×
×
Các loại tiền điện tử:  7,221Các thị trường giao dịch:  30,371Vốn hóa thị trường:  $345,302,377,330Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $111,649,000,380BTC Chiếm Ưu Thế:  57.5%
Vốn hóa thị trường:  $345,302,377,330Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $111,649,000,380BTC Chiếm Ưu Thế:  57.5%Các loại tiền điện tử:  7,221Các thị trường giao dịch:  30,371

BITEXBOOK

$10,687.58 USD
0.99458081 BTC

Thông tin về BITEXBOOK

Launched in Jan 2018, BITEXBOOK is a centralized exchange based in Saint Vincent and the Grenadines. It supports USD and RUB fiat pairs.

  • License(s): NA
  • Office(s): CEDAR HILL CREST, VILLA, KINGSTOWN, ST.VINCENT AND GRENADINES P.O.BOX 1825
  • Fiat on/off ramps: USD and RUB
  • KYC: Mandatory to deposit fiat

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$1,464
$352.63
13.70%
36
Spot
Percentage
Gần đây
2
$1,052
$45.29
9.84%
31
Spot
Percentage
Gần đây
3
$1,026
$0.026371
9.60%
19
Spot
Percentage
Gần đây
4
$730
$10,666.57
6.83%
22
Spot
Percentage
Gần đây
5
$592
$56.69
5.54%
5
Spot
Percentage
Gần đây
6
*** $554
*** $82.22
5.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$466
$356.07
4.36%
13
Spot
Percentage
Gần đây
8
$425
$0.242704
3.97%
28
Spot
Percentage
Gần đây
9
$413
$96.53
3.86%
7
Spot
Percentage
Gần đây
10
$403
$394.94
3.77%
1
Spot
Percentage
Gần đây
11
$350
$354.34
3.28%
59
Spot
Percentage
Gần đây
12
$329
$357.19
3.08%
34
Spot
Percentage
Gần đây
13
$290
$349.13
2.71%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$164
$56.81
1.54%
24
Spot
Percentage
Gần đây
15
$148
$4.09
1.39%
4
Spot
Percentage
Gần đây
16
$120
$0.026509
1.13%
4
Spot
Percentage
Gần đây
17
$113
$45.49
1.06%
8
Spot
Percentage
Gần đây
18
*** $105
*** $125.24
0.98%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$100
$67.69
0.94%
6
Spot
Percentage
Gần đây
20
*** $99
*** $104.73
0.92%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$98
$96.05
0.92%
14
Spot
Percentage
Gần đây
22
$97
$11,669.32
0.91%
4
Spot
Percentage
Gần đây
23
$96
$74.62
0.90%
0
Spot
Percentage
Gần đây
24
$96
$10,262.45
0.90%
15
Spot
Percentage
Gần đây
25
$81
$96.96
0.76%
25
Spot
Percentage
Gần đây
26
$81
$0.998210
0.75%
31
Spot
Percentage
Gần đây
27
$73
$95.16
0.69%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$73
$6.01
0.68%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$68
$67.55
0.63%
23
Spot
Percentage
Gần đây
30
$62
$56.50
0.58%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$60
$67.49
0.56%
35
Spot
Percentage
Gần đây
32
$60
$66.58
0.56%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$58
$5.64
0.54%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
*** $57
*** $6.03
0.53%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
*** $54
*** $61.31
0.51%
1
Spot
Percentage
Gần đây
36
*** $48
*** $47.56
0.45%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$38
$44.83
0.35%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$35
$0.002702
0.33%
8
Spot
Percentage
Gần đây
39
$32
$0.002688
0.30%
0
Spot
Percentage
Gần đây
40
$32
$10,553.05
0.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$31
$4.37
0.29%
6
Spot
Percentage
Gần đây
42
$29
$0.026312
0.27%
0
Spot
Percentage
Gần đây
43
$27
$192.66
0.25%
7
Spot
Percentage
Gần đây
44
$26
$0.025989
0.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
*** $26
*** $0.038800
0.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$26
$0.003400
0.24%
1
Spot
Percentage
Gần đây
47
$23
$227.73
0.22%
10
Spot
Percentage
Gần đây
48
$23
$0.240631
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$22
$0.280400
0.21%
1
Spot
Percentage
Gần đây
50
$22
$182.32
0.21%
24
Spot
Percentage
Gần đây
51
$22
$0.243800
0.21%
37
Spot
Percentage
Gần đây
52
$22
$249.41
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$21
$0.244673
0.20%
7
Spot
Percentage
Gần đây
54
$21
$225.46
0.20%
20
Spot
Percentage
Gần đây
55
$20
$0.002751
0.19%
3
Spot
Percentage
Gần đây
56
$20
$223.01
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$19
$0.000296
0.18%
5
Spot
Percentage
Gần đây
58
$19
$0.245593
0.17%
35
Spot
Percentage
Gần đây
59
$11
$1.07
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$8
$10.49
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$8
$0.986294
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$8
$7.39
0.07%
4
Spot
Percentage
Gần đây
63
$7
$7.93
0.06%
2
Spot
Percentage
Gần đây
64
*** $5
*** $0.072746
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$4
$0.005212
0.04%
1
Spot
Percentage
Gần đây
66
$4
$0.005187
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$3
$0.000285
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$2
$0.000297
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$0.178242
$0.000125
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
*** $?
*** $?
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
*** $?
*** $?
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...