Sắp ra mắt - Danh sách ICO sắp tới

Danh sách đợt chào bán đồng coin ban đầu sắp tới, theo thứ tự ngày.

Dự án

Giai đoạn

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Mục tiêu

SPORTZCHAINSPN
Ethereum
IDO

starts in in 9 days

27 thg 8, 202227 thg 8, 2022$75,000
KryptviewKVT
ICO

starts in in 2 months

13 thg 10, 202218 thg 10, 2022

--

KoakumaKKMA
IDO

starts in in 4 months

31 thg 12, 202231 thg 12, 2022$150,000
O-MEEOME
ICO

--

--

--

O-MEEOME
ICO

--

--

--

O-MEEOME
ICO

--

--

--

O-MEEOME
ICO

--

--

--

DexCheckDXCHECK
IDO

--

--

$100,000
LunaFiLFI
Polygon
IDO

--

--

--

CryptoCitizenCCASH
BNB Smart Chain (BEP20)
IDO

--

--

$200,000
CryptoCitizenCCASH
BNB Smart Chain (BEP20)
IDO

--

--

$300,000
CryptoCitizenCCASH
BNB Smart Chain (BEP20)
IDO

--

--

$650,000