Coinzo

Coinzo

Khối lượng(24 giờ)

$24,409,711.16

678 BTC

Thông tin về Coinzo

Launched in Nov 2018, Coinzo is fiat-crypto currency exchange. Only Turkish Liras can be deposit/withdraw to official bank accounts as a fiat currency.

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Ethereum

$2,375.28

$2,035,650.40$1,248,077.26

$13,157,223

53.90%

365

Gần đây

2

Bitcoin

$36,175.06

$994,654.64$2,731,689.50

$7,055,584

28.90%

342

Gần đây

3

Coinzo Token

$0.1126

$28,165.21$32,015.30

$1,279,740

5.24%

250

Gần đây

4

XRP

$0.8377

$141,960.54$25,226.36

$763,176

3.13%

245

Gần đây

5

Neo

$45.69

$44,415.34$27,909.34

$680,319

2.79%

112

Gần đây

6

Chainlink

$21.08

$125,791.48$49,342.68

$463,629

1.90%

223

Gần đây

7

EOS

$4.77

$50,973.18$38,653.38

$408,067

1.67%

206

Gần đây

8

Holo

$0.007495

$30,987.41$153,820.87

$261,307

1.07%

201

Gần đây

9

SHIBA INU

$0.000006215

$6,544.31$4,115.10

$162,176

0.66%

80

Gần đây

10

Ethereum

$2,488.65

$104,633.41$20,149.65

$140,684

0.58%

27

Gần đây

11

Holo

$0.007832

$76,264.97$49,532.43

$86,368

0.35%

25

Gần đây

12

Neo

$47.68

$5,380.10$3,435.92

$28,225

0.12%

21

Gần đây

13

Neo

$42.81

$25,901.86$4,456.11

$25,418

0.10%

21

Gần đây

14

XRP

$0.7879

$32,323.06$18,024.13

$18,608

0.08%

20

Gần đây

15

XRP

$0.7891

$20,055.85$1,776.07

$18,593

0.08%

20

Gần đây

16

EOS

$5.00

$1,842.11$16,467.57

$10,655

0.04%

18

Gần đây

17

EOS

$5.00

$11,647.36$1,673.34

$9,512

0.04%

18

Gần đây