×
×
Các loại tiền điện tử:  7,533Các thị trường giao dịch:  31,854Vốn hóa thị trường:  $394,839,319,975Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $108,766,320,522BTC Chiếm Ưu Thế:  62.2%
Vốn hóa thị trường:  $394,839,319,975Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $108,766,320,522BTC Chiếm Ưu Thế:  62.2%Các loại tiền điện tử:  7,533Các thị trường giao dịch:  31,854

ChainX

$17,694,402 USD
1,333 BTC

Thông tin về ChainX

Launched in Mar 2019, ChainX is a centralized exchange that is based in Korea. It supports KRW fiat pairs.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$8,572,664
$13,156.59
48.45%
155
Spot
Percentage
Gần đây
2
$3,834,366
$386.59
21.67%
83
Spot
Percentage
Gần đây
3
$1,731,952
$0.019174
9.79%
0
Spot
Percentage
Gần đây
4
*** $1,213,663
*** $0.010994
6.86%
2
Spot
Percentage
Gần đây
5
$748,350
$0.008356
4.23%
0
Spot
Percentage
Gần đây
6
*** $571,351
*** $0.002920
3.23%
1
Spot
Percentage
Gần đây
7
$487,959
$0.002286
2.76%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$444,142
$0.004925
2.51%
0
Spot
Percentage
Gần đây
9
$59,215
$32.86
0.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$24,765
$33.54
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$3,056
$0.014072
0.02%
1
Spot
Percentage
Gần đây
12
$2,648
$0.019614
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$116
$0.000123
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$68
$0.000589
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
15
$33
$0.006939
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$23
$0.000440
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
*** $9
*** $0.162709
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
*** $8
*** $0.008646
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$6
$0.046371
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$4
$0.027090
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$4
$0.002507
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$3
$0.001759
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
*** $3
*** $43.98
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$3
$0.012841
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
25
$3
$0.000712
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$3
$0.025682
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$0.961783
$0.005163
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
*** $?
*** $0.004398
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...