×
New! See the top 50 exchanges ranked by liquidity metric
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,843Các thị trường giao dịch:  20,793Vốn Hóa Thị Trường:  $220,988,660,658Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $69,846,757,842BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%
Vốn Hóa Thị Trường:  $220,988,660,658Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $69,846,757,842BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%Các loại tiền điện tử:  4,843Các thị trường giao dịch:  20,793

ChainX

$37,743,037 USD
4,683 BTC

Thông tin về ChainX

Launched in Mar 2019, ChainX is a centralized exchange that is based in Korea. It supports KRW fiat pairs.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$33,862,939
$8,091.60
89.72%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$2,137,375
$174.34
5.66%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
*** $710,083
*** $0.013496
1.88%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$682,509
$0.015802
1.81%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$547,295
$0.011446
1.45%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
*** $363,286
*** $0.004553
0.96%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$345,880
$0.001145
0.92%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
*** $303,835
*** $0.003980
0.81%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
*** $307,798
*** $0.083539
0.82%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$167,148
$0.002332
0.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
*** $148,184
*** $0.012129
0.39%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
*** $71,103
*** $0.175962
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$726
$0.001785
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$192
$0.009823
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
*** $172
*** $0.012642
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
*** $148
*** $0.008969
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
*** $3
*** $42.71
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$1
$0.004254
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$?
$0.004271
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...