×
×
Các loại tiền điện tử:  7,500Các thị trường giao dịch:  31,612Vốn hóa thị trường:  $397,775,223,108Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $73,852,428,434BTC Chiếm Ưu Thế:  61.0%
Vốn hóa thị trường:  $397,775,223,108Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $73,852,428,434BTC Chiếm Ưu Thế:  61.0%Các loại tiền điện tử:  7,500Các thị trường giao dịch:  31,612

ViteX

$675,522 USD
51.61646063 BTC

Thông tin về ViteX

Launched in Jul 2019, ViteX is a decentralized exchange developed by a company registered in the British Virgin Islands.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$211,064
$0.221197
31.24%
30
Spot
Percentage
Gần đây
2
$204,312
$0.229084
30.24%
27
Spot
Percentage
Gần đây
3
$187,429
$404.27
27.75%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$26,372
$1.00
3.90%
938
Spot
Percentage
Gần đây
5
$11,893
$0.017924
1.76%
29
Spot
Percentage
Gần đây
6
$7,211
$410.36
1.07%
11
Spot
Percentage
Gần đây
7
*** $2,465
*** $0.016276
0.36%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$2,453
$0.017419
0.36%
42
Spot
Percentage
Gần đây
9
$2,349
$0.003274
0.35%
1
Spot
Percentage
Gần đây
10
$2,349
$0.017425
0.35%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$1,551
$0.222516
0.23%
26
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,430
$0.001248
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,399
$13,111.50
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,362
$0.112532
0.20%
12
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,235
$0.675969
0.18%
5
Spot
Percentage
Gần đây
16
$1,207
$136.62
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$1,065
$0.133229
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$945
$0.000747
0.14%
26
Spot
Percentage
Gần đây
19
$844
$0.080641
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$835
$0.001170
0.12%
10
Spot
Percentage
Gần đây
21
*** $766
*** $11.29
0.11%
1
Spot
Percentage
Gần đây
22
*** $512
*** $4.23
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$469
$1.00
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$408
$0.001042
0.06%
0
Spot
Percentage
Gần đây
25
$402
$0.383202
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$321
$0.026724
0.05%
3
Spot
Percentage
Gần đây
27
*** $284
*** $0.011790
0.04%
1
Spot
Percentage
Gần đây
28
$269
$0.122386
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$243
$0.000016
0.04%
2
Spot
Percentage
Gần đây
30
$208
$143.32
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$206
$0.311784
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$188
$0.000563
0.03%
1
Spot
Percentage
Gần đây
33
$182
$0.005109
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$176
$0.279034
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$152
$0.005327
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$145
$0.015061
0.02%
0
Spot
Percentage
Gần đây
37
$114
$0.405315
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$99
$0.000504
0.01%
23
Spot
Percentage
Gần đây
39
$98
$28.17
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$90
$0.002266
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$64
$0.000183
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$63
$0.029426
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
*** $52
*** $0.611624
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$51
$1.02
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$49
$0.006646
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$43
$0.023037
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$34
$159.31
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
*** $32
*** $0.644523
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$8
$0.032139
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$5
$2.95
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$2
$0.000023
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$2
$0.000498
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
53
$1
$0.000393
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$1
$0.001441
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...