×
×
Các loại tiền điện tử:  5,983Các thị trường giao dịch:  24,469Vốn hóa thị trường:  $346,025,748,762Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $83,429,361,449BTC Chiếm Ưu Thế:  60.7%
Vốn hóa thị trường:  $346,025,748,762Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $83,429,361,449BTC Chiếm Ưu Thế:  60.7%Các loại tiền điện tử:  5,983Các thị trường giao dịch:  24,469

VALR

$5,509,258 USD
483.88200174 BTC

Thông tin về VALR

Launched in March 2019, VALR is a centralized exchange based in South Africa. It supports 2 fiat trading pairs (BTC/ZAR and ETH/ZAR) / fiat deposits (in ZAR) / fiat withdrawals (in ZAR) / OTC trading and 50+ other crypto to crypto trading pairs.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$5,387,478
$11,967.54
97.79%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$75,269
$414.16
1.37%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$46,510
$0.329814
0.84%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$?
$0.059536
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$?
$232.28
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$?
$0.533735
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$?
$0.026455
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$?
$0.136592
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$?
$2.55
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$?
$30.93
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$?
$1.02
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$?
$89.30
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$?
$391.21
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$?
$0.382665
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$?
$3.07
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$?
$2.48
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$?
$58.62
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$0.026294
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$?
$58.68
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$2.62
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$0.287982
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$?
$0.382003
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$8.43
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$1.59
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$0.311986
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$?
$0.136638
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$?
$8.64
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$?
$0.043482
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$?
$0.021513
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$?
$1.09
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$?
$3.05
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$?
$0.106428
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$?
$1.99
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$?
$88.04
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$?
$0.059190
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$?
$1.68
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$?
$7.08
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$?
$0.251926
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$?
$0.168009
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$?
$20.74
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$?
$0.026977
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$?
$83.32
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$?
$3.02
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$?
$299.64
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$?
$0.069207
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$?
$1.68
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$?
$20.66
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$?
$16.91
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$?
$0.003073
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$?
$0.054751
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$?
$0.020573
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$?
$3.00
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$?
$0.991244
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$?
$0.019924
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$?
$19.00
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$?
$0.028630
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$?
$83.67
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$?
$0.452121
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$?
$2.47
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$?
$0.054978
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$?
$0.998180
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$?
$0.186562
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$?
$1.57
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$?
$0.661448
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$?
$0.019806
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$?
$0.063027
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$?
$0.029367
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$?
$88.94
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$?
$0.057369
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$?
$0.003301
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$?
$1.99
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$?
$0.057057
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$?
$30.90
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$?
$0.064085
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$?
$88.22
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$?
$0.312796
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$?
$7.49
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$?
$0.008651
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$?
$0.026832
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$?
$1.93
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$?
$0.016733
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$?
$234.19
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
83
$?
$0.252241
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
84
$?
$0.106894
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$?
$0.207734
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$?
$0.003159
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
87
$?
$1.28
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
$?
$0.998945
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
89
$?
$299.82
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...