Felixo

$42,408,667 USD
774.80759051 BTC

Thông tin về Felixo

Launched in Oct 2018, Felixo is a centralized exchange based in Turkey. It supports TRY fiat pairs.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$1.03
$23,576,386
55.59%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$55,370.09
$6,694,303
15.79%
254
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$2,103.07
$2,643,416
6.23%
653
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$54,466.10
$2,576,241
6.07%
246
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$2,112.61
$2,384,763
5.62%
115
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$54,409.38
$951,208
2.24%
333
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$2,104.63
$966,181
2.28%
641
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$275.59
$596,789
1.41%
182
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$0.2669
$559,233
1.32%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$865.98
$309,288
0.73%
256
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$211.71
$286,644
0.68%
138
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$0.2005
$232,586
0.55%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$253.49
$145,301
0.34%
300
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$0.1329
$118,165
0.28%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$309.25
$96,490
0.23%
320
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$0.2747
$74,772
0.18%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$0.4933
$62,662
0.15%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$259.56
$60,933
0.14%
59
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$24.56
$51,215
0.12%
56
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$0.4991
$45,853
0.11%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$1.29
$37,571
0.09%
139
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$0.1307
$35,908
0.08%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$1.32
$9,495
0.02%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$0.6275
$9,441
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
116 ngày trước
25
$0.2044
$4,661
0.01%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$0.001641
$2,119
0.00%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$0.4075
$2,059
0.00%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$1.31
$687
0.00%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$0.003592
$150
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$0.6181
$108
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$0.5547
$51
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$0.002735
$32
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$26.88
$22
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$0.01531
$15
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$0.001109
$4
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...