Các loại tiền điện tử:  21,160Trao đổi:  526Vốn hóa thị trường:  $934,231,433,827.748Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $40,741,550,765.12Tỷ lệ thống trị:  BTC: 39.5% ETH: 17.2%Phí gas trên ETH:  10 Gwei
FAB

FABRKFAB

Xếp hạng -
Token
On 178 watchlists

Trạng thái

Dữ liệu thị trường không được theo dõi

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored

FAB Dữ liệu về giá theo thời gian thực

FABRK aims to power next-generation social networks where developers can bootstrap social apps by letting users own their data and bring their friends from app to app. Users profit securely from their data via federated learning marketplaces, where devs can plug into a scalable pipeline for learning.