Top các token DApp hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho DApp. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

316

2.00%19.24%

₫5.07T₫5,070,254,255,656

32,012,428 ERG

ergo-7d-price-graph

493

0.56%0.77%

₫2.12T₫2,120,085,565,894

--

93,355,331 XAS

asch-7d-price-graph

622

2.36%17.12%

₫1.20T₫1,203,405,414,327

₫28,364,841,994

159,454,080 BEPRO

6,764,991,106 BEPRO

bepro-network-7d-price-graph

624

1.73%13.50%

₫1.19T₫1,192,777,092,474

153,996 FLX

reflexer-ungovernance-token-7d-price-graph

862

2.33%20.67%

₫526.79B₫526,788,575,507

₫4,823,163,242

484,282 DPS

52,893,498 DPS

deepspace-7d-price-graph

915

4.56%0.50%

₫460.62B₫460,619,653,018

₫11,697,063,237

6,206,981 APPC

244,425,244 APPC

appcoins-7d-price-graph

919

2.44%6.64%

₫455.28B₫455,284,704,793

₫8,546,787,258

587,587 MATTER

31,300,585 MATTER

antimatter-7d-price-graph

985

3.70%11.74%

₫373.82B₫373,818,004,658

₫692,412,633

2,864,459 NCT

1,546,457,130 NCT

polyswarm-7d-price-graph

1134

8.77%12.60%

₫235.45B₫235,446,105,163

₫621,092,306

139,988,350 HTML

53,067,332,240 HTML

html-coin-7d-price-graph

1163

9.36%19.40%

₫217.79B₫217,791,910,895

₫22,659,419,236

1,733,067,558 MRX

16,657,447,892 MRX

metrix-coin-7d-price-graph
UbiqUBQ$0.20
SnowballSNOB$0.80
MEET.ONEMEETONE$0.00
UTU ProtocolUTU$0.03
Smaugs NFTSMG$0.08
ChainswapASAP$0.13
RiseRISE$0.01
EtherpartyFUEL$0.00
MicroMoneyAMM$0.02
EXMR FDNEXMR$0.02
NetvrkNTVRK$6.12
RUSH COINRUSH$0.05
DeepSpace TokenDXO$0.00
BistrooBIST$0.14
MercuryMER$0.01
Bakery ToolsTBAKE$0.00
PeerExPERX$0.00
SenseSENSE$0.00
ApacheAPACHE$0.01
AvaNyanANYAN$0.13
UniGraphGRAPH$15.08
Icarus FinanceICA$0.06
Prism NetworkPRISM$16.23
X-TokenX-TOKEN$0.00
BitfariFARI$0.00
Unity ProtocolUNITY$0.04
DAOLaunchDAL$0.00
HumansHEART$0.00

Hiển thị 1 - 38 trong số 38

Hiển thị hàng

100