×
×
Các loại tiền điện tử:  7,795Các thị trường giao dịch:  33,526Vốn hóa thị trường:  $501,939,818,444Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $222,086,128,824BTC Chiếm Ưu Thế:  62.3%

VINEX Network

$434,633 USD
25.75572637 BTC

Thông tin về VINEX Network

Launched in June 2018, Vinex Network Pte Ltd is a centralized exchange based in British Virgin Islands. It supports 47 crypto-to-crypto trading pairs and lending. Vinex also features staking reward, OTC, leaderboard as social trading functionality and airdrop center.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$103,837
$67.93
23.89%
39
Spot
Percentage
Gần đây
2
$69,307
$27.83
15.95%
28
Spot
Percentage
Gần đây
3
$61,721
$79.00
14.20%
6
Spot
Percentage
Gần đây
4
$40,039
$67.89
9.21%
46
Spot
Percentage
Gần đây
5
$35,824
$507.76
8.24%
65
Spot
Percentage
Gần đây
6
$25,333
$3.70
5.83%
2
Spot
Percentage
Gần đây
7
$22,032
$6.07
5.07%
17
Spot
Percentage
Gần đây
8
$21,569
$27.86
4.96%
56
Spot
Percentage
Gần đây
9
$14,057
$0.945464
3.23%
21
Spot
Percentage
Gần đây
10
$13,533
$0.718889
3.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$7,538
$0.641061
1.73%
39
Spot
Percentage
Gần đây
12
$6,679
$0.009111
1.54%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$4,796
$0.095819
1.10%
3
Spot
Percentage
Gần đây
14
$3,550
$0.395174
0.82%
1
Spot
Percentage
Gần đây
15
$2,735
$567.31
0.63%
1
Spot
Percentage
Gần đây
16
$826
$0.001532
0.19%
4
Spot
Percentage
Gần đây
17
$806
$0.015167
0.19%
9
Spot
Percentage
Gần đây
18
$442
$0.012639
0.10%
15
Spot
Percentage
Gần đây
19
$23
$0.001017
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$0.813749
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$0.003370
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
22
$?
$443.45
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
*** $?
*** $9.55
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
*** $?
*** $11.12
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$19.12
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$?
$0.007253
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$?
$0.027300
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$?
$0.020346
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$?
$0.187390
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$?
$0.120143
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$?
$0.303329
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$?
$0.002569
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$?
$0.004381
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$?
$15,261.36
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$?
$0.000337
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
36
$?
$33.53
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
*** $?
*** $2.53
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$?
$2.92
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$?
$3.25
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$?
$0.000580
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$?
$0.000701
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$?
$0.067238
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$?
$0.269625
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
*** $?
*** $0.168516
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
*** $?
*** $0.240225
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$?
$0.020611
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$?
$0.002122
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$?
$0.000169
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$?
$1,998.70
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$?
$14,502.74
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$?
$1,200.58
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$?
$420.49
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$?
$17,391.84
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
*** $?
*** $9.17
0.00%
-
Spot
Percentage
582 giờ trước
55
*** $?
*** $50.06
0.00%
-
Spot
Percentage
582 giờ trước

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...