Top các token Algorand Ecosystem hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Algorand Ecosystem. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

52

0.30%0.74%1.87%

₫24.45T₫24,453,717,101,414

98,379,861 KCS

kucoin-token-7d-price-graph

63

1.05%20.00%21.10%

₫19.39T₫19,386,358,876,013

153,920,626 HT

huobi-token-7d-price-graph

105

0.44%0.41%5.74%

₫9.07T₫9,065,429,323,942

78,483,829 GT

gatetoken-7d-price-graph

286

0.69%2.59%12.85%

₫2.17T₫2,168,353,775,347

₫103,179,644,302

13,251,387 VGX

278,482,214 VGX

voyager-token-7d-price-graph

293

0.08%2.16%9.14%

₫2.12T₫2,117,077,623,193

₫88,822,630,028

16,020,920 WRX

381,856,864 WRX

wazirx-7d-price-graph

400

0.50%2.40%5.18%

₫1.25T₫1,252,555,224,059

₫89,767,345,878

2,447,172 ORN

34,146,255 ORN

orion-protocol-7d-price-graph

573

0.25%2.01%2.71%

₫612.02B₫612,021,133,276

₫12,938,808,193

3,629,401 PRQ

171,675,032 PRQ

parsiq-7d-price-graph

584

0.48%1.56%13.29%

₫588.60B₫588,599,607,837

₫22,877,482,438

110,515,028 CUDOS

2,843,368,033 CUDOS

cudos-7d-price-graph

593

0.34%0.05%9.77%

₫573.85B₫573,848,349,083

₫9,837,337,156

12,147,926 CET

708,633,582 CET

coinex-token-7d-price-graph

750

4.11%66.32%177.26%

₫284.36B₫284,362,705,046

₫171,104,809,029

82,447,385 DFYN

137,021,055 DFYN

dfyn-network-7d-price-graph
Shyft NetworkSHFT$0.02
Carbon CreditCCT$0.60
OpulousOPUL$0.15
DECOINDTEP$0.07
1World1WO$0.08
Razor NetworkRAZOR$0.01
Bibox TokenBIX$0.02
PlanetWatchPLANETS$0.01
Props TokenPROPS$0.00
CurateXCUR$0.08
OKC TokenOKT$20.64
BKEX ChainBKK$0.13
YieldlyYLDY$0.00
ZONEZONE$0.01
AlgoGemsGEMS$0.14
Hotbit TokenHTB$0.02
HBTC Captain TokenHBC$3.04
Domani ProtocolDEXTF$0.01
AlgoPadALGOPAD$0.01
BitZ TokenBZ$0.16
WibsonWIB$0.00
BIKIBIKI$0.02
CoinBene Future TokenCFT$0.13
CoinPark TokenCP$0.00
StakerDAOSTKR$0.01
Defly TokenDEFLY$0.01

Hiển thị 1 - 36 trong số 36

Hiển thị hàng

100