Các loại tiền điện tử:  11,941Trao đổi:  409Vốn hóa thị trường:  ₫49,063,524,021,365,272Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫2,488,345,865,527,665Tỷ lệ thống trị:  BTC: 41.8% ETH: 19.3%Phí gas trên ETH:  124 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,941Trao đổi:  409Vốn hóa thị trường:  ₫49,063,524,021,365,272Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫2,488,345,865,527,665Tỷ lệ thống trị:  BTC: 41.8% ETH: 19.3%Phí gas trên ETH:  124 Gwei
BitWell

BitWell

Khối lượng(24 giờ)

₫76,211,565,252,052.31

70,218 BTC

Thông tin về BitWell

Launched on 6/4/2020, BitWell is a global crypto derivatives exchange based in Singapore. It supports spot, option trading and expects to support futures trading soon.

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Ethereum

₫80,404,673.17

₫32,341,213,461.36₫20,027,171,359.17

₫23,676,886,739,182

31.07%

719

Gần đây

2

Bitcoin

₫1,088,557,167.75

₫200,074,992,400.54₫109,054,037,618.24

₫11,240,653,398,588

14.75%

935

Gần đây

3

XRP

₫24,766.97

₫6,377,225,305.47₫6,320,580,753.42

₫2,856,688,959,197

3.75%

181

Gần đây

4

Binance Coin

₫9,504,775.53

₫71,539,298,750.72₫64,750,574,243.76

₫2,408,488,457,719

3.16%

512

Gần đây

5

PancakeSwap

₫501,008.37

₫28,236,042,647.56₫51,856,221,391.97

₫1,227,285,275,541

1.61%

535

Gần đây

6

Chainlink

₫672,944.47

₫9,997,936,924.04₫4,304,660,052.48

₫834,828,098,234

1.10%

323

Gần đây

7

Litecoin

₫4,230,088.74

₫8,616,718,806.96₫6,991,305,761.47

₫705,697,039,298

0.93%

306

Gần đây

8

Bitcoin Cash

₫14,606,250.26

₫9,129,939,939.62₫9,569,751,183.96

₫657,232,032,662

0.86%

257

Gần đây

9

The Sandbox

₫18,082.54

₫1,969,383,033.28₫2,038,711,410.59

₫579,218,244,983

0.76%

385

Gần đây

10

Polkadot

₫816,192.82

₫2,702,699,244.16₫2,732,467,542.24

₫524,979,708,389

0.69%

215

Gần đây

11

Phala Network

₫23,727.49

₫3,864,780,885.65₫5,925,009,620.35

₫353,545,348,326

0.46%

426

Gần đây

12

Alchemy Pay

₫1,783.94

₫2,039,526,944.16₫2,012,343,557.82

₫302,094,129,476

0.40%

145

Gần đây

13

Huobi Token

₫330,744.98

₫1,830,854,606.04₫2,596,390,317.36

₫277,717,605,596

0.36%

147

Gần đây

14

Dogecoin

₫5,769.22

₫6,567,668,979.29₫3,844,534,170.34

₫273,770,035,281

0.36%

235

Gần đây

15

Bitcoin SV

₫3,595,170.48

₫1,624,214,174.59₫1,713,540,584.67

₫267,704,397,010

0.35%

178

Gần đây

16

Chiliz

₫7,675.11

₫85,191,817.59₫96,074,964.11

₫236,955,572,736

0.31%

124

Gần đây

17

Aave

₫8,588,895.57

₫2,363,675,697.59₫2,045,517,663.99

₫207,046,679,029

0.27%

231

Gần đây

18

Polygon

₫31,244.28

₫491,165,348.69₫538,215,734.67

₫200,610,203,969

0.26%

204

Gần đây

19

Maker

₫65,834,777.95

₫2,469,912,163.09₫2,930,064,034.73

₫167,873,415,135

0.22%

192

Gần đây

20

Kusama

₫9,159,732.33

