Các loại tiền điện tử:  21,909Trao đổi:  528Vốn hóa thị trường:  $851,251,216,145.97Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $40,889,119,615Tỷ lệ thống trị:  BTC: 38.1% ETH: 18.3%Phí gas trên ETH:  17 Gwei

Top các token Quantum-Resistant hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Quantum-Resistant. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

734

3.89%8.24%4.32%

₫223.03B₫223,032,119,446

₫722,026,441

248,574 QRL

76,783,736 QRL

quantum-resistant-ledger-7d-price-graph

873

1.41%6.56%9.56%

₫127.25B₫127,247,247,397

₫1,508,082,655

338,946 CELL

28,599,168 CELL

cellframe-7d-price-graph

899

1.17%1.09%2.10%

₫114.52B₫114,520,880,996

₫21,648,749

14,005 NXS

74,084,647 NXS

nexus-7d-price-graph

950

1.12%2.37%8.35%

₫94.21B₫94,208,517,138

₫51,832,251

499,514 ILC

907,899,103 ILC

ilcoin-7d-price-graph

1502

1.21%11.91%10.32%

₫15.36B₫15,364,411,995

₫2,807,578,002

91,366,269 AME

500,000,000 AME

amepay-7d-price-graph
--
--
--
--
--
--
--
--
--

Hiển thị 1 - 6 trong số 6

Hiển thị hàng

100