×
×
Các loại tiền điện tử:  7,519Các thị trường giao dịch:  31,797Vốn hóa thị trường:  $394,389,022,299Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $94,674,188,034BTC Chiếm Ưu Thế:  61.6%
Vốn hóa thị trường:  $394,389,022,299Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $94,674,188,034BTC Chiếm Ưu Thế:  61.6%Các loại tiền điện tử:  7,519Các thị trường giao dịch:  31,797

SatoExchange

$41,884.93 USD
3.19582675 BTC

Thông tin về SatoExchange

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$12,511
$0.002883
29.87%
3
Spot
Percentage
Gần đây
2
$11,089
$452.67
26.47%
10
Spot
Percentage
Gần đây
3
$6,040
$0.001048
14.42%
5
Spot
Percentage
Gần đây
4
$2,857
$66.71
6.82%
1
Spot
Percentage
Gần đây
5
$2,191
$13,997.46
5.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$2,006
$0.003029
4.79%
3
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,483
$0.000969
3.54%
1
Spot
Percentage
Gần đây
8
*** $1,093
*** $0.130009
2.61%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$1,037
$462.46
2.48%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$435
$0.708992
1.04%
0
Spot
Percentage
Gần đây
11
$356
$0.655157
0.85%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
*** $176
*** $0.457653
0.42%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$111
$1.05
0.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$74
$0.000004
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$67
$0.002490
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$61
$0.003014
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
*** $58
*** $0.197708
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
*** $56
*** $7.39
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$44
$0.001311
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
*** $40
*** $0.003717
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
*** $34
*** $72.63
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$20
$0.013490
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$8
$300.13
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
*** $7
*** $0.007089
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$7
$0.000020
0.02%
0
Spot
Percentage
Gần đây
26
$6
$7.88
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
*** $4
*** $24.29
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
*** $2
*** $0.004718
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$2
$0.003002
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$2
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
*** $2
*** $5.38
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
*** $1
*** $9.10
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
*** $1
*** $0.148394
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$1
$0.000350
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
*** $1
*** $0.512179
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$0.078447
$0.002071
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
*** $?
*** $0.001573
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
*** $?
*** $0.000655
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$?
$0.000131
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$?
$0.000008
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
*** $?
*** $0.011268
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$?
$0.003821
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$?
$0.022537
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$?
$0.035923
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$?
$0.000709
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
46
$?
$0.000886
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$?
$0.026343
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$?
$11,994.35
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$?
$0.021015
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
*** $?
*** $5.51
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$?
$0.006946
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
*** $?
*** $389.95
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
53
$?
$0.019659
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$?
$0.006403
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$?
$0.050036
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$?
$0.473098
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$?
$0.007732
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...