Top DApp Tokens by Market Capitalization

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

372

2.42%10.50%

$124,235,780

$679,783

175,163 ERG

32,012,428 ERG

1762-price-graph

570

3.19%4.48%

$55,033,810

$1,813,599

8,084,404 APPC

245,321,973 APPC

2344-price-graph

785

4.78%13.62%

$24,082,924

$3,618,849

274,235,801 BEPRO

1,825,000,000 BEPRO

5062-price-graph

812

1.91%35.71%

$22,037,087

$25,408

1,783,027 NCT

1,546,457,130 NCT

2630-price-graph

815

0.99%4.88%

$21,855,864

$103,537

201,850 UBQ

42,609,099 UBQ

588-price-graph

874

0.15%9.32%

$18,575,937

$54,601

155,983,186 HTML

53,067,332,240 HTML

2315-price-graph

880

0.74%1.26%

$17,826,026

$275,218

246,553,094 MRX

15,969,361,729 MRX

1814-price-graph

924

4.29%5.66%

$15,932,374

$911,367

537,491 MATTER

9,396,333 MATTER

8603-price-graph

990

16.43%53.82%

$13,003,053

$1,645,579

592,205 TOKEN

4,679,493 TOKEN

9289-price-graph

1351

20.06%63.53%

$4,039,381

$21,119

10,003,320 MEETONE

1,913,271,866 MEETONE

3136-price-graph
MercuryMER$0.04
AschXAS$0.03
EtherpartyFUEL$0.00
RiseRISE$0.01
MicroMoneyAMM$0.02
EXMR FDNEXMR$0.01
Reflexer Ungovernance TokenFLX$530.01
Smaugs NFTSMG$0.25
Icarus FinanceICA$1.09
PeerExPERX$0.01
SenseSENSE$0.01
UniGraphGRAPH$15.08

Hiển thị 1 - 22 trong số 22

Hiển thị hàng

100