×
×
Các loại tiền điện tử:  5,531Các thị trường giao dịch:  22,695Vốn Hóa Thị Trường:  $269,432,117,640Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $106,299,913,473BTC Chiếm Ưu Thế:  65.2%
Vốn Hóa Thị Trường:  $269,432,117,640Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $106,299,913,473BTC Chiếm Ưu Thế:  65.2%Các loại tiền điện tử:  5,531Các thị trường giao dịch:  22,695

ViteX

$798,906 USD
83.69792707 BTC

Thông tin về ViteX

Launched in Jul 2019, ViteX is a decentralized exchange developed by a company registered in the British Virgin Islands.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$247,552
$0.184644
30.99%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$177,336
$246.56
22.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$87,965
$9,523.83
11.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$68,120
$231.58
8.53%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$55,894
$0.178222
7.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$55,125
$0.013451
6.90%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$43,277
$0.179270
5.42%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$22,264
$0.013548
2.79%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$17,421
$0.529318
2.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$6,734
$0.022993
0.84%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$3,111
$0.000689
0.39%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$2,273
$0.054859
0.28%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$2,062
$0.085675
0.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,554
$0.013628
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,158
$0.997911
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$743
$0.524388
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$723
$0.413780
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$620
$0.002576
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$546
$0.213998
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$434
$0.018223
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$399
$0.010972
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$390
$0.004102
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$339
$0.000859
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$303
$6.33
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$275
$2.79
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$258
$63.85
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$257
$1.69
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$251
$5.38
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$238
$0.361688
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$200
$0.036645
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$175
$0.002194
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$147
$4.96
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$144
$0.021718
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$129
$0.243669
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$107
$0.002290
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$97
$0.033583
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$93
$188.32
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$53
$0.000019
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$52
$0.002144
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$45
$252.83
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$7
$0.238552
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$4
$0.000095
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...