Vốn Hóa Thị Trường:
Insight Chain Insight Chain (INB)
0.289204 USD (2.05%)
0.00007402 BTC (-5.26%)
0.00198802 ETH (-10.64%)

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
48,167,648 USD
12,328 BTC
331,110 ETH
Khối lượng (24 giờ)
992,026 USD
253.90 BTC
6,819 ETH
Lượng tiền lưu thông
166,552,689 INB
Tổng cung tiền
10,000,000,000 INB

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Insight Chain

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
17/02/2019 0.282557 0.285296 0.280536 0.283451 1,254,557 47,209,566
16/02/2019 0.285774 0.287314 0.281150 0.282396 1,226,589 47,033,739
15/02/2019 0.290062 0.290062 0.285606 0.286323 1,675,498 47,687,923
14/02/2019 0.291825 0.292365 0.288125 0.290068 1,368,927 48,311,580
13/02/2019 0.291650 0.294581 0.290936 0.292073 1,169,547 48,645,523
12/02/2019 0.292998 0.294498 0.289470 0.291279 1,167,767 48,513,382
11/02/2019 0.292646 0.295170 0.291069 0.293502 1,149,849 48,883,596
10/02/2019 0.290862 0.293847 0.288933 0.292234 1,156,853 48,672,420
09/02/2019 0.287942 0.292770 0.287010 0.290649 1,388,863 48,408,400
08/02/2019 0.283744 0.289372 0.280068 0.287519 1,678,611 47,887,112
07/02/2019 0.283602 0.284581 0.280125 0.283664 1,200,743 47,244,983
06/02/2019 0.288142 0.292254 0.280901 0.283580 1,678,638 47,231,037
05/02/2019 0.286110 0.289840 0.284587 0.288107 1,628,484 47,984,989
04/02/2019 0.284631 0.289630 0.283501 0.286021 1,186,415 47,637,554
03/02/2019 0.285277 0.290322 0.283734 0.283962 1,429,652 47,294,700
02/02/2019 0.288171 0.290942 0.284793 0.285902 922,935 47,617,827
01/02/2019 0.289040 0.290455 0.284903 0.288595 1,200,608 48,066,325
31/01/2019 0.296021 0.296390 0.288565 0.289608 1,437,355 48,234,975
30/01/2019 0.294302 0.296780 0.291590 0.296070 1,424,365 49,311,229
29/01/2019 0.294653 0.295521 0.290966 0.294352 1,194,923 49,022,455
28/01/2019 0.301022 0.302435 0.293266 0.294354 1,421,235 49,022,925
27/01/2019 0.298447 0.304933 0.297762 0.301666 1,868,693 50,240,595
26/01/2019 0.299415 0.301419 0.297690 0.298370 2,091,825 49,691,698
25/01/2019 0.300603 0.301454 0.297740 0.298702 2,247,551 49,746,988
24/01/2019 0.303499 0.306718 0.298968 0.300460 2,085,797 50,039,818
23/01/2019 0.294492 0.304809 0.293246 0.303161 1,858,272 50,489,569
22/01/2019 0.291977 0.295219 0.288545 0.293945 2,615,484 48,954,783
21/01/2019 0.290567 0.295483 0.290567 0.292144 1,687,303 48,654,740
20/01/2019 0.291411 0.299320 0.290712 0.290986 1,456,950 48,461,972
19/01/2019 0.286564 0.292926 0.285173 0.291330 1,950,288 48,519,222
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About Insight Chain

Insight Chain (INB) aims to build a decentralized research ecosystem that comprises a data trading platform, reviews, indexes, and investment recommendations.

Insight Chain Price 0.289204 USD
Market Rank #74
Vốn Hóa Thị Trường 48,167,648 USD
24h Volume 992,026 USD
Lượng tiền lưu thông 166,552,689 INB
Tổng cung tiền 10,000,000,000 INB
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close $0.282557 USD / $0.283451 USD
Yesterday's High / Low $0.285296 USD / $0.280536 USD
Yesterday's Change +0.000895 USD (+0.32%)
Yesterday's Volume $1,254,557 USD