,895,010 $1.22 56.54%
2 BitfinexETP/USD $1,595,160 $1.19 23.15%
3 RightBTCETP/BTC $559,822 $1.18 8.13%
4 BitfinexETP/BTC $329,640 $1.18 4.78%
5 Bit-ZETP/BTC $306,448 $1.18 4.45%
6 CoinBeneETP/BTC $83,287 $1.18 1.21%
7 BitfinexETP/ETH $80,631 $1.19 1.17%
8 QBTCETP/CNY $30,840 $1.23 0.45%
9 HitBTCETP/BTC $6,731 $1.21 0.10%
10 HitBTCETP/USDT $1,196 $1.22 0.02%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$6,889,304$1.21

147. Ormeus Coin (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 CryptopiaORME/BTC $3,429,900 $1.75 50.11%
2 HitBTCORME/BTC $3,265,240 $1.86 47.71%
3 CryptopiaORME/USDT $103,736 $1.80 1.52%
4 MercatoxORME/BTC $37,618 $1.78 0.55%
5 CoinbeORME/BTC $6,842 $1.91 0.10%
6 C-CEXORME/BTC $1,276 $1.67 0.02%
Tổng cộng/ Trung bình$6,844,612$1.80

148. Modum (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceMOD/BTC $5,731,020 $3.05 85.32%
2 BinanceMOD/ETH $886,372 $3.04 13.20%
3 KucoinMOD/BTC $71,551 $3.02 1.07%
4 KucoinMOD/ETH $23,718 $3.00 0.35%
5 MercatoxMOD/BTC $3,919 $2.84 0.06%
6 IDEXMOD/ETH $130 $3.26 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$6,716,711$3.05

149. WAX (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiWAX/BTC $2,040,560 $0.359871 30.38%
2 BittrexWAX/BTC $1,424,820 $0.358663 21.21%
3 HuobiWAX/ETH $1,391,640 $0.360371 20.72%
4 UpbitWAX/BTC $1,326,560 $0.361821 19.75%
5 EthfinexWAX/USD $155,900 $0.358980 2.32%
6 BittrexWAX/ETH $80,469 $0.360523 1.20%
7 KucoinWAX/BTC $67,745 $0.360706 1.01%
8 EthfinexWAX/BTC $67,310 $0.357735 1.00%
9 KucoinWAX/ETH $39,470 $0.360302 0.59%
10 CoinBeneWAX/ETH $37,369 $0.340351 0.56%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$6,716,200$0.359973

150. TenX (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiPAY/BTC $2,252,960 $1.64 33.93%
2 HuobiPAY/ETH $2,090,690 $1.64 31.49%
3 BittrexPAY/BTC $847,625 $1.64 12.77%
4 UpbitPAY/BTC $280,047 $1.63 4.22%
5 OKExPAY/USDT $208,485 $1.65 3.14%
6 ChaoEXPAY/ETH $169,620 $1.64 2.55%
7 OKExPAY/BTC $103,347 $1.66 1.56%
8 BittrexPAY/ETH $80,069 $1.65 1.21%
9 Gate.ioPAY/USDT $72,800 $1.64 1.10%
10 LATOKENPAY/ETH $70,931 $1.67 1.07%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$6,639,350$1.64

151. NAGA (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExNGC/BTC $5,453,740 $0.763390 82.88%
2 HitBTCNGC/BTC $540,899 $0.835829 8.22%
3 OKExNGC/USDT $228,895 $0.780369 3.48%
4 OKExNGC/ETH $130,574 $0.762668 1.98%
5 HitBTCNGC/USDT $120,068 $0.756455 1.82%
6 HitBTCNGC/ETH $99,590 $0.759403 1.51%
7 IDEXNGC/ETH $6,587 $0.697291 0.10%
Tổng cộng/ Trung bình$6,580,353$0.769668

152. TopChain (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiTOPC/ETH $1,894,300 $0.043106 28.80%
2 HuobiTOPC/BTC $1,770,820 $0.043061 26.92%
3 OKExTOPC/BTC $1,180,680 $0.043370 17.95%
4 OKExTOPC/USDT $1,044,650 $0.043826 15.88%
5 OKExTOPC/ETH $432,306 $0.044163 6.57%
6 QBTCTOPC/USDT $197,297 $0.043326 3.00%
7 ZB.COMTOPC/USDT $29,586 $0.042956 0.45%
8 ZB.COMTOPC/BTC $27,999 $0.042721 0.43%
Tổng cộng/ Trung bình$6,577,638$0.043330

