LongBit

$303,770,636 USD
15,706 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$224,223,421
$19,422.32
73.81%
394
Spot
Percentage
Gần đây
2
$24,545,836
$172.39
8.08%
220
Spot
Percentage
Gần đây
3
$16,605,281
$171.89
5.47%
107
Spot
Percentage
Gần đây
4
$10,821,913
$85.18
3.56%
180
Spot
Percentage
Gần đây
5
$6,005,001
$6.93
1.98%
113
Spot
Percentage
Gần đây
6
$4,122,191
$14.70
1.36%
117
Spot
Percentage
Gần đây
7
$3,753,209
$0.046692
1.24%
57
Spot
Percentage
Gần đây
8
$2,457,891
$107.78
0.81%
211
Spot
Percentage
Gần đây
9
$2,114,965
$107.27
0.70%
86
Spot
Percentage
Gần đây
10
$1,963,182
$85.41
0.65%
71
Spot
Percentage
Gần đây
11
$1,503,653
$0.161240
0.49%
328
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,046,317
$0.012632
0.34%
58
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,025,672
$0.046526
0.34%
39
Spot
Percentage
Gần đây
14
$489,275
$3.82
0.16%
132
Spot
Percentage
Gần đây
15
$345,378
$85.14
0.11%
90
Spot
Percentage
Gần đây
16
$331,894
$3.40
0.11%
142
Spot
Percentage
Gần đây
17
$249,075
$0.160874
0.08%
95
Spot
Percentage
Gần đây
18
$233,016
$0.127111
0.08%
78
Spot
Percentage
Gần đây
19
$223,728
$6.92
0.07%
53
Spot
Percentage
Gần đây
20
$221,950
$0.023240
0.07%
19
Spot
Percentage
Gần đây
21
$215,976
$0.350706
0.07%
124
Spot
Percentage
Gần đây
22
$199,203
$14.71
0.07%
62
Spot
Percentage
Gần đây
23
$162,410
$0.160946
0.05%
79
Spot
Percentage
Gần đây
24
$138,202
$0.012614
0.05%
27
Spot
Percentage
Gần đây
25
$128,423
$0.010229
0.04%
88
Spot
Percentage
Gần đây
26
$103,057
$0.003426
0.03%
68
Spot
Percentage
Gần đây
27
$77,845
$3.40
0.03%
74
Spot
Percentage
Gần đây
28
$70,287
$0.012673
0.02%
44
Spot
Percentage
Gần đây
29
$69,046
$3.82
0.02%
76
Spot
Percentage
Gần đây
30
$68,471
$0.350687
0.02%
100
Spot
Percentage
Gần đây
31
$67,546
$0.009791
0.02%
83
Spot
Percentage
Gần đây
32
$50,248
$3.81
0.02%
69
Spot
Percentage
Gần đây
33
$47,132
$0.003429
0.02%
54
Spot
Percentage
Gần đây
34
$27,563
$0.004710
0.01%
20
Spot
Percentage
Gần đây
35
$26,232
$0.010197
0.01%
54
Spot
Percentage
Gần đây
36
$22,706
$0.004663
0.01%
19
Spot
Percentage
Gần đây
37
$15,016
$1.88
0.00%
36
Spot
Percentage
Gần đây
38
$?
$0.990864
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
39
$?
$2.95
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
40
$?
$2.66
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...