×
×
Các loại tiền điện tử:  5,549Các thị trường giao dịch:  22,626Vốn Hóa Thị Trường:  $272,890,180,627Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $85,565,551,618BTC Chiếm Ưu Thế:  64.7%
Vốn Hóa Thị Trường:  $272,890,180,627Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $85,565,551,618BTC Chiếm Ưu Thế:  64.7%Các loại tiền điện tử:  5,549Các thị trường giao dịch:  22,626

BITStorage

$1,867,778 USD
194.62169432 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$664,525
$9,488.51
35.58%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$291,411
$239.86
15.60%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$259,988
$237.07
13.92%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$170,589
$9,286.19
9.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$152,297
$9,609.21
8.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$149,984
$45.95
8.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$106,609
$9,589.21
5.71%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$29,828
$0.202664
1.60%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$28,675
$46.01
1.54%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$4,044
$0.019366
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$3,161
$0.198486
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$2,393
$0.002554
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$2,313
$45.46
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,141
$0.961235
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$641
$0.000096
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
*** $588
*** $0.010000
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$102
$0.004510
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$99
$0.002686
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$24
$0.016838
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...