153. Monetha (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceMTH/BTC $4,695,920 $0.135683 71.63%
2 BinanceMTH/ETH $722,550 $0.135436 11.02%
3 OKExMTH/USDT $606,866 $0.135782 9.26%
4 OKExMTH/BTC $370,520 $0.135311 5.65%
5 KucoinMTH/BTC $48,544 $0.135497 0.74%
6 MercatoxMTH/BTC $28,223 $0.127325 0.43%
7 OKExMTH/ETH $24,816 $0.119558 0.38%
8 MercatoxMTH/ETH $23,774 $0.129596 0.36%
9 KucoinMTH/ETH $16,542 $0.135519 0.25%
10 HitBTCMTH/BTC $11,004 $0.130018 0.17%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$6,556,123$0.135513

154. LinkEye (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiLET/USDT $2,743,890 $0.062284 42.00%
2 HuobiLET/ETH $1,908,600 $0.061957 29.22%
3 HuobiLET/BTC $1,880,090 $0.061856 28.78%
Tổng cộng/ Trung bình$6,532,580$0.062065

155. Syscoin (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceSYS/BTC $1,943,580 $0.543289 29.90%
2 UpbitSYS/BTC $1,905,560 $0.542453 29.31%
3 BittrexSYS/BTC $1,722,190 $0.542731 26.49%
4 PoloniexSYS/BTC $265,398 $0.546168 4.08%
5 BinanceSYS/ETH $259,984 $0.544147 4.00%
6 BinanceSYS/BNB $139,750 $0.539181 2.15%
7 LivecoinSYS/BTC $81,390 $0.541431 1.25%
8 VebitcoinSYS/TRY $58,323 $0.542945 0.90%
9 SistemkoinSYS/TRY $50,156 $0.521985 0.77%
10 Trade By TradeSYS/BTC $25,563 $0.527501 0.39%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$6,500,422$0.542702

156. Bytecoin (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HitBTCBCN/BTC $5,695,530 $0.005219 90.31%
2 PoloniexBCN/BTC $481,140 $0.005386 7.63%
3 HitBTCBCN/USDT $59,190 $0.005302 0.94%
4 HitBTCBCN/ETH $52,183 $0.005178 0.83%
5 VebitcoinBCN/TRY $16,693 $0.007337 0.26%
6 Stocks.ExchangeBCN/BTC $852 $0.005108 0.01%
7 PoloniexBCN/XMR $451 $0.005245 0.01%
8 Crex24BCN/BTC $184 $0.004922 0.00%
9 Stocks.ExchangeBCN/ETH $126 $0.004301 0.00%
10 cfinexBCN/BTC $4 $0.005201 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$6,306,353$0.005238

157. Viberate (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceVIB/BTC $3,352,840 $0.205335 53.73%
2 OKExVIB/BTC $1,670,590 $0.205892 26.77%
3 OKExVIB/ETH $400,598 $0.205184 6.42%
4 BittrexVIB/BTC $371,384 $0.204685 5.95%
5 UpbitVIB/BTC $193,807 $0.202735 3.11%
6 BinanceVIB/ETH $186,932 $0.205039 3.00%
7 Bancor NetworkVIB/BNT $22,995 $0.206542 0.37%
8 OKExVIB/USDT $21,286 $0.205424 0.34%
9 LivecoinVIB/ETH $6,557 $0.225128 0.11%
10 BittrexVIB/ETH $5,304 $0.205073 0.09%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$6,239,879$0.205371

158. Dent (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 CoinrailDENT/BTC $2,117,750 $0.014348 34.25%
2 KucoinDENT/BTC $1,674,880 $0.014116 27.09%
3 OKExDENT/BTC $970,571 $0.014209 15.70%
4 OKExDENT/USDT $826,992 $0.014509 13.37%
5 KucoinDENT/ETH $299,959 $0.014291 4.85%
6 OKExDENT/ETH $85,686 $0.014477 1.39%
7 CoinrailDENT/KRW $81,883 $0.013196 1.32%
8 HitBTCDENT/ETH $67,603 $0.013807 1.09%
9 VebitcoinDENT/TRY $29,055 $0.014674 0.47%
10 EtherDelta (ForkDelta)DENT/ETH $12,122 $0.015085 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$6,183,356$0.014266

159. Aeron (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceARN/BTC $4,881,470 $1.70 81.03%
2 BinanceARN/ETH $618,584 $1.70 10.27%
3 KucoinARN/BTC $477,553 $1.71 7.93%
4 Bit-ZARN/BTC $37,449 $1.58 0.62%
5 HitBTCARN/BTC $4,842 $1.69 0.08%
6 CoinrailARN/BTC $1,761 $1.70 0.03%
7 Gate.ioARN/ETH $1,699 $1.84 0.03%
8 KucoinARN/ETH $935 $1.67 0.02%
9 HitBTCARN/ETH $257 $1.67 0.00%
10 KunaARN/BTC $46 $1.53 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$6,024,595$1.70

