Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Đóng

Gatehub Gatehub

$202,210 USD
25.98 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 XRP XRP/BTC $97,391 $0.382852 48.16% Spot Percentage Gần đây
2 XRP XRP/USD $47,614 $0.386610 23.55% Spot Percentage Gần đây
3 XRP XRP/EUR $44,182 $0.386146 21.85% Spot Percentage Gần đây
4 XRP XRP/ETH $12,469 $0.377747 6.17% Spot Percentage Gần đây
5 Bitcoin BTC/USD $553 $2.4e-09 0.27% Spot Percentage Gần đây

Unverified Markets

# Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Đã được cập nhật
1 BTC/EUR 2.20523208533e-09 413033476.641 Gần đây
2 ETH/BTC 6.56563214183e-11 413033476.641 Gần đây
3 ETH/EUR 4.16506211931e-05 409862.765212 Gần đây
4 ETH/USD 1.39929658453e-06 409862.765212 Gần đây
5 EUR/USD 146.130960439 8.35748730848 Gần đây

Markets that may be available for trading on the exchange but have not been verified by CoinMarketCap yet. Use the request form to help verify new markets: https://coinmarketcap.com/request