×
New! See the top 50 exchanges ranked by liquidity metric
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,844Các thị trường giao dịch:  20,798Vốn Hóa Thị Trường:  $208,576,051,021Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $77,225,017,328BTC Chiếm Ưu Thế:  66.2%
Vốn Hóa Thị Trường:  $208,576,051,021Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $77,225,017,328BTC Chiếm Ưu Thế:  66.2%Các loại tiền điện tử:  4,844Các thị trường giao dịch:  20,798

Shortex

$0 USD
0 BTC

Thông tin về Shortex

Launched in Jan 2019, Shortex is a centralized exchange with a presence in Estonia, Samoa, and the US. It has plans to support EUR fiat pairs.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$1,358,077
$177.54
> 9000%
-
Spot
Percentage
32 giờ trước
2
$5,252,897
$8,149.73
> 9000%
-
Spot
Percentage
32 giờ trước
3
$1,064,377
$172.49
> 9000%
-
Spot
Percentage
32 giờ trước

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...