×
×
Các loại tiền điện tử:  7,519Các thị trường giao dịch:  31,797Vốn hóa thị trường:  $394,389,387,546Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $94,857,710,243BTC Chiếm Ưu Thế:  61.6%
Vốn hóa thị trường:  $394,389,387,546Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $94,857,710,243BTC Chiếm Ưu Thế:  61.6%Các loại tiền điện tử:  7,519Các thị trường giao dịch:  31,797

VALR

$5,318,382 USD
405.47557604 BTC

Thông tin về VALR

Launched in March 2019, VALR is a centralized exchange based in South Africa. It supports 2 fiat trading pairs (BTC/ZAR and ETH/ZAR) / fiat deposits (in ZAR) / fiat withdrawals (in ZAR) / OTC trading and 50+ other crypto to crypto trading pairs.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$5,255,542
$13,559.47
98.82%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$55,205
$411.10
1.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$7,635
$0.261019
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$?
$258.89
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$?
$0.211146
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$?
$5.61
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$?
$0.865807
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$?
$0.040655
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$?
$260.28
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$?
$0.212236
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$?
$0.878184
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$?
$0.048787
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$?
$5.42
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$?
$0.020328
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$?
$393.67
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$?
$0.103850
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$?
$1.00
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$174.28
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$?
$0.249834
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$0.002754
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$0.026754
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$?
$0.040779
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$33.21
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$0.002623
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$2.09
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$?
$14.73
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$?
$0.082491
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$?
$11.80
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$?
$0.363080
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$?
$56.97
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$?
$134.77
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$?
$0.020295
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$?
$1.08
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$?
$0.011541
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$?
$70.02
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$?
$0.101621
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$?
$0.491581
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$?
$3.14
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$?
$0.026850
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$?
$12.54
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$?
$61.22
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$?
$3.16
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$?
$2.64
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$?
$0.103271
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$?
$0.366423
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$?
$3.12
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$?
$1.01
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$?
$0.406482
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$?
$0.002607
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$?
$1.32
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$?
$0.052843
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$?
$134.96
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$?
$3.21
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$?
$0.343079
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$?
$1.00
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$?
$0.023606
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$?
$0.089180
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$?
$0.878788
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$?
$0.249833
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$?
$2.17
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$?
$2.64
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$?
$43.93
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$?
$172.90
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$?
$0.200523
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$?
$0.023653
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$?
$44.16
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$?
$0.027011
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$?
$0.369768
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$?
$61.17
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$?
$2.11
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$?
$3.15
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$?
$69.85
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$?
$0.014424
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$?
$3.19
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$?
$57.01
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$?
$0.359443
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$?
$2.16
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$?
$0.088334
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$?
$0.081453
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$?
$0.009049
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$?
$0.102393
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$?
$0.048814
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
83
$?
$1.00
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
84
$?
$0.026512
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$?
$0.014538
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$?
$0.052449
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
87
$?
$0.096900
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...