×
×
Các loại tiền điện tử:  5,708Các thị trường giao dịch:  22,827Vốn Hóa Thị Trường:  $272,270,013,827Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $71,247,586,421BTC Chiếm Ưu Thế:  62.7%
Vốn Hóa Thị Trường:  $272,270,013,827Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $71,247,586,421BTC Chiếm Ưu Thế:  62.7%Các loại tiền điện tử:  5,708Các thị trường giao dịch:  22,827

ChainX

$25,499,686 USD
2,752 BTC

Thông tin về ChainX

Launched in Mar 2019, ChainX is a centralized exchange that is based in Korea. It supports KRW fiat pairs.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$18,068,255
$9,173.78
70.86%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$5,687,186
$239.79
22.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
*** $2,320,271
*** $0.004044
9.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
*** $2,192,420
*** $0.010360
8.60%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$896,804
$0.000702
3.52%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$409,819
$0.002005
1.61%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$376,117
$0.009023
1.47%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
*** $324,262
*** $0.008689
1.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$36,961
$0.008355
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$17,590
$0.089398
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
*** $168
*** $0.012365
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$53
$0.006768
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$32
$0.006592
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$31
$0.002607
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$16
$0.009358
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
*** $8
*** $0.008213
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$4
$0.028834
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$3
$0.001671
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
*** $3
*** $41.77
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$3
$0.349238
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$2
$0.024397
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$1
$0.002816
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$1
$0.000493
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$0.519948
$0.005447
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$0.004177
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...