Vốn Hóa Thị Trường:
Dirac Dirac (XDQ)
0.000801 USD
0.00000118 BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
362 USD
1 BTC
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
Lượng tiền lưu thông
451,885 XDQ

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Dirac

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
01/07/2016 0.000795 0.000810 0.000790 0.000801 8 362
30/06/2016 0.000755 0.000797 0.000751 0.000795 8 359
29/06/2016 0.000621 0.000760 0.000611 0.000755 8 341
28/06/2016 0.001094 0.001101 0.000618 0.000621 67 281
27/06/2016 0.000629 0.001086 0.000621 0.001084 2 490
26/06/2016 0.001610 0.001612 0.000627 0.000630 8 285
25/06/2016 0.002561 0.002572 0.000664 0.001610 13 728
24/06/2016 0.001242 0.002625 0.001242 0.002568 24 1,160
23/06/2016 0.003452 0.003467 0.000843 0.001241 205 561
22/06/2016 0.004908 0.004915 0.003402 0.003406 46 1,539
21/06/2016 0.006178 0.006178 0.005464 0.005627 0 2,543
20/06/2016 0.004713 0.006426 0.004655 0.006179 1 2,792
19/06/2016 0.005967 0.007531 0.004690 0.004710 5 2,128
18/06/2016 0.006138 0.006138 0.005885 0.005969 0 2,697
17/06/2016 0.006728 0.006808 0.006291 0.006564 40 2,966
16/06/2016 0.007993 0.008678 0.006701 0.006727 58 3,040
15/06/2016 0.008569 0.008571 0.007741 0.007989 98 3,610
14/06/2016 0.008805 0.008806 0.008285 0.008573 1 3,874
13/06/2016 0.008410 0.008950 0.008306 0.008804 4 3,978
12/06/2016 0.007584 0.008561 0.007584 0.008404 17 3,797
11/06/2016 0.007282 0.007589 0.007257 0.007589 19 3,429
10/06/2016 0.007183 0.007293 0.007167 0.007283 1 3,291
09/06/2016 0.007271 0.007278 0.007137 0.007183 0 3,246
08/06/2016 0.007207 0.007285 0.007164 0.007272 12 3,286
07/06/2016 0.007325 0.007384 0.007094 0.007207 14 3,257
06/06/2016 0.007193 0.007337 0.007188 0.007324 17 3,310
05/06/2016 0.007165 0.007291 0.007120 0.007194 0 3,251
04/06/2016 0.007126 0.007383 0.007059 0.007170 8 3,240
03/06/2016 0.006752 0.007194 0.006723 0.007125 8 3,220
02/06/2016 0.006738 0.006781 0.006690 0.006752 10 3,051
01/06/2016 0.006669 0.006816 0.006597 0.006750 8 3,050
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About Dirac

Dirac (XDQ) is a cryptocurrency. Users are able to generate XDQ through the process of mining. Dirac has a current supply of 451,885 XDQ. The last known price of Dirac is 0.000801 USD .
Dirac Price 0.000801 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 362 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 451,885 XDQ
Tổng cung tiền 451,885 XDQ
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu