TimeX

$1,152,155 USD
60.26708381 BTC

Thông tin về TimeX

Launched in Jul 2019, TimeX is an Australia-based hybrid exchange that is powered by plasma technology.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$980,509
$596.63
85.10%
102
Spot
Percentage
Gần đây
2
$106,375
$1.53
9.23%
19
Spot
Percentage
Gần đây
3
$26,028
$1.31
2.26%
18
Spot
Percentage
Gần đây
4
$19,534
$107.56
1.70%
57
Spot
Percentage
Gần đây
5
$16,421
$1.34
1.43%
14
Spot
Percentage
Gần đây
6
$3,291
$107.80
0.29%
44
Spot
Percentage
Gần đây
7
$?
$19,236.67
0.00%
116
Spot
Percentage
Gần đây
8
$?
$603.62
0.00%
107
Spot
Percentage
Gần đây
9
$?
$0.683783
0.00%
102
Spot
Percentage
Gần đây
10
$?
$89.26
0.00%
62
Spot
Percentage
Gần đây
11
$?
$3.56
0.00%
100
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...