160. Augur (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BittrexREP/BTC $1,287,540 $45.78 21.40%
2 UpbitREP/KRW $850,588 $45.88 14.14%
3 KrakenREP/EUR $689,530 $46.28 11.46%
4 UpbitREP/BTC $642,743 $45.77 10.68%
5 PoloniexREP/BTC $323,562 $45.70 5.38%
6 KrakenREP/USD $273,868 $46.20 4.55%
7 PoloniexREP/USDT $273,217 $45.63 4.54%
8 KrakenREP/BTC $252,780 $46.04 4.20%
9 ChaoEXREP/ETH $200,636 $46.14 3.33%
10 CoinTigerREP/BTC $195,174 $45.70 3.24%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$6,017,468$45.90

161. SunContract (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiSNC/ETH $1,371,850 $0.238256 22.82%
2 HuobiSNC/BTC $1,368,370 $0.237793 22.76%
3 OKExSNC/BTC $1,349,330 $0.235054 22.45%
4 HitBTCSNC/ETH $1,017,640 $0.229202 16.93%
5 KucoinSNC/BTC $822,486 $0.239418 13.68%
6 OKExSNC/USDT $45,649 $0.238443 0.76%
7 HitBTCSNC/BTC $28,266 $0.232175 0.47%
8 HitBTCSNC/USDT $4,127 $0.233641 0.07%
9 KucoinSNC/ETH $2,630 $0.231963 0.04%
10 OKExSNC/ETH $600 $0.229374 0.01%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$6,011,190$0.236024

162. DeepBrain Chain (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiDBC/BTC $1,866,080 $0.102471 31.58%
2 HuobiDBC/ETH $1,581,300 $0.102040 26.76%
3 KucoinDBC/BTC $933,842 $0.101971 15.81%
4 Gate.ioDBC/USDT $821,880 $0.101661 13.91%
5 KucoinDBC/ETH $289,961 $0.101277 4.91%
6 LbankDBC/ETH $213,454 $0.102285 3.61%
7 BitbnsDBC/INR $108,912 $0.094987 1.84%
8 Gate.ioDBC/BTC $42,055 $0.102157 0.71%
9 KucoinDBC/NEO $27,837 $0.101420 0.47%
10 Gate.ioDBC/ETH $22,521 $0.102865 0.38%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,908,145$0.101955

163. BitSend (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitBSD/BTC $3,092,550 $0.816512 52.82%
2 BittrexBSD/BTC $2,719,670 $0.816512 46.45%
3 LivecoinBSD/BTC $29,381 $0.802767 0.50%
4 CryptopiaBSD/BTC $8,859 $0.808246 0.15%
5 LiteBit.euBSD/EUR $4,018 $0.817651 0.07%
6 CryptopiaBSD/USDT $632 $0.812489 0.01%
7 SouthXchangeBSD/BTC $0 $0.975041 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$5,855,111$0.816431

164. Komodo (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceKMD/BTC $2,226,240 $4.09 39.25%
2 UpbitKMD/KRW $1,912,690 $4.16 33.72%
3 BittrexKMD/BTC $777,899 $4.13 13.71%
4 UpbitKMD/BTC $405,115 $4.12 7.14%
5 BinanceKMD/ETH $305,561 $4.10 5.39%
6 CryptopiaKMD/BTC $18,790 $4.05 0.33%
7 VebitcoinKMD/TRY $17,402 $4.13 0.31%
8 HitBTCKMD/BTC $3,489 $4.64 0.06%
9 HitBTCKMD/ETH $2,924 $4.14 0.05%
10 HitBTCKMD/USDT $1,314 $3.94 0.02%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,672,378$4.12

165. AppCoins (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceAPPC/BTC $2,758,410 $0.616656 48.71%
2 HuobiAPPC/BTC $1,358,710 $0.615448 23.99%
3 HuobiAPPC/ETH $1,006,600 $0.616152 17.77%
4 BinanceAPPC/ETH $411,587 $0.614840 7.27%
5 BinanceAPPC/BNB $125,863 $0.606140 2.22%
6 Lykke ExchangeAPPC/BTC $1,958 $0.594367 0.03%
7 Lykke ExchangeAPPC/ETH $0 $0.614426 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$5,663,128$0.615903

166. Genaro Network (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiGNX/BTC $2,171,360 $0.459752 38.51%
2 HuobiGNX/ETH $2,086,680 $0.459356 37.01%
3 OKExGNX/USDT $543,505 $0.452472 9.64%
4 Gate.ioGNX/USDT $435,587 $0.455774 7.73%
5 OKExGNX/BTC $243,126 $0.452462 4.31%
6 OKExGNX/ETH $58,517 $0.457885 1.04%
7 BiboxGNX/ETH $40,415 $0.438417 0.72%
8 BiboxGNX/BTC $38,465 $0.438996 0.68%
9 Gate.ioGNX/ETH $18,166 $0.469449 0.32%
10 HitBTCGNX/ETH $2,576 $0.408006 0.05%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,638,397$0.457976

167. DigiByte (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BittrexDGB/BTC $2,529,400 $0.038634 45.04%
2 PoloniexDGB/BTC $1,043,620 $0.038820 18.58%
3 UpbitDGB/BTC $764,196 $0.038820 13.61%
4 OKExDGB/BTC $276,358 $0.038634 4.92%
5 OKExDGB/USDT $189,802 $0.038623 3.38%
6 KucoinDGB/BTC $113,842 $0.038541 2.03%
7 CryptopiaDGB/BTC $105,393 $0.038355 1.88%
8 HitBTCDGB/BTC $94,313 $0.038541 1.68%
9 BittrexDGB/ETH $87,823 $0.038488 1.56%
10 LiteBit.euDGB/EUR $60,542 $0.038650 1.08%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,615,478$0.038686

168. DigitalNote (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HitBTCXDN/BTC $1,910,140 $0.014000 34.78%
2 UpbitXDN/BTC $1,716,890 $0.013931 31.26%
3 BittrexXDN/BTC $1,256,240 $0.013931 22.88%
4 HitBTCXDN/USDT $605,954 $0.014209 11.03%
5 HitBTCXDN/ETH $2,479 $0.014153 0.05%
Tổng cộng/ Trung bình$5,491,703$0.013986

169. QASH (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiQASH/BTC $2,004,650 $0.823709 36.88%
2 HuobiQASH/ETH $1,716,990 $0.825678 31.59%
3 QuoineQASH/JPY $453,399 $0.817547 8.34%
4 EthfinexQSH/USD $221,084 $0.812000 4.07%
5 Gate.ioQASH/USDT $163,502 $0.831600 3.01%
6 QryptosQASH/ETH $124,175 $0.821536 2.28%
7 EthfinexQSH/BTC $120,474 $0.822827 2.22%
8 HotbitQASH/BTC $80,234 $0.825334 1.48%
9 QryptosQASH/BTC $75,148 $0.811497 1.38%
10 Gate.ioQASH/BTC $72,646 $0.832578 1.34%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,435,376$0.823464

170. Decred (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OOOBTCDCR/BTC $3,536,430 $71.11 65.09%
2 BittrexDCR/BTC $678,198 $70.97 12.48%
3 PoloniexDCR/BTC $559,848 $71.18 10.30%
4 fexDCR/BTC $471,996 $71.42 8.69%
5 UpbitDCR/BTC $165,239 $70.97 3.04%
6 CryptopiaDCR/BTC $13,939 $67.55 0.26%
7 BleutradeDCR/BTC $3,467 $71.80 0.06%
8 YoBitDCR/BTC $2,541 $66.87 0.00%
9 CryptopiaDCR/USDT $1,279 $70.04 0.02%
10 NanexDCR/NANO $52 $67.65 0.00%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,433,005$71.11

171. Credits (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 KucoinCS/ETH $1,384,290 $0.742558 25.91%
2 CoinBeneCS/USDT $1,371,500 $0.739545 25.67%
3 KucoinCS/BTC $1,276,110 $0.744630 23.88%
4 Gate.ioCS/USDT $558,527 $0.732441 10.45%
5 KucoinCS/USDT $265,282 $0.741214 4.96%
6 IDEXCS/ETH $174,909 $0.741448 3.27%
7 Gate.ioCS/ETH $143,473 $0.758871 2.69%
8 LbankCS/ETH $139,284 $0.672651 2.61%
9 TidexCS/BTC $13,464 $0.752246 0.25%
10 TidexCS/ETH $13,026 $0.772437 0.24%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,343,391$0.739830

172. VIBE (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceVIBE/BTC $4,719,870 $0.307956 89.02%
2 BinanceVIBE/ETH $573,743 $0.308041 10.82%
3 HitBTCVIBE/BTC $8,700 $0.290683 0.16%
Tổng cộng/ Trung bình$5,302,313$0.307937

173. Tierion (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiTNT/BTC $1,637,850 $0.125871 31.35%
2 HuobiTNT/ETH $1,537,940 $0.126095 29.43%
3 BinanceTNT/BTC $1,090,570 $0.126117 20.87%
4 BinanceTNT/ETH $259,561 $0.126144 4.97%
5 HitBTCTNT/USDT $249,996 $0.127076 4.78%
6 LiquiTNT/ETH $103,572 $0.125509 1.98%
7 ChaoEXTNT/ETH $90,840 $0.125957 1.74%
8 LiquiTNT/USDT $90,498 $0.124371 1.73%
9 Gate.ioTNT/USDT $73,048 $0.125876 1.40%
10 LiquiTNT/BTC $66,973 $0.125374 1.28%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,225,091$0.126022

174. CoinMeet (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiMEET/BTC $1,868,610 $0.074776 36.86%
2 HuobiMEET/ETH $1,684,540 $0.074736 33.23%
3 DragonEXMEET/USDT $1,212,910 $0.073344 23.92%
4 DragonEXMEET/ETH $303,982 $0.074905 6.00%
Tổng cộng/ Trung bình$5,070,042$0.074428

175. Lunyr (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceLUN/BTC $2,224,100 $14.03 44.00%
2 HuobiLUN/BTC $1,113,280 $14.21 22.02%
3 HuobiLUN/ETH $664,210 $14.21 13.14%
4 BittrexLUN/BTC $424,642 $14.05 8.40%
5 UpbitLUN/BTC $313,213 $13.85 6.20%
6 BinanceLUN/ETH $230,456 $14.08 4.56%
7 BittrexLUN/ETH $29,258 $13.85 0.58%
8 Gate.ioLUN/USDT $26,982 $14.01 0.53%
9 UpbitLUN/ETH $25,153 $13.85 0.50%
10 BigONELUN/ETH $2,377 $14.18 0.05%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$5,054,672$14.08

176. UpToken (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitUP/BTC $3,044,740 $0.239883 61.32%
2 BittrexUP/BTC $1,785,710 $0.239883 35.96%
3 BittrexUP/ETH $69,293 $0.242187 1.40%
4 UpbitUP/ETH $45,823 $0.242187 0.92%
5 Bancor NetworkUP/BNT $19,574 $0.242204 0.39%
Tổng cộng/ Trung bình$4,965,140$0.239946

177. OST (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceOST/BTC $2,027,730 $0.262172 41.06%
2 HuobiOST/BTC $1,078,400 $0.263518 21.84%
3 HuobiOST/ETH $991,814 $0.263616 20.09%
4 BinanceOST/ETH $322,713 $0.262015 6.54%
5 OKExOST/BTC $228,996 $0.263843 4.64%
6 OKExOST/USDT $110,366 $0.268161 2.24%
7 BinanceOST/BNB $91,986 $0.259942 1.86%
8 Gate.ioOST/USDT $69,904 $0.262658 1.42%
9 OKExOST/ETH $14,916 $0.264617 0.30%
10 Gate.ioOST/ETH $1,208 $0.267862 0.02%
Tổng cộng/ Trung bình$4,938,033$0.262931

178. BLOCKv (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitVEE/BTC $2,062,170 $0.062873 41.91%
2 BittrexVEE/BTC $1,768,660 $0.062223 35.95%
3 OKExVEE/BTC $452,505 $0.061851 9.20%
4 OKExVEE/USDT $234,185 $0.061637 4.76%
5 OKExVEE/ETH $209,301 $0.061546 4.25%
6 BittrexVEE/ETH $138,193 $0.062961 2.81%
7 Bancor NetworkVEE/BNT $25,002 $0.064571 0.51%
8 UpbitVEE/ETH $24,821 $0.063030 0.50%
9 EtherDelta (ForkDelta)VEE/ETH $4,638 $0.056072 0.09%
10 IDEXVEE/ETH $388 $0.055229 0.01%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$4,920,222$0.062435

179. Everex (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceEVX/BTC $1,553,090 $1.77 32.98%
2 HuobiEVX/ETH $1,181,730 $1.78 25.10%
3 HuobiEVX/BTC $1,073,200 $1.78 22.79%
4 BX ThailandEVX/THB $384,753 $1.78 8.17%
5 BinanceEVX/ETH $337,346 $1.78 7.16%
6 OKExEVX/BTC $127,193 $1.77 2.70%
7 OKExEVX/USDT $23,416 $1.73 0.50%
8 OKExEVX/ETH $18,068 $1.66 0.38%
9 KucoinEVX/BTC $8,952 $1.83 0.19%
10 HitBTCEVX/BTC $830 $1.95 0.02%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$4,708,795$1.78

180. Dragon Coins (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 QryptosDRG/ETH $2,139,050 $0.878864 46.12%
2 QryptosDRG/BTC $2,108,170 $0.850781 45.45%
3 CoinhubDRG/ETH $221,195 $0.862958 4.77%
4 CoinhubDRG/BTC $97,465 $0.696524 2.10%
5 SistemkoinDRG/TRY $23,132 $0.910288 0.50%
6 HitBTCDRG/ETH $17,758 $0.862958 0.38%
7 SistemkoinDRG/BTC $13,847 $0.857839 0.30%
8 HitBTCDRG/BTC $9,207 $0.836757 0.20%
9 CoinhubDRG/USD $3,941 $0.130000 0.08%
10 IDEXDRG/ETH $3,491 $1.00 0.08%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$4,638,486$0.860911

181. Ark (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceARK/BTC $1,993,430 $3.55 43.44%
2 BittrexARK/BTC $950,031 $3.52 20.70%
3 UpbitARK/KRW $834,008 $3.59 18.18%
4 UpbitARK/BTC $373,729 $3.52 8.14%
5 BinanceARK/ETH $254,941 $3.54 5.56%
6 Bit-ZARK/BTC $103,894 $3.45 2.26%
7 OKExARK/USDT $23,148 $3.52 0.50%
8 OKExARK/BTC $20,690 $3.53 0.45%
9 BuyUcoinARK/INR $8,593 $1.72 0.19%
10 OKExARK/ETH $6,823 $3.52 0.15%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$4,588,663$3.54

182. SaluS (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitSLS/BTC $2,696,800 $61.02 59.07%
2 BittrexSLS/BTC $1,868,300 $61.02 40.92%
3 YoBitSLS/BTC $401 $62.22 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$4,565,501$61.02

183. Delphy (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExDPY/USDT $3,424,560 $1.25 75.36%
2 OKExDPY/BTC $762,402 $1.25 16.78%
3 OKExDPY/ETH $206,022 $1.25 4.53%
4 Gate.ioDPY/USDT $131,395 $1.22 2.89%
5 Gate.ioDPY/ETH $19,973 $1.22 0.44%
Tổng cộng/ Trung bình$4,544,352$1.25

184. Banca (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HitBTCBANCA/BTC $2,158,410 $0.002340 47.97%
2 HitBTCBANCA/ETH $1,398,420 $0.002320 31.08%
3 HitBTCBANCA/USDT $820,471 $0.002371 18.23%
4 IDEXBANCA/ETH $121,873 $0.002330 2.71%
5 EtherDelta (ForkDelta)BANCA/ETH $678 $0.002158 0.02%
Tổng cộng/ Trung bình$4,499,852$0.002339

185. Mixin (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BigONEXIN/EOS $3,826,770 $976.25 86.78%
2 BigONEXIN/BTC $417,365 $916.25 9.46%
3 BigONEXIN/ETH $131,322 $1021.74 2.98%
4 BigONEXIN/BITCNY $34,454 $987.50 0.78%
Tổng cộng/ Trung bình$4,409,911$972.01

186. Red Pulse (0.02%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceRPX/BTC $2,216,360 $0.127232 51.46%
2 HuobiRPX/BTC $1,380,860 $0.127557 32.06%
3 BinanceRPX/ETH $296,618 $0.126875 6.89%
4 KucoinRPX/BTC $172,326 $0.127139 4.00%
5 BinanceRPX/BNB $107,002 $0.127485 2.48%
6 BitbnsRPX/INR $73,543 $0.120769 1.71%
7 KucoinRPX/ETH $31,785 $0.126130 0.74%
8 CoinrailRPX/BTC $9,763 $0.127092 0.23%
9 KucoinRPX/KCS $9,041 $0.126056 0.21%
10 KucoinRPX/NEO $5,741 $0.127440 0.13%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$4,306,562$0.127193

187. Apex (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 LbankCPX/NEO $3,131,980 $0.258585 73.54%
2 LbankCPX/ETH $579,692 $0.262332 13.61%
3 Switcheo NetworkCPX/NEO $521,771 $0.265834 12.25%
4 LbankCPX/BTC $19,859 $0.278517 0.47%
5 Switcheo NetworkCPX/GAS $2,807 $0.321923 0.07%
6 Switcheo NetworkCPX/SWH $2,553 $0.288207 0.06%
Tổng cộng/ Trung bình$4,258,663$0.260136

188. ATBCoin (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 TOPBTCATB/BTC $3,338,300 $0.197070 79.89%
2 ExratesATB/BTC $570,828 $0.200422 13.66%
3 ExratesATB/USD $267,633 $0.198920 6.40%
4 HitBTCATB/USDT $839 $0.181109 0.02%
5 HitBTCATB/ETH $522 $0.172592 0.01%
6 HitBTCATB/BTC $365 $0.185740 0.01%
7 IquantATB/BTC $330 $0.195027 0.01%
8 YoBitATB/BTC $22 $0.158622 0.00%
9 YoBitATB/USD $1 $0.199980 0.00%
10 BTC-AlphaATB/BTC $0 $0.130482 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$4,178,841$0.197639

189. DADI (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExDADI/BTC $3,470,360 $0.328109 83.32%
2 KucoinDADI/ETH $171,990 $0.332964 4.13%
3 OKExDADI/USDT $149,287 $0.322794 3.58%
4 KucoinDADI/BTC $123,364 $0.334053 2.96%
5 OKExDADI/ETH $91,055 $0.327496 2.19%
6 IDEXDADI/ETH $64,981 $0.331376 1.56%
7 Gate.ioDADI/USDT $57,753 $0.325396 1.39%
8 Gate.ioDADI/ETH $33,742 $0.324472 0.81%
9 HitBTCDADI/BTC $2,286 $0.343618 0.05%
10 HitBTCDADI/ETH $230 $0.308594 0.01%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$4,165,048$0.328273

190. Polymath (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BittrexPOLY/BTC $1,774,310 $0.508648 42.72%
2 UpbitPOLY/BTC $833,256 $0.508462 20.06%
3 KucoinPOLY/ETH $722,809 $0.520053 17.40%
4 KucoinPOLY/BTC $588,094 $0.519607 14.16%
5 BittrexPOLY/ETH $143,481 $0.508144 3.45%
6 UpbitPOLY/ETH $34,881 $0.508144 0.84%
7 IDEXPOLY/ETH $29,546 $0.526112 0.71%
8 BitbnsPOLY/INR $18,358 $0.500565 0.44%
9 DDEXPOLY/ETH $7,058 $0.562648 0.17%
10 EtherDelta (ForkDelta)POLY/ETH $1,899 $0.552293 0.05%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$4,153,691$0.512326

191. Sentinel Chain (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 Gate.ioSENC/ETH $3,408,060 $0.171383 82.34%
2 Gate.ioSENC/USDT $721,908 $0.172104 17.44%
3 IDEXSENC/ETH $4,815 $0.179495 0.12%
4 COSSSENC/BTC $2,179 $0.185740 0.05%
5 COSSSENC/ETH $2,096 $0.182533 0.05%
Tổng cộng/ Trung bình$4,139,058$0.171531

192. BitBay (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 UpbitBAY/BTC $2,379,170 $0.081261 57.75%
2 BittrexBAY/BTC $1,727,120 $0.081075 41.92%
3 CryptopiaBAY/BTC $13,620 $0.081447 0.33%
4 C-CEXBAY/BTC $61 $0.082840 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$4,119,971$0.081184

193. ETHLend (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceLEND/BTC $2,211,440 $0.082190 54.86%
2 BinanceLEND/ETH $664,497 $0.082154 16.48%
3 OKExLEND/BTC $535,863 $0.083676 13.29%
4 Gate.ioLEND/USDT $277,228 $0.082350 6.88%
5 OKExLEND/USDT $106,412 $0.082850 2.64%
6 Gate.ioLEND/ETH $58,200 $0.080083 1.44%
7 OKExLEND/ETH $50,469 $0.082119 1.25%
8 KucoinLEND/BTC $41,867 $0.081726 1.04%
9 KucoinLEND/ETH $22,569 $0.082223 0.56%
10 BiboxLEND/ETH $20,340 $0.083196 0.50%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$4,031,227$0.082381

194. SingularDTV (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceSNGLS/BTC $3,033,750 $0.104943 77.19%
2 BinanceSNGLS/ETH $410,157 $0.104618 10.44%
3 ChaoEXSNGLS/BTC $106,302 $0.104571 2.70%
4 LiquiSNGLS/ETH $91,880 $0.105122 2.34%
5 LiquiSNGLS/USDT $82,488 $0.104323 2.10%
6 LiquiSNGLS/BTC $78,366 $0.104757 1.99%
7 OKExSNGLS/BTC $41,848 $0.104850 1.06%
8 EthfinexSNG/USD $39,877 $0.105220 1.01%
9 EthfinexSNG/BTC $27,533 $0.105872 0.70%
10 OKExSNGLS/USDT $6,996 $0.104263 0.18%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,930,212$0.104893

