×
×
Các loại tiền điện tử:  7,531Các thị trường giao dịch:  31,807Vốn hóa thị trường:  $401,244,523,094Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $102,513,572,386BTC Chiếm Ưu Thế:  61.9%
Vốn hóa thị trường:  $401,244,523,094Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $102,513,572,386BTC Chiếm Ưu Thế:  61.9%Các loại tiền điện tử:  7,531Các thị trường giao dịch:  31,807

Binance Jersey

$584,139 USD
43.61768894 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$322,253
$13,410.33
55.17%
182
Spot
Percentage
Gần đây
2
$177,816
$13,374.77
30.44%
197
Spot
Percentage
Gần đây
3
$39,832
$403.99
6.82%
115
Spot
Percentage
Gần đây
4
$36,830
$398.00
6.30%
114
Spot
Percentage
Gần đây
5
$4,892
$30.83
0.84%
28
Spot
Percentage
Gần đây
6
$1,128
$59.03
0.19%
19
Spot
Percentage
Gần đây
7
$778
$32.12
0.13%
17
Spot
Percentage
Gần đây
8
$549
$247.88
0.09%
13
Spot
Percentage
Gần đây
9
$61
$59.33
0.01%
18
Spot
Percentage
Gần đây
10
*** $?
*** $?
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...