Các loại tiền điện tử:  11,119Trao đổi:  391Vốn hóa thị trường:  $1,628,295,599,785Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $89,360,162,249Tỷ lệ thống trị:  BTC: 48.3% ETH: 17.6%Phí gas trên ETH:  22 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,119Trao đổi:  391Vốn hóa thị trường:  $1,628,295,599,785Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $89,360,162,249Tỷ lệ thống trị:  BTC: 48.3% ETH: 17.6%Phí gas trên ETH:  22 Gwei
BITStorage

BITStorage

Khối lượng(24 giờ)

$10,125,859.91

243 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Bitcoin

$42,279.58

$5,756.59$1,908.76

$3,102,984

30.64%

45

Gần đây

2

Ethereum

$2,439.70

$1,727.20$43,838.32

$2,842,634

28.07%

66

Gần đây

3

Ethereum

$2,439.92

$3,492.91$227.94

$1,823,335

18.01%

45

Gần đây

4

Bitcoin

$42,431.44

$2,436.43-

$770,429

7.61%

16

Gần đây

5

Bitcoin

$41,669.02

$12,640.92-

$627,036

6.19%

10

Gần đây

6

Bitcoin

$41,479.60

$24,488.50-

$348,491

3.44%

7

Gần đây

7

XRP

$0.7636

$109.04$21,397.43

$152,167

1.50%

33

Gần đây

8

Litecoin

$144.45

-$756.80

$148,060

1.46%

7

Gần đây

9

Dogecoin

$0.2199

-$1,186.44

$125,589

1.24%

19

Gần đây

10

Litecoin

$147.86

-$50,420.60

$101,032

1.00%

19

Gần đây

11

Dogecoin

$0.254

$1,454.75-

$38,772

0.38%

15

Gần đây

12

Zilliqa

$0.07916

-$74,659.48

$20,777

0.21%

11

Gần đây

13

Dogecoin

$0.2074

$148.43-

$13,196

0.13%

6

Gần đây

14

XRP

$0.7825

--

$6,021

0.06%

9

Gần đây

15

Litecoin

$144.57

--

$3,165

0.03%

0

Gần đây

16

Tether

$0.9898

--

$2,323

0.02%

0

Gần đây

17

Blox

$0.01727

-$26,191.18

$411.62

0.00%

0

Gần đây

18

BitBall

$0.006223

-$105.12

$11.29

0.00%

0

Gần đây

19

Dentacoin

$0.0000492

--

$0.00

0.00%

0

Gần đây

20

Dentacoin

$0.000003001

--

$0.00

0.00%

0

Gần đây

21

Bitball Treasure

$161.64

--

$0.00

0.00%

0

Gần đây

22

Bitball Treasure

$121.54

$221.83-

$0.00

0.00%

0

Gần đây

23

BigdataCash

$0.2515

--

$0.00

0.00%

0

Gần đây