Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Close

Cryptonex Cryptonex

$9,602,106 USD
1,816 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Cryptonex CNX/BTC $2,084,738 $1.44 21.71% Spot Percentage Gần đây
2 Cryptonex CNX/ETH $1,937,094 $1.45 20.17% Spot Percentage Gần đây
3 Cryptonex CNX/USD $1,663,397 $1.41 17.32% Spot Percentage Gần đây
4 Cryptonex CNX/EUR $1,469,115 $1.43 15.30% Spot Percentage Gần đây
5 Cryptonex CNX/RUB $1,018,780 $1.43 10.61% Spot Percentage Gần đây
6 Cryptonex CNX/GBP $803,878 $1.46 8.37% Spot Percentage Gần đây
7 Cryptonex CNX/BRL $625,105 $1.44 6.51% Spot Percentage Gần đây