Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Đóng

Cryptonex Cryptonex

$895,923,652 USD
96,711 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Ethereum ETH/BTC $327,556,136 $272.65 36.56% Spot Percentage Gần đây
2 Bitcoin BTC/USD $272,481,567 $9254.12 30.41% Spot Percentage Gần đây
3 Bitcoin BTC/EUR $119,362,806 $9255.61 13.32% Spot Percentage Gần đây
4 Ethereum ETH/USD $60,334,728 $271.97 6.73% Spot Percentage Gần đây
5 Ethereum ETH/EUR $32,976,518 $272.04 3.68% Spot Percentage Gần đây
6 Bitcoin BTC/RUB $19,954,799 $9261.19 2.23% Spot Percentage Gần đây
7 Bitcoin BTC/GBP $19,246,083 $9254.41 2.15% Spot Percentage Gần đây
8 Bitcoin BTC/BRL $15,087,970 $9270.30 1.68% Spot Percentage Gần đây
9 Ethereum ETH/RUB $6,236,704 $271.92 0.70% Spot Percentage Gần đây
10 Ethereum ETH/GBP $5,012,368 $272.30 0.56% Spot Percentage Gần đây
11 Ethereum ETH/BRL $4,006,757 $272.22 0.45% Spot Percentage Gần đây
12 Cryptonex CNX/BTC $3,550,896 $1.48 0.40% Spot Percentage Gần đây
13 Cryptonex CNX/ETH $2,939,424 $1.49 0.33% Spot Percentage Gần đây
14 Cryptonex CNX/USD $2,494,106 $1.46 0.28% Spot Percentage Gần đây
15 Cryptonex CNX/EUR $2,060,100 $1.48 0.23% Spot Percentage Gần đây
16 Cryptonex CNX/RUB $1,066,684 $1.47 0.12% Spot Percentage Gần đây
17 Cryptonex CNX/GBP $939,269 $1.48 0.10% Spot Percentage Gần đây
18 Cryptonex CNX/BRL $616,737 $1.49 0.07% Spot Percentage Gần đây

Markets that may be available for trading on the exchange but have not been verified by CoinMarketCap yet. Use the request form to help verify new markets: https://coinmarketcap.com/request