×
×
Các loại tiền điện tử:  7,449Các thị trường giao dịch:  31,581Vốn hóa thị trường:  $365,781,754,001Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $71,843,046,302BTC Chiếm Ưu Thế:  59.5%
Vốn hóa thị trường:  $365,781,754,001Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $71,843,046,302BTC Chiếm Ưu Thế:  59.5%Các loại tiền điện tử:  7,449Các thị trường giao dịch:  31,581

Mooniswap

$1,331,243 USD
113.38284935 BTC

Thông tin về Mooniswap

Mooniswap describes itself as the next generation of an automated market maker with virtual balances — enabling liquidity providers to capture profits otherwise captured by arbitrageurs.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$336,791
$0.077279
25.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$143,344
$11,733.33
10.77%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$132,622
$3.79
9.96%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$114,140
$0.428360
8.57%
-
Spot
Percentage
157 giờ trước
5
$85,269
$1.00
6.41%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$70,203
$22.65
5.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$56,355
$1.03
4.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$44,956
$1.03
3.38%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$43,683
$0.267035
3.28%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$35,210
$12.88
2.64%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$33,820
$1.00
2.54%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$32,442
$3.39
2.44%
-
Spot
Percentage
157 giờ trước
13
$30,483
$1.05
2.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$29,260
$1.02
2.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$22,247
$1.25
1.67%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$22,236
$11,656.70
1.67%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$21,828
$14,530.48
1.64%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$19,502
$1.01
1.46%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$17,217
$0.984069
1.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$17,133
$1.04
1.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$16,803
$575.38
1.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$16,087
$11.00
1.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$15,883
$57.94
1.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$15,782
$0.953053
1.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$14,688
$1.04
1.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$14,430
$1.04
1.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$9,327
$1.00
0.70%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$7,935
$2.86
0.60%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$6,984
$45.14
0.52%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$6,363
$35.43
0.48%
-
Spot
Percentage
157 giờ trước
31
$5,950
$0.997490
0.45%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$5,768
$0.982696
0.43%
-
Spot
Percentage
157 giờ trước
33
$5,241
$0.423292
0.39%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$3,837
$0.325519
0.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$3,824
$0.457535
0.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$3,555
$0.004656
0.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$3,357
$1.06
0.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$2,613
$0.391830
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$2,596
$0.013593
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$2,188
$1.02
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$2,123
$1.00
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$1,982
$376.55
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$1,906
$1.00
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$1,880
$1.08
0.14%
-
Spot
Percentage
420 giờ trước
45
$1,822
$0.922194
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$1,779
$1.28
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$1,153
$0.274537
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$1,149
$1.41
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$1,010
$0.016403
0.08%
-
Spot
Percentage
157 giờ trước
50
$724
$44.72
0.05%
-
Spot
Percentage
115 giờ trước
51
$676
$0.468945
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
*** $659
*** $0.271653
0.05%
-
Spot
Percentage
47 ngày trước
53
$646
$357.39
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$598
$0.265886
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$584
$0.123370
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$565
$10.48
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$546
$0.383520
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$449
$4.71
0.03%
-
Spot
Percentage
983 giờ trước
59
*** $409
*** $0.034574
0.03%
-
Spot
Percentage
153 giờ trước
60
$393
$0.191092
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
*** $355
*** $?
0.03%
-
Spot
Percentage
157 giờ trước
62
$336
$0.000304
0.03%
-
Spot
Percentage
83 giờ trước
63
$335
$0.123597
0.03%
-
Spot
Percentage
716 giờ trước
64
$323
$0.886867
0.02%
-
Spot
Percentage
157 giờ trước
65
$268
$0.716317
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$236
$1.11
0.02%
-
Spot
Percentage
43 ngày trước
67
$235
$37.11
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$234
$282.44
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$214
$0.000179
0.02%
-
Spot
Percentage
12 giờ trước
70
$205
$1.01
0.02%
-
Spot
Percentage
167 giờ trước
71
*** $197
*** $0.281536
0.01%
-
Spot
Percentage
153 giờ trước
72
$193
$0.013262
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$187
$0.205567
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$162
$0.712522
0.01%
-
Spot
Percentage
157 giờ trước
75
$148
$0.099404
0.01%
-
Spot
Percentage
502 giờ trước
76
$141
$36.16
0.01%
-
Spot
Percentage
42 ngày trước
77
$135
$0.028755
0.01%
-
Spot
Percentage
13 giờ trước
78
$108
$0.000079
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$99
$0.056931
0.01%
-
Spot
Percentage
95 giờ trước
80
$99
$1.01
0.01%
-
Spot
Percentage
157 giờ trước
81
$92
$1,069.54
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$87
$0.011128
0.01%
-
Spot
Percentage
183 giờ trước
83
$71
$0.601466
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
84
$70
$8.04
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$63
$0.639347
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$58
$0.611255
0.00%
-
Spot
Percentage
44 giờ trước
87
$52
$0.008517
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
$52
$11,650.33
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
89
*** $38
*** $0.025567
0.00%
-
Spot
Percentage
44 ngày trước
90
$37
$8.14
0.00%
-
Spot
Percentage
31 giờ trước
91
$34
$0.068133
0.00%
-
Spot
Percentage
406 giờ trước
92
$32
$110.28
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
93
$24
$0.262864
0.00%
-
Spot
Percentage
21 giờ trước
94
$19
$0.230946
0.00%
-
Spot
Percentage
2 giờ trước
95
$18
$0.159869
0.00%
-
Spot
Percentage
366 giờ trước
96
$15
$0.577357
0.00%
-
Spot
Percentage
163 giờ trước
97
$14
$0.012703
0.00%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
98
$13
$465.78
0.00%
-
Spot
Percentage
332 giờ trước
99
*** $13
*** $0.676950
0.00%
-
Spot
Percentage
157 giờ trước
100
$12
$0.120950
0.00%
-
Spot
Percentage
13 giờ trước
101
$11
$1.28
0.00%
-
Spot
Percentage
83 giờ trước
102
$11
$0.064361
0.00%
-
Spot
Percentage
171 giờ trước
103
$9
$6.38
0.00%
-
Spot
Percentage
260 giờ trước
104
$7
$15.66
0.00%
-
Spot
Percentage
93 giờ trước
105
$7
$0.066851
0.00%
-
Spot
Percentage
190 giờ trước
106
$5
$0.754272
0.00%
-
Spot
Percentage
274 giờ trước
107
$4
$6.95
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
108
$4
$3.23
0.00%
-
Spot
Percentage
16 giờ trước
109
$1
$1.23
0.00%
-
Spot
Percentage
33 giờ trước
110
$1
$1.03
0.00%
-
Spot
Percentage
449 giờ trước
111
$0.911524
$0.330481
0.00%
-
Spot
Percentage
245 giờ trước
112
$0.379802
$396.51
0.00%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
113
$0.003770
$1.00
0.00%
-
Spot
Percentage
3 giờ trước
114
*** $?
*** $2.06
0.00%
-
Spot
Percentage
433 giờ trước

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...