×
×
Các loại tiền điện tử:  7,500Các thị trường giao dịch:  31,612Vốn hóa thị trường:  $395,451,328,108Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $78,891,761,986BTC Chiếm Ưu Thế:  60.9%
Vốn hóa thị trường:  $395,451,328,108Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $78,891,761,986BTC Chiếm Ưu Thế:  60.9%Các loại tiền điện tử:  7,500Các thị trường giao dịch:  31,612

Birake Network

$53,277.83 USD
4.10033367 BTC

Thông tin về Birake Network

Launched in Dec 2018, Birake is a decentralized exchange based in Estonia.

Birake's mission is to offer both exchange owners and users of Birake network the largest database of orders/ users while achieving high trade volumes. Birake aims to connect exchanges from its network and share orders/assets between them.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$18,304
$12,758.80
34.36%
6
Spot
Percentage
Gần đây
2
$17,609
$12,753.19
33.05%
11
Spot
Percentage
Gần đây
3
$3,999
$272.87
7.51%
8
Spot
Percentage
Gần đây
4
$3,800
$277.10
7.13%
8
Spot
Percentage
Gần đây
5
$3,594
$0.017535
6.75%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$2,979
$267.17
5.59%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,036
$0.014028
1.95%
0
Spot
Percentage
Gần đây
8
$785
$0.004416
1.47%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$520
$416.35
0.98%
114
Spot
Percentage
Gần đây
10
$233
$57.15
0.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$67
$0.024162
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$52
$0.280425
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$18
$1.23
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$13
$0.066380
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$6
$0.012209
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$6
$0.001948
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$0.297604
$0.029228
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$0.145473
$0.000130
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$0.120925
$0.000130
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$0.356234
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$69.95
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
22
$?
$0.285751
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$53.81
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$0.251386
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$370.56
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
26
$?
$0.250987
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
27
$?
$357.90
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
28
$?
$48.19
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
29
$?
$0.129887
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$?
$0.022081
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$?
$0.001949
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
*** $?
*** $?
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$?
$0.000130
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$?
$0.441664
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
35
$?
$0.009871
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$?
$0.155864
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
37
$?
$0.834485
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$?
$0.000260
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$?
$0.000130
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$?
$0.004157
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$?
$?
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...