ViteX

$1,868,759 USD
34.18948343 BTC

Thông tin về ViteX

Launched in Jul 2019, ViteX is a decentralized exchange developed by a company registered in the British Virgin Islands.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$0.6814
$497,061
26.60%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$2,074.78
$423,482
22.66%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$2,060.24
$268,063
14.34%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$0.6921
$245,456
13.13%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$0.6703
$146,676
7.85%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$0.1644
$110,685
5.92%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$0.1269
$100,660
5.39%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$0.1616
$28,147
1.51%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$0.1652
$18,426
0.99%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$0.6734
$7,445
0.40%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$0.9999
$5,183
0.28%
290
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$387.93
$4,542
0.24%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$54,048.57
$4,468
0.24%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$0.000372
$1,573
0.08%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$0.0126
$1,511
0.08%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$0.1392
$1,109
0.06%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$0.0004596
$975
0.05%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$0.005448
$617
0.03%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$0.1203
$596
0.03%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$3.28
$562
0.03%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$0.388
$559
0.03%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$1.31
$449
0.02%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$0.6705
$426
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$1.42
$340
0.02%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$300.03
$305
0.02%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$1.01
$272
0.01%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$0.008788
$219
0.01%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$0.1942
$213
0.01%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$0.9852
$207
0.01%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$0.0003282
$176
0.01%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$273.50
$144
0.01%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$0.09018
$143
0.01%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
*** $5.46
*** $117
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$0.001422
$107
0.01%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$71.71
$107
0.01%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$0.1061
$106
0.01%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
*** $0.175
*** $86
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
*** $1.50
*** $67
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
*** $0.05746
*** $61
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$5.31
$60
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$27.40
$53
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$1.64
$52
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$12.69
$51
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$3.25
$47
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
*** $36.83
*** $42
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
*** $388.84
*** $39
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
*** $0.0008295
*** $34
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
*** $1.68
*** $25
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$0.8368
$25
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$0.001888
$24
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$0.05459
$16
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$0.07222
$11
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$0.002188
$11
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$0.03951
$10
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$8.41
$8
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$1.02
$7
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$0.004376
$7
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$13.10
$5
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$0.0409
$5
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
*** $2.46
*** $2
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$0.5301
$2
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
*** $0.244
*** $0.048795
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...