Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Đóng

Our integration with this exchange is currently under maintenance.

Coinrail Coinrail

$0 USD
0.00 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật

Unverified Markets

# Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Đã được cập nhật
1 DENT/RAIL 569050.2 207.5 28 ngày trước
2 MEDX/RAIL 43606.6 820.0 28 ngày trước
3 TRX/RAIL 4000.0 6320.0 28 ngày trước
4 XRP/RAIL 1602.0 61700.0 28 ngày trước

Markets that may be available for trading on the exchange but have not been verified by CoinMarketCap yet. Use the request form to help verify new markets: https://coinmarketcap.com/request