Các loại tiền điện tử:  12,052Trao đổi:  411Vốn hóa thị trường:  ₫42,295,391,442,610,400Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫2,952,378,506,484,340Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.6% ETH: 18.4%Phí gas trên ETH:  47 Gwei
Các loại tiền điện tử:  12,052Trao đổi:  411Vốn hóa thị trường:  ₫42,295,391,442,610,400Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫2,952,378,506,484,340Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.6% ETH: 18.4%Phí gas trên ETH:  47 Gwei

Top các token Cuckoo Cycle hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Cuckoo Cycle. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

2105

5.30%20.85%

₫6.18B₫6,179,073,277

₫4,694,506

10,651 XWP

14,019,191 XWP

3878-price-graph

Hiển thị 1 - 1 trong số 1

Hiển thị hàng

100