Vốn Hóa Thị Trường:
FairQuark FairQuark (FRQ)

Không Có Dữ Liệu


Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Dữ liệu lịch sử thị trường cho FairQuark

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
08/07/2014 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 0 1,392
07/07/2014 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 0 1,396
06/07/2014 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 0 1,420
05/07/2014 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 0 1,412
04/07/2014 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 0 1,410
03/07/2014 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 1 1,442
02/07/2014 0.000006 0.000007 0.000006 0.000007 0 1,459
01/07/2014 0.000006 0.000007 0.000006 0.000006 0 1,433
30/06/2014 0.000012 0.000013 0.000006 0.000006 0 1,430
29/06/2014 0.000006 0.000012 0.000006 0.000012 1 2,696
26/06/2014 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 0 1,287
23/06/2014 0.000085 0.000086 0.000081 0.000083 0 18,517
22/06/2014 0.000012 0.000088 0.000012 0.000086 0 19,127
21/06/2014 0.000012 0.000012 0.000012 0.000012 7 2,666
19/06/2014 0.000012 0.000012 0.000012 0.000012 7 2,720
18/06/2014 0.000043 0.000043 0.000012 0.000012 7 2,718
17/06/2014 0.000012 0.000030 0.000012 0.000030 6 6,799
14/06/2014 0.000006 0.000006 0.000005 0.000006 0 1,258
13/06/2014 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 0 1,341
12/06/2014 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 0 1,313
11/06/2014 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 0 1,417
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About FairQuark

FairQuark (FRQ) is a cryptocurrency. Users are able to generate FRQ through the process of mining. More information can be found at http://fairquark.com/.
FairQuark Price Không Có Dữ Liệu
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông Không Có Dữ Liệu
Tổng cung tiền Không Có Dữ Liệu
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu