Vốn Hóa Thị Trường:
Thorcoin Thorcoin (THOR)

Không Có Dữ Liệu


Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Thorcoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
20/05/2014 0.000004 0.000005 0.000004 0.000005 5 47,428
19/05/2014 0.000004 0.000004 0.000004 0.000004 4 46,318
18/05/2014 0.000004 0.000004 0.000004 0.000004 0 46,321
10/05/2014 0.000004 0.000005 0.000004 0.000005 0 46,878
09/05/2014 0.000004 0.000005 0.000004 0.000005 0 46,742
05/05/2014 0.000004 0.000004 0.000004 0.000004 24 44,745
04/05/2014 0.000004 0.000004 0.000004 0.000004 24 45,320
03/05/2014 0.000004 0.000004 0.000004 0.000004 0 46,490
02/05/2014 0.000005 0.000005 0.000004 0.000004 0 46,667
01/05/2014 0.000005 0.000005 0.000004 0.000005 0 47,498
26/04/2014 0.000005 0.000005 0.000004 0.000005 385 46,986
25/04/2014 0.000004 0.000005 0.000004 0.000005 393 47,916
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About Thorcoin

Thorcoin (THOR) is a cryptocurrency. Users are able to generate THOR through the process of mining. More information can be found at http://thorcoin.org/.
Thorcoin Price Không Có Dữ Liệu
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông Không Có Dữ Liệu
Tổng cung tiền Không Có Dữ Liệu
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu