ChainX ChainX

$21,079,702 USD
439.04679188 BTC

Thông tin về ChainX

Launched in Mar 2019, ChainX is a centralized exchange that is based in Korea. It supports KRW fiat pairs.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$53,180.48
$8,631,507
40.95%
287
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$4,167.55
$6,774,026
32.14%
159
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$6.59
$2,700,284
12.81%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$6.57
$1,719,069
8.16%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$0.008344
$559,081
2.65%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$0.006524
$440,091
2.09%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$0.003249
$223,390
1.06%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$0.126
$18,686
0.09%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$34.97
$8,120
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$0.1376
$4,645
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$5.00
$624
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
*** $0.08806
*** $175
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$0.4467
$62
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
*** $0.1101
*** $43
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$1.49
$32
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$0.0002574
$26
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$0.0158
$17
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$0.03533
$11
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
*** $0.1642
*** $9
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
*** $0.008726
*** $8
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

RankCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Đã được cập nhật
RankCặp
RankCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Đã được cập nhật
1
0.00000219
Gần đây
2
0.00000425
Gần đây
3
4.1e-7
Gần đây
4
0.00201135
Gần đây
5
1000
Gần đây
6
2.33
Gần đây
7
500
Gần đây
8
200
Gần đây
9
10
Gần đây
10
100
Gần đây
11
20
Gần đây
12
0.01
Gần đây
13
0.1
Gần đây
14
0.1
Gần đây
15
19.9
Gần đây
16
16.2
Gần đây
17
35
Gần đây
18
139
Gần đây
19
100
Gần đây
20
2095
Gần đây
21
1.88
Gần đây
22
433
Gần đây
23
1390
Gần đây
24
1.9
Gần đây
25
33300
Gần đây
26
0.15
Gần đây
27
100
Gần đây
28
11000
Gần đây
29
50
Gần đây
30
100
Gần đây
31
96
Gần đây
32
50
Gần đây
33
1
Gần đây
34
0.6
Gần đây
35
100
Gần đây
36
150
Gần đây
37
17.4
Gần đây
38
0.0125
Gần đây
39
0.42
Gần đây
40
5.265
Gần đây
41
0.07
Gần đây