Các loại tiền điện tử:  12,025Trao đổi:  411Vốn hóa thị trường:  ₫43,257,558,870,973,712Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫2,956,649,772,028,713Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.3% ETH: 18.6%Phí gas trên ETH:  84 Gwei
Các loại tiền điện tử:  12,025Trao đổi:  411Vốn hóa thị trường:  ₫43,257,558,870,973,712Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫2,956,649,772,028,713Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.3% ETH: 18.6%Phí gas trên ETH:  84 Gwei

Top các token Escrow hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Escrow. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

503

3.72%7.29%

₫1.26T₫1,259,814,587,420

₫4,456,897,537

250,650 PRO

70,850,406 PRO

1974-price-graph

Hiển thị 1 - 1 trong số 1

Hiển thị hàng

100