×
×
Các loại tiền điện tử:  7,458Các thị trường giao dịch:  31,675Vốn hóa thị trường:  $366,235,828,584Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $80,993,944,627BTC Chiếm Ưu Thế:  60.5%
Vốn hóa thị trường:  $366,235,828,584Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $80,993,944,627BTC Chiếm Ưu Thế:  60.5%Các loại tiền điện tử:  7,458Các thị trường giao dịch:  31,675

Giottus

$469,937 USD
39.29499565 BTC

Thông tin về Giottus

Launched on 14/04/2018, Giottus is a centralized exchange based in India. It supports 20+ INR fiat pairs. It offers both P2P and Spot markets. It offers free instant deposits and withdrawals for INR.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$139,935
$0.026955
29.78%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$114,276
$1.03
24.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$100,026
$12,255.03
21.28%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$34,613
$0.003608
7.37%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$25,527
$384.59
5.43%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$13,005
$1.04
2.77%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$10,934
$1.04
2.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$7,940
$49.69
1.69%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$6,806
$1.04
1.45%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$6,667
$0.255914
1.42%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$2,739
$0.016404
0.58%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$2,209
$0.051730
0.47%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$2,103
$0.134457
0.45%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,120
$0.136123
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$729
$3.06
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$317
$10.01
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$292
$13,885.44
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$285
$0.228641
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$208
$1.29
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$140
$0.089659
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$125
$2.80
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$116
$104.84
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$47
$1.05
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$29
$1.43
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$27
$0.400241
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$27
$0.285713
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$22
$4.07
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$17
$0.544409
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$14
$4.29
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
*** $10
*** $4.90
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$6
$0.898500
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$2
$239.61
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$?
$466.29
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$?
$0.016026
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$?
$0.020021
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
*** $?
*** $0.243494
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
*** $?
*** $0.140284
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
*** $?
*** $7,608.33
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$?
$12,660.24
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
*** $?
*** $52.41
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$?
$6.56
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$?
$0.070075
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$?
$480.51
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
*** $?
*** $2,391,892
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
*** $?
*** $0.000120
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$?
$0.035041
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
*** $?
*** $0.008730
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
*** $?
*** $0.000239
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$?
$0.030032
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$?
$5.35
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...