Compound

$153,783,629 USD
2,424 BTC

Thông tin về Compound

Compound is a decentralized DeFi protocol for interest rate markets. When users supply ETH to earn interest, they "exchange" it for cETH, which they can exchange back for ETH at any time. This is the case for every token Compound supports. Compound does not touch fiat, derivatives, futures, options, etc. Users can simply supply assets; and borrow assets. This generates interest payments from borrowers to suppliers.

The protocol is free to use and openly accessible.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$0.02191
$77,276,075
50.25%
-
Giao ngay
No Fees
Gần đây
2
$0.02136
$63,605,142
41.36%
-
Giao ngay
No Fees
Gần đây
3
$0.02107
$11,333,308
7.37%
-
Giao ngay
No Fees
Gần đây
4
$0.04442
$819,054
0.53%
-
Giao ngay
No Fees
Gần đây
5
$8.32
$639,223
0.42%
-
Giao ngay
No Fees
174 ngày trước
6
$0.03183
$622,652
0.40%
-
Giao ngay
No Fees
Gần đây
7
$1,283.67
$122,401
0.08%
-
Giao ngay
No Fees
Gần đây
8
$1.01
$1,531
0.00%
-
Giao ngay
No Fees
Gần đây
9
*** $0
*** $198
0.00%
-
Giao ngay
No Fees
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...