Tokpie

Tokpie

Khối lượng giao dịch (24h)

₫82,410,461,391.30

56 BTC

Tổng tài sản

Dữ liệu dự trữ không có sẵn

Thông tin về Tokpie

Tokpie provide a Bounty Stakes Trading solution.
Đọc thêm
Tổng Cộng: --
Không có dữ liệu
Phân bổ token
Không có dữ liệu

Các thị trường giao dịch

Cặp

Tất cả

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% Depth

-2% Depth

Khối lượng

Khối lượng %

Đã được cập nhật

1

ThoreCoin

₫3,584,992.17

₫154,877,170.21₫207,814,401.60

₫26,161,460,728

31.32%

Gần đây

2

JUSD Stable Token

₫25,456.29

₫215,415,860,524.02₫8,516,930.11

₫3,623,852,399

4.34%

Gần đây

3

PAX Gold

₫60,779,982.88

₫201,581,722.11₫120,827,598.50

₫3,497,725,776

4.19%

Gần đây

4

Wrapped Bitcoin

₫1,474,898,872.46

₫2,644,798,803.74₫1,194,948,529.24

₫3,345,224,461

4.01%

Gần đây

5

NexQloud

₫636,933.12

₫317,647,507.45₫324,245,791.48

₫3,253,236,413

3.90%

Gần đây

6

Classic USDC

₫25,425.03

₫242,524,136.08₫699,838,385.82

₫3,084,696,988

3.69%

Gần đây

7

Rocket Pool

₫408,173.77

₫199,926,400.71₫154,878,861.86

₫2,734,459,264

3.27%

Gần đây

8

Wrapped Solana

₫3,537,204.27

₫37,506,083.86₫50,467,225.84

₫2,507,796,475

3.00%

Gần đây

9

BNB

₫13,625,867.46

₫375,834,713.07₫951,400,765.31

₫2,264,347,498

2.71%

Gần đây

10

Ethereum

₫79,704,063.66

₫1,820,563,841.64₫1,943,893,990.96

₫2,177,753,829

2.61%

Gần đây

11

CANNFINITY

₫249.57

₫3,743,377,983.70₫4,987,845.41

₫1,992,471,918

2.39%

Gần đây

12

Ethereum

₫79,666,623.04

₫2,398,680,932.04₫3,141,046,019.51

₫1,958,787,406

2.35%

Gần đây

13

BNB

₫13,547,246.68

₫439,458,943.10₫1,112,992,941.50

₫1,861,645,500

2.23%

Gần đây

14

Titan Hunters

₫26.11

₫22,856,896.16₫11,509,074.83

₫1,860,870,777

2.23%

Gần đây

15

Quick Transfer coin

₫4.0170

₫32,282,941.89₫42,527,180.84

₫1,239,015,897

1.48%

Gần đây

16

Tether USDt

₫25,413.28

₫1,657,769,427.51₫1,692,654,345.21

₫1,211,200,913

1.45%

Gần đây

17

Fantom

₫11,848.27

₫99,120,938.19₫81,201,805.11

₫1,093,331,152

1.31%

Gần đây

18

PancakeSwap

₫47,852.01

₫295,614,777.51₫224,811,966.83

₫1,000,470,780

1.20%

Gần đây

19

SmartCredit Token

₫11,950.47

----

₫931,798,934

1.12%

Gần đây

20

KRYZA Network

₫5.4256

₫3,507,469.59--

₫791,243,231

0.95%

Gần đây

21

Sensitrust

₫335.83

----

₫785,857,504

0.94%

Gần đây

22

Meeds

₫7,078.67

--₫9,225,306.17

₫756,966,845

0.91%

Gần đây

23

KRYZA Exchange

₫193.10

----

₫755,277,634

0.90%

Gần đây

24

Verum Coin

₫8,458,649.74

₫6,505,339.21--

₫721,620,692

0.86%

Gần đây

25

Nexum

₫1,191.89

₫8,007,472.21₫3,943,648.82

₫667,021,593

0.80%

Gần đây

26

ZeLoop Eco Reward

₫0.06507

----

₫586,443,023

0.70%

Gần đây

27

UTB.ai

₫4,406.71

----

₫577,188,480

0.69%

Gần đây

28

P2P Solutions foundation

₫4,496,770.01

₫659,807,736.13₫5,296,726.46

₫576,057,911

0.69%

Gần đây

29

1inch Network

₫10,355.23

₫370,060,297.44₫614,664,931.21

₫526,158,204

0.63%

Gần đây

30

Cardano

₫10,557.63

₫423,642,143.53₫284,356,693.08

₫525,771,838

0.63%

Gần đây

31

Koji

₫0.005592

₫51,321,285.83₫3,287,207.31

₫514,954,604

0.62%

Gần đây

32

Crypto SDG

₫18.57

--₫193,846,720.58

₫478,239,275

0.57%

Gần đây

33

Fame Reward Plus

₫52.63

----

₫471,354,334

0.56%

Gần đây

34

Uniswap

₫206,130.74

₫863,498,630.77₫886,267,461.63

₫467,965,059

0.56%

Gần đây

35

Polygon

₫12,904.70

₫21,423,908.03₫18,569,998.21

₫460,557,395

0.55%

Gần đây

36

YoCoin

₫10.46

₫6,270,156.68₫10,462,060.18

₫424,524,586

0.51%

Gần đây

37

Seed.Photo

₫28,997.01

₫18,883,056.63₫44,083,663.65

₫390,185,612

0.47%

Gần đây

38

NFTmall

₫93.37

₫8,110,765.22₫8,590,346.83

₫389,322,658

0.47%

Gần đây

39

TRON

₫3,494.63

₫147,474,389.11₫154,473,635.06

₫389,316,446

0.47%

Gần đây

40

Banque Universal

₫4,533.21

----

₫352,352,384

0.42%

Gần đây

41

NFTmall

₫91.99

₫30,918,841.04₫16,908,120.59

₫350,811,049

0.42%

Gần đây

42

Polygon

₫12,895.03

₫9,134,570.36₫18,654,671.08

₫303,125,322

0.36%

Gần đây

43

SafeBlast

₫0.00009118

----

₫294,960,977

0.35%

Gần đây

44

Gemini Dollar

₫25,399.81

₫459,635,871.46₫457,163,431.62

₫288,381,388

0.35%

Gần đây

45

Aurix

₫23,272.90

----

₫272,984,531

0.33%

Gần đây

46

LuckysLeprecoin

₫0.003304

₫19,833,527.90₫10,170,315.26

₫269,415,907

0.32%

Gần đây

47

LooksCoin

₫63.48

----

₫256,831,103

0.31%

Gần đây

48

Advertise Coin

₫17,513.79

₫67,244,108.11--

₫254,338,122

0.30%

Gần đây

49

Bitcoin Pro

₫1,087,686.76

₫3,314,281.42--

₫249,653,156

0.30%

Gần đây

50

Pax Dollar

₫25,424.26

₫320,930,182.56₫448,192,383.47

₫240,963,984

0.29%

Gần đây

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.