Top các token Quantum-Resistant hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Quantum-Resistant. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

608

4.19%6.23%

₫1.31T₫1,309,873,160,795

₫83,952,128,772

1,835,784 CELL

28,643,039 CELL

cellframe-7d-price-graph

698

6.65%0.03%

₫927.77B₫927,768,394,028

₫58,634,112,159

4,559,345 NXS

72,142,585 NXS

nexus-7d-price-graph

831

9.75%24.92%

₫625.52B₫625,523,483,084

₫2,085,637,284

251,407 QRL

75,401,923 QRL

quantum-resistant-ledger-7d-price-graph

1387

1.06%9.56%

₫107.39B₫107,390,814,477

₫372,757,428

2,802,936 ILC

807,521,237 ILC

ilcoin-7d-price-graph

Hiển thị 1 - 4 trong số 4

Hiển thị hàng

100