Các loại tiền điện tử:  12,025Trao đổi:  411Vốn hóa thị trường:  ₫43,487,689,851,381,416Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫2,961,862,420,807,079Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.3% ETH: 18.6%Phí gas trên ETH:  54 Gwei
Các loại tiền điện tử:  12,025Trao đổi:  411Vốn hóa thị trường:  ₫43,487,689,851,381,416Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫2,961,862,420,807,079Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.3% ETH: 18.6%Phí gas trên ETH:  54 Gwei
Các loại tiền điện tửĐồng CoinVitaeDữ Liệu Lịch Sử Thị Trường
VITAE

VitaeVITAE

Xếp hạng -
Đồng coin
Trên 10,111 danh sách theo dõi

Trạng thái

Market data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored