Các loại tiền điện tử:  10,627Trao đổi:  381Vốn hóa thị trường:  $1,297,033,927,847Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $78,539,663,594Tỷ lệ thống trị:  BTC: 50.5% ETH: 18.1%Phí gas trên ETH:  20 Gwei
Các loại tiền điện tử:  10,627Trao đổi:  381Vốn hóa thị trường:  $1,297,033,927,847Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $78,539,663,594Tỷ lệ thống trị:  BTC: 50.5% ETH: 18.1%Phí gas trên ETH:  20 Gwei
XT

ExtStock TokenXT

Xếp hạng -
Token
Trên 2,115 danh sách theo dõi

Trạng thái

Market data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

XT Dữ liệu về giá theo thời gian thực

Launched on 01/02/2020, XT claims to be the official ExtStock exchange token that will be the foundation of the future ExtStock ecosystem. The XT token was originally launched on the Ethereum blockchain (ERC-20), but in the future, it is planned to transfer it to proprietary ExtChain blockchain.