Các loại tiền điện tử:  11,924Trao đổi:  409Vốn hóa thị trường:  ₫49,255,213,629,195,000Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫2,547,746,974,223,155Tỷ lệ thống trị:  BTC: 41.4% ETH: 19.4%Phí gas trên ETH:  186 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,924Trao đổi:  409Vốn hóa thị trường:  ₫49,255,213,629,195,000Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫2,547,746,974,223,155Tỷ lệ thống trị:  BTC: 41.4% ETH: 19.4%Phí gas trên ETH:  186 Gwei

Top các token PoI hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho PoI. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

71

0.97%0.26%

₫38.75T₫38,745,922,616,221

₫1,527,099,692,609

354,718,543 XEM

8,999,999,999 XEM

873-price-graph

Hiển thị 1 - 1 trong số 1

Hiển thị hàng

100