Các loại tiền điện tử:  21,220Trao đổi:  527Vốn hóa thị trường:  $966,968,127,596.526Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $61,444,132,973.53Tỷ lệ thống trị:  BTC: 40.1% ETH: 17.3%Phí gas trên ETH:  7 Gwei
BitWell

BitWell

Trạng thái

Volume data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Thông tin về BitWell

Launched on 6/4/2020, BitWell is a global crypto derivatives exchange based in Singapore. It supports spot, option trading, futures trading.
Đọc thêm

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

Hiện không có dữ liệu

Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.