×
×
Các loại tiền điện tử:  7,486Các thị trường giao dịch:  31,787Vốn hóa thị trường:  $394,534,501,830Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $118,915,082,003BTC Chiếm Ưu Thế:  60.7%
Vốn hóa thị trường:  $394,534,501,830Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $118,915,082,003BTC Chiếm Ưu Thế:  60.7%Các loại tiền điện tử:  7,486Các thị trường giao dịch:  31,787

BITStorage

$2,807,211 USD
216.80783006 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$956,670
$12,819.02
34.08%
60
Spot
Percentage
Gần đây
2
$489,948
$410.20
17.45%
83
Spot
Percentage
Gần đây
3
$369,176
$413.86
13.15%
57
Spot
Percentage
Gần đây
4
$287,969
$12,560.01
10.26%
13
Spot
Percentage
Gần đây
5
$263,072
$12,885.51
9.37%
11
Spot
Percentage
Gần đây
6
$190,554
$12,943.63
6.79%
10
Spot
Percentage
Gần đây
7
$146,607
$54.73
5.22%
2
Spot
Percentage
Gần đây
8
$47,206
$0.260964
1.68%
25
Spot
Percentage
Gần đây
9
$40,599
$54.73
1.45%
10
Spot
Percentage
Gần đây
10
$4,712
$0.019446
0.17%
5
Spot
Percentage
Gần đây
11
$3,139
$0.002645
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$3,024
$0.254885
0.11%
4
Spot
Percentage
Gần đây
13
$2,077
$54.01
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,791
$0.990198
0.06%
2
Spot
Percentage
Gần đây
15
$530
$0.002848
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$129
$0.005617
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
*** $2
*** $0.000542
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
*** $?
*** $?
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
*** $?
*** $0.000012
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
*** $?
*** $0.032265
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
*** $?
*** $0.002718
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$?
$0.000007
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
*** $?
*** $419.47
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
*** $?
*** $38.73
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$0.077668
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...