195. ZCoin (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BinanceXZC/BTC $1,655,870 $46.93 42.29%
2 BittrexXZC/BTC $888,454 $47.24 22.69%
3 UpbitXZC/BTC $261,036 $47.01 6.67%
4 BinanceXZC/ETH $209,288 $47.24 5.35%
5 BX ThailandXZC/THB $202,379 $46.81 5.17%
6 IndodaxXZC/IDR $156,764 $47.12 4.00%
7 CoinroomZCOIN/USD $143,500 $51.33 3.66%
8 CoinroomZCOIN/GBP $132,238 $52.27 3.38%
9 CoinroomZCOIN/PLN $90,449 $45.07 2.31%
10 CoinroomZCOIN/EUR $88,702 $51.78 2.27%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,915,545$47.44

196. Nexus (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BittrexNXS/BTC $1,875,400 $2.46 48.06%
2 UpbitNXS/BTC $1,763,830 $2.45 45.20%
3 Trade By TradeNXS/BTC $158,668 $2.46 4.07%
4 Trade By TradeNXS/USDT $53,104 $2.44 1.36%
5 VebitcoinNXS/TRY $34,533 $2.47 0.88%
6 CryptopiaNXS/BTC $16,655 $2.47 0.43%
7 RightBTCNXS/ETH $93 $1.15 0.00%
8 RightBTCNXS/BTC $0 $2.40 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$3,902,283$2.45

197. Acute Angle Cloud (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 OKExAAC/USDT $1,308,780 $0.117070 33.66%
2 OKExAAC/BTC $1,095,940 $0.117480 28.18%
3 LbankAAC/ETH $794,043 $0.120648 20.42%
4 OKExAAC/ETH $588,680 $0.117362 15.14%
5 LbankAAC/QTUM $101,324 $0.115802 2.61%
Tổng cộng/ Trung bình$3,888,767$0.117927

198. Fusion (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BiboxFSN/ETH $3,032,470 $5.27 78.46%
2 BiboxFSN/BTC $730,231 $5.25 18.89%
3 IDEXFSN/ETH $102,483 $5.03 2.65%
Tổng cộng/ Trung bình$3,865,184$5.26

199. Ubiq (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BittrexUBQ/BTC $2,142,390 $2.54 55.43%
2 UpbitUBQ/BTC $1,703,630 $2.54 44.08%
3 CryptopiaUBQ/BTC $18,369 $2.52 0.48%
4 LiteBit.euUBQ/EUR $361 $2.55 0.01%
Tổng cộng/ Trung bình$3,864,750$2.54

200. NANJCOIN (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 CoinExchangeNANJ/BTC $3,812,990 $0.002322 98.79%
2 MercatoxNANJ/ETH $37,760 $0.001836 0.98%
3 CoinExchangeNANJ/DOGE $7,948 $0.002062 0.21%
4 MercatoxNANJ/BTC $806 $0.002043 0.02%
Tổng cộng/ Trung bình$3,859,504$0.002316

201. Nxt (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 BittrexNXT/BTC $903,868 $0.212579 23.46%
2 PoloniexNXT/USDT $616,589 $0.212888 16.00%
3 HitBTCNXT/BTC $587,111 $0.211093 15.24%
4 UpbitNXT/BTC $497,039 $0.212579 12.90%
5 PoloniexNXT/BTC $367,343 $0.212208 9.53%
6 IndodaxNXT/IDR $286,621 $0.208261 7.44%
7 BittrexNXT/USDT $263,365 $0.211737 6.84%
8 HitBTCNXT/USDT $145,902 $0.214169 3.79%
9 IndodaxNXT/BTC $86,606 $0.209793 2.25%
10 HitBTCNXT/ETH $46,556 $0.210562 1.21%
Xem thêm
Tổng cộng/ Trung bình$3,852,847$0.211953

202. Matryx (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
1 HuobiMTX/BTC $1,940,020 $0.966822 50.77%
2 HuobiMTX/ETH $1,688,110 $0.964949 44.17%
3 RightBTCMTX/BTC $127,042 $0.966682 3.32%
4 HitBTCMTX/BTC $65,634 $0.956559 1.72%
5 HitBTCMTX/ETH $731 $0.954086 0.02%
6 HitBTCMTX/USDT $0 $0.746069 0.00%
7 RightBTCMTX/ETH $0 $1.57 0.00%
Tổng cộng/ Trung bình$3,821,537$0.965811

203. Bread (0.01%)

#NguồnCặpKhối lượng (24 giờ)