×
×
Các loại tiền điện tử:  5,531Các thị trường giao dịch:  22,698Vốn Hóa Thị Trường:  $269,387,954,454Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $105,641,695,368BTC Chiếm Ưu Thế:  65.1%
Vốn Hóa Thị Trường:  $269,387,954,454Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $105,641,695,368BTC Chiếm Ưu Thế:  65.1%Các loại tiền điện tử:  5,531Các thị trường giao dịch:  22,698

SatoExchange

$49,633.03 USD
5.20139364 BTC

Thông tin về SatoExchange

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$20,567
$0.001336
41.44%
7
Spot
Percentage
Gần đây
2
$17,029
$238.54
34.31%
7
Spot
Percentage
Gần đây
3
$3,670
$9,974.21
7.40%
0
Spot
Percentage
Gần đây
4
$2,330
$0.086925
4.70%
0
Spot
Percentage
Gần đây
5
$2,217
$51.46
4.47%
1
Spot
Percentage
Gần đây
6
$1,826
$0.003089
3.68%
3
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,407
$223.64
2.83%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
*** $565
*** $181.20
1.14%
0
Spot
Percentage
Gần đây
9
$199
$0.000095
0.40%
0
Spot
Percentage
Gần đây
10
*** $183
*** $0.324226
0.37%
0
Spot
Percentage
Gần đây
11
$138
$0.011259
0.28%
0
Spot
Percentage
Gần đây
12
$133
$0.002576
0.27%
4
Spot
Percentage
Gần đây
13
*** $132
*** $0.193483
0.27%
0
Spot
Percentage
Gần đây
14
$105
$58.70
0.21%
0
Spot
Percentage
Gần đây
15
*** $49
*** $3.17
0.10%
0
Spot
Percentage
Gần đây
16
$5
$0.128812
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$2
$1.40
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
18
$1
$0.025354
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
19
$1
$0.517303
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
20
$0.951973
$0.000005
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$0.951578
$0.000012
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
22
$0.451438
$0.026177
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
23
*** $0.009809
*** $0.014679
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
*** $0.002975
*** $0.296400
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$4.34e-9
$0.144700
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
26
$?
$0.003990
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
27
$?
$0.010162
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
28
$?
$0.000193
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
29
$?
$0.004580
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
30
$?
$0.000095
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$?
$0.004496
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$?
$0.000477
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
33
$?
$0.200164
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$?
$66.79
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$?
$0.207176
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
36
$?
$0.000012
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...