×
×
Các loại tiền điện tử:  7,545Các thị trường giao dịch:  31,630Vốn hóa thị trường:  $389,787,182,306Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $96,281,820,662BTC Chiếm Ưu Thế:  62.3%
Vốn hóa thị trường:  $389,787,182,306Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $96,281,820,662BTC Chiếm Ưu Thế:  62.3%Các loại tiền điện tử:  7,545Các thị trường giao dịch:  31,630

Gnosis Protocol

$91,005.28 USD
6.93838235 BTC

Thông tin về Gnosis Protocol

Gnosis Protocol is a permissionless DEX that aims to enable ring trades to maximize liquidity.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$78,311
$0.995170
86.05%
-
Spot
Percentage
51 ngày trước
2
$36,216
$1.00
39.80%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$24,673
$410.76
27.11%
-
Spot
Percentage
59 ngày trước
4
$24,503
$418.62
26.92%
-
Spot
Percentage
59 ngày trước
5
$24,054
$385.46
26.43%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$15,222
$0.995080
16.73%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$12,471
$382.36
13.70%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$9,498
$0.996112
10.44%
-
Spot
Percentage
48 ngày trước
9
$6,828
$1.01
7.50%
-
Spot
Percentage
52 ngày trước
10
$4,485
$0.996604
4.93%
-
Spot
Percentage
138 giờ trước
11
$4,461
$1.00
4.90%
-
Spot
Percentage
138 giờ trước
12
$3,247
$0.997081
3.57%
-
Spot
Percentage
139 giờ trước
13
$3,040
$1.01
3.34%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$3,003
$1.01
3.30%
-
Spot
Percentage
160 giờ trước
15
$2,490
$0.999116
2.74%
-
Spot
Percentage
103 giờ trước
16
$2,458
$0.630233
2.70%
-
Spot
Percentage
185 giờ trước
17
*** $2,340
*** $1.00
2.57%
-
Spot
Percentage
985 giờ trước
18
$0.100661
$1.01
0.00%
-
Spot
Percentage
884 giờ trước
19
$0.100111
$1.00
0.00%
-
Spot
Percentage
884 giờ trước
20
$0.000101
$37.66
0.00%
-
Spot
Percentage
884 giờ trước
21
*** $?
*** $0.408675
0.00%
-
Spot
Percentage
885 giờ trước

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...