₫7,729,388,486.67₫8,221,241,177.35

₫149,032,656,115

0.20%

195

Gần đây

21

Darwinia Network

₫1,670.86

₫1,283,832,397.97₫346,278,839.68

₫144,816,477,667

0.19%

150

Gần đây

22

TRON

₫2,607.35

₫3,536,197,604.50₫1,747,913,756.68

₫103,470,730,599

0.14%

199

Gần đây

23

Mask Network

₫262,108.98

₫2,020,636,075.02₫2,970,411,312.64

₫83,278,921,836

0.11%

214

Gần đây

24

Uniswap

₫584,416.08

₫3,492,242,107.47₫2,883,985,899.19

₫76,201,856,875

0.10%

225

Gần đây

25

Axie Infinity

₫1,515,429.18

₫13,272,689,094.45₫6,426,423,029.53

₫54,149,066,211

0.07%

371

Gần đây

26

Dego Finance

₫199,060.32

₫14,276,143.66₫7,744,678.66

₫53,411,498,132

0.07%

39

Gần đây

27

ZKSwap

₫18,384.07

₫99,549,663.37₫124,163,283.54

₫50,560,705,597

0.07%

83

Gần đây

28

Binance USD

₫22,745.20

₫4,295,588,174.08₫2,606,153,460.78

₫45,335,768,826

0.06%

305

Gần đây

29

MyNeighborAlice

₫321,221.94

₫4,154,009,668.68₫4,412,764,638.75

₫43,804,740,085

0.06%

431

Gần đây

30

Crust Network

₫942,622.29

₫938,725,107.07₫655,473,587.08

₫42,155,828,599

0.06%

201

Gần đây

31

DODO

₫34,079.13

₫108,125,938.61₫189,458,088.23

₫39,021,471,470

0.05%

99

Gần đây

32

Illuvium

₫12,109,920.06

₫38,680,042.05₫38,704,217.08

₫35,248,379,054

0.05%

158

Gần đây

33

Audius

₫68,399.40

₫4,119,158,046.02₫4,210,207,436.19

₫21,674,997,999

0.03%

249

Gần đây

34

LUKSO

₫443,838.77

₫218,463,711.35₫209,433,051.63

₫12,429,248,640

0.02%

78

Gần đây

35

SuperFarm

₫18,177.05

₫1,893,458,588.07₫1,473,873,148.71

₫10,601,699,521

0.01%

117

Gần đây

36

Mdex

₫37,703.16

₫93,602,056.33₫39,404,660.01

₫9,773,140,839

0.01%

43

Gần đây

37

Polytrade

₫17,763.01

₫11,951,532.29₫20,269,619.28

₫8,857,868,212

0.01%

51

Gần đây

38

WELL

₫10,840.26

₫6,088,236.14₫9,998,588.65

₫6,534,872,679

0.01%

28

Gần đây

39

CryptoBlades

₫501,859.51

₫27,054,568.98₫20,377,180.66

₫6,176,906,687

0.01%

36

Gần đây

40

Apron Network

₫2,482.36

₫38,684,193.18₫34,169,624.02

₫5,110,755,789

0.01%

63

Gần đây

41

RAI Finance

₫14,625.30

₫628,835,551.53₫710,193,873.40

₫4,013,843,147

0.01%

125

Gần đây

42

Alien Worlds

₫4,989.02

₫25,619,973.52₫40,952,378.17

₫3,392,711,621

0.00%

105

Gần đây

43

Alpaca Finance

₫26,394.26

₫736,344,987.36₫587,938,621.08

₫3,111,919,141

0.00%

167

Gần đây

44

Zerogoki

₫12,350.84

--

₫2,640,943,127

0.00%

13

Gần đây

45

Rarible

₫490,052.39

--

₫1,696,086,849

0.00%

5

Gần đây

46

Somnium Space Cubes

₫56,676.98

₫7,769,605.45₫5,941,097.90

₫1,103,350,262

0.00%

28

Gần đây

47

CryptoArt.Ai

₫17,139.66

₫3,840,400.07₫2,304,579.61

₫812,141,404

0.00%

11

Gần đây

48

ForTube

₫2,187.39

₫13,742,982.26₫17,746,691.97

₫465,414,423

0.00%

0

Gần đây

49

Loser Coin

₫1.98

--

₫666,612

0.00%

0

Gần đây