Mooniswap

Mooniswap

Khối lượng(24 giờ)

$138,450.46

4 BTC

Thông tin về Mooniswap

Mooniswap describes itself as the next generation of an automated market maker with virtual balances — enabling liquidity providers to capture profits otherwise captured by arbitrageurs.

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Serum

$3.98

--

$110,837

0.00%

0

Gần đây

2

Sora

$312.76

--

$7,114

0.00%

0

Gần đây

3

HEX

$0.08571

--

$4,543

0.00%

0

Gần đây

4

Neutrino Token

$26.02

--

$3,793

0.00%

0

299 giờ trước

5

Gnosis

$186.08

--

$2,652

0.00%

0

79 ngày trước

6

Dai

$1.03

--

$2,383

0.00%

0

Gần đây

7

Tether

$1.02

--

$2,014

0.00%

0

Gần đây

8

Ampleforth

$0.9369

--

$1,571

0.00%

0

Gần đây

9

Chi Gastoken

$0.6161

--

$1,320

0.00%

0

Gần đây

10

AdEx Network

$0.7256

--

$1,173

0.00%

0

Gần đây

11

DeltaHub Community

$0.8065

--

$1,169

0.00%

0

Gần đây

12

USD Coin

$1.04

--

$1,006

0.00%

0

Gần đây

13

sETH

$2,800.85

--

$744.76

0.00%

0

115 ngày trước

14

Autonio

$0.09417

--

$521.35

0.00%

0

Gần đây

15

Vid

$0.101

--

$516.76

0.00%

0

129 ngày trước

16

REVV

$0.09219

--

$489.81

0.00%

0

Gần đây

17

Kyber Network Crystal Legacy

$1.83

--

$416.64

0.00%

0

Gần đây

18

TOZEX

$0.3024

--

$396.91

0.00%

0

Gần đây

19

Sora Validator Token

$2.46

--

$280.09

0.00%

0

Gần đây

20

Ampleforth

$0.934

--

$270.47

0.00%

0

Gần đây

21

Akropolis

$0.02186

--

$256.52

0.00%

0

19 giờ trước

22

LP-yCurve

$1.04

--

$227.87

0.00%

0

578 giờ trước

23

0xMonero

$0.1318

--

$214.15

0.00%

0

Gần đây

24

Ren

$0.4557

--

$211.71

0.00%

0

16 giờ trước

25

Tether

$1.03

--

$202.73

0.00%

0

Gần đây

26

hybrix

$2.48

--

$190.79

0.00%

0

Gần đây

27

xDai

$9.33

--

$174.97

0.00%

0

Gần đây

28

Robonomics.network

$17.93

--

$165.92

0.00%

0

Gần đây

29

Frontier

$0.8227

--

$164.55

0.00%

0

17 giờ trước

30

DIA

$1.63

--

$152.43

0.00%

0

14 giờ trước

31

Ampleforth

$0.8298

--

$148.17

0.00%

0

170 giờ trước

32

Curve DAO Token

$2.35

--

$146.07

0.00%

0

187 giờ trước

33

Curve DAO Token

$2.27

--

$125.03

0.00%

0

1 giờ trước

34

Chrono.tech

$41.29

--

$125.22

0.00%

0

31 giờ trước

35

SushiSwap

$8.67

--

$123.23

0.00%

0

Gần đây

36

Growth DeFi

$9.97

--

$115.75

0.00%

0

9 giờ trước

37

Wrapped NXM

$67.89

--

$114.36

0.00%

0

22 giờ trước

38

Ampleforth

$0.8564

--

$114.59

0.00%

0

Gần đây

39

Ampleforth

$0.8913

--

$111.98

0.00%

0

57 giờ trước

40

LP-yCurve

$1.09

--

$111.01

0.00%

0

55 giờ trước

41

MegaCryptoPolis

$11.49

--

$103.45

0.00%

0

6 giờ trước

42

DexKit

$2.86

--

$100.77

0.00%

0

Gần đây

43

Spaceswap SHAKE

$1,539.21

--

$100.51

0.00%

0

974 giờ trước

44

YAMv2

$5.98

--

$96.72

0.00%

0

16 giờ trước

45

Uniswap

$22.45

--

$89.71

0.00%

0

Gần đây

46

renBTC

$32,724.00

--

$75.68

0.00%

0

544 giờ trước

47

Wrapped Bitcoin

$38,209.03

--

$74.74

0.00%

0

22 giờ trước

48

Rarible

$8.51

--

$65.35

0.00%

0

107 giờ trước

49

mStable Governance Token: Meta (MTA)

$1.03

--

$61.84

0.00%

0

319 giờ trước

50

Synthetix

$11.46

--

$61.77

0.00%

0

120 giờ trước

51

yearn.finance

$43,671.89

--

$61.89

0.00%

0

169 giờ trước

52

Swerve

$0.9374

--

$49.93

0.00%

0

2 giờ trước

53

1inch

$3.19

--

$49.59

0.00%

0

91 giờ trước

54

LP-yCurve

$1.07

--

$42.29

0.00%

0

116 giờ trước

55

sUSD

$1.04

--

$38.71

0.00%

0

12 giờ trước

56

Maker

$3,723.94

--

$30.96

0.00%

0

136 giờ trước

57

DODO

$3.04

--

$25.13

0.00%

0

42 ngày trước

58

Chainlink

$25.16

--

$24.35

0.00%

0

8 giờ trước

59

USD Coin

$1.00

--

$23.77

0.00%

0

Gần đây

60

USD Coin

$0.7558

--

$22.57

0.00%

0

56 giờ trước

61

STATERA

$0.05405

--

$18.70

0.00%

0

162 giờ trước

62

Abyss

$0.07566

--

$15.23

0.00%

0

61 giờ trước

63

USD Coin

$0.9671

--

$13.63

0.00%

0

Gần đây

64

USD Coin

$0.9148

--

$12.19

0.00%

0

220 giờ trước

65

USD Coin

$2.00

--

$12.04

0.00%

0

Gần đây

66

Tether

$0.4701

--

$7.82

0.00%

0

111 giờ trước

67

Tether

$1.01

--

$2.65

0.00%

0

201 giờ trước

68

Tether

$1.01

--

$0.66

0.00%

0

201 giờ trước