×
×
Các loại tiền điện tử:  7,531Các thị trường giao dịch:  31,806Vốn hóa thị trường:  $405,097,891,381Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $99,661,344,592BTC Chiếm Ưu Thế:  62.1%
Vốn hóa thị trường:  $405,097,891,381Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $99,661,344,592BTC Chiếm Ưu Thế:  62.1%Các loại tiền điện tử:  7,531Các thị trường giao dịch:  31,806

Compound

$28,466,760 USD
2,092 BTC

Thông tin về Compound

Compound is a decentralized DeFi protocol for interest rate markets. When users supply ETH to earn interest, they "exchange" it for cETH, which they can exchange back for ETH at any time. This is the case for every token Compound supports. Compound does not touch fiat, derivatives, futures, options, etc. Users can simply supply assets; and borrow assets. This generates interest payments from borrowers to suppliers.

The protocol is free to use and openly accessible.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$23,666,025
$0.020975
83.14%
-
Spot
No Fees
Gần đây
2
$3,848,198
$0.021212
13.52%
-
Spot
No Fees
Gần đây
3
$639,223
$8.32
2.25%
-
Spot
No Fees
108 giờ trước
4
$614,502
$0.020326
2.16%
-
Spot
No Fees
Gần đây
5
$309,705
$0.007385
1.09%
-
Spot
No Fees
Gần đây
6
$23,266
$273.45
0.08%
-
Spot
No Fees
Gần đây
7
$1,939
$0.004363
0.01%
-
Spot
No Fees
Gần đây
8
*** $1,118
*** $?
0.00%
-
Spot
No Fees
Gần đây
9
$1,097
$0.256714
0.00%
-
Spot
No Fees
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...