×
×
Các loại tiền điện tử:  7,531Các thị trường giao dịch:  31,806Vốn hóa thị trường:  $402,516,989,261Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $102,796,369,829BTC Chiếm Ưu Thế:  61.9%
Vốn hóa thị trường:  $402,516,989,261Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $102,796,369,829BTC Chiếm Ưu Thế:  61.9%Các loại tiền điện tử:  7,531Các thị trường giao dịch:  31,806

Tokenize Xchange

$11,060,968 USD
825.19233963 BTC

Thông tin về Tokenize Xchange

Launched in Feb 2018, Tokenize Xchange is a centralized exchange based in Malaysia/Singapore. It has received conditional approval from the Securities Commission Malaysia.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$1,932,000
$13,430.00
17.47%
468
Spot
Percentage
Gần đây
2
$1,682,061
$1.60
15.21%
56
Spot
Percentage
Gần đây
3
$1,623,005
$404.01
14.67%
378
Spot
Percentage
Gần đây
4
$1,120,697
$404.91
10.13%
162
Spot
Percentage
Gần đây
5
$1,104,082
$13,460.24
9.98%
172
Spot
Percentage
Gần đây
6
$925,945
$1.57
8.37%
85
Spot
Percentage
Gần đây
7
$925,489
$1.57
8.37%
72
Spot
Percentage
Gần đây
8
$892,272
$1.55
8.07%
63
Spot
Percentage
Gần đây
9
$202,000
$1.00
1.83%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$126,966
$1.00
1.15%
110
Spot
Percentage
Gần đây
11
$124,776
$0.252428
1.13%
123
Spot
Percentage
Gần đây
12
$106,000
$57.67
0.96%
165
Spot
Percentage
Gần đây
13
$96,530
$13,912.75
0.87%
65
Spot
Percentage
Gần đây
14
$85,000
$0.082200
0.77%
134
Spot
Percentage
Gần đây
15
$54,150
$12.15
0.49%
128
Spot
Percentage
Gần đây
16
$19,503
$1.01
0.18%
36
Spot
Percentage
Gần đây
17
$14,354
$13,944.07
0.13%
65
Spot
Percentage
Gần đây
18
$11,151
$264.93
0.10%
174
Spot
Percentage
Gần đây
19
$3,114
$13,895.80
0.03%
65
Spot
Percentage
Gần đây
20
$2,492
$1.00
0.02%
29
Spot
Percentage
Gần đây
21
$1,946
$1.00
0.02%
26
Spot
Percentage
Gần đây
22
$1,290
$12.12
0.01%
131
Spot
Percentage
Gần đây
23
$1,083
$0.018792
0.01%
89
Spot
Percentage
Gần đây
24
$1,019
$57.79
0.01%
162
Spot
Percentage
Gần đây
25
$715
$265.73
0.01%
174
Spot
Percentage
Gần đây
26
$596
$2.66
0.01%
169
Spot
Percentage
Gần đây
27
$594
$0.140054
0.01%
79
Spot
Percentage
Gần đây
28
$530
$57.71
0.00%
110
Spot
Percentage
Gần đây
29
$436
$265.54
0.00%
130
Spot
Percentage
Gần đây
30
$299
$12.13
0.00%
150
Spot
Percentage
Gần đây
31
$277
$2.66
0.00%
178
Spot
Percentage
Gần đây
32
$212
$404.14
0.00%
185
Spot
Percentage
Gần đây
33
$102
$0.082356
0.00%
113
Spot
Percentage
Gần đây
34
$73
$1.00
0.00%
136
Spot
Percentage
Gần đây
35
$54
$0.139083
0.00%
108
Spot
Percentage
Gần đây
36
$39
$0.082177
0.00%
136
Spot
Percentage
Gần đây
37
$28
$1.01
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
38
$26
$0.252211
0.00%
112
Spot
Percentage
Gần đây
39
$26
$0.082538
0.00%
85
Spot
Percentage
Gần đây
40
$24
$12.17
0.00%
63
Spot
Percentage
Gần đây
41
$7
$57.57
0.00%
150
Spot
Percentage
Gần đây
42
$7
$0.018799
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
43
$3
$0.251900
0.00%
181
Spot
Percentage
Gần đây
44
$2
$0.251476
0.00%
149
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...