VINEX Network

$1,517,386 USD
24.97471993 BTC

Thông tin về VINEX Network

Launched in June 2018, Vinex Network Pte Ltd is a centralized exchange based in British Virgin Islands. It supports 47 crypto-to-crypto trading pairs and lending. Vinex also features staking reward, OTC, leaderboard as social trading functionality and airdrop center.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$519.42
$634,706
41.83%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$276.13
$554,539
36.55%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$3.35
$146,160
9.63%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$534.47
$114,521
7.55%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$2.71
$28,419
1.87%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$3.15
$13,901
0.92%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$0.2273
$8,798
0.58%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$0.03702
$6,952
0.46%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$22.67
$1,580
0.10%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$0.01022
$1,354
0.09%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$0.002652
$584
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$0.1817
$278
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$0.004246
$57
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
*** $229.52
*** $44
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$1.53
$2
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$0.03397
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$3.80
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$0.009087
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
*** $3,336.02
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$0.003553
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
*** $40.03
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$68.85
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
*** $0.03386
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$0.09814
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$0.09516
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$0.6733
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$0.1203
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$0.005224
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$44,676.57
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$0.0006065
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$1,615.83
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$2.56
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
*** $9.11
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
*** $4.01
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$5.31
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
*** $0.002707
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$0.0007718
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$0.1207
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$337.94
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
*** $169.23
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
*** $0.681
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
*** $0.2418
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$0.01002
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$0.00004313
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$0.0006065
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
*** $9,287.15
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
*** $14,519.97
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
*** $1,202.00
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
*** $927.84
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$420.95
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
*** $81,204.07
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...