Vốn Hóa Thị Trường:

QuadrigaCX QuadrigaCX

$463,201 USD
123.79 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Bitcoin BTC/CAD $237,950 $4185.26 51.37% Spot Percentage Gần đây
2 Ethereum ETH/CAD $163,202 $140.27 35.23% Spot Percentage Gần đây
3 Ethereum ETH/BTC $30,481 $124.26 6.58% Spot Percentage Gần đây
4 Litecoin LTC/CAD $24,271 $37.29 5.24% Spot Percentage Gần đây
5 Bitcoin Gold BTG/CAD $4,186 $12.83 0.90% Spot Percentage Gần đây
6 Bitcoin BTC/USD $3,111 $4151.00 0.67% Spot Percentage Gần đây