×
×
Các loại tiền điện tử:  5,531Các thị trường giao dịch:  22,697Vốn Hóa Thị Trường:  $269,140,730,072Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $105,580,853,803BTC Chiếm Ưu Thế:  65.1%
Vốn Hóa Thị Trường:  $269,140,730,072Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $105,580,853,803BTC Chiếm Ưu Thế:  65.1%Các loại tiền điện tử:  5,531Các thị trường giao dịch:  22,697

Uniswap

$4,095,608 USD
429.39011868 BTC

Thông tin về Uniswap

Uniswap is a protocol for automated token exchange on Ethereum. It was launched on November 2, 2018. Uniswap describes itself as a simple smart contract interface for swapping ERC20 tokens. It has a formalized model for pooling liquidity reserves. It serves as an open-source frontend interface for traders and liquidity providers and is committed to providing free and decentralized asset exchange.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$1,182,790
$0.004694
28.88%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$699,041
$1.01
17.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$500,933
$1.01
12.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$368,254
$483.92
8.99%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$345,942
$0.455551
8.45%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$271,012
$0.737198
6.62%
-
Spot
Percentage
296 giờ trước
7
$117,019
$0.812534
2.86%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$90,618
$0.249538
2.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$89,101
$24.22
2.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$68,395
$0.220481
1.67%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$65,716
$9,585.67
1.60%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$65,556
$4.23
1.60%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$53,385
$2.67
1.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$50,598
$0.701755
1.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$28,658
$0.094510
0.70%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$25,397
$0.078642
0.62%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$23,081
$1.09
0.56%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$23,068
$0.324641
0.56%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$22,820
$0.050340
0.56%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$21,317
$0.019831
0.52%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$19,504
$0.025941
0.48%
-
Spot
Percentage
319 giờ trước
22
$18,157
$0.024237
0.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$17,968
$1.42
0.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$17,501
$0.604764
0.43%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$17,223
$0.063180
0.42%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$16,911
$0.999590
0.41%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$14,807
$1.89
0.36%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$14,444
$0.003368
0.35%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$14,288
$0.231210
0.35%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$13,751
$0.018500
0.34%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$13,312
$0.044585
0.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$10,052
$0.029849
0.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$9,171
$0.137062
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$8,919
$24.55
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$8,547
$0.079858
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$6,135
$238.05
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$6,128
$0.000649
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$6,075
$0.083001
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$5,461
$3.96
0.13%
-
Spot
Percentage
136 giờ trước
40
$5,309
$0.331652
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$5,071
$1.02
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$5,023
$0.199235
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$4,522
$0.062290
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$4,112
$0.003154
0.10%
-
Spot
Percentage
318 giờ trước
45
$2,958
$0.471957
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$2,690
$2.32
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$2,537
$13.11
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$2,436
$0.206185
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$2,040
$0.148418
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$1,570
$0.009339
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$1,303
$0.000580
0.03%
-
Spot
Percentage
320 giờ trước
52
$1,179
$0.043889
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$1,110
$0.021532
0.03%
-
Spot
Percentage
53 giờ trước
54
$840
$0.003211
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$838
$1,707.31
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$763
$0.002875
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$520
$1.04
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$515
$0.136145
0.01%
-
Spot
Percentage
126 giờ trước
59
$456
$57.80
0.01%
-
Spot
Percentage
6 giờ trước
60
$418
$0.014784
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$348
$0.037098
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$307
$2.17
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$282
$0.000739
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$250
$0.074767
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$159
$0.270903
0.00%
-
Spot
Percentage
172 giờ trước
66
$100
$0.527741
0.00%
-
Spot
Percentage
4 giờ trước
67
$48
$45.15
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$24
$0.030798
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...