×
×
Các loại tiền điện tử:  5,537Các thị trường giao dịch:  22,502Vốn Hóa Thị Trường:  $269,606,883,264Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $118,267,513,133BTC Chiếm Ưu Thế:  65.0%
Vốn Hóa Thị Trường:  $269,606,883,264Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $118,267,513,133BTC Chiếm Ưu Thế:  65.0%Các loại tiền điện tử:  5,537Các thị trường giao dịch:  22,502

VINEX Network

$449,209 USD
47.18400914 BTC

Thông tin về VINEX Network

Launched in June 2018, Vinex Network Pte Ltd is a centralized exchange based in British Virgin Islands. It supports 47 crypto-to-crypto trading pairs and lending. Vinex also features staking reward, OTC, leaderboard as social trading functionality and airdrop center.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$61,716
$9,506.67
13.74%
63
Spot
Percentage
Gần đây
2
$48,349
$17.22
10.76%
41
Spot
Percentage
Gần đây
3
$36,574
$237.30
8.14%
56
Spot
Percentage
Gần đây
4
$36,322
$236.67
8.09%
0
Spot
Percentage
Gần đây
5
$31,717
$45.84
7.06%
47
Spot
Percentage
Gần đây
6
$30,581
$17.22
6.81%
55
Spot
Percentage
Gần đây
7
$29,144
$45.75
6.49%
31
Spot
Percentage
Gần đây
8
$25,052
$45.95
5.58%
43
Spot
Percentage
Gần đây
9
$24,526
$17.21
5.46%
54
Spot
Percentage
Gần đây
10
$14,411
$2.88
3.21%
0
Spot
Percentage
Gần đây
11
$13,453
$2.87
2.99%
63
Spot
Percentage
Gần đây
12
$12,473
$0.018284
2.78%
7
Spot
Percentage
Gần đây
13
$11,045
$0.203102
2.46%
38
Spot
Percentage
Gần đây
14
$10,797
$0.203121
2.40%
35
Spot
Percentage
Gần đây
15
$10,021
$0.001511
2.23%
7
Spot
Percentage
Gần đây
16
$8,145
$4.75
1.81%
35
Spot
Percentage
Gần đây
17
$7,489
$0.396217
1.67%
34
Spot
Percentage
Gần đây
18
$7,479
$0.394720
1.66%
38
Spot
Percentage
Gần đây
19
$6,831
$0.010005
1.52%
4
Spot
Percentage
Gần đây
20
$5,267
$4.75
1.17%
42
Spot
Percentage
Gần đây
21
$4,828
$0.699572
1.07%
45
Spot
Percentage
Gần đây
22
$4,800
$0.693735
1.07%
65
Spot
Percentage
Gần đây
23
$2,196
$0.128367
0.49%
1
Spot
Percentage
Gần đây
24
$1,689
$0.002072
0.38%
0
Spot
Percentage
Gần đây
25
$1,661
$0.044186
0.37%
1
Spot
Percentage
Gần đây
26
$1,451
$0.021331
0.32%
11
Spot
Percentage
Gần đây
27
$1,010
$0.061665
0.22%
0
Spot
Percentage
Gần đây
28
$156
$0.001860
0.03%
5
Spot
Percentage
Gần đây
29
$27
$0.001815
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
30
$?
$0.085705
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$?
$0.120066
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$?
$0.080560
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
33
$?
$0.020598
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
34
$?
$0.015427
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$?
$0.003379
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$?
$7.96
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$?
$0.219024
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
38
$?
$6.29
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
39
$?
$0.000762
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
40
$?
$0.049423
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$?
$0.001905
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
42
$?
$0.001905
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$?
$0.000600
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
44
$?
$200.11
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
45
$?
$0.379105
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
46
$?
$0.003080
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...