×
×
Các loại tiền điện tử:  5,531Các thị trường giao dịch:  22,697Vốn Hóa Thị Trường:  $269,185,715,166Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $105,758,592,404BTC Chiếm Ưu Thế:  65.2%
Vốn Hóa Thị Trường:  $269,185,715,166Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $105,758,592,404BTC Chiếm Ưu Thế:  65.2%Các loại tiền điện tử:  5,531Các thị trường giao dịch:  22,697

Birake Network

$79,540.32 USD
8.34093216 BTC

Thông tin về Birake Network

Launched in Dec 2018, Birake is a decentralized exchange based in Estonia.

Birake's mission is to offer both exchange owners and users of Birake network the largest database of orders/ users while achieving high trade volumes. Birake aims to connect exchanges from its network and share orders/assets between them.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$21,973
$9,440.84
27.62%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$21,105
$9,516.79
26.53%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$5,254
$241.77
6.61%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$5,247
$241.26
6.60%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$5,056
$235.52
6.36%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$4,934
$241.46
6.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$4,920
$237.92
6.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$4,867
$232.13
6.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$2,424
$0.122529
3.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$905
$0.991674
1.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$803
$0.846737
1.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$734
$0.062456
0.92%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$393
$0.005244
0.49%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$262
$0.007533
0.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$201
$0.062456
0.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$142
$0.026699
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$65
$0.004482
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$59
$0.000191
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$24
$0.000954
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$24
$46.47
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$6
$0.206154
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$2
$0.001049
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$0.601107
$0.162101
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$0.052921
$0.001621
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$0.066747
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$?
$0.220120
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$?
$0.001621
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$?
$2.68
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$?
$46.46
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$?
$2.57
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$?
$0.045770
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$?
$0.020120
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$?
$0.476766
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$?
$46.90
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$?
$0.002384
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$?
$42.37
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$?
$2.68
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$?
$0.006675
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$?
$2.66
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$?
$0.246820
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$?
$0.215832
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$?
$0.000381
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...