Vốn Hóa Thị Trường:

Cryptonex Cryptonex

$334,498,954 USD
88,166 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Bitcoin BTC/USD $80,072,838 $3891.30 23.94% Spot Percentage Gần đây
2 Bitcoin BTC/EUR $65,840,501 $3840.66 19.68% Spot Percentage Gần đây
3 Ethereum ETH/USD $27,551,352 $147.51 8.24% Spot Percentage Gần đây
4 Ethereum ETH/EUR $20,653,364 $146.93 6.17% Spot Percentage Gần đây
5 Bitcoin BTC/CNY $12,437,224 $3856.89 3.72% Spot Percentage Gần đây
6 Bitcoin BTC/RUB $11,413,282 $3871.91 3.41% Spot Percentage Gần đây
7 Bitcoin BTC/KRW $10,481,463 $3848.53 3.13% Spot Percentage Gần đây
8 Bitcoin BTC/INR $10,353,491 $3833.28 3.10% Spot Percentage Gần đây
9 Bitcoin BTC/JPY $9,603,823 $3812.77 2.87% Spot Percentage Gần đây
10 Bitcoin BTC/GBP $8,889,679 $3876.70 2.66% Spot Percentage Gần đây
11 Bitcoin BTC/AED $7,563,121 $3799.98 2.26% Spot Percentage Gần đây
12 Bitcoin BTC/TRY $7,264,766 $3861.04 2.17% Spot Percentage Gần đây
13 Bitcoin BTC/BRL $5,892,254 $3886.15 1.76% Spot Percentage Gần đây
14 Bitcoin BTC/VND $5,244,152 $3850.28 1.57% Spot Percentage Gần đây
15 Bitcoin BTC/UAH $5,237,395 $3819.84 1.57% Spot Percentage Gần đây
16 Ethereum ETH/CNY $4,210,812 $145.08 1.26% Spot Percentage Gần đây
17 Bitcoin BTC/PLN $4,025,104 $3870.73 1.20% Spot Percentage Gần đây
18 Ethereum ETH/KRW $3,644,628 $148.21 1.09% Spot Percentage Gần đây
19 Bitcoin BTC/MYR $3,309,674 $3919.86 0.99% Spot Percentage Gần đây
20 Bitcoin BTC/COP $2,957,347 $3903.30 0.88% Spot Percentage Gần đây
21 Ethereum ETH/JPY $2,439,458 $146.75 0.73% Spot Percentage Gần đây
22 Ethereum ETH/INR $2,322,816 $145.15 0.69% Spot Percentage Gần đây
23 Ethereum ETH/TRY $1,901,862 $144.55 0.57% Spot Percentage Gần đây
24 Bitcoin BTC/KZT $1,795,745 $3802.12 0.54% Spot Percentage Gần đây
25 Ethereum ETH/AED $1,637,428 $146.10 0.49% Spot Percentage Gần đây
26 Ethereum ETH/RUB $1,576,220 $145.56 0.47% Spot Percentage Gần đây
27 Ethereum ETH/BRL $1,378,841 $145.70 0.41% Spot Percentage Gần đây
28 Cryptonex CNX/BTC $1,244,827 $1.07 0.37% Spot Percentage Gần đây
29 Bitcoin BTC/BYN $1,223,470 $3824.53 0.37% Spot Percentage Gần đây
30 Ethereum ETH/UAH $1,102,114 $144.80 0.33% Spot Percentage Gần đây
31 Bitcoin BTC/GEL $1,085,952 $3802.56 0.32% Spot Percentage Gần đây
32 Ethereum ETH/VND $1,007,711 $146.93 0.30% Spot Percentage Gần đây
33 Cryptonex CNX/ETH $992,882 $1.06 0.30% Spot Percentage Gần đây
34 Cryptonex CNX/USD $973,177 $1.11 0.29% Spot Percentage Gần đây
35 Ethereum ETH/KZT $924,853 $145.09 0.28% Spot Percentage Gần đây
36 Ethereum ETH/MYR $878,681 $144.97 0.26% Spot Percentage Gần đây
37 Ethereum ETH/GBP $840,222 $146.40 0.25% Spot Percentage Gần đây
38 Ethereum ETH/PLN $782,728 $145.54 0.23% Spot Percentage Gần đây
39 Cryptonex CNX/EUR $773,083 $1.08 0.23% Spot Percentage Gần đây
40 Ethereum ETH/COP $569,697 $145.76 0.17% Spot Percentage Gần đây
41 Cryptonex CNX/RUB $427,158 $1.06 0.13% Spot Percentage Gần đây
42 Ethereum ETH/BYN $408,409 $145.99 0.12% Spot Percentage Gần đây
43 Ethereum ETH/GEL $344,788 $147.76 0.10% Spot Percentage Gần đây
44 Cryptonex CNX/GBP $335,029 $1.09 0.10% Spot Percentage Gần đây
45 Cryptonex CNX/BRL $235,171 $1.12 0.07% Spot Percentage Gần đây
46 Cryptonex CNX/CNY $128,783 $1.11 0.04% Spot Percentage Gần đây
47 Cryptonex CNX/INR $78,251 $1.07 0.02% Spot Percentage Gần đây
48 Cryptonex CNX/KRW $51,753 $1.07 0.02% Spot Percentage Gần đây
49 Cryptonex CNX/TRY $51,524 $1.07 0.02% Spot Percentage Gần đây
50 Cryptonex CNX/JPY $50,124 $1.11 0.01% Spot Percentage Gần đây
51 Cryptonex CNX/MYR $47,745 $1.08 0.01% Spot Percentage Gần đây
52 Cryptonex CNX/COP $38,886 $1.06 0.01% Spot Percentage Gần đây
53 Cryptonex CNX/PLN $35,733 $1.11 0.01% Spot Percentage Gần đây
54 Cryptonex CNX/AED $34,250 $1.06 0.01% Spot Percentage Gần đây
55 Cryptonex CNX/VND $31,892 $1.10 0.01% Spot Percentage Gần đây
56 Cryptonex CNX/KZT $29,411 $1.11 0.01% Spot Percentage Gần đây
57 Cryptonex CNX/UAH $28,599 $1.09 0.01% Spot Percentage Gần đây
58 Cryptonex CNX/BYN $25,241 $1.11 0.01% Spot Percentage Gần đây
59 Cryptonex CNX/GEL $18,164 $1.06 0.01% Spot Percentage Gần đây